Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

 

Kiedy zabytkowe budynki i grunty są wolne od daniny

Odpowiednia konserwacja i utrzymywanie pałacu lub dworku objętego rejestrem może zapewnić oszczędności fiskalne. Gdy w obiekcie jest prowadzona działalność gospodarcza, trzeba ją jednak precyzyjnie wyodrębnić. Grunty i budynki wpisane do rejestru zabytków są zasadniczo zwolnione z podatku od nieruchomości. Warunkiem jest ich konserwacja oraz utrzymywanie zgodnie z przepisami regulującymi ochronę zabytków, co w praktyce może powodować spory z fiskusem. Ze zwolnienia nie korzystają natomiast części zabytków zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. W katalogu zwolnień podatkowych (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; dalej u.p.o.l.) ustawodawca umieścił grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków. Zastrzegł jednak, że muszą być one utrzymywane i konserwowane zgodnie z przepisami o ochronie zabytków. Wyjątkiem są w części obiektów zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – te są zawsze opodatkowane. Przy czym pojęcie działalności gospodarczej powinno być rozumiane zgodnie z jej definicją zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (art. 1a ust. 1 pkt 6 u.p.o.l.). Jednocześnie z art. 1a ust. 2 u.p.o.l. wynika, że m.in. działalność rolnicza i leśna nie są rodzajami działalności gospodarczej.

Michał Bogacz - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia 2012.12.19


Copyright © NetTAX 1998-2019 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama