Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - marzec 2012

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 marca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 21 marca 2012 r., sygnatura ILPP2/443-1650/09/12-S/AD

Jest możliwe przechowywanie kopii wystawianych faktur za pomocą elektronicznego systemu księgowego, jeżeli program, za pomocą którego są przechowywane uniemożliwia dokonywanie zmian w pierwotnych dokumentach i daje możliwość ich odtworzenia w postaci wydruku. Zatem, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania kopii wystawianych faktur w formie papierowej oraz przechowywania ich w tej postaci....

Wyrok WSA - I SA/Wr 1662/11

Aby budynek mógł zostać wyłączony z opodatkowania stawką jak dla budynków związanych z prowadzeniem przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej względy techniczne, o jakich mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. muszą mieć charakter obiektywny, a więc niezależny od woli przedsiębiorcy oraz trwały....

Przegląd prasy

Menedżer nie podwyższy kosztów dojazdów w złożonym zeznaniu PIT

Osoba zatrudniona na kontrakcie uzyskuje przychody z działalności wykonywanej osobiście. W zeznaniu rocznym PIT nie uwzględni biletów za dojazdy do pracy... Gazeta Prawna

Ulga rehabilitacyjna: Osoba niepełnosprawna nie musi być właścicielem lokalu

Podatnik, który posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ma prawo do odliczenia od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, udokumentowanych wydatków, które poniósł z własnych środków na adaptację mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności... Gazeta Prawna

Od 31 marca lokaty jednodniowe nie będą już pozwalały uniknąć PIT

Już 31 marca 2012 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące m.in. zasad zaokrąglania podatku. Oznacza to koniec takich produktów bankowych, jak lokaty antybelkowe... Gazeta Prawna

Wszystkie alimenty z ulgą podatkową w PIT

Trybunał Konstytucyjny uznał wczoraj, że przepis, który pozbawiał zwolnienia z PIT alimenty otrzymane w 2007 roku na rzecz innych osób niż dzieci na podstawie ugody sądowej, naruszał zasadę równości konstytucyjnej... Gazeta Prawna

Sery i masło to produkty rolnicze

Właściciel gospodarstwa może sprzedawać wytworzone w nim twarogi, jogurty i inne produkty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Brak sprzeciwu właściciela przesądza, że mamy do czynienia z usługą

Bezumowne korzystanie z cudzej własności może mieć kilka źródeł. Najczęściej następuje w wyniku bezprawnego zajęcia nieruchomości bądź też rozwiązania (upływ terminu, wypowiedzenie itp.)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd rozstrzygnie wątpliwości przy wykupie lokalu

Sądy nie chcą zakładać ksiąg wieczystych dla własnościowych mieszkań, które wykupili spółdzielcy po spłaceniu starych kredytów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ostatni dzwonek na rozliczenie CIT-8

W poniedziałek upływa termin na rozliczenie się z fiskusem osób prawnych. Muszą przekazać do urzędu CIT-8 i zapłacić ewentualny podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 marca 2012

Informacje NetTAX

KONFERENCJA Podatki VAT i CIT 2012

Serwis NetTAX objał patronat medialny nad Konferencją organizowaną przez Akademię Biznesu MDDP....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1680/10

Uchylenie tytułu wykonawczego, na podstawie którego prowadzono postępowanie egzekucyjne, nie działa wstecz (jak ma to miejsce w przypadku stwierdzenia nieważności) i nie unicestwia materialnego skutku, tj. przerwania biegu przedawnienia, wywołanego dokonaną skutecznie czynnością egzekucyjną w myśl art. 70 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)....

Przegląd prasy

Kredyt refinansowy wyłącza prawo do zastosowania ulgi mieszkaniowej

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił korzystny dla podatnika wyrok sądu wojewódzkiego potwierdzający prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, jeśli podatnik pieniądze ze sprzedaży mieszkania przeznaczył na spłatę kredytu refinansowego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego... Gazeta Prawna

Były właściciel nieruchości otrzyma zwrot VAT za materiały budowalne

Od kwietnia zmienią się limity zwrotu części VAT na materiały budowlane. Będą one niższe niż obecnie i wyniosą 32 686,26 zł oraz 14 008,40 zł odpowiednio dla budowy i remontu... Gazeta Prawna

Jesteśmy bez szans z sporze z fiskusem. Sądy nie analizują wniosków podatników

Osoby, które na sali rozpraw chcą okazać nowe dowody, praktycznie nie mają na to szans. Sędziowie dopuszczają taką procedurę w wyjątkowych sytuacjach... Gazeta Prawna

Preferencyjny PIT nie może pozbawić rodzica prawa do odliczenia ulgi na dzieci

Podatnik, który ma prawo do rozliczenia w zeznaniu PIT jako osoba samotnie wychowująca dziecko, może korzystać z odliczenia ulgi na dzieci... Gazeta Prawna

Kto musi pamiętać o sprawozdaniu

Duże zakłady przemysłowe zobowiązane są do końca marca przekazać sprawozdanie PRTR... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy niewykorzystany urlop na żądanie przechodzi na następny rok?

W każdym roku kalendarzowym zatrudnieni mają prawo do czterech dni urlopu na żądanie, których pracodawca udziela w terminach wskazanych przez zainteresowanych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tylko uprawniony odbiorca skorzysta z przywilejów

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują zwolnienie z podatku lub jego obniżenie dla odsetek, dywidend czy należności licencyjnych, pod warunkiem że płatności te trafiają bezpośrednio do właściciela... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jest przynajmniej pięć powodów, by przedsiębiorca korzystał z arbitrażu

Sąd polubowny może poprzedzić rozprawę zorganizowaniem posiedzenia wstępnego, na przykład w formie telekonferencji. Działanie takie pomaga zaplanować przebieg postępowania i oszczędza czas stron... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 marca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 12 marca 2012 r., sygnatura ITPB1/415-1296/11/AK

Działania Spółki można traktować jako sprzedaż premiową, gdyż przy zakupie przez klienta określonej ilości towaru dochodzi do wydania nagrody. Stosując taką formę zachęty Spółka motywuje swoich kontrahentów do zwiększonych zakupów. Organizacja sprzedaży premiowej oznacza dla spółki ponoszenie określonych wydatków, przede wszystkim związanych z zakupem stosownych nagród (telewizorów, aparatów fotograficznych, żelazek, kombinezonów itp.). W związku z tym wydatki te, jako pozostające w związku z przychodami ze sprzedaży, mogą stanowić w całości, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie podatnik zobowiązany jest do prawidłowego udokumentowania wydatków zgodnie z odrębnymi przepisami....

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicachz dnia 12 marca 2012 r., sygnatura IBPP3/443-17/12/PK_s

Spółka zawarła kontrakt z kontrahentem mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii na pośrednictwo w wymianie pakietów RTP przy wykorzystaniu protokołów sygnalizacyjnych właściwych dla technologii VOIP między kontrahentem a podmiotami działającymi w krajach poza terenem UE. Świadczone usługi są świadczone dla siedziby prowadzenia działalności gospodarczej kontrahenta brytyjskiego, która znajduje się w Wielkiej Brytanii....

Przegląd prasy

Jest wstępne porozumienie w sprawie emerytur częściowych. Teraz czas na mundurówki

Do finalnego spotkania Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka, na którym dograne zostaną szczegóły, może dojść jeszcze dziś... Gazeta Prawna

Bez druku RMUA pracownik z abonamentem zapłaci więcej za leki

Prywatne centra medyczne, które oferują pakiety dla pracodawców, wymagają dowodu ubezpieczenia od ich pracowników (RMUA)... Gazeta Prawna

Podatnicy: urzędnik to twój wróg

Agresja osób kontrolowanych podczas wizyt skarbówki to częste zjawisko. Poza brakiem współpracy zdarzają się wulgaryzmy, zastraszanie, pobicia... Gazeta Prawna

PIT: Nie tylko rodzice mogą skorzystać z ulgi na dziecko

Jeżeli podatnik jest opiekunem prawnym brata, który z nim mieszka, albo tworzy dla brata rodzinę zastępczą, może skorzystać z ulgi na dziecko w PIT... Gazeta Prawna

Dla komornika ująć trzeba z dwóch różnych części

Zajęcie egzekucyjne wystawione dla pracownika, który w miesiącu nie wykonywał zadań przez wszystkie dni, bo chorował, otrzymując za to zasiłek z ubezpieczenia społecznego, wymaga odrębnych rachunków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak potraktować pozostawione nakłady na dzierżawiony grunt

Strata związana z likwidacją nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego, niepolegająca na zmianie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, może być zaliczona do kosztów podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wdając się w spór z pracodawcą, trzeba mieć dowody jego nierzetelności

Były kolega z firmy, który pomoże w zbieraniu kwitów na dawnego przełożonego, musi się liczyć ze zwolnieniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wychowawcze do poprawki

Z wyjaśnień resortu pracy na temat zasad naliczania składek za osoby korzystające z urlopu rodzicielskiego obowiązujących od 1 stycznia 2012 r. wynika, że wiele firm musi skorygować raporty za styczeń i luty br... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 marca 2012

Przegląd prasy

Zarzuty, których nie zgłosiła strona, nie liczą się

Sąd nie może zmniejszyć wysokości kary umownej, jeśli nie żąda tego strona - wynika z orzeczenia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Orzekał on w sprawie spółki z o.o., która zawarła z osobami fizycznymi, posiadającymi kilka lokali gastronomicznych, umowę o współpracy... Gazeta Prawna

Podatnicy czekają na zmiany w e-fakturach

Firmy, które chcą przesyłać faktury elektroniczne, muszą mieć zgodę od odbiorcy. Przepisy wspólnotowe dopuszczają milczącą akceptację. Komisja Europejska zdecydowała o uproszczeniu systemu fakturowania w krajach Wspólnoty, wprowadzając zmiany do dyrektywy 112... Gazeta Prawna

Wynajem mieszkania można zaliczyć w koszty podatkowe

Podatnik mieszka w innym województwie, niż prowadzi biznes. W celu obniżenia wydatków ponoszonych na hotele oraz transport wynajął mieszkanie w mieście, w którym ma firmę... Gazeta Prawna

Celnicy niesłusznie opodatkowują ubytki towarów akcyzowych

Celnicy wymagają zapłaty w Polsce akcyzy od ubytków wyrobów stwierdzonych w innym państwie UE. Zdaniem Karola Kołowskiego, eksperta z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, taka praktyka organów celnych jest niezgodna z przepisami zarówno nowej dyrektywy horyzontalnej, jak i polskiej ustawy o podatku akcyzowym... Gazeta Prawna

Oświatowe prawo powielaczowe

Kryteria rekrutacji do przedszkoli to fikcja. Tak naprawdę tylko dyrektor przedszkola wie, dlaczego jedno dziecko jest przyjęte, a inne nie. Publiczne przedszkole to takie, które przeprowadza rekrutację dzieci, stosując zasadę powszechnej dostępności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niechciana nowela wchodzi w życie

Oceny okresowe sędziów, większe uprawnienia dla referendarzy oraz stanowisko menedżera do spraw finansowych w każdej placówce. W sądach zaczyna się prawdziwa rewolucja... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy lepiej dla konsumenta to gorzej dla przedsiębiorcy

Unia Europejska chce ułatwić robienie zakupów za granicą. W piątek w Europejskim Centrum Konsumenckim odbyła się debata na temat nowych regulacji zaproponowanych przez Komisję Europejską w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich (ADR)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Autor zaoszczędzi na ZUS

Jeśli firma umiejętnie skonstruuje umowę o pracę zawartą z informatykiem, grafikiem, naukowcem czy innym twórcą, obie strony mogą zyskać nawet kilka tysięcy złotych rocznie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 marca 2012

Informacje NetTAX

Prawnicze Targi Praktyk i Pracy - relacja z wydarzenia

W dniach 20 - 21 marca 2012 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się II Edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy zorganizowanych przez firmę BCSystems oraz Wydział Prawa i Administracji UW....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała NSA - II FPS 4/11

W świetle art. 2 ust.1 pkt 2 i art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.) garaż stanowiący przedmiot odrębnej własności, usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawki podatku przewidzianej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e) tej ustawy....

Przegląd prasy

Darmowy najem i użyczenie mają ten sam efekt w rozliczeniach PIT

U pracownika, którego pracodawca zwolni z opłat czynszowych za mieszkanie, powstaje przychód. Gdy pracownik płaci czynsz, a zwolniony jest z opłat za najem, przychód nie powstaje - uważa resort finansów... Gazeta Prawna

Dla rocznego zeznania PIT meldunek jest nieważny

Urzędem skarbowym właściwym do złożenia zeznania podatkowego za 2011 r. jest ten urząd skarbowy, który był właściwy dla podatnika 31 grudnia 2011 r.... Gazeta Prawna

Raty od samochodu powiększa VAT od ubezpieczenia

Firmy leasingowe, które musiały zapłacić VAT od kosztów ubezpieczenia, nie zawsze mogą ten koszt przerzucić na leasingobiorców... Gazeta Prawna

Finanse Kościoła nie są przejrzyste

Trwa dyskusja na temat likwidacji Funduszu Kościelnego i wprowadzenia odpisu podatkowego na rzecz Kościoła... Gazeta Prawna

Szef nie szykanuje, gdy chce wykorzystać rzadkie umiejętności

Jeśli pracownik jest jedynym specjalistą w firmie z danej dziedziny, zasadniczo nie może skarżyć się, że szef go nęka, domagając się od niego aktywności po godzinach czy w czasie urlopu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do walki ze studentami uczelnie zatrudniają kancelarie prawne

Cześć uczelni wycofuje się z pobierania nielegalnych opłat za egzaminy poprawkowe i dyplomowe. Jednak inne zatrudniają kosztownych prawników i dalej kasują studentów - donosi "Metro"... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Elektroniczne deklaracje coraz powszechniejsze

Polacy przekonali się do rozliczeń z fiskusem za pośrednictwem sieci. Poprawia to pozycję kraju w rankingach przyjazności podatkowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umorzenie starych składek opłaci się budżetowi i ZUS

Umorzenie przedsiębiorcom starych składek na ZUS opłaci się budżetowi państwa i Zakładowi, bo osoby obecnie żyjące w ukryciu znów zaczną płacić podatki i składki - donosi "Dziennik Polski", powołując się na ekspertyzę resortu finansów ws. abolicji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 marca 2012

Informacje NetTAX

Ogólnopolskie Seminarium

Serwis NetTAX objął patronat medialny nad Ogólnopolskim Seminarium: Problemy Prawa Pracy w XXI wieku...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała NSA - I FPS 9/10

W świetle przepisów art. 86 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535, ze zm.) czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie mogą wpłynąć na zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zastosowaniu art. 90 ust. 3 powołanej wyżej ustawy...

Uchwała NSA - I FPS 1/11

Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu na podstawie art. 33a § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) powoduje bezprzedmiotowość postępowania odwoławczego dotyczącego tej decyzji i konieczność zastosowania art. 233 § 1 pkt 3 tej ustawy....

Przegląd prasy

Pracujący emeryci, którym ZUS wstrzymał świadczenie, przegrywają sprawy w sądach

Pracujący emeryci, którym ZUS wstrzymał wypłatę świadczenia tylko dlatego, że nie zwolnili się z pracy, przegrywają kolejne sprawy w sądach... Gazeta Prawna

Zaproszenie na imprezę integracyjną nie generuje przychodu

Nieprawdą jest, że przychodem pracownika jest samo zaproszenie do udziału w imprezie integracyjnej.... Gazeta Prawna

E-deklarację trzeba podpisać przed wysłaniem do urzędu

Podatnicy, którzy chcą wysłać zeznanie za 2011 r. przez internet, muszą je podpisać, stosując pięć cech osobowych lub e-podpis... Gazeta Prawna

Nie od każdego firmowego poczęstunku będzie VAT

Brak opodatkowania VAT posiłków wydawanych kontrahentom w celach ściśle związanych z działalnością potwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE... Gazeta Prawna

Zapisy, których w kontrakcie być nie powinno

Zawierając umowę cywilną, należy unikać w umowie sformułowań właściwych dla stosunku pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Korekty, zaległości, odsetki…

Pracodawca, który wpadnie w pułapkę złej umowy, nie ma lekko. Wraz z otrzymaniem orzeczenia sądu pracy czy protokołu pokontrolnego ZUS o istnieniu stosunku pracy czeka go cała masa poprawek i ponoszenia kosztów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podważy urząd lub zatrudniony

Jeśli zasady współpracy wskazują na omijanie przepisów o zatrudnianiu, uznania jej za stosunek pracy może żądać pracobiorca lub PIP... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy chcą wiedzieć, które usługi są związane z nieruchomościami

Świadczenia, których wykonywanie wiąże się z nieruchomością, opodatkowane są w kraju, gdzie jest ona położona... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 marca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 lutego 2012 r., sygn. IPPB2/415-926/11-2/MS1

Pokrywanie przez Spółkę kosztów podróży służbowej, które nie są limitowane, poniesionych przez pracownika za zgodą pracodawcy, w szczególności opłat za taksówki oraz wynajem samochodu osobowego z których pracownik korzysta w czasie podróży służbowych zagranicznych, udokumentowanych rachunkiem lub paragonem skutkuje powstaniem u pracownika przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) updof w całości w przypadku przejazdów taksówkami, natomiast w przypadku wynajętego samochodu do wysokości należności nieprzekraczających kwot określonych w odrębnych przepisach. Dla kwalifikacji poszczególnych wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową pracownika poniesionych za zgodą pracodawcy, forma płatności, tj. gotówką (zaliczka) nie ma żadnego znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego...

Wyrok NSA - II FZ 147/12

Okoliczność, że od orzeczeń sędziego, który rozpoznawał tożsame sprawy danego skarżącego, wniesiono skargi kasacyjne do NSA, nie przesądza automatycznie o uprzedzeniu danego sędziego wobec wnoszącego skargę kasacyjną, które może skutkować brakiem bezstronności - w rozumieniu art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - w przypadku rozpoznawania kolejnej sprawy skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym; taka ocena musi być uprawdopodobniona przez wnoszącego o wyłączenie sędziego, zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez art. 20 § 1 wymienionej ustawy....

Przegląd prasy

Karta miejska jest podstawą do zastosowania wyższych kosztów w PIT

Imienny bilet okresowy zapisany na karcie miejskiej daje prawo do wykazania w rocznym zeznaniu PIT faktycznie poniesionych wydatków na dojazdy do pracy... Gazeta Prawna

Reguły ustawowe obniżą samodzielność finansową

W ustawie o finansach publicznych pozostanie wskaźnik maksymalnego zadłużenia. To kolejny krok hamujący rozwój jednostek samorządowych.... Gazeta Prawna

PSL drogo licytuje w sprawie emerytur matek

Jak obliczył DGP, blisko 3 mld złotych rocznie mogą pod koniec dekady kosztować pomysły Polskiego Stronnictwa Ludowego dotyczące zwiększenia emerytur matkom... Gazeta Prawna

PJN: 0,3 proc. podatku dla partii politycznych

Szef PJN Paweł Kowal poinformował w środę, że jego partia przygotowuje inicjatywę dotyczącą zmian w finansowaniu partii politycznych... Gazeta Prawna

Bruksela: VAT powinien nadążać za techniką

E-booki. Komisja Europejska chce równego traktowania książek papierowych i elektronicznych - dowiedziała się "Rz"... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W jakiej formie przenieść własność

Zanim przedsiębiorca podejmie decyzję o zbyciu swojego przedsiębiorstwa, powinien się zorientować, jak dokonać tego w zgodzie z przepisami i jakie skutki prawne wywoła ta czynność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odpowiedzialność za zobowiązania jest solidarna

Od chwili nabycia przedsiębiorstwa odpowiada za jego długi z mocy prawa także jego nabywca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy szantażowanie zwolnieniem to bezprawna groźba pracodawcy

Aby uchylić się od skutków swoich oświadczeń woli złożonych np. przy porozumieniu zmieniającym, zatrudnieni powołują się na to, że brak ich zgody miał skutkować rozstaniem bez wypowiedzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 marca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 lutego 2012 r. nr IPTPB1/415-315/11-4/KO

Określona w umowie wysokość czynszu stanowi przysporzenie majątkowe wynajmującego, a tym samym generuje przychód w rozumieniu podatkowym. Jednakże aby powstał przychód po stronie wynajmującego muszą zaistnieć przesłanki określone w art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli czynsz musi zostać otrzymany lub postawiony do dyspozycji wynajmującego. Składnikiem przychodu osiąganego z najmu przez wynajmującego nie będą natomiast ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu (przykładowo opłaty związane z lokalem takie jak: czynsz uiszczany w spółdzielni lub wspólnocie mieszkaniowej, opłata za wodę, energię elektryczną, gaz), jeżeli z umowy wynika, że najemca jest zobowiązany do ich ponoszenia. Dodatkowe opłaty ponoszone przez najemcę w związku z użytkowaniem lokalu mieszkalnego nie mieszczą się bowiem w pojęciu świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), jak również nie powodują przysporzenia majątkowego po stronie wynajmującego...

Wyrok WSA - I SA/Łd 1639/11

Wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, jednak nie w celu zamieszkiwania w tym lokalu, lecz w celu odsprzedaży go z zyskiem lub też w celu wynajmowania go i uzyskiwania z tego tytułu przychodu z najmu, nie spełnia warunku zwolnienia podatkowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). W takim wypadku celem działania podatnika nie jest dążenie do spełnienia, zrealizowania potrzeby mieszkaniowej, ale dążenie do osiągnięcia zysku. Nabywane mieszkanie jest środkiem do jego osiągnięcia....

Przegląd prasy

Nauczyciele stracą prawo do zniżek w komunikacji publicznej

Senatorowie wystąpią z inicjatywą likwidującą ulgi dla nauczycieli na przejazd komunikacją. Propozycję popiera resort finansów... Gazeta Prawna

Pracujący za granicą nie zawsze otrzyma emeryturę z ZUS

O wypłacie świadczeń emerytalnych z ZUS decyduje treść umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym zawieranych przez Polskę z innymi państwami.... Gazeta Prawna

Celnik pobierze od każdego zaległą akcyzę

Osoba, która posiada towary bez zapłaconej akcyzy, może zostać zobowiązana przez funkcjonariuszy celnych do uiszczenia podatku... Gazeta Prawna

Błędną fakturę trzeba rozliczyć w urzędzie

Opodatkowanie sprzedaży przez przedsiębiorcę zwolnionego podmiotowo nie powoduje utraty zwolnienia, ale obowiązek uiszczenia VAT... Gazeta Prawna

Pary homoseksualne bez korzyści podatkowych

Osoby tej samej płci pozostające w trwałych związkach nie mogą rozliczyć się jak małżonkowie ani skorzystać ze zwolnienia w razie darowizny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po emeryturę nie trzeba wracać do domu

ZUS nie zwraca uwagi na adres zamieszkania osoby starającej się o rentę czy emeryturę, tylko na meldunek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wysokość daniny zależy od pojazdu

Pracownik, któremu firma pozwala co miesiąc przejechać 500 km dla celów osobistych małym autem, czasem zapłaci wyższy podatek od kolegi, który taki sam dystans pokonuje samochodem wyższej klasy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

MF: Faktura bez podpisu wystawcy jest prawidłowa

Przedsiębiorca wysyłający fakturę elektroniczną musi umieścić w niej niezbędne dane oraz zapewnić autentyczność pochodzenia i integralność treści... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 marca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 739/11

Prawny status członka zarządu spółki określają umowa spółki i przepisy art. 201 - 211 ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 ,poz. 1037 ze zm. W świetle tych unormowań za członka zarządu można uznawać tylko osobę, która w przewidzianym prawem trybie powołana została na tę funkcję i której mandat nie wygasł. Zakwalifikowanie danej osoby jako członka zarządu nie jest natomiast zależne od tego, czy i w jakim zakresie faktycznie spełnia ona swoje obowiązki w spółce. Za członka zarządu nie można też uznawać osoby, której mandat wygasł, a która nadal faktycznie wykonuje obowiązki przynależne członkowi zarządu. W ocenie sądu tak też należy rozumieć pojęcie członka zarządu spółki na gruncie art. 116 Ord. pod...

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 688/11

Bezskuteczność egzekucji z majątku spółki jako przesłanka odpowiedzialności podatkowej członka zarządu w rozumieniu art. 116 Ordynacji podatkowej (ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zmianami) zachodzi, gdy organ podatkowy wykaże, że bezskuteczność ta wystąpiła mimo przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego z należytą starannością polegającą na podjęciu przez organ egzekucyjny wszelkich możliwych w danej sytuacji działań zmierzających do ustalenia całego majątku spółki jako zobowiązanego podatnika (lub płatnika czy inkasenta) i skierowania dopuszczalnych prawnie wszechstronnych działań egzekucyjnych do tak ustalonego majątku....

Przegląd prasy

Nie będzie obniżki VAT, a jedynie powrót do stawek sprzed 2011 roku

Dobra sytuacja budżetowa pozwoli obniżyć VAT od 2014 r. - zapowiedział minister finansów. Ta obietnica jest jednak zbędna, bo powrót do niższych stawek wynika z ustawy... Gazeta Prawna

Limit ulgi odsetkowej od kredytu hipotecznego jest niezmienny

Maksymalna kwota odliczenia odsetek od kredytu mieszkaniowego, z której można skorzystać na zasadzie praw nabytych, nie ulega zmniejszeniu w kolejnych latach.... Gazeta Prawna

Agencje celne mogą ograniczyć należności

Pośrednicy którzy działają w imieniu importerów towarów, nie zawsze występują z wnioskiem o zwolnienie z zapłaty należności celnych lub podatku od towarów i usług... Gazeta Prawna

Fiskus powinien zwolnić pro bono

Prawnicy nie wiedzą, kiedy naliczać VAT od świadczenia darmowych usług. Chcą zmian w ustawie o VAT lub interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów... Gazeta Prawna

Upływ terminu na wniesienie odwołania nie zawsze przesądza o przegranej

Jeśli organ podatkowy nie zapewnił stronie czynnego udziału w postępowaniu, to nawet prawomocna decyzja może zostać zmieniona... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Deregulacja może szkodzić ochroniarzom

Nawet 300 tys. osób pracujących już teraz w branży ochroniarskiej na własnej kieszeni może odczuć planowane przez rząd rozluźnienie przepisów o dostępie do tego zawodu, sami zainteresowani obawiają się o swoje etaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odliczenie VAT z faktury dokumentującej niewykonaną usługę

Prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony od wypłaconej premii za sukces uzależnione jest od rzeczywistego wykonania czynności i uzyskania zakładanego efektu końcowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Proekologiczne firmy mają szansę na ulgę w podatku akcyzowym

Przedsiębiorstwa zużywające wyroby węglowe, które wdrożyły systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska, korzystają ze zwolnienia z akcyzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 marca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 lutego 2012 r., sygnatura IBPBI/2/423-1321/11/PC

W przypadku Spółki koszty finansowania zakupu działek pod przedsięwzięcie deweloperskie pochodzące ze źródeł zewnętrznych w postaci odsetek od zaciągniętej pożyczki będą stanowiły koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami. W związku z powyższym Spółka powinna rozpoznać je zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile zostaną spełnione przesłanki wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a i 16 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy...

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2012 r., sygnatura IPPP1/443-99/12-2/IGo

Na potrzeby ustalania obrotu dla celów podatku VAT oraz kalkulacji wartości współczynnika struktury sprzedaży Wnioskodawca nie powinien uwzględniać przychodów i zysków wynikających z faktu posiadania papierów wartościowych utrzymywanych do terminu zapadalności oraz papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, które są nabywane przez Spółkę nie w celach handlowych (zaliczane do aktywów Spółki)....

Przegląd prasy

Przedsiębiorca trafi do więzienia za nielegalne zatrudnienie obcokrajowca

Zarówno właściciel firmy, jak i osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej będą mogli trafić za kratki nawet na 3 lata, jeśli wyzyskują obcokrajowca albo zatrudniają kogoś, kto został sprzedany do Polski (tzw. handel ludźmi)... Gazeta Prawna

Opłata za wynajem auta jest kosztem bez limitu

Firma, która korzysta z wynajmowanych samochodów osobowych, może zaliczać opłatę za ich używanie do kosztów uzyskania przychodów bez limitu.... Gazeta Prawna

Ryczałtu za zlecenie nie wykazuje się w zeznaniu PIT

PIT wylicza się bez kosztów uzyskania przychodów, gdy kwota z umowy-zlecenia nie przekracza 200 zł... Gazeta Prawna

Terminy odliczenia VAT mogą być różne

Przedsiębiorca, który zapomniał odliczyć VAT, może w ciągu pięciu lat złożyć korektę wcześniej wypełnionej deklaracji podatkowej... Gazeta Prawna

Outsourcing usług ubezpieczeniowych objęty zwolnieniem z VAT

Działalność przedsiębiorców, którzy świadczą usługi likwidacji szkód na rzecz zakładów ubezpieczeń, nie jest obciążona podatkiem od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odsetki to najmniejszy problem przy opóźnieniu z wypłatą

Wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane w terminie. Przelewając pensję z opóźnieniem, można uniknąć jej oprocentowania, ale trzeba się liczyć ze znacznie poważniejszymi konsekwencjami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Diet wypłaconych zleceniobiorcy nie trzeba oskładkować

Nikt nie zabroni zleceniodawcy rekompensować wykonawcy zwiększonych wydatków poniesionych przez niego w związku z wykonywaniem zlecenia na wyjeździe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W innych krajach unijnych fiskus też odpowiada na pytania podatników

W wielu państwach Wspólnoty można uzyskać wiążące informacje o tamtejszych przepisach podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 marca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2012 r., sygn. ILPP4/443-644/11-2/BA

Zainteresowanej przysługuje prawo do odliczenia kwot podatku naliczonego wynikających z otrzymanych faktur dokumentujących zakup materiałów i usług przeznaczonych na remont i wykończenie lokalu mieszkalnego w pełnej wysokości, bowiem zgodnie z celem lokalu będącego przedmiotem pytania, będzie on wynajmowany na działalność gospodarczą (gabinet lekarski), czyli nabyte towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Wyrok NSA - II FSK 1255/10

Wynikająca z wniosku okoliczność, iż obiekty te nie przynoszą obecnie dochodu, nie jest równoznaczna z ich niezdatnością do użytkowania czy niekompletnością. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, że obiekt będzie kompletny i zdatny do użytkowania, a pomimo to - z uwagi na brak zapotrzebowania na dany rodzaj usług - nie będzie czasowo wykorzystywany do celów przynoszących przychód z działalności gospodarczej....

Przegląd prasy

Doradca podatkowy bez licencji nie będzie ukarany

Druga fala deregulacji, którą zapowiedział minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, ma dotyczyć m.in. zawodu doradcy podatkowego... Gazeta Prawna

Fiskus dokładnie przyjrzy się wdowom i samotnym rodzicom

Wszyscy podatnicy korzystający z preferencyjnych form rozliczenia PIT mogą się w tym roku spodziewać szczególnego zainteresowania ze strony administracji skarbowej.... Gazeta Prawna

Podatnicy nie zawsze mogą wysłać e-PIT. To wina producentów oprogramowania

Osoba, która błędnie wskaże urząd skarbowy lub wpisze błędne dane autoryzujące, nie wyśle zeznania e-PIT. To wina producentów oprogramowania... Gazeta Prawna

Podatnik może stracić ulgę na kasę fiskalną

Osoby, które odliczyły wydatki na zakup kasy fiskalnej, muszą oddać kwoty, gdy zlikwidują firmę... Gazeta Prawna

Prezesa fiskus przesłuchuje inaczej niż sekretarkę

W czasie postępowania organy podatkowe powinny przesłuchiwać niektóre osoby w charakterze świadka, inne muszą natomiast traktować jak stronę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ulgi dla gigantów nie są szkodliwe dla gospodarki

Z preferencji najbardziej korzystają duzi przedsiębiorcy ze specjalnych stref ekonomicznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Brak przepisów przejściowych rzutuje na uprawnienia załogi

Przedawnienie prawa do urlopu grozi wszystkim tym, którzy nie wybrali jeszcze wypoczynku za 2008 rok... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dodatek i zasiłek to nie to samo

ZUS wypłaca pieniądze na koszty opieki emerytom i rencistom, jeśli mają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji, albo z racji ukończenia 75 lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 marca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1542/2010

Wykonywane przez skarżącego czynności za przedmiot swój miały świadczenie usług finansowych, co skutkowało wyłączeniem prowadzonej przez skarżącego działalności z opodatkowania w formie ryczałtu....

Wyrok NSA - II FSK 1130/10

W przedstawionym stanie faktycznym kosztami uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży udziałów w Spółce (spółce z o.o.) będą więc wyłącznie wydatki związane ze sprzedażą tych udziałów (np. opłata notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych). Przy nabyciu w drodze darowizny udziałów w Spółce nie poniósł bowiem obdarowany Skarżący wydatków na ich nabycie. Nie może zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości udziałów w Spółce otrzymanych w drodze darowizny....

Przegląd prasy

Dług przedsiębiorców coraz mniejszy, bo ZUS umarza należności

Obecnie zaległości płatników wynoszą prawie 27 mld zł. Gdyby te środki wpłynęły do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to brakowałoby w nim o połowę mniej pieniędzy na bieżącą wypłatę emerytur i rent... Gazeta Prawna

RMUA co miesiąc tylko na żądanie pracownika

Od 1 stycznia 2012 r. informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych przesyłanych do ZUS płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu jednorazowo w podziale na poszczególne miesiące.... Gazeta Prawna

Oświadczenia nie sprawdziły się w praktyce

Podatnicy mogą teraz poświadczać stan faktyczny, np. wysokość zarobków. Mimo tych udogodnień liczba zaświadczeń spadła zaledwie o 10 procent... Gazeta Prawna

Orzeczona separacja pozbawia małżeństwo preferencji podatkowych

Uchylenie wspólności uniemożliwia złożenie wspólnego rozliczenia rocznego PIT. Jednym z warunków do jego zastosowania jest bowiem pozostawanie we wspólności przez cały rok... Gazeta Prawna

Na rachunek klientów banku

Dopiero przy zawieraniu umowy kredytu kredytobiorca składa pisemną deklarację przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia nieruchomości, stając się ubezpieczonym, ale nie stroną umowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak firma działająca w specjalnej strefie ekonomicznej księguje ulgę w CIT

Przedsiębiorcy strefowi korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego często stają przed dylematem, jak tę pomoc publiczną odzwierciedlić w sprawozdaniu finansowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jedna decyzja ZUS nie wystarczy, by zabrać zasiłek

Organ rentowy nie może zaskakiwać pracownika, powiadamiając go, że nie dostanie zasiłku, bo nie podlega ubezpieczeniom społecznym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Miejsca garażowe jednak z 8 proc. VAT

Urzędy przez wiele lat nie zgadzały się na niższą stawkę podatku za miejsca postojowe, chociaż przegrywały regularnie w sądach. W końcu się to zmienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 marca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 2097/10

Przepisy Ordynacji podatkowej jedynie w sytuacji wyjazdu długotrwałego za granicę (ponad dwa miesiące), nakładają obowiązek ustanowienia przez stronę pełnomocnika do doręczeń - cyt art. 147 § 1 Ordynacji podatkowej. Strona, która planuje wyjazd na krótszy okres nie ma takiego obowiązku. Może jednak ustanowić pełnomocnika do doręczeń, jeżeli chce uniknąć skutków ewentualnego doręczenia w trybie art. 150 Ordynacji podatkowej (w drodze fikcji doręczenia)....

Wyrok WSA - I SA/Kr 236/11

Wyłącznie zaniedbania podatnika, który w porę nie wyrejestrował posiadanych samochodów i uchylał się od zapłaty podatku, spowodowały namnażanie się zaległości. Te okoliczności zaś sprzeciwiają się zastosowaniu najdalej idącej ulgi w postaci całkowitego umorzenia i tym samym rezygnacji przez gminę z należnych jej wpływów. Nie można bowiem "premiować" podatnika umorzeniem zaległości podatkowych w sytuacji, gdy poprzez swoje decyzje i zaniechania doprowadza do ich powstania....

Przegląd prasy

NFZ poczeka na prywatnych konkurentów

Najpierw prywatne polisy zdrowotne. Potem resort pomyśli o zmianie koszyka świadczeń... Gazeta Prawna

Doradcy pomogą podatnikom rozliczyć PIT za 1 zł

Osoby, które nie wiedzą, jak rozliczyć PIT, mogą skorzystać z pomocy doradców podatkowych. Za świadczoną usługę wystarczy uiścić symboliczną opłatę.... Gazeta Prawna

Rozwód nie pozbawia ulgi prorodzinnej

Posiadanie władzy rodzicielskiej przez małżonków lub opiekunów prawnych, to podstawowy warunek odliczenia związanego z wychowywaniem dzieci małoletnich... Gazeta Prawna

Firmy muszą sporządzić próbny bilans

Do 25 marca trzeba sporządzić zestawienie obrotów i sald, gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym... Gazeta Prawna

Pod nóż ministra Gowina idą kolejne profesje

Resort sprawiedliwości chce otworzyć dostęp do kolejnych zawodów regulowanych. Chodzi m.in. o branże: kolejową, górniczą i finansową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przy kołysce piastunką wymiennie może być i kobieta, i mężczyzna

Nawet jeśli pracownikom ojcom przyjdzie jeszcze długo poczekać na więcej dni urlopu na opiekę nad dziećmi czy ich wychowanie, już dziś mogą aktywnie uczestniczyć w tych zadaniach, niemal na równi z matką... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Co lepsze za nadgodziny: stała kwota czy wynagrodzenie z dodatkami

Jeśli firma ryczałtowo rozlicza pracę ponadwymiarową, nie musi ewidencjonować czasu faktycznych zadań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bierność firm zainteresowanych zamówieniem może być dla nich dotkliwa

Wykonawcy sami powinni zadbać o swoje uczestnictwo w postępowaniu przetargowym po upływie terminu związania ofertą, który został określony w ogłoszeniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 marca 2012

Informacje NetTAX

Ogólnopolska Konferencja

Serwis NetTAX objął patronat medialny nad Ogólnopolską Konferencją „Prawne aspekty międzynarodowych wydarzeń piłkarskich w Polsce - część II: GRAMY!”...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 1320/11

Organ ma rację akcentując, że ulgi w spłacie zaległych należności podatkowych są odstępstwem od zasady powszechności i równości opodatkowania, a więc mogą być przyznawane jedynie w szczególnych sytuacjach, nie zaś w każdym przypadku, gdy podatnik wystąpi z wnioskiem o ich udzielenie. Najczęściej powodem wnioskowania o ulgę są problemy finansowe podatnika, które utrudniają bądź uniemożliwiają realizację zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Gdyby więc uznać, iż w każdym wypadku jest to wystarczająca okoliczność do uwzględnienia wniosku o ulgę, instytucja ta utraciłaby wyjątkowy charakter. Biorąc pod uwagę kwotę zaległości wynoszącą 13 zł oraz fakt, że podatnik w okresie przypadającym na termin zapłaty podatku dysponował środkami w kwocie umożliwiającej zapłacenie raty podatku, na co wskazuje przeprowadzona przez organy analiza wydatków i dochodów, jak również wyliczenie przedstawione przez skarżącego, organy trafnie oceniły, że sytuacja strony nie była aż tak zła, by uzasadniała umorzenie zaległości w takiej wysokości....

Wyrok WSA - I SA/Bd 396/11

"Interes publiczny" rozumieć można jako dyrektywę postępowania, nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak: sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy, korektę jego błędnych decyzji, dobro rodziny, a w szczególności dobro dzieci, także to czy zapłata zaległości podatkowych nie spowoduje konieczności ubiegania się przez podatnika o środki z pomocy społecznej....

Przegląd prasy

Celnik może zatrzymać samochód

Funkcjonariusz celny, który podejrzewa, że popełniono przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, może zatrzymać towar na 7 dni... Gazeta Prawna

60 proc. osób zmieniło formę opodatkowania

Do 20 stycznia 2012 r. wpłynęło ponad 154 tys. pism o wyborze sposobu rozliczania się z fiskusem.... Gazeta Prawna

Za brak deklaracji PIT-16A można dostać karę grzywny

Przedsiębiorca będący na karcie podatkowej, który nie złożył w terminie informacji o zapłaconych składkach zdrowotnych, może być ukarany grzywną... Gazeta Prawna

Alimenty na dzieci są nieopodatkowane

Żona, która otrzymuje pieniądze od byłego męża, będzie musiała wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, gdy przekazywane jej sumy przekraczają 700 z... Gazeta Prawna

Przeróbka pojazdu kupionego przed 1 stycznia 2011 roku bez negatywnych skutków w VAT

Zmiana przeznaczenia samochodu ciężarowego sprowadzonego w 2010 roku z Niemiec na osobowy nie powoduje utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każda decyzja inspektora pracy zmusi szefa do działania

Jeśli pracodawca zapomina o obowiązkach związanych z warunkami pracy, pamięć przywróci mu nakaz. Opór w jego wykonaniu narazi go na egzekucję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zalety i wady władczych nakazów

Od nakazu można się odwołać, jak od każdej decyzji administracyjnej. Postępowanie w sprawie nie powinno się nigdy kończyć umorzeniem, nawet jeśli żądanie jest bezzasadne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Poprawa wyglądu może być formą terapii

Zabiegi medycyny estetycznej zasadniczo nie korzystają ze zwolnienia z VAT. Od tej reguły są jednak wyjątki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 marca 2012

Informacje NetTAX

VIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych

Serwis NetTAX wraz APEXnet serdecznie zapraszają na VIII Zjazd Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 698/11

1. Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu sprecyzował, przedstawiony przez organ pierwszej instancji termin naliczania odsetek, wskazując że okresem dla naliczania odsetek będą dwa terminy: od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku....

Postanowienie WSA - III SA/Gl 769/11

Z powołanej regulacji wynika, że opłacenie skargi w terminie i w kwocie wskazanej przez Sąd stanowi istotny jej element, którego brak uniemożliwia nadanie jej dalszego biegu. Zgodnie bowiem z art. 220 § 3 ustawy skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlegają odrzuceniu przez Sąd....

Przegląd prasy

Koniec z fikcyjnymi awansami w wojsku

Premie tylko dla najlepszych żołnierzy. Oficerem będzie można zostać wyłącznie z tytułem magistra. To pomysły rządu na reformę armii... Gazeta Prawna

Rodzice odliczą podwójną ulgę rehabilitacyjną w PIT

Osoba niepełnosprawna lub ta, na utrzymaniu której znajdują się niepełnosprawni członkowie rodziny, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej w PIT.... Gazeta Prawna

Za nieumyślne błędy w VAT nie ma kar finansowych

Kilkanaście osób rocznie dostaje grzywnę za wyłudzenia VAT na materiały budowlane. Tylko celowe narażenie fiskusa na straty skutkuje sankcją... Gazeta Prawna

Sprzedawcy olejów powinni dostawać zaświadczenia

Posłowie proponują likwidację oświadczeń o przeznaczeniu oleju do celów opałowych... Gazeta Prawna

Ten, kto hurtowo handluje działkami, zapłaci PIT jak przedsiębiorca

Zorganizowana sprzedaż działek, tj. w sposób częstotliwy i ukierunkowana na zysk, przez osobę fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą, zostanie uznana za działalność gospodarczą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W którym kraju należy rozliczyć VAT od usług certyfikacji

Polskie firmy często zlecają za granicę ekspertyzy wyrobów, aby uzyskać certyfikat dopuszczający je do sprzedaży na danym rynku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wymiana okien w budynku firmy nie wymaga zgłoszenia staroście

Przedsiębiorca planując remont nie zawsze musi załatwiać formalności budowlane. Często wykonuje bowiem tylko bieżącą konserwację obiektów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Apteki muszą dyżurować

Farmaceuci uchylają się od pracy w nocy, dni wolne i święta. Sąd potwierdził, że rada powiatu może im taki obowiązek narzucić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 marca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 15/12

Skoro, jak już wyżej podkreślono, protokoły zostały sporządzone w związku z przyjęciem zgłoszenia celnego, a przepisy prawa wspólnotowego nie formułują szczególnych wymogów dla tej czynności, przyjąć należy, że do obowiązków organu nie należy informowanie strony o możliwości ewentualnej weryfikacji ilości paliwa zgłoszonych przez jej pracownika. Przeciwnie, to w interesie strony leżało zawiadomienie organu o stwierdzonych przez nią nieprawidłowościach i niezgodności podanych przez kierowcę ilości paliwa z rzeczywistymi. Z uwagi na brak obowiązku pouczania zgłaszającego o możliwości wniesienia zastrzeżeń bądź wyjaśnień do sporządzonych protokołów, brak było również podstaw do formułowania przez stronę wniosku o konieczności zastosowania daleko idącej sankcji w postaci powtórzenia wadliwie przeprowadzonych czynności....

Wyrok WSA - I SA/Go 1221/11

Organ kontroli skarbowej prawidłowo uznał księgi spółki za nierzetelne w efekcie ustalenia, iż nie odzwierciedlają stanu rzeczywistego w odniesieniu do chwili objęcia udziałów w kapitale zakładowym spółki BM w zamian za wniesiony aport. Skarżący określa to w skardze jako "mylne rozpoznanie momentu powstania przejściowych przychodów oraz kosztów podatkowych, które zostałyby uznane za podatkowe w momencie dokonania wpisu do KRS"....

Przegląd prasy

Pensje nie są tajne. Szef musi zdradzić, ile zarabiają koledzy

Pracownicy mogą się między sobą wymieniać informacjami o wysokości swoich pensji. Pracodawca nie może im tego zakazać... Gazeta Prawna

Niepełnosprawny nie odliczy każdego wydatku

Jeśli organizator turnusu zapewnia dojazd na rehabilitację, nie znajdzie się on w PIT.... Gazeta Prawna

Można legalnie nie płacić PIT od najmu

Wynajmujący lokale z rynku wtórnego mogą korzystać z przyspieszonej amortyzacji. Dzięki temu wykażą stratę z najmu i unikną PIT... Gazeta Prawna

Zwolnienie L4 wpływa na koszty

Pracownikowi przysługują koszty za każdy miesiąc pozostawania w stosunku pracy... Gazeta Prawna

Okresem rozliczeniowym nie musi być rok kalendarzowy

Spółki kapitałowe przed rozpoczęciem działalności mogą zdecydować, że ich rok podatkowy nie będzie się pokrywać z kalendarzowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niektóre aporty bez podatku

Wkłady do spółki akcyjnej nie powinny być obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Internauci na forach nie mają się czego obawiać

Dane uczestników dyskusji internetowych powinny być szczególnie chronione... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak uszczuplić pensję podwładnego

Zgodę na potrącenie części wynagrodzenia pracownik musi dać na piśmie, wiedząc, jakiej kwoty to dotyczy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 marca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 656/11

1. "Wspólnicy przekształcanej spółki osobowej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od tego dnia" - wskazać należy, że, wbrew zarzutom skargi, organ odwoławczy odniósł się do tej kwestii na str. 8 decyzji, a Sąd podzielił zaprezentowaną tam argumentację organu. Uznać bowiem należy, że przepisy Ordynacji podatkowej regulujące zasady odpowiedzialności podatkowej osób trzecich mają charakter szczególny w stosunku do przepisów Kodeksu spółek handlowych i w sposób kompleksowy regulują te zasady, nie odsyłając w tym zakresie do przepisów Kodeksu spółek handlowych....

Wyrok WSA - I SA/Wr 1692/11

Zmiany do ustawy o VAT w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodów oraz paliwa wykorzystywanego do ich napędu są konsekwencją wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 Magoora sp. z o.o., dotyczącego interpretacji przepisów Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. Urz. WE L 145 z 13.06.1977, str. 1, ze zm.) oraz decyzji wykonawczej Rady z dnia 27 września 2010 r. w zakresie ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego od niektórych pojazdów samochodowych nią objętych oraz konsultacji z Komitetem ds. VAT z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ograniczenia odliczenia podatku naliczonego od paliwa do ww. samochodów....

Przegląd prasy

Będą emerytury częściowe dla osób, które straciły pracę

Nowy system emerytalny będzie umożliwiał korzystanie z tzw. emerytur częściowych - zapowiada premier Donald Tusk... Gazeta Prawna

Nie każdy podatnik składa miesięczne deklaracje VAT

Wybór kwartalnych rozliczeń VAT przez innych podatników niż rozliczających się metodą kasową zobowiązuje do wpłaty zaliczek.... Gazeta Prawna

Kilka dni zwłoki to jeszcze nie bezczynność organu

Podatnicy skarżą się w sądach administracyjnych na przewlekłość postępowań podatkowych. I rzadko wygrywają sprawy... Gazeta Prawna

Umorzenie zaległych składek nie powinno być opodatkowane

Umorzenie firmie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne nie powinno być opodatkowane... Gazeta Prawna

Niepełnoetatowiec może pełnić dyżur

W angażu zatrudnionego w niepełnym wymiarze wskazuje się dopuszczalny limit czasu pracy ponad ten poziom, który strony wspólnie określiły... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak ograniczyć ryzyko w firmie

Dobrze dobrane ubezpieczenie majątku uchroni przedsiębiorstwo przed stratami, a nawet przed bankructwem w przypadku pożaru, powodzi czy kradzieży z włamaniem. Kryzys sprawia, że zwyczajne zagrożenia stają się dla firm szczególnie niebezpieczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy odsetki są kosztem firmy

Zdarza się, że przedsiębiorca wykorzystuje do finansowania działalności kredyt zaciągnięty jako osoba fizyczna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wakacje nie od razu i nie zawsze wtedy, kiedy chce załoga

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi zgodnie z planem przygotowanym przez szefa. Ale datę tę można zmienić zarówno na wniosek podwładnego, jak i na żądanie pracodawcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 marca 2012

Informacje NetTAX

Szkolenia BDO

Serwis NetTAX objał patronat medialny nad szkoleniem organizowanym przez firmę BDO...

II Prawnicze Targi Praktyk i Pracy

Serwis NetTAX jako patron medialny zaprasza na II Prawnicze Targi Praktyk i Pracy …. i nie tylko !!!...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SA/Gl 1616/11

W wypadku skarżącej prowadzona przez nią działalność gospodarcza "funkcjonuje wyłącznie formalnie i nie przynosi żadnych dochodów" (str. 5 wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji). W związku z tą informacją argument, że wstrzymanie wykonania pozwoli na powrót do aktywnego prowadzenia tejże działalności uznać należy za bezpodstawny. Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu nie ma bowiem na celu polepszenia bieżącej sytuacji majątkowej strony, a jedynie zapobieżenie dotkliwemu i trudnemu do odwrócenia pogorszeniu. Pamiętać także należy, że prowadząc działalność gospodarczą należy liczyć się z różnymi zagrożeniami, łącznie z czasowym brakiem płynności finansowej, która doprowadzić może nawet do eliminacji podmiotu gospodarczego z obrotu....

Postanowienie WSA - III SA/Gl 1454/11

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata, a skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od której nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu (§ 3). Opłatami sądowymi są wpis i opłata kancelaryjna....

Przegląd prasy

Pracodawca ma obowiązek walczyć z dyskryminacją kobiet

Pracodawcy będą badać, czy w swoich firmach jednakowo płacą kobietom i mężczyznom na tych samych stanowiskach... Gazeta Prawna

PIT: Ryczałtowcy chętnie odliczali ulgę na internet

Prawie trzy razy więcej podatników ryczałtu złożyło PIT-28 za 2011 rok drogą elektroniczną w porównaniu z rozliczeniem za rok 2010.... Gazeta Prawna

Zwrócone pensje należy wykazać w rozliczeniu PIT

Jeśli płatnik nie uwzględnił w zaliczkach zwróconego wynagrodzenia, podatnik może w zeznaniu odliczyć od dochodu oddaną kwotę... Gazeta Prawna

Importer szybciej dokona odprawy celnej towarów

Komisja Europejska przygotowała nowy kodeks celny, który wprowadza pełny system elektroniczny w odprawie towarów... Gazeta Prawna

Jak ustalić koszty zbycia akcji wniesionych aportem

Kosztem podatkowym w razie sprzedaży przez spółkę z o.o. akcji nabytych w formie wkładu niepieniężnego (z agio emisyjnym) będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za te akcje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nadal trzy miesiące wspólnego bezpłatnego urlopu

Na zwiększenie uprawnień rodzicielskich pracownicy ojcowie muszą jeszcze poczekać kilka miesięcy, jeśli nie rok... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można uniknąć dyscyplinarki mimo pracy na chorobowym

Podwładny musi korzystać ze zwolnienia tak, aby w jak najkrótszym czasie odzyskać zdolność do wykonywania pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rozliczenie rocznych premii dla pracowników

Pracodawca, który wypłacił roczne premie, może je zaliczyć do podatkowych kosztów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 marca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1128/10

1. Działania skarżącego, a w szczególności nabycie dużej działki gruntu, jej podział na 29 mniejszych działek, a następnie ich pojedyncza sprzedaż (w tym w badanym roku podatkowym - sprzedaż 18 działek w 5 umowach), nosiły niewątpliwie cechy systematyczności, wielokrotności, ciągłości i nakierowane były na osiągnięcie zysku, słusznie więc zostały zakwalifikowane jako prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły (powtarzalny) pozarolnicza działalność gospodarcza....

Wyrok NSA - II FSK 1050/10

Każda uchwała podjęta przez zgromadzenie wspólników w trybie 231 § 2 pkt 2 K.s.h. jest uchwałą o podziale zysku. Skoro zatem pojęcie "podział zysku" niekoniecznie oznacza podział tego zysku pomiędzy wspólników, uchwałę zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku w całości lub w części na inne cele, w tym na kapitał zapasowy, należy również uznać za uchwałę o podziale zysku. W konsekwencji podjęcia takiej uchwały oraz przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową nie powstanie dochód (przychód), o jakim stanowi art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f., ponieważ - skoro zysk został podzielony - nie wystąpi "wartość niepodzielonych zysków" w rozumieniu tego przepisu. Nie wystąpi więc również przychód z kapitałów pieniężnych, o jakim mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 9 u.p.d.o.f....

Przegląd prasy

Młodzi żołnierze uciekają z armii, generałowie i pułkownicy zostają

Nigdy w dziejach polska armia nie była tak mała: liczy niespełna 96 tys. etatów, a tylko w minionym roku uciekło z niej 7,4 tys. żołnierzy... Gazeta Prawna

Chałupnicy wywalczyli abolicję. ZUS umorzy zaległości

Po rocznej kampanii odnieśliśmy zwycięstwo. Jednoosobowe firmy będą mogły wystąpić do ZUS o umorzenie zaległości z lat 1999 - 2009.... Gazeta Prawna

MF: Emerytury mundurowe muszą być jak powszechne

Ministerstwo Finansów ma całą listę zastrzeżeń do projektu ustawy o emeryturach mundurowych autorstwa resortu spraw wewnętrznych... Gazeta Prawna

Miasta chcą więcej pieniędzy z PIT

Obecny system rozdzielania pieniędzy prowadzi do absurdów. Miasta chcą więc dostawać wpływy z PIT od osoby pracującej w zakładzie pracy na ich terenie... Gazeta Prawna

Firma to nie miejsce na dodatkowy zarobek

W czasie pracy wolno się zajmować tylko obowiązkami służbowymi. Podwładny wykorzystujący te godziny na uzyskiwanie innych dochodów, musi się liczyć z dyscyplinarką... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każdy musi jechać, czasem sytuacja rodzinna może być wymówką

Co do zasady pracownik nie może odmówić wyjazdu w delegację. Są jednak takie grupy zatrudnionych, których nie da rady wysłać poza stałą siedzibę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W marcu więcej zapłacisz do ZUS

Począwszy od przychodów za luty 2012 roku, trzeba opłacać wyższą składkę rentową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jakie skutki może mieć likwidacja 50 proc. kosztów dla twórców

Organizacje zrzeszające autorów i naukowców są zaniepokojone planami ograniczenia praw do 50 proc. kosztów uzyskania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 marca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 1779/11

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają czynności związane ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o., położonej na terytorium RP, przez dotychczasowego udziałowca (nawet jeżeli jest nim podmiot zagraniczny) innemu podmiotowi. Istotny jest bowiem fakt wykonywania praw majątkowych, przysługujących w związku z posiadanymi udziałami w spółce, na terytorium Polski....

Postanowienie WSA - I SA/Gl 1080/11

W myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., w skrócie: P.p.s.a.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd....

Przegląd prasy

ARiMR wciąż łamie przepisy prawa pracy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie płaci pracownikom obiecanych pensji i zmusza ich do pracy w soboty bez wpisywania się na listę obecności, aby uniknąć nadgodzin... Gazeta Prawna

Fiskus nie pobierze podatku od kart przedpłaconych

Pracownicy, którzy z okazji Wielkanocy otrzymają od szefa karty przedpłacone, nie będą musieli dzielić się tym prezentem z fiskusem.... Gazeta Prawna

Stawki podatku rolnego mają być bardziej stabilne

Rady gmin będą mogły w dalszym ciągu zmieniać ceny żyta, które mają decydujący wpływ na wysokość podatku rolnego... Gazeta Prawna

Pracujesz dla ministra, nie płacisz PIT

Pracownik Ministerstwa Finansów, jeśli mieszka w innym mieście niż stolica, może liczyć na służbowe lokum. Za darmo... Gazeta Prawna

Domniemanie o prowadzeniu działalności można obalić

Tylko faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej jest podstawą do opłacania składek na ZUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od zaległości podatkowych należy się oprocentowanie

Gdy spóźnimy się z uregulowaniem podatku, zapłacimy odsetki za zwłokę. Jeżeli wypłacimy pracownikowi wynagrodzenie po terminie - zapłacimy odsetki ustawowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zaktualizuj program Płatnik, zanim wyślesz do ZUS dokumenty za luty

Jeśli firma rozliczy składki, używając starej wersji programu, będzie musiała skorygować druki. Od lutego br. trzeba używać Płatnika 8.01.001A... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wystarczy nakazać usunięcia sieci

Ministerstwo Sprawiedliwości chce samo przygotować i konsultować reformę stanu spoczynku sędziów i prokuratorów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 marca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - I SA/Łd 1312/11

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków....

Postanowienie NSA - II FZ 107/12

Zasadnie Sąd pierwszej instancji odmówił przyznania Skarżącemu prawa pomocy - nie zaistniały bowiem przesłanki wyrażone w art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a. Sąd rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy związany jest przesłankami udzielenia prawa pomocy zawartymi w art. 246 § 1: brak zdolności do poniesienia jakichkolwiek kosztów postępowania (zwolnienie w zakresie całkowitym) lub brak zdolności do poniesienia pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (zwolnienie w zakresie częściowym). Przyznanie osobie fizycznej prawa pomocy w zakresie częściowym zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 P.p.s.a. następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oznacza to, że instytucja ta ma charakter wyjątkowy i jest stosowana tylko w przypadkach osób charakteryzujących się wyjątkowo trudną sytuacją materialną np. osób żyjących w ubóstwie, które są pozbawione środków do życia, a pozyskanie przez nie kwot na sfinansowanie kosztów udziału w sporze sądowym jest obiektywnie niemożliwe....

Przegląd prasy

Czynności sprawdzające bez powiadamiania podatnika

Czynności sprawdzające, mimo że przez niektórych określane jako kontrola wstępna, nie mają charakteru kontroli podatkowej, a co za tym idzie, podatnik nie korzysta w ich trakcie z gwarancji procesowych charakterystycznych dla kontroli i postępowania podatkowego... Gazeta Prawna

Korporacje radców podatkowych chcą wprowadzić zakaz konkurencji

Doradcy podatkowi, księgowi czy prawnicy odchodzą z firm z kontrahentami i zakładają własne biznesy. Korporacje samorządowe starają się walczyć z takimi praktykami.... Gazeta Prawna

Nowe świadczenie dla emerytów i rencistów ma być zwolnione z podatku

Według propozycji PiS przedstawionej w Sejmie roczne świadczenie pieniężne określane jako roczny dodatek pieniężny przysługiwałoby raz w roku emerytom i rencistom... Gazeta Prawna

Gowin rozbija uprzywilejowane grupy zawodowe. Czeka nas fala strajków?

Otwarcie zawodów reglamentowanych może oznaczać dla rządu wielką batalię na kilkudziesięciu frontach naraz... Gazeta Prawna

Jak zarządzać prawami własności intelektualnej

Zgodnie z nowelizacją ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z 18 marca 2011 roku (DzU z 2011 r., nr 84, poz. 455 ze zm.), która weszła w życie 1 października 2011 r., każda uczelnia wyższa, zarówno publiczna jak i niepubliczna, powinna wdrożyć regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej do wyników prac powstających na uczelni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ile potrzeba ochrony dla informacji o produkcji i sekretów firmy

Wystarczającym dowodem podjęcia niezbędnych działań, które zmierzają do zachowania stanu tajemnicy, jest posługiwanie się przez przedsiębiorcę klauzulami poufności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urząd skarbowy i wojewoda zbadają zakład pracy chronionej

Każdego przedsiębiorcę wolno skontrolować. Także tego, który angażuje niepełnosprawnych pracowników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na niezaplanowaną wizytę można się poskarżyć

Gdy przedsiębiorca nie został zawiadomiony o zamiarze wszczęcia kontroli lub trwa ona zbyt długo, ma prawo się tym czynnościom sprzeciwić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 marca 2012

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SA/Gl 1589/11

Przypomnieć zatem przyjdzie, że w świetle przedstawionych wyżej zasad udzielania prawa pomocy oraz zasadę odpłatności postępowania sądowego Sąd rozpoznając wnioski w tym zakresie bierze pod uwagę tylko rzeczywistą i aktualną sytuację majątkową wnioskodawcy. To na stronie ciąży obowiązek uprawdopodobnienia, nawet nie wykazania, że nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych, w tym uiścić należnego wpisu od skargi. Strona powinna zatem podejmować takie czynności, które przekonałyby sąd, co do zasadności przyznania prawa pomocy a nie poddawać w wątpliwość jej wiarygodność....

Postanowienie WSA - III SA/Gl 2826/10

Warunkiem przyznania prawa pomocy w określonej sprawie jest więc wyczerpujące udokumentowanie stanu majątkowego wnioskodawcy, wskazującego na zasadność uwzględnienia wniosku o prawo pomocy....

Przegląd prasy

O waloryzacji kwotowej emerytur zdecyduje trybunał. Poszkodowani dostaną odszkodowania?

Wszyscy emeryci dostaną taką samą podwyżkę - 71 zł. Jeśli ten sposób waloryzacji świadczeń zakwestionuje Trybunał Konstytucyjny, poszkodowani będą mogli domagać się odszkodowań... Gazeta Prawna

Podatnikom nie zagrozi dostęp NIK do tajemnicy skarbowej

Najwyższa Izba Kontroli dostanie prawo wglądu do dokumentów objętych tajemnicą skarbową.... Gazeta Prawna

Płatnik skoryguje PIT-11 z błędnie podanym adresem

PIT-11. Do korekty informacji zawierającej złe miejsce zamieszkania pracodawca powinien dołączyć pismo wyjaśniające... Gazeta Prawna

PIT: Podatnicy świadomie wybierają odbiorców wpłat jednoprocentowych

Ze wsparcia 1 proc. PIT coraz częściej korzystają niewielkie organizacje, a nie tylko giganci pozarządowi... Gazeta Prawna

Fiskus ma dziesięć lat na weryfikację wysokości zadeklarowanej straty

Nawet strata powstała w 2002 r. może być jeszcze sprawdzona przez organ podatkowy. Nie ma znaczenia, że już się przedawniło zobowiązanie podatkowe za ten rok... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wielodzietne rodziny z większą ulgą

Osoby mające co najmniej trójkę dzieci zyskają od 2013 r. prawo do wyższej ulgi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zapłata części pensji to nie powód do rozstania

Jeśli szef wypłaca niepełne wynagrodzenie, pracownik nie zawsze ma podstawy, aby rozwiązać angaż i żądać odszkodowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wcześniejsze świadczenie kontrahenta to nie przedpłata

Przy umowie barterowej zdarza się, że jedna strona wykona zobowiązanie i wystawi fakturę, zanim zrobi to druga... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama