Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - sierpień 2011

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - II FSK 125/10

Zwolnienie podatkowe, które przewiduje art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.), i które reguluje art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.), dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pierwszej z wymienionych ustaw...

Wyrok NSA - II FSK 31/10

Z art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 11 ust. 1 i art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. wynika, że przychody z tytułu akcji bezpłatnych (dyskontowych i dodatkowych) powstaną w momencie, w którym uczestnik programu nabywając omawiane akcje uzyska prawo akcjonariusza, a w tym prawo do dywidendy. Z tym bowiem momentem uczestnik uzyska prawo czerpania korzyści wynikających z akcji...

Przegląd prasy

Janosikowym zajmie się nowy Sejm

W tym roku podatnicy z Mazowsza przekażą innym województwom 628 mln zł w ramach tzw. "janosikowego". To 40 proc. tegorocznych dochodów podatkowych województwa... Gazeta Prawna

Przy małych wydatkach opłaca się ryczałt

Wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania zależy m.in. od rodzaju działalności, wysokości planowanych przychodów, kosztów i uzyskiwania innych dochodów... Gazeta Prawna

Akt notarialny zwalnia ze zgłoszenia SD-Z2

Jeśli umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego, to nie trzeba jej zgłaszać naczelnikowi urzędu skarbowego, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn... Gazeta Prawna

Od jutra prezes GUM zbada kasy

Od 1 września badanie kas fiskalnych przejmie urząd miar. Do tej pory dopuszczaniem tych urządzeń do obrotu zajmowało się Ministerstwo Finansów. Za nowe obowiązki GUM producenci kas będą musieli zapłacić... Gazeta Prawna

Leasing konsumencki bez zachęt podatkowych

Niewiele osób fizycznych jest zainteresowanych wzięciem w leasing np. samochodu. Wszystko przez to, że nie mogą w ten sposób obniżyć daniny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nabywców ma chronić umowa notarialna

Jest szansa na uchwalenie przepisów, które zabezpieczą kupujących mieszkania od deweloperów. Dziś Sejm ma głosować nad projektem w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Likwidacja spółki w Luksemburgu z PIT

Środki otrzymane z umorzenia klas udziałów i likwidacji luksemburskiej spółki kapitałowej są opodatkowane w Polsce. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie tym razem zgodził się z ministrem finansów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy łatwiejszy proces będzie również szybszy

Sędziowie mają być prawdziwymi gospodarzami procesu, ale nowe obowiązki mogą przeszkadzać w sprawnym kończeniu sporów. Nie ma zgody wśród prawników, a nawet sędziów, czy zliberalizowany proces cywilny, w szczególności między przedsiębiorcami, będzie szybszy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 sierpnia 2011

Przegląd prasy

Zakres czynności potwierdza dokumentacja

Tylko roboty, które służą utrzymaniu istniejącego akwenu portowego, objęte są preferencyjną stawką VAT. Usługi związane z utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0 proc... Gazeta Prawna

Podatnicy nie chcą oświadczeń

Od początku lipca zamiast zaświadczeń podatnicy mogą składać oświadczenia. W praktyce niewiele osób z tej możliwości korzysta. W niektórych urzędach skarbowych zaledwie o 10 proc. spadła liczba wydawanych zaświadczeń... Gazeta Prawna

Rodzic nie zapłaci PIT od zwrotu kosztów dowozu dziecka do szkoły

Dla fiskusa nie ma znaczenia, czy zwrot za transport rodzice otrzymują na podstawie biletów, faktur, czy ryczałtu... Gazeta Prawna

Najwięcej osób chce być radcami prawnymi

Ponad 12 tysięcy osób przystąpi do egzaminów na aplikacje prawnicze. To dwa i pół tysiąca osób więcej niż rok temu. W sobotę 24 września w całym kraju odbędą się egzaminy na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą... Gazeta Prawna

Odszkodowanie po wskazaniu strat

Naruszenie ogólnych zasad gospodarności nie jest podstawą do zasądzenia od członków zarządu odszkodowania dla spółki. Niezbędne jest wykazanie im złamania prawa lub umowy spółki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy rezygnujemy z kursu, nie musimy płacić za całość

Odmowa zwrotu pieniędzy i możliwość jednostronnego rozwiązania grupy to przykłady stosowanych przez szkoły językowe klauzul niedozwolonych. Wrzesień i październik to miesiące, w których nie tylko młodzież licznie zapisuje się na płatne kursy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dzięki pomocy prawnej trudniej uniknąć kary

Najczęstsze kontakty w sprawie ekstradycji polscy śledczy mieli z Białorusią i Ukrainą. Wydawali za granicę głównie oszustów i członków gangów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Celnicy chcą takich emerytur jak inne służby mundurowe

Celnicy dostają emerytury powszechne, czyli po ukończeniu 60. lub 65. roku życia. Tak jest, mimo że są formacjami mundurowymi, które co do zasady ze względu na specyfikę pracy otrzymują to świadczenie wcześniej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - II SA/Bk 142/11

Uwzględniając powyższe stwierdzić trzeba, że z rażącym naruszeniem warunków zezwolenia, regulaminu lub innych warunków wynikających z przepisów prawa - w rozumieniu art. 59 pkt 2 ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) - organ będzie miał do czynienia tylko wówczas, gdy przepis określający warunki zezwolenia lub warunki prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o zezwolenie nie budzi żadnych wątpliwości, jest jednoznacznie rozumiany i nie pozostawia pola do różnorodnej interpretacji użytych w nim zwrotów...

Postanowienie NSA - II FNP 2/11

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia zgodnie z art. 285 a § 1 p.p.s.p. przysługuje od prawomocnego wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego zaskarżonego skargą kasacyjną, która następnie wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego została oddalona...

Przegląd prasy

Zakup kabiny dla palaczy jest kosztem

Przedsiębiorca, który kupił kabinę z przeznaczeniem dla palących pracowników i klientów, za więcej niż 3,5 tys. zł, musi ją amortyzować. Firma prowadzi działalność gospodarczą w wielu branżach, głównie w zakresie handlu i reklamy... Gazeta Prawna

Gminy tracą, bo mają stare spisy

Przez nieaktualne ewidencje gruntów i budynków gminy tracą na podatkach. Ewidencja jest podstawą wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Aktualizacją zajmują się starostowie, ale nie wszyscy realizują to zadanie... Gazeta Prawna

Za nieudostępnienie dokumentów fiskusowi podatnik może zapłacić nawet 2600 zł kary

Fiskus ukarze podatnika nie tylko za niezłożenie deklaracji podatkowych czy nieopłacenie podatku. Karę zapłaci też osoba, która nie przedstawi dokumentacji budowlanej... Gazeta Prawna

Z ulic znikną osoby handlujące z kartonów

Osoba, która wyłoży towar na sprzedaż poza targowiskiem, na przykład na poboczu gminnej drogi lub na miejskim chodniku, zapłaci grzywnę. Zgodnie z kodeksem wykroczeń może ona wynieść od 20 zł do 5 tys. zł... Gazeta Prawna

Wcześniejsze błędy się nie liczą

To, że w przeszłości podatnik nierzetelnie rozliczał działalność, nie przesądza o odmowie umorzenia zaległości. To dobra wiadomość dla wszystkich dłużników fiskusa, których nie stać na zapłatę zaległego podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sadzonki roślin także chronione patentem

Nawet rok więzienia grozi za nielegalne rozmnażanie sadzonek malin czy nasion ogórków. Takie sprawy jednak nie trafiają do sądów. Zrozumiałe jest, że hodowca, który przez lata prowadził pracę nad odmianą, chce mieć z tego profit... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieskuteczne uniki dłużnika w sprawie gruntu

Ani ustanowienie hipoteki przymusowej, ani przekształcenie prawa do gruntu z użytkowania wieczystego we własność nie wyklucza stosowania do nieruchomości skargi pauliańskiej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Następca prawny nie traci prawa do korekty CIT-8

Spółka osobowa powstała z przekształcenia spółki akcyjnej może skorygować jej stare zeznanie w podatku dochodowym od osób prawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - II SAB/Bk 44/11

Na przeszkodzie w orzekaniu sędziego w sprawie ze skargi na bezczynność nie stoi, w oparciu o art. 18 § 1 pkt 6 "a" ustawy z 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) fakt orzekania przez niego we wcześniejszych sprawach tej samej strony, zarówno ze skargi na bezczynność, jak i na akty lub czynności organu...

Postanowienie NSA - II FSK 1608/11

Czynności kontroli skarbowej podejmowane w ramach uprawnień określonych w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8 poz. 65 ze zm.) nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.)...

Przegląd prasy

Dodatek do podstawowej pensji może być wypłacony ze środków unijnych

Dodatek do podstawowej pensji może być wypłacony ze środków unijnych. Nie może jednak być wyższy niż podstawowe wynagrodzenie pracownika... Gazeta Prawna

Osoby z uprawnieniami do prac konserwatorskich nie zapłacą VAT

Osoby, które mają uprawnienia do prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich, nie zapłacą VAT... Gazeta Prawna

MF nie wprowadzi specjalnych zasad opodatkowania dla firm wydawniczych

Resort finansów nie wprowadzi specjalnych zasad opodatkowania dla przedsiębiorców prowadzących działalność wydawniczą... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy nadal wolą kasy z papierowymi rolkami - dlaczego?

Mali przedsiębiorcy nadal wolą kasy z papierowymi rolkami niż z e-kopiami. Wydruki papierowe trzeba przechowywać 2 lata, a kopie elektroniczne 5 lat... Gazeta Prawna

Pseudohotelarzom niestraszne są kary

Trudno zmusić przedsiębiorców, aby zaprzestali bezprawnie używać określenia „hotel”. Grożące za to sankcje nie odstraszają ich od łamania prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spór z parafią o prawo do grobu jak każdy inny

W sprawach zarządzania cmentarzami parafia nie ma statusu organu administracji. Jej dowody podlegają rygorom jak prywatnej osoby... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wydatki poniesione na leasingowane auto w całości są rozliczane

Firma nie jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla samochodów osobowych użytkowanych na podstawie umów leasingu operacyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niektóre obiady szkolne z VAT

Tylko posiłki wydawane uczniom i nauczycielom nie są obciążone podatkiem. Jeśli korzystają z nich inni pracownicy szkoły, musi ona naliczyć daninę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 289/11

Zakup działki budowlanej dokonany po zakończeniu okresu oszczędzania w kasie mieszkaniowej i złożeniu dyspozycji wycofania zgromadzonych oszczędności, w sytuacji, gdy zakup ten sfinansowano z kredytu hipotecznego, spłaconego następnie przed końcem roku podatkowego ze środków wycofanych z kasy mieszkaniowej nie jest celem mieszkaniowym w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i nie uprawnia do zachowania ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej...

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 208/11

Minister Finansów bezpodstawnie przyjął bowiem, że w świetle powołanych przepisów i przedstawionego przez skarżącego stanu faktycznego, NZOZ nie może zostać uznany za podatnika VAT pomimo tego, że jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej wpisaną do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, w sposób niezależny świadczy usługi podlegające opodatkowaniu VAT (także na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia), działa jako pracodawca w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (ich wynagrodzeń) oraz składek ZUS. W takich realiach skarżący powinien zostać uznany za podatnika VAT w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 1 - 2 ustawy o VAT. Obowiązany jest zatem deklarować obrót z tytułu świadczonych usług. Sąd nie podziela tym samym poglądu Ministra Finansów wyrażonego w zaskarżonym akcie, że na tle przedstawionego przez skarżącego stanu faktycznego i prawnego, nie może być on traktowany jako czynny podatnik VAT...

Przegląd prasy

Miejsce opodatkowania zależy od statusu nabywcy usługi

W celu ujednolicenia zasad opodatkowania importu usług w krajach UE zostało wydane unijne rozporządzenie... Gazeta Prawna

Budynek nie musi być częścią firmy

Zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa może być zespół składników majątkowych i wartości niematerialnych i prawnych, bez budynków... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy w SSE częściej korzystają z ulg

Liczba podatników działających w specjalnych strefach ekonomicznych utrzymuje się na podobnym poziomie... Gazeta Prawna

E-opłata za drogę nie jest objęta VAT

Elektroniczne myto za korzystanie z dróg publicznych ma charakter opłaty administracyjnej, która nie podlega VAT... Gazeta Prawna

Dzieci pod lupą fiskusa

Na Allegro handluje już 361 tys. nieletnich. Niewielu z nich pamięta, że trzeba płacić podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zatrudnianie skazanych z preferencjami

Przedsiębiorca dający pracę więźniom może dostać pożyczkę, ryczałt i dotację... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Reklama pozwala obniżyć podatek

Firmy odliczą wydatki na promocję w gazecie. Część z nich ma wątpliwości, kiedy to zrobić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wzrosną stawki za grunty wywłaszczane w miastach

Od piątku zmienia się zasady wyceny działek zabieranych po drogi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - II SA/Bk 753/10

Nie ma podstaw prawnych do domagania się od inwestora uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w sytuacji, gdy przedmiotowy obiekt jest realizowany w warunkach odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego i udzielonego pozwolenia na budowę, toczy się postępowanie legalizacyjne, a w odniesieniu do takiej inwestycji nie wydano jeszcze decyzji, o jakiej mowa w art. 55 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane...

Wyrok NSA - II FSK 380/10

Jeżeli wystawienie weksla własnego (art. 101 Prawa wekslowego) łączy się z czynnością cywilnoprawną wynikającą z podstawy gospodarczej wystawienia tego weksla, to chociaż samo wystawienie weksla nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu może jednak podlegać pierwotna czynność cywilnoprawna, o ile jest jedną z czynności wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Przegląd prasy

Szpitalom znów grożą komornicy

Rośnie liczba szpitali, których konta są zajmowane przez komorników. Placówki medyczne mogą wystąpić do sądu o obniżenie kosztów egzekucji długu... Gazeta Prawna

Czynny żal nie zawsze jest potrzebny

Podatnik, który złoży korektę deklaracji i jednocześnie wpłaci zaległość podatkową, nie musi do poprawionego formularza dołączać czynnego żalu... Gazeta Prawna

Surowsze kary dla urzędników za naruszenie dyscypliny finansowej

Urzędnicy częściej odpowiedzą za naruszenie dyscypliny finansowej. Nie zostaną ukarani, jeśli skutek dla budżetu będzie znikomy. Kary za błędy dotkną kierowników, pracowników i osoby spoza urzędów... Gazeta Prawna

Wartość działki będzie zależeć od cen w regionie

Od jutra właściciele działek wywłaszczanych pod drogi publiczne mogą dostać mniej niż dotychczas. O wysokości wypłacanej im kwoty zdecydują rzeczoznawcy majątkowi... Gazeta Prawna

Radca prawny skreślony na zawsze

Tytuł zawodowy radcy prawnego nie jest prawem nabytym chronionym konstytucyjnie. Skreślenie z listy radców prawnych oznacza także utratę uprawnień do wykonywania zawodu i posługiwania się tym tytułem zawodowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niewielu ma szansę na ulgę od fiskusa

Spadła liczba podatników, którym darowano długi. Kryteria przyznawania zwolnienia są niejasne. Sądy tolerują dowolność decyzji aparatu skarbowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy gmina zamyka szkołę

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwalnianym z pracy wypłaca zlikwidowana placówka. Zgodnie z przepisami Karty nauczyciela dyrektor szkoły, która zostaje całkowicie likwidowana, rozwiązuje z nauczycielami stosunek pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Celnicy dowiedzą się o każdej wygranej w Internecie

Sprawdzany będzie rejestr osób wchodzących do kasyn i salonów gry bingo pieniężne oraz gier na automatach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - II SA/Gl 127/11

W sytuacji, gdy wnioskodawca wyraźnie określając lokalizację obiektu w granicy działki, domaga się ustalenia warunków zabudowy dla tak usytuowanej inwestycji, kryterium lokalizacji względem granic działek staje się cechą zabudowy wymagającą rozstrzygnięcia w przeprowadzonej analizie kontynuacji funkcji oraz cech zabudowy...

Wyrok WSA - III SA/Kr 190/11

W świetle przepisów art. 30b ust. 4 i 30c ust. 1 ustawy, każdy negatywny i ostateczny (po wyczerpaniu dostępnych środków) wynik procedury odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego, podlega w tym zakresie kontroli wojewódzkiego sądu administracyjnego w drodze skargi wnoszonej na warunkach określonych przez ustawę...

Przegląd prasy

Mogą być dwie stawki dla lokalu

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą firmę we własnym mieszkaniu, nie są podwójnie opodatkowani, ale płacą dwie stawki podatku od nieruchomości... Gazeta Prawna

Współmałżonek nie zaskarży decyzji

WSA w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, że skargę do sądu na decyzję dyrektora izby skarbowej mogą wnieść jedynie osoby, które posiadają w tym interes prawny... Gazeta Prawna

Celnik uzna urzędowe tłumaczenie

Importerzy, którzy sprowadzają do Polski towary, często dokonują tłumaczeń dokumentów, dzięki którym mają pewność, co kupują... Gazeta Prawna

Jakie usługi medyczne są zwolnione z VAT

Rozliczenia - Świadczenia w zakresie opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia są zwolnione z podatku od towarów i usług... Gazeta Prawna

Wzór pomoże ujawnić majątek

Przy każdym punkcie oświadczenia radny znajdzie w formularzu podpowiedź, jak go wypełnić. Rząd przygotował projekty nowych rozporządzeń określających wzory oświadczeń majątkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo karne wzmocni komornika przy egzekucji

Za zerwanie znaków komorniczych ma grozić do pięciu lat więzienia. Tak samo jak za ukrywanie czy usuwanie zajętego majątku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Farmaceuci pod nadzorem

Aptekarze nie chcą podpisywać z NFZ umów na sprzedaż leków refundowanych. Ostrzegają, że po Nowym Roku pacjenci mogą zostać pozbawieni dostępu do nich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Apteka musi mieć kierownika

Ponieważ prowadząca aptekę ukończyła 65 lat, inspektor farmaceutyczny nakazał unieruchomienie placówki z powodu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 429/10

Z treści art. 137 § 3 Ordynacji podatkowej wynika jednoznaczny obowiązek złożenia pełnomocnictwa do akt. Oznacza to, że osoba chcąca działać w sprawie jako pełnomocnik musi złożyć do akt tej konkretnej sprawy pełnomocnictwo lub jego odpis. Organ podatkowy nie ma natomiast podstaw prawnych do zastąpienia pełnomocnika w realizacji obowiązku wynikającego z tego przepisu, ponieważ jest to ewidentnie obowiązek pełnomocnika...

Wyrok WSA - I SA/Ol 297/11

Wierzyciel nie był uprawniony do rozstrzygania o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia od egzekucji . Uprawniony był tylko do wydania postanowienia, w którym wyraża lub nie wyraża zgodę na wnioskowane zwolnienie. Są to odmienne przedmiotowo orzeczenia...

Przegląd prasy

Sędziowie: Nie będziemy mieć czasu na orzekanie

Praca sędziego i prokuratora będzie oceniana co cztery lata, w sądach będą dwa wydziały, a pracownikami sekretariatów i budynkami sądowymi będzie zarządzał dyrektor... Gazeta Prawna

Siedziba odbiorcy decyduje o VAT prawnika

Miejscem świadczenia usług prawniczych jest miejsce, gdzie ich odbiorcy posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu... Gazeta Prawna

Zakup pizzy może być kosztem podatkowym

Nieodpłatne przekazanie żywności pracownikom jest ich przychodem podatkowym. Pracodawca może zaliczyć taki wydatek do kosztów, o ile wykaże jego związek z przychodem... Gazeta Prawna

Każdy dostanie interpretację

Każdy zainteresowany: firma, osoba prywatna czy organizacja, będzie mógł wnioskować do ministra finansów o wydanie interpretacji ogólnej prawa podatkowego... Gazeta Prawna

Można już składać pozwy o bezterminowe etaty

Dziś mija termin, w którym umowy terminowe zawarte przed wejściem w życie ustawy antykryzysowej stają się etatami na czas nieokreślony. Dotyczy to wszystkich zatrudnionych przed 22 sierpnia 2009 r., którzy przez ostatnie dwa lata pracowali na umowach na czas określony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Korespondencja świadczy o stanowisku dłużnika

Nieprawidłowe, ale skuteczne uznanie długu nie wymaga dochowania takich rygorów jak przy reprezentacji spółki czy przedsiębiorstwa. Korespondencja jednego z członków zarządu może mieć dla firmy poważne konsekwencje majątkowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Darmowy Internet naprawdę dla każdego

Spółka Aero2 powinna usprawnić wydawanie kart SIM, które pozwalają na bezpłatny dostęp do sieci. Chociaż wie o tym niewielu, należąca do grupy Zygmunta Solorza-Żaka spółka Aero2 od kilku miesięcy oferuje bezpłatny dostęp do Internetu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą ulgi podatkowe dla węgla i koksu

Dzięki szybkiemu uchwaleniu zmian przepisów od nowego roku nie grożą podwyżki opłat za ogrzewanie. Nowelizacja została wymuszona przez regulacje UE... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 433/11

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że: 1) stosunek prawny łączący biegłego ze zlecającym wykonanie opinii sądem (innym uprawnionym organem procesowym) nie zostaje nawiązany na podstawie umowy o pracę; 2) biegły przy sporządzaniu opinii korzysta z samodzielności wyrażającej się w tym, że nikt nie może mieć wpływu na jej treść; 3) biegły odpowiada osobiście za wykonane przez siebie czynności, niezależnie od tego, czy do określonych działań zobowiązał go sąd czy też inny organ. W wyniku zlecenia wydania opinii nie dochodzi do przeniesienia odpo-wiedzialności za wynik działania biegłego sądowego na sąd lub inny organ; 4) wpis na listę biegłych sądowych wskazuje na zamiar wykonywania czynności biegłego w sposób częstotliwy...

Postanowienie WSA - III SA/Gl 142/11

W przedmiotowej sprawie skarżącemu doręczono wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w dniu [...] r. Termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął w dniu [...] r. Strona skarżąca jednak do tej pory nie wykonała wezwania....

Przegląd prasy

Przedwojenne obligacje są już nic niewarte. Tak postanowił sąd

Osoby, które mają nieprzedawnione obligacje przedwojenne, nie mogą liczyć na jakiekolwiek rekompensaty... Gazeta Prawna

Podpis wiceprezydenta uprawnia do ulgi

Podatnik, który zawarł umowę o opiekę podpisaną przez wiceprezydenta miasta, może skorzystać z ulgi mieszkaniowej w podatku od spadków... Gazeta Prawna

Dochody z inwestycji wzrosły o połowę

Rozliczenia dochodów kapitałowych za rok 2010 przyniosły zdecydowany wzrost liczby składanych zeznań PIT-38 i deklarowanego w nich dochodu... Gazeta Prawna

Przegapiłeś dzień spłaty karty kredytowej? Karnej opłaty nie wliczysz w koszty

Opłata bankowa za nieterminową spłatę zadłużenia z karty kredytowej nie może być kosztem podatkowym przedsiębiorcy... Gazeta Prawna

Rezerwy na remonty lokali użytkowych obniżają podstawę opodatkowania

Odpisy na fundusze remontowe są kosztem spółdzielni. Nie tylko w przypadku mieszkań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pożyczanie pieniędzy w sieci to nie działalność

Podatnicy twierdzący, że odsetki od pożyczek w Internecie nie pochodzą z działalności gospodarczej, mogą już myśleć o zwycięstwie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Krzywdzący brak obrońcy z urzędu

Stronie, której sąd odmówił adwokata, nie wolno się na tę decyzję poskarżyć. Może to być niekonstytucyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niska cena sprzedaży zwróci uwagę fiskusa

Dziś, żeby sprzedać mieszkanie, trzeba obniżyć cenę Znaczący upust zwróci uwagę organu podatkowego. Zaniżenie wartości grozi dopłatą podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SO/Gl 14/11

Z treści wniosku o przywrócenie terminu wynika, że przyczyna uchybienia terminu ustała 2 maja 2011 r. czyli jeszcze przed upływem terminu do wniesienia skargi. Wobec powyższego Sąd za początek biegu terminu przyjął koniec terminu do wniesienia skargi czyli 9 maja 2011 r. A zatem siedmiodniowy termin do złożenia wniosku upłynął 16 maja 2011 r...

Wyrok WSA - I SA/Gd 573/11

Ponieważ zgodnie z art. 44 ust.3 pkt 1 u.p.d.o.f. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje dopiero z miesiącem, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku, to w sytuacji gdy akcjonariusz nie uzyska przychodu (dochodu) w ciągu roku podatkowego, obowiązek zaliczki nigdy nie powstanie. Natomiast uzyskanie przychodu, rodzi obowiązek wpłacenia zaliczki za ten miesiąc, w którym dochód powstał i wykazania tego dochodu w zeznaniu rocznym....

Przegląd prasy

Wystarczy jeden odpis z KRS do dwóch wniosków

Minister finansów nie może pozostawić bez rozpoznania jednego z dwóch wniosków o wydanie interpretacji, jeśli podatnik przedłoży tylko jeden odpis z KRS... Gazeta Prawna

Uchwały o podziale zysku można zmienić

Zmiana uchwały o podziale zysku jest dopuszczalna w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy uchwała jest wadliwa... Gazeta Prawna

Bony towarowe bez VAT

Pracodawca nie musi naliczać VAT, gdy przekazuje bony żywnościowe pracownikom, bo nie jest to dostawa towarów ani świadczenie usług... Gazeta Prawna

Latasz po UE, nie kupisz tańszej wódki

Alkohol i papierosy w sklepach wolnocłowych są zwolnione z akcyzy. Zwolnienie nie dotyczy wyrobów sprzedawanych podróżującym po Polsce i UE... Gazeta Prawna

Handlowiec może być pełnomocnikiem swojego ubezpieczyciela

Przedłużona gwarancja daje korzyści kupującemu, bo pozwala mu uniknąć kosztownych napraw, i sprzedającemu, który może liczyć na większe zainteresowanie oferowanymi towarami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na liniach lokalnych oddadzą tylko za bilet

Klienci Przewozów Regionalnych, którzy spóźnili się do pracy, nie mogą liczyć na odszkodowanie. Chyba że będą dochodzili swoich racji w sądzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pytania i zadania nie mogą być zbyt łatwe

Nawet jeśli o przydziale nagród - oprócz przypadku - decyduje wiedza i umiejętności, nie przesądza to jeszcze, że dane przedsięwzięcie nie jest grą losową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podwykonawcy muszą uważać na zwolnienie Z VAT

Taka sama usługa może być uznana przez fiskusa za zwolnioną z podatku lub nie, w zależności od tego, kto wystawia za nią fakturę klientowi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 277/11

Wynikająca z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przesłanka uznania nieruchomości za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jaką jest ich posiadanie przez podmiot spełniający określone kryteria wyklucza uwzględnienie wskazywanego przez skarżącą stanowiska Ministra Finansów z dnia 16 marca 2007 r. Wyrażano w nim sprzeczny ze wspomnianym wyżej przepisem pogląd, zgodnie z którym opodatkowaniu wg wyższej stawki podatku od nieruchomości obejmuje się wyłącznie te nieruchomości posiadane przez spółdzielnię, które wykorzystywane są w działalności gospodarczej...

Wyrok WSA - III SA/Wa 30/11

z uwagi na fakt, że w umowie będzie zastrzeżenie o tym, że Wnioskodawca ma prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej rabatu - podwyższenie kwoty należnej z tytułu zawarcia przez Skarżącą umowy nie następuje na skutek nowej, niemożliwej do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej, okoliczności. W ocenie Sądu zawarcie ww. zapisu w umowie nie przesądza o tym, że w dacie wystawienia pierwotnej faktury, treść tej faktury nie odpowiada rzeczywistym stosunkom. Istotne jest tu bowiem, że w tej dacie zdarzenie powodujące konieczność korekty faktury jeszcze nie wystąpiło i tym samym nie stanowiło elementu stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu....

Przegląd prasy

Fiskus decyduje o uldze dla płatnika

Umorzenie zaległego podatku płatnikowi może nastąpić z inicjatywy naczelnika urzędu skarbowego. Płatnik nie może złożyć wniosku o taką ulgę... Gazeta Prawna

Będzie wyższa kara porządkowa za niestawiennictwo w urzędzie skarbowym

Do 2,7 tys. zł wzrasta wysokość kary porządkowej za niestawiennictwo w urzędzie skarbowym. Do 11,9 tys. zł wzrasta też wysokość minimalnej wartości zastawu skarbowego... Gazeta Prawna

Paliwo z kanistra jest podstawą odliczenia

Przedsiębiorca, który kupił paliwo do kanistrów, może odliczyć VAT, gdy udowodni, że wykorzystał je do napędu konkretnego auta, innego niż osobowe... Gazeta Prawna

Bony towarowe bez VAT

Pracodawca nie musi naliczać VAT, gdy przekazuje bony żywnościowe pracownikom, bo nie jest to dostawa towarów ani świadczenie usług... Gazeta Prawna

Najem z 23-proc. VAT

Zwolniona z podatku jest tylko dzierżawa lokalu na cele mieszkalne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gminny wielki brat patrzy

Nagrania z ulicznych kamer mogą być przetwarzane wyłącznie przez upoważnione do tego podmioty: straż gminną lub policję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dłużnik nie ukryje majątku na zagranicznym koncie

Sądy krajowe w Unii mają dostać prawo zajmowania rachunku bankowego pozwanego. Urealni to ściąganie długów z zagranicy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy należy badać kierowców seniorów

Po ukończeniu 70. roku życia kierowcy powinni co rok zdawać bezpłatne testy psychotechniczne. Taki obowiązek miałby poprawić bezpieczeństwo na drogach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 sierpnia 2011

Przegląd prasy

VAT: usługę nabytą na cele osobiste rozlicza się w miejscu siedziby firmy

Ostatnia nowelizacja ustawy o VAT doprecyzowała ustalanie miejsca świadczenia usług przeznaczonych wyłącznie na cele osobiste pracownika... Gazeta Prawna

Odszkodowanie sądowe bez PIT

Odszkodowanie, które stanowi przyznaną przez sąd rekompensatę za szkodę, jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z ogólną zasadą świadczenia mające charakter odszkodowawczy objęte są zwolnieniem z PIT. Niestety nie zawsze można skorzystać z tej preferencji. Zwolnienie od podatku odszkodowań wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT obejmuje jedynie wyrównanie poniesionych strat, wyłącza natomiast wynagrodzenie za utracone korzyści... Gazeta Prawna

Sprzedaż antyków nie zawsze z VAT

Sprzedaż dzieł sztuki nabytych przed 1993 rokiem jest zwolniona z podatku od towarów i usług. W przypadku pozostałych dzieł sztuki, dostawę można opodatkować na zasadzie marży... Gazeta Prawna

Życie bez NIP będzie łatwiejsze

Już 1 września osoby fizyczne nieprowadzące firmy nie będą musiały się posługiwać numerem identyfikacji podatkowej. Uproszczone zostały także zasady związane z rejestracją przedsiębiorców - mówi Iwona Sługocka z Izby Skarbowej we Wrocławiu... Gazeta Prawna

Orzeczenie ZUS opłaca się kwestionować

Sprzeciw od orzeczenia lekarza może dotyczyć stopnia niezdolności do pracy, czasu jej trwania i daty powstania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Paczka z wakacji pod lupą

Turyści spędzający urlop poza UE, nie chcąc płacić za nadbagaż, część rzeczy wysyłają pocztą. Jeśli będą nowe i wartościowe, zainteresuje się nimi fiskus... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ubezpieczeni rezygnują z walki o wyższą rentę

Od orzeczeń ZUS odwołuje się tylko co dziesiąta osoba. Powodem jest niewiedza oraz trudny dostęp do lekarza specjalisty. Niezłożenie sprzeciwu może zamknąć drogę sądową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus nie rozstrzyga, czym jest porozumienie

Tylko weksel wystawiony zgodnie z prawem wekslowym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3047/10

Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że świadczenia "odsprzedaży" dostawy towarów i świadczenia usług związanych z udostępnieniem mediów przez stronę skarżącą najemcom lokali nie mogą być uznane za element świadczenia jednolitego jakim jest świadczenie najmu. Błędnie organ uznał, że do podstawy opodatkowania z tytułu najmu należy wliczać nie tylko należny czynsz, ale także należne opłaty za dostarczone media. Nie można również przyjąć, że te dwa świadczenia są ze sobą powiązane w sposób ścisły. W sytuacji bowiem gdy w umowie najmu strony odrębnie uregulowały kwestię wynagrodzenia za możliwość korzystania z cudzej rzeczy (art. 659 § 1 K.c.) od opłat za inne świadczenia ze strony wynajmującego, tj. z tytułu udostępnienia mediów, to czynsz najmu nie obejmował opłat za ewentualne inne świadczenia wynajmującego na rzecz najemcy...

Wyrok WSA - I SA/Po 368/11

W ocenie Sądu, z przepisu wynika wyraźnie, że to na komorniku, jako organie egzekucyjnym, spoczywa wyłącznie obowiązek obliczenia, poboru i zapłaty podatku oraz obowiązek wystawienia faktury VAT z tytułu dokonanej przez niego dostawy...

Przegląd prasy

Za 15 sierpnia nie trzeba oddawać dnia wolnego

Od jutra pracownicy będą korzystać z kolejnego długiego weekendu. 15 sierpnia przypada bowiem Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.... Gazeta Prawna

Od 1 grudnia nowa rekomendacja KNF w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących

Od 1 grudnia 2011 r. banki będą stosować zmienioną rekomendację Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących i rezerw.... Gazeta Prawna

Nie można określić jednego wzoru deklaracji dla rozliczania podatku od nieruchomości

Osoby posiadające nieruchomości w więcej niż jednej gminie mają kłopoty z rozliczeniem podatku od nieruchomości. Wszystkiemu winien jest brak jednego wzoru deklaracji... Gazeta Prawna

MF nie zamierza objąć gruntu ulgą meldunkową w PIT

Ministerstwo Finansów nie widzi racjonalnych przesłanek do wydania interpretacji ogólnej w sprawie ulgi meldunkowej w PIT.... Gazeta Prawna

Przysporzenie z tytułu aportu znaku towarowego

Gdy znak towarowy wniesiony jako wkład do spółki został wyceniony w wartości rynkowej, przychodem jest nominalna wartość udziałów (akcji) objętych w zamian za taki wkład... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy firma musi sporządzić dokumentację cen transferowych CIT

Określenie listy transakcji z powiązanymi podmiotami, które wymagają udokumentowania, rodzi wątpliwości i spory... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto odpowiada za komentarze w sieci

Sąd zadecyduje, czy bloger ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych przez wpis nieznanego internauty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można żądać zwrotu nadpłaconych pieniędzy

Osoby, które zapłaciły 500 zł za kartę pojazdu na podstawie przepisu, który uznano za niekonstytucyjny, mogą odzyskać nadpłatę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Po 244/11

Przedmiotowe obiekty, nawet jeśli nie stanowią budynków, i tak podlegałyby podatkowi od nieruchomości jako budowle. Pominął przy tym, że inna jest podstawa opodatkowania i stawka podatku w przypadku budynków (od powierzchni użytkowej, stawka kwotowa) oraz budowli (od wartości, stawka procentowa), co pociąga za sobą konieczność precyzyjnych ustaleń, czy dany obiekt stanowi budynek czy budowlę w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, których to ustaleń brak zarówno w zaskarżonej decyzji, jak i poprzedzającej ją decyzji I instancji...

Wyrok WSA - I SA/Po 236/11

Podatnik dysponuje wystarczającymi dochodami w skali miesiąca, pozwalające na spłatę zaległości i to bez negatywnego wpływu na możność zaspokojenia bieżących potrzeb życiowych i regulowanie obciążeń publicznoprawnych związanych z własnością i prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Sytuacja powyższa nie przemawia za odstąpieniem wobec podatnika od zasady przestrzegania zasady powszechności opodatkowania (art. 84 Konstytucji RP)...

Przegląd prasy

KE: Zmiany w podatkach od węgla i koksu. Będzie znaczny wzrost cen

Komisja Europejska chce wprowadzić nowe zasady opodatkowania wyrobów energetycznych. Mają obowiązywać akcyza i podatek węglowy.... Gazeta Prawna

Świadek nie może odmówić zeznań fiskusowi

Osoba, która bezzasadnie odmówi złożenia zeznań przed fiskusem, może zostać ukarana karą porządkową do 2600 zł.... Gazeta Prawna

Zabudowana działka jest objęta niższym VAT

Sprzedaż gruntów z budynkami należy objąć stawką VAT właściwą dla dostawy budynków. Nie należy oddzielnie opodatkowywać gruntu i budynków... Gazeta Prawna

Nowe technologie dały zysk firmom

Firma, która inwestuje w innowacyjność, może skorzystać z ulgi podatkowej. W rozliczeniu za 2010 rok zainteresowanie tym odliczeniem wzrosło o 2500 proc.... Gazeta Prawna

Pobieranie pożytków pozwala odróżnić umowy najmu i dzierżawy

Najemca może rzecz najętą oddać w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania albo w podnajem, jeżeli umowa mu tego nie zabrania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dofinansowanie wypoczynku najmłodszych czasami bez podatku

Pracodawca nie potrąci daniny od dopłaty do wakacyjnego wyjazdu dziecka, jeśli rodzic przedstawi dokument, z którego będą wynikały informacje pozwalające na zastosowanie zwolnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak ustalić wartość budowli dla celów daniny od nieruchomości

Wartość rynkowa określona przez podatnika może być przyjęta jako podstawa opodatkowania tylko wtedy, gdy od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

CIT od lokat overnight należny w Polsce czy w Niemczech

Odsetki z lokat nocnych są przychodami z odrębnych operacji finansowych mających na celu pomnożenie już zgromadzonego kapitału... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 181/11

Prowspólnotowa wykładnia prowadzi zatem z jednej strony do wniosku, że prawodawca krajowy uregulował kwestię wystawiania i przekazywania faktur w formie elektronicznej, bez konieczności ich przechowywania w tej samej formie, tyle że nie uczynił tego wprost, z drugiej zaś strony wskazuje, że skoro w odniesieniu do faktur przechowywanych w formie elektronicznej wprowadzono wymóg ich kwalifikowanego uwierzytelnienia, to – a contrario – w przypadku faktur elektronicznych nieprzechowywanych w tej formie, wymóg taki nie istnieje, w przeciwnym razie byłby bowiem wprost wyrażony...

Postanowienie WSA - I SA/Po 514/11

Choć nie wynika to wprost z treści art. 125 § 1 pkt 1 ppsa, pojęcie "postępowania sądowego" swym zakresem znaczeniowym obejmuje również postępowanie przed organem sądowym Unii Europejskiej, jakim jest właśnie Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Sąd uznał, iż opisana wyżej zależność zachodzi w niniejszej sprawie, bowiem ocena prawna zagadnienia przedstawionego Trybunałowi Sprawiedliwości UE w w.w. postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym będzie miała wpływ na sposób oceny tożsamej kwestii prawnej zaistniałej w niniejszej sprawie...

Przegląd prasy

E-sklepy podpisały kodeks dobrego postępowania. Będą go przestrzegać?

Podaj swój adres. Zapewnij danym swoich klientów bezpieczeństwo. Nie ukrywaj kosztów dostawy ani tego, ile czasu ona zajmie... – Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB opracował właśnie dobre zasady e-commerce. Podpisali go już potentaci branży.... Gazeta Prawna

Jakie skutki podatkowe ma udział w akcjach promocyjnych

Niektóre wygrane w akcjach promocyjnych są objęte PIT. Bonifikata lub rabat mogą powodować powstanie przychodu. Część wydatków na promocję firmy uwzględnią w kosztach podatkowych.... Gazeta Prawna

Bez korekty faktur przedawnionych zdarzeń i zobowiązań

Podatnik nie może korygować pierwotnych faktur wewnętrznych, które dotyczą zdarzeń i zobowiązań już przedawnionych... Gazeta Prawna

Nabywca odpadów ujmuje VAT w dniu wystawienia faktury

Od 1 lipca 2011 r. nabywcy odpadów szklanych, którzy są objęci obowiązkiem rozliczania VAT, muszą ujmować je w księgach rachunkowych na podstawie faktury wewnętrznej.... Gazeta Prawna

Co zrobić, gdy spółka ma nadpłatę, a wspólnik dług wobec fiskusa

Organy podatkowe konsekwentnie odmawiają spółkom cywilnym zaliczenia nadwyżki VAT na poczet zobowiązań podatkowych ich wspólników np. z tytułu PIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatek od zabezpieczeń

Przychody z opcji chroniących przed zmianami kursów walut rozlicza się z fiskusem. Nie jest pewne, czy można je pomniejszać o firmowe koszty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie zawsze potrzebna jest pomoc tłumacza

Jeżeli obcokrajowiec zarządzający firmą w trakcie postępowania podatkowego podpisuje i składa pisma sporządzone po polsku, to znaczy, że zna ten język... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Co piąty lokal żywi zgodnie z prawem

Gdzie najbezpieczniej jeść? Kontrole Inspekcji Handlowej pokazują, że w barach mlecznych i fast foodach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 234/11

Przepis art. 4a ustawy będący podstawą zwolnienia podatkowego przysługującego najbliższym członkom rodziny, zwalnia z opodatkowania dokonane w obrębie najbliższej rodziny przesunięcia praw majątkowych, pod warunkiem iż dokonane zostaną one w sposób jawny...

Postanowienie WSA - III SA/Po 532/11

Uznając cofnięcie przedmiotowej skargi za dopuszczalne, Sąd na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzył postępowanie w niniejszej sprawie...

Przegląd prasy

Odpis na fundusz remontowy lokalu użytkowego stanowi koszt uzyskania przychodów

Odpis na fundusz remontowy na lokal użytkowy znajdujący się w budynku mieszkalnym jest kosztem uzyskania przychodów z działalności spółdzielni... Gazeta Prawna

Przepisy unijne dają prawo odliczenia VAT od cateringu

Podatnicy mogą odliczać VAT od usług cateringowych, mimo że zasada ta nie wynika z przepisów ustawy o VAT... Gazeta Prawna

NIK wykryła błędy w księgach rachunkowych państwowych jednostek budżetowych

W 19 proc. zbadanych państwowych jednostkach budżetowych NIK wykryła nieprawidłowości w księgach rachunkowych wpływające na ich roczne sprawozdania.... Gazeta Prawna

Nagroda w postaci bonów lub kuponów pozwoli uniknąć VAT

Obecnie jako odpłatną dostawę towarów, która jest opodatkowana VAT, traktuje się również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa (jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów). Wyjątek stanowią drukowane materiały reklamowe i informacyjne, prezenty o małej wartości i próbki - mówi Monika Woźniacka, adwokat z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.... Gazeta Prawna

Nie każde odszkodowanie sądowe bez PIT

Rekompensata za bezumowne korzystanie z cudzej rzeczy jest obciążona podatkiem pomimo przyznania jej sądowym nakazem zapłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Liczy się treść, a nie forma oferty

Dokument, który nie jest zszyty z resztą oferty, tylko luźno do niej dołączony, nie musi jej dyskwalifikować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kary za nielegalną pracę

Minimum 3 tys. zł grzywny lub ograniczenie wolności za zatrudnianie cudzoziemców przebywających u nas bez koniecznych dokumentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy zapłacą za zaniedbanie rządu

Urzędy celne żądają opłaty paliwowej od biodiesla, choć polska ustawa przewiduje jej wyłączenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - I SA/Gl 983/10

Termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu upłynął zatem najpóźniej w dniu 22 kwietnia 2011 r. Tymczasem skarżący wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi wniósł dopiero w dniu 30 kwietnia 2011 r...

Postanowienie WSA - III SA/Po 393/11

Skarżący uiścili wpis w dniu 15 czerwca 2011 r., a więc dzień po terminie. Uiszczenie wpisu po terminie jest bezskuteczne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych...

Przegląd prasy

Podatek od nieruchomości: Firma odda gminie mniej za mieszkanie

PIT 2010 - W ubiegłym roku podatnicy sprzedali prawie trzy razy więcej nieruchomości niż w 2009 roku. Dochody z transakcji zdecydowanie spadły. Były o 20 proc. niższe niż rok wcześniej... Gazeta Prawna

Brak rejestracji umowy leasingu pozbawia odliczenia VAT

Podatnik, który nie zarejestrował umowy leasingu i odliczał VAT w pełnej wysokości, musi skorygować podatek... Gazeta Prawna

Ryczałt dla pracowników za używanie własnych aut w celach służbowych bez PIT

Pracownicy socjalni, którzy otrzymują zwrot kosztów za używanie własnych aut w celach służbowych, nie będą musieli tych kwot wykazywać przed fiskusem... Gazeta Prawna

Klienci donoszą na sprzedawców

Wakacyjna akcja fiskusa „Weź paragon” potrwa do końca sierpnia. Z pierwszego podsumowania kontroli wynika, że szara strefa związana z nierejestrowaniem obrotów w kasach fiskalnych ma się całkiem dobrze... Gazeta Prawna

Premia to nie rabat

Ostatnie wyroki NSA w sprawie premii pieniężnych to kolejny etap sporu podatników z fiskusem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatek od reklam w sieci

Osoba, która uzyskuje pieniądze od firm ogłaszających się na jej prywatnych stronach WWW, musi płacić podatek. Nie ma pewności, na jakich zasadach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontrola w firmie nie zawsze z mandatem

Inspektorzy pracy będą mogli nakazać firmie przeprowadzenie badań, które potwierdzą, czy zatrudnieni przebywają w szkodliwym środowisku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bilansu trzeba będzie szukać w rejestrze

Informacje ze spółek handlowych wyłącznie w KRS. Nie tylko ich sprawozdania będą publikowane. Mogą być jednak trudności w dostępie do informacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 170/11

Podkreślić jednak należy, że przesłanki zgłoszenia wniosku o upadłość wynikają z przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze i w przypadku ich wystąpienia zarząd spółki ma obowiązek złożenia takiego wniosku, bez względu na potencjalne możliwości poprawy sytuacji finansowej Spółki. Stąd ewentualne nowe kontrakty czy nawet wpływ organów nadrzędnych na zarząd Spółki nie mają znaczenia przy ocenie, czy zaistniały przesłanki do zgłoszenia wniosku o upadłość. Analizując przesłanki egzoneracyjne organ dysponował niezbędnymi dowodami, które pozwoliły ocenić, czy wniosek Spółki o upadłość złożony w roku 2006 był spóźniony i jaki był właściwy czas na jego zgłoszenie. Wprawdzie organy dopuściły dowody w postaci przesłuchania wskazanych świadków i podejmowały próby ich przesłuchania, jednak wskutek niestawiennictwa świadków i niemożności przeprowadzenia tych dowodów w rozsądnym terminie odstąpiły od tego przesłuchania. Takiemu działaniu, zdaniem Sądu nie można przypisać naruszenia przepisów prawa procesowego, co objęto zarzutem skargi, gdyż okoliczności mające znaczenie dla sprawy (dotyczące spełnienia przesłanek egzoneracyjnych) stwierdzone były wystarczająco innymi dowodami pozwalającymi ustalić, kiedy najpóźniej zarząd Spółki powinien był z takim wnioskiem wystąpić, zgodnie z wymogami Prawa upadłościowego i naprawczego oraz przepisami Ordynacji podatkowej...

Postanowienie WSA - III SA/Gl 1613/10

W myśl § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz. U. Nr 31, poz. 153) koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego ustanowionego z urzędu ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150 % kwot wynagrodzenia, o których mowa w § 3 oraz niezbędne, udokumentowane wydatki doradczy podatkowego...

Przegląd prasy

Podatek od nieruchomości: Firma odda gminie mniej za mieszkanie

Jeśli przedsiębiorca posiada budynek mieszkalny i nie prowadzi w nim działalności, to musi od niego odprowadzić podatek według stawki właściwej dla mieszkań... Gazeta Prawna

Alkohol etylowy: Przedsiębiorcy mają zaledwie 72 godziny na ucieczkę przed akcyzą

Z listy skażalników alkoholu zwolnionych z akcyzy zniknął składnik niektórych kosmetyków i środków czystości. Może to spowodować wzrost cen tych produktów... Gazeta Prawna

Interpretacje ogólne nie działają

Minister finansów nie wykorzystuje w pełni możliwości związanych z interpretacjami ogólnymi - uważają przedsiębiorcy... Gazeta Prawna

Sposób na fiskusa? Dobrowolnie poddać się karze

Sprawca przestępstwa lub wykroczenia może dobrowolnie poddać się karze. Podatnik zapłaci grzywnę i podatek, ale nie trafi do rejestru osób ukaranych... Gazeta Prawna

Załóż własną firmę na Mazowszu i odbierz 40 tys. zł dotacji

Kolejny raz mieszkańcy województwa stołecznego mogą starać się o grant na uruchomienie indywidualnego biznesu i skorzystać z doradztwa w tym zakresie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownik, który firmowym autem jedzie na urlop, powinien zapłacić PIT

Zatrudniony, który prywatnie podróżuje służbowym samochodem, zyskuje korzyść. Jej wartość trzeba wycenić dla celów podatkowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Faktury wysyłane pocztą elektroniczną

Od początku tego roku weszły w życie uproszczenia w stosowaniu faktur elektronicznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Policja płaci VAT za badanie trzeźwości kierowcy

Szpital sprawdzający poziom alkoholu we krwi kierowcy powinien wystawić policji fakturę z 23-proc. VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FZ 358/11

Rozstrzygnięcie zatem w pierwszej kolejności kwestii, wyeksponowanej przez Spółkę w skardze na indywidualną interpretację, umożliwi ocenę zgodności obowiązujących w 2008 r. przepisów krajowych (wskazanych we wniosku przepisów u.p.c.c.) z prawem UE...

Wyrok WSA - I SA/Gd 396/11

Domyślny obowiązek przestrzegania zasady stand still sprawił, że Państwa Członkowskie, które zniosły podatek kapitałowy, nie mogły go już ponownie nałożyć...

Przegląd prasy

Firmy nie chcą się reklamować na paragonach

Na odwrocie paragonu może znajdować się reklama. Jednak firmy nie korzystają z tego sposobu promocji, bo jest nieskuteczny... Gazeta Prawna

Poczta nie ma prawa odmówić przyjęcia listu z decyzją podatkową

Urząd gminy może wysłać decyzję podatkową w jednej kopercie zaadresowanej na oboje małżonków, jeśli mąż i żona są zobowiązani do zapłaty tej należności... Gazeta Prawna

CIT 2010: było o 15 tys. więcej przedsiębiorców

W 2010 roku podatników CIT było o ponad 15 tys. więcej niż w 2009 roku. Przedsiębiorcy w ubiegłym roku wykazali dochód w wysokości 208 mld zł i jest on o 26,5 mld zł wyższy od wykazanego w 2009 roku... Gazeta Prawna

Sprzedajesz samochody z zagranicy? Kup kasę fiskalną

Sprowadzasz z zagranicy dwa, trzy samochody w roku, po to żeby potem je sprzedać? Jeśli tak, powinieneś kupić kasę fiskalną... Gazeta Prawna

Konsument będzie wiedział, jak szybką ma sieć

Operatorzy będą musieli podawać minimalną gwarantowaną prędkość transferu danych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niektórzy przedsiębiorcy mogą liczyć na ochronę konsumencką

Małe firmy narażone są na nierówność pozycji negocjacyjnej w konfrontacji z ubezpieczycielem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pozwy zbiorowe - czas na turystykę

Kancelarie specjalizują się w pomocy wczasowiczom. Reprezentują ich w postępowaniach grupowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczyć VAT przy zakupie usług za granicą

Kiedy przedsiębiorca powinien wykazać podatek należny z tytułu importu usługi? Nie ma tu jednej reguły... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 296/11

Nadto należy podkreślić, że z zebranego w sprawie materiału wynika, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w G. zwrócił się do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego z wnioskiem o przesłanie informacji związanych z wykładnią art. 21 ust. 1 pkt 83 u.p.d.o.f., w tym w zakresie celów, które wymienione są w powyższym artykule, a które są realizowane przez NATO oraz w jakich konkretnie formach, a także celem uzyskania informacji, czy pakt NATO wzmacnia siły obronne Polski i Państw sojuszniczych, jednakże organ ten nie otrzymał odpowiedzi na pytania odnoszące się do zagadnienia, czy pakt NATO wzmacnia siły obronne Polski i Państw sojuszniczych oraz które z zadań (celów), wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 83 u.p.d.o.f. są realizowane przez NATO oraz w jakich konkretnie formach...

Wyrok WSA - I SA/Sz 541/11

Przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art.13 pkt 7) nie mogą być utożsamiane z przychodami otrzymywanymi przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich (art.13 pkt 5). W związku z tym zwolnienie od podatku przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 17 u.p.d.o.f., odnosi się wyłącznie do przychodów określonych w art. 13 pkt 5, nie odnosi się natomiast do przychodów określonych w art. 13 pkt 7 tej ustawy...

Przegląd prasy

Za gratisy importer zapłaci cło

Wysokość cła od produktów otrzymanych w promocji importer może ustalić m.in. na podstawie cen stosowanych dla podobnych lub takich samych towarów... Gazeta Prawna

Składki na PFRON nie są kosztem

Dopuszczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wpłat na PFRON spowodowałoby spadek zatrudnienia osób niepełnosprawnych... Gazeta Prawna

Po wykorzystaniu ulgi mieszkaniowej przysługuje niższy limit zwrotu

Osoby wnioskujące o zwrot VAT na materiały budowlane z faktur, z których odliczały ulgi mieszkaniowe, korzystają z niższych limitów, mimo przedawnienia zobowiązań w PIT... Gazeta Prawna

Wzrosną kary dla podatników

Już za pół roku kary przewidziane dla podatników, płatników i inkasentów w kodeksie karnym skarbowym poszybują ostro w górę. Najczęściej stosowany ostatnio wobec przedsiębiorców mandat karny wzrośnie do 3 tys. zł... Gazeta Prawna

Obowiązek filtrowania treści w Internecie?

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości może wywrzeć wpływ na dyskusję o potrzebie ograniczenia naruszeń praw własności intelektualnej w Internecie - pisze adwokat z kancelarii Wierzbowski Eversheds... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lekarze z Niemiec każą turystom płacić za usługi

Przedstawiciele służby zdrowia zza Odry nie honorują europejskich kart ubezpieczenia zdrowotnego polskich pacjentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy tracą szansę na wygranie przetargu

Termin na wniesienie odwołania zaczyna biec w chwili, gdy przedsiębiorca nie ma jeszcze pojęcia, jakie jest rozstrzygnięcie zamawiającego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Banki uiszczą VAT za przekazywane im dane pozwalające na przelewy

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że usługi świadczone przez SWIFT nie są zwolnione z podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 sierpnia 2011

Przegląd prasy

Resort sprawdzi rozliczenia z Norwegią

W niektórych wypadkach wynagrodzenie otrzymane za pracę może być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i Norwegii. Ministerstwo Finansów sprawdzi, czy organy podatkowe Norwegii naruszyły prawo wobec polskich podatników, naliczając w tym kraju podatek dochodowy... Gazeta Prawna

Dofinansowanie na usunięcie azbestu bez podatku

Podatnik, który dostał od gminy dotację na usunięcie wyrobów zawierających azbest, nie będzie musiał od otrzymanej kwoty zapłacić PIT... Gazeta Prawna

Obniżka akcyzy na benzynę nie wpłynie na ceny paliwa

W Polsce akcyza na paliwa silnikowe jest prawie na minimalnym poziomie wymaganym przez dyrektywę energetyczną. Jej obniżka wymagałaby zgody Komisji Europejskiej... Gazeta Prawna

Odszkodowanie od hotelu za skradzione rzeczy może być z PIT

Podatnik, któremu hotel wypłacił odszkodowanie za skradzione rzeczy w wyniku umowy lub ugody zawartej poza sądem, nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z PIT... Gazeta Prawna

Propozycja ujednolicenia CIT budzi kontrowersje

Wspólny system, mimo braku zmiany stawek, pozwoliłby firmom obniżyć podatki. Polska jest przeciw modelowi rozliczania grup międzynarodowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Promocja towarów innego podatnika nie podlega VAT

Wspólne działania marketingowe dwóch firm, które mają zwiększyć ich sprzedaż, nie są świadczeniem usług. Takie stanowisko potwierdził ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie dotyczącej interpretacji VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każdy poszkodowany przez ulewę może liczyć na pomoc

Po lipcowych nawałnicach niełatwo będzie uzyskać kwotę pokrywającą straty. Pomoc rządowa, sięgająca czasem dziesiątków tysięcy złotych, trafia tylko do najbardziej poszkodowanych rodzin i rejonów kraju... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Darmowy adwokat dla najbiedniejszych

Przed przyznaniem obrońcy z urzędu sąd powinien badać finanse oskarżonego - uważa Krajowa Rada Sądownictwa. W sprawie przygotowanego w lutym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego projektu kompleksowej nowelizacji procedury karnej KRS wydała właśnie specjalną opinię... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 sierpnia 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - II SA/Gd 981/10

Przyjąć zatem należy tezę, że ulga meldunkowa, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f., powinna obejmować całość sprzedanej nieruchomości lub udziału w niej, tzn. budynek mieszkalny wraz z gruntem pod takim budynkiem czy też udział w takim budynku i położonego pod nim gruntu. W zakresie takiej wykładni tego przepisu mówić można jedynie o względnej autonomii prawa podatkowego...

Postanowienie WSA - II SA/Gd 933/10

Wnioskodawczyni nie wykazała, że spełnia ustawowe przesłanki przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym. Nie określiła bowiem wysokości bieżących dochodów swoich i męża, pozbawiając tym samym Sąd możliwości oceny jej sytuacji materialnej...

Przegląd prasy

Wystąpienie ze spółki bez PIT

Wspólnik, który wystąpił ze spółki osobowej przed końcem 2010 roku i otrzymał zwrot wkładu wniesionego do spółki, nie musiał płacić podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Wynagrodzenie dla martwych dusz nie może być kosztem podatkowym

Firma, która zatrudnia fikcyjnych pracowników, nie może ich wynagrodzenia i składek ZUS zaliczyć do kosztów podatkowych. Spółka, by zwiększyć koszty prowadzenia działalności, zatrudniła pracownika... Gazeta Prawna

Żyjesz ponad stan? Fiskus cię sprawdzi

Każdy, kto kupuje dom, mieszkanie, droższy samochód lub jacht, szybko znajdzie się na celowniku urzędników skarbowych. To samo dotyczy tych, którzy chętnie pożyczają innym pieniądze... Gazeta Prawna

VAT na SWIFT-y zwiększy koszty pośrednictwa banku

Korzystanie przez banki z elektronicznego przesyłania wiadomości SWIFT nie jest usługą zwolnioną z VAT. Banki powinny rozliczać podatek według stawki podstawowej... Gazeta Prawna

ZUS rzadko wydaje interpretacje

Przedsiębiorcy niechętnie występują o wykładnię niezrozumiałych dla siebie przepisów. Wolą przystępniejsze i szybsze rozwiązania, bo czas oczekiwania na interpretację jest zbyt długi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Magistrowie prawa już chodzą do sądów

Na rynku działa wielu doradców prawnych. Występują w sądach, korzystając z niejasnego przepisu. To furtka, którą sądy albo otwierają, albo zamykają... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Doradcy chcieliby wolnej drogi do sądów

Zdaniem praktykujących poza korporacjami adwokacką i radcowską przepis o reprezentacji sądowej w sprawach cywilnych trzeba poprawić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezrobotni trafią na rolę i do żłobków

Rolnicy zyskali prawo do dotowanego zatrudniania bezrobotnych, ale urzędy pracy nie mają już pieniędzy na dotacje. W niedzielę weszła w życie część przepisów nowelizujących ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama