Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

 

Kopie faktur nie muszą mieć formy papierowej

Zakres obowiązków nakładanych na podatnika wynikający z przepisów ustawy o VAT oraz rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (DzU nr 68, poz. 360; dalej: rozporządzenie) jest wyczerpany już w chwili wystawienia faktury (oryginału oraz kopii). Żaden przepis ani ustawy, ani rozporządzenia nie nakłada na podatnika obowiązku przechowywania kopii faktur w formie papierowej. Jeżeli zatem podatnik przechowuje kopie wystawionych faktur VAT w formie elektronicznej, umożliwiającej każdorazowe wydrukowanie faktury i nie istnieje możliwość ingerowania w treść tych dokumentów w okresie przechowywania, to taki sposób przechowywania należy uznać za prawidłowy. Taki pogląd został potwierdzony w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 27 czerwca 2012 r. (IPPP3/ 443-1123/09/12-5/S/MPe), a także w orzecznictwie, przykładowo w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 listopada 2009 r. (IFSK 1169/08) i w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 21 stycznia 2011 r. (III SA/Wa 1431/10).

Julita Karaś-Gasparska - Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia 2012.09.17


Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama