Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

 

Czy przyszłej matce można zmienić warunki pracy

Tylko całkowita likwidacja firmy uprawnia do modyfikacji zasad zatrudnienia pracownicy w ciąży i podczas urlopu macierzyńskiego. Pracownica w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego jest chroniona przed niekorzystną dla niej zmianą warunków pracy i płacy dokonaną w drodze wypowiedzenia zmieniającego. Od tej zasady są jednak wyjątki. Określa je kodeks pracy i ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm., dalej ustawa). Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy następuje wtedy, gdy szef zaproponuje pracownikowi na piśmie nowe warunki pracy lub płacy. Natomiast z mocy art. 42 § 1 kodeksu pracy przepisy o wypowiedzeniu stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Zatem wszelkie regulacje określające zasady postępowania przy wypowiedzeniu i związane z tym ograniczenia stosuje się też do wypowiedzenia zmieniającego. Ma to istotne znaczenie dla kobiety w ciąży. Oznacza, że ustawowe zakazy o wypowiadaniu jej angażu odnoszą się także do wypowiedzenia zmieniającego.

Ryszard Sadlik - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia 2012.11.15


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama