Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

 

Możliwość wypowiedzenia z pracy nie zawsze trzeba zastrzegać w umowie

Czy umowę na czas określony można rozwiązać za wypowiedzeniem tylko w przypadku, gdy zawarto ją na dłużej niż 6 miesięcy i przewiduje ona taką możliwość? Zasadą jest niedopuszczalność wypowiadania umów o pracę na czas określony. Wyjątek od niej przewiduje art. 33 k.p. – dopuszczający taką możliwość, gdy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a strony przewidziały w niej możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Przepis ten nie stanowi jednak jedynej możliwości zgodnego z prawem rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony. Inną przewiduje bowiem art. 5 ust. 7 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych, Dz.U. nr 90, poz. 844 z późn. zm.). W przypadku wypowiadania pracownikom umów o pracę w ramach grupowego zwolnienia umowy zawarte na czas określony (a także te zawarte na czas wykonania określonej pracy) mogą zostać rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Nie jest ono w takim przypadku uzależnione od czasu trwania umowy (może to być umowa zawarta na czas krótszy niż 6 miesięcy) ani też od zamieszczenia w jej treści klauzuli o możliwości jej wypowiedzenia. Jedynym warunkiem koniecznym jest spełnienie przesłanek zastosowania ustawy o zwolnieniach grupowych.

Gazeta Prawna, 2012.11.08


Copyright © NetTAX 1998-2019 

Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      PAR      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama