Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

 

NSA: Zwrot kosztów należy się także za odpowiedź na kasację

Profesjonalny pełnomocnik, który przygotuje odpowiedź na skargę kasacyjną, ma prawo do otrzymania zwrotu kosztów opracowania takiego pisma. Taką uchwałę podjął Naczelny Sąd Administracyjny. Według sądu przy ustalaniu podstawy zwrotu kosztów od przygotowania odpowiedzi na kasację należy brać pod uwagę stawki analogiczne jak przy sporządzeniu samej kasacji. Jest to według NSA czynność o zbliżonym charakterze. W sprawach administracyjnych, w tym podatkowych, rozpatrywanych przez NSA zasadą jest, że stronie, która wniosła skargę kasacyjną, należy się zwrot poniesionych przez nią niezbędnych kosztów postępowania kasacyjnego w razie wygrania sprawy przed NSA, czyli uchylenia wyroku sądu wojewódzkiego. Z kolei w razie oddalenia kasacji strona, która wniosła taką skargę, ma obowiązek zwrócić niezbędne koszty postępowania stronie przeciwnej. Do niezbędnych kosztów strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się m.in. ich wynagrodzenie. NSA zdecydował się na podjęcie uchwały, ponieważ dotychczasowe orzecznictwo sądów, zarówno w Izbie Finansowej rozpatrującej sprawy podatkowe, jak i w Izbie Ogólnoadministracyjnej, było niejednolite. Problem pojawiał się w przypadkach, kiedy pełnomocnik strony złożył w sądzie pismo – odpowiedź na kasację ale nie wziął udziału w rozprawie (II FPS 4/12).

Przemysław Molik - Gazeta Prawna, 2012.11.20


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama