Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt nr 3246


Ustawa
z dnia ................
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

 

    Art 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. z późn. zmianami, o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 27 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 28-30, art. 30a-30d oraz art. 44 ust 4 pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

 

Podstawa obliczania
podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad do
  37 024 19% minus kwota zmniejszająca podatek 1800 zł 06 gr.
37 024 74 048 5 234 zł 50 gr. + 30% nadwyżki ponad 37 024 zł
74 048 144 000 16 334 zł 50 gr. + 40% nadwyżki ponad 74 048 zł
144 000   44 315 zł 30 gr. + 50% nadwyżki ponad 144 000 zł

1) Kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1800 zł 06 gr. stanowi 19% kwoty rocznego minimum socjalnego obliczonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dla jednej osoby. Corocznie po ogłoszeniu minimum socjalnego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych kwota zmniejszając podatek będzie stanowiła 19% minimum w skali rocznej.

    Art. 2 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama