Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt nr 2009

Ustawa
z dnia .......................
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

    Art. 1 W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz.86 tekst jednolity opracowany na podstawie Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz.654,Nr 60,poz. 700 i 703, Nr 86, poz.958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz.1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz.1672, Nr 200, poz. 1684, Nr 230, poz.1922, 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz.391, Nr 96, poz. 874.) wprowadza się następujące zmiany:

w art. 16 ust. 1 dodaje się punkt 65 w brzmieniu: "wydatki poniesione na zakup towarów, usług oraz wartości niematerialnych i prawnych od podmiotów, które mają miejsce zamieszkania swoją siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową"

    Art. 2 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama