Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych


  Nowości rss   co to jest RSS?

20 grudnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

1) Artykuł 2 pkt 1 decyzji 2004/290/WE Rady z dnia 30 marca 2004 r. upoważniającej Niemcy do zastosowania odstępstwa od art. 21 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych należy interpretować w ten sposób, iż pojęcie robót budowlanych występujące w tym przepisie obejmuje - oprócz transakcji uważanych za świadczenie usług, takich jak zdefiniowane art. 6 ust. 1 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 2004/7/WE z dnia 20 stycznia 2004 r. - również transakcje stanowiące dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 tejże dyrektywy...

Przychód z odpłatnego zbycia otrzymanej w drodze darowizny nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie obejmujący również kwotę otrzymanej dopłaty z tytułu różnicy w wartości zamienianych nieruchomości, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego powodu w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku dochodowego przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie to nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny....

Przegląd prasy

Niepełnosprawny, który chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, musi udowodnić, że faktycznie poddał się zabiegom leczniczym - orzekł NSA... Gazeta Prawna

Sporządzone sprawozdanie musi podpisać kierownik jednostki i księgowy. Organ zatwierdzający do końca czerwca powinien przyjąć dokumenty... Gazeta Prawna

Wydłużenie czasu odpisywania w koszty wydatków na środki trwałe w zasadzie nie jest ograniczone przepisami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przyszły emeryt lub rencista dostanie od firmy pieniądze na pożegnanie, jeśli rozwiązanie umowy wiąże się z przejściem na to świadczenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 grudnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Świadczone przez Wnioskodawcę usługi szkoleniowe prowadzone dla kandydatów na rzeczoznawców w celu przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej w formie praktyk zawodowych, korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy...

Skoro - jak wynika z treści wniosku - wyliczona po zakończeniu roku proporcja sprzedaży za 2011 r. nie przekracza 2%, i zgodnie z art. 90 ust. 10 ustawy Wnioskodawca uznał, iż proporcja ta wynosi 0%, to Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu....

Przegląd prasy

Organy podatkowe sprawdzają e-firmy, działające na Allegro czy mają skuteczne pełnomocnictwo od kupujących. Jeśli nie, to każą sprzedawcom płacić VAT od kwot, które klienci wpłacili im za wysłanie towaru... Gazeta Prawna

Biorąc udział w grze hazardowej, na którą organizator nie ma zezwolenia, można zapłacić karę odpowiadającą równowartości nagrody... Gazeta Prawna

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega VAT. Przedsiębiorcy mają jednak problemy z ustaleniem, którą część majątku można do niej zakwalifikować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odpowiednia konserwacja i utrzymywanie pałacu lub dworku objętego rejestrem może zapewnić oszczędności fiskalne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 grudnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy może mieć zastosowanie również do stypendiów naukowych przyznanych na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki...

Wniesienie przez Wnioskodawcę aportem akcji w polskich spółkach akcyjnych i komandytowo-akcyjnych a także akcji w spółkach kapitałowych mających siedzibę poza granicami Polski, jest czynnością neutralną podatkowo....

Przegląd prasy

Jest szansa, że wkrótce sądy nie będą wydawać rozbieżnych wyroków w sprawie odliczania wydatków na spotkania w restauracji z kontrahentami... Gazeta Prawna

Zmiana przepisów od 1 stycznia 2013 r. umożliwi rozliczenie leasingu gruntów na tych samych zasadach, niezależnie od formy prawnej władania nieruchomością... Gazeta Prawna

Karty przedpłacone, które są sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego do 380 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia wystarczy zaznaczyć, że wolno go wypowiedzieć, gdy ustaną przyczyny uzasadniające istnienie tej umowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Archiwum


Niniejsze strony nie stanowią oficjalnego źródła prawa.
Jedynym obowiązującym źródłem prawa są teksty aktów prawnych opublikowanych  w promulgatorach.

z dnia: 2012-12-13 (1404-1405)
z dnia: 2012-12-12 (1389-1403)
z dnia: 2012-12-11 (1382-1388)
z dnia: 2012-12-10 (1374-1381)
z dnia: 2012-12-07 (1369-1373)

z dnia: 2012-11-30 (910-911)
z dnia: 2012-11-29 (904-909)
z dnia: 2012-11-28 (902-903)
z dnia: 2012-11-27 (899-901)
z dnia: 2012-11-16 (894-898)

nowe - 2012-12-13
SAMOCHÓD, A PODATEK DOCHODOWY
Aleksander Jan Twardowski
Andrzej Sójta


Hanna Kozłowskanowe - 2012-08-30
Drukowanie potwierdzenia wywozu towarów przy WDT nie jest konieczne
Hanna Kozłowska

Zobacz wszystkie opinie...

Ankieta
Alt Wypełnij ankietę i odbierz darmowe hasło do Bazy Prawa Polskiego NetTAX
Przebieg procesu legislacyjnego
Pałac prezydencki Ustawy podpisane przez prezydenta
Sejm Ustawy uchwalone przez Sejm
Ustawy rozpatrzone przez Senat
Pióro Projekty aktów prawnych

  Warto zobaczyć
Krajowy Rejestr Sądowy.
Zobacz...
Biura Rachunkowe Warszawa
linia
Jesteś:
Licznik trafień
gościem serwisu
Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!

Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama