Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Opinia eksperta

Veto
Krzysztof Machowiak
Doradca podatkowy Nr. wpisu:
01563
Obozowa 81 m. 34, 01-425 Warszawa

Homologacja samochodów

Obowiązującym jeszcze przepisem regulującym sprawy związane z homologowaniem samochodów jest rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7.X.1999 r. w sprawie homologacji pojazdów (Dz.U. Nr 91, poz. 1039, z 2000 r Nr 74, poz. 863, z 2001 r. Nr 26, poz. 295). Ten przepis wykonawczy będzie obowiązywał tylko do dnia 31 grudnia 2003 r. jest bowiem rozporządzeniem wydanym na podstawie przepisu ustawy uchylonego z dniem 31 grudnia 2001 r. Przygotowany jest, co najmniej od 15 października 2003 r., projekt nowego rozporządzenia w tej sprawie.

Dobrze jest wiedzieć co to w ogóle jest homologacja. Projekt rozporządzenia posługuje się terminem „homologacja typu” i definiuje je jako procedurę, za pomocą, której stwierdza się, że typ pojazdu samochodowego albo przyczepy, albo ich części i wyposażenia spełniają wymagania stawiane przez art. 68 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Oznacza to, że na podstawie wyników badań homologacyjnych sprawdza się czy dany typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część odpowiadają warunkom określonym w:

zobacz cały artykuł ...

zamów SMS-em


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama