Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

 

Przychód z najmu powstaje w ostatnim dniu okresu, którego dotyczy

Podatnicy, którzy wynajmują nieruchomości i wystawiają faktury najemcom w okresach rozliczeniowych (przykładowo miesięcznych), stają przed problemem, kiedy rozpoznać przychód podatkowy z tego tytułu. Jak prawidłowo ustalić datę powstania przychodu? Rozstrzygnięcie tego zagadnienia jest w praktyce bardzo istotne, gdyż błędne określenie daty powstania przychodu może skutkować dla podatnika niewłaściwym określeniem zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Co do zasady, przychód w podatku dochodowym od osób prawnych powstaje z chwilą wykonania usługi, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury. Mogłoby się więc wydawać, że prawidłową datą ujęcia przychodu podatkowego byłaby w przypadku najmu data wystawienia faktury. Należy jednak mieć na uwadze przepis szczególny – a mianowicie art. 12 ust. 3c ustawy o CIT. Stanowi on, że jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. W związku z powyższym jeżeli strony ustaliły przykładowo, że czynsz najmu jest należny za okresy miesięczne – jak ma to z reguły miejsce w praktyce – to przychód z tytułu najmu powstanie dopiero ostatniego dnia miesiąca (jako okresu rozliczeniowego umowy), a nie w dniu wystawienia faktury.

Gazeta Prawna, 2012.11.09


Copyright © NetTAX 1998-2019 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama