Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

 

Więzienie za nadmierną ciekawość

Nie każde pytanie można zadać rekrutowi czy pracownikowi. Trzeba o tym pamiętać już na etapie tworzenia kwestionariusza osobowego czy tworzenia kopii przedkładanych dokumentów. Kwestie związane z danymi osobowymi, jakich pracodawca może żądać od osób ubiegających się o zatrudnienie, a potem od pracowników, jak również te dotyczące kwestionariuszy osobowych oraz prowadzenia akt osobowych, reguluje kodeks pracy i rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU nr 62, poz. 286 ze zm.) Ustawodawca w treści art. 221 kodeksu pracy zawarł zamknięty katalog danych osobowych, jakich domagać się może pracodawca. Podanie innych informacji jest dopuszczalne, jeśli obowiązek ich ujawnienia wynika z odrębnych przepisów. Jednocześnie przepisy pozwalają pracodawcy żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jak również pracownika, wypełnienia kwestionariusza osobowego. Ich pomocnicze wzory stanowią załączniki do wskazanego rozporządzenia. Pracodawca musi bezwzględnie przestrzegać obowiązującego zakresu danych, które jako wymagane może zawierać druk kwestionariusza osobowego składanego przez kandydata na etat czy już zatrudnionej osoby.

Piotr Sak - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia 2012.09.24


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama