Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - styczeń 2005
  2005 I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2002 I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII  
  2004 I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2001 I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII  
  2003 I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII      
nowsze archiwa: 2009, 2008, 2007, 2006
31 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Księgowy już może wypełnić PIT
Kto odpowiada za zaniżanie wartości aportów

Zobacz...

31 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Pracownik zatrudniony na jeden dzień
Dwie nowe skargi

Zobacz...

31 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1411/2002
Określenie wysokości odsetek od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych miało podstawy prawne również w stanie prawnym obowiązującym przed zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 12 września 2002 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 169, poz. 1387)...

Zobacz...

31 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2005 r. sygn. IS.I/3-423/95/04
Czy wypłacone przez pracodawcę (spółdzielnię) na rzecz byłego pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy miesięczne świadczenia z tytułu renty oraz renta uzupełniająca i zadośćuczynienie, których podstawę stanowią wyroki sądu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?

Zobacz...

28 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Stawka VAT jak za towar i usługę
Ochrona dla podatnika
Jak rozliczyć w zeznaniu przychody zagraniczne

Zobacz...

28 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Konkurencja na torach

Zobacz...

28 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1530/2002
Powołanie się przez organ egzekucyjny na pewną odrębność i specyfikę postępowania egzekucyjnego nie może stanowić wystarczającej przesłanki do uznania braku przewidzianego w przepisie art. 10 par. 1 Kodeksu postepowania administracyjnego obowiązku organu egzekucyjnego zapewnienia stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania...

Zobacz...

28 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2005 r. sygn. V/II-4/0052-13/04
Jak wyliczyć wartość pomocy publicznej (edn), w przypadku ulgi w formie zwolnienia podatkowego, udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność w specjalnej strefie ekonomicznej?

Zobacz...

27 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
U księgowego na razie mało bezpiecznie
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Zobacz...

27 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Niesolidny płatnik bezkarny
Pozew grupowy w polskim prawie

Zobacz...

27 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 625/2003
Przepis art. 61a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 150, poz. 983 ze zm.) nie ma zastosowania do dotacji celowych pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa.

Zobacz...

27 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2005 r. sygn. BD-F/415-9/05
Czy darowizna przekazana na rzecz Biblioteki Publicznej w 2004 r. podlega odliczeniu od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zobacz...

26 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Jeśli rozdaje państwo, płacą podatnicy
Czasem zamówienie można zmienić

Zobacz...

26 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Sukcesy mimo kłopotów
Bez łatwego przedawnienia

Zobacz...

26 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1690-1691/2002
Zastosowanie jako podstawy prawnej orzekania art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza możliwość stosowania w sprawie jednocześnie jako równorzędnej podstawy art. 14 tej ustawy...

Zobacz...

26 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 11 stycznia 2005 r. sygn. IS.II/1-0050/321/04, IS.I/1-415/174/04
Czy przysługuje mi prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa silnikowego, oleju napędowego oraz gazu zużywanego do napędu samochodów, które są zarejestrowane jako samochody ciężarowe, na które nie posiadam świadectw homologacji?

Zobacz...

25 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Kiedy z polisą, a kiedy bez
Nie ma pogody dla biznesu

Zobacz...

25 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Nie jest ważne pytanie, lecz odpowiedź
Sądowa strategia

Zobacz...

25 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1526/2002
Użycie w art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych terminu "świadczenia urlopowe wypłacane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych” oznacza, że ustawodawca miał na myśli świadczenia urlopowe określone w art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zobacz...

25 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 10 stycznia 2005 r. sygn. IS.I/2-415-94/04
Czy otrzymywana przez żołnierza należność pieniężna za czas urlopu zdrowotnego podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)...

Zobacz...

24 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Gdy eksploatacja pochłania zyski
Które wydatki rozliczamy stopniowo

Zobacz...

24 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Sędzia stronie nie pomoże
Już bez środków transportu

Zobacz...

24 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1494/2002
Koszt niezamortyzowanej wartości skradzionego komputera jest wydatkiem, racjonalnie i gospodarczo uzasadnionym, poniesionym w celu osiągnięcia przychodu...

Zobacz...

24 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 3 stycznia 2005 r. sygn. IS.I/1-415/162/04
Dotyczy dokumentowania wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych prywatnego samochodu osobowego.

Zobacz...

21 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Zwrot różnicy VAT coraz bliżej
Nowy termin, stary formularz

Zobacz...

21 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Pomoc dla innowatorów
Prawo okaleczone tłumaczeniami

Zobacz...

21 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 1488/2002
Ponieważ dotacje udzielone na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz.U. Nr 13, poz. 60 ze zm.) są wolne od podatku dochodowego, koszty związane z udzieleniem powyższych kredytów preferencyjnych odnoszące się do tej części dochodu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie są kosztami uzyskania przychodu...

Zobacz...

21 stycznia 2005 r.
Interpretacja Urzędu Skarbowego w Płońsku z dnia 31 grudnia 2004 r. sygn. US20/PP/443-31/2004
W jaki sposób są opodatkowane podatkiem VAT (stawka podatku) usługi w zakresie zarządzania nieruchomością mieszkalną, w skład której wchodzą garaże i lokale użytkowe własnościowe?

Zobacz...

20 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Czy związki zablokują PPE
Krok w dobrą stronę

Zobacz...

20 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Ze złego projektu nie będzie dobrej ustawy
Spóźnione skargi warto wycofać

Zobacz...

20 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 2262/2002
W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesądzające o prawidłowości klasyfikacji spornych towarów do kodu 3302 Taryfy celnej jako mieszanin opartych na substancjach aromatycznych, konieczne jest rozważenie roli, jaką pełnią w mieszaninie jej poszczególne składniki...

Zobacz...

20 stycznia 2005 r.
Interpretacja Urzędu Skarbowego w Płońsku z dnia 31 grudnia 2004 r. sygn. US20/PP/443-32/2004
Czy wykonując umowy zlecenia i umowy o dzieło jako podmiot gospodarczy na rzecz firmy, dla której wykonuje czynności na podstawie umowy o pracę powinien naliczać podatek VAT?

Zobacz...

19 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Sprawa do ponownego rozpatrzenia
Nadal dużo złego paliwa
Postanowienia do zaskarżenia

Zobacz...

19 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Złota akcja dla skarbu państwa

Zobacz...

19 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 2213/2001
Klasyfikacja towarów podlega ogólnym regułom interpretacji systemu zharmonizowanego, które to reguły wraz z uwagami wyjaśniającymi i uwagami dodatkowymi zawartymi w taryfie celnej uściślają i wyjaśniają treść poszczególnych pozycji taryfy celnej...

Zobacz...

19 stycznia 2005 r.
Interpretacja Urzędu Miasta Stalowej Woli z dnia 30 grudnia 2004 r. sygn. BF V C 0717/85/2004
Czy od kserokopii pełnomocnictwa, na której widoczne są skasowane znaki opłaty skarbowej na kwotę 15 zł należy pobrać opłatę skarbową na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 9.09.2000 r. o opłacie skarbowej?

Zobacz...

18 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
I stawka liniowa, i ryczałt
Posłuszni zamiast aktywnych
Czy warto korzystać z faktoringu

Zobacz...

18 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Termin już w styczniu

Zobacz...

18 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 114/2002
Klasyfikacji towarów według PCN dokonuje się jedynie w oparciu o zakres przedmiotowy towaru w odniesieniu do jego stanu tj. rodzaju materiału, postaci wymiarów, stopnia przetworzenia w dniu dokonania zgłoszenia celnego.

Zobacz...

18 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Skarbowej w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie z dnia 31 grudnia 2004 r. sygn. IS.IX/2-423/67/04
Dotyczy opodatkowania dotacji otrzymanej od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków na konserwację zespołu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytków.

Zobacz...

17 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Za mieszkania zapłacimy dopiero w marcu
Zbiorowo i indywidualnie

Zobacz...

17 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Plany pod przymusem
Umowa konsorcjum jedynie dla partnerów

Zobacz...

17 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - III SA 1369/2002
Zobowiązanie do zapłaty kwoty podatku wykazanego w fakturze, pomimo nieobjęcia sprzedaży obowiązkiem podatkowym (art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), nie powoduje nabycia prawa do obniżenia podatku należnego o podatek zapłacony z tytułu tego zobowiązania.

Zobacz...

17 stycznia 2005 r.
Interpretacja Urzędu Skarbowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 grudnia 2004 r. sygn. DP.005/VIII/13/04
Czy wartość remanentu likwidacyjnego stanowi przychód podatnika i czy kwotę tego remanentu podatnik ma wykazać w zeznaniu rocznym PIT-28?

Zobacz...

14 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Nie zawsze uda się płacić 19 proc.
Jak amortyzować wynajęty lokal

Zobacz...

14 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Równy status to także równe prawa
Antyprzedsiębiorcy z natury

Zobacz...

14 stycznia 2005 r.
Komunikat prasowy Trybunału Konstytucyjnego
po rozprawie w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących prowadzenia gier na automatach.

Zobacz...

14 stycznia 2005 r.
W dniu 2 lutego br., o godz. 12.00, Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Prokuratora Generalnego w sprawie zgodności art. 1 pkt 13 w związku z art. 9 ustawy z dnia 18 listopada 2004 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - w zakresie, w jakim wprowadza do art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych nową skalę podatkową - z art. 2 Konstytucji RP z powodu braku odpowiedniej vacatio legis. Sygnatura sprawy: K 48/04.

 

14 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - FSK 148/2004
Dowód, który nie spełnia wymagań § 11 ust. 3 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 148, poz. 720) nie może stanowić podstawy zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów...

Zobacz...

14 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 31 grudnia 2004 r. sygn. PB4/005-1-52/04
Czy kwoty odzyskane tytułem zapłaconego w Niemczech podatku VAT od zakupionego paliwa, pomniejszone o ww. prowizję będą stanowiły przychód z działalności gospodarczej, a w konsekwencji podlegały opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych.

Zobacz...

13 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Jak oddłużyć konsumenta?
Gdzie i jak wykazać środki trwałe

Zobacz...

13 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Przedsiębiorcy stawiają na arbitraż
Syndyk podatnikiem

Zobacz...

13 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - III SA 124/2002
Dopuszczalne jest wniesienie aportu do spółki cywilnej w postaci składnika (samochodu) wspólnego majątku wspólników innej spółki cywilnej na podstawie uchwały wszystkich wspólników tej spółki cywilnej. Czynność taka nie jest sprzedażą, a co za tym idzie nie wystapi tu przychód z działalności gospodarczej.

Zobacz...

13 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 31 grudnia 2004 r. sygn. IS.II/2-443/315/04
W ramach funduszu geodezyjnego wykonywane są usługi prowadzenia i udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów, zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, wykonywanie odbitek kserograficznych map. Czy do ww. usług będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług?

Zobacz...

12 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Większość rad gmin zdążyła
Efekty będą widoczne dopiero za rok

Zobacz...

12 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Nie ma potrzeby, by płacić 50-proc. PIT
Przedsiębiorcy tracą na złych przepisach

Zobacz...

12 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - I SA/Gd 235/2003
Czynność zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, o której stanowi art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej nie stanowi ani czynności egzekucyjnej ani nie jest środkiem egzekucyjnym, do których zastosowanie mają przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 1991 r., Nr 36, poz. 161 z późn. zm., aktualnie również według tekstu jednolitego ustawy ogłoszonego w Dz. U. z 2002 r., Nr 110, poz. 968 - art. 1a pkt 12).

Zobacz...

12 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 31 grudnia 2004 r. sygn. PP/005w-484/04/WR
Czy należy wystawić fakturę korygującą w przypadku udzielenia przez sprzedawcę różnego rodzaju rabatów, bonifikat, opustów itp. mających źródło w obrocie?

Zobacz...

11 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Niebezpieczne interpretacje podatkowe?
Jakie opodatkowanie warto wybrać
Jak rozliczyć pożyczkę od wspólnika

Zobacz...

11 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Kontynuacja tej samej inwestycji
Nie ma zaległości, nie ma umorzenia

Zobacz...

11 stycznia 2005 r.
Wyrok WSA - I SA/Kr 1288/2001
Nie niweczy charakteru i istoty umowy darowizny okoliczność, że darczyńca obciąży niekiedy obdarowanego obowiązkiem oznaczonego działania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (art. 893 k.c.). Jest to tak zwane polecenie, które może zmniejszać wartość, ale jej nie wyłącza.

Zobacz...

11 stycznia 2005 r.
Interpretacja Urzędu Skarbowego w Suwałkach z dnia 17 grudnia 2004 r. sygn. US.V-436/1/04
Czy cesja wierzytelności, która nastąpiła w wyniku wykonania uprzednio istniejącego innego zobowiązania, nie zaś na podstawie umowy sprzedaży czy zamiany, podlega PCC?

Zobacz...

10 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Wypłata na radę rodziców bez ulgi
Kto skorzysta, a kto straci

Zobacz...

10 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Prace nad reformą zawieszone
Prowadzący komis odpowiada za towar

Zobacz...

10 stycznia 2005 r.
Wyrok WSA - III SA 3394/2003
Gdy przedmiotem skargi jest decyzja, w której ustalono stratę, o ktrórej mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w innej wysokości niż wynikająca z zeznania, wartość przedmiotu sporu w takiej sprawie stanowi różnicę między wysokością zobowiązania podatkowego określoną w decyzji wraz z kwestionowanymi przez Skarżącą odsetkami za zwłokę, a kwotą zobowiązania wynikającą z zeznania, a nie suma kwoty podlegającej odliczeniu od dochodu części straty podatkowej.

Zobacz...

10 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Celnej w Toruniu z dnia 29 grudnia 2004 r. sygn. 430000-WPA-054-67/04/WW
Pytanie podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego.

Zobacz...

7 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Samorządy niezadowolone z lotnisk
Współwłaściciele muszą płacić solidarnie

Zobacz...

7 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Dwie kary za ten sam czyn
Nie można nie pobierać

Zobacz...

7 stycznia 2005 r.
Wyrok WSA - III SA 161/2003
Zgodnie z § 54 ust. 4 pkt 5 lit. c rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 156, poz. 1024) w przypadku gdy wystawiono m.in. fakturę, potwierdzającą czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 kodeksu cywilnego, faktura taka nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku naliczonego...

Zobacz...

7 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Skarbowej we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Legnicy z dnia 20 grudnia 2004 r. sygn. PDI/2-005/7/04
Czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie odliczony podatek od towarów i usług należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów a wartość początkową środka trwałego zwiększyć o kwotę netto wynikającą z faktury VAT? Czy (tak jak postąpiła Spółka) wartość początkową środka trwałego można zwiększyć o kwotę brutto wynikającą z faktury VAT?

Zobacz...

6 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Kręte ścieżki walki z wyzyskiem
Jak zmniejszyć podatek o darowiznę

Zobacz...

6 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Łatwiej o wodę i telefon
Ulgi nie ma, ale stracić ją można

Zobacz...

6 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - III SA 2521/2002
Naruszenie prawa o charakterze rażącym występuje wówczas, gdy treść rozstrzygnięcia pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisów prawa i gdy charakter tego naruszenia powoduje, iż rozstrzygnięcie nie może być zaakceptowane jako akt wydany przez organ praworządnego państwa...

Zobacz...

6 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Celnej w Szczecinie z dnia 20 grudnia 2004 r. sygn. 420000-WPA-9141-50/04/ES
Podatnik zwraca się z zapytaniem jaki kod po 1 maja 2004r. w klasyfikacji PKWiU należy stosować przy wyprowadzaniu ze składu podatkowego olejów naftalenowych będących olejami izolacyjnymi (transformatorowymi).

Zobacz...

5 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Niewielu podatników chce się dzielić
Niektóre zwolnienia będą obowiązywać dłużej

Zobacz...

5 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Warsztaty finansowane z PFRON
Uwłaszczenie po nowemu
Nieco łatwiejszy dostęp

Zobacz...

5 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 65/2002
Zgodnie z art. 26 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy zobowiązani są bez wezwania do obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług. Decyzja wydawana jest więc tylko (art. 10 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług), gdy podatnik nie złoży deklaracji bądź wykaże w deklaracji podatek w nieprawidłowej wysokości.

Zobacz...

5 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Celnej w Szczecinie z dnia 17 grudnia 2004 r. sygn. 420000-WPA-9141-45/04/ES
Firma zakupuje asfalt drogowy o symbolu 23.20 i wykorzystuje go do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych, produkowanych na własne potrzeby i na sprzedaż. Czy firma jest zobowiązana do utworzenia składu podatkowego i do prowadzenia dokumentacji związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi?

Zobacz...

4 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Korzystanie z odliczenia mogło być w tym roku prostsze
Będzie trudniej o tryb uproszczony w deklaracjach
Pracodawca szkolący na zlecenie nie może skorzystać z odliczenia

Zobacz...

4 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Mniejsze firmy poprawiają średnią

Zobacz...

4 stycznia 2005 r.
Wyrok WSA - III SA 2100/2002
Dopóki w obrocie prawnym pozostaje decyzja administracyjna w postaci dowodu rejestracyjnego, kwalifikująca samochód w momencie jego nabycia przez podatnika jako ciężarowo-osobowy o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg, dopóty organy podatkowe nie mogą w stosunku do tego podatnika wywodzić skutków prawnych powołując się na przepis...

Zobacz...

4 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 17 grudnia 2004 r. sygn. PP1/448-297/04/I
Dotyczy problemu, czy opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 7% podlegają wyłącznie bilety wstępu na koncerty czy także koncerty opłacane w formie ryczałtu na podstawie umów zawieranych z określonymi podmiotami.

Zobacz...

3 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Potrzebny staż adaptacyjny i test kwalifikacyjny
Szukanie nowych rozwiązań i możliwości

Zobacz...

3 stycznia 2005 r. - przegląd prasy
Kosztowne błędy w sztuce
Dług można przekazać

Zobacz...

3 stycznia 2005 r.
Wyrok NSA - I SA/Łd 413-419/2003
Konsekwencje dotyczące niedokanania w odpowiednim czasie zgłoszenia rejestracyjnego wynikają wprost z przepisów prawa (art. 25 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług), a wiec są niezależne od przyczyn, które spowodowały niedopełnienie tego obowiązku przez podatnika. Organy podatkowe są bezwzględnie związane tym przepisem...

Zobacz...

3 stycznia 2005 r.
Interpretacja Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 17 grudnia 2004 r. sygn. PP1/448-302/04/I
Dotyczy podatku od towarów i usług - procedur szczególnych w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków

Zobacz...


Copyright © NetTAX 1998-2019 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama