Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Pomoc - Grupy dyskusyjne (NEWS)


Opis konfiguracji grup dyskusyjnych (NEWS) NetTax'u w Outlook Express 5

 1. Włączamy Outlook Express 5.
   
 2. Z menu głównego na górze ekranu wybieramy opcję 'Narzędzia', następnie z menu, które się pojawi opcję 'Konta'.
   
 3. Pojawia się okienko dialogowe 'Konta internetowe'. Należy tu wybrać przycisk 'Dodaj' a następnie z menu, które pojawi się obok przycisku opcję 'Grupy dyskusyjne...'.
   
 4. Pojawia się 'Kreator połączeń internetowych'. W pierwszym okienku wpisujemy swoje imię i nazwisko oraz numer wpisu. Będzie ono później ukazywać się w wiadomościach, które zostaną wysłane z tego konta do grup dyskusyjnych. Po wpisaniu imienia i nazwiska oraz numeru wpisu wybieramy przycisk 'Dalej >'.
   
 5. W następnym okienku należy wpisać swój adres e-mail (UWAGA: musi to być adres założony na serwerze NetTax). Adres ten będzie również umieszczany w każdej wiadomości wysłanej do grup dyskusyjnych, aby inni użytkownicy mogli odpowiedzieć nam bezpośrednio na nasz adres, jeśli nie chcą, aby ich list był ogólnie dostępny w danej grupie dyskusyjnej. Po wpisaniu adresu e-mail znów wybieramy przycisk 'Dalej >'.
   
 6. W kolejnym oknie należy podać adres serwera NNTP, czyli serwera, na którym znajdują się grupy dyskusyjne. Ten adres to: news.nettax.com.pl Należy również zaznaczyć opcję 'Serwer grup dyskusyjnych wymaga logowania' Po wpisaniu powyższych informacji ponownie wybieramy przycisk 'Dalej >'.
   
 7. Kolejne okno zawiera informacje potrzebne do zalogowania się na serwerze grup dyskusyjnych. Nazwa konta i hasło są takie same, jak do poczty elektronicznej na serwerach NetTax. Należy wypełnić oba pola. Zaznaczenie opcji 'Zapamiętaj hasło' spowoduje, że przy korzystaniu z grup dyskusyjnych serwer nie będzie się już pytał o hasło. Opcję 'Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła' należy pozostawić niezaznaczoną. Po podaniu wszystkich informacji należy wcisnąć przycisk 'Dalej >'.
   
 8. Pojawia się okienko informujące, że wszystkie potrzebne dane zostały wpisane. Wybieramy więc przycisk 'Zakończ'. Znika okno 'Kreatora połączeń internetowych' i powraca okno 'Konta internetowe'. Tu należy wybrać przycisk 'Zamknij'.
   
 9. Po wybraniu przycisku 'Zamknij' program spyta się czy chcemy pobrać grupy dyskusyjne z dodanego konta. Odpowiadamy 'Tak' i automatycznie przechodzimy do okna 'Subskrypcje grup dyskusyjnych'. Pojawi się lista dostępnych grup dyskusyjnych.
   
 10. Możemy teraz wybrać grupy, do których chcemy mieć bezpośredni dostęp z Outlook Express. Dokonujemy tego poprzez podwójne kliknięcie na nazwie danej grupy, lub przez podświetlenie nazwy i wybranie przycisku 'Subskrybuj'. Po zakończeniu subskrypcji do interesujących nas grup wybieramy przycisk 'OK' i powracamy do głównego okna Outlook Express. Na liście folderów pojawi się pozycja 'news.nettax.com.pl'. Po rozwinięciu pojawi się lista grup dyskusyjnych, które zostały wybrane podczas subskrypcji. Wybieramy nazwę grupy i w okienku obok pojawią się listy, które zostały opublikowane na tej grupie. Teraz można przeczytać dostępne listy, wysłać swoją wiadomość, lub odpowiedzieć na już istniejącą wiadomość. Wszystkich tych czynności dokonuje się poprzez przyciski umieszczone na górze okna Outlook Express

 

Konfiguracja Mozilla Mail/ Netscape Mail

opis dla Mozilla Mail w wersji 0.9x i 1.x i Netscape Mail w wersji 6.x i 7x
oraz n!Kuriera Poczty (Thunderbird 1.0.7)

 1. Włączamy Kuriera Poczty w Mozilli/Netscape i przechodzimy w menu górnym do zakładki ' Edycja' i następnie wybieramy opcję 'Konfiguracja kont'.

 2. W przypadku n!Kuriera Poczty (Thunderbird) oczywiście też go włączamy i przechodzimy w menu górnym do zakładki 'Narzędzia' i następnie wypierz opcje 'Konfiguracja kont ..'

 3. Pojawi się nowe okienko, w którym wybieramy 'Dodaj konto...'

 4. Dalej poprowadzi nas kreator, który poprosi o wpisanie potrzebnych mu danych:

  • Na początku wybieramy 'Konto grup dyskusyjnych'

  • W następnym oknie 'Tożsamość' w polu 'Twoje imię, nazwisko lub pseudonim' wpisujemy imię i nazwisko, natomiast w polu 'Adres e-mail' --> konto pocztowe.

  • 'Serwer grup dyskusyjnych' --> wpisujemy adres serwera news: news.nettax.com.pl

  • 'Nazwa konta' --> czyli opis konta, może być też: news.nettax.com.pl

  • Na koniec kreator kont pokaże podsumowanie i jeśli jest wszystko poprawnie wpisane wybieramy 'Zakończ'

 5. Teraz po prawej stronie okna przechodzimy do pozycji 'Ustawienia serwera' (Mozilla/Netscape) lub 'Konfiguracja serwera' (Thunderbird)

 6. WAŻNE: należy koniecznie zaznaczyć w tej zakładce 'Zawsze żądaj uwierzytelniania podczas łączenia z tym serwerem' i wpisać jako 'Użytkownik' swój login taki sam jak dla konta pocztowego na naszym serwerze.

 7. Teraz w programie jest już dodane konto grup dyskusyjnych o nazwie news.nettax.com.pl i po wybraniu jego w głównym oknie programu można pobrać listę grup dyskusyjnych poprzez przycisk w głównej części ekranu 'Subskrybuj grupę dyskusyjną'

 8. Ukaże się okno 'Subskrybuj' w którym należy wcisnąć przycisk 'Odśwież'. Program wyświetli monit o logi i hasło, które należy mu podać i wcisnąć 'OK'.

 9. Żeby móc czytać daną grupę należy ją subskrybować, czyli zaznaczyć ją i wybrać 'Subskrybuj' - pojawi się koło niej znaczek. Po zaznaczeniu wybranych grup należy zatwierdzić wybór wciskając 'OK'

 


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama