Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt
nr 592

Ustawa
z dnia ....... 2006 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

    Art. 1 W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 175, z późn. zm. ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27d ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"podatek dochodowy wynikający z zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1, zmniejsza się o 1% podatku należnego, wykazanego w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1, jeżeli podatnik w zeznaniu tym wskaże organizację pożytku publicznego na rzecz której zobowiązuje urząd skarbowy do przekazania darowizny w kwocie odpowiadającej 1% podatku należnego"

2) w art. 27d skreśla się ust. 2 i 2a

3) w art. 27d skreśla się ust. 4 i 6.

    Art. 2 Ustawa wchodzi w życie w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama