Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  NetTAX - Baza Prawna - Kalkulator odsetkowy
Kalkulator nie uwzględnia denominacji, wszystkie kwoty należy podawać w nowych złotych.

Od 1-go stycznia 2003 zgodnie z art.54 ust. 1 pkt. 5 Ordynacji podatkowej nie nalicza się odsetek gdy: (...) 5) od zaległości z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu państwa, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej. (Na dzień dzisiejszy jest to 3 x 2,20 PLN = 6,60 PLN)

Od 1 stycznia 2006 r. odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. (art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej)


Zgodnie art. 56 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60, z późn. zm.), w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75 proc. stawki, o której mowa w § 1. Stawka odsetek za zwłokę jest zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku.
Przepisu powyższego nie stosuje się do korekty deklaracji:
1) złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej,
2) dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.(MP z 2009 r. Nr 2 poz. 11) obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych poczynając od 1 stycznia 2009 r. wynosi 9,75 %.

Jeżeli skorygowana deklaracja dotyczy zaległości podatkowej powstałej przed 1 stycznia, to do 31 grudnia 2008 r. odsetki za zwłokę naliczane są według stawki podstawowej odsetek za zwłokę, a od 1 stycznia 2009 r. – według obniżonej stawki odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1a ordynacji podatkowej.

 Uwaga!

Do poprawnego działania kalkulatora niezbędne jest włączenie obsługi apletów Java w przeglądarce.

Jeżeli używają Państwo przeglądarki MSIExplorer 6.0+, obsługę apletów Java należy zainstalować
pobierając bezpłatne oprogramowanie Java ze strony:   http://www.java.com  


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama