Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - grudzień 2011

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 335/11

Zarówno w momencie sporządzenia przywołanego w decyzji planu restrukturyzacyjnego "A", jak i spornej daty powiadomienia o nim Burmistrza N., w ogóle nie istniała jeszcze zaległość podatkowa w podatku od nieruchomości za miesiąc grudzień 2004 r., gdyż w tej część....

Wyrok NSA - II FSK 1185/10

Świadomość, że przepisy wskazane w skardze kasacyjnej jako naruszające prawo nie miały zastosowanie w rozpatrywanej sprawie miał sam jej autor, stwierdzając, że WSA nie jest związany granicami skargi, co jego zdaniem nakładało na Sąd pierwszej instancji zbadanie także i tej kwestii...

Przegląd prasy

Darowizny ze zbiórki publicznej będą zwolnione z VAT

Żadna organizacja pożytku publicznego (OPP), która podczas zbiórek publicznych otrzyma towary lub gotówkę, nie będzie musiała rozliczać VAT... Gazeta Prawna

Za brak remanentu grożą sankcje karne

Gdy podatnik nie sporządzi na koniec roku spisu z natury, będzie miał kłopot z ustaleniem wysokości dochodu... Gazeta Prawna

Umorzenie pożyczki zmarłemu pracownikowi podlega PIT

U spadkobiercy powstanie przychód z innych źródeł po umorzeniu pożyczki zmarłego pracownika... Gazeta Prawna

Właściciele psów zapłacą więcej do budżetów gminnych

Maksymalna opłata od posiadania psów w przyszłym roku wzrośnie prawie o 5 zł. Wiele gmin i miast ustaliło na 2012 r. opłaty na poziomie dużo niższym niż maksymalny... Gazeta Prawna

Lekarze i prawnicy orzekną o odszkodowaniach

Wojewódzkie komisje są gotowe rozpatrywać wnioski ofiar błędów medycznych. Procedura będzie szybsza, ale może ją wydłużyć czekanie na biegłego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez daniny, gdy zysk wyślesz na Cypr

Transfer wypracowanego w Polsce dochodu do cypryjskiej spółki pozwala uniknąć podatku w kraju... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy usługi budowlane obciążone są niższym podatkiem od towarów i usług

Generalny wykonawca wystawia faktury z jedną stawką: 8 proc., gdy jest to budynek mieszkalny, lub 23 proc., jeśli użytkowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przygotowanie lokalu nie jest częścią dostawy towarów

Sprzedaż sprzętu medycznego połączona z adaptacją pomieszczeń nie jest świadczeniem kompleksowym i nie może być opodatkowana jedną, preferencyjną stawką VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 298/11

Przy ustalaniu wielkości przychodów ze źródeł nieujawnionych liczy się fakt poniesienia wydatku, nawet jeśli określony wydatek miałby dotyczyć czynności pozornej....

Wyrok WSA - I SA/Wr 717/11

Użyte w art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych słowo "powołanie się" powinno być rozumiane nie jako inicjowanie czegoś, lecz wskazywanie na coś niezależnie od formy, ujawnienie...

Przegląd prasy

Ulg podatkowych nie było więcej, a ich koszt wzrósł o 7,9 mld zł

Ulgi podatkowe w Polsce w 2010 roku kosztowały budżet państwa 73,8 mld zł, co stanowi 5,2 proc. PKB - wyliczył resort finansów... Gazeta Prawna

Zmiany w 50-proc. kosztach uzyskania przychodów: twórcy będą kredytować budżet

Po zmianach w 50-proc. kosztach uzyskania przychodów płatnicy przestaną je uwzględniać przy wypłacie wynagrodzenia... Gazeta Prawna

2012: Instytucje budżetowe już bez zwolnienia z VAT

Z końcem roku traci ważność przejściowe zwolnienie z VAT dla instytucji gospodarki budżetowej... Gazeta Prawna

Podatnicy wyślą elektroniczne PIT-y za 2011 rok bezpośrednio z programów

Złożenie zeznań rocznych e-PIT za 2011 r. będzie prostsze niż w latach poprzednich. Podatnicy będą mogli wysyłać e-PIT bezpośrednio z programów wspomagających rozliczenia... Gazeta Prawna

Coraz mniej preferencji dla podatników

Należy znieść ulgi, które nie spełniają swoich zadań, jak np. na Internet, a odpis na dzieci skierować do rodzin wielodzietnych - uważa Ministerstwo Finansów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gadżety reklamowe wręczone pracownikom nie są kosztem

Wydatki na zakup drobnych upominków z logo firmy następnie nieodpłatnie przekazanych zatrudnionym na cele osobiste nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konfiskata samochodu karą za przemyt

Sądy coraz częściej orzekają przepadek aut specjalnie przerobionych na cele kontrabandy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pożyczki i zakupy na raty teraz na nowych zasadach

Od 18 grudnia obowiązują zmienione przepisy dotyczące kredytów konsumenckich. Klienci zyskali m.in. więcej czasu na odstąpienie od umowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 414/11

Wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni, a więc nie cała kwota przychodu uzyskanego w związku ze zwrotem udziału lub wkładu, a jedynie ta ich część, która odpowiada kwocie uprzednio wniesionej do spółdzielni....

Wyrok WSA - I SA/Bd 696/11

Trudno ze sposobu wypełnienia przedmiotowego wniosku o interpretację wywodzić, że dotyczyła ona innego wnioskodawcy - podatnika niż Skarżąca, szczególnie, że nie pojawiają się dane żadnego innego podatnika. W istocie dopiero z pełnomocnictwa miałoby wynikać, kto jest w sprawie wnioskodawcą. Organ dla poparcia swojego stanowiska powołuje się na treść zapisów formularza wniosku ORD-IN w części A2 poz. 9, natomiast bez uzasadnienia pomija ocenę pozostałych wypełnionych pól (część B.2 poz. 14 dotycząca statusu wnioskodawcy jako podatnika)...

Przegląd prasy

Nie musi pobierać opłaty uzdrowiskowej od pacjentów

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że szpital uzdrowiskowy nie ma obowiązku poboru opłaty uzdrowiskowej od pacjentów... Gazeta Prawna

Mamy miliardy w ZUS, chociaż o tym nie wiemy

Prawie 8 miliardów złotych to wirtualne kwoty zarządzane przez państwo. Od czerwca część naszych pieniędzy ze składki emerytalnej zamiast do otwartego funduszu emerytalnego trafia na nowe subkonta w ZUS... Gazeta Prawna

Emigrant możę odzyskać VAT od kosztów budowy

Osoby, które wracają do kraju i tu budują domy, mają prawo do części VAT za materiały budowlane. Wnioski o zwrot powinny składać w Warszawie... Gazeta Prawna

Jak odwołać się od decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości

Właściciel gruntów lub budynków może odwołać się od decyzji ustalającej podatek od nieruchomości do samorządowego kolegium odwoławczego, a następnie do wojewódzkiego sądu administracyjnego... Gazeta Prawna

Lepiej nie zwlekać

Aby zwrócić towar i odzyskać pieniądze, klient musi przestrzegać terminów. Uprawnienia w ramach reklamacji może realizować w ciągu dwóch lat od daty zakupu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zaczynają się zimowe wyprzedaże

Tańsze zakupy nie oznaczają, że klienci tracą swoje uprawnienia. Niestety, wielu sprzedawców stosuje hasło: płacisz mniej, więc nie możesz się o nic skutecznie upominać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezent z Allegro z wadą

Kupiłam w Internecie aparat fotograficzny od zwykłej osoby, miał to być prezent na Gwiazdkę dla mojego męża. Okazało się jednak, że ma wadę (nie działa migawka). Czy mogę od umowy odstąpić?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

PIT bez większych modyfikacji

Zmiany w PIT, które wejdą w życie 1 stycznia, nie są duże, ale w 2012 r. czeka nas ożywiona dyskusja o planowanej nowelizacji na rok kolejny, która jest spora i w większości przypadków niekorzystna dla podatników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 295/11

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, ciążącego na podatniku będącym podmiotem zbiorowym, nie jest uzależnione od wszczęcia wobec tego podmiotu postępowania w trybie i na zasadach opisanych w ustawie z 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary, lecz od wszczęcia poprzedzającego go postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe....

Wyrok WSA - I SA/Bd 620/11

Organ egzekucyjny przed podjęciem rozstrzygnięcia na podstawie art. 59 § 2 u.p.e.a. - regulacji przewidującej uznanie administracyjne, zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie istnienia przesłanki bezskuteczności egzekucji, gdyż tylko takie postępowanie pozwala na podjęcie zgodnego z prawem postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Zaniechanie wyjaśnienia istnienia przesłanki pozwalającej na umorzenie postępowania egzekucyjnego na dzień podejmowania postanowienia czyni wydane rozstrzygniecie dowolnym, co implikuje jego wyeliminowanie z obrotu prawnego...

Przegląd prasy

Od nowego roku rusza drugi etap uruchamiania e-Zefiru

Już 1 stycznia 2012 r. podatnicy będą mogli składać 17 nowych formularzy elektronicznych. Nowe e-deklaracje pojawiły się w związku z uruchomieniem drugiej części modułu do przesyłania deklaracji, informacji i zgłoszeń przez internet, czyli e-Zefir... Gazeta Prawna

O VAT decyduje miejsce świadczenia usługi

Usługi elektroniczne są coraz popularniejsze. Zgodnie z definicją są to usługi świadczone za pomocą internetu lub sieci elektronicznej. Ich świadczenie jest na tyle zautomatyzowane, że wymagają zaledwie minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe... Gazeta Prawna

Decyzję podatkową musi podpisać tylko jedna osoba

Przepisy nie pozwalają na podpisanie decyzji podatkowych przez więcej niż jedną osobę. Może nią być naczelnik urzędu celnego lub osoba, którą naczelnik upoważnił do podpisania decyzji... Gazeta Prawna

Spadkobierca funduszy inwestycyjnych nie ma kosztów

Podatnik, który odziedziczył jednostki funduszy inwestycyjnych, zapłaci wyższy podatek od ich zbycia... Gazeta Prawna

Leczenie tlenem zwolnione z VAT

Usługi ozonoterapii, mające na celu poprawę zdrowia pacjenta, nie są obciążone podatkiem od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najpierw uszlachetnianie, potem wywóz do unijnego odbiorcy

Aby można było zastosować zerową stawkę VAT, sprzedany towar co do zasady musi być wywieziony z Polski do innego kraju UE bezpośrednio po dostawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skutki błędu importera w klasyfikowaniu towarów

Jeśli podatnik nie przyczynił się w bezpośredni sposób do błędnego ustalenia taryfy celnej przez organ celny, należą mu się odsetki od zwróconych należności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzeba cofać się z korektą

Firma, która zmieniła cenę albo dostała zwrot towarów, musi poprawić swoje rozliczenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała NSA - II FSK 1034/10

W konsekwencji uznać należy, że zawarte w art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. odesłanie do odpowiedniego stosowania zasad wyrażonych w art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. (do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat) nie modyfikuje przyjętej w ust. 1 zasady rozliczania przychodów w taki sposób, że możliwe byłoby inne określenie udziału podatników w kosztach uzyskania przychodów, z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, niż proporcjonalnie do prawa wspólnika do udziału w zysku....

Uchwała NSA - II FPS 2/11

Odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na wypłatę dywidendy należnej jej udziałowcom, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), nie są kosztem uzyskania przychodów tej spółki...

Przegląd prasy

W przyszłym roku prawie milion osób ubezpieczonych w KRUS nie będzie płacić za leczenie

Ministerstwo Zdrowia w ciągu zaledwie dwóch tygodni przedstawiło nowy projekt ustawy w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego rolników... Gazeta Prawna

Samozatrudniony może wybrać w 2012 r. liniowy PIT

Osoby zatrudnione na umowę o pracę w 2011 r., które wraz z nowym rokiem zamierzają przejść na samozatrudnienie i świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy, będą mogły stosować liniową stawkę PIT... Gazeta Prawna

Darowany dług ograniczy zapłatę podatku dochodowego

Firmy, które nie otrzymały zapłaty od swoich kontrahentów, muszą odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy oraz zapłacić należny podatek od towarów i usług... Gazeta Prawna

Fiskus ustali przychód z programu komputerowego

Używany przez firmę program komputerowy, w którym znajdują się informacje o transakcjach sprzedaży, może posłużyć organom podatkowym do ustalenia wartości przychodów firmy... Gazeta Prawna

Mikołaj z funduszu socjalnego korzysta ze zwolnienia

Przekazanie pracownikom prezentów sfinansowanych przez firmę to, w ujęciu przepisów o VAT, dostawa towarów. Inaczej jest, gdy kupiono je ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Użytkowanie wieczyste: warto złożyć sprzeciw

Jakość operatów sporządzanych przez rzeczoznawców często jest zła. Przez to skutecznie można zaskarżyć podwyżkę opłaty rocznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bal dla dzieci pracowników nie jest kosztem pracodawcy

Konsekwencje w VAT zorganizowania balu dla dzieci członków załogi będą podobne do skutków przygotowania świątecznego spotkania dla ich rodziców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W jaki sposób ująć faktury za śledzika w restauracji

Firmowe spotkania świąteczne często odbywają się w restauracji. Nie powoduje to, że rozliczenia VAT są prostsze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 grudnia 2011

Informacje NetTAX

Śpiesz się izbo skarbowa

Kancelaria Doradztwa Podatkowego "BUK" pragnie zwrócić uwagę na istotny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 grudnia 2011r. (III SA/Wa 912/11)...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2011 r., sygnatura ILPB2/415-786/08/11-S/ES

Uznać należy - za wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca 2011 r. sygn. akt II FSK 416/10 - że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obejmuje przychód ze sprzedaży nieruchomości - gruntu i stanowiącego jego część składową budynku mieszkalnego....

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2011 r., sygnatura ILPP1/443-1166/11-5/MS

Należy stwierdzić, iż jeśli osiągnięty w poprzednim roku podatkowym obrót opodatkowany podatkiem od towarów i usług (jak wynajem sali-stołówki, sprzedaż obiadów osobom obcym) nie przekroczy kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy, to Wnioskodawca, będący jednostką budżetową, która prowadzi stołówkę szkolną, ma prawo skorzystać ze zwolnienia podmiotowego na podstawie tego przepisu...

Przegląd prasy

Pakiety medyczne w firmach fiskus sprawdza przy okazji innych kontroli

Firmy wpłacają zaległy podatek od abonamentów medycznych, nie czekając na kontrole. Dlatego urzędnicy skarbowi nie prowadzą w tym zakresie specjalnej akcji... Gazeta Prawna

Fiskus może korzystać z dowodów zgromadzonych w innych postępowaniach

Sądy administracyjne orzekają, że urzędnicy skarbowi mogą posiłkować się ustaleniami z innych postępowań, np. karnych, do których dostępu nie mają podatnicy... Gazeta Prawna

Odsetki nie są objęte VAT

Bank może otrzymywać np. odsetki karne, odsetki za zwłokę, opłaty za upomnienia i monity itp... Gazeta Prawna

Samo posiadanie węgla nie jest objęte akcyzą

Wydobycie, produkcja, a także posiadanie wyrobów węglowych (węgiel kamienny, brunatny i koks) nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą... Gazeta Prawna

Kiedy trzeba oddać część VAT odliczonego przy zakupie samochodu

Zdaniem fiskusa obowiązujące obecnie na mocy przepisów przejściowych zasady korekty VAT odliczonego przy nabyciu auta mają zastosowanie także do pojazdów kupionych, zanim weszły one w życie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po podsumowaniu obliczamy dochód

Po zliczeniu danych z księgi trzeba od przychodów odjąć koszty. Na wysokość dochodu może też wpłynąć wartość remanentu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odlicz firmowe wydatki

Przychód z działalności można pomniejszyć o koszty jej prowadzenia. Z ich księgowaniem nie czekamy na zapłatę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niepełnosprawnemu należy się wsparcie

Osoby mające kłopoty np. z poruszaniem się powinny przed podróżą poinformować przewoźnika o konieczności udzielenia im pomocy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 grudnia 2011

Informacje NetTAX

Akcyza na węgiel - analiza zmiany od 2 stycznia 2012 r.

Nowy rok 2012 i zapowiadana druga fala finansowego kryzysu, który ma dotknąć nasz kraj sprzyja podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych. Jedną z istotniejszych są przyjęte przez Sejm poprawki  do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Nowe przepisy w życie wejść mają od 2 stycznia 2012 r...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - I SA/Go 227/11

Postanowienie Sądu z 26 października 2011 r., co jednoznacznie wynika z jego uzasadnienia i wskazanej przez Sąd podstawy prawnej rozstrzygnięcia, dotyczyło rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej...

Wyrok NSA - II FSK 1110/10

Za fakt bezsporny, dostatecznie udokumentowany w aktach sprawy, trzeba zatem uznać treść przedstawionego pytania, a w konsekwencji - odniesienie interpretacji do roku podatkowego 2004. Tymczasem decyzja w przedmiocie wymiaru podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczyła nie tego roku, lecz roku 2005. Skoro tak, wydana interpretacja nie mogła wywrzeć skutków w postaci zapewnienia wnioskodawcy ochrony w tym okresie. Ma zatem rację Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wywodząc w uzasadnieniu zapadłego orzeczenia, że z przepisów art. 14 § 1 oraz 2 Ord. pod., w brzmieniu obowiązującym w 2005 r., ochroną przewidzianą tym uregulowaniem nie były objęte działania skarżącego polegające na odliczeniu od podatku dochodowego poniesionych wydatków na wykończenie budynku w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej...

Przegląd prasy

Jak opodatkować prezent na święta od szefa, rodziny lub znajomych

Drogie prezenty od rodziny lub znajomych mogą podlegać podatkowi od darowizn. Z kolei prezent od pracodawcy to przychód ze stosunku pracy, który może być jednak zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych... Gazeta Prawna

Konta podatkowe ułatwią kontakt podatników z fiskusem

Każda osoba będzie mieć swoje konto podatkowe. Deklaracje zostaną uproszczone... Gazeta Prawna

Urzędnicy skarbowi działają coraz sprawniej

Zestawienie tegorocznych wyników z zeszłorocznymi może przede wszystkim cieszyć. Oczywiście widać pewne różnice w czołowych dziesiątkach poszczególnych kategorii, ale trend jest jednoznaczny... Gazeta Prawna

Zostało mało czasu na podniesienie kwalifikacji doradców podatkowych

Do końca grudnia 2011 roku każdy doradca powinien uzyskać minimum 8 punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji... Gazeta Prawna

Gdzie powinna być opodatkowana sprzedaż maszyny połączona z montażem

Prawidłowe rozliczenie transakcji z zagranicą sprawia przedsiębiorcom niemały problem. Od właściwego wskazania miejsca ich opodatkowania zależy, czy trzeba będzie ponieść ciężar polskiego podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dyskryminacyjne traktowanie dywidend wypłacanych z innych krajów Wspólnoty było niedopuszczalne

Obowiązujące w 2004 r. zasady opodatkowania dywidend otrzymywanych przez polskie osoby fizyczne z innych państw członkowskich Unii Europejskiej były niezgodne z prawem unijnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odsetki od pożyczki są dla dewelopera kosztem pośrednim

Koszty finansowania projektu deweloperskiego w postaci odsetek, prowizji i ujemnych różnic kursowych od zaciągniętej pożyczki są pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprawniejsze procesy karne

Obowiązek zbierania dowodów winy oskarżonego będzie spoczywał na prokuratorze, a nie sądzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2011 r., sygnatura DD7/8213/154/KSU/11/DD-418/2011

Stosownie do art. 11 ust. 3 lit. a) lub lit. d) lub lit. e) odpowiednich umów, dochody z tytułu odsetek wypłacanych bankom od nabytych przez nie dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji lub listów zastawnych, powinny być traktowane, na gruncie wymienionych umów, jak dochody z tytułu "jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank" bądź "pożyczki dowolnego rodzaju udzielonej przez bank". Oznacza to, iż podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem "u źródła" w Polsce. Przy czym, w ten sam sposób należy oceniać nabycie przez bank dłużnych papierów wartościowych zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym albowiem nabycie na rynku wtórnym nie powoduje zmiany charakteru stosunku prawnego...

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r., sygnatura AE2/033/4/KWG/11/7754

Nie jest możliwe stosowanie do alkoholu etylowego zawartego w gęstwie drożdżowej systemu monitorowania i opodatkowania, o których mowa w przepisach ustawy...

Przegląd prasy

Rząd chce wydłużyć wiek emerytalny, a w administracji publicznej pozbywają się starszych pracowników

Rzecznik praw obywatelskich chce uchylenia przepisu, który pozwala zwalniać urzędników mianowanych po ukończeniu przez nich 65 lat... Gazeta Prawna

Urzędnicy fiskusa ścigają oszustów w internecie

Fiskus odnotuje dodatkowe dochody w okresie przedświątecznym, gdyż podatnicy aktywni w sieci nie rejestrują firm i nie płacą podatków... Gazeta Prawna

Jak przedsiębiorca odliczy wydatki na internet

Z ulgi na internet można korzystać niezależnie od źródła przychodu. Mają do niej prawo osoby zatrudnione na etacie, na umowę o dzieło, a także przedsiębiorcy... Gazeta Prawna

Dlaczego już teraz warto pomyśleć o ułatwieniach w zapłacie podatku z PIT 2011

Za niecałe dwa tygodnie rozpocznie się akcja rozliczeń PIT za 2011 r. Osoba, której nie stać na zapłacenie podatku dochodowego może zawnioskować o ulgę... Gazeta Prawna

Rezygnując z umowy, tracisz podwójnie

Jeśli mimo wygrania przetargu nie dojdzie do podpisania kontraktu, jego organizator może zatrzymać wpłacone przez podatnika wadium... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Umowne ustalenia nie wpływają na obowiązki podatkowe

Wspólnicy spółki partnerskiej mogą umówić się, że ich udział w zyskach nie będzie równy udziałowi w wydatkach, ale nie ma to przełożenia na podatkowe rozliczenie kosztów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Raport dobowy trzeba sporządzić przed sprzedażą w kolejnym dniu

Prowadzę bar. Jest on otwarty od godz. 12 do godz. 22. Zastanawiam się jednak nad przedłużeniem godzin otwarcia w weekendy do godz. 1 w nocy. Czy jeśli się na to zdecyduję, raport dobowy i miesięczny mogę wydrukować dopiero po zamknięciu lokalu?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak chronić dobra osobiste w sieci

Poszkodowany poprzez publikację internetową może wystąpić z całością przysługujących mu roszczeń przed sądy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym znajduje się jego centrum interesów życiowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FZ 782/11

Dlatego też zarządzenie wzywające skarżącego do uiszczenia wpisu od wniesionej przez niego skargi nie narusza "konstytucyjnego prawa i ratyfikowanych konwencji praw człowieka do rozpoznania sprawy przez Sąd bez jakichkolwiek ograniczeń", jak wywodzi skarżący, ale jest realizacją nałożonego na Sąd obowiązku, wynikającego z wyżej zacytowanych przepisów prawa...

Postanowienie NSA - II FZ 746/11

Strona, na której ciąży obowiązek wykazania okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy, uchylając się od przedstawienia określonych dokumentów i oświadczeń na wezwanie sądu administracyjnego, powinna liczyć się z tym, że sąd nie będzie dysponował materiałem dowodowym wystarczającym do uwzględnienia jej wniosku o przyznanie prawa pomocy. W tego typu sytuacjach sąd jest zmuszony do rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o niekompletny materiał dowodowy przedłożony przez stronę...

Przegląd prasy

Płace rosną powoli i nie nadążają za inflacją

Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, czyli firmach zatrudniających powyżej 9 osób, wyniosła w listopadzie 4,4 proc. r./r. wobec 5,1 proc. w październiku - podał Główny Urząd Statystyczny... Gazeta Prawna

Zawieszoną firmę trzeba rozliczyć przed fiskusem

Przedsiębiorca, który ma zawieszoną działalność, składa roczne zeznanie podatkowe... Gazeta Prawna

PIT: Inwestor giełdowy ryzykuje, odliczając większe wydatki

Osoby, który efektywnie inwestowały na giełdzie w 2011 r. mogą próbować zmniejszyć wysokość swojego podatku do zapłaty o dodatkowe koszty, które ponoszą w związku z realizacją transakcji... Gazeta Prawna

Kogo skontroluje urząd skarbowy w 2012 roku?

Trudna sytuacja budżetowa zmusi urzędników skarbowych do częstszych i dokładniejszych kontroli... Gazeta Prawna

Przez błąd legislacyjny nie można obniżyć opłaty

Użytkownik wieczysty tylko raz na trzy lata może żądać jej aktualizacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczyć obcokrajowca zatrudnionego w Polsce na krótki okres

Cudzoziemcowi osiągającemu dochód z pracy opodatkowany w naszym kraju należy sporządzić informację PIT- 11 i przekazać ją do urzędu skarbowego właściwego dla osób zagranicznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czas posiadania udziałów przez przejętą spółkę też się liczy

Spółka przejmująca może - przy ustalaniu, czy jest uprawniona do zwolnienia z CIT otrzymanej dywidendy - uwzględnić okres posiadania udziałów przez spółkę przejmowaną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konflikt rodzinny wyklucza prawo do ulgi

PIT | Rodzic, który po rozwodzie nie mieszka z małoletnim dzieckiem i nie ma z nim kontaktu, nie skorzysta z odliczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 listopada 2011 r. nr IPPP3/443-1129/11-4/MPe

Wystawione prawidłowo faktury korygujące odnoszące się do właściwej daty sprzedaży należy ujmować w okresie, w którym usługa została wykonana, tj. w dacie powstania obowiązku podatkowego. Usługi transportowe dla których miejsce świadczenia określone jest na podstawie art. 28b ustawy wykazać należy w ewidencji i deklaracji podatkowej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, tj. wykonano usługę transportową...

Wyrok NSA - II FSK 1091/10

Faktyczna data dokonania zapisu w księgach rachunkowych nie może zmieniać kwalifikacji danego wydatku i wpływać na moment zaliczenia go jako kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p. Nie jest ona bowiem datą ujęcia kosztu, a jedynie datą technicznego wprowadzenia informacji do systemu. Brak jest wobec tego uzasadnienia dla wyrażonego w skardze kasacyjnej poglądu, iż wynagrodzenie wypłacane dotychczasowym najemcom lokalu w zamian za rezygnację z dalszego ich wykorzystywania "stanowi koszt podatkowy proporcjonalnie w okresach miesięcznych do czasu zakończenia umów najmu, w które wstąpiła Spółka, ponieważ w tych okresach Spółka ujmuje koszt w księgach rachunkowych”...

Przegląd prasy

Legitymacja wystarczy do kontroli skarbowej

Urzędnicy mogą skontrolować podatnika po okazaniu legitymacji. Jednak w tym czasie w firmie muszą być odpowiednie osoby... Gazeta Prawna

Pismo ze skarbówki musi być doręczone do drzwi podatnika

Jeśli podatnik nie ma skrzynki pocztowej na drzwiach mieszkania i nie wisi ona na klatce, organ podatkowy nie może uznać, że wysyłane przez niego pismo zostało doręczone... Gazeta Prawna

Obrady rządu za zamkniętymi drzwiami

Posiedzenia Rady Ministrów oraz nagrania i stenogramy z ich przebiegu są niejawne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczyć polisy na życie wykupione pracownikom

Firma, która sfinansuje zatrudnionym osobom ubezpieczenie, zwykle nie zaliczy poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Darmowe poręczenia opodatkowane CIT

Nieodpłatne gwarancje udzielane pomiędzy podmiotami powiązanymi są przychodem z tytułu nieodpłatnych świadczeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spotkania w lokalach gastronomicznych to reprezentacja

Wydatki przedstawicieli handlowych na spotkania z kontrahentami w restauracjach są kosztami reprezentacji, wyłączonymi z kalkulacji podatkowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 537/11

W przypadku ustalenia w umowie, iż płatność ma następować w ratach, o uprawdopodobnieniu nieściągalności części wierzytelności można mówić dopiero po upływie 180 dni od płatności każdej raty...

Wyrok WSA - I SA/Łd 495/11

Za koszt uzyskania przychodu można uznać również wydatek, który został udokumentowany nierzetelnym lub wadliwym dowodem księgowym, jeżeli w toku postępowania podatkowego podatnik wykaże, że operacja gospodarcza opisana w tym dowodzie faktycznie wystąpiła oraz, że poniósł jej koszt...

Przegląd prasy

Interpretacja podatkowa na nowym wniosku

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej będzie musiał trafić do odpowiedniej izby skarbowej... Gazeta Prawna

Spadkobierca nie straci ulgi w podatku z winy sądu

Jeśli sąd rejonowy sprostuje datę uprawomocnienia się nabycia spadku, a podatnik zawiadomił urząd skarbowy w terminie liczonym od wcześniej wskazanej daty, nie może być karany za zgłoszenie do urzędu nabycia majątku z przekroczeniem terminu... Gazeta Prawna

Rolnik dostanie zwrot akcyzy bez wypisu z ewidencji

W przypadku gdy faktura została wystawiona na firmę, współwłaściciela gospodarstwa rolnego, to rolnik może otrzymać zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy na ryczałcie nie zapłacą podwójnej zaliczki

Przedsiębiorcy rozliczający się na uproszczonych zasadach w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie muszą obawiać się wysokości rozliczenia podatkowego za ostatni miesiąc roku... Gazeta Prawna

Kiedy wystawiać paragon za remont

Klient nie może otrzymywać dowodu sprzedaży miesiąc po wykonaniu usługi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zerowych raportów kasowych nie trzeba drukować

Prowadzę mały warsztat samochodowy. W połowie tego roku moje obroty dla klientów detalicznych przekroczyły 40 tys. zł i od 1 września musiałem zainstalować kasę fiskalną. Zwykle używam jej dwa razy w tygodniu, ponieważ większość moich klientów to przedsiębiorcy. Czy jeśli danego dnia jej nie używam, to muszę drukować raport dobowy?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

McDonald's nie dostanie danych swoich klientów

W wypadku usług elektronicznych dane osobowe można ujawnić tylko na potrzeby postępowań karnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Produkty dla dzieci nie zawsze z wyższym VAT

Od stycznia wzrasta podatek na dziecięce obuwie i ubranka niemowlęce. Przekazanie towarów w tym roku lub wpłata zaliczki pozwolą uniknąć podwyżki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1680/10

Omyłkowe przekazanie tytułem zwrotu podatku przez organ podatkowy na rachunek podatnika nienależnej mu kwoty pieniężnej, w sytuacji gdy w sposób prawomocny rozstrzygnięto kwestię niezasadności wniosku strony o stwierdzenie nadpłaty i brak jest związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zachowaniem podatnika a nienależnym zwrotem, powinno być rozpatrywane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu i nienależnym świadczeniu (art. 405 w zw. z art. 410 § 1 K.c.), zgodnie z którymi, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, zobowiązany jest do jej zwrotu, w szczególności w przypadku nienależnego świadczenia, które spełnił nie będąc w ogóle zobowiązanym...

Wyrok NSA - I FPS 2/11

Sprzedaż udziału we współwłasności budynku, tak jak i udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu, prowadzi do przeniesienia na nabywcę takiego udziału prawa do rozporządzania tymi towarami tak jak właściciel...

Przegląd prasy

Jak od stycznia zmienią się zasady ubiegania się o zasiłek na dziecko

Stypendia za wyniki w nauce uczniów i studentów nie będą wliczane do dochodu, od którego uzależnione jest przyznanie świadczeń rodzinnych... Gazeta Prawna

Kupiłeś drogi prezent w internecie? Rozlicz podatek

W okresie przedświątecznym często kupujemy rzeczy na aukcjach internetowych od prywatnych osób. Trzeba wiedzieć, że zawarcie takiej umowy sprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC), i to na kupującym ciąży obowiązek jego zapłaty... Gazeta Prawna

Fiskus bezprawnie ogranicza konkursy internetowe

Od nagrody w konkursie internetowym trzeba zapłacić PIT. Od wygranej w loterii telewizyjnej nie - uważa MF... Gazeta Prawna

Wydatki na usługi audytora stanowią koszt uzyskania przychodu

Wydatki związane z przeprowadzeniem audytu mogą zostać zaliczone do pośrednich kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Pacjenci zyskają dostęp do specjalistów

Lekarz po kilkumiesięcznym szkoleniu wykona specjalistyczne badania. Ma to zmniejszyć kolejki do diagnostyki w poradniach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyrok może zniechęcić do usuwania lokatorów

Zły stan techniczny kamienicy w Warszawie nie uzasadniał nakazania natychmiastowego opróżnienia jej z lokatorów, o co zabiegał jej współwłaściciel... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pakiety medyczne - kto jest zobowiązany do uregulowania zaległej daniny

Z ordynacji podatkowej w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 jednoznacznie wynika, że fiskus może domagać się zaległego podatku od pakietów medycznych finansowanych przez firmy tylko od płatnika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy fiskus chce podwójnej daniny od abonamentów

Po drugiej uchwale Naczelnego Sądu Administarcyjnego w sprawie pakietów medycznych firmy zastanawiają się, jak skorygować rozliczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 listopada 2011 r. nr ILPB1/415-258/10/11-S/IM

Nie można uznać, że wniesienie aportu do spółki osobowej jest odpłatnym zbyciem. Wniesienie wkładu niepieniężnego nie powoduje otrzymania zwrotnego świadczenia, o wartości odpowiadającej wysokości wniesionego wkładu. Osoba wnosząca aport, nie otrzymuje w zamian zapłaty, gdyż jedynie przekształca aport we wkład. To oznacza, że wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa nie powoduje powstania przychodu...

Wyrok NSA - II FSK 1002/10

Na podstawie art. 5a pkt 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.): przychody z uprawiania sportu, jako zaliczone ustawowo do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, nie stanowią przychodów ze źródła przychodów w postaci pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 10 ust. 1 pkt 3 wymienionej ustawy...

Przegląd prasy

Związki mundurowe podbijają stawkę: chcą podwyżek dla wszystkich służb

Rząd i związki zawodowe służb mundurowych są bliskie kompromisu dotyczącego zmian w emeryturach... Gazeta Prawna

Odsetki od kredytu na dywidendę nie są zaliczone do kosztów podatkowych spółki

Wydatki związane z kredytem zaciągniętym na wypłatę dywidendy wspólnikom spółki nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych spółki - uznał Naczelny Sąd Administracyjny we wczorajszej uchwale... Gazeta Prawna

Amortyzacja: Firma zaliczy odśnieżarkę w koszty podatkowe od razu

Korzyścią podatkową przy zakupie maszyny do odśnieżania jest amortyzacja jednorazowa... Gazeta Prawna

Będzie podatek bankowy, zapłacą za niego klienci banków

1,6 mld euro, czyli po dzisiejszym kursie nawet 7 mld zł rocznie może wpływać dodatkowo do państwowej kasy... Gazeta Prawna

Ten, kto wystawił dokument z VAT, musi zapłacić ten podatek

Wprowadzenie do obiegu faktury z wykazaną kwotą VAT oznacza, że trzeba ją odprowadzić do budżetu państwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczać faktury od leasingodawcy

Leasing operacyjny to usługa, finansowy traktowany jest natomiast jako sprzedaż towarów. Umowy te mają więc różne konsekwencje podatkowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Błąd można naprawić wystawiając korektę

Nieprawidłowo wystawioną fakturę można skorygować. Co prawda żaden przepis ustawy o VAT ani rozporządzeń wykonawczych do niej nie przewiduje wprost możliwości korekty faktury, o której mowa w art. 108 ustawy o VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe zasady postępowania przed ZUS

Elektroniczny wniosek o świadczenie oraz wymóg uzupełnienia dokumentacji w czasie wyznaczonym przez ZUS to najważniejsze nowości z rozporządzenia do ustawy emerytalnej, obowiązującego od 23 listopada 2011... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 grudnia 2011

Przegląd prasy

Czynności pozorne również mają skutki podatkowe

Umowa darowizny nieruchomości ukryta pod pozorną umową jej sprzedaży jest nieważna - uznał Sąd Najwyższy... Gazeta Prawna

Po korekcie wskaźników w projekcie budżetu państwa samorządy muszą skorygować swoje plany

Korekta wskaźników w projekcie budżetu państwa na 2012 r. oznacza konieczność zmian budżetów przez jednostki samorządu terytorialnego, ale dopiero w przyszłym roku... Gazeta Prawna

Przy skaragach na interpretacje podatkowe sądy mogą odrzucać dowody podatnika

Przy skargach na interpretacje podatkowe sędziowie nie uwzględnią wniosków dowodowych. Ich kontrola ogranicza się do stanu faktycznego zawartego we wniosku... Gazeta Prawna

Spadkobierca nie płaci podatku od zapisu testamentowego

Nabycie rzeczy lub prawa majątkowego w drodze zapisu podlega opodatkowaniu u zapisobiercy, a nie spadkobiercy... Gazeta Prawna

Nie będzie dodatkowej daniny

Nieodpłatne zniesienie współwłasności nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, lecz od spadków i darowizn. W grę wchodzi jednak zwolnienie z tej ostatniej daniny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przekazanie prawa do działki zamiast zapłaty daniny nie podlega VAT

Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego gruntu na rzecz gminy jako zapłaty za zaległości podatkowe nie jest odpłatną dostawą towaru... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Właściciele kamienic nie korzystają z premii na ich remont

Przez skomplikowane procedury w ciągu dwóch lat niewielu właścicieli skorzystało z rządowych dopłat do remontów kamienic... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kolejki w szpitalach będą się wydłużały

NFZ chce sprawdzać kolejki do specjalistów po numerach PESEL i dzięki temu je skrócić. Zdaniem lekarzy nadal długo się będzie czekać na wizytę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - I SA/Gl 1150/10

Wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych...

Wyrok NSA - II FSK 1056/10

Z materiału dowodowego sprawy wynika, że skarżący nie dysponował paliwem otrzymanym zgodnie z prawem od wymienionych przez organy podatkowe podmiotów, które wskazywał jako swoich kontrahentów. Wobec powyższego, paliwo uzasadniane fikcyjnym wykonaniem transakcji, było niewiadomego pochodzenia, a więc nie można wykluczyć iż pochodziło z czynów zabronionych, co uniemożliwia dokonanie w relacji do niego oszacowania zgodnej z prawem podstawy opodatkowania...

Przegląd prasy

W 2012 r. rencista dorobi więcej

Od stycznia 2012 r. rencista socjalny dorobi o 1366,4 zł więcej niż obecnie bez ryzyka, że ZUS zawiesi mu świadczenie... Gazeta Prawna

Pośrednik odpowie za przemcyony towar

Jeżeli towary zostały przemycone do Unii, cłem i VAT może być obciążony każdy, kto choćby pośrednio uczestniczył w procederze... Gazeta Prawna

Dla celów VAT e-booki uznaje się za usługę, a nie towar

Sprzedaż książek elektronicznych, czyli tzw. e-booków jest usługą i nie może być traktowana jako dostawa towaru... Gazeta Prawna

Będzie podatek bankowy, zapłacą za niego klienci banków

1,6 mld euro, czyli po dzisiejszym kursie nawet 7 mld zł rocznie może wpływać dodatkowo do państwowej kasy... Gazeta Prawna

Chcesz receptę, podpisz się

Ministerstwo Zdrowia proponuje, by pacjenci u lekarza składali oświadczenie, że są ubezpieczeni. Rząd chce załagodzić spór z lekarzami o recepty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najemca musi być członkiem wspólnoty, by ta nie zapłaciła CIT od najmu

Dochód z wynajmu miejsc parkingowych przez wspólnotę mieszkaniową nie korzysta ze zwolnienia z podatku, jeśli najemcami są osoby trzecie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Deweloper nie zmierzy dowolnie mieszkania

Inwestorzy będą musieli liczyć powierzchnię nowych lokali według jednakowych zasad. Resort budownictwa przygotował odpowiedni projekt... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezydent Łodzi nie zapłaci kary

Jeżeli zwłoka w wydaniu pozwolenia na budowę następuje z przyczyn niezależnych od organu, nie można wymierzyć kary za opóźnienie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 917/11

Reasumując ponownie wskazać za Trybunałem Konstytucyjnym należy iż "po pierwsze, nie powinno ulegać wątpliwości, że wyrobiska górnicze pojmowane zgodnie z u.p.g.g. jako przestrzenie w nieruchomościach gruntowych lub w górotworach, nie będąc obiektami budowlanymi, nie mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako takie obiekty: ani samodzielnie (jako wyrobiska w rozumieniu fizycznym), ani wespół ze zlokalizowanymi w nich urządzeniami (jako wyrobiska w rozumieniu kompleksowym). (...) Po drugie, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako obiekty budowlane mogą potencjalnie podlegać wyrobiska górnicze w znaczeniu technicznym, czyli zespoły funkcjonalnie powiązanych ze sobą urządzeń służących wydobywaniu kopaliny, zlokalizowane w przestrzeniach w nieruchomościach gruntowych lub w górotworach powstałych w wyniku robót górniczych, o ile takie zespoły dają się zakwalifikować jako obiekty budowlane w postaci budowli w rozumieniu u.p.b., będące budowlami w ujęciu u.p.o.l., co wiąże się jednak z koniecznością przyporządkowania omawianych zespołów do jednej z nazw budowli wymienionych expressis verbis w prawie budowlanym...

Wyrok NSA - II FSK 929/11

Okoliczność likwidacji zakładu zagranicznego spółki polskiej, skutkująca niemożnością rozliczenia straty w systemie podatkowym drugiego Państwa Członkowskiego UE, wymaga przyjęcia w oparciu o zasadę swobody przedsiębiorczości (art. 43 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską - Dz. U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864/2 z późn. zm.) i test proporcjonalności, wskazany przez Trybunał Sprawiedliwości w wyroku w sprawie C-443/06 Marks-Spencer, że na gruncie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) spółce przysługuje uprawnienie do rozliczenia w polskim systemie podatkowym straty wygenerowanej przez zakład działający w innym Państwie Członkowskim, a niemożliwej do rozliczenia w tymże Państwie...

Przegląd prasy

Pracujący emeryci sądzą się z ZUS

Do sądów pracy i ubezpieczeń społecznych trafiają kolejne sprawy emerytów, którym ZUS zawiesił wypłatę emerytury z powodu nierozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą... Gazeta Prawna

Żona może odwołać się od decyzji o podatku od nieruchomości wydanej współmałżonkowi

Od decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości wydanej na jednego z małżonków może odwołać się również drugi małżonek, o ile mają wspólność majątkową i nie jest to majątek odrębny... Gazeta Prawna

Fiskus może zabezpieczyć należne kwoty na majątku podatnika

Jeśli istnieje uzasadniona obawa, że przyszłe zobowiązanie nie zostanie uregulowane dobrowolnie, to urząd skarbowy może dokonać zabezpieczenia na majątku podatnika... Gazeta Prawna

Restrukturyzacja firmy wymaga odpowiedniej ewidencji

Firmy zagrożone kryzysem muszą się liczyć z koniecznością m.in. utworzenia w księgach rachunkowych rezerwy na restrukturyzację... Gazeta Prawna

Strażnik z prawem do szybkiego karania

Od jutra strażnicy miejscy będą wystawiać mandaty za nielegalny handel na ulicy. Kara nałożona w taki sposób nie może jednak przekroczyć 500 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aport prawa do znaku do spółki cypryjskiej

W razie objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci prawa do własnych znaków towarowych, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną udziałów, przychodem z tego tytułu będzie wartość nominalna, nawet gdy wartość rynkowa znaku będzie wyższa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak korygować podatek od składników majątku trwałego

Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie gier losowych nie jest uprawniony do korekt VAT naliczonego od środków trwałych z uwzględnieniem proporcji sprzedaży ustalonej w taki sposób, jakby działalność ta nadal nie podlegała opodatkowaniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto rozliczy VAT od wstępu na imprezy

Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie kultury na rzecz zagranicznych kontrahentów bądź kupujący je za granicą mogą mieć problem z prawidłowym ich opodatkowaniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja Indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2011 r., sygnatura IPTPB1/415-156/11-2/MD

O ile usługi, w świetle obowiązujących przepisów prawa (nie będących przepisami prawa podatkowego), będą robotami budowlanymi, ujętymi w Klasyfikacji PKWiU z 2008 r., pod symbolem 43.99.9, to przychód uzyskany w związku z ich wykonaniem, podlegał będzie opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu robót budowlanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Interpretacja Indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25 listopada 2011 r., sygnatura IPTPB1/415-143/11-4/DS

Poniesione wydatki na spłatę odsetek od pożyczki hipotecznej zaciągniętej na zakup środka trwałego przeznaczonego na cele prowadzonej działalności gospodarczej wpisanego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów tej działalności...

Przegląd prasy

Rządowi zabraknie czasu na zmiany w zasadach waloryzacji emerytur

Rządowi może zabraknąć czasu, by zmienić zasady waloryzacji świadczeń przed marcem. To odsunęłoby realizację jednego z głównych pomysłów zawartych w expose Donalda Tuska o rok... Gazeta Prawna

PIT: Emeryci będą rozliczani na nowym druku

Gdy płatnikiem PIT jest organ rentowy, to on składa zeznanie za podatnika... Gazeta Prawna

Szef nie pobierze PIT od kwatery pracownika

Świadczenie w postaci zapewnienia pracownikowi zakwaterowania jest przychodem ze stosunku pracy... Gazeta Prawna

Rada może różnicować stawki podatku od nieruchomości

Uchwalając preferencje w podatku od nieruchomości dla firm, rada miasta musi uwzględniać przepisy wspólnotowe dotyczące pomocy regionalnej i de minimis... Gazeta Prawna

Cesja prawa do mieszkania z niższą stawką VAT

Fiskus uważa, że przeniesienie praw i obowiązków z umowy przedwstępnej to obciążona 23-proc. podatkiem usługa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

By wysłać PIT online, wystarczy numer PESEL

Osoby fizyczne, które składają roczne zeznanie podatkowe przez Internet, nie będą już podawać numeru NIP... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał o zaskarżeniu

Ograniczenie prawa do zaskarżenia rozstrzygnięć wydanych w pierwszej instancji jest zgodne z konstytucją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W którym państwie opodatkowany jest wynajem środków transportu

Polska firma, która wynajmuje w Niemczech auto na tydzień lub dwa, dostanie fakturę z tamtejszym VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja Indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 listoapda 2011 r., sygnatura IPTPP1/443-975/11-4/AK

Stowarzyszenie na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu w ramach Osi IV Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW) działanie szczegółowe 4.31...

Interpretacja Indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 25 listopada 2011 r., sygnatura IPTPP2/443-472/11-7/PM

Czynności z zakresu obsługi ratowniczej basenu, których celem - jak wskazał Wnioskodawca - jest opieka medyczna, służącą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia, wykonywane w ramach działalności Zainteresowanego, zatrudniającego osoby posiadające uprawnienia ratownika WOPR i wykonujące zawód medyczny w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na zasadach określonych w art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy...

Przegląd prasy

Od stycznia może grozić nam epidemia chorych niań

ZUS wypłaci nianiom na zwolnieniu zasiłek chorobowy odpowiadający 80 proc. ich pensji. Eksperci obawiają się, że niektóre mogą udawać chorobę, by mieć dochód z dwóch źródeł... Gazeta Prawna

Nowa firma musi złożyć zeznanie CIT

Likwidacja zakładu budżetowego celem przekształcenia w spółkę komunalną skutkuje sukcesją prawnopodatkową... Gazeta Prawna

Nowy prezes nie uniknie odpowiedzialności za zaległości podatkowe

Członkowie zarządów odpowiadają solidarnie za zaległości podatkowe spółek kapitałowych... Gazeta Prawna

Koszty poniesione na przełomie roku rozlicza się inaczej

Wraz z końcem roku kalendarzowego w większości przypadków kończy się również rok podatkowy... Gazeta Prawna

Stanowisko MPiPS z 14 listopada 2011 w sprawie stażu pracy uwzględnianego przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych

Zgodnie z art. 104a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415 ze zm.) pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nękanie dzieci w Internecie można ścigać i karać

Rodzice mogą skutecznie ścigać tych, którzy przesyłają ich pociechom np. nieprzyzwoite zdjęcia. Służy temu droga karna i cywilna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nauczyciel akademicki podważy ocenę

Ponad 40 tys. nauczycieli akademickich może stracić pracę w wyniku negatywnej oceny okresowej. Tak wynika z jednego z ostatnich wyroków Sądu Najwyższego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy propozycja gry w piłkę jest opodatkowana

Fiskus może wykorzystać uchwałę dotyczącą pakietów medycznych jako argument za obciążeniem PIT innych świadczeń dla pracowników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 grudnia 2011

Przegląd prasy

Łupki są bezpieczne

Polska w perspektywie 20-letniej zmniejszy emisję CO2 o 30 proc. To jeden z lepszych wyników w Europie mówi Marcin Korolec, nowy minister środowiska. Rz: Czego Polska spodziewa się po 17 konferencji klimatycznej ONZ w Durbanie?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy zarobią dzięki regionom

Samorządy zainwestują w 2012 roku nawet 56 mld zł. Ograniczenie lokalnych inwestycji na razie będzie niewielkie. Największe wydatki pójdą w przyszłym roku na transport... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Deweloperzy budują tańsze osiedla

W Warszawie i Krakowie klienci kupują lokale za 6 - 8 tys. zł za mkw. W innych miastach za 3,2 - 6 tys. zł za mkw. - Mieszkania nadal tanieją. Ta tendencja utrzyma się przez najbliższy rok - mówi Paweł Moszczyński z portalu RynekPierwotny.com... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Banki centralne podtrzymały trend

Zmasowana akcja banków centralnych, jaka miała miejsce w ubiegłym tygodniu, pchnęła ceny akcji w górę i pozwoliła zakończyć tydzień nad kreską. W centrum uwagi znajdowały się akcje spółek rosyjskich, indyjskich i tureckich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprzedaż odpadów z 23-proc. stawką VAT

Dostawa przedmiotowego towaru podlega opodatkowaniu stawką podstawową w wysokości 23 proc. Przedsiębiorca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Prowadzi działalność gospodarczą polegającą na odbiorze odpadów bezpiecznych i niebezpiecznych od kontrahentów... Gazeta Prawna

Zmienią się zasady konsolidacji podmiotów

Projekt nowego standardu jest odpowiedzią na głosy podmiotów, których podstawową działalnością jest inwestowanie w inne jednostki w celu uzyskiwania korzyści ekonomicznych ze wzrostu ich wartości lub z otrzymywanych dywidend... Gazeta Prawna

Fiskus dostanie bazę adresową podatników

Od 2012 r. podatnicy w każdej składanej deklaracji będą podawać aktualne adresy zamieszkania. Dziś takie dane podają na oddzielnych drukach. A od nowego roku praktycznie w każdym druku pojawi się nowa rubryka, w której podatnicy muszą podawać aktualny adres zamieszkania... Gazeta Prawna

Wywiad skarbowy sprawdza wesela

Wideofilmowanie jest opłacalne. Jeden z podatników zarobił tyle, że fiskus zażądał od niego 340 tys. zł zaległego podatku. Podatnik, którego sprawdzał wywiad skarbowy, prowadzi usługi wideofilmowania i fotografowania... Gazeta Prawna

02 grudnia 2011

Informacje NetTAX

Szkolenie

FINANSE DLA MENEDŻERÓW NIEFINANSISTÓW...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 24 listopada 2011 r., sygn. IPTPP2/443-473/11-4/JS

Usługi pomocnicze związane m.in. z inspekcją, lustracją i ustalaniem wartości pojazdu do ubezpieczenia oraz likwidacją szkód, wykonywane przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych umów, na rzecz ubezpieczycieli lub podmiotów upoważnionych przez tych ubezpieczycieli na podstawie umów substytucyjnych, nie korzystają ze zwolnienia od podatku, lecz są opodatkowane stawką podstawową, która od 1 stycznia 2011 r. wynosi 23%...

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 listopada 2011 r., sygn. IBPBII/1/436-389/11/MZ

Zawarcie umowy "cash poolingu" nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można zakwalifikować jako umowy pożyczki czy umowy depozytu nieprawidłowego wymienionych w tym katalogu. Tym samym - z powyższych przyczyn - wszystkie czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem nie mieszczą się w katalogu czynności ściśle wymienionych jako podlegające opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Przegląd prasy

Właściciel firmy może wrócić do opłacania niższych składek społecznych

Przedsiębiorcy tracą prawo do preferencyjnych zasad oskładkowania w okresach, w których w ramach prowadzonej działalności wykonują pracę na rzecz swojego pracodawcy... Gazeta Prawna

Listopadową zaliczkę na PIT można ograniczyć lub odroczyć

Dla wielu przedsiębiorców obowiązek zapłaty w grudniu podatku w wysokości podwójnej zaliczki za listopad może się okazać dużą uciążliwością... Gazeta Prawna

Zamawiasz prezenty świąteczne za granicą? Fiskus może pokrzyżować plany

Według informacji naszych czytelników w ubiegłym roku prezenty świąteczne zamówione na początku grudnia zostały dostarczone odbiorcom w drugiej połowie stycznia... Gazeta Prawna

2012: wyższy podatek od nieruchomości

O kilka lub kilkanaście złotych rocznie więcej podatku od nieruchomości będą musieli zapłacić mieszkańcy największych miast w Polsce... Gazeta Prawna

Uprawnienia na skuter warto zdobyć wcześniej

Wszyscy, którzy zdążą wyrobić kartę motorowerową na obecnych zasadach, wymienią ją potem bez egzaminu na prawo jazdy kategorii AM... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprzeciw wobec ustawy refundacyjnej

Lekarze i aptekarze straszą, że jeśli resort zdrowia nie zmieni przepisów, to pacjenci od stycznia nie kupią leków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Korzystanie z firmowego auta to przychód zatrudnionego

Pracownik, który używa firmowego samochodu do swoich prywatnych celów, zapłaci daninę od ceny najmu pojazdu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczyć prezent od kontrahenta

Tylko podarunek o wartości mniejszej niż 200 zł będzie wolny od PIT. W VAT obowiązują niższe limity zwolnień... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 grudnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 398/11

Skoro zobowiązanie podatkowe, jak i zaległość podatkowa są kategorią obiektywną, powstałą z mocy prawa, to objęcie decyzją wydaną w trybie art. 67a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej w skrócie: O.p.) zaległości podatkowej wynikającej z deklaracji w podatku od nieruchomości złożonej przez poprzednika prawnego danego podmiotu, spełnia przesłankę określoną w art. 70 § 1 i 2 pkt 1 O.p. także do części nie wynikającej z deklaracji, gdyż zaległość podatkowa jest jedna i jest nią podatek niezapłacony w terminie...

Wyrok WSA - I SA/Bd 536/11

Roszczenie o zwrot dopłat przysługujące wspólnikowi wynika z faktu posiadania przez niego przymiotu udziałowca, posiadania prawa majątkowego w postaci udziału. Przyjąć zatem należy, że uprawnienie do żądania zwrotu dopłat stanowi wierzytelność z prawa w postaci udziału w rozumieniu art. 96j ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...

Przegląd prasy

Emerytom bardziej opłaca się biznes

Osoby, które pobierają emeryturę i mają własne firmy, mogą zarabiać, ile chcą, a ZUS i tak nie zawiesi ani nie zmniejszy im świadczenia... Gazeta Prawna

Od odsetek od lokat dziennych także trzeba będzie zapłacić podatek

Już od 2012 roku zmienią się zasady zaokrąglania i opodatkowania wszystkich lokat. Ustawą okołobudżetową Ministerstwo Finansów chce skończyć fikcję opodatkowania lokat jednodniowych... Gazeta Prawna

Kwoty otrzymane z podziału spadku bez PIT

W przypadku gdy w wyniku działu spadku po zmarłej matce jeden brat spłaca drugiemu kwotę nieprzekraczającą udziału w spadku, to obdarowany nie płaci podatku dochodowego - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi... Gazeta Prawna

2012: kierowcom i palaczom wzrosną wydatki

Od 1 stycznia 2012 r. wzrośnie akcyza na olej napędowy i papierosy. Zmiany te podyktowane są m.in. koniecznością dostosowania naszych regulacji do minimów unijnych... Gazeta Prawna

Szwajcarzy pomagają w walce z korupcją

Polscy prokuratorzy coraz częściej zwracają się do swoich zagranicznych kolegów o pomoc prawną. Dzięki temu udaje im się zebrać ważne dowody... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opodatkowanie zaliczek na poczet eksportu, do którego nie doszło

Jeśli wywóz towarów poza UE nie nastąpi w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania zaliczki, to należy przyjąć, że w momencie jej otrzymania obowiązek podatkowy nie powstał... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Paragon czasem wystawiamy nawet miesiąc po montażu okien

W kasie fiskalnej należy ewidencjonować obrót i podatek należny. Oznacza to, że sprzedaż ujmujemy w niej w momencie powstania obowiązku podatkowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółka na Cyprze - czyli jak zbyć akcje bez podatku

Od sprzedaży akcji lub udziałów w Polsce trzeba zapłacić 19-proc. podatek dochodowy od osób fizycznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama