Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - maj 2012

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1770/10

1) Niewykonanie zobowiązania jest tytułem do żądania odszkodowania, jednakże odrębnym od tytułów wskazanych w art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.), jako że tytuły wymienione w tym przepisie związane są z nienależytym wykonaniem umowy dostawy, robót budowlanych czy świadczenia usług...

Wyrok NSA - II FSK 975/10

Ustawodawca nie wymaga, aby przychodem podatkowym w podatku dochodowym od osób prawnych były tylko, wymienione w art. 12 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pożytki, które są wprost wynikiem realizacji celu działalności gospodarczej osoby prawnej. Ustalając prawidłowo moment uzyskania przychodu przez akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z zysku do podziału należy uwzględnić treść przepisów art. 12 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazujących na kasową metodę ustalania przychodu podatkowego...

Przegląd prasy

NSA: Spółka cywilna może wnioskować o dopłatę rolną

W przypadku grupy osób związanych umową spółki cywilnej status producenta rolnego przysługuje spółce cywilnej, a nie jej wspólnikom czy też jednemu z nich... Gazeta Prawna

Rząd nie podwyższy stawki VAT do 24 proc.

Wskaźnik relacji długu do PKB na koniec 2011 roku nie przekroczył 55 proc., więc w tym roku VAT nie wzrośnie... Gazeta Prawna

Wydatek na izolację uprawnia do ulgi mieszkaniowej

Wydatki uprawniające do ulgi mieszkaniowej to nie tylko koszty, które dotyczą samych funkcji mieszkalnych w bryle domu mieszkalnego, ale także inne niezbędne do funkcjonowania tego budynku, w tym na przykład opaska wokół budynku zabezpieczająca przed wilgocią... Gazeta Prawna

Posiadacze akcji NFI zapłacą PIT i CIT

Z końcem 2013 roku narodowe fundusze inwestycyjne stracą ulgi w PIT i CIT... Gazeta Prawna

Bez podwójnych kar za brak wpłaty składek

Od 31 maja zalegający z opłatami na ZUS za pracowników nie dostanie podwójnie po kieszeni za tę przewinę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownik skorzysta na lukach w regulaminie płacy

Jeśli z wewnętrznych przepisów nie da się wyczytać, czy nagroda jest obniżana za czas absencji, podwyższy ona kwotę świadczenia chorobowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy małe biura rachunkowe mogą być zwolnione z obowiązku rozliczenia VAT

Przedsiębiorcy, których obroty nie przekraczają 150 tys mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatek z zagranicy podwójnie opodatkowany

Z zagranicznej schedy najbardziej ucieszy się fiskus. Podatnik ten sam majątek musi opodatkować dwa razy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 705/11

W razie nabycia przez podatnika VAT towaru, od którego nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z uwagi na jego przeznaczenie dla realizacji czynności zwolnionych od podatku, późniejsze jego zbycie jako towaru używanego w rozumieniu art. 136 lit a Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L z 2006 r., Nr 347, poz. 1) i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, ze zm.), powoduje, że sprzedaż jest zwolniona od podatku, a w konsekwencji nie daje prawa do korekty na podstawie art. 91 ust. 7 ww. ustawy podatku naliczonego związanego z jego nabyciem...

Postanowieni WSA - II SA/Bk 32/12

Zasada niezawisłości sędziowskiej (art. 178 Konstytucji RP) wyklucza traktowanie nieprawidłowego zastosowania przez sędziego przepisów prawa (ujawnionych późniejszym uchyleniem jego wyroku przez sąd II instancji), przy braku innych okoliczności wskazujących na negatywny stosunek sędziego do strony, jako podważających jego bezstronność, zwłaszcza gdy powyższe nieprawidłowości wystąpiły w innej sprawie niż ta, w której zgłoszono wniosek o wyłączenie...

Przegląd prasy

Podwyższenie wieku emerytalnego to początek długiej drogi

Bez polityki prorodzinnej i migracyjnej samo przedłużanie wieku emerytalnego nie wystarczy... Gazeta Prawna

Otrzymałeś dotacje z UE i źle ją rozliczyłeś? Dostaniesz karę za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zmiany w prawie: błędy w rozliczeniu dotacji z UE to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Obowiązująca od 11 lutego nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansowej w zamyśle miała zaostrzyć kary dla urzędników... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy używają fiskusa jako straszaka i donoszą na konkurentów

Firmy, które nie mogą dogadać się z kontrahentami, piszą na nich donosy do skarbówki. Problem w tym, że sprawdzony może być też donosiciel... Gazeta Prawna

Nabywcy olejów powinni uzyskiwać zaświadczenia

Projekt zmian w dokumentowaniu przeznaczenia oleju upraszcza działalność sprzedawców i nakłada dodatkowe obowiązki na nabywców... Gazeta Prawna

Błędy w postępowaniu dowodowym kosztowne dla fiskusa

Kluczowym elementem sporu z fiskusem jest postępowanie dowodowe. Jeżeli organ nie działał tu profesjonalnie, to sąd administracyjny może uchylić sporną decyzję podatkową i nakazać ponowienie źle przeprowadzonych czynności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Księga podatkowa może stracić status dowodu

Tylko rzetelne i niewadliwe księgi stanowią dowód tego, co wynika z zawartych w nich zapisów. Stąd częste spory o to, czy mogą być za takie uznane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można zgłosić własnych świadków

Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu są okoliczności mające znaczenie dla sprawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ZUS musi oddać składki za odległe lata

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 kwietnia br. płatnicy mogą starać się o zwrot nadpłat na koncie zdrowotnym w sprawach, w którym już kiedyś odmówił im ZUS lub sąd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 9 maja 2012 r., sygnatura IPTPB2/436-54/11-5/KK

Usługa udzielania pożyczek przez Wnioskodawcę będzie zwolniona od podatku od towarów i usług, na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.). W związku z tym, że umowy pożyczki będą zwolnione z podatku od towarów i usług, korzystać będą ze zwolnienia określonego w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi y dnia 9 maja 2012 r., sygnatura IPTPP2/443-118/12-4/KW

Świadczone usługi udzielania licencji na rzecz podatników z Unii Europejskiej oraz spoza Wspólnoty, a także na rzecz podmiotów niebędących podatnikiem spoza Unii Europejskiej, będą podlegały opodatkowaniu w kraju usługobiorcy na zasadach przewidzianych w tym kraju...

Przegląd prasy

W kolejnych latach oddamy do budżetu więcej z podatków

Najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa są wpływy z podatków pośrednich VAT i akcyzy... Gazeta Prawna

Podatnik chce sprawiedliwości? Niech sobie poczeka. Pięć lat

Aby odzyskać nadpłacony podatek, podatnicy muszą kilka lat chodzić po urzędach i sądach... Gazeta Prawna

Będzie aktualizacja stawek kilometrówki

Konieczna jest zmiana zakresów objętości skokowej silników samochodowych, do których odnoszą się stawki tzw. kilometrówki (ewidencji przebiegu pojazdu, która wpływa na zaliczenie wydatków związanych z używaniem auta do kosztów podatkowych)... Gazeta Prawna

Nowelą VAT zajmą się teraz inne resorty

Po zakończonych uzgodnieniach wewnątrzresortowych Ministerstwo Finansów przesyła właśnie nowelizację ustawy o VAT do innych ministerstw... Gazeta Prawna

Spółka strefowa może wejść do podatkowej grupy kapitałowej

Aby podatkowa grupa kapitałowa mogła być podatnikiem, spółki ją tworzące nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego zawartego w innych ustawach niż ustawa o CIT. Ta zaś reguluje zwolnienie dla podatników działających w specjalnej strefie ekonomicznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niejasne definicje utrudniają stosowanie zwolnień akcyzowych

Ustawodawca zrezygnował z obciążenia podatkiem wyrobów węglowych zużywanych przez gospodarstwa domowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy prokurator może postawić zarzut oszustwa kredytowego

Ubiegając się o pożyczkę, właściciel firmy musi zadbać o rzetelność przedkładanych przez siebie dokumentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najpierw dziedziczenie, potem zapis

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku sąd nie rozstrzyga kwestii zapisów testamentowych i zachowku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 8 maja 2012 r., sygnatura ITPB2/415-246/11/12-S/IB

Ubiór opisany we wniosku oraz w jego uzupełnieniu, w którym pracownicy Wnioskodawcy zobowiązani byli świadczyć pracę, posiadał cechy charakterystyczne dla ubioru służbowego noszonego w trakcie wykonywania pracy (określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia), ponieważ posiadane cechy, takie jak: kolorystyka, fason, skład tkaniny, wzmocnienie spodni wskazują, że osoby w nie ubrane należą do konkretnej grupy zawodowej pracowników i są wyłącznie z nimi kojarzone...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 maja 2012 r., sygnatura IPTPP1/443-110/12-5/AK

Szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej świadczone przez Wnioskodawcę jako jednostkę objętą systemem oświaty w zakresie kształcenia, będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku VAT...

Przegląd prasy

Minister przegrał w NSA. Lunch w restauracji można zaliczyć do kosztów podatkowych

Minister finansów przegrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA) sprawę dotyczącą zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na lunch czy obiad z kontrahentem w restauracji. To pierwszy w tym roku korzystny dla podatników wyrok NSA... Gazeta Prawna

Fiskus nie chce wydawać interpretacji ogólnych. To łamanie prawa

Minister finansów nie chce wydawać interpretacji ogólnych na prośbę izb zrzeszających firmy. Według ekspertów to łamanie prawa... Gazeta Prawna

Firmy oszczędzają. Efekt? Cięcie etatów

Choć firmy mają dobre wyniki finansowe i duże oszczędności na kontach, zaczynają reagować na spowolnienie gospodarcze. Redukcjami w załogach... Gazeta Prawna

Pozyskiwanie informacji o kandydacie do pracy narusza prawo

Generalny inspektor ochrony danych osobowych uważa, iż pozyskiwanie przez agencje pracy referencji o kandydacie od jego byłych kolegów i przełożonych może naruszać kodeks pracy i ustawę o ochronie danych osobowych... Gazeta Prawna

Gdy podwładny podnosi kwalifikacje bez umowy szkoleniowej

Pracownikowi, który podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, przysługują ułatwienia w firmie, np. urlop czy zwrot wydatków na książki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zniesionego NIP nie można używać

Osoba, która w ubiegłym roku nie prowadziła działalności gospodarczej, rejestrując obecnie firmę i wypełniając formularz CEIDG-1, powinna tam wpisać numer PESEL, a nie swój stary NIP... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak zmienić sposób użytkowania budynku

Przedsiębiorca prowadzi biuro w mieszkaniu? Czemu nie. Wcześniej jednak musi dopełnić formalności budowlanych, czyli złożyć wniosek i nie trafić na sprzeciw starosty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

O czym należy pamiętać przy odbieraniu dostarczonego towaru

Obowiązkiem odbiorcy jest sprawdzenie przesyłki, zanim dokona on jej przyjęcia. Odbiór jej bez zastrzeżeń oznacza, że przewoźnik dobrze wykonał usługę i co do zasady, powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10 maja 2012 r., sygnatura IPTPB1/415-150/12-2/ASZ

Jeżeli Wnioskodawca dokona likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie najmu, a umowa najmu zostanie zawarta poza prowadzoną przez Wnioskodawcę pozarolniczą działalnością gospodarczą jako „najem prywatny”, to Wnioskodawca może opodatkować przychody z tego najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%, jeżeli złoży naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie określonym w art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 maja 2012 r., sygnatura ILPP2/443-377/10/12-S/SJ

Sprzedaż udziałów/akcji spółek kapitałowych nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług - nie jest czynnością opodatkowaną. W konsekwencji należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie wartość tej sprzedaży nie wchodzi do wyliczenia proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 2 i ust. 3 ustawy - nie uwzględnia się jej ustalając poziom struktury. A zatem, czynność sprzedaży udziałów/akcji nie będzie wpływała na prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z ogółem działalności gospodarczej Spółki, w szczególności nie będzie uwzględniana przy obliczaniu proporcji odliczenia częściowego podatku naliczonego...

Przegląd prasy

Odmowa dotacji z PFRON na start firmy podlega kontroli sądu

Negatywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie osobie niepełnosprawnej i bezrobotnej jednorazowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej następuje w formie decyzji administracyjnej... Gazeta Prawna

Co powinien zrobić podatnik, który chce otworzyć firmę na lato

Przedsiębiorca działający tylko przez część roku, np. w wakacje, ma identyczne obowiązki jak firma całoroczna. Konieczne są rejestracja biznesu, wpłacanie podatków czy prowadzenie odpowiedniej ewidencji... Gazeta Prawna

Za działkę rekreacyjną też trzeba podatek od nieruchomości

Osoba, która kupiła działkę z budynkiem w ogrodzie działkowym, nie będzie musiała płacić podatku od nieruchomości od budynku, pod warunkiem że nie przekracza on 25 lib 35 mkw. powierzchni... Gazeta Prawna

Raje podatkowe nie znikną

Raje podatkowe są nadal dostępne. Inwestorzy mają wiele możliwości optymalizacji podatków. Korzyści da np. spółka słowacka, angielska czy belgijska... Gazeta Prawna

Wpłata na rachunek powierniczy to nie zaliczka

Deweloper, który otrzymał pieniądze na tzw. rachunek escrow, może nie wykazywać VAT z tego tytułu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nadpłata z zeznania na inne podatki

Wystarczy krótki wniosek, aby zamiast czekać trzy miesiące na zwrot PIT, zaliczyć go na poczet innych należności podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Węgiel wysechł. Nałóżmy podatek od utraty wody

Fiskus uważa, że wilgoć i pył ulatniające się z węgla w czasie transportu trzeba opodatkować. To kolejny absurd w sprawie daniny od paliw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ogrzewanie pełne fiskalnych pułapek

Węgiel dla domów i mieszkań jest wolny od akcyzy. Ale jeśli zostanie użyty do ogrzania pomieszczeń gospodarczych, trzeba ją zapłacić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 maja 2012

Przegląd prasy

Podatek od transakcji finansowych zaakceptowany

Propozycja przewiduje dwa rodzaje stawek podatku od transakcji finansowych - 0,1 proc. dla akcji i obligacji i 0,01 proc. dla instrumentów pochodnych... Gazeta Prawna

UE pozwala, ale Polska nie zmniejszy akcyczy na paliwa

Stawka podatku akcyzowego dla paliwa zużywanego do lokalnego publicznego transportu pasażerskiego, np. autobusami, nie zostanie obniżona, mimo że możliwość taką przewidują przepisy wspólnotowe... Gazeta Prawna

Stawka 99-proc. PIT niezgodna z konstytucją

Opodatkowanie 99-proc. stawką premii i nagród przyznanych członkom zarządów i rad nadzorczych spółek celowych powołanych do organizacji Euro 2012 to ukryta forma konfiskaty mienia... Gazeta Prawna

Ograniczony etat powoduje mniejszą zaliczkę w PIT

Obniżenie pracownikowi godzin pracy nie skutkuje zmianą wysokości należnych ustawowo kosztów uzyskania przychodów w PIT... Gazeta Prawna

Najpierw stres, potem wypoczynek

Pracownik nie ma nic do powiedzenia, gdy pracodawca zaraz po wypowiedzeniu mu umowy o pracę nakazuje wykorzystać urlop wypoczynkowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownik zarobi na uporze szefa

Przełożony, który nie zastosuje się do wyroku przywracającego podwładnego do pracy, mocno to odczuje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Własnościowe tylko do końca 2012 r.

Spółdzielcy mogą przekształcić lokatorskie prawo we własnościowe tylko do końca 2012 r. Później przepis, który na to pozwala, przestanie obowiązywać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jedno świadectwo na całą Unię

Rząd zapewnia, że zmiany nie będą miały wpływu na cenę produkowanych w Polsce przedmiotów wyposażenia i części samochodowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2012 r., sygnatura IPPB5/423-114/12-2/AJ

1. Wynagrodzenie za korzystanie z praw do transmisji (retransmisji) wydarzeń sportowych we własnych kanałach telewizyjnych należy zakwalifikować do należności licencyjnych w rozumieniu UPO...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 11 maja 2012 r., sygnatura IPPB5/423-117/12-2/AJ

Usługi pośrednictwa handlowego nie zostały wymienione w treści art. 21 ust. 1 pkt 1-2a updop, jak również nie mają podobnego charakteru do świadczeń tam wymienionych, a tym samym nie podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w tym przepisie...

Przegląd prasy

Przedsiębiorcy nie zapłacą zaległych składek do ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych daruje właścicielom firm niektóre zaległości. Wnioski o umorzenie powinni móc składać także wspólnicy spółki... Gazeta Prawna

Od niezgłoszonej darowizny zapłacisz podatek

Terminu do zgłoszenia nabycia zwolnionego z podatku nie można przywrócić... Gazeta Prawna

Hipoteka obniży podatek od spadków i darowizn

Jeżeli hipoteki będące ciężarem nieruchomości lokalowej zabezpieczają kredyt jeszcze niespłacony, który wyczerpuje prawie całą wartość tej nieruchomości, to nabywca prawa do lokalu nie zapłaci podatku od spadków i darowizn z tytułu zniesienia współwłasności - uznał NSA... Gazeta Prawna

Prace nad nowelą VAT potrwają do końca maja

Przepisy o e-fakturach zostaną przeniesione z rozporządzenia do ustawy o VAT. Od początku 2013 r. w naszym porządku prawnym powinny znaleźć się wszystkie regulacje unijne dotyczące faktur elektronicznych... Gazeta Prawna

Choć firma śpi, wcześniejsze wybory przedsiębiorcy pozostają w mocy

Nie wystarczy zawiesić działalności gospodarczej, aby pozostałe dochody, osiągane np. z umowy o pracę czy o dzieło, móc rozliczać na jednym zeznaniu z małżonkiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zdrowotna niedyspozycja pozbawia rekompensaty za brak etatu

Obok przywrócenia do pracy bezprawnie zwolniony może dochodzić wynagrodzenia za czas pozostawania bez zajęcia. Nie dostanie go jednak, jeśli był wtedy chory... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zasiłek dla bezrobotnych idzie w górę

Od 1 czerwca o 32,80 zł wzrośnie kwota zasiłku dla bezrobotnych wypłacana im w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do tego świadczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Resort: zmiany w PIT nie dotkną najbiedniejszych artystów

Przygotowywana przez resort finansów nowelizacja ustawy o PIT nie zakłada likwidacji możliwości odliczania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów; nie dotknie ona najbiedniejszych artystów - poinformowało we wtorek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2012 r., sygnatura ITPB1/415-154/12/PSZ

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż podatnik posiada samochód osobowy zaliczony do ewidencji wyposażenia firmy. Podatnik zamierza ten samochód wycofać ze swojej działalności i przekazać go żonie do prowadzonej przez nią działalności gospodarczej...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 maja 2012 r., sygnatura ITPB1/415-164/12/AK

Nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę w zamian za aport w postaci przedsiębiorstwa korzystać będzie ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przegląd prasy

Koniec z ponownym wypełnianiem dokumentów. Pesel wystarczy do rejestracji bezrobotnego

Resort pracy przygotował nowe rozwiązania, które przyspieszą i ułatwią rejestrację w urzędach pracy osobom, które straciły zatrudnienie... Gazeta Prawna

Spadkobiercy z III grupy podatkowej odzyskają ulgę mieszkaniową

Osoby zaliczone do III grupy podatkowej, które do 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie zawartej umowy z organem gminy, a spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r. i utraciły ulgę mieszkaniową, odzyskają zwolnienie... Gazeta Prawna

Zawieszenie firmy nie wyłączy kosztów uzyskania przychodu

W okresie zawieszenia działalności gospodarczej można ponosić wydatki związane z jej utrzymaniem. Zostaną one rozliczone po wznowieniu biznesu... Gazeta Prawna

Protokół z kontroli podatkowej nie pozbawia prawa do otrzymania interpretacji

Jeśli organ podatkowy przeprowadził kontrolę i zakończył ją sporządzeniem protokołu, to nie pozbawia to prawa do otrzymania interpretacji - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie... Gazeta Prawna

Można zaskarżyć opieszałość urzędu

Podatnik ma prawo złożyć skargę do sądu na przewlekłość postępowania podatkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komornik nie prosi, lecz po prostu zabiera

Gdy dojdzie do egzekucji, dług zostanie ściągnięty pod przymusem. Możemy jednak próbować zaskarżać niektóre czynności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy miną terminy, płacić nie musimy

Dłużnik ma prawo powołania się na zarzut przedawnienia. W takim przypadku wierzyciel do niczego go nie zmusi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie płacisz, trafisz na czarną listę

Wystarczy nie uregulować na czas jednej raty kredytu, aby na długo znaleźć się w rejestrze dłużników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 maja 2012

Informacje NetTAX

Konferencja SPGiH

Podsumowanie Konferencji organizowanej przez SPGiH nad którą NetTAX objął patronat medialny...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1847/10

Przesłanką wytoczenia powództwa o ustalenie istnienia stosunku prawnego w rozumieniu art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej nie może być wyłącznie brak możliwości przesłuchania świadka będącego stroną tego stosunku. Treść art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej wskazuje, że organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej samodzielnie ustalają istnienie lub nieistnienie stosunku prawnego lub prawa. W sytuacji gdy po stronie organów prowadzących postępowanie nie powstały wątpliwości, że dany stosunek prawny nie istniał, brakuje podstaw do wystąpienia z powództwem o ustalenie tego stosunku do sądu powszechnego w oparciu o art.199a § 3 Ordynacji podatkowej...

Wyrok ETS - C-524/10

Stosując do rolników szczególny system, który jest niezgodny z systemem przewidzianym w dyrektywie Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej ze względu na to, że zwalania on ich z uiszczania podatku od wartości dodanej oraz przewiduje zastosowanie zerowej stawki zryczałtowanej rekompensaty, Republika Portugalska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 296-2mającej za przedmiot skargę o stwierdzenie, na podstawie art. 258 TFUE, uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wniesioną w dniu 11 listopada 2010 r...

Przegląd prasy

Fiskus nie pozwala na preferencyjne rozliczenie PIT po terminie

Podatnicy, którzy złożyli terminowo zeznanie roczne za 2011 r., ale zapomnieli o prawie do preferencyjnego rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko lub wspólnie z małżonkiem, nie mogą skorzystać z tej preferencji, składając korektę zeznania po terminie rozliczeń rocznych... Gazeta Prawna

Gmina może ubiegać się o zwrot podatku VAT

Jednostka samorządu terytorialnego ma osobowość prawną i w niektórych sytuacjach może się ubiegać o zwrot podatku VAT... Gazeta Prawna

Spadkobierca otrzyma PIT-8C od umorzonego kredytu

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że instytucja udzielająca kredytów i pożyczek ma obowiązek wystawić PIT-8C z tytułu umorzenia zobowiązania zaciągniętego przez spadkodawcę... Gazeta Prawna

Kiedy trzeba poinformować fiskusa o zmianie miejsca zamieszkania

Dla rozliczeń z urzędem skarbowym ważne jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania podatnika... Gazeta Prawna

Można poprawić deklarację złożoną przez płatnika

Jeśli podatnik uzna, że notariusz pobrał zbyt niski podatek od czynności cywilnoprawnych, to ma prawo sam skorygować rozliczenia i dopłacić daninę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ostatnia deska ratunku dla spóźnialskich rolników – przedsiębiorców

Biznesmen - gospodarz opłacający składki do KRUS, który chce kontynuować ubezpieczenia rolnicze po 31 maja, a nie zdąży uzyskać zaświadczenia z urzędu skarbowego o podatku, wykpi się własnym oświadczeniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każda firma otwarta non stop

Zadań w ruchu ciągłym nie można wprowadzać z chęci zysku. Ale pracę zmianową już tak. I to zarówno w podstawowym, jak i równoważnym systemie organizacji zadań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spadkobierca płaci podatek od całego przychodu z funduszu

Podatnik, który zbywa jednostki uczestnictwa może pomniejszyć wydatki o koszty związane z nabyciem, tylko jeżeli on sam je poniósł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-280/10

1) Artykuły 9, 168 i 169 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one przepisom krajowym, które nie umożliwiają ani wspólnikom spółki, ani tejże spółce dochodzenia prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej naliczonego w związku z wydatkami inwestycyjnymi dokonanymi przez rzeczonych wspólników przed zawiązaniem i rejestracją powyższej spółki, na potrzeby i cele jej działalności gospodarczej...

Wyrok ETS - C-436/10

Artykuł 6 ust. 2 akapit pierwszy lit. a) i art. 13 część B lit. b) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 95/7/WE z dnia 10 kwietnia 1995 r., należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które w sytuacji, w której nie zostały spełnione przesłanki dzierżawy lub najmu nieruchomości w rozumieniu tego art. 13 część B lit. b), traktują jako świadczenie usług zwolnione z podatku od wartości dodanej na podstawie tego ostatniego przepisu wykorzystywanie przez tego podatnika, dla potrzeb prywatnych pracowników podatnika będącego osobą prawną, części budynku wzniesionego lub posiadanego na podstawie prawa rzeczowego do nieruchomości, w wypadku gdy z nieruchomością tą wiąże się prawo do odliczenia podatku naliczonego...

Przegląd prasy

Kolejarze otrzymają dłuższe emerytury pomostowe

Osoby pobierające zasiłki i świadczenia przedemerytalne będą je otrzymywać do czasu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego... Gazeta Prawna

Nowy przedsiębiorca nie ma prawa do używania starego NIP

Od początku 2012 r. jedynym identyfikatorem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bądź niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest PESEL... Gazeta Prawna

Resort finansów nie skasuje kryterium dochodu stosowanego w uldze na dzieci

Ministerstwo Finansów nie zlikwiduje limitu zarobków jako warunku odliczenia ulgi na dorosłe pracujące dzieci... Gazeta Prawna

Zwolnienia z podatków i spowolnienie pogorszyły wyniki gmin

Zwolnienia w opodatkowaniu spadków i darowizn oraz czynności cywilnych spowodowały obniżenie o prawie miliard złotych dochodów samorządów... Gazeta Prawna

Jak rozliczyć płatne z góry wynagrodzenie za dzierżawę

Podatnik, który otrzymuje czynsz dzierżawy z góry za cały okres umowy dzierżawy, powinien wykazać przychód z tego tytułu jednorazowo w momencie wystawienia faktury lub otrzymania płatności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy jest VAT od sprzedaży działek budowlanych

Sprzedaż parceli, w zakresie w jakim jest jedynie wykonywaniem czynności zwykłego zarządu nieruchomością, nie powinna być traktowana jako działalność gospodarcza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezesowi, który nie spłaca wierzycieli, grozi odpowiedzialność karna

Przedsiębiorca lub członek władz spółki, który chce ratować resztki majątku upadającej firmy i nie spłaca jej długów, może zostać pozbawiony wolności nawet na osiem lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus zarabia na firmowych ruderach

Przedsiębiorcy nie powinni płacić podatku od zrujnowanych albo remontowanych budynków. Ale płacą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 maja 2012

Informacje NetTAX

Konferencja MDDP

Serwis NetTAX objał patronat medialny nad Konferencją organizowaną przez Akademię Biznesu MDDP...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 11 maja 2012 r., sygnatura DD5/033/1/12/KSM/DD-125

Kwota przyznanej przez walne zgromadzenie SKA akcjonariuszowi (osobie fizycznej, osobie prawnej) dywidendy, na podstawie uchwały o podziale zysku tej spółki, stanowi przychód z działalności gospodarczej, od którego należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 25 updop oraz art. 44 ust. 1 pkt 1 updof za miesiąc, w którym go uzyskano. Jeżeli podatnik oprócz ww. przychodu uzyskuje także inne przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, przyznana dywidenda zwiększać zatem będzie wysokość należnej zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym podjęta została uchwała o wypłacie dywidendy akcjonariuszom spółki komandytowo-akcyjnej (albo w którym został określony "dzień dywidendy")...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 4 maja 2012 r., sygnatura IPPB1/415-106/12-4/KS

Z tytułu umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej i otrzymania świadectw użytkowych Wnioskodawca nie uzyska przychodu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopiero wypłacane kwoty należne z tytułu posiadania świadectw użytkowych w spółce komandytowo-akcyjnej stanowić będą dla Wnioskodawcy przychód z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten powstanie w momencie realizacji praw wynikających ze świadectw użytkowych, tj. w dniu określonym w uchwale zgromadzenia jako dzień wypłaty dywidendy, a najwcześniej w momencie podjęcia uchwały o podziale zysku i przeznaczeniu go do wypłaty przez zgromadzenie wspólników, choćby nawet faktycznie tej wpłaty nie otrzymał...

Przegląd prasy

Nielegalne utrwalanie rozmów z szefem może grozić zwolnieniem z pracy

Osoba nagrywająca pracodawcę musi liczyć się z tym, iż wniosek o wykorzystanie tego dowodu w sądzie może zostać oddalony... Gazeta Prawna

Szkoły językowe wpadają w pułapkę VAT

Wyjazd z noclegiem, wyżywieniem i nauką języka spowoduje, że usługa edukacyjna stanie się turystyczną. A VAT wzrośnie z zera do 23 proc... Gazeta Prawna

Unia francusko-niemiecka nie zagraża wspólnemu CIT

Zielona księga o podatkowej współpracy francusko-niemieckiej nie jest konkurencyjnym projektem do dyrektywy CCCTB, która ma ujednolicić podstawy opodatkowania CIT... Gazeta Prawna

Siedem bubli podatkowych 2012 roku

Złe definicje, fatalne procedury, niejasne uprawnienia - to zawartość skarbowej puszki Pandory... Gazeta Prawna

Zasilenie funduszu socjalnego

Firmy mogą zaliczyć odpis na ZFŚS do kosztów uzyskania przychodów. Ważne jest, by określiły w regulaminie zasady dysponowania tymi środkami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najpierw kara, potem areszt

Sąd zyskał możliwość nakładania dużo wyższych kar przy egzekucji świadczeń niepieniężnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Grzywna za utrudnianie egzekucji

Dłużnik i firma, która go zatrudnia, mogą słono zapłacić za brak współpracy z sądem lub komornikiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółka może działać mimo zaistnienia przesłanek jej rozwiązania

Rozwiązanie sp. z o.o. następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą jej wykreślenia z KRS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FPP 3/12

O nieuzasadnionej zwłoce, o której mowa w art. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843), można mówić wówczas, gdy postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne do jej wyjaśnienia, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także charakter sprawy, zachowanie stron, a w szczególności strony, która zarzucała przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach...

Wyrok NSA - II FSK 1807/10

1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), okoliczność faktyczna darowizny pozostaje poza zakresem przedmiotowym regulacji u.p.d.o.f., a tym samym nie będzie możliwe opodatkowanie wydatku pokrytego przychodem z darowizny stawką 75-procentową, ustanowioną w art. 30 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f...

Przegląd prasy

Waloryzacja kwotowa emerytur wciąż bez terminu w trybunale

Wciąż nie jest ustalona data rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie waloryzacji kwotowej emerytur i rent wypłacanych przez ZUS... Gazeta Prawna

Mleko nie drożeje przez wyższy VAT na ubranka

Wzrost stawki VAT na obuwie dziecięce i ubranka niemowlęce nie mógł mieć wpływu na wzrost cen innych towarów dla dzieci, np. takich jak mleko modyfikowane... Gazeta Prawna

Amortyzacja nieruchomości: Zakup używanych budowli jest opłacalny

Przedsiębiorcy mają możliwość zwiększenia odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów w przypadku nieruchomości używanych w pogorszonych lub złych warunkach... Gazeta Prawna

Jak nie wpaść w pułapkę podatkową przy rozliczaniu VAT dla usług złożonych

Przy zastosowaniu właściwej stawki VAT decydujące znaczenie ma przedmiot sprzedaży. Należy ustalić charakter transakcji oraz czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę... Gazeta Prawna

Przy obliczaniu podatku od czynności cywilnoprawnych liczy się wartość rynkowa, nie cena

Ustanowienie hipoteki lub prowadzenie postępowania egzekucyjnego nie ma wpływu na wartość przedmiotu umowy cywilnoprawnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wystarczy wniosek, resztę sprawdzi ZUS

Starając się o emeryturę lub rentę, nie trzeba składać dokumentów, które zostały już kiedyś złożone w organie rentowym, ani dowodów na poświadczenie okoliczności, które może on sam ustalić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dotkliwe skutki lekceważenia lojalności

Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji niezgodnej z przepisami nie upoważnia szefa do rozstania z podwładnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zbycie spółki nieruchomościowej opodatkowane na szczególnych zasadach

Jeżeli majątek spółki składa się głównie z nieruchomości, zysk ze sprzedaży jej udziałów lub akcji może być objęty podatkiem dochodowym w państwie ich położenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 maja 2012

Przegląd prasy

Niepracujące kobiety będą miały niższą emeryturę częściową

Od 2013 roku przyszli emeryci będą dłużej pracować na świadczenia z ZUS. Osoby, które z powodu braku pracy zdecydują się na wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej, muszą się liczyć z obniżką otrzymywanej emerytury częściowej... Gazeta Prawna

Sprzedający towary za pośrednictwem Allegro musi mieć dowód ich zakupu

Jeśli podatnik zajmujący się sprzedażą rzeczy na Allegro nie dysponuje dowodami - fakturami, paragonami czy umowami zakupu rzeczy, które wystawia na aukcjach - musi liczyć się z tym, że organy podatkowe w przypadku ewentualnej kontroli nakażą zapłacić mu podatek dochodowy od całej uzyskanej ceny sprzedaży... Gazeta Prawna

Fiskus zarobił 1 mld zł na oszustwach Polaków

Od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w 6 krajowych obszarach ryzyka urzędnicy fiskusa przeprowadzili 77 025 kontroli podatkowych, w tym 47 994 to kontrole, w których wykryto błędy podatkowe skutkujące ujawnieniem uszczupleń na 1 023 820 649 zł... Gazeta Prawna

Twórca uwzględni w PIT faktyczne wydatki

Ograniczenie stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu polegać ma na wprowadzeniu rocznego limitu wynoszącego 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej PIT, tj. 42 764 zł... Gazeta Prawna

Nie wolno rozwiązać umowy bez uprzedzenia odbiorcy

Usługi komunalne. Brak prawa do odstąpienia od umowy w razie podwyżki opłaty za wywóz śmieci - to jeden z wielu zarzutów, które Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił śląskiej firmie komunalnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dziury w drogach lokalnych załatać vatem i akcyzą

Gminy i powiaty chcą dostępu do środków Krajowego Funduszu Drogowego. Sieć drogowa w Polsce liczy ok. 400 tys. km. Aż 96 proc. to drogi lokalne (gminne i powiatowe). Pomimo najróżniejszych programów (np. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) są cały czas niedofinansowane - alarmują samorządy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Część towarowa nie uchroni przed daniną

Dobrze wyposażona kabina pasażerska w pikapie może przesądzić o uznaniu go za przeznaczony do przewozu osób i o zapłacie akcyzy. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, od której fiskus zażądał akcyzy od sprowadzonego samochodu typu pikap... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej optymizmu, ale i ostrożności w firmach

Choć pracodawcy mniej się boją recesji, to nie spieszą się ze wzrostem inwestycji i zatrudnienia. Polskie firmy stawiają teraz na stabilizację. W najbliższym półroczu wzrost zatrudnienia planuje co szósta z nich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 2 maja 2012 r., sygnatura ITPP3/443-96/12/AT

Sprzedaż wyrobu węglowego przez Spółkę, działającą jako pośredniczący podmiot węglowy, będzie mogła korzystać ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust. 3 ww. artykułu. W konsekwencji oznaczać to będzie konieczność wystawiania przez Spółkę (pośredniczący podmiot węglowy) dokumentów dostawy według określonego wzoru, tj. załącznika nr 1a do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy...

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2012 r., sygnatura DD5/033/2/DZQ/2012/DD-134

Co do zasady, udzielenie spółce kapitałowej nieodpłatnego poręczenia przez jej udziałowca bądź akcjonariusza (podmiot powiązany) stanowi dla tej spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz skutkuje powstaniem przychodu z tego tytułu. Bez znaczenia dla stosowania ww. przepisu pozostaje okoliczność nieprowadzenia przez poręczyciela profesjonalnej działalności w zakresie świadczenia tego rodzaju usług finansowych...

Przegląd prasy

Waloryzacja kwotowa emerytur wciąż bez terminu w trybunale

Wciąż nie jest ustalona data rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie waloryzacji kwotowej emerytur i rent wypłacanych przez ZUS... Gazeta Prawna

Fiskus ściga dłużników abonamentów RTV. W jaki sposób?

Poczta Polska i resort finansów chcą usprawnić współpracę przy egzekucji zaległych opłat radiowo-telewizyjnych. Prace w tym zakresie już trwają... Gazeta Prawna

Fiskus nie ma czarnej listy zawodów przeznaczonych do kontroli?

Wytyczne do kontroli ukrywanych dochodów nie nakazują sprawdzenia osób wykonujących wolne zawody i inwestorów - twierdzi MF.... Gazeta Prawna

Deregulacja: Zmienią się zasady szkolenia biegłych rewidentów

Plany deregulacyjne ministra finansów obejmują nie tylko certyfikat księgowy, ale i biegłych rewidentów... Gazeta Prawna

Jedna odmowa sądu nie zamknie drogi do uzyskania emerytury

Mimo że zapadł wyrok przychylający się do decyzji ZUS odmawiającej prawa do świadczenia, ubezpieczony może ponownie wystąpić o jego przyznanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczyć wynajem mieszkania w czasie EURO 2012

Osoby, które wynajmą mieszkanie w czasie piłkarskich mistrzostw, powinny podzielić się zyskiem z fiskusem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzeba mieć konto

Ustawa nakłada na dewelopera obowiązek posiadania w banku otwartego bądź zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego dla "przedsięwzięcia deweloperskiego"... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pośrednik działający przez Internet korzysta ze zwolnienia z VAT

Pośrednictwo w świadczeniu usług finansowych może się odbywać poprzez sieć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1845/10

Ubezpieczenie cudzego interesu ubezpieczeniowego, mającego swe źródło w art. 808 § 1 K.c., i stosunku łączącym ubezpieczającego z ubezpieczonym, którym jest stosunek pracy zgodnie z w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) oraz opłacenie przez ubezpieczającego składki, jest nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 11 ust. 1 tej ustawy...

Wyrok NSA - I FSK 669/11

Obniżona stawka odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 56 § 1a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), wprowadzonym od 1 stycznia 2009 r. przez art. 1 pkt 11 lit. a ustawy z 7 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1318), ma zastosowanie również do odsetek należnych za okres poprzedzający 1 stycznia 2009 r., w przypadku złożenia, po tej dacie, prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej...

Przegląd prasy

Trudniej o wygraną przed sądem pracy

Od 3 maja zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą mieć większe problemy z dochodzeniem swoich roszczeń przed sądami pracy... Gazeta Prawna

Podatek od spadków i darowizn: Lepiej nie płacić podatku za zmarłego

Jeśli podatnik dobrowolnie zapłaci długi spadkodawcy, to nie odejmie tej kwoty przy obliczaniu podatku od spadków - uznał NSA... Gazeta Prawna

Opłaty autostradowe są kosztem podatkowym

Od jutra, 12 maja, zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za przejazd autostradą. Mogą one stanowić koszty uzyskania przychodów.... Gazeta Prawna

Od dzierżawy działek rolnych nie ma PIT

Podatnik wraz z żoną jest właścicielem gospodarstwa rolnego, prowadzi produkcję rolną, podlega ubezpieczeniu w KRUS. Działki te posiadają księgi wieczyste... Gazeta Prawna

Władze spółki odpowiadają karnie za niezgłoszenie jej upadłości

Jeśli spółka zaprzestaje płacenia swoich długów lub nie ma wystarczającego na ich uregulowanie majątku, to pod groźbą sankcji jej władze powinny ogłosić jej upadłość... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nielojalność grozi rozstaniem

Jeśli pracownik prowadzi działalność konkurencyjną wobec pracodawcy i rażąco narusza obowiązek dbania o dobro zakładu, szef może z nim rozwiązać angaż bez wypowiedzenia z jego winy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Los zebrań przedstawicieli rozstrzygnięty

Zebrania przedstawicieli mogą nadal działać legalnie w spółdzielniach. Tak uznał wczoraj Sąd Najwyższy w uchwale siedmiu sędziów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pensję wyegzekwuje komornik, ale z ZUS-em rozliczy się szef

Gdy do wypłaty wynagrodzenia przymusi pracodawcę organ egzekucyjny, to i tak na tym pierwszym ciąży obowiązek rozliczenia składek na ubezpieczenia społeczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 stycznia 2012 r., sygnatura IPPB1/415-958/11-2/EC

Wnioskodawca będzie wspólnikiem spółki komandytowej, która ma powstać w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jest zatrudniony w ramach stosunku pracy. Zdaniem Organu, taka sytuacja nie mieści się w dyspozycji art. 9a ust 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnicząc w zysku spółki osobowej (jako jej wspólnik) Wnioskodawca ani pozostali wspólnicy nie będą bowiem świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy (spółki z o.o.). Zatem dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z udziału w spółce komandytowej mogą być opodatkowane 19% podatkiem liniowym na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dnia przekształcenia spółki, pod warunkiem, że spełniony zostanie warunek złożenia oświadczenia w wymaganym terminie...

Wyrok WSA - I SA/Gd 158/12

Przepis art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej ma zastosowanie także do należności z tytułu zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT. Z żadnego przepisu prawa nie wynika wyraźny nakaz wypłaty odsetek od zwrotu różnicy podatku dokonanego na skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości, co – zdaniem Sądu – uznać należy za niezgodną z porządkiem konstytucyjnym lukę w przepisach w przedmiotowym zakresie. Luka ta, zważywszy na jej wyraźny związek z preferowanym przez ustrojodawcę systemem wartości, ma charakter luki aksjologicznej i jako taka podlega usunięciu w procesie stosowania prawa przez wnioskowanie a simili (w szczególności per analogiam legis)...

Przegląd prasy

Firmy dostaną z ZUS zwrot opłaty z odsetkami

Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie senackiego projektu ustawy o zakazie podwójnego karania za niepłacenie składek przez osoby prowadzące działalność gospodarczą... Gazeta Prawna

Zmiany w PIT: Polska będzie jednym z krajów z najmniejszą liczbą ulg podatkowych

Komitet Stały Rady Ministrów zaakceptował zmiany w PIT dotyczące m.in. 50-proc. kosztów. Po ich wprowadzeniu Polska będzie jednym z krajów z najmniejszą liczbą preferencji podatkowych... Gazeta Prawna

Ulga meldunkowa: Podatnicy składają pierwsze wnioski o zwrot PIT od gruntu

Do skarbówki wpływają pierwsze podania o odzyskanie nadpłaty podatku od zbycia gruntu, którego nie objęła ulga meldunkowa.... Gazeta Prawna

Dofinansowanie do urlopu bez PIT

Opodatkowanie urlopowej pomocy przyznawanej pracownikom przez pracodawców zależy od źródła jej finansowania... Gazeta Prawna

Firmy pod lupą PFRON

Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników w najbliższym czasie zostaną skontrolowani... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lepiej nie przyjmować mandatu

Jeśli podwładny korzystający z auta służbowego uczestniczy w kolizji drogowej, nie powinien zgadzać się na ukaranie przez policję nawet wtedy, gdy jest przekonany, że zawinił... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jakie są skutki przekształcenia spółki osobowej w akcyjną

Przedsiębiorcy, którzy chcą pozyskać pieniądze z giełdy, muszą często najpierw pomyśleć o zmianie formy prawnej dotychczasowej działalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowy plan przekreślił już zaplanowane inwestycje

Właścicielom działek budowlanych zamienionych na strefę zieleni bez możliwości zabudowy nie udało się zakwestionować uchwały rady miejskiej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 566/11

W sprawie dotyczącej odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej niedopuszczalne jest podnoszenie zarzutów w zakresie prawidłowości wystawiania tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 108 par. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w sytuacji, gdy na podstawie niego prowadzona jest egzekucja administracyjna, a tytuł wykonawczy nie został skutecznie zakwestionowany przez zobowiązanego w ramach środków prawnych przewidzianych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.)...

Wyrok WSA - I SA/Po 880/11

Nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy o VAT podział przychodów i kosztów konsorcjum dokonywany przez jego lidera na rzecz partnerów stosownie do ich udziału we wspólnym przedsięwzięciu. Z tych samych powodów nie można uznać za czynności opodatkowane podatkiem VAT podziału rozliczeń międzyokresowych wynikających z art. 39 i art. 41 ustawy o rachunkowości dokonywany przez lidera konsorcjum pomiędzy jego partnerów. W rezultacie należy uznać, iż brak jest podstaw do przyjęcia, aby lider bądź to konsorcjum, bądź partnerzy konsorcjum zobligowani byli w tych przypadkach do wystawiania faktur z uwagi na przepis art. 106 ust. 1 ustawy o VAT...

Przegląd prasy

Garaż może mieć wyższy podatek od nieruchomości niż mieszkanie

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) nie przewidują odrębnej stawki podatku od nieruchomości dla garaży... Gazeta Prawna

Rolnicy nie prowadzą ksiąg rachunkowych. W praktyce tego nie robią

Gospodarstwa osób fizycznych, których obroty przekroczą 1,2 mln euro, muszą założyć ewidencję księgową. W praktyce tego nie robią... Gazeta Prawna

Za błędy podatnika notariusz nie dostanie kary

Notariusz odpowiada za obliczenie, pobranie i terminowe wpłacenie podatku. Płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego jest m.in. notariusz.... Gazeta Prawna

Na lokal w dawnym magazynie nie ma ulgi odsetkowej

Zakup na kredyt lokalu mieszkalnego w budynku powstałym na skutek przebudowy już istniejącego obiektu nie jest tym samym co zakup mieszkania w budynku nowo wybudowanym i nie daje prawa do korzystania z ulgi odsetkowej... Gazeta Prawna

Zbycie udziału w nieruchomości podlega VAT

Nie można uznać zbycia udziałów w nieruchomości, która służy do prowadzenia działalności gospodarczej, za zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dni na szukanie nowego zajęcia tylko na wniosek podwładnego

Podczas wypowiedzenia umowy pracownik może iść na rozmowę kwalifikacyjną, a za tę dniówkę zapłaci mu stara firma... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Awans zawodowy nie stworzy urzędnika ze sprzątaczki

Przeniesienie pracownika obsługi na stanowisko urzędnicze w tej samej jednostce samorządowej stanowi omijanie prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

L-4 nie zawsze ochroni przed zwolnieniem

W czasie choroby podwładnego rozwiązanie z nim angażu jest obarczone dużym ryzykiem. Niekiedy jednak może się okazać skuteczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1653/10

1) Zobowiązania podatkowe spadkodawcy nie mogą mieć wpływu na określenie wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, o której mowa w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.)...

Wyrok WSA - I SA/Gl 975/11

Stratą, kwalifikującą się do uznania za koszt uzyskania przychodów, wobec braku jej wyłączenia z tych kosztów z uwagi na treść art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.) nie jest niemożność dokonywania dalszych odpisów amortyzacyjnych przez korzystającego z przedmiotu umowy leasingu (finansowego) wskutek jej rozwiązania, zmiany lub wygaśnięcia, szczególnie w sytuacji, gdy składnik majątku będący przedmiotem takiej umowy jest nadal amortyzowany przez finansującego, w ramach kolejnej umowy leasingu (operacyjnego) zawartej z tym samym korzystającym, zaś opłaty tak wnoszone stanowią koszty uzyskania przychodów korzystającego (art. 17b ust. 1 ustawy podatkowej). Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby do tego, że ten sam środek trwały, za ten sam okres jego używania tworzyłby koszt uzyskania przychodu w postaci odpisów amortyzacyjnych, bądź "strat" z powodu niemożności ich dokonywania, jednocześnie u finansującego i korzystającego z takiego składnika, przy czym korzystający odliczałby ten koszt dwukrotnie raz jako stratę (niedokonane odpisy amortyzacyjne), a raz jako wydatek (opłaty leasingowe)...

Przegląd prasy

Policjanci nie chcą zmian w emeryturach mundurowych

Związki zawodowe policjantów nie zgadzają się na obniżkę przyszłych emerytur mundurowych o 15 proc. Zmiany mają dotyczyć nowych funkcjonariuszy i żołnierzy... Gazeta Prawna

Przez ePUAP można złożyć deklaracje i wnioski podatkowe

Rok po uruchomieniu elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) coraz więcej urzędów oferuje swoje usługi... Gazeta Prawna

Coraz więcej skarg na bezczynność urzędników

Każdego roku do sądów wpływa coraz więcej skarg na brak działań organów administracji.... Gazeta Prawna

Leasing auta korzystniejszy niż zakup

Leasing operacyjny samochodu osobowego pozwala na pełne zaliczanie rat do kosztów... Gazeta Prawna

Roszczenie trzeba precyzyjnie określić

Zawezwanie do próby ugodowej nie zawsze przerywa bieg przedawnienia. Złożenie przez wierzyciela wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wszczyna postępowanie pojednawcze, które z założenia ma prowadzić do zawarcia ugody... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy pieniądze płacił urząd

Na wyższą emeryturę może liczyć ten, komu świadczenie przedemerytalne przyznał urząd pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rozliczenie VAT zależy od tego, kto jest właścicielem

Infrastruktura może być wybudowana na gruncie należącym do inwestora albo udostępnionym przez gminę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie za każdy wojaż przysługuje bezskładkowa dieta

ZUS chce składek od należności wypłacanych pracującym w międzynarodowym transporcie drogowym, mimo że ustawa wprost mówi, że mają do nich prawo i są wolne od takich danin... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 maja 2012

Informacje NetTAX

Szkolenia ANVIX

Serwis NetTAX objął patronat medialny nad szkoleniami organizowanymi przez firmę ANVIX...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1456/10

Nowe okoliczności faktyczne oraz ich ocena prawna przedstawione w skardze sądowoadministracyjnej lub w skardze kasacyjnej nie mogą zmienić stanu faktycznego wydanej indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, o którym mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.)...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygnatura IPTPP2/443-34/12-4/PR

Zwrot kosztów podróży nie stanowi czynności wymienionej w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Przegląd prasy

Zwiększą się zwolnienia z VAT przy nieodpłatnych przekazaniach towarów

Wzrośnie limit zwolnienia z VAT dla prezentów o małej wartości. W przypadku rzeczy ewidencjonowanych wyniesie on 200 zł brutto, a dla przedmiotów nieewidencjonowanych - 20 zł brutto... Gazeta Prawna

Poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii faktur podlega opłacie skarbowej

Rolnik musi uiścić opłatę skarbową za potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii faktur dokumentujących zakup oleju napędowego... Gazeta Prawna

O uldze w zapłacie podatku decyduje naczelnik urzędu skarbowego

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych powinny być istotną instytucją umożliwiającą uczciwym podatnikom, którzy nie są w stanie uregulować w terminie tych zobowiązań, przesunięcie momentu zapłaty, a w wyjątkowych przypadkach również umorzenie zaległości.... Gazeta Prawna

Wyższa opłata sądowa ograniczy konstytucyjne prawo podatnika do sądu

Rosnąca liczba skarg na działania organów administracji publicznej może wkrótce zostać zmniejszona w wyniku podniesienia wysokości opłat sądowych... Gazeta Prawna

Kompensata należności nie pozbawia szybszego zwrotu VAT

Warunek otrzymania przyspieszonego zwrotu nadwyżki podatku naliczonego jest spełniony także wtedy, gdy w miejsce zapłaty podatnik i wystawca faktury wzajemnie potrącą przysługujące im wierzytelności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kasa za bilety miesięczne ze składkami na ZUS

Obdarowani gotówką z tytułu zwrotu kosztów zakupu dojazdówek do pracy od otrzymanej kwoty zapłacą podatek i składki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie uchwała w sprawie akcyzy na oleje smarowe

Siedmioosobowy skład NSA odpowie na pytanie prawne, czy polskie przepisy określające zasady opodatkowania akcyzą m.in. produktów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania są zgodne z regulacjami unijnymi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kredyt bankowy to znacznie więcej niż samo finansowanie

Wiedza i doświadczenie ekspertów, profesjonalne doradztwo, czy długoletnie relacje z klientem - to kluczowe czynniki, które wpływają na decyzje przedsiębiorstw o wyborze banku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2012 r., sygnatura DD9/033/60/SEW/2012/PK-196

Osoba fizyczna wnosząca wkład niepieniężny do spółki osobowej otrzymuje udziały w tej spółce, których wartość materialna nie stanowi ceny nabycia tych udziałów. Otrzymujący udziały wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym w ramach spółki osobowej, do której przystąpił przez wniesienie wkładu. Po stronie wspólnika nie powstaje jednak dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Czynność wniesienia do spółki jawnej przedsiębiorstwa pozostaje neutralna podatkowo i nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie wnoszącego wkład niepieniężny...

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2012 r., sygnatura IPTPB3/423-5/12-4/GG

Odsetki od lokaty bankowej w części naliczonej od środków pochodzących z przekształcenia lokatorskich praw do lokali na własnościowe, nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych jako dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nawet jeśli zostaną przeznaczone na cel wskazany w tym artykule i podlegają opodatkowaniu, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bez względu na cel na jaki zostaną przeznaczone...

Przegląd prasy

Fiskus sprawdzi nagły brak zaliczek PIT

Przedsiębiorcy, którzy nie wpłacają zaliczek na PIT, robią to z premedytacją... Gazeta Prawna

Sądy są nadal surowe dla sprzedawców olejów opałowych

Podatnik zapłaci sankcyjną stawkę akcyzy, gdy celnicy znajdą błąd w oświadczeniach nabywców czy w miesięcznych zestawieniach... Gazeta Prawna

PIT: Zeznanie po terminie to wykroczenie

Składając dziś PIT za ubiegły rok i wpłacając fiskusowi należność, podatnik spóźnia się z realizacją tych obowiązków cztery dni (termin rozliczenia upłynął 30 kwietnia).... Gazeta Prawna

Rynek pracy wchłonie absolwentów rachunkowości

Finanse i rachunkowość to jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów - wynika z informacji podanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego... Gazeta Prawna

Jak rozliczyć koszty pracy małżonka

Nie wszystkie wydatki związane z pracą w spółce cywilnej męża wspólniczki są wyłączone z kosztów podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie zawsze umowa o pracę pozwala zaoszczędzić

Cząstkowy etat nie zawsze pozwoli zmniejszyć składki z działalności. Ich koszt trzeba nieraz ponieść... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy doliczenie oprocentowania do długu jest równoznaczne z zapłatą

Skapitalizowane odsetki od pożyczek powinny być kosztem w momencie, gdy zostaną faktycznie uiszczone... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kolejne luki w przepisach o akcyzie od węgla

Podpis odbierającego wyroby węglowe na dokumencie dostawy potwierdza również ich przeznaczenie do celów określonych w tym dokumencie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 maja 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygnatura IPTPB1/415-24/12-5/ASZ

Wnioskodawca może wprowadzić do ewidencji środków trwałych, zarejestrowany na żonę samochód osobowy, jeśli będzie on wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygnatura IPPB1/415-200/12-2/MS

Otrzymane dofinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem punktu przedszkolnego jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego w opisanej sytuacji nie ma zastosowania art. 22 ust. 3 i 3a tej ustawy. Ponadto po otrzymaniu dotacji Wnioskodawca jest zobowiązany do skorygowania - zmniejszenia - kosztów uzyskania przychodów, a tym samym skorygowania - zwiększenia - podatku dochodowego (zaliczek za okresy rozliczeniowe), w których wykazał te koszty w wysokości zawyżonej...

Przegląd prasy

Związki zawodowe: deregulacja dyskryminuje młodych, bo na naukę poświęcili kilka lat

Stowarzyszenia, samorządy, związki zawodowe zgłosiły wnioski do projektu ustawy deregulacyjnej. Większość negatywnych... Gazeta Prawna

Samorządy terytorialne chcą bardziej zróżnicowanych stawek podatku od nieruchomości

Obecny system podatku do nieruchomości przewiduje opodatkowanie gruntów, domów i mieszkań takimi samymi stawkami, niezależnie do tego, czy nieruchomość jest położona w centrum dużego miasta, czy na wsi, w której ceny gruntów są bardzo niskie... Gazeta Prawna

Rozliczenie VAT będzie oparte na homologacji pojazdu

Ustawa o VAT zostanie dostosowana do nowych, jednolitych w ramach UE procedur dotyczących badań homologacyjnych pojazdów i świadectw homologacji.... Gazeta Prawna

Nowy właściciel nieruchomości nie odpowiada za zaległości podatkowe poprzedników

Organy podatkowe nie mogą przenosić odpowiedzialności podatkowej na obecnego właściciela nieruchomości za zaległości poprzednich właścicieli... Gazeta Prawna

Czasem nie ma znaczenia, czy fiskus odpowie i co stwierdzi

Wydając interpretacje, minister finansów nie może dokonywać wykładni przepisów regulujących postępowanie w sprawach podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wejściówka nie potwierdzi wszystkiego

Elektroniczna karta wstępu do firmy to rejestrator obecności, a nie godzin wykonywania obowiązków. Na jej podstawie pracownik nie udowodni zadań nadliczbowych, chyba że pracodawca nie prowadzi ewidencji czasu pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Handlowiec dostanie pensję za dojazd do miejsca delegacji

Przemieszczanie się pracowników mobilnych podczas podróży służbowej trzeba opłacać na takich samych zasadach jak pracę wykonywaną w siedzibie pracodawcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każdy, kto otrzymał nagrodę, skorzysta ze zwolnienia

Nie są sprzedażą premiową takie działania marketingowe, które wprawdzie polegają na wręczaniu nagród w zamian za zawarcie transakcji, ale nie są skierowane wprost do kontrahentów, tylko do ich pracowników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama