Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych

1 czerwca 2010 r.

Mariusz Szulc
Asystent Doradcy Podatkowego
Kancelaria Doradztwa Podatkowego "BUK" Sp. z o.o.
mszulc@buk.com.pl

Abonamenty medyczne opodatkowane.

    Pragniemy przypomnieć o wydanej w składzie siedmiu sędziów uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FPS 1/10) z 24 kwietnia 2010r, która przynosi złą nowinę dla pracowników. Jak uznali niejednogłośnie sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego (votum separatum sędziego Stefana Babiarza) pracownik będzie musiał płacić podatek od pakietów medycznych opłaconych przez pracodawcę.
    Zdaniem NSA pakiet świadczeń wykupiony przez pracodawcę dla pracownika mieści się w zakresie pojęcia "nieodpłatne świadczenie" w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PdoF, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że pracownik, któremu wykupiono pakiet świadczeń medycznych uzyskuje korzyść majątkową. Jej wartość powinna być opodatkowana, jako i co należy tu dodać znaczenie ma sam fakt uprawnienia do skorzystania z usług medycznych, a nie to czy pracownik faktycznie z nich skorzystał. Powyższe opiera się na stwierdzeniu, że pracownik otrzymuje możliwość skorzystania z usług medycznych już w chwili gotowości danego centrum medycznego do świadczenia pracownikom usług medycznych, co zdaniem sędziów NSA powoduje, że pracownik nabywa dzięki pracodawcy nieodpłatne przysporzenie majątkowe stanowiące przychód. W przyjętej uchwale dodano, iż nie ma znaczenia w jaki sposób pracodawca rozlicza się z podmiotem świadczącym usługi medyczne. Należny przychód należy wykazać również wtedy, gdy pracodawca wykupuje ryczałt dla ogółu pracowników. Sędziowie uznali również, iż ponieważ wartość ryczałtu ustalana jest na podstawie list pracowników, pracodawca powinien zatem ustalić wykaz osób uprawnionych do świadczeń medycznych i przyporządkować im wartość abonamentu na nich przypadającą. Warto także dodać, że w przyjętej uchwale NSA podkreślił, że brak zainteresowania korzystaniem z abonamentów nie może być powodem do nieopodatkowania świadczenia skoro w każdej chwili można złożyć oświadczenie o rezygnacji z przysługującego mu abonamentu medycznego i wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.

    Pragniemy przypomnieć o wydanej w składzie siedmiu sędziów uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (II FPS 1/10) z 24 kwietnia 2010r, która przynosi złą nowinę dla pracowników. Jak uznali niejednogłośnie sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego (votum separatum sędziego Stefana Babiarza) pracownik będzie musiał płacić podatek od pakietów medycznych opłaconych przez pracodawcę.
    Zdaniem NSA pakiet świadczeń wykupiony przez pracodawcę dla pracownika mieści się w zakresie pojęcia "nieodpłatne świadczenie" w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PdoF, co w konsekwencji prowadzi do wniosku, że pracownik, któremu wykupiono pakiet świadczeń medycznych uzyskuje korzyść majątkową. Jej wartość powinna być opodatkowana, jako i co należy tu dodać znaczenie ma sam fakt uprawnienia do skorzystania z usług medycznych, a nie to czy pracownik faktycznie z nich skorzystał. Powyższe opiera się na stwierdzeniu, że pracownik otrzymuje możliwość skorzystania z usług medycznych już w chwili gotowości danego centrum medycznego do świadczenia pracownikom usług medycznych, co zdaniem sędziów NSA powoduje, że pracownik nabywa dzięki pracodawcy nieodpłatne przysporzenie majątkowe stanowiące przychód. W przyjętej uchwale dodano, iż nie ma znaczenia w jaki sposób pracodawca rozlicza się z podmiotem świadczącym usługi medyczne. Należny przychód należy wykazać również wtedy, gdy pracodawca wykupuje ryczałt dla ogółu pracowników. Sędziowie uznali również, iż ponieważ wartość ryczałtu ustalana jest na podstawie list pracowników, pracodawca powinien zatem ustalić wykaz osób uprawnionych do świadczeń medycznych i przyporządkować im wartość abonamentu na nich przypadającą. Warto także dodać, że w przyjętej uchwale NSA podkreślił, że brak zainteresowania korzystaniem z abonamentów nie może być powodem do nieopodatkowania świadczenia skoro w każdej chwili można złożyć oświadczenie o rezygnacji z przysługującego mu abonamentu medycznego i wystąpić do organu podatkowego z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.
    Jako post-scriptum do naszej informacji pragniemy dodać, iż fiskus już upomina się o podatek od pakietów medycznych fundowanych pracownikom przez pracodawców. Niestety wysokość nieopłacanej przez 5 interesujących urzędy skarbowe lat daniny może być znaczna biorąc pod uwagę także odsetki. Pracodawca, który będzie zmuszony zapłacić taki podatek jak i zaległe z odsetkami składki ZUS może szukać pretekstu w jaki sposób tą stratę przerzucić na pracownika. Wprawdzie wiceminister finansów Maciej Grabowski uspokaja, że nie planuje się dodatkowych kontroli przedsiębiorców w związku z wyżej wspomnianą uchwałą, ale dodaje, że w ramach do tej pory wykonywanych przedsiębiorcy, którzy nie dopełnili obowiązku opodatkowania abonamentów medycznych mogą liczyć na szczególne zainteresowanie.

zamów SMS-em


Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama