Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

 

Kiedy podatnik musi skorygować nieopłacone koszty

Uchwalone niedawno przepisy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce są bardzo nieprecyzyjne. Nie pozwalają bowiem jednoznacznie wskazać miesiąca, w którym należy rozliczyć nieuregulowane wydatki. Nowe regulacje w podatkach dochodowych wprowadzone ustawą o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce jeszcze nie obowiązują, a już budzą istotne wątpliwości interpretacyjne. Przepisy nakazujące podatnikom korygowanie kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieterminowego opłacania swoich zobowiązań zostały zawarte w nowo wprowadzonym art. 15b ustawy o CIT oraz art. 24d ustawy o PIT. Nowe przepisy stanowią, że w przypadku braku zapłaty kwoty wynikającej z faktury (rachunku), umowy albo innego dokumentu, przed upływem 30 dni od terminu płatności, podatnicy będą zobowiązani do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z tych dokumentów. Dodatkowo w celu uniknięcia sytuacji, gdy podatnik będzie wykorzystywał swoją dominującą pozycję wobec dostawcy usług lub towarów przez narzucanie długich terminów płatności, wprowadzono rozwiązanie polegające na wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów kwot nieopłaconych w terminie 90 dni od dnia zaliczenia ich do kosztów. Zasada ta ma zastosowanie, jeśli ustalony termin płatności jest dłuższy niż 60 dni (art. 15b ust. 2 ustawy o CIT i art. 24d ust. 2 ustawy o PIT).

Mikołaj Przywara, Tomasz Tylus - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia 2012.12.12


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama