Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

Sejm uchwalił, skierował do Senatu

Druk Senatu Nr 246

USTAWA
z dnia 30 października 2002 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

    Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) 1) w art. 19:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatek, z zastrzeżeniem art. 21 i 22, wynosi 27% podstawy opodatkowania.";

2) uchyla się ust. 2.

    Art. 2. 1. Stawka, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w  art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie do opodatkowania dochodów (strat) uzyskanych:

1) od dnia 1 stycznia 2003 r. - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest rok kalendarzowy albo

2) od początku roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2002 r. - jeżeli rokiem podatkowym podatnika jest inny okres niż rok kalendarzowy.

    2. Jeżeli rok podatkowy podatnika rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2003 r., do końca tego roku podatkowego podatnik stosuje stawkę podatku obowiązującą go w pierwszym dniu tego roku podatkowego.

    Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

MARSZAŁEK SEJMU

/ - / Marek Borowski

 

 


Copyright © NetTAX 1998-2018 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama