Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Kursy celne
Określanie klasyfikacji taryfowej i należności celnych przywozowych (art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny)

zobacz tabelę


Ustalanie w walutach krajowych różnych kwot i limitów określonych w Euro w przepisach celnych (art. 18 ust. 2 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny)

w bazie brak publikacji z dnia 2 października 2018 r.

od dnia do dnia stosuje się kurs Euro opublikowany dnia

Ustalanie w walutach narodowych różnych limitów określonych w w umowach preferencyjnych (dla "deklaracji na fakturze", bagażu podróżnego i małych przesyłek)

od dnia do dnia stosuje się kurs NBP z dnia
1 stycznia 2019 31 grudnia 2019 1 października 2018
1 stycznia 2018 31 grudnia 2018 2 października 2017
1 stycznia 2017 31 grudnia 2017 3 października 2016
1 stycznia 2016 31 grudnia 2016 1 października 2015
1 stycznia 2015 31 grudnia 2015 1 października 2014
1 stycznia 2014 31 grudnia 2014 1 października 2013
1 stycznia 2013 31 grudnia 2013 1 października 2012
1 stycznia 2012 31 grudnia 2012 3 października 2011
1 stycznia 2011 31 grudnia 2011 1 października 2010
1 stycznia 2010 31 grudnia 2010 1 października 2009
1 stycznia 2009 31 grudnia 2009 1 października 2008
1 stycznia 2008 31 grudnia 2008 1 października 2007
1 stycznia 2007 31 grudnia 2007 2 października 2006
1 stycznia 2006 31 grudnia 2006 3 października 2005
1 stycznia 2005 31 grudnia 2005 1 października 2004
1 stycznia 2004 31 grudnia 2004 1 października 2003

Ustalanie wartości celnej (art. 35 Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny w związku z art. 168 - art. 172 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny i § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie kursu wymiany stosowanej w celu ustalenia wartości celnej )

 zobacz tabelę


Wypełnianie deklaracji INTRASTAT (Załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT)

W celu przeliczania na walutę polską kwot wyrażonych w walutach obcych, które powinny być wypisywane w polu nr 19 lub 20 deklaracji INTRASTAT (dotyczy wartości fakturowej w PLN lub wartości statystycznej w PLN) należy stosować kurs średni waluty obcej wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia faktury. Natomiast w przypadku, gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony (§ 37 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług).


Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama