Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Projekty ustaw

marzec 2012
2012-03-16
    Projekt z dnia 29 lutego 2012 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo celne
2012-03-06
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

styczeń 2012
2012-01-17
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych

grudzień 2011
2011-12-19
    Projekt ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

listopad 2011
2011-11-03
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

październik 2011
2011-10-24
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
2011-10-17
    Projekt z dnia 5 października 2011 r. Obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.
2011-10-17
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
2011-10-03
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

sierpień 2011
2011-08-10
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
2011-08-10
    Projekt z dnia 4 lipca 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne
2011-08-02
    Projekt z dnia 18 lipca 2011 roku rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin
2011-08-01
    Projekt z dnia 21 lipca 2011 roku rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych
2011-08-01
    Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

czerwiec 2011
2011-06-21
     Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
2011-06-16
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których nie ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego
2011-06-16
    Projekt z dnia 15 czerwca 2011 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

kwiecień 2011
2011-04-08
    Projekt z dnia 7 kwietnia 2011r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym - skierowany do uzgodnień międzyresortowych

marzec 2011
2011-03-15
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych
2011-03-02
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (projekt z dnia 10 lutego 2011 r.)

luty 2011
2011-02-10
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw
2011-02-03
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa

styczeń 2011
2011-01-26
    Projekt z dnia 14 stycznia 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego
2011-01-26
    Projekt z dnia 12 stycznia 2011r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług

grudzień 2010
2010-12-23
    Projekt z dnia 6 grudnia 2010 r. ustawy o usługach płatniczych.
2010-12-23
    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych
2010-12-14
    Projekt z dnia 9 grudnia 2010r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie
2010-12-14
    Projekt z dnia 6 grudnia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług
2010-12-09
    Projekt z dnia 9 grudnia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
2010-12-06
    Projekt z dnia 1 grudnia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

listopad 2010
2010-11-17
    Projekt z dnia 15 listopada 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o transporcie drogowym

październik 2010
2010-10-13
     Projekt z dnia 9 września 2010r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

czerwiec 2010
2010-06-14
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

maj 2010
2010-05-13
     Projekt z dnia 11 maja 2010r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących wraz z uzasadnieniem

kwiecień 2010
2010-04-08
     Projekt z dnia 16 marca 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do udostępnienia danych osobowych
2010-04-08
    Projekt z dnia 24 marca 2010 r. roporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

marzec 2010
2010-03-22
     Projekt z dnia 15 marca 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
2010-03-22
     Projekt z dnia 18 marca 2010r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wraz z uzasadnieniem
2010-03-22
     Projekt z dnia 15 marca 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy

luty 2010
2010-02-23
     Projekt z dnia 16 lutego 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
2010-02-23
     Projekt z dnia 12 lutego 2010 r. Ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

styczeń 2010
2010-01-29
     Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier.
2010-01-29
     Projekt z dnia 20 stycznia 2010 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminów i świadectw zawodowych
2010-01-29
    Projekt z dnia 15 stycznia 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw
2010-01-25
     Projekt z dnia 6 stycznia 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
2010-01-14
     Projekt z dnia 4.01.2010 r. Ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw

listopad 2009
2009-11-30
     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie komitetu audytu
2009-11-30
     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego.
2009-11-26
     Projekt z dnia 3 listopada 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich
2009-11-19
    Projekt z dnia 17 listopada 2009r. ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw
2009-11-17
    Projekt z dnia 6 listopada 2009r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług
2009-11-12
     Projekt z dnia 9 listopada 2009 r. rozporzadzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminów i świadectw zawodowych

październik 2009
2009-10-30
    Projekt z dnia 15 października 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów
2009-10-30
    Projekt z dnia 23 października 2009 r . rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym
2009-10-27
    Projekt z dnia 23 października 2009r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

wrzesień 2009
2009-09-16
     Projekt z dnia 26 sierpnia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

sierpień 2009
2009-08-25
     Projekt z dnia 18 sierpnia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
2009-08-16
     Projekt z dnia 2 lipca 2009r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
2009-08-13
     Projekt z dnia 20 lipca 2009 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.
2009-08-12
     Projekt z dnia 27 lipca 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów), z uzasadnieniem
2009-08-04
    Projekt z dnia 29 lipca 2009 r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe
2009-08-04
     Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2009 r.

czerwiec 2009
2009-06-23
     Projekt z dnia 16 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
2009-06-18
    Projekt z dnia 10 czerwca 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
2009-06-18
     Projekt z dnia 10 czerwca 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
2009-06-18
     Projekt z dnia 9 czerwca 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych
2009-06-10
     Projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 maja 2009
2009-06-10
     Projekt z dnia 12 maja 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane.
2009-06-10
     Projekt z dnia 28 maja 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
2009-06-04
    Projekt z dnia 26 maja 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
2009-06-02
     Projekt z dnia 1 czerwca 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

maj 2009
2009-05-26
     Projekt z dnia 5 maja 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, z uzasadnieniem.
2009-05-22
    Projekt z dnia 12 maja 2009r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych
2009-05-20
    Projekt z dnia 8 maja 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporzadzenie w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych

kwiecień 2009
2009-04-30
     Projekt ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych wraz z uzasadnieniem
2009-04-01
    Projekt z dnia 25 marca 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa.

marzec 2009
2009-03-12
    Projekt z dnia 6 marca 2009r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
2009-03-12
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 marca 2009 r.

styczeń 2009
2009-01-28
     Rozporządzenie z 14 stycznia 2009 r. Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
2009-01-28
     Projekt z dnia 22 stycznia 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy
2009-01-28
    Projekt z dn. 21 stycznia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych
2009-01-21
    Projekt z dnia 13 stycznia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej.
2009-01-21
     Projekt z dnia 13 stycznia 2009 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków prowadzenia składów podatkowych oraz ewidencji przez podmioty prowadzące składy podatkowe.
2009-01-21
     Projekt z dnia 20 stycznia 2009 r. ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia wraz z uzasadnieniem.
2009-01-12
     Projekt z dnia 7 stycznia 2009 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z uzasadnieniem.

grudzień 2008
2008-12-19
    Projekt z dn. 27.11.2008r. ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez SP oraz niektóre osoby prawne.

listopad 2008
2008-11-28
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw z dn. 14 listopada 2008 r.
2008-11-28
    Projekt z dnia 21.11.2008 r. ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym.
2008-11-28
    Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24.11.2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
2008-11-28
    Projekt z dnia 12 listopada 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
2008-11-28
    Projekt z dnia 19 listopada 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

wrzesień 2008
2008-09-29
    Projekt z dnia 25 września 2008 r. ustawy o finansach publicznych.

sierpień 2008
2008-08-27
    Projekt z dnia 31 lipca 2008 r. ustawy o podatku akcyzowym.
2008-08-27
    Projekt z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustawy o finansach publicznych.
2008-08-27
    Projekt z dnia 13 sierpnia 2008 r. ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
2008-08-18
    Projekt z dnia 6 sierpnia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw.
2008-08-18
    Projekt z dnia 5 sierpnia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wraz z uzasadnieniem.
2008-08-18
    Projekt z dnia 7 lipca 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od gier.
2008-08-08
     Projekt z dnia 9 lipca 2008 r. rozporządzenia Mnistra Finansów w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.
2008-08-04
    Projekt z dnia 7 lipca 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wraz z uzasadnieniem

lipiec 2008
2008-07-31
     Projekt z dnia 22 lipca 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków
2008-07-31
     Projekt z dnia 21.07.2008 rrozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia wykonywanej przez Służbę Celną kontroli bagażu przewożonego drogą morską lub powietrzną
2008-07-31
     Projekt z dnia 8 lipca 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanej przez Służbę Celną w zakresie przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów a także osób obowiązanych do ich przechowywania.
2008-07-31
    Projekt z dnia 25 lipca 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.
2008-07-31
     Projekt z dnia 9 lipca 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego.
2008-07-02
    Projekt z dnia 26.06.2008r. Ustawy o zmianie ustawy – Prawo celne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
2008-07-02
     Projekt z dnia 3 czerwca 2008 r ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw.
2008-07-02
     Projekt z dnia 1 lipca 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów), z uzasadnieniem.

czerwiec 2008
2008-06-27
    Projekt z dnia 12 czerwca 2008r. ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym wraz z uzasadnieniem.
2008-06-24
    Projekt z dnia 17 czerwca 2008 r. ustawy Prawo akcyzowe.
2008-06-13
     Projekt z dnia 3 czerwca 2008r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wraz z uzasadnieniem.
2008-06-13
    Projekt z dnia 11 czerwca 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wraz z uzasadnieniem.
2008-06-13
     Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną.
2008-06-13
     Projekt z dnia 16 maja 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych.
2008-06-13
     Projekt z dnia 16 maja 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego w Służbie Celnej, wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatków do uposażenia zasadniczego.
2008-06-10
    Projekt z dnia 28 maja 2008 r. ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
2008-06-04
     Projekt z dnia 27 maja 2008 r ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim
2008-06-04
     Projekt z dnia 21 maja 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw

maj 2008
2008-05-29
     w sprawie sposobu obliczania kosztów finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krótkoterminowego dla poszczególnych walut, walut kredytów eksportowych, które mogą zostać objęte programem DOKE oraz tabeli opłat stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie administrowania Programem DOKE.
2008-05-29
     Projekt z dnia 19.05.2008 r. rozporządzenia w sprawie wysokości marży bankowej dla kredytów objętych Programem DOKE.
2008-05-29
     Projekt z dn. 19.05.2008 r. ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych.
2008-05-29
     Projekt z dnia 19_05_2008 r. rozporzadzenia w sprawie trybu działania Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych w zakresie Programu DOKE.
2008-05-26
     Projekt ustawy z dnia 16 maja 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej wraz z uzasadnieniem
2008-05-12
    Projekt z dnia 8 maja 2008 roku Ustawy o Służbie Celnej
2008-05-12
    Projekt z dnia 6 maja 2008 roku Ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz o zmianie niektórych innych ustaw
2008-05-12
    Projekt z dnia 5 maja 2008 roku Ustawy o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Celnej w latach 2009 - 2011".
2008-05-12
    Projekt z dnia 28 kwietnia 2008 r. Ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz niektórych innych ustaw

kwiecień 2008
2008-04-30
     Projekt ustawy z dnia 22 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
2008-04-28
     Projekt z dnia 24 kwietnia 2008r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wraz z uzasadnieniem.
2008-04-22
    Projekt z dnia 14 kwietnia 2008r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.
2008-04-10
     Projekt z dnia 28 marca 2008 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących przychody poza terytorium RP, z uzasadnieniem

marzec 2008
2008-03-26
    Projekt z dnia 13 marca 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.
2008-03-26
    Projekt z dnia 18 marca 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z uzasadnieniem.
2008-03-17
     Projekt z dnia 6 marca 2008r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wraz z uzasadnieniem
2008-03-17
    Projekt z dnia 28.02.2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
2008-03-12
     Projekt z dnia 10 marca 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych
2008-03-04
     Projekt z dnia 26 lutego 2008r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług wraz z uzasadnieniem
2008-03-04
     Projekt z dnia 26 lutego 2008r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wraz z uzasadnieniem
2008-03-04
     Projekt z dnia 12 lutego 2008 r. ustawy o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego

luty 2008
2008-02-20
     Projekt z dnia 22 stycznia 2008 r. ustawy o działalności reasekuracyjnej.
2008-02-18
     Projekt z dnia 29 stycznia 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy

styczeń 2008
2008-01-31
     Projekt z dnia 28 stycznia 2008 r. ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej
2008-01-31
     Projekt z dnia 22 stycznia 2008 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
2008-01-22
     Projekt z dnia 18 stycznia 2008r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków dokonywania korekt kwot podatku naliczonego przez niektórych podatników.

grudzień 2007
2007-12-20
     Projekt z dnia 26 listopada 2007r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wraz z uzasadnieniem
2007-12-18
     Projekt z dnia 14 grudnia 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych
2007-12-14
    Projekt z dnia 11 grudnia 2007r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.
2007-12-14
     Projekt z dnia 6 grudnia 2007r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom wraz z uzasadnieniem.
2007-12-14
     Projekt z dnia 3 grudnia 2007r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podaktu od towarów i usług w imporcie wraz z uzasadnieniem.
2007-12-14
     Projekt z dnia 4 grudnia 2007r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego wraz z uzasadnieniem.
2007-12-07
     Projekt z dnia 23 listopada 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń.
2007-12-07
     Projekt z dnia 23 listopada 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
2007-12-07
    Projekt z dnia 3 grudnia 2007 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
2007-12-07
    Projekt dnia 29 listopada 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
2007-12-07
     Projekt z dnia 28 listopada 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego wraz z uzasadnieniem.
2007-12-07
     Projekt z dnia 29 listopada 2007 r. ustawa o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego wraz z uzasadnieniem.
2007-12-07
     Projekt z dnia 23 listopada 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków, w ramach których prowadzona jest działalność maklerska.
2007-12-07
     Projekt z dnia 29 listopada 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie trybu składania oraz struktury logicznej zgłoszenia upoważnienia podatnika lub osoby upoważnionej przez podatnika do składania deklaracji w formie elektronicznej i podpisywania deklaracji podpisem elektronicznym.
2007-12-04
    Projekt z dnia 22 listopada 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych.
2007-12-04
    Projekt z dnia 29 listopada 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

listopad 2007
2007-11-28
     Projekt z dnia 30 października 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw
2007-11-28
     Projekt z dnia 22 listopada 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-11-26
     Projekt z dnia 16 listopada 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych
2007-11-26
     Projekt z dnia 7 listopada 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży
2007-11-20
     Projekt z dnia 25 października 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)
2007-11-20
    Projekt z dnia 18.10.2007r rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w organach podatkowych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
2007-11-16
     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów
2007-11-16
    Projekt z dnia 8 listopada 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wraz z szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
2007-11-05
     Projekt z dnia 16 października 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wykonywania czynności kontroli celnej
2007-11-05
     Projekt z dnia 15 października 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.
2007-11-05
     Projekt z dnia 16 października 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania

październik 2007
2007-10-30
     Projekt rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych.
2007-10-30
     Projekt z dnia 21 września 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego
2007-10-30
     Projekt z dnia 20 września 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni
2007-10-30
    Projekt z dnia 23 października 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.
2007-10-16
     Projekt z dnia 5 września 2007 roku ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz niektórych innych ustaw
2007-10-11
    Projekt z dnia 1 października 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy

wrzesień 2007
2007-09-28
     Projekt ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny
2007-09-20
     Projekt z dnia 4 września 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby powołanej do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego albo zarządcy.
2007-09-19
     Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16.08.2007r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom wraz z uzasadnieniem
2007-09-19
     Projekt rozporządzenia Komisji zmieniający rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/93 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny
2007-09-12
     Projekt ustawy budżetowej na 2008 r. przekazany na Radę Ministrów w dniu 10 września 2007 r.
2007-09-12
     Projekt z dnia 30 sierpnia 2007 r. rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację wraz z uzasadnieniem
2007-09-06
     Projekt z dnia 23 sierpnia 2007 r. ustawy o podatku akcyzowym. Projekt ustawy został przekazany stałemu komitetowi Rady Ministrów.
2007-09-05
     Projekt z dnia 21 sierpnia 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego

sierpień 2007
2007-08-31
     Projekt z dnia 16 sierpnia 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym
2007-08-31
     Projekt z dnia 20.07.2007 r. ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
2007-08-29
     Projekt z dnia 22 sierpnia 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
2007-08-23
     Projekt zmiany rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny.
2007-08-21
     Projekt z dnia 10 sierpnia 2007 r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
2007-08-21
     Projekt z dnia 10 sierpnia 2007 r. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
2007-08-08
     Projekt ustawy z dnia 27 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny
2007-08-02
     Projekt z dnia 20 lipca 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw.

lipiec 2007
2007-07-25
     Projekt z dnia 16 lipca 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opłaty skarbowej
2007-07-25
     Projekt z dnia 27 czerwca 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych
2007-07-11
     Projekt ustawy o finansach publicznych
2007-07-11
     Projekt z dnia 22 czerwca 2007 r. ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
2007-07-11
     Projekt z dnia 05 lipca 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

czerwiec 2007
2007-06-19
     Projekt z dnia 11 czerwca 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
2007-06-18
     Projekt nowego Wspólnotowego Kodeksu Celnego
2007-06-15
     Projekt z dnia 15 czerwca 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
2007-06-11
     Projekt z dnia 31 maja 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących wraz z uzasadnieniem
2007-06-11
     Projekt z dnia 5 czerwca 2007 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy i innej pracy zarobkowej cudzoziemcom
2007-06-06
     Projekt z dnia 25 maja 2007 r. ustawy o podatku akcyzowym
2007-06-06
     Projekt z dnia 1 czerwca 2007 r. ustawy o finansach publicznych
2007-06-06
     Projekt z dnia 4 czerwca 2007 r. ustawy wprowadzającej ustawę o finansach publicznych
2007-06-06
     Projekt z dnia 29 maja 2007 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

maj 2007
2007-05-21
     Projekt z dnia 14 maja 2007 r. ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
2007-05-21
     Projekt z dnia 15 maja 2007 roku ustawy o zmianie ustawy o grach i zakładach wzajemnych oraz niektórych innych ustaw
2007-05-10
     Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
2007-05-10
     Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw

kwiecień 2007
2007-04-24
     Projekt z dnia 23 kwietnia 2007 r. ustawy o finansach publicznych
2007-04-19
     o zwrocie podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego
2007-04-03
     Projekt z dnia 3 kwietnia 2007 r. ustawy o finansach publicznych

marzec 2007
2007-03-23
     o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
2007-03-14
     o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
2007-03-14
     o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rolnym
2007-03-14
     o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
2007-03-14
     o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw

luty 2007
2007-02-13
     o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
2007-02-13
     o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw
2007-02-13
     o zmianie ustawy o dodatku pienięznym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedmerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw

styczeń 2007
2007-01-31
     o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
2007-01-19
     o zmianie Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
2007-01-19
     o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw
2007-01-19
     o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
2007-01-19
     o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne

grudzień 2006
2006-12-28
     o zmianie ustawy - Prawo bankowe
2006-12-28
     o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych ustaw
2006-12-28
     o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
2006-12-14
     o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
2006-12-14
     o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

listopad 2006
2006-11-20
     o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
2006-11-15
     o zmianie ustaw: o podatku rolnym i leśnym
2006-11-15
      o licencji syndyka
2006-11-15
      o ochronie konkurencji i konsumentów

październik 2006
2006-10-13
     o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych

wrzesień 2006
2006-09-20
     ustawy o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej

czerwiec 2006
2006-06-07
     o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa
2006-06-07
     o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
2006-06-07
     o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
2006-06-07
     o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym
2006-06-07
     rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego
2006-06-07
     rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego - projekt z dnia 10 marca 2006 r.
2006-06-07
     rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego - projekt z dnia 1 czerwca 2006 r.
2006-06-07
     rozporządzenie w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
2006-06-07
     rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
2006-06-07
     ustawa o opłacie skarbowej
2006-06-07
     ustawy o podatku ekologicznym od samochodów
2006-06-07
     ustawa o zwrocie części wydatków ponoszonych w latach 2006 - 2012 na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych oraz o zmianie niektórych ustaw
2006-06-05
     o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
2006-06-05
     o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku pd czynności cywilnoprawnych

maj 2006
2006-05-30
     o zmianie ustawy o pdof i niektórych innych ustaw
2006-05-30
    o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

kwiecień 2006
2006-04-12
     o opłacie skarbowej
2006-04-12
     o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
2006-04-04
    o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

styczeń 2006
2006-01-24
    o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy - Ordynacja podatkowa
2006-01-23
    o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

grudzień 2005
2005-12-16
     o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

listopad 2005
2005-11-18
    o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym

czerwiec 2005
2005-06-29
     o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych
2005-06-09
    o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
2005-06-08
    o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
2005-06-02
     o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

maj 2005
2005-05-18
     o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
2005-05-18
     o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
2005-05-16
     o obrocie instrumentami finansowymi

luty 2005
2005-02-23
    o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i ustawy - Prawo o notariacie

styczeń 2005
2005-01-26
     o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie innych ustaw

grudzień 2004
2004-12-20
     o opłatach abonamentowych
2004-12-10
     o podatku od samochodów osobowych oraz zmianie niektórych ustaw

listopad 2004
2004-11-30
    o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
2004-11-30
    o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
2004-11-24
    o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych innych ustaw
2004-11-09
    o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw

październik 2004
2004-10-27
    o licencji syndyka
2004-10-01
    o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości

wrzesień 2004
2004-09-21
    o zmianie ustawy o rachunkowości
2004-09-21
    o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
2004-09-02
    o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami...
2004-09-02
    o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

lipiec 2004
2004-07-21
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
2004-07-14
    o zmianie ustawy o pdop oraz o zmianie niektórych innych ustaw
2004-07-14
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o pdof oraz o zmianie niektórych innych ustaw
2004-07-12
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
2004-07-07
    Projekt ustawy o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw

czerwiec 2004
2004-06-01
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw

marzec 2004
2004-03-08
    Projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
2004-03-02
    Projekt ustawy - Prawo celne

luty 2004
2004-02-24
    Projekt ustawy - o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej
2004-02-12
     Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

styczeń 2004
2004-01-21
    Projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
2004-01-20
    Projekt ustawy o świadczeniach przedemerytalnych
2004-01-15
    Projekt ustawy o kompensacie wydatków mieszkaniowych inwestorom

listopad 2003
2003-11-26
     Projekt ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw
2003-11-24
    Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych
2003-11-13
    Projekt ustawy o działalności lobbingowej
2003-11-13
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi

październik 2003
2003-10-23
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
2003-10-03
    Projekt ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

wrzesień 2003
2003-09-25
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

sierpień 2003
2003-08-20
    Projekt ustawy o podatku od towarów i usług
2003-08-20
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
2003-08-18
    Poselski projekt ustawy o finansach publicznych
2003-08-14
     Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
2003-08-14
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
2003-08-08
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
2003-08-08
    Projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania w rozsądnym terminie sprawy w postępowaniu sądowym.
2003-08-01
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz zmianie innych ustaw

lipiec 2003
2003-07-02
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
2003-07-01
    Projekt ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania...
2003-07-01
    Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

czerwiec 2003
2003-06-25
     Projekt ustawy o podatku akcyzowym

maj 2003
2003-05-20
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
2003-05-08
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks celny oraz o zmianie ustawy o Służbie Celnej
2003-05-06
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
2003-05-06
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
2003-05-06
    Projekt ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego w produkcji rolnej
2003-05-06
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
2003-05-06
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - o kontroli skarbowej, ustawy - Kodeks karny skarbowy, ustawy - o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, ustawy Kodeks postępowania karnego

kwiecień 2003
2003-04-23
    Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej
2003-04-23
    Projekt ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym
2003-04-23
    Projekt ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
2003-04-23
    Projekt ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

marzec 2003
2003-03-17
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
2003-03-14
    Projekt ustawy o tłumaczach publicznych
2003-03-14
    Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
2003-03-13
    Projekt ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
2003-03-13
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy

luty 2003
2003-02-04
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
2003-02-04
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
2003-02-04
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
2003-02-03
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks celny

styczeń 2003
2003-01-20
    Projekt ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
2003-01-20
    Projekt ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych
2003-01-20
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

grudzień 2002
2002-12-10
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw
2002-12-10
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
2002-12-10
    Projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy

listopad 2002
2002-11-04
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
2002-11-04
    Projekt ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

październik 2002
2002-10-30
    Projekt ustawy o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy
2002-10-23
    Projekt ustawy o utworzeniu Wojewódzkich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.
2002-10-10
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz o zmianie niektórych ustaw
2002-10-01
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

wrzesień 2002
2002-09-25
    Projekt ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia

sierpień 2002
2002-08-28
    Projekt ustawy o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy
2002-08-22
    Projekt ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.
2002-08-14
    Projekt ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.
2002-08-14
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
2002-08-09
    Projekt ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

lipiec 2002
2002-07-24
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym.
2002-07-24
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2002-07-24
    Projekt ustawy o ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2002-07-24
    Program pomocy dla przedsiębiorstw.
Projekt ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców oraz o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.


kwiecień 2002
2002-04-08
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
2002-04-04
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o opłacie skarbowej
2002-04-04
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

marzec 2002
2002-03-25
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2002-03-25
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
2002-03-25
    Projekt ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
2002-03-10
    Projekt ustawy Prawo dewizowe
2002-03-06
    Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Copyright © NetTAX 1998-2019 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama