Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Projekt

Ustawa
z dnia .............................. 2003 r.
o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

 

    Art. 1. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. Z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr l, poz. 3, z 1996 Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108. poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1680) w art. 12 w ust. 2 w pkt. 5 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

"6) Polski Związek Działkowców i jego członków z tytułu użytkowania działki w pracowniczym ogrodzie działkowym; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na wykonywanie działalności gospodarczej.".

    Art. 2. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr z 2002 r. Nr 9, poz. 84 i Nr 200, poz. 1683) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 uchyla się pkt. 12;

2) w ust. 2 w pkt. 5 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

"6) Polski Związek Działkowców i jego członków z tytułu użytkowania działki w pracowniczym ogrodzie działkowym; zwolnienie nie dotyczy altan przekraczających normy określone w przepisach Prawa budowlanego oraz przedmiotów opodatkowania zajętych na wykonywanie działalności gospodarczej.".

    Art. 3. W ustawie z dnia 30 października 2000 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) w art. 7 w ust. 2 w pkt. 5 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

"6) Polski Związek Działkowców i jego członków z tytułu użytkowania działki w pracowniczym ogrodzie działkowym; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na wykonywanie działalności gospodarczej.".

    Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem l marca 2003 r.


Copyright © NetTAX 1998-2018 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama