Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mała Księgowość - wersja dla Windows
Mała Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

 

Kiedy trzeba płacić odszkodowanie

Za ważne powody wypowiedzenia zlecenia uznać można w szczególności przypadki związane z naruszeniem wykonywania umowy przez kontrahenta. Umowa zlecenia postrzegana jest powszechnie jako elastyczna forma współpracy, której rozwiązanie z inicjatywy jednej ze stron nie wiąże się z zachowaniem szeregu wymogów formalnych, jakie towarzyszą np. rozwiązaniu umowy o pracę przez pracodawcę, kiedy konieczne jest wskazywanie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony. Jednak nawiązując współpracę z partnerem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy o świadczenie usług, do której znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o zleceniu, czy też korzystając z tzw. cywilnoprawnych form zatrudnienia takich jak umowa zlecenia należy pamiętać, że wypowiedzenie tych umów może także rodzić obowiązek wypłaty odszkodowania na rzecz kontrahenta. Zasadą ogólną jest dopuszczalność wypowiedzenia umowy zlecenia przez każdą ze stron w każdym czasie, co wynika z art. 746 § 1 zd. 1 Kodeksu cywilnego, w odniesieniu do zleceniodawcy i 746 § 2 zd. 1 Kodeksu cywilnego, w odniesieniu do zleceniobiorcy. Co ważne, prawo do wypowiedzenia umowy zlecenia w każdym czasie dotyczy także zawartych na czas określony. Oznacza to, że zasadniczo umowa zlecenia zawarta na czas oznaczony może być wypowiedziana przez każdą ze stron w każdym czasie z jakichkolwiek powodów (Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 września 2004r., IV CK 640/03). Regulacja taka stanowi wyjątek od zasady trwałości stosunku prawnego kreowanego umową terminową, zawieraną na wskazany z góry, zamknięty okres i uzasadniona jest szczególnym charakterem umowy zlecenia, w której znaczącą rolę odgrywa wzajemne zaufanie stron.

Magdalena Dyś-Sokołowska - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia 2012.11.13


Copyright © NetTAX 1998-2019 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama