Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - czerwiec 2012

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

29 czerwca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 czerwca 2012 r., sygnatura IPTPP1/443-1048/11-3/12/S/MS

Przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej w drodze zamiany będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ przedmiotowa działka zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków jest gruntem rolnym...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 19 czerwca 2012 r., sygnatura IPTPB2/415-218/12-4/JR

Odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części, która nie przekracza udziału Wnioskodawcy w majątku dorobkowym małżeńskim, nabytego w 1993 r., nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego okresu posiadania. Natomiast przychód z odpłatnego zbycia udziału w tym prawie, stanowiący nadwyżkę ponad udział w majątku dorobkowym małżeńskim, w świetle wyżej cytowanych przepisów, stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19 % podatkiem dochodowym od uzyskanego dochodu...

Przegląd prasy

Z wakacyjnej pracy trzeba się rozliczyć w PIT

Osoby zarabiające w okresie letnim muszą się rozliczyć. Pracodawca odprowadza zaliczki, które pracownik powinien wykazać w zeznaniu... Gazeta Prawna

Wyroku karnego nie przenosi się na koszty w PIT

Skazanie sprzedawcy paliwa wyrokiem karnym nie oznacza, że naczelnik urzędu skarbowego może automatycznie na jego podstawie wydawać decyzję określającą zobowiązanie podatkowe... Gazeta Prawna

Agencja pracy tymczasowej będzie wystawiać jeden formularz podatkowy

Pracownik ma otrzymywać zbiorczą informację PIT-11 do końca lutego następnego roku od pracodawcy, który zatrudnia go kilkakrotnie na krótki czas... Gazeta Prawna

Unia podwyższa podatek akcyzowy na energię

W Radzie UE trwają dyskusje nad wnioskiem Komisji Europejskiej, który ma znowelizować dyrektywę 2003/96... Gazeta Prawna

Lepiej powiadomić urząd o kłopotach

Jeśli wyjątkowe okoliczności powodują, że nie będziemy w stanie złożyć deklaracji na czas, to można wystąpić o odroczenie tego terminu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakaz nie zawsze działa

Seniorowi nie wolno wypowiedzieć angażu w całym czteroletnim okresie dzielącym go od końca pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do emerytury jeszcze kawałek, ale już bez obaw o utratę posady

Na finiszu kariery zawodowej pracownicy przez cztery lata mogą być niemal pewni, że nie zostaną pozbawieni etatu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pomoc dla pracowników nie podlega VAT

Świadczenia | Fiskus w końcu zmienił zdanie w sprawie rozliczania wsparcia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Nie chce już od niego podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 czerwca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 czerwca 2012 r., sygnatura IPPB1/415-340/12-2/KS

Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu bycia wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności w stanowiącej odpowiednik polskiej spółki komandytowej słowackiej Spółce (zarówno na etapie ich powstania, jak i w momencie ich faktycznej wypłaty na rzecz wspólników), stanowić będą dla niego w całości dochody uzyskiwane poprzez położony na terytorium Słowacji zakład, które zgodnie z postanowieniami art. 7 UPO mogą podlegać opodatkowaniu na Słowacji. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 1 lit. a) UPO dochody te podlegały w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2012 r., sygnatura IPTPP1/443-195/12-4/MS

Prawidłową datą zgłoszenia firmy Wnioskodawcy jako podatnika zarejestrowanego w zakresie podatku od towarów i usług jest pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym Zainteresowany zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia, tj. 1 lutego 2012 r...

Przegląd prasy

Firma będzie mogła wystąpić o odsetki za nieterminowy zwrot akcyzy

Zagwarantowanie przedsiębiorcom dochodzenia odsetek za nieterminowy zwrot podatku akcyzowego, w przypadku wywozu wyrobów z zapłaconą akcyzą do innego kraju UE, jest konieczne... Gazeta Prawna

Sąd potraktuje doradcę podatkowego tak samo jak radcę lub adwokata

Uprawnienia i obowiązki profesjonalnych pełnomocników występujących w sprawach podatkowych, celnych i egzekucji administracyjnej będą takie same... Gazeta Prawna

Wydatki na ulepszenie zwiększają amortyzację

Podatnik, rozpoczynając działalność gospodarczą, wprowadził do firmy jako środek trwały samochód osobowy kupiony kilka lat wcześniej w salonie... Gazeta Prawna

Opłat za rozwód kościelny nie można odliczać w PIT

Opłata za stwierdzenie nieważności małżeństwa (tzw. rozwód kościelny) nie obniży dochodu, gdyż nie stanowi ona darowizny na cele kultu religijnego... Gazeta Prawna

Zyski z Cypru lepiej wypłacić w tym roku

Najprawdopodobniej już od 1 stycznia 2013 r. dywidenda wypłacana polskiemu udziałowcowi ze spółki cypryjskiej będzie opodatkowana w takim samym stopniu, jak przekazywana przez spółkę polską... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy wewnątrzfirmowe to dość słabe prawo

Najlepiej prawa i interesy pracowników chronią regulaminy wynagradzania i pakiety społeczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak załatać letnie luki kadrowe

Zapewnienie obsady na czas sezonu najczęściej wiąże się z szukaniem osób, które podejmą pracę na umowę--zlecenie czy inną o świadczenie usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każdy związek z nieruchomością wpływa na rozliczenie VAT

Organy podatkowe coraz częściej uznają, że usługa jest powiązana z budynkiem lub gruntem i ich położenie decyduje o miejscu opodatkowania VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 czerwca 2012

Przegląd prasy

Prawnik nie może być karany za darmową pomoc prawną

Resort gospodarki: darmowa pomoc prawna powinna być nieopodatkowana. Ministerstwo Finansów: zmiana przepisów nie jest potrzebna... Gazeta Prawna

Firma nieświadoma oszustwa odliczy VAT z pustej faktury

Organy podatkowe kwestionujące odliczenia VAT przez przedsiębiorcę z tytułu faktur, które nie dokumentują rzeczywistych transakcji, muszą udowodnić, że przedsiębiorca nie zachował należytej staranności... Gazeta Prawna

Paragony z kas fiskalnych powinny być kontrolowane tylko przez dwa lata

Utrzymanie obecnego, skróconego terminu przechowywania kopii dokumentów fiskalnych ułatwi przedsiębiorcom prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Podatek nie ominie wygranych z Euro 2012

Osoby, które przy okazji mistrzostw Europy w piłce nożnej obstawiają wyniki meczów i składają zakłady, powinny wygraną podzielić się z fiskusem... Gazeta Prawna

Sąd nie przywróci choremu posady

Mimo stwierdzenia wadliwości wypowiedzenia bezterminowego angażu, pracownik nie zawsze wróci na etat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opłaty środowiskowe są kosztem, kary nie

Przedsiębiorca, który płaci grzywnę za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, nie uwzględni ich w rozliczeniach podatku dochodowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus wie, co ma robić

Gdy organy podatkowe zaczynają przyglądać się naszym rozliczeniom podatkowym, może się okazać, że będziemy musieli - jeżeli zaniżyliśmy należny podatek - dopłacić, i to z odsetkami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno ustalić, czy od niewielkiego obiektu gminie należy się podatek

Obiekty małej architektury nie są obciążone podatkiem od nieruchomości. Przepisy nie zawierają sztywnych kryteriów pozwalających na odróżnienie ich od budynków i budowli... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 czerwca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2012 r., sygnatura DD2/033/21/KOI/2012/DD-159

Zarówno, gdy wydatki z tytułu opłat za media są uwzględnione w kwocie czynszu, jak również w przypadku ich refakturowania odrębnie od czynszu, uzyskany przychód z tego tytułu zaliczany jest do przychodów z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, iż moment powstania przychodu ustalany jest stosownie do przepisu art. 14 ust. 1e ustawy PIT, tj. zgodnie z okresami rozliczeniowymi wskazanymi w umowie...

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2012 r., sygnatura PT4/033/2-3/9/EFU/2012/PT-298

Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w części ze środków publicznych, w tym w formie płatności z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, jeżeli środki te stanowią obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i ich udział w całkowitym obrocie z tytułu świadczenia konkretnej usługi wynosi co najmniej 70%...

Przegląd prasy

Premia dla kontrahenta jest rabatem w VAT

Wypłata kontrahentowi bonusu czy premii z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowego regulowania należności stanowi rabat obniżający podstawę opodatkowania – uznał Naczelny Sąd Administracyjny... Gazeta Prawna

Akcyza na olej opałowy zależy od urzędnika

Pracownikom fiskusa potrzeba większej praktyki. Wyższy podatek akcyzowy na olej napędowy powinni stosować tylko, gdy stwierdzą, że dane w oświadczeniu są nieprawdziwe... Gazeta Prawna

Budżetówka musi wdrożyć zmiany w księgach rachunkowych

Do 16 sierpnia tego roku jednostki budżetowe muszą dostosować swoją rachunkowość do nowych wymogów wprowadzonych rozporządzeniem z 19 stycznia 2012 r. (Dz.U. poz. 121)... Gazeta Prawna

Strata powstała z wynajmowanego lokalu jest kosztem uzyskania przychodów

Gdy firma opuszcza nieruchomość przed zakończeniem umowy najmu, może zaliczyć do kosztów stratę w postaci niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym... Gazeta Prawna

Aby uniknąć podatku, trzeba złożyć wniosek

Zakres zwolnienia jest szczegółowo wskazany w przepisach. Zależy on od sposobu (okresu) rozliczenia podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pytanie lepiej zadać przed transakcją

Im bardziej precyzyjny jest wniosek o interpretację, tym mniejsze jest niebezpieczeństwo, że w przyszłości dojdzie do sporu o zakres dawanej przez nią ochrony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ulga meldunkowa obejmuje również grunt

Fiskus zmienia stanowisko i przyznaje w interpretacjach, że sprzedając dom, nie płaci się też podatku za działkę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zdaniem fiskusa nie można odliczać VAT od premii za sukces prawnika

Jeśli firma płaci doradcy podatkowemu premię za korzystne zakończenie sprawy, to nie ma prawa uwzględnić zawartego w niej VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 czerwca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 czerwca 2012 r., sygnatura IPTPP2/443-888/11-6/IR

W sytuacji obciążenia Sprzedającego przez Wnioskodawcę kwotą kosztów naprawy z tytułu rękojmi, Zainteresowany nie dokonuje odpłatnej dostawy towarów ani odpłatnego świadczenia usług, w rozumieniu art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy. Nie występuje więc w tym przypadku wzajemność świadczeń. Zatem przedmiotowej kwoty nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy. Tym samym rozliczenie pomiędzy Sprzedającym i Wnioskodawcą z tytułu rękojmi nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 12 czerwca 2012 r., sygnatura IPTPB2/415-247/12-2/AK

Odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu rejonowego na podstawie art. 471 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300 Kodeksu pracy korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji jego wypłata nie rodzi u Wnioskodawcy obowiązku podatkowego...

Przegląd prasy

Skarbówka utajnia dane świadków

Urzędy kontroli skarbowej utrudniają podatnikom udział w przesłuchaniach świadków. Zdarza się nawet, że utajniają już samo wezwanie na przesłuchanie... Gazeta Prawna

Najem opuszcza szarą strefę usług prywatnych

Przez ostatnie dwa lata przybyło 100 tys. podatników stosujących ryczałt od najmu. To efekt uproszczeń opodatkowania takich umów... Gazeta Prawna

Fiskus w wakacje po raz kolejny skontroluje kasy

Przedsiębiorcy handlujący w miejscowościach turystycznych i wypoczynkowych, którzy nie wydadzą paragonów, zapłacą grzywnę... Gazeta Prawna

Sprzedaż mieszkania przez dewelopera podlega VAT

Kupując nowy lokal lub dom od firmy budowlanej, nabywca w 99 przypadkach na 100 nie płaci podatku od czynności cywilnoprawnych... Gazeta Prawna

Akcyzę korygujemy według tych samych zasad co VAT

Faktura korygująca in minus sprzedaż energii elektrycznej powinna zostać rozliczona w deklaracji akcyzowej za miesiąc, w którym została wystawiona... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gorzej, ale nie dłużej niż przez trzy lata

Pracodawca nie musi wręczać wypowiedzeń zmieniających, gdy jego sytuacja finansowa się pogarsza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Elektroniczny nadzór płatników, składek i świadczeń

ZUS uruchomił nowy system informatyczny, w którym każdy może sprawdzić stan swojego konta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatek katastralny zależny od położenia nieruchomości?

Samorządy lokalne chcą, by wysokość podatku katastralnego zależała od położenia nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 czerwca 2012

Przegląd prasy

Składka rentowa prawie jak podatek

Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna, że wyższe wpłaty do ZUS łamią prawo, firmy będą mogły się domagać nadpłaconych należności... Gazeta Prawna

NSA: podatek można umorzyć ze względów społecznych

Rząd polski, który nie sfinansował kosztów nauki studenta w USA, nie ma prawa dopominać się o niezapłacony podatek od stypendium przyznanego przez amerykańską fundację... Gazeta Prawna

Egzekucję opłat RTV można zaskarżyć

Podatnik, który uważa, że nie miał obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego ma prawo wnieść zarzuty do postępowania egzekucyjnego... Gazeta Prawna

Spółdzielnia nie zapłaci CIT od wynajmu garaży

Spółdzielnie mieszkaniowe, które wynajmują garaże swoim lokatorom, nie muszą płacić CIT za wynajem... Gazeta Prawna

Kto jest uprawniony do wglądu w teczki pracownicze

Kadrowiec lub inna osoba sprawująca pieczę nad informacjami o zatrudnionych musi mieć upoważnienie do dokonywania poszczególnych czynności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Izba skarbowa nie może nałożyć podatku wyższego niż urząd

Zdarza się, że po wznowieniu postępowania organ odwoławczy, uchylając swoją decyzję, wydaje jednocześnie nową, mniej korzystną niż rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mandaty nie temperują kierowców

Coraz surowsze sankcje za łamanie prawa drogowego nie odstraszają piratów za kółkiem. Od lat mimo zaostrzania kar za wykroczenia drogowe liczba kierowców, którzy przekroczyli dozwolony limit punktów karnych, jest podobna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umowny termin zakończenia budowy nie wpływa na VAT

Jeśli usługa budowlana została wykonana i zostało to potwierdzone protokołem, to faktura powinna zostać wystawiona najpóźniej 30. dnia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 czerwca 2012

Informacje NetTAX

Warsztaty Progress Group - 17 lipca 2012 r., Gdańsk

Korytarze przesyłowe i służebność przesyłu - najnowsze regulacje prawne...

Warsztaty Progress Group - 12 lipca 2012 r., Łódź

Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstw...

Warsztaty Progress Group - 24 lipca 2012 r., Poznań

Przedsiębiorstwa sieciowe a zaszłości inwestycyjne i roszczenia właścicieli...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 2189/10

Określenie ceny sprzedaży w umowie przedwstępnej, za którą sprzedający zobowiązuje się zbyć nieruchomość, może stanowić uzasadnioną przyczyną określenia ceny sprzedaży w umowie przyrzeczonej w wysokości niższej niż wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości, w rozumieniu art. 19 ust. 1 u.p.d.o.f. Wskazanie takiej ceny będzie uzasadnione...

Wyrok NSA - II FSK 2046/10

Następca prawny zainteresowanego może skorzystać z ochrony, o jakiej mowa w art.14k i art.14m O.p. wyłącznie wówczas, gdy zainteresowany, któremu udzielono interpretacji, zastosował się do niej przed dniem połączenia (przejęcia). Uzyska przy tym ochronę tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby jego poprzednikowi prawnemu...

Przegląd prasy

Coraz więcej organizacji pożytku publicznego traci prawo do 1 proc. PIT

Do 15 lipca organizacje pożytku publicznego, które chcą otrzymać 1 proc. z tegorocznych podatków, muszą opublikować swoje sprawozdania w nowej bazie internetowej... Gazeta Prawna

Podstawowy termin zwrotu VAT ma wynosić 30 dni

Krótszy o połowę termin zwrotu VAT naliczonego byłby dobrą wiadomością dla przedsiębiorców, ale zmiana może uszczuplić budżet... Gazeta Prawna

PESEL zastąpił NIP. W urzędach zamieszanie

W kontaktach zwykłego Kowalskiego z fiskusem od początku tego roku PESEL zastąpił NIP, ale spowodował też zamieszanie w urzędach i wśród rozliczających się podatników... Gazeta Prawna

Wniosek o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych nie wstrzyma egzekucji zaległości

Złożenie przez podatnika wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w sytuacji upływu terminu zapłaty podatku nie powstrzyma fiskusa od egzekucji zaległości... Gazeta Prawna

Po prostu nie ma pieniędzy

Sąd cofnie zwolnienie od kosztów sądowych, jeżeli się okaże, że okoliczności, na podstawie których je przyznał, nie istniały lub przestały istnieć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakupu świadectw nie można rozliczyć od razu

Wydatki poniesione w związku z obowiązkiem przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych są kosztami bezpośrednimi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Świadczenia rodzinne można pobierać i w Polsce, i Niemczech

Po czerwcowym orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości polscy pracownicy wykonujący zadania na terytorium Niemiec mogą pobierać pieniądze na dzieci, które nie wyjechały z nimi z kraju... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szef musi dbać o wychowanie i obyczaje

Zwracanie się przez kierownika do podwładnej określeniem "ty głupia babo" to bezprawny zamach na jej godność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 czerwca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FZ 441/12

W świetle art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wstrzymane może być wykonanie tylko takich aktów administracyjnych, które zostały wydane w granicach danej sprawy, rozumianej w kontekście art. 134 § 1 p.p.s.a. jako sprawa w znaczeniu materialnym; tym samym w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczącym przywrócenia terminu do wniesienia odwołania nie jest możliwe wnioskowanie o wstrzymanie wykonania aktu administracyjnego, od którego strona skarżąca nie wniosła odwołania w ustawowo przewidzianym terminie, bowiem nie zachodzi tożsamość przedmiotowo tych dwóch postępowań, a tym samym są to dwie różne sprawy w znaczeniu materialnym...

Wyrok NSA - II FSK 2123/10

1) Wydanie i treść postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 306c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), nie mają wpływu na zakres odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej z art. 112 wymienionej ustawy...

Przegląd prasy

Ulga w PIT nie zachęciła do zakładania IKZE

Zamiast różnie opodatkowanych kont emerytalnych powinien być jeden rachunek, który dostarczy wymiernej korzyści podatkowej... Gazeta Prawna

Świadczenia pielęgnacyjne: Koniec z wyłudzaniem fikcyjnej pomocy na opiekę nad dziadkiem

Rząd znów zmienia zdanie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. Pieniądze trafią do tych, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością stwierdzoną przed 18. rokiem życia... Gazeta Prawna

Długoletnie umowy na czas określony mogą być próbą obejścia kodeksu pracy

Zawarcie długoletniej umowy na czas określony jest dopuszczalne. Musi jednak być uzasadnione interesem obu stron i zgodne z zasadami współżycia społecznego. Inaczej może być uznane za niezgodne z prawem... Gazeta Prawna

Darmowa Cyfrowa Szkoła: VAT za komputery pochłonie 5 mln zł

5 mln zł wyniesie VAT za komputery w ramach pilotażu programu. Wprawdzie sprzęt stacjonarny objęty jest zerową stawką, ale większość szkół woli kupować laptopy i tablety... Gazeta Prawna

Figurant nie odpowie za zadłużenie spółki

Członek zarządu nie uniknie odpowiedzialności za zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek, oddając spółkę we władanie osobie trzeciej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Argumentów można również szukać w prawie unijnym

Uznanie, czy dany zespół składników majątkowych jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa ma istotne znaczenie, jeśli chodzi o ustalenie konsekwencji podatkowych transakcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Reguły handlowe pomogą ustalić kontrakt z zagranicznym partnerem

Termin, trasa i czas przewozu towaru to istotne warunki, które powinny zostać sprecyzowane w umowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urlop ojcowski z każdego etatu

Jeżeli pracownika równolegle zatrudnia kilka firm, to we wszystkich może skorzystać z dni wolnych z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 czerwca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1070/10

W świetle art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej jest przychodem z działalności gospodarczej w postaci dywidendy. W związku z tym ww. akcjonariusz nie ma obowiązku wpłacania w trakcie roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ nie powstaje u niego przychód należny. Dopiero w momencie wypłaty dywidendy u akcjonariusza powstanie przychód z działalności gospodarczej, który - przy spełnieniu przesłanek z art. 44 ust. 3 u.p.d.o.f. - może powodować powstanie obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy...

Wyrok NSA - II FSK 1892/10

Nie jest prawidłowe twierdzenie, że dokonując konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy drogą potrącenia umownego, na co pozwala art. 14 § 4 k.s.h., można wywołać te same skutki podatkowe jakie powstać mogą jedynie w wyniku faktycznego przekazania środków pieniężnych na kapitał zakładowy zgodnie z art. 16 ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Kompensata nie prowadzi do realizacji świadczeń wzajemnych, a jedynie do zaliczenia jednej wierzytelności na poczet drugiej, przy czym wierzytelności umarzają się do wierzytelności niższej a zobowiązania wzajemne wygasają. Przyjęta przy kompensacie forma wykonania świadczenia jest spełnieniem świadczenia poprzez zapłatę. Przepisy art. 16 ust 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyznaczają, podczas ustalania wartości kapitału zakładowego dla celów obliczenia wskaźnika wartości zadłużenia spółki wobec jej znaczących udziałowców, o czym mowa w art. 16 ust 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy, tę część kapitału jaka została pokryta wierzytelnościami z tytułu pożyczek oraz odsetek od tych pożyczek przysługującym udziałowcom wobec tej spółki. Wobec tego o tę samą wartość kapitału zakładowego trzeba pomniejszyć wartość kapitału zakładowego spółki określonego dla potrzeb wymienionych w art. 16 ust 1 pkt 60 ustawy...

Przegląd prasy

Darmowa praca na Euro 2012 nie musi być rozliczana w CIT

Wolontariusze, którzy pomagają w czynnościach związanych z organizacją mistrzostw, nie kreują przychodu dla organizacji... Gazeta Prawna

Resort wyprowadza księgi z małych firm

Ministerstwo Gospodarki chce, aby przedsiębiorstwa prowadziły pełną rachunkowość dopiero po przekroczeniu 2 mln euro przychodów... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy będą prościej rozliczać podatek od towarów i usług

Ministerstwo Finansów chce, aby od 1 stycznia 2013 r. obowiązek podatkowy powstawał z upływem miesiąca, w którym został dostarczony towar lub została wykonana usługa... Gazeta Prawna

Zwrot wkładu ze spółdzielni jest zwolniony z PIT

Podatniczce od początku lat dziewięćdziesiątych przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu... Gazeta Prawna

Akta wolno skopiować

Jeśli podatnik zdecyduje się na sporządzanie kopii z akt, to musi liczyć się z tym, że poniesie wydatki. Organ ma prawo pobrać od niego za to opłatę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do kasy fiskusa trzeba uiszczać nie tylko podatki, lecz także wiele opłat

Spory z fiskusem są kosztowne. O ile jednak część wydatków poniesionych na opłaty sądowe można odzyskać, gdy sprawę wygramy, o tyle takiej możliwości nie ma, gdy płacimy np. za interpretację lub za zaświadczenie o braku zaległości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Małoletni podatnicy nie mają co liczyć na interpretację

Niepełnoletni nie może samodzielnie złożyć wniosku o wykładnię prawa podatkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Widmo deregulacji krąży nad korporacją

Ministerstwo nie sprecyzowało jeszcze, na czym ma polegać planowane otwarcie zawodu doradcy podatkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 czerwca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 2014/10

W art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a) u.p.o.l. mowa jest o zwolnieniu od podatku budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej oraz zajętych pod nie gruntów, jeżeli zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym. Sformułowanie "zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania" należy rozumieć w ten sposób, że zarządca ma obowiązek jedynie pozostawania w gotowości do udostępniania budowli w każdym czasie licencjonowanym przewoźnikom kolejowym. Zwolnione od podatku są te budowle, których zarządca ma obowiązek ich udostępnienia, jeśli zwróci się o to właściwy podmiot. Czym innym jest być zobowiązanym do udostępniania budowli, a czym jest udostępniać budowle...

Wyrok NSA - II FSK 2144/10

Nie można, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodów zaliczyć wydatki wadliwie udokumentowane...

Przegląd prasy

Akcyza: Znów wzrośnie cena węgla i oleju napędowego

Nowa dyrektywa energetyczna, która ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r., uzależni wysokość stawki akcyzy od wyprodukowanej energii i emisji CO2... Gazeta Prawna

Deregulacja usług podatkowych uderzy w klientów i fiskusa

Zmiany związane z deregulacją usług podatkowych uderzą w klientów i fiskusa - uważają osoby prowadzące zawodowo czynności doradcze... Gazeta Prawna

Spółka przejmie odliczenia podatkowe po firmie osoby fizycznej

Przedsiębiorca, który przekształci się w jednoosobową spółkę z o.o., zachowa prawa do odliczeń, jakie uzyskał, wykonując swoją działalność... Gazeta Prawna

Sprzedaż nieruchomości przez wspólników spółki cywilnej rozlicza się w PIT-36

Wspólnicy spółki cywilnej, którzy sprzedali nieruchomość uzyskują przychód z działalności gospodarczej, a nie z odpłatnego zbycia nieruchomości... Gazeta Prawna

Przejęcie nie pomoże w rozliczeniu straty

Jeżeli spółka do momentu przejęcia nie uzyskała dochodu, to nie nabyła prawa do odliczenia straty. Następca prawny nie mógł go więc przejąć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tyle mas upadłości, ile deweloper realizował inwestycji

Klienci przedsiębiorcy budowlanego korzystać mają - w przypadku ogłoszenia jego bankructwa - z uprzywilejowania w zaspokojeniu swoich wierzytelności przed innymi wierzycielami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatkowe skutki przekształcania spółek wciąż budzą wątpliwości

Zmieniając formę prawną ze spółki kapitałowej w osobową, trzeba wziąć pod uwagę konsekwencje podatkowe. Te od dłuższego czasu rodzą spory... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rolnik nie zawsze kupi węgiel bez akcyzy

Zdaniem fiskusa ogrzewanie garażu dla kombajnu lub magazynu warzyw nie jest związane z pracami rolniczymi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 czerwca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I GSK 169/11

Udowodnienie przez organ, iż paliwo było niewiadomego pochodzenia (nabyte na podstawie "pustych" faktur wystawionych przez fikcyjną firmę) pozwala wnioskować, że podatek na wcześniejszym etapie jego sprzedaży nie został ani zadeklarowany ani określony. W tej sytuacji obowiązek podatkowy obciąża nabywcę (art. 4 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym - Dz. U. Nr 29, poz. 257, ze zm.), chyba że zostanie wykazane, iż akcyza na wcześniejszym etapie została już zadeklarowana albo określona (art. 4 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym)...

Wyrok NSA - II FSK 1706/10

Gdy koszt poniesiony z tytułu prowizji ma odzwierciedlenie w wysokości konkretnego osiągniętego przychodu podatkowego, to jest kosztem bezpośrednio związanym z przychodem. Brak gwarancji uzyskania przychodu w planowanej wysokości i terminie nie wyłącza przedmiotowej prowizji z katalogu kosztów bezpośrednich. Wydatek stanowi bezpośredni koszt uzyskania przychodu niezależnie od tego, czy przyniósł on przychód w spodziewanej wysokości...

Przegląd prasy

Zasiłki: Rząd podwyższy kryteria dochodowe, ale mniej niż chcą związki zawodowe

Komisja Trójstronna nie uzgodniła wspólnego stanowiska w sprawie wysokości kryteriów dochodowych przy przyznawaniu zasiłków z pomocy społecznej... Gazeta Prawna

Sądy nie chcą zajmować się interpretacjami podatkowymi

Sędziowie sprawdzą raczej prawidłowość zarzutów wskazanych w skardze na interpretacje niż jej poprawnosc merytoryczną - zakłada projekt zmian w procedurze administracyjnej... Gazeta Prawna

Firma później wystawi dowód sprzedaży

Nie siedem dni od zbycia, ale siedem dni od zakończenia miesiąca, w którym został dostarczony towar lub wykonana usługa, będzie miał przedsiębiorca na wystawienie faktury VAT... Gazeta Prawna

Zmiany stawek VAT uderzają w obywateli

Inna wysokość podatków dla tych samych produktów o różnym przeznaczeniu powoduje powstawanie szarej strefy... Gazeta Prawna

Przeznaczenie pojazdu na dzierżawę nie pozbawia prawa do pełnego odliczenia

Nie będzie obowiązku korekty, jeżeli firma najpierw odzyska cały VAT w związku z zakupem pojazdu w celu odsprzedaży, a następnie, zamiast sprzedać, będzie go wydzierżawiać co najmniej przez sześć miesięcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szef zajęcia nie interpretuje, tylko je wykonuje

Jeśli przełożony nie zgadza się z treścią zajęcia wynagrodzenia za pracę, powinien o tym poinformować podwładnego dłużnika, aby ten mógł walczyć o swoje prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pożyczki na założenie własnego biznesu

Samorządy chętnie korzystają z nowej formy pomocy przewidzianej w finansowanym z Brukseli programie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jedno orzeczenie, dożywotni przywilej

Raz stwierdzona choroba zawodowa, która jest powodem korzystania z kolejnych zwolnień lekarskich, daje prawo do wyższego zasiłku przez całe życie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 czerwca 2012

Informacje NetTAX

Wykłady ECDDP

Serwis NetTAX wraz z Grupą ECDDP pragnie zaprosić na serię bezpłatnych wykładów z zakresu optymalizacji podatkowej, które będą odbywać się będą w 19 miastach, w godz. 10.00-13.00...

Przegląd prasy

Holdingi wciąż czekają na regulację

Projekt prawa holdingowego zakłada, że poświęcenia czynione przez spółkę zależną będą kompensowane przez korzyści uzyskane przez nią dzięki uczestnictwu w koncernie - mówi Stanisław Sołtysiński... Gazeta Prawna

Jedna kompleksowa ustawa nie uprości rozliczeń w podatku dochodowym

Dziś posłowie rozpoczną pracę nad projektem nowej kompleksowej ustawy o podatku dochodowym... Gazeta Prawna

Podatnik nie będzie już mógł zaskarżyć wierzyciela do sądu

Sąd administracyjny nie zajmie się legalnością postanowienia o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym... Gazeta Prawna

Letni zarobek dziecka pozbawi rodzica ulgi

Jeżeli dochód pełnoletniego syna lub córki przekroczy 3089 zł, rodzice stracą preferencje rozliczane w rocznym zeznaniu PIT... Gazeta Prawna

Świadectwo pracy z wyrokiem na lata

Z dokumentu potwierdzającego zatrudnienie nie da rady usunąć informacji o skazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Imprezy integracyjne na wokandzie

Jak ustalić przychód pracownika biorącego udział w firmowym spotkaniu? Czy trzeba go przypisać wszystkim zaproszonym, czy tylko uczestnikom imprezy?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie od każdego importu trzeba zapłacić VAT

Przywóz do Polski towaru spoza Unii Europejskiej skutkuje obowiązkiem naliczenia VAT od importu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wysokie grzywny za znieważenie policjantów

Za obraźliwe słowa kierowane do policjanta można trafić na rok za kratki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 czerwca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 2155/10

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodem jest nominalna wartość udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, przy czym przychód ten powstaje zarówno w sytuacji objęcia nowoutworzonych udziałów w spółce kapitałowej, jak i w sytuacji objęcia udziałów, których wartość nominalna ma być podwyższona (art. 257 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.)...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 17 lutego 2012 r., sygnatura IPTPB3/423-290/11-2/KJ

Gdy Wnioskodawca i podmioty powiązane z Wnioskodawcą utworzą spółkę osobową, a warunki transakcji zawieranych przez Wnioskodawcę z tą spółką i transakcji zawieranych przez pozostałych powiązanych z Wnioskodawcą wspólników z taką spółką osobową odbiegałyby od warunków, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane i w następstwie tego Wnioskodawca uzyskiwałby dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania Wnioskodawcy z pozostałymi wspólnikami spółki osobowej nie istniały, to w takim przypadku organy podatkowe - na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - mogłyby określić dochód Wnioskodawcy bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań. Jednak transakcje te nie będą podlegały obowiązkowi dokumentacyjnemu, o którym mowa w art. 9a ww. ustawy, chyba że zapłata należności wynikających z takiej transakcji dokonywana będzie bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową...

Przegląd prasy

Podatek od wydobycia gazu łupkowego przestraszy inwestorów?

Dziś Ministerstwo Środowiska opublikuje projekt o wydobyciu i opodatkowaniu węglowodorów: ropy i gazu, w tym łupkowego... Gazeta Prawna

Interpretacje podatkowe: Minister się myli, sądy go poprawiają

O prawie 50 proc. wzrosła liczba skarg na podatkowe interpretacje indywidualne wydawane przez dyrektorów izb skarbowych w imieniu ministra finansów... Gazeta Prawna

Duplikat faktury stanowi podstawę do odliczenia VAT

Warunkiem odliczenia VAT, w przypadku zakupów krajowych, jest posiadanie właściwie wystawionej faktury... Gazeta Prawna

Fiskus nie zawsze poinformuje o kontroli

Do redakcji DGP zgłaszają się podatnicy, którzy byli kontrolowani przez urzędników skarbowych bez uprzedzenia... Gazeta Prawna

Wpisać można też dług przedawniony

Skutecznym sposobem zmotywowania nieuczciwego kontrahenta do uregulowania zobowiązań może być zgłoszenie ich do Biura Informacji Gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ZUS wyrówna przedsiębiorcom zaniżone zasiłki

Od 1 czerwca 2012 r. choroba w pierwszym miesiącu ubezpieczenia nie przekreśli szansy na większe świadczenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jakie uproszczenia w księgowości mogą stosować małe firmy

Ustawa o rachunkowości obowiązuje w tym samym stopniu wszystkie jednostki prowadzące księgi rachunkowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracodawcy masowo nie płacą swoim pracownikom

Aż połowa kontrolowanych przez inspekcję pracy firm ma kłopoty z ewidencją czasu pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 czerwca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 2273/10

Redakcja przepisu art. 16 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.p. wskazuje przede wszystkim na to, że będąca przedmiotem umowy sprzedaży wierzytelność ma mieć źródło w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Dlatego ustawodawca uzależnił uznanie straty z odpłatnego zbycia wierzytelności za koszt podatkowy, od uprzedniego zarachowania jej do przychodu należnego na podstawie art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. Wykładnia językowa, systemowa wewnętrzna jak i celowościowa przemawiają za przyjęciem, że kosztem uzyskania przychodów jest wierzytelność obejmująca całą kwotę należności wraz z należnym podatkiem od towarów i usług (brutto)...

Wyrok NSA - II FSK 2376/10

Sam fakt darowizny na rzecz kościelnej osoby prawnej, o której mowa w art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, nie uzasadnia jeszcze oceny realizacji ulgi podatkowej, uregulowanej w wymienionym przepisie. Dla osiągnięcia zamierzonych celów podatkowych trzeba, żeby sprawozdanie, o którym mowa w art. 55 ust. 7 ww. ustawy, zawierało dane na tyle dokładne i konkretne, aby umożliwić podatnikowi samoobliczenie podatku, a następnie organowi podatkowemu w późniejszym (ewentualnym) postępowaniu podatkowym ustalenie, sprawdzenie, zweryfikowanie danych o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno - opiekuńczą...

Przegląd prasy

Pracodawcy nie chcą płacić wyższych składek ZUS

Firmy nie zgadzają się na obniżenie wysokości składek dla wybranych grup zawodowych. Nie dopuszczą także do tego, aby sami więcej płacili ZUS... Gazeta Prawna

Firmy budujące drogi dla GDDKiA nie dostaną szybciej zwrotu podatku

Podstawowy termin zwrotu nadwyżki VAT wynosi 60 dni i obowiązuje wszystkich przedsiębiorców, w tym budujących drogi dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad... Gazeta Prawna

Resort chce zmienić przepisy dotyczące korekt dokumentów

Korekta VAT należnego ma być możliwa mimo braku potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę... Gazeta Prawna

Nielegalny poker jest karany grzywną

Tylko zmiana ustawy o grach hazardowych może wpłynąć na zakres karalności niezgodnego z prawem uczestnictwa w grze poker... Gazeta Prawna

ZUS przez Internet

Pracownicy sprawdzą swoje konta emerytalne, a firmy skontrolują, czy dobrze obliczyły składki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Składki od biznesu niższe niż z etatu

Współpraca z byłym pracodawcą nie zawsze zamknie drogę do mniejszych opłat na ZUS z racji rozpoczętej pozarolniczej działalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Księgi wieczyste jeszcze bardziej jawne

Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza poszerzyć możliwość przeglądania ksiąg przez Internet... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na co przedsiębiorca musi zwrócić uwagę, gdy rozpoczyna spór sądowy

Uzyskanie rozstrzygnięcia w postaci wyroku sądu powszechnego, sądu polubownego z klauzulą wykonalności czy też ugody opatrzonej taką klauzulą to początek odzyskiwania należności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 czerwca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 maja 2012 r., sygnatura IPTPB2/415-231/12-4/AK

1. Z uwagi na to, iż w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest regulacji, które zwalniałyby od podatku odsetki ustawowe od odszkodowań, przyjąć należy, iż podlegają one opodatkowaniu na zasadach ogólnych...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 maja 2012 r., sygnatura IPTPP1/443-151/12-4/MW

Podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury wystawionej przez pełnomocnika dotyczącej wynagrodzenia dodatkowego (za efekt)...

Przegląd prasy

Nie płacisz alimentów? Możesz mieć problem z odzyskaniem prawa jazdy

Samo zgłoszenie się przez dłużnika alimentacyjnego na wywiad albo złożenie oświadczenia majątkowego nie oznacza, że starosta zwróci mu licencję na prowadzenie auta... Gazeta Prawna

Szpitale wykażą lepszy wynik finansowy

Zmiana w rachunkowości zakładów opieki zdrowotnej zmniejszy wysokość ich straty. Nie oznacza to jednak lepszej kondycji pieniężnej... Gazeta Prawna

Druki fiskalne muszą być zrozumiałe dla podatnika

Podatnik, który skorzystał z oficjalnego formularza w zakresie wyboru formy opodatkowania, nie może po złożeniu tego druku w urzędzie ponosić negatywnych konsekwencji, jeśli treść formularza była niejasna... Gazeta Prawna

Samotni rodzice nie są częściej sprawdzani

Podatnicy, którzy rozliczyli podatek jako osoby samotnie wychowujące dzieci, nie są szczególnie narażeni na kontrole fiskusa... Gazeta Prawna

Jedna stawka na dostawę i transport

Firma, która sprzedaje towary kontrahentowi z UE i zobowiązuje się do ich dostarczenia, wykazuje tylko wewnątrzwspólnotową dostawę towarów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczyć wydatki na polisy i opiekę lekarską

Pracodawca raczej nie zaliczy do kosztów podatkowych opłaconych przez siebie składek z tytułu umów ubezpieczenia pracowników. Ale są wyjątki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Chorobowe za dni wolne od pracy

Prawo do zasiłku za czas niezdolności do zadań zależy od tego, czy podlega się ubezpieczeniom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Edukacja prawa Polaków mocno kuleje

Większość naszych obywateli nie wie, że postępowanie sądowe może mieć kilka instancji. Od nowego roku w szkołach będzie więcej nauki o prawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 czerwca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 144/12

1. Wystawianie i przyjmowanie "pustych" faktur oraz wykorzystywanie ich w rozliczeniu podatku od towarów i usług przez dłuższy czas, np. okres kilkudziesięciu miesięcy, przy uwzględnieniu obowiązku zapłaty podatku wynikającego z treści art. 108 ustawy o VAT, implikuje powstanie zaległości podatkowych i w konsekwencji uprawnia organy podatkowe do uznania, iż zaistniała przesłanka trwałego nieuiszczania zobowiązań publicznoprawnych oraz podstawa faktyczna do wydania decyzji zabezpieczającej, o której mowa w art. 33 § 4 ord. pod...

Wyrok NSA - II FSK 2109/10

Ustanowienie hipoteki lub prowadzenie postępowania egzekucyjnego nie ma wpływu na wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit c) w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.)...

Przegląd prasy

Darmowe pakiety medyczne nie będą zwolnione z PIT

Nie ma powodu do objęcia darmowych pakietów medycznych zwolnieniem z podatku dochodowego - stwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 4476/12)... Gazeta Prawna

Niepełnosprawny może odliczyć wymianę okien jako wydatek rehabilitacyjny

Za wydatki na rehabilitację ustawodawca uważa m.in. te poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności... Gazeta Prawna

Firma powinna zwrócić VAT po rozwiązaniu umowy najmu

Przedsiębiorca, który poniósł nakłady na remont i adaptację wynajmowanego lokalu, po jego opuszczeniu musi skorygować VAT odliczony wcześniej w związku z dokonanymi zakupami... Gazeta Prawna

Jaką rachunkowość muszą prowadzić podmioty wykonujące działalność leczniczą

Do 30 czerwca podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą ją prowadzić w przedsiębiorstwach... Gazeta Prawna

Jubileuszówka bez ZUS, ale z podatkiem

O tym, czy trzeba będzie zapłacić składki od gratyfikacji za długoletni staż pracy, przesądza to, kiedy zatrudniony nabywa do niej prawo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Istotny jest stan faktyczny, a nie przywołane przez podatnika regulacje

Przy wydawaniu interpretacji indywidualnej organ podatkowy powinien uwzględnić wszystkie przepisy mogące mieć zastosowanie w danej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szkolenia na wyjeździe rodzą kłopoty

Zyski z wynajmu pokoi letnikom mają szansę w całości trafić do portfela podatnika. Fiskus nie dostanie nawet grosza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W odwecie szef nie pozbędzie się obrońcy ciemiężonej załogi

Jeśli pracownik podejmuje działania, aby przeciwdziałać dyskryminacji w firmie, np. ujawnia zarobki, nie wolno z tego powodu rozwiązać z nim umowy o pracę ani stosować wobec niego innych sankcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 czerwca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - II SO/Bk 22/11

Aby ukarać grzywną organ w trybie art. 55 § 1 ustawy z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) strona musi wykazać w niebudzący wątpliwości sposób, że skarga wpłynęła do danego organu, a ten jej nie przekazał sądowi w terminie określonym w art. 54 § 2 tej ustay. Nie jest wystarczające wykazanie skierowania skargi do innego organu, w tym nadrzędnego, chyba że zostanie udowodnione, iż ten przekazał ją organowi, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy, co zostanie w niebudzący wątpliwości sposób wykazane wraz z datą wpływu do organu, którego ukarania w trybie art. 55 § 2 p.p.s.a. strona żąda...

Wyrok NSA - I FSK 935/11

"Sprzedaż o charakterze ciągłym" w ujęciu § 5 ust. 1 pkt 4 zd. drugie rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) polega na świadczeniach ciągłych podatnika, obejmujących pewne stałe zachowania w czasie trwania stosunku obligacyjnego, zaspokajające interes odbiorcy tych świadczeń, poprzez ich trwały – pod względem czasowym i funkcjonalnym - charakter oraz cechujące się niemożliwością wyodrębnienia powtarzających się czynności podatnika, co jest charakterystyczne dla świadczeń ciągłych (okresowych)...

Przegląd prasy

Hit 2012: umowy o pracę na czas określony

Ponad trzy miliony osób zatrudnione jest na umowach terminowych. I takich kontraktów ciągle przybywa: niebawem będą stanowiły jedną trzecią wszystkich pracujących na etacie... Gazeta Prawna

Przedsiębiorca zapłaci niższy podatek od nieruchomości tylko za mieszkanie

Wszystkie nieruchomości należące do przedsiębiorcy są opodatkowane najwyższą stawką podatku od nieruchomości, z wyjątkiem budynków mieszkalnych - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie... Gazeta Prawna

Rodzic nie zapłaci podatku od dopłaty do wyjazdu dziecka

Dofinansowanie przez pracodawcę obozu dziecka pracownika można zwolnić z PIT... Gazeta Prawna

Administracja boi się rozstrzygać sprawy

Przepisy są niejasne nie tylko dla obywatela, lecz także dla urzędników. Rosnąca liczba sporów o to, który organ ma wydać decyzję, tylko wydłuża całe postępowanie... Gazeta Prawna

Likwidacja szkód wolna od podatku

Polski ustawodawca rozszerzył zakres zwolnienia z VAT w porównaniu z przepisami 112 dyrektywy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jakie są konsekwencje braku wniosku o upadłość w spółkach kapitałowych

Niewypłacalność ma miejsce nie tylko wtedy, gdy dłużnik nie ma środków, lecz także wtedy, gdy nie wykonuje zobowiązań z innych przyczyn, np. by doprowadzić swego kontrahenta do bankructwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szkolenia na wyjeździe rodzą kłopoty

W niedzielę czy święto pracodawca nie zmusi personelu do integracji czy kursu. Natomiast sobotnią imprezę musi zrekompensować uczestnikom dniem wolnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za nielegalne zarabianie na Euro 2012 firmom grożą surowe kary

Federacja piłkarska może żądać zwrotu uzyskanych korzyści i naprawienia szkody za sprzedaż produktów z zastrzeżonymi oznaczeniami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 czerwca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 maja 2012 r., sygnatura IPTPP1/443-99/12-4/MW

Wyrażenie zgody na udostępnianie przez Y Sp. z o.o. przestrzeni w sieci kanalizacyjnej, będącej własnością Wnioskodawcy, wyznaczonemu przez Miasto wykonawcy w celu umieszczenia w niej sieci światłowodowej w ramach inwestycji realizowanej przez Miasto, oznacza, że Wnioskodawca będzie świadczył odpłatną usługę w rozumieniu art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy. W związku z tym stanie się z tego tytułu podatnikiem podatku od towarów i usług...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 maja 2012 r., sygnatura IPTPB3/423-79/12-10/PM

Stosownie do art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, możliwe jest dokonanie przez Wnioskodawcę obniżenia jak i podwyższenia lub po raz kolejny obniżenia stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych amortyzowanych metodą liniową wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego...

Przegląd prasy

Zmiany w kodeksie pracy: Wysokie odszkodowanie zamiast przywrócenia do pracy

Rząd proponuje, by okres wypowiedzenia terminowej umowy rósł wraz ze stażem, a osoba zwolniona bezprawnie nie mogła wrócić do tej samej firmy na podstawie decyzji sądu... Gazeta Prawna

NSA różnie orzeka o kosztach reprezentacji na lunche i kolacje z klientami

W ubiegłym tygodniu jeden ze wspólników kancelarii prawniczej, która ponosiła wydatki na lunche i kolacje z klientami, wygrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym sprawę w zakresie zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych... Gazeta Prawna

Sposób na oszustwa skarbowe. Pożycz i szybko czynnie żałuj. Nie zapłacisz 75-proc. PIT

Osoby, do których przychodzi fiskus z kontrolą w zakresie nieujawnionych źródeł przychodu, wpadły na pomysł, jak nie płacić 75-proc. PIT... Gazeta Prawna

NSA: Ubezpieczenie podróżne podlega PIT

Opłacona składka na ubezpieczenie kierowców w zagranicznej podróży służbowej dotycząca kosztów leczenia, usługi assistance oraz odpowiedzialności cywilnej jest przychodem pracowników spółki, dla której wykonują oni międzynarodowy transport drogowy... Gazeta Prawna

Czy przymusowy zarząd nieruchomością podlega VAT

Zarządca sądowy jest podatnikiem VAT jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia sądowego przyznanego przez sąd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorcy mogą wstrzymać kontrolę podatkową

Firmy rzadko korzystają z możliwości sprzeciwu wobec czynności kontrolnych, mimo że co czwarty sprzeciw został uznany za zasadny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy muszą bez zwłoki prezentować materiał procesowy

Likwidacja prekluzji dowodowej nie oznacza, że przedsiębiorcom przyznana została dowolność w wyborze momentu, w którym przedstawią sądowi fakty i dowody na poparcie swoich żądań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Handel ziemią wiąże się z zapłatą podatku

Osoby, które zajmują się obrotem działkami, zapłacą VAT podczas ich sprzedaży. Decydują czynności, jakie są przy tej okazji podejmowane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 czerwca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 maja 2012 r., sygnatura IPTPB1/415-70/12-5/ASZ

Wnioskodawca, jako płatnik kwotę niepobranych w 2008-2010 składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w części, w której powinny być one pokryte z dochodu byłych pracowników (w tym nieżyjących), a które zostały uregulowane ze środków Wnioskodawcy w 2012 r., zobowiązany jest do wykazania w informacji PIT-11 wystawionej byłemu pracownikowi za 2012 r...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 maja 2012 r., sygnatura IPTPB3/423-41/12-6/GG

Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu zatrudniana skazanych wymienione we wniosku, stanowią koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób ezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy)...

Przegląd prasy

Rolnicy jeszcze przez 5 lat będą przechodzić na wcześniejsze emerytury na starych zasadach

Do końca 2017 roku kobiety ubezpieczone w KRUS będą mogły przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat, pod warunkiem że udowodnią opłacanie składek przez 30 lat oraz zaprzestaną prowadzenia gospodarstwa rolnego... Gazeta Prawna

Nie będzie nowego podatku od nieużytków rolnych

Rolnicy i osoby, które nie uprawiają ziemi, mogą spać spokojnie. Resort finansów w odpowiedzi na pytanie DGP zdementował informację o tym, że toczą się prace nad wprowadzeniem nowego podatku od nieużytków rolnych. Informacje takie podało ostatnio radio RMF FM... Gazeta Prawna

Urząd skabowy może nie wydać zaświadczenia potrzebnego do uzyskania świadczenia z pomocy społecznej

Pod koniec wakacji osoby ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej będą lawinowo zgłaszać się do organów podatkowych o wydanie zaświadczeń, przede wszystkim w zakresie wysokości dochodu... Gazeta Prawna

Deregulacja nie spowoduje, że urzędnik wyśle za nas PIT

Deregulacja zawodu doradcy podatkowego nie spowoduje, że urzędnik skarbowy będzie mógł wypełnić zeznanie PIT za petenta... Gazeta Prawna

Nadgodziny liczy pracodawca

Szef, który unika ewidencjonowania pracy nadliczbowej, stoi na straconej pozycji, kiedy podwładny skieruje sprawę do sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wystarczy tylko jeden wniosek i firma ma paszport do eksportu

Koniec z dwukrotnym ubieganiem się o dotacje na podbój zagranicznych rynków. Od najbliższego konkursu przedsiębiorca może złożyć jedną aplikację... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W jaki sposób rozliczyć się z fiskusem, gdy kibic za piwo zapłaci w euro

Podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej przedsiębiorcy liczą na hojność futbolowych fanów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opodatkowanie nie może przerodzić się w konfiskatę

Wydawać by się mogło, że maksymalna stawka podatku, z tzw. nieujawnionych źródeł przychodów, to 75 proc. dochodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama