Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

 

Jakie skutki w VAT wywołuje wniesienie kaucji gwarancyjnej

Jednym ze sposobów ochrony zrealizowania umowy i zabezpieczenia roszczeń inwestora czy sprzedawcy jest uiszczenie przez jego kontrahenta odpowiedniej kwoty na zabezpieczenie wykonania przez niego świadczenia. Mimo że instytucja ta nie została wprost uregulowana w przepisach kodeksu cywilnego, to jednak, z uwagi na jej zabezpieczający charakter, jest dość często stosowanym rozwiązaniem w obrocie gospodarczym. Występuje w szczególności w umowach najmu, dzierżawy oraz w umowach o wykonanie robót budowlanych. Analiza znaczenia słownikowego wskazanego terminu prowadzi do przekonania, że „kaucja" to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania, będąca odszkodowaniem w razie niewywiązania się z zobowiązania przez wpłacającego. Oznacza to, że z chwilą należytego wykonania zobowiązania kaucja podlega zwrotowi. Jak natomiast wynika z ugruntowanego stanowiska organów podatkowych, otrzymanie kwoty pieniężnej tytułem kaucji gwarancyjnej nie jest czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Ale czy zawsze?

Paweł Barnik, Agniaszka Pabiańska - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia 2012.11.21


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama