Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt
Druk nr 2555 i 2556

Projekt ustawy - Prawo celne

Zobacz

Ocena skutków regulacji

Zobacz

Projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne

Zobacz


Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia kursu wymiany walut stosowanego w celu uzyskania wartości celnej

Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie procedury przyjmowania i przekazywania wniosków o zaliczenie towarów na poczet kontyngentu towarowego, trybu przekazywania informacji w zakresie rejestrowania i sprawowania kontroli importu towarów objętych procedurą nadzoru importu

Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków i trybu tworzenia oraz prowadzenia magazynów czasowego składowania

Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie miejsca wyznaczonego lub uznanego przez organ celny, w którym mogą być dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego

Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych

Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad powiadamiania organu celnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonej w wolnym obszarze celnym i składzie wolnocłowym

Zobacz

Załączniki do rozporządzenia

Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania przy zniszczeniu towarów i zrzeczeniu się towarów na rzecz Skarbu Państwa

Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie depozytów

Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od należności przywozowych towarów, przywożonych w bagażu osobistym podróżnego

Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie agentów celnych

Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez labolatoria celne

Zobacz

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Zobacz

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama