Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Opinia eksperta

Veto
Krzysztof Machowiak
Doradca podatkowy Nr. wpisu: 01563
Obozowa 81 m. 34, 01-425 Warszawa

 

Leasing

Z dniem 9 grudnia 2000 r. wprowadzono do kodeksu cywilnego przepisy art. 7091 do 70918 regulujące instytucję leasingu. Tą definicją cywilistyczną posłużymy się jako swego rodzaju wzorcem.
Leasing jest, tak naprawdę, specyficzną formą finansowania inwestycji.
Określmy cztery obszary, w których, w taki czy inny sposób, osoba wykonująca działalność gospodarczą może mieć do czynienia z leasingiem. Obszary te to prawo cywilne, prawo podatkowe traktujące o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, prawo podatkowe dotyczące podatku od towarów i usług oraz prawo bilansowe regulowane przez ustawę o rachunkowości i tzw. MSR-y, czyli Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (w przyszłości zastąpią je Krajowe Standardy Rachunkowości). Na każdym z w/w obszarów leasing funkcjonuje jako konstrukcja zbliżona, lecz jednak różna od przyjętego przez nas wzorca. Wspólna jest główna idea i terminologia. Ale jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach. A zatem przejdźmy do szczegółów.
Umowa leasingu według kodeksu cywilnego przewiduje, iż finansujący, w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa jest zobowiązany do nabycia rzeczy od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie leasingu i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Definicja trochę długa, ale zawiera wszystko. Mianowicie, w rozumieniu kodeksu cywilnego leasingiem może się zajmować w skrócie rzecz ujmując - przedsiębiorstwo (jednoosobowe, dowolna spółka, bank, przedsiębiorstwo państwowe, itp.), które w zakresie swojej działalności ma uwzględnioną działalność leasingową. Przedsiębiorstwo to musi nabyć rzecz, tzn. stać się jej właścicielem, od wskazanego przez korzystającego zbywcy.

zobacz cały artykuł ...

 

zamów SMS-em


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama