Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - sierpień 2012

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 sierpnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1312/11

Instytucja zabezpieczenia (art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) nie ma automatycznego zastosowania w każdym postępowaniu dotyczącym zobowiązań podatkowych powstających z mocy prawa, w którym przewidywana jest zwiększona wysokość zobowiązania podatkowego względem zadeklarowanej przez podatnika...

Uchwała NSA - I FPS 2/12

Wypłata kontrahentowi bonusu warunkowego (premii pieniężnej) z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowości regulowania należności stanowi rabat w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zmniejszający podstawę opodatkowania...

Przegląd prasy

ZUS nie wypłaci drugiej emerytury za ten sam okres pracy

Osoba obowiązkowo opłacająca składki do funduszu pracowniczego międzynarodowej instytucji nie otrzyma emerytury z polskiego systemu ubezpieczeniowego... Gazeta Prawna

Zasiłek rodzinny: Rodzic na urlopie wychowawczym otrzyma dodatek na dziecko w żłobku

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że uczęszczanie dziecka do przedszkola lub żłobka nie pozbawi opiekuna prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego... Gazeta Prawna

Firmy mają prawo do niższego podatku od nieruchomości

Ostatnie orzecznictwo NSA idzie wbrew ugruntowanej przez lata wykładni sądów i interpretacjom fiskusa w sprawie rozliczania podatku od nieruchomości... Gazeta Prawna

Ryczałtowcy i rolnicy nie dostaną ulgi na dzieci

Upadły pomysły zakładające przyznanie ulgi na dzieci podatnikom rozliczającym się liniowym PIT, ryczałtem ewidencjonowanym, a także rolnikom... Gazeta Prawna

Kierownicy z firmy zapłacą za udział w kartelach

Zarzuty naruszenia konkurencji przez przedsiębiorstwo zostaną postawione także jego kierownictwu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niedoszły pracownik zapłaci za to, że rezygnuje z posady

Podpisanie umowy przedwstępnej z wybranym kandydatem daje przyszłemu pracodawcy większą pewność, że ta osoba dotrzyma obietnicy i przystąpi do pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wydatki na doradztwo jako koszt

Jeżeli spółka płaci za wykonanie analizy jej sytuacji finansowej i rynkowej, to są to nakłady związane z ogólnymi kosztami jej funkcjonowania, nawet jeśli w przyszłości mogą mieć wpływ na podwyższenie kapitału zakładowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyższe zasiłki dla przedsiębiorców

Trybunał Konstytucyjny uznał, że ZUS niesłusznie zaniża świadczenia przysługujące niektórym osobom prowadzącym własny biznes... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 sierpnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 sierpnia 2012 r., sygnatura IPTPB2/415-337/12-5/AKr

Do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca nie może zaliczyć spłaty zadłużenia komorniczego (powstałego w wyniku niepłacenia czynszu oraz innych należności względem Spółdzielni przez spadkodawcę), ponieważ nie mieści się ona w kategorii kosztów, o których mowa w ww. art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowi bowiem nakładu zwiększającego wartość lokalu mieszkalnego...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 sierpnia 2012 r., sygnatura IPTPP1/443-378/12-4/RG

Pobierane opłaty eksploatacyjne na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań wraz z komórkami i garażami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych wnoszone przez osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych lub posiadające odrębną własność lokalu mieszkalnego lub użytkowego znajdujących się w budynkach mieszkalnych z przeznaczeniem na cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, mieści się w katalogu czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, a zatem jest zwolniona od podatku VAT...

Przegląd prasy

Wynagrodzenia: Coraz więcej firm zalega z wypłatą pensji

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy tego roku o 21 proc. wzrosła liczba przypadków niepłacenia wynagrodzeń... Gazeta Prawna

Wzrośnie VAT na żywność. Sprzedawcy mogą mieć spore problemy

Ministerstwo Finansów od 1 stycznia podniesie VAT na dania gotowe z 5 do 8 proc. Nowe stawki mają zacząć obowiązywać od stycznia 2013 r... Gazeta Prawna

PIT będzie wyższy niż podatek rolny. Stracą rolnicy i samorządy

Zmiana podatku rolnego na dochodowy może spowodować wzrost obciążeń finansowych mieszkańców wsi. Wpływy stracą też samorządy... Gazeta Prawna

Celnicy będą sprawdzać oprogramowanie w firmach

Podczas kontroli prawidłowości rozliczeń podatków prowadzonych w firmach funkcjonariusze Służby Celnej będą też sprawdzać legalność oprogramowania komputerowego... Gazeta Prawna

Jak należy rozumieć pojęcie "zyski niepodzielone"

Ustawodawca nie zawęził działania art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT tylko do zysków, które nie zostały rozdysponowane między wspólników spółki kapitałowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy sąd może uchylić korzystną dla podatnika interpretację

W jednym z wyroków NSA stwierdził, że odpowiedź fiskusa nie daje podatnikowi, który zadał pytanie, żadnych korzyści... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy wszystkie pasze muszą być opodatkowane jednakową stawką

Państwo członkowskie w ramach prowadzonej polityki gospodarczej może obniżyć VAT tylko dla wybranych towarów z określonej kategorii PKWiU... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polisa ochroni przed działaniami nieuczciwych kontrahentów

Zatory płatnicze i upadłości, czyli zdarzenia, które uderzają w środki obrotowe firm, są częstsze niż te, które godzą w majątek trwały, jak np. kradzieże... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 sierpnia 2012

Przegląd prasy

Więzienie w zawieszeniu to pozór wymierzania sprawiedliwości

Sądy najczęściej wydają kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Zdaniem ekspertów nie mają one żadnego sensu, gdyż nie wiążą się z żadną dolegliwością wobec sprawcy... Gazeta Prawna

Wykorzystają rezerwy na bieżące wypłaty emerytur

W połowie października może zabraknąć pieniędzy na świadczenia z ZUS. Ratunkiem ma być 3 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Ministerstwo Finansów naciskało premiera, aby rozporządzenie o wykorzystaniu środków z Funduszu weszło w życie jeszcze w sierpniu... Gazeta Prawna

Akta podatkowe będą dostępne z komputera

Podatnik będzie mógł składać do sądu pisma przez internet. Nie będzie musiał też przychodzić do sądu, aby przeglądać akta sprawy, czy też dzwonić z pytaniem o rozstrzygnięcie. Jednym słowem, podatnik ma komunikować się z sądem administracyjnym zdalnie... Gazeta Prawna

Szkoły nie prowadzą BIP-ów, bo nie wiedzą, że muszą to robić

Choć statut gimnazjum, informacja o stanie majątkowym przedszkola albo oświadczenie majątkowe dyrektora liceum nie są tajnymi dokumentami, dostęp do nich jest mocno utrudniony... Gazeta Prawna

Rozmowa przez komórkę bez kruczków prawnych

Firmy telekomunikacyjne przygotują swoje umowy w taki sposób, aby konsumenci mieli jasność, jak mogą je wypowiedzieć. Mały druk, złożone i niezrozumiałe zdania, skomplikowana terminologia nie będą już straszyć konsumentów podpisujących umowy na usługi internetowe czy telekomunikacyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można żądać dostępu do wybranych dokumentów

Udostępnianie protokołów z kontroli CBA zawierających informację publiczną reguluje ustawa o dostępie do informacji publicznej. Jacek C. wystąpił do dyrektora Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego o udostępnienie kserokopii protokołu kontroli decyzji dotyczących pomocy dla powodzian oraz prawidłowości rozliczenia środków na ten cel... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Między nieudolnością a bezprawnością

Odpowiedzią na trudności w jurydycznej ocenie decyzji biznesowych było wykształcenie się we współczesnych systemach prawnych zasady odpowiedzialności za naruszenie miary staranności wymaganej od zarządców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Auta w podatkowym absurdzie

Choć PIT i VAT od samochodów biznesowych budzą wiele kontrowersji, MF nie ma pomysłu na proste rozwiązanie tych problemów. Moja kancelaria potrzebuje bankowozu - stwierdził pewien warszawski adwokat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 sierpnia 2012

Przegląd prasy

Polskich samorządów nie stać na wprowadzenie podatku katastralnego od wartości nieruchomości

Zmiana systemu obliczania daniny od powierzchni na uzależniony od wartości nieruchomości wymaga stworzenia dodatkowych ewidencji, których miasta i gminy nie wprowadzą... Gazeta Prawna

Zaległość podatkową wyznacza decyzja ostateczna

Organ podatkowy nie może zaliczyć kwoty nadwyżki VAT na zaległości podatkowe wynikające z nieostatecznej decyzji. Skarżący wykazał za grudzień 2011 r. nadwyżkę VAT i złożył wniosek o jej zwrot... Gazeta Prawna

Umowy z rajami podatkowymi mogą dotyczyć odsetek

W katalogu międzynarodowych porozumień podatkowych można wyróżnić także umowy dotyczące opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek. Czym charakteryzują się takie porozumienia?... Gazeta Prawna

Celnicy mają władzę nad produkcją wina

Restrykcyjne przepisy uniemożliwiają legalną produkcję wina na sprzedaż. Powód? O każdym terminie zbiorów trzeba informować organy podatkowe... Gazeta Prawna

Spółki komandytowo-akcyjne: koniec eldorado

Jeszcze tylko cztery miesiące zostały tym, którzy chcą zaoszczędzić na podatku z działalności gospodarczej. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rusza walka o togi adwokackie i radcowskie

Zawody prawnicze. Wśród niemal 2,5 tys. osób, które przystępują do egzaminów zawodowych, ok. 500 nie ukończyło aplikacji. Dziś rozpoczyna się czterodniowy maraton egzaminacyjny dla przyszłych radców i adwokatów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontroler musi dostać dokumenty

Przepisy nakazują przewoźnikom trzymać dokumentację przedsiębiorstwa i pracowników cały czas w siedzibie firmy. Przedsiębiorcy zajmujący się transportem są zdezorientowani... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Brak pieniędzy może pogrążyć szybszy proces

Obrona z urzędu ma kosztować budżet corocznie ok. 230 mln zł. Minister finansów obawia się, że ta kwota może być wyższa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 sierpnia 2012

Przegląd prasy

Spółka komandytowo-akcyjna nadal będzie przynosić oszczędności

Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany, które mają zablokować możliwość osiągania korzyści podatkowych dzięki spółce komandytowo-akcyjnej. Czy transakcje przeprowadzone przed ich wejściem w życie mogą zapewnić oszczędności również w przyszłych latach?... Gazeta Prawna

Jaką pomoc finansową może otrzymać rodzic na rozpoczęcie roku szkolnego

Od 180 zł do 352 zł wynosi dofinansowanie do zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna". Opiekun uprawniony do zasiłku na dziecko może też dostać 100 zł dodatku... Gazeta Prawna

Klienci Amber Gold muszą wybrać: upadłość albo pozew

Dla poszkodowanych przez Amber Gold najważniejsze jest na razie rozwiązanie kwestii, czy wdać się w postępowanie upadłościowe, które rozpoczął sąd w Gdańsku, czy uczestniczyć w zapowiadanych procesach cywilnych przeciwko dłużnikowi... Gazeta Prawna

Sejm nie zdąży uchwalić reguły wydatkowej

Samorządy mogą konstruować budżety na przyszły rok bez uwzględniania reguły wydatkowej. Projekt utknął w uzgodnieniach międzyresortowych. Władze samorządowe już dawno przestały myśleć o wakacjach... Gazeta Prawna

Urząd nie zawsze zwróci podatnikowi nadpłatę

Fiskus może zaliczyć nadpłatę w jednym podatku na poczet zaległości w innym, nawet jeśli decyzja w jej sprawie nie jest ostateczna. Ministerstwo Finansów zajęło stanowisko w sprawie stosowania przepisów ordynacji podatkowej w odpowiedzi na interpelację poselską nr 5901... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rozwiążesz polisę - stracisz wszystko

Sześć firm oferujących polisy umożliwiające uniknięcie podatku Belki znalazło się na celowniku organów nadzoru. Ich sprawy bada UOKiK, Komisja Nadzoru Finansowego, a także rzecznik ubezpieczonych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do zwrotu miliardy za lasy

Skarb Państwa może zapłacić nawet 20 mld zł odszkodowań byłym właścicielom lasów odebranych im po II wojnie światowej. Taką drogę otwiera wyrok Sądu Najwyższego, który zapadł na posiedzeniu niejawnym w sprawie rodziny Jezierskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bankrut nie ucieknie fiskusowi

Spółka, wobec której wszczęto postępowanie upadłościowe, musi składać deklaracje i rozliczać się z podatków. Coraz więcej słychać o upadłościach znanych firm. Spłata zobowiązań to jednak jeszcze nie koniec działalności gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 sierpnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1243/10

Istnienie w obrocie prawnym w dacie 1 lipca 1984 r., stawki opodatkowania w wysokości przekraczającej 0,5 %, stanowi istotną przesłankę merytoryczną, umożliwiającą ocenę zgodności z art. 7 ust. 1 Dyrektywy Rady 69/335/EWG przepisów polskiej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przewidujących po dacie akcesji opodatkowanie danych czynności podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Wyrok NSA - II FSK 2173/11

Przystępując do działania w danej sprawie pełnomocnik, na podstawie art. 137 § 2 i § 3 Ordynacji podatkowej, obowiązany jest zgłosić ustnie do protokołu lub złożyć do akt sprawy oryginał pełnomocnictwa lub jego potwierdzony urzędowo odpis. Dopiero od daty przyjęcia zgłoszenia pełnomocnictwa do protokołu lub też od daty doręczenia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa, organ podatkowy powinien zawiadamiać pełnomocnika o wszystkich podejmowanych przez siebie czynnościach i wzywać go do udziału w nich na równi ze stroną...

Przegląd prasy

Wynagrodzenia urlopowe pracowników mogą być wyższe

Przy obliczaniu wysokości pensji należnej za czas wypoczynku pracodawca będzie musiał uwzględniać na przykład premie kwartalne lub półroczne w średniej wysokości z ostatnich dwunastu miesięcy... Gazeta Prawna

Sprzedaż auta pozbawia firmy zwolnienia z VAT

Tylko zmiana przepisów pozwoli przedsiębiorcom zachować prawo do zwolnienia z podatku. Nowelizacja ma wejść w życie od nowego roku... Gazeta Prawna

Podatnik poczeka dwa razy dłużej na uzasadnienie wyroku

Na sporządzenie uzasadnienia sąd administracyjny będzie mieć wkrótce nie jak obecnie 14 dni, ale nawet 30 dni... Gazeta Prawna

NSA: firmy mogą odliczać pełną opłatę za wynajem aut

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z wypożyczonych samochodów, spierają się z fiskusem o odliczenie czynszu płaconego za używanie takich aut... Gazeta Prawna

Faktura VAT nie dla menedżera

Członek zarządu na kontrakcie menedżerskim nie spełnia warunków do uznania go za podatnika VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przychód powstaje w momencie otrzymania płatności

Gdy zbywana wierzytelność nie podlegała uprzednio zakwalifikowaniu do przychodów podatkowych, kwota uzyskana ze sprzedaży powinna podlegać opodatkowaniu z chwilą uzyskania zapłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jakie kursy walut należy stosować przy transakcjach na koncie walutowym

Tylko w przypadku niewystępowania kursu faktycznego, a więc gdy nie następuje sprzedaż otrzymanej przez podatnika waluty bankowi, należy stosować średni kurs NBP z dnia poprzedniego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dofinansowanie nie tylko do pensji

Zakład aktywności zawodowej przysłuży się pracodawcy i zatrudnionym niepełnosprawnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 sierpnia 2012

Przegląd prasy

Wywiad Skarbowy i celnicy będą mieć dostęp do naszych bilingów. Bez ograniczeń

ABW czy CBA nie dostana już, kiedy tylko zapragną, naszych danych teleadresowych. Jednak dwie formacje - celnicy i Wywiad Skarbowy - nie bedą mieć żadnych ograniczeń. To niebezpieczny precedens... Gazeta Prawna

Nowa dyrektywa rachunkowa: Audyt nie obejmie małych spółek akcyjnych

Ministerstwo Finansów nie poparło propozycji ograniczania obciążeń administracyjnych resortu gospodarki polegającego na podwyższeniu progu prowadzenia ksiąg rachunkowych z 1,2 mln euro do 2 mln euro... Gazeta Prawna

Objęcie certyfikatów w funduszu inwestycyjnym stanowi przychód w CIT

Otrzymanie certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wniesione udziały do funduszu inwestycyjnego jest wynagrodzeniem i ma takie same skutki, jak otrzymanie pieniędzy... Gazeta Prawna

Czy straty powstałe na giełdzie można skompensować z innymi dochodami

Podatnik, który otrzymał przychód w postaci odsetek od zakupionych obligacji, nie będzie mógł z nimi rozliczyć transakcji sprzedaży papierów wartościowych w obrocie publicznym... Gazeta Prawna

Dodatkowy czas na porządki w księgach

Samorządy kolejny raz nie dały rady uporządkować stanu prawnego swoich nieruchomości. 24 sierpnia 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ciągle brakuje zamiennika RMUA

Nadal nie ma kart ubezpieczenia zdrowotnego. Prawo do leczenia trzeba poświadczyć innym dokumentem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opłatę dla gminy firma od razu zaliczy do kosztów podatkowych

Przedsiębiorca, na rzecz którego ustanowiono użytkowanie wieczyste, uwzględni pierwszą opłatę w rozliczeniach już w momencie poniesienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jaki VAT na użytkowanie wieczyste

O wysokości podatku na użytkowanie wieczyste decyduje moment jego ustanowienia. Oznacza to, że niektórzy będą musieli uiszczać opłaty z 23-proc. VAT, nawet gdy podstawowa stawka zostanie obniżona... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 sierpnia 2012

Przegląd prasy

Jak odzyskać majątek, który dłużnik zbył w obawie przed wierzycielami

Sprzedaż czy darowanie mieszkania lub firmowych maszyn przez osobę, która ma długi, może okazać się bezskuteczna. W ciągu 5 lat od transakcji wierzyciel ma prawo podważyć taką umowę i zażądać spłaty zobowiązań... Gazeta Prawna

Odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi za pozostawanie bez zatrudnienia stanowi przychód z pracy

Firma, która wypłaca zwolnionemu pracownikowi odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy, musi rozliczyć te wypłaty tak jak inne przychody ze stosunku pracy... Gazeta Prawna

Wysłana paczka to koszt podatkowy

Podatnik, który poniósł wydatki na przekazanie towarów pocztą, nawet gdy przesyłka nie została odebrana, może je odliczyć w prowadzonej działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Fiskus dowolnie szacuje cenę nieruchomości

Wniosek podatnika o ocenę wartości zakupionego mieszkania czy domu urzędy skarbowe mogą potraktować jak donos na samego siebie... Gazeta Prawna

Potrzebna była wpadka, by poprawić przepisy

Szybki dostęp online do Krajowego Rejestru Karnego jest ważniejszy niż elektroniczny protokół z rozprawy - uważają sędziowie. W związku ze sprawą firmy Amber Gold sporo krytyki spadło na sędziów, którzy mieli zaniedbać swoje obowiązki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Janosików szesnastu, a nie jeden

Dzielenie pieniędzy pomiędzy samorządy powinno się odbywać odrębnie w każdym województwie. Najprawdopodobniej już na najbliższym posiedzeniu Sejm zadecyduje o dalszym losie projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus częściej karze za błędy w rozliczeniach

Przybywa postępowań karnych skarbowych. Fiskus ściga za oszustwa, ale także za drobne nieprawidłowości. Urzędy skarbowe w zeszłym roku wszczęły prawie 2 tys. więcej dochodzeń w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Były pracodawca musi pobrać zaliczkę

Opłacenie usług firmy doradztwa personalnego za zwolnionego pracownika jest przychodem z pracy. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, która nie chciała pełnić funkcji płatnika od kwot wypłacanych byłemu pracownikowi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 sierpnia 2012

Przegląd prasy

Kogo zatrudnić do prowadzenia rachunkowości małej firmy

Wybierając biuro rozliczeniowe, warto sprawdzić, czy ma ono uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg oraz obowiązkową polisę ubezpieczeniową. Dobrze byłoby też poznać opinie poprzednich klientów... Gazeta Prawna

Wydruk faktury nie daje prawa do odliczenia VAT

Spółka będzie otrzymywać pocztą elektroniczną w formacie PDF faktury VAT, które będą drukowane i przechowywane jak faktury papierowe. Spółka nie będzie traktowała dokumentu przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej jako faktury elektronicznej... Gazeta Prawna

Organ wysyła pisma na adres podany w NIP

Skoro podatnik nie zaktualizował danych osobowych uwzględnianych w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP, to wysłanie pism na adres wynikający z tego zgłoszenia, nawet jeśli podatnik faktycznie zamieszkiwał w innymi miejscu, nie narusza ustawowej procedury wysyłania pism... Gazeta Prawna

Urzędy nie zwracają PIT żołnierzom

Trwa spór, czy Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest rządowa. Od jego wyniku zależy, czy pobierający świadczenia otrzymają zwrot podatku... Gazeta Prawna

Okulary dla przedsiębiorcy nie zmniejszą podatku

Prowadzący firmę nie odliczy wydatków na szkła korygujące. Organy podatkowe uznają, że ten zakup nie ma związku z jego działalnością. Coraz więcej osób prowadzących działalność gospodarczą interesuje się możliwością odliczenia wydatków na okulary, które są niezbędne w ich pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niewykończone piętra bez daniny

Budynek usługowo-handlowy tylko częściowo oddany do użytku i zajęty pod działalność nie może być w całości opodatkowany wyższą stawką podatku od nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto uzasadnia decyzję

Brak pełnego uzasadnienia decyzji ministra o odmowie nadania statusu KNOW może utrudniać jej zakwestionowanie. Z punktu widzenia jednostek ubiegających się o status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego najważniejsze jest zidentyfikowanie przesłanek wyłonienia KNOW... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Holowanie bez podatku

Starostwa nie tylko nie mogą przekroczyć maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdów, ale i doliczać VAT do kosztów holowania. W Szczecinie w koszcie holowania pojazdów uwzględnia się VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 sierpnia 2012

Przegląd prasy

Nie można zawiesić firmy, która zatrudnia pracowników

Zawieszenie działalności gospodarczej jest korzystnym rozwiązaniem dla firm specjalizujących się w pracach sezonowych lub borykających się - z różnych powodów - z okresowymi trudnościami... Gazeta Prawna

Komornik nie zarobi więcej, gdy zwiększy się liczba wierzycieli

Bez względu na liczbę wierzycieli przystępujących do egzekucji z nieruchomości, komornik ma prawo pobrać tylko jedną opłatę egzekucyjną - uchwalił Sąd Najwyższy. Komornik prowadził egzekucję z nieruchomości Ryszarda M... Gazeta Prawna

Biuro turystyczne może wykazać ujemną marżę w składanej deklaracji VAT

Jeśli podatnik sprzedający usługi turystyki wykaże w deklaracji ujemną marżę, to jego podatek do zapłaty wyniesie 0 zł - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu... Gazeta Prawna

Poborca skarbowy nalicza sobie opłaty bez żadnych ograniczeń

Brak maksymalnej wysokości kosztów egzekucyjnych narusza konstytucję - alarmują eksperci. Ich zdaniem nieetyczne jest pobieranie pieniędzy za nieskuteczną egzekucję, i to w pełnej wysokości... Gazeta Prawna

Złożenie reklamacji nie zwalnia z płatności

Rachunki. Abonent, który kwestionuje część należności z faktury, nie może czuć się zwolniony z obowiązku zapłaty pozostałej kwoty. Z przepisów nie wynika, czy abonent, który składa reklamację, może wstrzymać się z płatnościami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Regulamin może być ważniejszy od kontraktu

Niełatwo wyplątać się z prawnych więzów łączących nas z firmą telekomunikacyjną. Czasem okazuje się to bardzo kosztowne. Decydując się na zakup telefonu i podpisanie umowy z 0kreślonym operatorem, sprawdźmy, czy będziemy mogli ją rozwiązać przed upływem terminu obowiązywania i jakie warunki musimy spełnić, aby było to możliwe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak ważne są usługi serwisowe

Tylko niezgodność oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia może uzasadniać jej odrzucenie. Jednostka wojskowa w Gdyni prowadziła w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na jednorazową dostawę zegarków naręcznych dla personelu latającego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dodatkowa danina od podziału spadku

Spadkobierca, który otrzyma od drugiego spłatę w zamian za udziały w odziedziczonym mieszkaniu, może zapłacić 19 proc. podatku. Spadkowa nieruchomość przypada często kilku osobom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 sierpnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 2632/10

W świetle art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) oraz art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) organy podatkowe, co do zasady, są zobowiązane do uwzględnienia w postępowaniu podatkowym danych zwartych w ewidencji gruntów (nawet jeżeli ustawa regulująca dany typ podatku nie odsyła explicite do prawa geodezyjnego i kartograficznego) i nie są uprawione do weryfikowania klasyfikacji wskazanej w tej ewidencji. Jednakże w sytuacji, gdy podatnik wykaże w postępowaniu podatkowym w trybie art. 194 § 3 O.p., że wbrew wskazanym w stosownej procedurze administracyjnej przesłankom do zmiany klasyfikacji w ewidencji, tak aby była ona zgodna ze stanem rzeczywistym, organy ewidencyjne nie dokonały właściwej zmiany, organy podatkowe muszą taką okoliczność zweryfikować, aby podjąć swoje rozstrzygnięcie w oparciu o prawdę obiektywną...

Wyrok WSA - III SA/Wr 72/12

Określonej w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) odpowiedzialności administracyjnej, przybierającej postać kary pieniężnej, nie wyłącza "urządzenie gier na automatach poza kasynem gry" w zakresie "gier na automatach o niskich wygranych w punktach gier na automatach o niskich wygranych" (art. 141 pkt 2 ustawy o grach hazardowych), jeżeli taka działalność prowadzona jest niezgodnie z art. 129-140 ustawy o grach hazardowych...

Przegląd prasy

Składki emerytalno-rentowe: Budżet nie zapłaci wszystkim za opiekę

Państwo opłaci składki emerytalno-rentowe niektórym osobom wychowującym dziecko: właścicielom firm, zleceniobiorcom, osobom współpracującym, duchownym i nieubezpieczonym... Gazeta Prawna

Nawet dwa lata poczeka podatnik na wyrok NSA

Obywatele i firmy zalewają sądy skargami na działania organów administracji. Wkrótce większość spraw NSA będzie rozpoznawał nie w terminie rocznym, ale przynajmniej dwuletnim... Gazeta Prawna

Lepiej nie wysyłać pism do sądu kurierem

Zlecenie kurierowi dostarczenia przesyłki do sądu lub urzędu jest bardziej ryzykowne niż nadanie jej na poczcie... Gazeta Prawna

Stypendium z funduszy unijnych bez PIT

Stypendia finansowane z unijnych funduszy strukturalnych są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych... Gazeta Prawna

W sądach coraz więcej spraw konkurujących firm

Ponad sześciokrotnie wzrosła w ostatnich czterech latach liczba pozwów składanych przez niezadowolonych konsumentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiana przeznaczenia auta wymaga korekty deklaracji VAT

Przekwalifikowanie na środki trwałe pojazdów zakupionych jako towary handlowe będzie powodować zmianę przepisu, na podstawie którego podatnik ma obowiązek rozliczyć i zapłacić należny podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Warto prawidłowo pobierać i odprowadzać zaliczki

Nie wszyscy płatnicy pamiętają, że za prawidłowe wykonywanie obowiązków przysługuje im wynagrodzenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koniec podwójnej zaliczki

Przedsiębiorca, który złoży zeznanie podatkowe do 20 stycznia następnego roku i wpłaci wynikający z niego podatek, nie będzie musiał odprowadzić zaliczki za grudzień... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 sierpnia 2012

Przegląd prasy

750 zł przez rok z Funduszu Pracy dla pracującej matki

Niezależnie od tego, jaka będzie stopa bezrobocia w styczniu 2013 r. resort pracy będzie dążyć do zwiększenia puli środków na aktywizację bezrobotnych o 1,5 mld z - mówi Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej... Gazeta Prawna

W miastach będzie drożej. Rosną podatki od nieruchomości, opłaty targowe, czynsze i bilety komunikacji

Borykające się z kłopotami finansowymi samorządy przerzucają swoje problemy na mieszkańców. A to oznacza jedno - podwyżki: czynszów, podatków od nieruchomości, opłat targowych, cen biletów komunikacji miejskiej... Gazeta Prawna

Tylko piętro zajęte na siedzibę będzie wyżej opodatkowane podatkiem od nieruchomości

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w niewykończonym budynku, nie musi płacić podatku od nieruchomości w maksymalnej wysokości od całej powierzchni... Gazeta Prawna

SKOK sprzeciwia się regułom, które nakłada Komisja Nadzoru Finansowego

Przepisy nie precyzują zasad audytu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Krajowa kasa nie zgadza się z wytycznymi nadzoru finansowego... Gazeta Prawna

Konwersja wierzytelności na akcje rozliczana jak wniesienie aportu

W razie zbycia przez podatnika walorów objętych w drodze zamiany przysługujących mu roszczeń na kapitał, należy rozpoznać na gruncie CIT przychód w wysokości ich ceny wynikającej z umowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy zaniechaną inwestycję można zaliczyć do kosztów

Podatnik może pomniejszyć przychód o wydatki na zaniechane przedsięwzięcia gospodarcze w dacie ich likwidacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spór wokół ruchomego czasu pracy

Szef może ustalić w przepisach zakładowych, że zatrudnieni startują z obowiązkami w ustalonym przedziale czasu, a to pracownik sam decyduje, o której godzinie z tego zakresu rozpoczyna dniówkę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jakie są skutki przekazania dywidendy rzeczowej

Udziałowiec lub akcjonariusz spółki kapitałowej zwykle dostaje co roku określoną kwotę na konto... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 sierpnia 2012

Przegląd prasy

Każdy urząd ma odrębny termin na kontrolę firmy

Organy kontroli mają odrębny czas na przeprowadzenie kontroli u przedsiębiorcy. Nie można interpretować przepisów ustawy swobodzie działalności gospodarczej w ten sposób, że roczny limit dni na przeprowadzenie kontroli u danego podmiotu dotyczy wszystkich kontroli prowadzonych przez różne organy... Gazeta Prawna

Raje podatkowe zawierają umowy o wymianie informacji

Obok umów o unikaniu podwójnego opodatkowania obowiązują jeszcze inne porozumienia dotyczące konkretnych obszarów współpracy, m.in. umowy o wymianie informacji podatkowych. Jaka jest funkcja tych porozumień?... Gazeta Prawna

Dostawcy mediów nie chcą zmian w VAT

Uproszczenia w podatku od towarów i usług skomplikują prowadzenie działalności sprzedawcom energii, wody, gazu i usług telekomunikacyjnych. Podatnicy wykonujący usługi ciągłe alarmują - planowana zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego w VAT i fakturowania poważnie utrudni rozliczenia... Gazeta Prawna

Firmy chcą płacić za 14, a nie 33 dni choroby

Organizacje pracodawców alarmują - firmy z własnej kieszeni tracą każdego roku miliardy złotych na symulantów na zwolnieniach lekarskich. Tymczasem wydatki te mogłyby zostać przeznaczone na rozwój, inwestycje oraz podwyżki dla pracowników... Gazeta Prawna

Obrót gruntami: jak nie VAT-em go, to PIT-em

Fiskus uważa, że sprzedaż nawet kilku działek czyni z każdego przedsiębiorcę, i żąda daniny jak od firmy. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie VAT od sprzedaży działek (C-180/10 i C-181/10) wydawało się, że większość podatników może spać spokojnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Miesiąc wolnego dla ojca, a budżet zapłaci składki

Świeżo upieczony tata dostanie ekstraurlop wychowawczy, a jeśli nie spędzi go z dzieckiem - straci go. Minister pracy i polityki społecznej przygotował nowelizację kodeksu pracy zawierającą zmiany bardzo korzystne dla pracowników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Działalność gospodarcza czy lokowanie pieniędzy

Wyrok NSA mówiący, że odsetki z firmowego konta są przychodem z kapitałów pieniężnych, komplikuje rozliczenie przedsiębiorców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dotacje także na absolwentów

Szkoły otrzymają pieniądze także w czasie wakacji dzięki nowym przepisom zmieniającym zasady ich finansowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 sierpnia 2012

Przegląd prasy

Za zaniedbania GUS państwo nie zapłaci

Obwieszczenie wskaźników zmian cen nieruchomości przez prezesa GUS to jego obowiązek, jednak mimo że go nie wypełnia od 14 lat, Skarb Państwa nie zapłaci odszkodowania za zaniechanie legislacyjne - orzekł Sąd Najwyższy... Gazeta Prawna

Nadpłata w podatku dochodowym powstaje z dniem korekty deklaracji

Jeśli podatnik zapłacił podatek w wyższej wysokości, niż powinien, w momencie złożenia pierwotnej deklaracji, to z dniem złożenia korekty ujawnia się jego nadpłata. Od tego też dnia przestaje być liczone oprocentowanie zaległości podatkowej... Gazeta Prawna

Firma ma prawo odliczyć opłacone za pracownika szkolenia wakacyjne

Pracodawca może zafundować w okresie letnim kurs językowy zatrudnionym osobom, a poniesione opłaty zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Urzędnicy fiskusa chcą mieć rację za wszelką cenę

Organy podatkowe nagminnie obchodzą prawo. Przy pobłażliwości sądów wykorzystują niejasne przepisy, interpretując je pod z góry przyjęte tezy... Gazeta Prawna

Sprawę urzędową łatwiej będzie załatwić online

Obywatel sam poświadczy elektroniczne kopie dokumentów wysyłanych do urzędu przez ePUAP. Coraz więcej instytucji i urzędów umożliwia załatwianie spraw przez Internet. Jeszcze jednak nie wszystkie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fundusz lekarstwem na bankructwa biur podróży

Składki odprowadzane od każdej wycieczki zabezpieczą roszczenia klientów upadających touroperatorów. Rząd zamierza utworzyć fundusz, na który biura podróży odprowadzałyby składkę od każdego wysłanego na urlop turysty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus może dłużej sprawdzać firmy

Kontrolerzy różnych organów w każdej instancji z osobna mają własny limit czasu kontroli u przedsiębiorcy. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził bardzo niekorzystne dla przedsiębiorców stanowisko dotyczące przepisów, które miały ograniczyć czas kontroli... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Danina od zagranicznych zarobków

Polak, który w czasie wakacji pracował w innym kraju, musi pamiętać o rozliczeniu uzyskanych w nim dochodów. Wiele osób wyjeżdża w czasie wakacji do innych państw nie tylko po to, żeby odpoczywać lub zwiedzać, ale także by podreperować swoje finanse.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 sierpnia 2012

Informacje NetTAX

Forum prawa nowych technologii

Serwis NetTAX we współpracy z Centrum Promocji Informatyki zapraszają do udziału w II Forum prawa nowych technologii...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 lipca 2012 r., sygnatura IPTPB2/415-308/12-4/JR

Jeżeli oboje rodzice wykonują władzę rodzicielską, wówczas ulga prorodzinna przysługuje każdemu z rodziców w proporcjach przez nich ustalonych, z tym, że łączna kwota odliczeń, przez nich dokonana nie może przekroczyć kwoty odliczeń przysługujących względem danego dziecka, a jeżeli takich proporcji nie ustalili, to należy przyjąć, że ulga przysługuje każdemu z rodziców w częściach równych. Istotne jest, aby nie dochodziło do dublowania ulgi...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 lipca 2012 r., sygnatura IPTPB3/423-180/12-2/MF

Odsetki płacone przez Spółkę w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegały przepisom o niedostatecznej kapitalizacji, tj. art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji, w odniesieniu do odsetek, które będą płacone przez Spółkę na podstawie umowy o zarządzanie płynnością finansową w przypadku wystąpienia salda ujemnego na Jej rachunku, nie znajdą zastosowania przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji. Odsetki te będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodów na zasadach ogólnych...

Przegląd prasy

Zła wiadomość dla pracowników. Terminowe umowy o pracę nie przekształcą się w stałe kontrakty

Dobra wiadomość dla pracodawców, znacznie gorsza dla pracowników. Terminowe umowy o pracę zawarte przed wejściem w życie ustawy antykryzysowej (22 sierpnia 2009 r.), które rozwiązywały się w okresie od 22 sierpnia do 31 grudnia 2011 r., nie przekształcą się w kontrakty na czas nieokreślony... Gazeta Prawna

Usługi na aplikacjach mobinych z 23 proc. stawką VAT

Sponsoring aplikacji mobilnych na gruncie podatku VAT rozlicza się jak czynności reklamowe świadczone drogą elektroniczną... Gazeta Prawna

Kiedy nie zapłacimy cła za sprzęt elektroniczny kupiony na wakacjach

Podróżni wyjeżdżający do kraju trzeciego, czyli takiego, który nie należy do Unii Europejskiej, bardzo często biorą ze sobą sprzęt elektroniczny, np. laptopy, aparaty fotograficzne, kamery czy inne użyteczne przedmioty... Gazeta Prawna

Urzędnicy skarbowi nie przyznają się do błędów. Zamiast nowych decyzji wydają sprostowania

Organy podatkowe zamiast wydać nową decyzję, poprawiają swoje rozstrzygnięcia postanowieniami o sprostowaniu oczywistych omyłek... Gazeta Prawna

Branża ubezpieczeniowa wciąż bez odpowiedzi

Zakłady ubezpieczeń i współpracujące z nimi firmy od dawna czekały na wyjaśnienie, czy usługi likwidacji szkód są zwolnione z VAT. Interpretacja ogólna ministra finansów niestety nie rozwiąże ich problemów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wynajem sprzętu IT jest zwolniony z podatku u źródła

Przemysł jest jedną z dziedzin, w której wykorzystuje się komputery, i mimo że ułatwiają one pracę, nie mogą być zakwalifikowane jako urządzenie przemysłowe, jeżeli podatnik nie przeznacza ich do procesu masowej produkcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zniszczenie nakładów nie jest warunkiem ich odliczenia

Strata z tytułu niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym może zostać zaliczona do kosztów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika zmierzających do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umiejętności to nie uprawnienia

W ogłoszeniach firmy określają swoje wymagania wobec poszukiwanego pracownika.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 sierpnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała NSA - I FPS 3/11

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności na podstawie art. 22 ust. 1 w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.) albo na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm.) następuje przy uwzględnieniu wartości wierzytelności z należnym podatkiem od towarów i usług...

Postanowienie WSA - I SA/Bd 634/12

Skargę na interpretację indywidualną wydaną w trybie art. 54 par. 3 p.p.s.a. wnosi się do sądu w terminie 30 dni od dnia doręczenia interpretacji za pośrednictwem organu który ja wydał, bez uprzedniego wzywania organu do usunięcia naruszenia prawa...

Przegląd prasy

Pracodawcy nie chcą wprowadzenia płatnego czasu wolnego na szczepienie dzieci

Pracodawcy będą musieli udzielać pracownikom dodatkowego płatnego czasu wolnego, aby mogli oni przeprowadzić szczepienia ochronne u swoich dzieci lub osób niesamodzielnych, którymi się opiekują... Gazeta Prawna

Emigranci świadomymi obywatelami: coraz więcej PIT-ów płynie do nas z zagranicy

Z danych izb skarbowych z całej Polski wynika, że w 2011 r. liczba podatników, którzy osiągali dochody w innych krajach, wzrosła o jedną czwartą w porównaniu z poprzednim rokiem... Gazeta Prawna

Spadki z zagranicy pozostaną podwójnie opodatkowane

Rozwiązania, które stosuje polski fiskus, powodują, że czasem podatki przekraczają wartość majątku, który spadkodawca pozostawił za granicą... Gazeta Prawna

Podatnicy mają skuteczny pomysł na uniknięcie stosowania 75-proc. PIT

Urzędnicy organów skarbowych skarżą się, że jeżeli w czasie kontroli podatkowej wykażą, że dany podatnik ukrywa część swoich dochodów, to i tak uda mu się uniknąć sankcyjnej, 75-proc. stawki podatku... Gazeta Prawna

Wciąż trwają spory o VAT od towarów objętych tranzytem

W czasie dostawy towarów realizowanych w procedurze tranzytu w Polsce dochodzi do odpłatnej dostawy, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Świadkowi na etacie należność płaci sąd

Zaświadczenie pracodawcy o zarobkach to podstawa domagania się zwrotu pieniędzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odszkodowania dla pokrzywdzonych mogą być wyższe

Umowy ubezpieczenia obowiązkowego zawierane z klientami nie mogą przewidywać niższej sumy gwarancyjnej niż określona w ustawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po uchwale NSA definicja eksportu już nie budzi kontrowersji

Jeżeli podatnik rozpoczął transport produktów w Polsce, a celną procedurę ich wywozu w innym państwie UE, to taką transakcję można uznać za eksport towarów w rozumieniu przepisów o VAT.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 sierpnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 30 lipca 2012 r., sygnatura IPTPB3/423-142/12-4/IR

Wydatki związane z organizacją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w postaci kosztów notarialnych (sporządzenie protokołu w formie aktu notarialnego, poświadczenia pełnomocnictw osób biorących udział), kosztów obsługi informatycznej, wynajmu sali, kosztów związanych z obowiązkiem informacyjnym (wydatki na zakup tablic informacyjnych, kosztów ogłoszeń w prasie oraz Monitorze Sądowym i Gospodarczym) stanowią koszty uzyskania przychodów...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 27 lipca 2012 r., sygnatura IPTPB1/415-266/12-5/AG

W sytuacji, gdy Spółka Cywilna nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu wierzytelnościami, to wydatek poniesiony na nabycie wierzytelności nie stanowi kosztów uzyskania przychodu ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wydatek ten pozostaje w związku z przychodami z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przegląd prasy

Aktualny jest tylko nowy certyfikat rezydencji

Potwierdzić aktualność certyfikatu rezydencji podatkowej może tylko kolejny nowy certyfikat, wydany przez władze danego państwa, uznał WSA w Warszawie. Sąd rozpoznał sprawę spółki, która zajmowała się wydawaniem i sprzedażą książek... Gazeta Prawna

Opiekunowie spadkodawców odzyskają ulgę mieszkaniową

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przedłożone przez ministra finansów... Gazeta Prawna

Podatnicy mylą się w prośbach o interpretacje

Osoby, które zmuszane są do ponownego występowania do fiskusa z wnioskiem o interpretacje podatkowe, tracą czas i nerwy. Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego... Gazeta Prawna

W 2013 r. będzie wyższy PIT z działów specjalnych

Ministerstwo Finansów zaproponowało zwiększone normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, na podstawie których w 2013 r. płacony będzie PIT. Taką możliwość rozliczenia podatku mają podatnicy nieprowadzący ksiąg... Gazeta Prawna

Sprawozdania biur turystycznych pod lupę

Finansowanie przeterminowanych zobowiązań zaliczkami na nowe imprezy grozi utratą płynności finansowej. Kilka biur podróży ogłosiło w ostatnim czasie upadłość lub niewypłacalność. To branża o szczególnej wrażliwości społecznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lepsze gwarancje dla podwykonawców

Zamawiający będzie mógł kontrolować umowy wykonawcy z firmami pracującymi na jego rzecz. To nie rozwiąże kwestii płatności - twierdzą przedsiębiorcy. Toczą się prace nad zmianą prawa zamówień publicznych mającą dać podwykonawcom gwarancję, że otrzymają wynagrodzenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Korekta będzie nieco prostsza

Ministerstwo Finansów poprawia swoją propozycję przepisów o VAT. Nowa wersja projektu zmian w ustawie przewiduje m.in. nieco inne zasady korygowania faktur oraz stosowania kursów walutowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dodatkowe odprawy nie dyskryminują

Jeśli w trakcie zwolnień grupowych sytuacja firmy ulegnie pogorszeniu, dodatkowe pieniądze dla nowo zwalnianych nie należą się pracownikom, którzy wypowiedzenia dostali już wcześniej.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 sierpnia 2012

Przegląd prasy

Działalność sezonowa jest bardziej narażona na kontrole podatkowe

W okresie wakacji urzędnicy skarbowi najczęściej weryfikują rozliczenia przedsiębiorców działających w miejscowościach wypoczynkowych. Sprawdzają kasy fiskalne i paragony... Gazeta Prawna

Zmienią się zasady konsolidacji według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Od 1 stycznia 2013 r. będą obowiązywać trzy nowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) z zakresu konsolidacji. Pakiet nowych standardów obejmuje MSSF 10 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, MSSF 11 - Wspólne ustalenia umowne oraz MSSF 12 - Ujawnianie informacji o zaangażowaniu w innych jednostkach... Gazeta Prawna

Telebimy z wyższym cłem

Urzędy celne stosują 14-proc. stawkę celną do importu telebimów z lat wcześniejszych, zamiast stawki 0 proc. Ministerstwo Finansów wyjaśniło w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 6099/12), że telebimy, czyli duże ekrany służące do wyświetlania ruchomych obrazów... Gazeta Prawna

Organy podatkowe będą się opierać na informacjach otrzymywanych z zagranicy i ścigać poza granicami Polski nieuczciwych obywateli

Organy podatkowe z różnych krajów będą mogły łatwiej przystąpić do kontroli wielostronnych, które służą skutecznemu wykrywaniu nieprawidłowości związanych z transakcjami międzynarodowymi - mówi Michał Wilk, doradca podatkowy w kancelarii KSP Legal and Tax Advice... Gazeta Prawna

Wakacje z bankrutem, czyli oszustwo niewykryte

W obecnym stanie prawnym bardzo łatwo dopuszczać się świadomych wyłudzeń w obrocie gospodarczym i pozostawać bezkarnym, powołując się na nieświadomość czy nieudolność - pisze radca prawny. Przy okazji upadających biur podróży rozgorzał w prasie temat możliwości przypisania członkom ich zarządu przestępstwa oszustwa polegającego na sprzedaży wycieczek zagranicznych w stanie niewypłacalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy przekażą mniej informacji o działalności

Inspekcja Pracy i sanepid same mają zbierać interesujące je dane o przedsiębiorcach. Otrzymają je ze zbiorów prowadzonych przez ZUS i GUS. Zostanie zniesiony obowiązek zgłaszania przez przedsiębiorcę właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy i państwowemu inspektorowi sanitarnemu informacji o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Akademicy bez przywilejów

Spór o treść układu zbiorowego dla pracowników uczelni publicznych może się skończyć w Trybunale. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników uczelni zostanie bez nowych przywilejów, bo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego niezgodnie z kodeksem pracy interpretuje ustawę o szkolnictwie wyższym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokat dwóch stron

Wynagrodzenie za przeprowadzenie mediacji karnej to 120 zł. W wypadku mediacji gospodarczych, pozasądowych - kilka tysięcy. Mediacją zajmują się w Polsce zarówno prawnicy, jak i psychologowie, socjolodzy.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 sierpnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 130/12

Wykładnia przepisów art. 223 u.p.p.s.a. prowadzi do wniosku, że sąd pozbawiony jest możliwości nakazania, w orzeczeniu kończącym postępowanie w danej instancji, ściągnięcia brakującej opłaty od strony, która obowiązana była ją uiścić albo od innej strony, jeżeli wcześniej należna opłata sądowa tytułem wpisu stałego od skargi nie została prawidłowo określona...

Wyrok NSA - II FSK 131/11

Prawo odmowy zeznań, uregulowane w art. 196 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), należy odróżnić od przysługującego świadkowi prawa odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, uregulowanego w art. 196 § 2 O.p. Z prawa odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania świadek może skorzystać w trakcie przesłuchania, na które został wezwany do osobistego stawiennictwa...

Przegląd prasy

Spółka szybciej otrzyma potwierdzenie NIP

Obecne przepisy w sposób nieuzasadniony różnicują czas oczekiwania na dokument potwierdzający nadanie NIP przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i pozostałe podmioty... Gazeta Prawna

Firmy prowadzące działalność sezonowo płacą wyższy podatek od nieruchomości

Przedsiębiorcy posiadający nieruchomości, które wykorzystują wyłącznie w okresie letnim, płacą od nich podatek w równej wysokości przez cały rok. Nie ma znaczenia ich krótkotrwałe używanie... Gazeta Prawna

Senat znowelizował umowę podatkową z Cyprem

Senat opowiedział się w piątek za ratyfikacją protokołu o zmianie polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Protokół przewiduje wykreślenie z umowy niekorzystnej dla polskiego fiskusa tzw. klauzuli tax sparing... Gazeta Prawna

ZUS chce przekazywać 1 proc. za emerytów

Ministerstwo Finansów nie zamierza umożliwić przekazywania 1 proc. PIT organom rentowym, które zgadzają się to robić za podatników. Przyznanie emerytom i rencistom prawa do przekazywania 1 proc. podatku za pośrednictwem organów rentowych to postulat powtarzany od lat... Gazeta Prawna

Więcej licytacji w sieci

Dzięki rozstrzyganiu zamówień na platformie elektronicznej można uzyskać nawet o 24 proc. niższą cenę niż w tradycyjnym przetargu. Tylko w pierwszym półroczu tego roku na elektronicznej platformie Urzędu Zamówień Publicznych rozstrzygnięto 165 licytacji, a w całym 2011 r. - 214... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

NSA nie wyręczy ustawodawcy

Wystawienie zbiorczej faktury korygującej zmusza firmy do żmudnej wstecznej korekty w podatku dochodowym. To dlatego, że w przepisach jest dziura. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził bardzo niekorzystne dla podatników stanowisko w sprawie rozliczania CIT (to samo dotyczy PIT)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niepewne umowy sprzedaży

Najemcy lokali komunalnych mogą, na skutek decyzji ministra, stracić wykupione mieszkania. Po latach zmagań spadkobiercy właścicieli gruntów warszawskich odzyskują prawa do nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czas wysłać pracownika na zaległy wypoczynek

Szefowie mają dwa miesiące na wyegzekwowanie od podwładnych wykorzystania zeszłorocznych urlopów. Od października znów posypią się kary.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 sierpnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FSK 2200/10

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm., dalej u.p.d.o.f.) reprezentacyjny charakter wydatku należy oceniać przez pryzmat definicji słownikowej. Reprezentacja to ogólnie okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Reprezentacją będą wszelkie wydatki, które w sposób ponadstandardowy kreują pozytywny wizerunek firmy, w tym wobec innych podmiotów, z którymi współpracuje. Nie będzie reprezentacją wydatek poczyniony w restauracji na koszt posiłku, zwyczajowo przyjętego w obecnych realiach życia gospodarczego. Wydatki te jednak muszą być poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, nie mogą odbiegać od standardów przyjętych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, a o zaliczeniu danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów decydować będzie konkretny stan faktyczny sprawy...

Wyrok NSA - II FSK 2138/10

W sytuacji, gdy z akt postępowania podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn wynikało, że w skład masy spadkowej wchodziło gospodarstwo rolne, to organ podatkowy w ramach obowiązku wynikającego z art. 121 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) powinien poinformować strony o możliwości skorzystania z ulgi podatkowej przewidzianej w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r., o podatku od spadków i darowizn (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz.768 z późn. zm.). Takie działanie należałoby potraktować, jako realizację zarówno zasady prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, jak również i zasady udzielania przez organ podatkowy stronom niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego...

Przegląd prasy

PIT: Tylko ślub gwarantuje wyższą ulgę na dzieci

Różne zasady liczenia limitu dochodu małżonków i konkubentów na potrzeby ulgi prorodzinnej dyskryminują dzieci pozamałżeńskie... Gazeta Prawna

Oddajesz mieszkanie w zamian za opiekę? Musisz zapłacić PIT

Osoby starsze, które oddają mieszkanie w zamian za utrzymanie i pielęgnację na podstawie umowy dożywocia, zapłacą 19-proc. podatek dochodowy... Gazeta Prawna

Wyjeżdżasz na długi urlop? Musisz o tym zawiadomić fiskusa

Osoba wyjeżdżająca na kilkumiesięczne wakacje może ponieść ryzyko nieodebrania pism podatkowych... Gazeta Prawna

Przybliżona liczba faktur nie wystarcza do odliczenia VAT

Przedsiębiorca, któremu urząd skarbowy zakwestionował prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług, jeśli chce się skutecznie bronić przed zarzutem fiskusa, musi wskazać na konkretne faktury, które jego zdaniem są rzetelne... Gazeta Prawna

Nabywca przedsiębiorstwa w prawie

Nie odpowie za zaległości ten, kto kupił spółkę, a nie miał możliwości poznać zadłużenia jej poprzednika, gdyż ZUS nie wydał mu dokumentu ilustrującego, czy i jakie składki zostały zapłacone... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wznowienie nie zawsze pomoże

Jeśli z przepisów wynika, że zobowiązanie się przedawniło, to fiskus nie może zaskoczyć podatnika informacją, że wcale tak nie było, bo wcześniej wszczęto postępowanie np. w sprawie o popełnienie wykroczenia skarbowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Data nabycia decyduje o preferencjach

Między kupnem a sprzedażą nieruchomości musi minąć odpowiednio długi czas... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Remont to także sposób na odzyskanie części pieniędzy

Osoby, które kupiły dom lub mieszkanie i postanowią przeprowadzić w nim prace wykończeniowe, mogą wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 sierpnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - II SAB/Bk 41/12

Wniesienie do organu wyższego stopnia zażalenia w trybie art. 37 § 1 K.p.a. nie jest wystarczającą przesłanką dla wniesienia do sądu administracyjnego skargi na bezczynność. Wniesienie skargi na bezczynność organu administracji publicznej uzależnione jest bowiem od rozpatrzenia zażalenia w terminie nie późniejszym niż 30 dni od daty jego wniesienia do organu właściwego. Dopiero bezskuteczny upływ tego terminu otwiera drogę do złożenia skargi do sądu administracyjnego zgodnie z art. 52 § 1 i 2 p.p.s.a...

Wyrok NSA - II FSK 2579/10

I. Zastrzegając w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w roku 2008, dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych obowiązek prowadzenia działalności wyłącznie niezarobkowej ustawodawca przesądził, że dla celów podatku dochodowego kasy te nie mogą być uznawane za podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej...

Przegląd prasy

ZUS ściaga tylko zwykłych ludzi. Od dużych firm nie potrafi odzyskać niezapłaconych należności składkowych

Przedsiębiorcy mogą spać spokojnie. Organ rentowy, fiskus i komornicy nieskutecznie prowadzą egzekucję niezapłaconych należności składkowych... Gazeta Prawna

Polski budżet zarabia w sieci na internautach

Firmy z całego świata wpłacają co roku miliony złotych z VAT za dostawę usług świadczonych Polakom za pośrednictwem sieci elektronicznej... Gazeta Prawna

Wyrok sądu może być podstawą wznowienia postępowania podatkowego

Każdy niekorzystny dla fiskusa wyrok Trybunału Konstytucyjnego (TK) niesie nadzieję na pomyślne rozstrzygnięcie sprawy, która jeszcze się toczy, albo na wznowienie postępowania podatkowego lub sądowego w sprawach już rozstrzygniętych prawomocnymi decyzją czy wyrokiem... Gazeta Prawna

Pracownik zapłaci PIT za użycie firmowego auta

Użyczenie firmowego samochodu w okresie wakacji ma skutki zarówno w rozliczeniu pracownika, jak i rozliczeniu pracodawcy... Gazeta Prawna

Jak szefowie odpowiadają za zobowiązania firmy

Odpowiedzialność członków zarządu powstaje, gdy egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest bezskuteczna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Są spółki które pomagają w rozliczeniach podatku

Dzięki korzystnej uchwale NSA od stycznia powstało więcej spółek komandytowo-akcyjnych niż w całym 2011 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obniżenie odpisów amortyzacyjnych poprawi wynik firmy

Podatnicy, którzy spodziewają się, że nie rozliczą straty w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych, powinni rozważyć obniżenie stosowanych stawek umorzeniowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do kiedy fiskus może ściągać ukrywane przed nim dochody

Przy postępowaniach dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów bardzo istotny jest moment wydania decyzji przez organ podatkowy pierwszej instancji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 sierpnia 2012

Przegląd prasy

Domy letniskowe są objęte wyższą daniną

Budynki wypoczynkowe zwykle nie służą zaspokajaniu potrzeb mieszkalnych właściciela. W efekcie są one rozliczane niekorzystną stawką podatku od nieruchomości... Gazeta Prawna

Wspólnik zapłaci PIT po wystąpieniu ze spółki

Zgodnie z art. 24 ust. 3c ustawy o PIT dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną w przypadku otrzymania środków pieniężnych jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce... Gazeta Prawna

Ministerstwo Finansów nie chce deregulacji

Resort finansów negatywnie ocenia większość podatkowych propozycji zawartych w założeniach trzeciej ustawy deregulacyjnej... Gazeta Prawna

Wyższy limit nie zachęca do ryczałtu

Nie wszystkie założenia do trzeciej już ustawy deregulacyjnej to krok naprzód. Przykładem tego jest propozycja powrotu do wyższego limitu przychodów pozwalającego na uproszczone rozliczenia w formie ryczałtu ewidencjonowanego... Gazeta Prawna

Odszkodowanie za podróż bez daniny

Z podatku zwolnione są zarówno pieniądze zwrócone przez organizatora za odwołaną wycieczkę, jak i rekompensaty wywalczone w sądzie przez poszkodowanych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy czas uwolni dzieło

Czas trwania autorskich praw majątkowych nabiera obecnie znaczenia z uwagi na to, że wielu twórców zginęło podczas II wojny światowej - pisze radca prawny Damian Flisak... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jaka stawka za miejsce w garażu

Sąd Najwyższy rozstrzygnie, ile powinna wynieść opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, na którym stoi hala garażowa dla samochodów właścicieli mieszkań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy podniosą standard ekologiczny

Więcej przedsiębiorców, by legalnie działać, będzie musiało uzyskać pozwolenia zintegrowane na korzystanie ze środowiska. Wystarczy, że spalarnia odpadów przetwarza na godzinę ponad 3 tony śmieci, by pojawiła się konieczność uzyskania dla niej pozwolenia zintegrowanego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama