Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - kwiecień 2012

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 kwietnia 2012

Przegląd prasy

Izby są zasypywane pytaniami o sprzedaż przedsiębiorstwa

Kwalifikacja przedmiotu sprzedaży jako przedsiębiorstwo (ewentualnie jego zorganizowana część) lub jako sprzedaż składnika majątkowego niemającego charakteru przedsiębiorstwa jest wciąż tematem dyskusyjnym... Gazeta Prawna

Karta na fitness w wersji open z 23-proc. stawką

Sprzedaż kart wejściowych na fitness w wersji open jest opodatkowana 23-proc. stawką VAT. Podatniczka prowadzi klub fitness, w ramach którego sprzedaje usługi związane z rekreacją ruchową i poprawą kondycji fizycznej... Gazeta Prawna

Wypoczynek z ZFŚS bez VAT

Za chwilę rozpocznie się sezon wakacyjnych urlopów. Wiele firm dopłaca do wypoczynków zatrudnionych, korzystając z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Zdarza się, że firma pokrywa całość kosztów wypoczynku. Niekiedy jednak osoby korzystające z takich świadczeń ponoszą część wydatków.... Gazeta Prawna

Gastronomia nie znajdzie się w kosztach podatkowych

Wystawność poczęstunku firmowego nie decyduje o zaliczeniu wydatków do kosztów - uznał NSA. To rewolucja. Reprezentacja w znaczeniu podatkowym to przedstawicielstwo podatnika, działanie w jego imieniu, w jego interesie, na jego rzecz... Gazeta Prawna

Niższy podatek dzięki zagranicznym wyjazdom

Firma, która organizuje szkolenia dla kontrahentów w innym kraju, może odliczyć koszt fundowanych im biletów lotniczych. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy rozstrzygnął pozytywnie dla podatnika kwestię zaliczenia wydatków na prezentacje dla klientów do kosztów uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kolejne zadania dla zastępcy burmistrza

W przepisach jest luka, która powoduje, że w razie zawieszenia wójta nie wiadomo, kto rządzi w gminie. Platforma Obywatelska wniosła do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dywidenda dla inwestora to jednak przychód z działalnośc

Osoba fizyczna jako akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie musi płacić w ciągu roku zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy. Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął spór dotyczący zasad opodatkowania zysków ze spółki komandytowo-akcyjnej uzyskiwanych przez akcjonariusza, który jest osobą fizyczną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Deweloper nie oszuka więcej na metrażu

Od niedzieli inwestorzy budowlani muszą liczyć powierzchnię nowych lokali według jednakowych zasad. Do tej pory panowała dowolność. Kupujący nowe mieszkanie dotychczas nie wiedzieli dokładnie, jak duże ono będzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 kwietnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygnatura ILPB2/415-1295/10/12-S/ES

Art. 21 ust. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że zwolnienie o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, to - uwzględniając okoliczność, że analizowane zwolnienie ma charakter przedmiotowy, a więc dotyczy przychodów ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych - w przypadku spełnienia warunków zwolnienia przez co najmniej jednego z małżonków, owo zwolnienie podatkowe będzie miało zastosowanie łącznie do obojga małżonków...

Wyrok WSA - III SA/Gl 250/11

1. Wskazanie, o jakim mowa w art. 116 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części, jest oświadczeniem woli, które może zostać złożone przez stronę organowi podatkowemu pierwszej instancji od chwili wszczęcia z urzędu postępowania podatkowego w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności osoby trzeciej za zaległości podatkowe podatnika (art. 107 § 1), najpóźniej do czasu upływu siedmiodniowego terminu wyznaczonego stronie tego postępowania przed wydaniem decyzji ostatecznej przez organ odwoławczy do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Jest to swoistego rodzaju właściwy czas, aby jeszcze przed wydaniem decyzji ostatecznej członek zarządu spółki, będący stroną we własnej sprawie mógł uwolnić się skutecznie od odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe spółki, kiedy wskazane przez niego mienie umożliwi realne zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części tj. przynajmniej w połowie jeszcze przed zakończeniem toczącego się postępowania podatkowego...

Przegląd prasy

Rząd chce zreformować emerytury do końca maja. Nie będzie zaostrzenia mundurówek?

Dla Platformy Obywatelskiej najważniejszy cel to w miarę szybko i bezpiecznie przeprowadzić obie ustawy emerytalne przez parlament i wysłać je do podpisu prezydenta... Gazeta Prawna

PIT 2011: zostały 4 dni na rozliczenie. Albo zapłacisz karę

Poniedziałek 30 kwietnia jest ostatnim dniem na rozliczenie z urzędem skarbowym dochodów uzyskanych w ubiegłym roku... Gazeta Prawna

Zawieszone firmy pod czujnym okiem kontroli skarbowej

Podmioty, które nie rejestrują firm, nagle znikają z wykazów urzędniczych lub zawieszają biznes, wzmagają czujność kontroli skarbowej... Gazeta Prawna

Za fałszywe faktury trzeba zwrócić VAT i odliczone koszty

Przedsiębiorcy, którym fiskus wykrył faktury niedokumentujące faktycznych zdarzeń, stoją na straconej pozycji w sporze przed sądem... Gazeta Prawna

Jaka danina od odsetek wypłacanych przez pool leadera

Finansowanie w formie cash poolingu ma wiele zalet, jednak może powodować znaczne komplikacje podatkowe, zwłaszcza gdy uczestnikami takiej struktury są spółki z różnych krajów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wszystko da się załatwić w polisie

Wykupienie ubezpieczenia przez prowadzących hotele nie jest konieczne. Może jednak być przydatne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Korzystne rozliczenia także dla spóźnialskich

Wspólne opodatkowanie z dzieckiem lub małżonkiem to wymierny zysk. WSA uznał, że na ulgę można się zdecydować nawet po 30 kwietnia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmianę treści angażu trzeba podwładnemu uzasadnić

Zatrudnionemu na bezterminowym kontrakcie szef musi podać, dlaczego chce zmodyfikować warunki jego pracy lub płacy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 kwietnia 2012

Informacje NetTAX

Konferencja KIDP

Serwis NetTAX we współpracy z Opolskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych zapraszają do udziału w Jubileuszowej Konferencji...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 563/12

Artykuł 7 ust. 1 dyrektywy Rady nr 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitałów (Dz. U. L 249, s. 25), zmienionej dyrektywą Rady 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r. (Dz. U. L 156, s. 23), powinien być interpretowany - zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lutego 2012 r., C-372/10 Pak-Holdco - w ten sposób, że przewidziane w nim obowiązkowe zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy wyłącznie czynności objętych zakresem zastosowania tej dyrektywy, jak umowa spółki, które to czynności w dniu 1 lipca 1984 r. były w Rzeczypospolitej Polskiej (ówczesnej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej) zwolnione od podatku kapitałowego lub które były opodatkowane tym podatkiem wg stawki obniżonej wynoszącej 0,5 % lub niższej...

Wyrok NSA - I FPS 5/11

Transakcja nabycia na własne ryzyko wierzytelności trudnej, po cenie niższej od jej wartości nominalnej, nie będzie mogła być zakwalifikowana jako świadczona przez nabywcę wierzytelności usługa w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), ze względu na fakt, że w takim przypadku nie mamy do czynienia z zobowiązaniem się przez usługodawcę do ściągnięcia długu w zamian za wynagrodzenie...

Przegląd prasy

Agencje pośrednictwa wejdą do urzędów pracy. Spadnie bezrobocie?

Ministerstwo Pracy nie wyklucza zmiany przepisów, która pozwoliłaby kooperować powiatowym urzędnikom i prywatnym pośrednikom w szukaniu zatrudniania dla bezrobotnych... Gazeta Prawna

Próg amortyzacji środków trwałych należy podnieść

Obowiązujący limit dla wartości początkowej zaliczany bezpośrednio do kosztów podatkowych nie odpowiada realiom gospodarczym... Gazeta Prawna

Transfer akcji między biurami bez PIT

Inwestorzy, którzy w 2011 roku nie sprzedali żadnych akcji czy obligacji na giełdzie, nie muszą składać rocznego zeznania PIT-38... Gazeta Prawna

Fiskus ma prawo zająć nadpłatę podatku

Ministerstwo Finansów zamierza ujednolicić wykonywanie przez urzędy skarbowe zajęć nadpłat lub zwrotu podatku, dokonanych przez komorników sądowych... Gazeta Prawna

Podatku nie mogą żądać dwa kraje

Zdarza się, że oba państwa, które podpisały umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, uważają, że są uprawnione do pobrania daniny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezes odpowie za wyrządzenie firmie szkody majątkowej

Jeżeli spółka straci powyżej 200 tys. zł, to osoba, która się do tego przyczyniła, może trafić do więzienia nawet na pięć lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koniec raju podatkowego na Cyprze

Znikną korzystne rozwiązania umożliwiające oszczędności podatkowe. Stracą Polacy z udziałami w cypryjskich spółkach i członkowie zarządów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzecia umowa też może być terminowa

Mimo że ustawa antykryzysowa już nie obowiązuje, to jej regulacje mają znaczenie przy rozpatrywaniu, czy kolejny angaż trzeba już podpisać na czas nieokreślony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 kwietnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygnatura ILPP1/443-31/12-5/AW

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawczynię wynika, że sprzedaje ona m. in. karty wstępu ilościowe na usługi obejmujące swoim zakresem siłownie, solarium i sauny. Przedmiotowe usługi Zainteresowana sklasyfikowała w grupowaniu PKWiU 93.11.10.0 jako "usługi związane z działalnością obiektów sportowych"...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2012 r., sygnatura ILPP1/443-31/12-4/AW

Wnioskodawczyni sprzedaje karty wstępu open upoważniające do korzystania z siłowni, sauny oraz solarium, dowolną ilość razy, w czasie dogodnym dla klienta, a zatem karta upoważnia osobę będącą w jej posiadaniu do czynnego uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych. Wobec tego opłaty za karty wstępu open upoważniające do korzystania z przyrządów siłowni oraz z pomieszczeń - sauny i solarium, nie mogą być uznane za opłatę za wstęp, lecz przede wszystkim za możliwość czynnego korzystania z dostępnych przyrządów, pomieszczeń...

Przegląd prasy

Trybunał Konstytucyjny zajmie się waloryzacją kwotową emerytur najwcześniej w czerwcu

Sejm, wbrew opinii konstytucjonalistów i rzecznika praw obywatelskich, uznał, że waloryzacja kwotowa świadczeń z ZUS nie łamie konstytucji... Gazeta Prawna

Więcej rodziców traci prawo do zasiłku rodzinnego

Zmieniony sposób liczenia dochodu jest mniej korzystny dla rodzin. To powoduje, że gminy odmawiają im przyznania zasiłków rodzinnych... Gazeta Prawna

Ponad 1 mln osób może odzyskać PIT z zagranicy

Osoby, które w ubiegłym roku pracowały poza Polską, mogą ubiegać się o zapłacony tam PIT. Za trzy miesiące pracy można dostać 3 tys. zł... Gazeta Prawna

Więcej działek budowlanych będzie objętych VAT

Nowelizacja ustawy o VAT rozszerza zakres opodatkowania nieruchomości przez uznanie za teren budowlany także gruntów, dla których studium, które nie jest aktem prawnym, określa przeznaczenie budowlane... Gazeta Prawna

Kiedy fiskus może się zabezpieczyć

Organy skarbowe mają prawo zająć rachunek bankowy przedsiębiorcy przed upływem terminu płatności podatku. Jest to możliwe, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie on uregulowany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Byli właściciele mają zniknąć z ksiąg

Gminy oraz starostwa będą miały więcej czasu na uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Precyzyjna umowa uchroni pracodawcę przed kłopotami

Korzystanie z telefonu komórkowego czy Internetu przy wykonywaniu zadań służbowych to dziś standard... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Złe pomysły szefa na długą majówkę

Aby nie udawać pracy w pierwszym tygodniu maja, wielu pracodawców daje pracownikom wolne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 kwietnia 2012

Informacje NetTAX

VIII Zjazd Specjalistów ds. Zamówień Publicznych

W dniach 19-20 kwietnia 2012r. już po raz VIII odbył się w Warszawie Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowany przez APEXnet Centrum Szkoleń Administracji Publicznej...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2012r ., sygnatura ILPP1/443-888/09/12-S/NS

Wnioskodawcy nie towarzyszył przy nabyciu gruntów w roku 1997 zamiar sprzedaży, a wręcz odwrotnie - zostały one nabyte na cele prowadzonego od roku 1994 gospodarstwa rolnego. Przekształcenie dotyczyło tylko części nieruchomości (0,9559 ha z 8,6308 ha). Zainteresowany nie zamierza w przyszłości nabywać i sprzedawać kolejnych gruntów. Prawidłowe jest wobec tego przyjęcie, że Wnioskodawca tak jak każda osoba fizyczna posiadająca nieruchomość, która wykorzystywana była dla celów prowadzonego gospodarstwa rolnego, w ramach prawidłowego zarządu swoim majątkiem prywatnym, po przekształceniu gruntu na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej korzystając z okazji sprzedaje go. Nie można jednak tylko z tego powodu uznać, iż staje się w odniesieniu do tych transakcji profesjonalnym handlowcem...

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2012 r., sygnatura IBPP4/443-19/12/LG

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, w której Wnioskodawca jest w posiadaniu specyfikacji wysłanego z terytorium kraju towaru, kopii faktury z numerem specyfikacji wysłanego towaru oraz potwierdzonego przez odbiorcę z innego państwa członkowskiego odbioru towaru na dokumencie confirmation of goods zawierającym identyczne dane jak faktura. Tym samym należy uznać, że Wnioskodawca jest w posiadaniu dokumentów, o których mowa w art. 42 ust. 3 i 11 ustawy, które łącznie potwierdzają fakt wywozu towaru z terytorium kraju i dostarczenie go do nabywcy z innego państwa członkowskiego przez co uprawniają do zastosowania dla dokonanej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów stawki podatku w wysokości "0"...

Przegląd prasy

Wyższy wiek emerytalny? Tak, ale za lepsze zarobki

76,6 proc. Polaków między 18. a 30. rokiem życia nie podoba się pomysł podniesienia wieku emerytalnego... Gazeta Prawna

Sądy wskazują na błędne uchwały

Z analizy orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że rady gmin i miast powtarzają w uchwałach podejmowanych w sprawach podatkowych ciągle te same nieprawidłowości... Gazeta Prawna

Upływ miesiąca ma decydować o VAT

Projekt zmian w ustawie o VAT zakłada, że obowiązek podatkowy powstaje z upływem miesiąca, w którym dokonano dostawy towarów/ wykonano usługę... Gazeta Prawna

E-PIT w systemie nie potwierdza rozliczenia

Osoby, które rozliczyły się przez internet, ale nie dopełniły wszystkich formalności, mogą spodziewać się przykrych konsekwencji... Gazeta Prawna

Warto ujawnić majątek spółki

Członek zarządu może uniknąć odpowiedzialności, wskazując mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych w znacznej części... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie ma posady, ale pensja się należy, i to nawet za wiele miesięcy

Pracownik, który został niesłusznie bądź nieprawidłowo zwolniony z firmy, ma szanse odzyskać zarówno pracę, jak i pieniądze, które utracił wskutek niewłaściwego działania przełożonych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wystarczy zasiadać we władzach

Członkowie zarządu często dzielą się swoimi zadaniami, np. jeden odpowiada za rozliczenia z fiskusem, drugi za produkcję, a trzeci za sprzedaż... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego bez znaczenia

Wszelkie zmiany w zarządzie powinny być zgłaszane do KRS. Zaniechanie tego obowiązku nie wpływa jednak na odpowiedzialność prawidłowo wybranych osób... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 kwietnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 kwietnia 2012 r., sygnatura IPTPP3/443A-11/12-4/KK

Dla wyrobów węglowych przemieszczanych między oddziałami wewnątrz struktury przedsiębiorstwa, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawiania dokumentu dostawy...

Wyrok NSA - II FSK 249/12

Zaciągnięcie przez spółkę kredytu na wypłatę dywidendy można taktować, jako wydatek związany z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., gdyż osiąganie zysku jest zarówno podstawowym celem funkcjonowania spółki akcyjnej, jak i wspólników, których kapitał zaangażowany jest w funkcjonowanie spółki i osiąganie przez nią przychodów. Co więcej zaciągnięty przez spółkę kredyt na wypłatę dywidendy w takim przypadku nie tylko zabezpieczy źródło przychodów jakim jest działalność gospodarcza, jak i zapobiegnie utracie płynności finansowej...

Przegląd prasy

Firma udowodni, że nie płaci rekompensaty

Zakład nie zawsze ma obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia. To on jednak poniesie ciężar przedstawienia dowodu w zakresie przyczyny odwołania, która wyłącza prawo do odprawy pieniężnej wypłacanej pracownikowi... Gazeta Prawna

Profesjonalista rozliczy PIT już za 15 zł. Ale tylko ten najprostszy

Za wypełnienie zeznania rocznego PIT na ostatnią chwilę podatnicy będą musieli zapłacić od 15 do nawet 500 zł. Na rozliczenie podatku dochodowego za 2011 r. zostało już nieco ponad tydzień... Gazeta Prawna

50-proc. koszty uzyskania przychodów: Artysta musi zadbać o częściowe wypłaty

Twórcy otrzymujący honoraria raz na jakiś czas, jeśli nie chcą stracić na zmianach w 50-proc. kosztach, muszą inaczej sporządzać umowy... Gazeta Prawna

Do usług niepowszechnych trzeba stosować 23-proc. VAT

Do usług negocjowanych indywidualnie z klientami trzeba stosować 23-proc. VAT. Usługi pocztowe negocjowane indywidualnie przez Pocztę Polską nie mogą być zwolnione z opodatkowania... Gazeta Prawna

Komornicy chcą otwarcia, adwokaci i radcy już nie

Najwięcej kontrowersji budzi skrócenie aplikacji i poszerzenie katalogu osób, które mogą podchodzić do egzaminu bez jej ukończenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Profilaktyka zdrowotna w firmie nie wykracza poza badania medyczne

Załoga nie ma co liczyć na bezpłatne lecznicze masaże czy fizykoterapię konieczną ze względu na warunki pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Elektroniczne platformy usprawniają zarządzanie finansami firm

Dynamiczny rozwój systemów bankowości internetowej dostarcza klientom firmowym coraz więcej unikalnych narzędzi i funkcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie zawsze obowiązki zaczynają się o stałej godzinie

Szef może polecić podwładnemu, aby ten wcześniej lub później rozpoczął pracę, niż to wynika z jego grafiku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 kwietnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała NSA - II FPS 3/11

Tzw. ulga meldunkowa przewidziana w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. a/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r., obejmowała swoim zakresem nie tylko przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, ale także gruntu, na którym budynek ten został posadowiony...

Uchwała NSA - II FPS 1/11

W stanie prawnym obowiązującym w 2008 r. przychód (dochód) spółki kapitałowej posiadającej status akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu w dniu otrzymania dywidendy wypłaconej akcjonariuszom na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.)...

Przegląd prasy

Chcesz odzyskać pieniądze od ZUS? Masz na to 10 lat

Osoby, które przed 20 lipca 2011 r. nadpłaciły składki zdrowotne, mogą domagać się ich zwrotu, jeśli do tego dnia się nie przedawniły... Gazeta Prawna

Skarbówka przykręca śrubę handlującym w internecie

Jest gotowa lista podmiotów działających w sieci, które trzeba skontrolować. Wytyczne zawierają też schemat działania i listę pytań do podatników... Gazeta Prawna

PIT: Zarobki dziecka rozliczy rodzic

Jeśli dziecko osiągnęło w 2011 r. dochody, które nie mogą być doliczane do zarobków rodziców, matka lub ojciec muszą wypełnić PIT na imię i nazwisko potomka... Gazeta Prawna

Rośnie liczba zadłużonych podatników

Z roku na rok systematycznie wzrasta odsetek osób, które zalegają z wpłatami podatków i innych należności budżetowych... Gazeta Prawna

Co z niezamortyzowanymi nakładami na remont wynajętej hali

Rozwiązanie umowy najmu nie powoduje likwidacji środka trwałego rozumianej jako zużycie, zniszczenie czy demontaż i rodzi brak związku między kosztami a przychodami spółki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

VAT w dostawach łańcuchowych

Nie każda sprzedaż towarów unijnemu kontrahentowi będzie transakcją wewnątrzwspólnotową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Co pozostanie w przedsiębiorstwie, co trafi do skarbówki

Nawet jeśli pracodawca utracił status zakładu pracy chronionej, ciągle może zachować firmowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

"Znikające" interpretacje podatkowe

Jeśli w bazie internetowej Ministerstwa Finansów pojawia się interpretacja izby skarbowej odbiegająca na korzyść podatników od stanowiska dotychczas prezentowanego przez inne izby, to jest duże prawdopodobieństwo, że niewielu zainteresowanych będzie mieć szanse się z nią zapoznać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 kwietnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1319/10

Przepis art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) ma zastosowanie także do podmiotów powiązanych, o których mowa w art. 11 ust. 5 tej ustawy...

Wyrok NSA - II FSK 1329/10

Fakt, iż Skarb Państwa był jedynym wierzycielem spółki nie może stanowić przeszkody w zastosowaniu art. 116 §1 Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Jak uciec przed zbyt dociekliwym fiskusem? Zrzec się obywatelstwa

Ani sprzeciw wobec polityki zagranicznej Waszyngtonu, ani kwestie osobiste, jak np. małżeństwo z obywatelem innego państwa, lecz podatki są najważniejszym powodem rezygnowania z amerykańskiego paszportu... Gazeta Prawna

Zeznania roczne PIT można poprawić elektronicznie

Podatnicy, którzy rozliczyli się z fiskusem za 2011 r., ale popełnili błąd, mogą przesłać korektę zeznania rocznego PIT przez internet... Gazeta Prawna

Wprowadzenie odliczenia VAT od paliwa jest mało realne

PiS proponuje, aby do końca 2012 r. przedsiębiorcy mieli prawo odliczać 33 proc. VAT od paliwa, oleju napędowego lub gazu do samochodów osobowych... Gazeta Prawna

Limity pożyczek ograniczają rozliczenie z fiskusem

Drobne pożyczki trzeba sumować i dopiero po przekroczeniu progu zwolnienia w wysokości 5 tys. zł, udać się do urzędu skarbowego... Gazeta Prawna

Separacja nie pozbawi zasiłku pogrzebowego

Sąd Najwyższy w uchwale z 17 stycznia 2012 r. (I UZP 8/2011) uznał, że separacja nie jest równoznaczna z rozwodem. Tym samym nie może być podstawą odmowy prawa do zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprawdź, czy powinieneś zapłacić

Urząd skarbowy może wysłać podatnikowi wezwanie. Warto je przeczytać i stawić się w określonym dniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie radzisz sobie, zaangażuj pełnomocnika

Podatnik nie musi sam znać przepisów i osobiście kontaktować się z urzędem skarbowym. Może wyręczyć się inną osobą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komu się poskarżyć

Jeśli chcemy odwołać się od decyzji podatkowej lub potem zaskarżyć ją do sądu, pamiętajmy, aby nasze pismo złożyć do tego organu, z którego działań jesteśmy niezadowoleni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 kwietnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 17/12

W sytuacji, gdy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w drodze decyzji podatkowej koryguje wielkość podatku należnego VAT poprzez zmianę stawki opodatkowania w stosunku do określonego obrotu, to treść takiej decyzji stanowi istotny fakt prawotwórczy dla decyzji w przedmiocie określenia przychodu (dochodu) i zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym...

Wyrok NSA - II FSK 1727/10

Decyzja organu odwoławczego, o której mowa w art. 233 § 1 pkt 2 lit. a/ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), wydana po upływie terminu określonego w art. 68 § 4 O.p., która uchyla decyzję organu pierwszej instancji w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osobowego fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu i ustala wysokość zobowiązania podatkowego w mniejszej wysokości, nie jest powtórnym merytorycznym rozstrzygnięciem kreującym zobowiązanie podatkowe, lecz oznacza jedynie stwierdzenie, że decyzja organu pierwszej instancji, w wyniku której powstało zobowiązanie podatkowe, była zgodna z prawem, jednak nieprecyzyjna co do wysokości zobowiązania podatkowego...

Przegląd prasy

Księgowi i audytorzy nie donoszą na klientów. A powinni

Biura rachunkowe i biegli rewidenci muszą informować o podejrzanych transakcjach. W praktyce nieprecyzyjne przepisy można jednak ominąć... Gazeta Prawna

Ulgi mają wspierać rozwój spółdzielczości

Platforma Obywatelska przygotowała projekt ustawy o spółdzielniach, który ma im dać preferencje w podatku dochodowym... Gazeta Prawna

Bank zaliczy odszkodowanie do kosztów uzyskania przychodów

Wypłacone wynajmującemu przez bank odszkodowanie za przedwczesne rozwiązanie umowy najmu może być kosztem uzyskania przychodów - orzekł WSA w Warszawie... Gazeta Prawna

Darmowy pakiet medyczny nie wpływa na współczynnik VAT

Koszt poniesiony na usługi medyczne, które świadczone są nieodpłatnie na rzecz podatnika, nie może zostać uznany za obrót... Gazeta Prawna

Podatniku, szykuj się na duże zmiany w VAT

Nastąpi zmiana filozofii rozliczania się przedsiębiorców z fiskusem. Ministerstwo Finansów pracuje nad dużymi zmianami w ustawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ciąża wyklucza rozstanie z pracownicą

Aby ocenić skuteczność porozumienia o rozwiązaniu angażu zawartego z kobietą w odmiennym stanie, trzeba ustalić, czy w momencie składania oświadczenia woli wiedziała o tym, że spodziewa się dziecka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy fiskus sam określa dochód, z reguły trzeba dopłacić do podatku

Przepisy przyznają organom podatkowym prawo do szacunkowego ustalenia podstawy opodatkowania, ale jedynie wtedy, gdy brak jest danych niezbędnych do ustalenia rzeczywistej jej wielkości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lewe zwolnienie nie da zasiłku i pozbawi posady

Jeśli L-4 jest fałszywe, to nie dość, że pracownik nie dostanie chorobowych pieniędzy, to jeszcze może otrzymać "w prezencie" dyscyplinarkę od szefa i zarzut karny od prokuratora... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 kwietnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 2025/09

Przychód akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej nie będącego komplementariuszem z tytułu dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku podlega opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania dywidendy. Przychodem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu posiadanych udziałów w tej spółce są bowiem środki pieniężne lub wartości pieniężne otrzymywane w wyniku podziału zysku, a więc przychód w rozumieniu art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychód ten podlega opodatkowaniu dopiero w momencie faktycznej wypłaty. W takim wypadku akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej obowiązany jest na podstawie art. 5 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychody z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej połączyć z innymi swymi przychodami. Następnie na podstawie art. 25 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązany jest on uiścić zaliczkę na podatek dochodowy z tytułu otrzymanego przychodu ze spółki za miesiąc, w którym otrzymał wypłatę z zysku...

Postanowienie NSA - II ONP 4/11

Z istoty sądowego stosowania prawa, opartego na zasadzie niezawisłości sędziowskiej, wynika, że o niezgodności z prawem w rozumieniu przepisów art. 285a P.p.s.a. można mówić wówczas, gdy niezgodne z prawem działanie sądu ma charakter oczywisty, przekraczający granice sędziowskiej swobody wykładni i stosowania prawa...

Przegląd prasy

Ubezpieczenia społeczne: Znikną podwójne kary dla samozatrudnionych

Dziś rząd zajmie się projektem ustawy zakazującej dwukrotnego karania samozatrudnionych za to, że za mało albo w ogóle nie płacili składek ubezpieczeniowych do ZUS... Gazeta Prawna

Nie każdą darowiznę kościelną trzeba odliczać w ramach limitu 6-proc. w PIT

Odliczenia darowizn na cele kultu religijnego w PIT nie należy mylić z odliczeniem darowizn przekazanych na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych... Gazeta Prawna

Pakiety medyczne: pracownik zapłaci sam za możliwość wizyty u lekarza

Osoby, które korzystały z opłacanych przez szefa pakietów medycznych, muszą zwracać pieniądze za tę opiekę... Gazeta Prawna

Skarżymy się administrację. Liczba skarg do NSA wzrosła w ciągu roku o 20 proc.

70 tys. skarg wpłynęło do sądów administracyjnych w 2011 roku. To o ponad 2 tys. więcej niż przed rokiem... Gazeta Prawna

Jak rozliczyć nakłady na poszukiwanie gazu łupkowego

Gdy znaczne koszty działalności generowane są już na samym jej początku, a ewentualny przychód pojawia się dopiero po kilku latach prowadzenia inwestycji, powstaje strata, którą może być trudno uwzględnić w rozliczeniu podatkowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czynny żal uratuje przed sankcjami

Sprawcy przestępstw lub wykroczeń skarbowych mogą uniknąć odpowiedzialności karnej. Wystarczy, że sami zawiadomią organ ścigania o swoim przewinieniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak dzielić dopłaty unijne po rozwodzie

Choć setki tysięcy rolników i producentów rolnych dostaje od kilku lat pieniądze z UE, nie jest jasne, jak je traktować, gdy dochodzi do rozstania czy podziału majątku wspólnego małżeńskiego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwykle 12 miesięcy, ale są sytuacje wyjątkowe

Kiedy pracownik uda się na urlop wychowawczy przed pierwszą rocznicą zatrudnienia, średnią pensji trzeba ustalić z faktycznego okresu pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 kwietnia 2012

Informacje NetTAX

Szkolenie ANVIX

Serwis NetTAX objał patronat medialny nad szkoleniem organizowanym przez firmę Anvix....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - II SA/Bk 871/11

W przypadku ukarania lub skazania osoby fizycznej za czyn zabroniony w rozumieniu art. 107 k.k.s. nie jest prawnie dopuszczalne wydanie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) za zachowanie stanowiące naruszenie tego przepisu, jeżeli zachowanie to jest tym samym, które zostało już poddane prawnokarnej ocenie w postępowaniu karnoskarbowym. W takiej sytuacji ustalenie kary pieniężnej w postępowaniu administracyjnym stanowi o naruszeniu zawartej w art. 2 Konstytucji RP zasady demokratycznego państwa prawnego oraz zasady proporcjonalności...

Postanowienie WSA - III SA/Po 883/11

Przesłanki przyznania prawa pomocy nie są tożsame z bezskutecznością egzekucji należności pieniężnych...

Przegląd prasy

Złożenie e-PIT musi potwierdzać specjalny druk

Osoby rozliczające się za 2011 r. w formie elektronicznej otrzymują urzędowe poświadczenie odbioru zeznania, które powinni przechowywać prawie sześć lat... Gazeta Prawna

Dziś mija termin zapłaty raty podatku od nieruchomości

Przedsiębiorstwa będące właścicielami gruntów, budynków i budowli mają ostatni dzień na zapłatę podatku od nieruchomości... Gazeta Prawna

Kasę fiskalną można zutylizować

Zakończenie działalności gospodarczej zmusza podatnika do likwidacji kasy fiskalnej... Gazeta Prawna

Kolejna odsłona emerytalnej bitwy: sędzia i prokurator

Wszystko wskazuje na to, że jutro Rada Ministrów przyjmie ostateczną wersję projektu ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego i wyśle ją do Sejmu... Gazeta Prawna

Wręczanie wypowiedzeń to nie teatr

Pracodawca, który publicznie przekazuje pisma i informacje o zwolnieniu z pracy, łamie prawo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wsteczna podwyżka nie zawsze zwiększy zasiłek

Podniesienie wynagrodzenia nie da wyższego świadczenia za czas niezdolności do pracy, jeśli podstawa jego wymiaru była liczona z pensji za miesiące sprzed tej zmiany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W jakim trybie sąd rozpatrzy skargę audytora na dyscyplinarkę

Biegły rewident, któremu wymierzono karę dyscyplinarną, może się odwołać do okręgowego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy mogą sobie ułatwić dokonywanie wzajemnych rozliczeń

Zobowiązania można regulować za pomocą weksli i czeków, które pozwalają na wydłużenie zapłaty, i otrzymanie nieoprocentowanego kredytu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 kwietnia 2012

Przegląd prasy

Dział spadku nie wpłynie na wysokość PIT

Otrzymanie przez podatnika w wyniku podziału odziedziczonego majątku kwoty, która nie przekracza udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu... Gazeta Prawna

Serwis internetowy jest tylko pośrednikiem przy e-fakturze

Autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury elektronicznej nie zapewni platforma wymiany e-dokumentów. Jeśli faktury elektroniczne mają być faktycznie zrównane z papierowymi, to niezbędne jest stosowanie takich samych procedur do wszystkich dokumentów... Gazeta Prawna

Dłuższa praca i wyższy VAT - to realny scenariusz

Za 30 lat co drugi Polak będzie miał więcej niż 50 lat. Liczba osób w wieku produkcyjnym spadnie o 5 mln. Bez reformy zabraknie nam rąk do pracy. A nasi spadkobiercy nie utrzymają systemu emerytalnego... Gazeta Prawna

Fiskus nie oddaje podatnikom odsetek

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego osoby, którym celnicy nie zwrócili akcyzy w terminie, nie mogą żądać odsetek podatkowych, gdyż nie ma odpowiednich przepisów... Gazeta Prawna

Koszty po zamknięciu firmy

Mimo zakończenia działalności przedsiębiorcy nadal mogą w niektórych przypadkach odliczyć VAT. Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej z założenia oznacza, że przedsiębiorca nie wykonuje już czynności opodatkowanych VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Emerytura częściowa na etacie

Nowy system będzie zachęcał pracowników do pomniejszania kapitału zebranego na emeryturę. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało nową wersję nowelizacji podnoszącej wiek emerytalny do 67 lat dla kobiet i mężczyzn... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskusy podzielą się danymi

Władze podatkowe krajów UE szybciej przekażą sobie informacje dotyczące podatników. Łatwiej przeprowadzą też kontrole wielostronne w spółkach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezpłatne porady mogą być wolne od podatku

Darmowa pomoc prawna nie podlega VAT, jeśli wiąże się z promocją udzielającej jej kancelarii. Korzystająca z niej osoba nie zapłaci PIT od porady o wartości do 200 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 kwietnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja ogólna z dnia 30 marca 2012 r., sygnatura PT1/033/2/46/KSB/12/PT-241/PT-279

W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczeń złożonych, w tym czynności polegających na dostawie sprzętu medycznego i towarzyszącym tej dostawie czynności adaptacji pomieszczenia, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam...

Interpretacja ogólna z dnia 15 lutego 2012 r., sygnatura PL/LM/834/10/BNJ/12/41

Stosowanie przepisu art. 4a pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn w przypadku, gdy środki pieniężne będące przedmiotem darowizny lub polecenia darczyńcy zostały przekazane bezpośrednio na rachunek dewelopera, ale na rzecz nabywcy, który zawarł umowę z deweloperem...

Przegląd prasy

Otrzymanie majątku w spadku trzeba zgłosić na piśmie do urzędu skarbowego

Rozmowa z pracownikiem urzędu skarbowego nie może zastąpić formalnego zgłoszenia nabycia spadku na formularzu SD-Z2 - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. W rozpatrywanej sprawie skarżący otrzymał majątek po zmarłym ojcu... Gazeta Prawna

Ulga musi być dokumentowana

Osoba niepełnosprawna, która korzysta z ulgi rehabilitacyjnej, może poświadczyć wydatki, przedstawiając fakturę bądź rachunek za usługi od przedsiębiorcy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera ulgi dla określonej grupy osób niepełnosprawnych... Gazeta Prawna

Prawo do zwrotu powinien mieć każdy dostawca towarów

Ustawodawca, ograniczając krąg osób, które mogą się ubiegać o odzyskanie zapłaconego w Polsce podatku akcyzowego, naruszył przepisy unijnej dyrektywy... Gazeta Prawna

Firma ze stratą wystawia się na kontrolę

Przedsiębiorcy, którzy wykazują niskie przychody lub straty z prowadzonej działalności gospodarczej, będą automatycznie obejmowani kontrolą podatkową. Urzędnicy skupią się na wykazaniu zamierzonych i niezamierzonych pomyłek... Gazeta Prawna

Przepisy o zamówieniach rodzą korupcję

Wśród przedstawionych przez PKPP Lewiatan największych przeszkód ograniczających polskich przedsiębiorców kilkanaście wynika z prawa zamówień publicznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Licencja na mecz w pubie

Transmisja z Euro 2012 w restauracji czy pubie wymaga zezwolenia. Właściciele lokali muszą się o nie zwrócić do UEFA. Brak zgody Federacji naraża na odpowiedzialność odszkodowawczą. Transmisje z dużych imprez sportowych, takich jak Euro 2012, to doskonały biznes dla właścicieli restauracji czy pubów, ponieważ kibice chętniej je w tym czasie odwiedzają... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Darmowy dojazd do pracy czasami bez podatku

Fiskus chce, aby pracodawca, który zapewnia swoim podopiecznym bezpłatny transport do firmy, naliczał im przychód. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Osoby, które spierają się z fiskusem o opodatkowanie darmowych dowozów do firmy, ciągle mogą liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aplikanci skutecznie kwestionują wyniki egzaminów

Komisje egzaminacyjne uwzględniły aż 44 proc. odwołań od wyniku egzaminu radcowskiego i adwokackiego. Po rozpatrzeniu w sumie 868 odwołań na listy adwokatów mogą się wpisać 94 osoby, radców - 287... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 kwietnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 667/11

W sytuacji, gdy zostanie wydana decyzja w trybie art. 21 § 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm. ) podstawę wystawienia tytułu wykonawczego nie może stanowić art. 3 a § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. Nr 229, poz. 1954 z 2005 r. z późn. zm. )...

Wyrok NSA - II FSK 902/10

Przychodem z udziału akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, będącego osobą fizyczną, jest wyłącznie dywidenda. Stanowi ona przychód należny dopiero w dacie jej otrzymania...

Przegląd prasy

Spóźnienie oznacza utratę preferencji

Mąż i żona, którzy chcą złożyć wspólne zeznanie za 2011 r., muszą to zrobić najpóźniej 30 kwietnia 2012 r. Po tej dacie tracą prawo do preferencyjnego opodatkowania... Gazeta Prawna

Polski fiskus przekaże informacje za granicę

Polska skarbówka będzie wymieniać się informacjami z administracjami podatkowymi innych krajów unijnych, które będą mogły generować skutki podatkowe. Zasada ta nie będzie dotyczyła VAT, akcyzy i opłaty skarbowej... Gazeta Prawna

Nie wszystkie odszkodowania są zwolnione

Kwoty odszkodowań zasądzone z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę podlegają PIT. Odszkodowania jako przysporzenie pieniężne są przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Gazeta Prawna

Darmowe wejściówki na Euro 2012 z podatkiem

Darmowe przekazanie biletów na imprezy sportowe podczas Euro 2012 nie jest całkowicie zwolnione z opodatkowania. Rozdawanie biletów na Euro 2012 jest sposobem na pokazanie się i zwrócenie uwagi na firmę... Gazeta Prawna

Optymalizacja podatkowa bez Cypru i Luksemburga

Nadchodzące zmiany w dwustronnych umowach podatkowych znacznie ograniczą obecne korzystne możliwości rozliczania się z fiskusem. Zapowiada się koniec udogodnień podatkowych z wykorzystaniem Cypru i Luksemburga... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jeszcze jeden przetarg i nagranie zastąpi protokół

Kilka razy przekładane nagrywanie rozpraw ruszyć ma w całym kraju z końcem lipca. Tym razem już na pewno - zapewnia resort sprawiedliwości. Pierwsza fala wyposażania sądów w tzw. elektroniczny protokół obejmie 346 sal, po kilka w sądach apelacyjnych i okręgowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czego nie trzeba ujawniać w PIT

W zeznaniu rocznym nie trzeba wykazywać wszystkich uzyskanych dochodów. Kategoria ta obejmuje duży katalog należności, które ustawodawca zwolnił z opodatkowania, i to nie tylko w ustawie podatkowej, ale także w innych przepisach szczególnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Burza w adwokaturze wokół specjalizacji

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej uważa, że błędem było odwołanie przez prezydium NRA szefa Komisji Etyki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 kwietnia 2012

Informacje NetTAX

Konferencja SPGIH

Serwis NetTAX wraz Sekcją Prawa Gospodarczego i Handlowego TBSP UJ oraz Klubem Jagiellońskim we współpracy z Katedrą Prawa Gospodarczego Prywatnego oraz Katedrą Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego serdecznie zapraszają na....

Szkolenia EUROFINANCE

Serwis NetTAX objął patronat medialny nad szkoleniami organizowanymi przez firmę EUROFINANCE....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 15/12

Wykładnia językowa, systemowa i celowościowa art. 6 ust. 2 u.p.o.l. uzasadnia twierdzenie, że określony w tym przepisie moment powstania obowiązku podatkowego dotyczy wszystkich nowo wybudowanych budynków lub budowli, niezależnie od tego, czy ich właścicielem lub posiadaczem jest inwestor, czy też nabywca....

Wyrok WSA - I SA/Bk 117/11

Nie jest prawnie dopuszczalne orzekanie przez organy podatkowe w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty (pozytywnie lub negatywnie dla wnioskodawcy), bez uprzedniego określenia podatnikowi wysokości zobowiązania podatkowego powstającego z mocy prawa. Zajęcie stanowiska (rozstrzygnięcie) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego, będzie warunkowało w tej samej decyzji rozstrzygnięcie w przedmiocie o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w danym podatku. W takiej sytuacji za przedwczesne i prawnie niedopuszczalne, należy uznać wypowiadanie się przez sąd co do istoty rozumienia spornych przepisów - w sprawie o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w podatku....

Przegląd prasy

Usługi otrzymane od firmy współmałżonka są kosztem uzyskania przychodów

Przedsiębiorca, który wystawia faktury na rzecz małżonka prowadzącego działalność, nie może być traktowany jak osoba wykonująca pracę... Gazeta Prawna

Nauczyciela akademickiego ocenią studenci i doktoranci

Analizę pracy nauczyciela akademickiego należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz na dwa lata. Obejmuje ona ocenę sposobu wypełniania obowiązków naukowo-dydaktycznych, a także przestrzegania prawa autorskiego i wynalazczego... Gazeta Prawna

Korzystałeś z kafejki internetowej? Masz prawo do ulgi w PIT

Podatnicy żądają dowodu potwierdzenia, że korzystali z kawiarenki internetowej, bo daje on prawo do ulgi w zeznaniu rocznym PIT... Gazeta Prawna

Alkohol kupiony na imprezy pracownicze nie jest kosztem uzyskania przychodów

Podawanie napojów alkoholowych na imprezach szkoleniowych połączonych z integracją ma cechy reprezentacji i nie może być kosztem podatkowym firmy... Gazeta Prawna

Wydatki na bankiet można uwzględnić w kosztach firmy

Jeśli impreza jest elementem strategii marketingowej dotyczącej promocji danego produktu, to jej organizacja, w tym na zakup usług gastronomicznych i alkoholu, nie jest związana z reprezentacją, lecz z reklamą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jakie są konsekwencje zatrudnienia męża

Zatrudniając małżonka, nie zaliczymy do kosztów jego pensji brutto. Mamy jednak prawo ująć w księdze przychodów i rozchodów finansowane przez firmę składki ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ubezpieczenie zdrowotne zmniejsza podatek

Składki na zapewnienie dostępu do lekarza opłacone bezpośrednio przez podatnika lub pobrane przez płatnika w roku podatkowym odliczamy od podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ujęcie w księgach czy w zeznaniu - co się bardziej opłaca

Przedsiębiorca może płacone za siebie i osoby współpracujące składki zaliczać do kosztów lub odliczać w zeznaniu rocznym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 kwietnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1589/10

Przepisy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 tej ustawy oraz w związku z art. 3 ust. 1 pkt b ustawy Prawo budowlane należy rozumieć w ten sposób, że przy rozważaniu opodatkowania podatkiem od nieruchomości stacji narciarskiej opodatkowaniu podlegają wszystkie elementy wyciągu tworzące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami....

Wyrok NSA - II FSK 2105/09

Sankcyjna, 20% stawka podatku od czynności cywilnoprawnych, o której mowa w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, znajduje zastosowanie tylko w sytuacji zainicjowanej przez podatnika w trakcie czynności kontrolnych lub postępowania podatkowego, tj. gdy „powołuje się na fakt zawarcia pożyczki"....

Przegląd prasy

Kto może pracować w Wielkanoc

8 i 9 kwietnia, czyli w pierwszy i drugi dzień świąt wielkanocnych, będzie obowiązywał zakaz pracy w handlu... Gazeta Prawna

Dzieci odpowiadają za długi podatkowe rodziców

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził stanowisko fiskusa, że rodzina przedsiębiorcy może odpowiadać za jego zaległości podatkowe... Gazeta Prawna

Nowe ulgi podatkowe mają łagodzić wysokie ceny paliw

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami do Sejmu wpłynęły projekty PiS wprowadzające podatkowe antidotum na rosnące ceny benzyny... Gazeta Prawna

PIT: Do korekty zeznania trzeba dołączyć uzasadnienie dokonanych zmian

Załącznik do rocznego zeznania podatkowego PIT jest poprawiany łącznie z całą deklaracją, którą należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania... Gazeta Prawna

Polski urząd nie zawsze musi wiedzieć o zatrudnieniu cudzoziemca

Legalny pobyt obcokrajowca w Polsce może być podstawą do zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia wojewody na jego przyjęcie do pracy w naszym kraju... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy zezwolenie nie jest konieczne

Jeśli pobyt w Polsce odbywa się w ramach oddelegowania, nie trzeba prosić wojewody o zgodę na pracę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy podatnik nie musi składać podpisu na drukach przesyłanych do urzędu

Udzielając pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji, warto pamiętać o precyzyjnym sformułowaniu jego treści... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy ZUS się pomyli, nie zmieni decyzji

Przepisy pozwalające odbierać przyznaną wcześniej emeryturę lub rentę trzeba jak najszybciej zmienić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 kwietnia 2012

Informacje NetTAX

VIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Serwis NetTAX wraz APEXnet serdecznie zapraszają na VIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych....

Wykłady ECDDP

Serwis NetTAX wraz z Grupą ECDDP pragnie zaprosić na serię bezpłatnych wykładów z zakresu optymalizacji podatkowej, które będą odbywać się będą w 19 miastach....

Ogólnopolski Konkurs Law Games

Serwis NetTAX we współpracy z ELSA Poland zapraszają do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Law Games....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1523/10

Treść wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wyznacza przedmiotowy zakres postępowania interpretacyjnego - uzupełnienie wniosku dokonywane w trybie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) może zatem polegać również na wskazaniu konkretnych przepisów prawa podatkowego, które mają zostać poddane interpretacji: organy podatkowe nie są uprawnione do samodzielnego ustalania i dowodowego weryfikowania stanu faktycznego dochodzonej przez wnioskodawcę interpretacji prawa podatkowego ani też do udzielania jej w obszarze regulacji prawnych nie przedstawionych w stanowisku wnioskodawcy odnośnie do podatkowej kwalifikacji danego stanu faktycznego....

Wyrok NSA - I FSK 621/11

Art. 19 ust. 13 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług należy interpretować w ten sposób, że dla zastosowania tego przepisu nie jest konieczne aby gaz był dostarczany za pomocą sieci przewodowej łączącej bezpośrednio sprzedającego z klientami. Przepis ten ma zastosowanie również wówczas, gdy obrót gazem grzewczym przebiega w ten sposób, że najpierw gaz jest przemieszczany przez podatnika do będących jego własnością zbiorników, które z obiektami klienta są połączone przewodami i dopiero w miarę zużycia gazu przez klienta, jest on sprzedawany odbiorcy, a ostateczne rozliczenie pomiędzy dostawcą a odbiorcą następuje po dokonaniu odczytu licznika....

Przegląd prasy

Związkowcy chcą ponownych konsultacji społecznych w sprawie emerytur. Grożą strajkiem

NSZZ "Solidarność" domaga się od premiera ponownego skierowania do konsultacji społecznych projektu ustawy emerytalnej wprowadzającej świadczenia częściowe... Gazeta Prawna

RPO chce, by ZUS nie mógł zabierać emerytury na podstawie nowych dowodów

Rzecznik praw obywatelskich domaga się od szefa resortu pracy nowelizacji ustawy, zgodnie z którą prawo do świadczeń z ZUS lub ich wysokość ulegają ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nowe dowody... Gazeta Prawna

Rozliczenie podatkowe składa się na pięciu drukach PIT

Zeznanie roczne należy złożyć na jednym z formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39. Podatnik, który otrzymał za 2011 r. kilka informacji o uzyskanych dochodach powinien zacząć od ich uporządkowania... Gazeta Prawna

PIT: Napiwki stanowią przychód z umowy o pracę lub przychód z innych źródeł

Jeśli pracownicy sami dzielą się napiwkami otrzymanymi od klientów, to jest to przychód z innych źródeł... Gazeta Prawna

Akcesoria są przyczyną sporów

Zdaniem organów podatkowych nie ma sensu, aby właściciel firmowego jednośladu brał fakturę za kask i strój motocyklowy, bo przepisy i tak nie pozwalają jej rozliczyć. Ich argumentacja jest jednak nieprzekonująca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szef zwolni pracownika nawet w rozmowie przez telefon

Chociaż wypowiedzenie angażu powinno być pisemne, także ustne czy e-mailowe oświadczenie szefa zakończy etat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto zapłaci za droższą eksploatację służbowego auta

Rosnące ceny paliw zmuszają pracodawców do coraz większych oszczędności. Nie zawsze jednak większe spalanie firmowego pojazdu od zakładanego na papierze obciąża pracownika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podwładny musi wiedzieć, kiedy ma wczasy, a kiedy wolne

Jeśli szef chce wysłać pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia, choć wcześniej zwolnił go z zadań, musi to zrobić w precyzyjnie podanych terminach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 kwietnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 909/11

W sytuacji świadczenia przez pracowników pracy na terytorium Francji, art. 32 ust. 6 Ordynacji podatkowej ( Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. z późn. zm. ) w kontekście sformułowania "będą podlegać opodatkowaniu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy nie zostaną spełnione przesłanki określone w art. 15 ust. 2 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francji z dnia 20 czerwca 1975 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatku od dochodu i majątku ( Dz. U. Nr 1, poz. 5 z 1977 r. ). Skoro bowiem przepis ten wyłącza opodatkowanie uzyskanych dochodów z tytułu świadczenia pracy na terytorium Francji w tym kraju oraz przesądza, że podlegają one opodatkowaniu w Polsce, to do momentu, do którego te przesłanki istnieją, nie ma prawnych możliwości przyjęcia, że dochody te "będą podlegały opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej"....

Postanowienie WSA - VI SA/Wa 1582/11

W świetle art. 3 ust. 2 i 3 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) fundacja powinna posiadać zapewnione przez fundatora składniki majątkowe przeznaczone na realizacje celów fundacji W świetle powyższego fundator powinien zapewnić także środki na pokrycie kosztów postępowań sądowych związanych z realizacją celów fundacji. Nie zasługuje zatem na uwzględnienie wniosek fundacji o przyznanie prawa pomocy, skoro przepisy prawa uzależniają jej funkcjonowanie w obrocie prawnym od dysponowania środkami finansowymi. Podkreślić wymaga, że w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji (art. 15 ust. 1 ustawy o fundacjach)....

Przegląd prasy

Wydłużenie wieku emerytalnego trafi do Trybunału Konstytucyjnego

NSZZ "Solidarność" chce, żeby ustawa o wydłużeniu wieku emerytalnego została zbadana pod względem zgodności z konstytucją... Gazeta Prawna

Podatek od nieruchomości i rolny na jednym gruncie?

W przypadku wyłączenia nieruchomości pod domem z produkcji rolnej nie może być ona objęta podatkiem rolnym i od nieruchomości... Gazeta Prawna

Sposób na tańsze wakacje - nie bierz faktury VAT

Właściciele pensjonatów zaproponują tańszą ofertę wakacyjną jeśli nie będą musieli wystawić faktury VAT. Urzędnicy alarmują, że to niezgodne z prawem... Gazeta Prawna

Podatnicy nieprawidłowo wykazują ulgi w PIT

W rozliczeniach za 2011 r. podatnicy nadal popełniają błędy wpisując zbyt wysokie ulgi, często w wysokościach maksymalnych, choć nie ma na to żadnego uzasadnienia... Gazeta Prawna

Jak otrzymać licencję syndyka

Kandydat do pracy z upadającą firmą musi mieć przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce lub w innych krajach UE czy EFTA... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rekompensata od wojska objęta VAT

Zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu oddania jednostce wojskowej do użytkowania samochodów jest opodatkowane. Należy je traktować jako kwotę brutto... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za brak deklaracji o stanie majątku można pożegnać się z etatem

Pracownik samorządowy, który mimo ciążącego na nim obowiązku nie złoży oświadczenia majątkowego, naraża się na utratę wynagrodzenia, a nawet pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Leasing - korzystniejsza forma finansowania inwestycji w firmie

Inwestycje zrealizowane na preferencyjnych warunkach umożliwiają firmom z sektora MŚP ponadprzeciętną redukcję kosztów działalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 kwietnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1665/11

1. Treść art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) u.pd.o.f. nie uzależnia możliwości skorzystania ze zwolnienia, o jakim mowa w tym przepisie, od bezpośredniego przekazania środków pomocowych przez właściwy podmiot, a jedynie aby cel programu był realizowany przy pomocy tych środków....

Wyrok WSA - I SA/Bk 468/11

W art. 78 § 3 pkt 2 o.p. ustawodawca nie zastrzegł, że przyczynienie się organu podatkowego do powstania przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego powinno mieć charakter wyłączny. Zatem nawet wówczas, gdy w określonym stanie faktycznym do powstania takiej przesłanki mógł w jakimś stopniu przyczynić się również sam podatnik, to i tak kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia, czy podatnikowi przysługuje oprocentowanie będzie miało to, czy do powstania owej przesłanki zmiany lub uchylenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego nie przyczynił się głównie organ podatkowy....

Przegląd prasy

NSA: ulga meldunka w PIT obejmuje budynek i grunt

Ulga meldunkowa przy sprzedaży nieruchomości obejmuje nie tylko wartość budynku, ale również wartość gruntu, na którym jest on postawiony... Gazeta Prawna

Unia chce ukrócić oszustwa akcyzowe

Komisja Europejska zamierza objąć oleje smarowe systemem kontroli przemieszczania, gdyż firmy wykorzystują je do unikania akcyzy... Gazeta Prawna

Mąż z żoną mogą razem złożyć e-PIT

Wspólne zeznanie PIT składa jeden z małżonków. Druk musi podpisać, używając swoich danych osobowych. Mąż i żona mogą zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe, jeśli rozliczą się wspólnie... Gazeta Prawna

Będą zmiany w podatku od nieruchomości

Należy uprościć system wymiaru podatku od nieruchomości, aby obniżyć koszty postępowania ponoszone przez samorządy... Gazeta Prawna

Podwójna ulga na innowacyjność

Przedsiębiorca nabywający innowacyjną wiedzę technologiczną może sporo zaoszczędzić na podatkach. Mimo to niewiele firm korzysta z tej preferencji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Były właściciel może żądać unieważnienia komunalizacji

Stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej będzie mogła żądać osoba, która dopiero stara się o zwrot nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każde spotkanie wrzucimy w koszty

Tak zakwalifikować można tylko imprezę integracyjną sfinansowaną przez pracodawcę, która chociaż w części miała na celu zjednoczenie załogi, poprawę stosunków międzyludzkich i zacieśnienie więzi między podwładnymi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy będą składki społeczne i podatek

Gdy spotkanie integracyjne sfinansujemy ze środków obrotowych firmy, lepiej od tego nieodpłatnego świadczenia uregulować ubezpieczenia i zaliczkę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 kwietnia 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II GSK 334/11

Jeżeli rozporządzenie jest wydawane na podstawie przepisu upoważniającego, który jest zawarty w ustawie implementującej akt prawa UE, to organ upoważniony do wydania rozporządzenia ma obowiązek uwzględnienia norm zawartych w akcie implementowanym, niezależnie od tego, czy wyraźnie przewiduje to przepis upoważniający....

Wyrok NSA - II FSK 1412/10

O ile w świetle art. 29 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 ze zm.) organ egzekucyjny nie ma uprawnienia do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym, to wierzyciel ma nie tylko takie prawo, ale i wynikający z art. 34 § 1 u.p.e.a. obowiązek, bez wypełnienia którego organ egzekucyjny nie może kontynuować postępowania egzekucyjnego, lecz powinien zawiesić postępowanie na podstawie art. 34 § 4 tej ustawy....

Przegląd prasy

Emerytury częściowe moga okazać się furtką na obejście prawa

Świadczenia częściowe mogą się okazać furtką do omijania utrudnień w łączeniu emerytury z pracą. Takie świadczenia są elementem porozumienia koalicyjnego w sprawie wydłużenia wieku przechodzenia na emeryturę do 67 lat... Gazeta Prawna

Darowizny: gotówka jest częściowo zwolniona z podatku dochodowego

Liczba przedsiębiorstw, które przekazują darowizny i prezenty pracownikom z okazji świąt wielkanocnych wzrosła prawie o 12 proc. Najczęściej są to bony i kupony podarunkowe... Gazeta Prawna

Podatnik nie złoży w gminie e-wniosku o interpretację

Tylko dwa miasta przyjmują przez ePUAP pisma w sprawie interpretacji podatkowych. Podatnicy mogą składać wnioski o interpretacje indywidualne dotyczące problemów podatkowych do pięciu izb skarbowych... Gazeta Prawna

W 2013 r. będzie zakaz odliczania VAT od paliwa

Resort finansów pracuje nad zmianami w VAT w zakresie odliczania podatku. Chce, żeby samochody z kratką zniknęły z naszych ulic - mówi Tomasz Tratkiewicz, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów... Gazeta Prawna

Rolnik sam płaci składkę zdrowotną

Od 1 kwietnia 2012 r. KRUS nie płaci składek zdrowotnych za wszystkie osoby prowadzące działalność rolniczą. Część z nich sama musi je regulować co kwartał... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Talon talonowi nierówny

Daniny na rzecz ZUS od wartości bonów wielkanocnych naliczamy tylko wtedy, gdy są finansowane ze środków obrotowych. W innych okolicznościach składek można uniknąć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wypłata w ściśle określonym czasie

Deweloper może użyć środków zgromadzonych na rachunku powierniczym jedynie do realizacji konkretnego przedsięwzięcia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Anonim szuka roboty

Firma może wprowadzić wymóg, aby kandydaci do pracy nie podawali żadnych danych wskazujących na ich płeć czy wiek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama