Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - maj 2011

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 maja 2011

Informacje NetTAX

Zmiany wprowadzane ustawą deregulacyjną

20 kwietnia 2011 r. Prezydent RP podpisał uchwaloną przez Sejm 25 marca 2011 r. ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, zwaną ustawą deregulacyjną. Większość wprowadzanych zmian wejdzie w życie 1 lipca....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 2188/09

Odnośnie art. 61 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - obowiązującym do końca 2002 r., Sąd wskazał, że obowiązek podatkowy ciążył na osobach fizycznych, osobach prawnych, jednostkach nie mających osobowości prawnej, które posiadały lasy stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy na podstawie zawartej umowy lub innego tytułu prawnego, a także bezumownie.Mając na uwadze powyższe przepisy Sąd stwierdził, iż skarżący był zobowiązany do uiszczenia w 2002 r. zarówno podatku rolnego jak i podatku leśnego...

Wyrok WSA - I SA/Ke 215/11

To, że kodeks cywilny nakazuje odpowiednie stosowanie do umowy depozytu nieprawidłowego przepisów o pożyczce nie oznacza, że w sprawie ma zastosowanie art. 7 ust 5 pkt 2. u.p.c.c. Odpowiednie stosowanie dotyczy odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu cywilnego, nie przepisów podatkowych. Dla potrzeb podatkowych istotna jest tylko definicja umowy zawarta w kodeksie cywilnym. Ponadto przepis art. 7 ust. 1 dokonuje rozróżnienia między umową pożyczki i depozytu nieprawidłowego odnosząc regulację zawartą w art. 7 ust 5 pkt 2 wyłącznie do umowy pożyczki, co oznacza, że instytucja pożyczki i depozytu nieprawidłowego na gruncie prawa podatkowego w zakresie zastosowania stawki sankcyjnej została uregulowana odmiennie co do osób najbliższych...

Przegląd prasy

Urzędnika można namierzyć bez metryki

Sejm wznowił prace nad projektem zmiany kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, który zakłada tworzenie metryk urzędników... Gazeta Prawna

Celnik nie użyje psa do przeszukania ludzi

Funkcjonariusze celni mogą przy kontroli używać zwierząt, które odbyły szkolenia dla psa przewodnika... Gazeta Prawna

Resort finansów przyspiesza prace nad własnym pomysłem na podatek bankowy

W ciągu dwóch tygodni będzie gotowy projekt ustawy o Bankowym Funduszu Stabilizacyjnym wprowadzającym tzw. opłatę ostrożnościową dla banków i instytucji finansowych, np. SKOK-ów... Gazeta Prawna

Rolnicy stracą na normach PIT. Zapłacą 300 zł więcej

Rolnicy płacą podatek dochodowy według norm szacunkowych. Od przyszłego roku MF chce podnieść normy szacunkowe o 50 proc... Gazeta Prawna

Sądy mogą już tworzyć własną pocztę

Są podstawy prawne do organizowania sądowej służby doręczeniowej. Prezesi rozpoczęli analizy ekonomiczne. 31 maja 2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie warunków organizacji sądowej służby doręczeniowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nabywca musi wiedzieć, skąd pochodzą ogórki

W związku z masowymi zatruciami w Niemczech polski system ochrony bezpieczeństwa żywności może zostać wystawiony na ciężką próbę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno zaliczyć stracone wadium do kosztów

Przepadek kwot wpłacanych w przetargach to nie tylko uszczerbek dla finansów firmy, ale i kłopoty z fiskusem, który nie zgadza się już na ich odliczanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorca nie rozliczy faktury za swoje okulary korekcyjne

Właściciel firmy nie zaliczy do kosztów podatkowych kwoty zapłaconej za własne okulary lub szkła kontaktowe, nawet jeśli bez nich nie mógłby prowadzić działalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 87/11

Reasumując stwierdzić należy, że podatnikowi przysługuje na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prawo do zwolnienia w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, w sytuacji, gdy wydatek na nabycie nieruchomości został poniesiony, a nieruchomość położona jest na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej...

Wyrok WSA - I SA/Bk 122/11

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na prawidłową ocenę, czy dochody skarżącego z tytułu służby poza granicami kraju były objęte zwolnieniem przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 83 u.p.d.o.f. Biorąc pod uwagę przesłanki do zastosowania zwolnienia przewidzianego w tym przepisie, konieczne jest wyjaśnienie, jaki był zakres zadań skarżącego, wykonywanych podczas służby za granicą i analiza, czy w okresie objętym wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, skarżący jako żołnierz realizował cele wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 83 u.p.d.o.f...

Przegląd prasy

PIT: obowiązki podatkowe zależą od długości pobytu w Polsce

Od długości pobytu w Polsce - więcej lub mniej niż 183 dni w roku - zależą obowiązki podatkowe przed krajowym fiskusem... Gazeta Prawna

Za wyjazd na wakacje służbowym samochodem trzeba zapłacić

Pracownik, któremu pracodawca udostępnił służbowy samochód na wakacyjny wyjazd, musi zapłacić z tego tytułu podatek od wartości czynszu, jaki zapłaciłby za jego wynajęcie... Gazeta Prawna

Stawki podatku akcyzowego nie ulegną zmianie

Stawki akcyzy na benzynę silnikową oraz na olej napędowy pozostaną na obecnym poziomie... Gazeta Prawna

PIT 2010: Ostatni dzień na korektę z 1 proc.

Każdy podatnik, który chciałby jeszcze przekazać część swojego podatku wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP), może złożyć korektę zeznania... Gazeta Prawna

Beneficjent nie rozliczy kosztów

Konsekwencją braku podatku od dofinansowania unijnego jest brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków nimi sfinansowanych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Które środki pomocowe są wolne od PIT i CIT

Bardzo często podatnicy uzyskują dofinansowanie jednego projektu z różnych źródeł. Ustalenie, czy jest ono zwolnione z podatku dochodowego, przysparza niemało problemów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zastępując wadliwy produkt nowym, nie trzeba odprowadzać VAT

Wymiana niepełnowartościowej rzeczy na wolną od wad nie jest nową dostawą towaru i nie podlega opodatkowaniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od unijnych dotacji nie ma podatku VAT ani dochodowego

Dofinansowanie ze środków wspólnotowych nie jest obrotem dla celów VAT. Jest ono również zwolnione z PIT i CIT i to zarówno w części dotyczącej płatności z funduszy unijnych, jak i współfinansowania krajowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 230/11

W związku z tym przy ponownym, rozpoznawaniu sprawy poniesione przez skarżącego wydatki związane z kosztami postępowania sądowego wymagają wnikliwej oceny organu pod kątem ich związku z prowadzoną działalnością, a w szczególności, czy były one ponoszone w celu zabezpieczenia źródła przychodu, obrony przed ewentualnym zmniejszeniem przychodu lub zwiększeniem wysokości straty. Stanowisko organu, że zapłacone przez skarżącego koszty postępowania sądowego nie można uznać jako koszt uzyskania przychodu, było co najmniej przedwczesne...

Wyrok WSA - I SA/Rz 174/11

Podstawę wymiaru podatków stanowi zarówno określenie przedmiotu opodatkowania, właściwej stawki podatkowej, jak też i zwolnienie od opodatkowania i skoro tę podstawę stanowią dane z ewidencji gruntów i budynków, to również przy interpretacji art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy o VAT, te właśnie dane będą miały decydujące znaczenie...

Przegląd prasy

Przedsiębiorca musi spłacać raty podatku po likwidacji działalności

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, który otrzymał ulgę w spłacie podatku, rozlicza ją po likwidacji firmy... Gazeta Prawna

Częściowy aport firmy nie podlega VAT

Zespół składników materialnych można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, gdy będzie zawierał podstawowe elementy służące do prowadzenia działalności... Gazeta Prawna

Darowizna nieruchomości na rzecz rodziny z zagranicy zwolniona z podatku

Osoba przekazująca nieruchomość w Polsce córkom, które są cudzoziemkami, nie zapłaci podatku. Wystarczy o darowiźnie poinformować fiskusa... Gazeta Prawna

Fiskus dał podatnikom mniej czasu na korektę PIT

Składając korektę PIT w ciągu miesiąca od końca rozliczeń, można przekazać 1 proc. podatku. Eksperci twierdzą, że tym ostatnim dniem jest 2 czerwca... Gazeta Prawna

Dane o działce takie same w księdze i w ewidencji

Od przyszłego roku za pomocą geoportalu będzie można, nie ruszając się z domu, przeglądać informacje o gruntach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zielone światło dla honorariów na procent

Zakaz pracy tylko za procent wygranej łatwo ominąć. Jego naruszenie ma wyłącznie znaczenie etyczne. Sąd nie ingeruje w umowę adwokata z klientem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prowadzenie portalu nie jest pośrednictwem finansowym

Usługi polegające na umożliwieniu komunikacji pomiędzy potencjalnymi kontrahentami za pomocą portali internetowych nie korzystają ze zwolnienia z VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy skierowanie na zabiegi decyduje o stawce

Osoba, która bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem skorzysta z masażu leczniczego lub zapisze się na hydroterapię, także zapłaci za nie cenę bez podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 maja 2011

Informacje NetTAX

Deklaracja Praw Podatnika

18 maja 2011 r. w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja "Dzień Ochrony Praw Podatnika", podczas której wyjaśniono założenia projektu oraz przyjęto Deklarację Praw Podatnika. Dokument podpisali przedstawiciele sędziów, doradców podatkowych i wykładowców prawa podatkowego...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 98/11

Bez względu na to, czy dywidenda jest wypłacana w formie pieniężnej czy niepieniężnej nie można uznać, że po stronie spółki wypłacającej dywidendę powstaje jakiekolwiek przysporzenie...

Wyrok WSA - I SA/Gl 529/10

Na uwzględnienie nie zasługiwały też argumenty pełnomocnika Skarżącej, który braku możliwości orzeczenia o odpowiedzialności M. D. za zaległości podatkowe spółki, upatruje w tym, iż w zakresie powierzonych jej czynności, jako członka zarządu nie były ujęte czynności nadzorowania spraw finansowych (czynności skarżącej obejmowały: prowadzenie prac związanych z handlem i gospodarką paliwa, odpowiedzialność za umowy z kontrahentami, zawieranie umów leasingu finansowego itp.). Rozpatrujący niniejszą sprawę skład orzekający podziela pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2007 r., sygn. akt I FSK 1421/06 (a także sygn. akt II FSK 842/07), że nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem, iż podział obowiązków w zarządzie i ich charakter mogą zwolnić daną osobę od odpowiedzialności wynikającej z art. 116 Ordynacji podatkowej. Z art. 204 Kodeksu spółek handlowych wynika, że prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki oraz nie można tego prawa ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich...

Przegląd prasy

Wadliwą decyzję podatkową można zmienić

Podatnik, który otrzymał decyzję podatkową, która nie zawiera podstawy prawnej, może wystąpić o zmianę rozstrzygnięcia... Gazeta Prawna

Firma odliczy kwit za parking i przejazd autostradą

Firma może zaliczyć do kosztów zwrócone pracownikom wydatki za przejazd autostradą i parkowanie tylko w ramach limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu... Gazeta Prawna

Rodzina skorzysta z nowych zwolnień podatkowych

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza zwolnienia podatkowe... Gazeta Prawna

Spółka lekarzy wymusi instalację kasy fiskalnej

Lekarze mogą prowadzić działalność indywidualnie lub w ramach spółki. Spółka, decydując się na grupową praktykę, jest podatnikiem VAT... Gazeta Prawna

Emerytura dzięki pracy na roli

Osoba, która ma za krótki staż emerytalny, może go uzupełnić o czas, jaki przepracowała w gospodarstwie rolnym.Musi jednak spełnić kilka wymogów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Becikowe może być ograniczone

Bogatsi nie mieliby zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Szykują się też zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo podatkowe komplikuje obrót wierzytelnościami bankowymi

Przepisy ustawy o CIT nie zawierają szczegółowych regulacji dotyczących skutków cesji wierzytelności kredytowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Które usługi edukacyjne nadal korzystają ze zwolnienia z VAT

Z odpowiedzi udzielanych przez organy podatkowe na pytania przedsiębiorców wynika, że nie są opodatkowane m.in. szkolenia dla biegłych rewidentów, radców prawnych, ratowników medycznych i elektryków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 1196/10

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nadpłaty oraz w sprawie określenia zobowiązania podatkowego mimo, iż są postępowaniami odrębnymi, to pozostają ze sobą w związku, jeżeli dotyczą tego samego zobowiązania. Dlatego też, skoro określono zobowiązanie podatkowe w wysokości innej niż wynikała ze złożonej korekty deklaracji VAT-7 za luty 2007 r. to zasadnym było odmówienie stwierdzenia nadpłaty podatku za ten okres rozliczeniowy...

Wyrok WSA - I SA/Łd 253/11

Zarówno ze wskazanych przepisów wspólnotowych jak i przepisów krajowych stanowiących ich implemantację, wynika, że prawo do odliczenia jest wynikiem czynności, które faktycznie miały miejsce...

Przegląd prasy

Pensja z funduszy unijnych podlega PIT

Wynagrodzenie dla pracowników pokryte ze środków przyznanych z dotacji unijnej nie jest zwolnione z podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Pracownik nie zapłaci PIT od zwrotu za pranie firmowej odzieży

Pracownik, któremu firma zwraca koszty prania odzieży roboczej, nie zapłaci od tej kwoty podatku dochodowego. Nie jest to jego przychód... Gazeta Prawna

Wszystkie lokaty będą opodatkowane PIT. Również te jednodniowe

Rada Ministrów poparła zmianę zasad zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz podatku od dochodów kapitałowych, które spowodują objęcie lokat jednodniowych PIT... Gazeta Prawna

Skarbowcy musieli sami wybrać ubezpieczenie od złych decyzji podatkowych

Skarbowcom jest potrzebne ubezpieczenie OC w związku z wejściem w życie 17 maja ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa... Gazeta Prawna

Co robić, gdy nasze dane są w mediach

Do ujawnienia w mediach danych osobowych nie ma zastosowania ustawa o ochronie danych osobowych, lecz prawo prasowe i cywilne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwrot nadpłaty podatku z rozliczenia za 2010 rok

Fiskus ma trzy miesiące na oddanie podatnikowi nadpłaty wykazanej w zeznaniu. Im wcześniej je złożyliśmy, tym szybciej odzyskamy pieniądze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ukrywasz tożsamość w sieci - licz się z blokadą

Anonimowe wpisy umieszczane przez użytkowników serwisów będą automatycznie usuwane, jeśli ktoś powiadomi, że łamią prawo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy potrzebny bat na kiboli?

Na stadionach jest z każdym rokiem bezpieczniej - wynika z raportu Komendy Głównej Policji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 949/10

Sąd uznał także, że nazwanie w art. 3052 § 1 i § 2 K.c. odpłatności, której może żądać właściciel nieruchomości za ustanowienie służebności przesyłu, "wynagrodzeniem" a nie "odszkodowaniem", nie może prowadzić do pozbawienia właściciela gruntów, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prawa do zwolnienia podatkowego otrzymanego z tego tytułu świadczenia pieniężnego (mającego charakter odszkodowania)...

Wyrok NSA - II FSK 2005/09

Zeznania świadków zaś, o których szeroko wypowiada się wnoszący skargę kasacyjną, stanowiły tylko dodatkowy, uzupełniający materiał dowodowy, albowiem oczywiste jest, że stan i przebieg samoobliczenia podatku (u podatnika i podatnika) wynikać winien jednoznacznie i bezspornie z jego udokumentowania, nie zaś ze składanych ex post, w dopiero w postępowaniu podatkowym, zeznań świadków...

Przegląd prasy

Trzynastka pomniejszy przychód w dacie wypłaty

Wypłacona pracownikom trzynastka będzie kosztem uzyskania przychodu firmy w dacie faktycznej wypłaty... Gazeta Prawna

Sprzedawca otrzyma zwrot akcyzy, jeśli nie wywiózł auta

W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodu o zwrot akcyzy można się ubiegać bez względu na to, czy dostawy dokonał sprzedawca, czy nabywca auta... Gazeta Prawna

Dotacja z urzędu pracy na założenie firmy bez PIT

Środki przyznane bezrobotnemu jednorazowo na podjęcie działalności są zwolnione z podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Żłobek nie edukuje, więc musi stosować kasę fiskalną

Od 1 maja żłobki powinny prowadzić ewidencję w kasach rejestrujących. Wszystko dlatego, że świadczą usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, a nie usługi edukacyjne... Gazeta Prawna

Szybka wypłata już po wszczęciu dochodzenia

Oddanie w ręce sądu postępowania w sprawie zaliczki na poczet odszkodowania dla ofiary wypadku drogowego to zły pomysł - uważa Krajowa Rada Sądownictwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Darmowa ma być tylko informacja prawna

Brakuje systemu bezpłatnej pomocy dla ubogich. Rząd uważa, że jego funkcjonowanie będzie za drogie. Będzie tylko podstawowa informacja o przepisach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto rozlicza zatrudnionych po przejęciu zakładu pracy

Z przejęciem firmy związane są różne konsekwencje podatkowe. Pojawia się np. pytanie, czy nowy płatnik w drukach PIT-11 i PIT-4R wykazuje tylko kwoty wypłacone przez siebie, czy także otrzymane przez pracowników wcześniej?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na fundowanym przez firmę obiedzie pożywi się i fiskus, i pracownik

Od posiłków profilaktycznych zapewnianych podwładnym pracodawca nic nie odprowadzi do ZUS i urzędu skarbowego. Inaczej jest, gdy finansuje lunch ze środków obrotowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 468/11

W judykaturze wyrażono pogląd, że art.7 ust. 14 pkt 1 z..p.d.o.f. "...nie uzależnia utraty przywileju podatkowego od dysponowania pozwoleniem na użytkowanie. Jest to dla utraty ulgi obojętne. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma wpływ jedynie na początek biegu terminu. A zatem, pozbawienie omawianej korzyści podatkowej następuje, niezależnie od tego czy strona legitymuje się pozwoleniem na użytkowanie, czy też nie. Natomiast termin 10 - letni, pozwalający, po jego zakończeniu, na swobodne z podatkowego punktu widzenia rozporządzanie budynkiem, do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie po prostu nie biegnie."...

Postanowienie NSA - II FSK 235/11

Brak określenia podstawy skargi kasacyjnej stanowi wadę dyskwalifikującą pismo jako skargę kasacyjną oraz wykluczającą możliwość jej uzupełnienia...

Przegląd prasy

Cło: od 2 czerwca będą ułatwienia w eksporcie książek i czasopism

W obrocie z zagranicą książkami i czasopismami zawartymi w przesyłkach pocztowym będą stosowane zasady szczególne... Gazeta Prawna

Dług celny spłaci nabywca przemyconych do UE rzeczy solidarnie z przemytnikiem

Osoba, która nabywa towar nielegalnie wprowadzony na obszar celny Unii Europejskiej, może być obciążona długiem celnym solidarnie z przemytnikiem... Gazeta Prawna

Wspólnik zapłaci PIT od sprzedanego przez spółkę gruntu rolnego

Sprzedaż gruntu rolnego nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, gdy jest dokonywana w ramach prowadzonej działalności w spółce... Gazeta Prawna

Podatnik może poprawić błąd w deklaracji PCC, składając korektę z uzasadnieniem

Podatnik, który popełnił błąd w deklaracji PCC, może go poprawić. W tym celu trzeba złożyć korektę wraz z pisemnym uzasadnieniem jej przyczyn... Gazeta Prawna

Kiedy trzeba rozebrać budynek

Przedsiębiorca, który wzniósł obiekt z naruszeniem prawa i go nie zalegalizował, będzie musiał go zburzyć. Urząd może wymierzyć mu grzywnę, by go do tego przymusić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podwyższenie kapitału spółki neutralne podatkowo

Kwoty otrzymane na powiększenie kapitału zakładowego nie są przychodem dla celów podatkowych, w związku z czym wydatki takie jak koszty notarialne, sądowe czy podatek od czynności cywilnoprawnych nie są kosztami uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółka, która dostała wypłatę z zysku, nie zawsze musi dzielić się z fiskusem

Rozliczenie dywidendy otrzymanej przez osobę prawną zależy od tego, czy wpłynęła z kraju czy z zagranicy. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę ustawowe zwolnienia i postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwolnienie z VAT dla dostawy niezabudowanej nieruchomości

O tym, czy nieruchomość jest przeznaczona na cele budowlane, nie decyduje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 309/11

Z kolei stosownie do art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Tym samym orzecznictwo sądów stało się przesłanką do formułowania oceny poprawności funkcjonujących w obrocie prawnym interpretacji, także interpretacji indywidualnych, co szczególnie należy podkreślić w rozpoznawanej sprawie. Skoro więc organ wydający interpretacje indywidualne może w ramach działania ex oficio zmienić wydaną już uprzednio interpretację z racji stwierdzenia jej wadliwości w świetle orzecznictwa sądowego, to tym bardziej ma obowiązek dokonywać analizy tego orzecznictwa w postępowaniu zmierzającym do wydania takiej interpretacji, a zwłaszcza w przypadku, gdy na takie orzecznictwo powołuje się osoba składająca wniosek o jej wydanie...

Postanowienie WSA - III SA/Gl 1380/10

Na podstawie pisma Poczty Polskiej S. A. z [...] r. zawierającej wyjaśnienie rozbieżności dat nadania przesyłki w pocztowej książce nadawczej i na kopercie zawierającej skargę kasacyjną Sąd ustalił, że nadanie przesyłki zawierającej skargę kasacyjną w niniejszej sprawie nastąpiło z zachowaniem terminu do jej wniesienia. Biorąc pod uwagę ten fakt, zażalenie na postanowienie Sądu z 15 marca 2011 r. jest oczywiście uzasadnione...

Przegląd prasy

Polacy złożyli już 300 tys. korekt PIT za 2010 rok

Trzy tygodnie temu zakończyła się akcja rozliczeń PIT za 2010 rok. Poprawionych zeznań za 2010 rok do urzędów wpłynęło już prawie 300 tys... Gazeta Prawna

Do domku letniskowego trzeba stosować wysoką stawkę podatku od nieruchomości

Domek letniskowy wykorzystywany sezonowo jest opodatkowany według stawki dla budynków pozostałych... Gazeta Prawna

Od przychodów z najmu sezonowego jest podatek

Osoby, które uzyskują przychody z najmu tylko w sezonie letnim, muszą wykazać je przed fiskusem i opodatkować. Podatnik sam wybiera sposób rozliczeń... Gazeta Prawna

Podnoszenie kwalifikacji przez doradców podatkowych: punkty naliczane tylko za samodzielny artykuł

Napisanie artykułu lub książki na temat podatków jest jedną z form podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych. Artykuł musi mieć jednak określoną objętość... Gazeta Prawna

Polacy pod kontrolą służb

Dane o prywatnych rozmowach obywateli są u nas chronione najgorzej w Europie - alarmują adwokaci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przy aporcie przedsiębiorstwa amortyzacja bez ograniczeń

Gdy jako wkład niepieniężny wnoszone jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, agio nie musi być przekazane na kapitał zakładowy, by spółka mogła zaliczać do kosztów podatkowych odpisy amortyzacyjne w pełnej wysokości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pośrednictwo finansowe związane z emisją akcji nadal zwolnione

Kompleksowa usługa przeprowadzenia oferty publicznej i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego korzysta ze zwolnienia z VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tylko faktura korygująca pozwala obniżyć obrót

Podatnik, który udzielił rabatu, nie może skutecznie zmniejszyć podstawy opodatkowania do celów VAT, jeśli posiada tylko notę obciążeniową lub uznaniową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 110/11

W tej sprawie prawo do dokonywania przez organy podatkowe obu instancji rozliczeń kwot zobowiązań podatkowych oraz kwoty nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do zwrotu za maj 2003 r. wygasło z końcem 2008 r. W dacie wydawania decyzji organu pierwszej instancji ([...] listopada 2008 r.) nie upłynął jeszcze 5-letni termin przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1 o.p. Termin ten upłynął natomiast zanim sprawa została rozpoznana przez organ odwoławczy. Organ odwoławczy orzekając w dniu [...] lutego 2009 r. orzekał, więc za te okresy rozliczeniowe w czasie, gdy postępowanie było bezprzedmiotowe...

Wyrok WSA - I SA/Kr 256/11

Wpis do rejestru zabytków ma charakter deklaratoryjny (ujawniający). Oznacza to, że jeśli dana nieruchomość spełnia warunki wpisania do rejestru zabytków, to może być do takiego rejestru wpisana. Oznacza to również, że jeszcze przed wpisaniem do rejestru zabytków nieruchomość była zabytkiem. Wpis do rejestru zabytków oznacza, że zabytek od tej chwili znajduje się pod ochroną, a wszelkie działania o charakterze budowlanym (projektowym, remontowym) wymagają uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi...

Przegląd prasy

Mandaty karne skarbowe wystawiane przez urzędy kontroli skarbowej są rzadko uchylane

Rocznie sądy uchylają zaledwie kilkanaście mandatów karnych skarbowych w całej Polsce. Podatnicy sporadycznie składają wnioski o anulowanie tej kary... Gazeta Prawna

Nadal można stosować 22-proc. stawkę VAT za użytkowanie wieczyste

Podatnik, który wpłacił opłatę za użytkowanie wieczyste w tym roku, ale nieruchomość otrzymał przed 1 stycznia 2011 roku, zastosuje 22-proc. stawkę VAT... Gazeta Prawna

Bank udzieli kredytu hipotecznego na podstawie odpisu e-PIT

Podatnik, który złożył e-PIT i ubiega się o kredyt hipoteczny, może otrzymać uwierzytelniony odpis złożonego zeznania w celu przedłożenia w banku... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy mają okazję ulepszyć VAT

Trwają konsultacje społeczne w sprawie VAT, podczas których Komisja Europejska, biorąc pod uwagę głos podatników, wyznaczy program zmian... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy mogą wybrać narzędzia ochrony swoich uprawnień

Dochodzenie naruszonych praw własności intelektualnej wiąże się zwykle z postępowaniem sądowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lokaty overnight nie korzystają z preferencji

Odsetki z rachunków bieżących dotyczą bieżących operacji i rozliczeń związanych z działalnością strefową i stąd są zwolnione z CIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zyski z lokaty to co innego niż przychód z działalności

Odsetek od pieniędzy trzymanych przez spółkę osobową na innym koncie niż związane z działalnością nie rozlicza się w firmie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Potwierdzenie eksportu towarów musi wystawić urząd krajowy

Właściwy do rozpoczęcia procedury wywozu jest polski urząd celny, chyba że zachodzą okoliczności szczególne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 874/10

Sąd stwierdził, że prowadząc postępowanie i dokonując analizy zebranego w sprawie materiału dowodowego organy podatkowe nie przekroczyły granic swobodnej oceny dowodów, prawidłowo stosując normy prawa procesowego i zachowując reguły tej oceny...

Wyrok WSA - I SA/Gd 140/11

1/ w przypadku, gdy wartości świadczeń nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika (jak to ma miejsce w rozpoznawanej sprawie), gdzie opłata jest wnoszona ryczałtowo, bez względu na to, czy pracownik ze świadczeń korzystał czy też nie korzystał, brak jest podstaw do ustalenia dla konkretnego pracownika kwoty przychodu uzyskanego z tytułu finansowania przez pracodawcę kosztów organizowanej imprezy; nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał owe świadczenie i jaka jest jego wartość...

Przegląd prasy

Konsument nie naliczy podatku dochodowego od leasingu

Zawarcie umowy leasingu przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej nie będzie skutkowało żadnym dodatkowym rozliczeniem podatkowym... Gazeta Prawna

Nie ma szans na utrzymanie niższej stawki VAT na ubranka dziecięce

Dalsze odsuwanie w czasie wprowadzenia stawki podstawowej VAT na odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce mogłoby skutkować nałożeniem kar finansowych... Gazeta Prawna

Darowizny na wypadek śmierci trzeba opodatkować

Darowizna na wypadek śmierci, podobnie jak zapis windykacyjny, będzie podlegała podatkowi od spadków i darowizn... Gazeta Prawna

Podatek od nieruchomości: Za błędne dane dodatkowa zapłata

Jeśli kontrola u podatnika wykaże, że informacja na podatek od nieruchomości zawierała błędne dane, właściciel nieruchomości będzie musiał zapłacić dług nawet za kilka lat... Gazeta Prawna

Nowe dowody osobiste od 2013 roku

Nowe dowody osobiste otrzymamy dopiero po 1 stycznia 2013 roku. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustaw o dowodach i ewidencji ludności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownicza drużyna piłkarska to nie tylko emocje, ale i niższy podatek

Zawodnicy ubrani w stroje z logo firmy to żywa jej reklama. Wydatki na wyszkolenie i wyekwipowanie sportowców mogą więc być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma odzyska niesłusznie zapłacony podatek

Przedsiębiorcy będą mogli odliczać podatek należny z faktur lub z ich korekt wystawionych przez podmiot niezarejestrowany do celów podatku od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przywilej wyłącza prawo do odliczenia VAT

Podatnik nie może rozliczyć podatku z faktur wystawionych w okresie korzystania ze zwolnienia podmiotowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SA/Gl 1659/10

Faktem jest, że wpis sądowy w przedmiotowej sprawie wynosi 100 zł, a z tego wynika, że kolejne opłaty sądowe nie przekroczą tej kwoty. Jest to więc relatywnie niska kwota. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że obecnie, w tutejszym Sądzie toczy się ponad czterdzieści spraw wnioskodawcy - i w każdej z tych spraw powstaje obowiązek uiszczenia opłaty sądowej w tej samej kwocie. W tym stanie rzeczy, na stronie ciąży obowiązek uiszczenia opłat sądowych w łącznej kwocie przekraczającej 4.000 zł. Uiszczenie przez J. T. takiej sumarycznej kwoty z pewnością pociągnie za sobą dla niej samej ewidentny uszczerbek koniecznego utrzymania...

Wyrok WSA - I SA/Gd 122/11

Reasumując należy jeszcze raz podkreślić, że rygoryzm i formalizm prawa podatkowego wynika z konieczności zapewnienia organom podatkowym możliwości weryfikowania zdarzeń skutkujących powstaniem lub ograniczeniem zobowiązań podatkowych. Szczególnie podmiot gospodarczy, prowadzący taką działalność w dużym rozmiarze, winien dokumentować wszystkie zdarzenia mające wpływ na jego obowiązki podatkowe. Naruszenie powyższych zasad nie może powodować przyjęcia przez organ wystąpienia wszystkich zdarzeń zgodnie z twierdzeniami podatnika...

Przegląd prasy

Odsetki na zakup gruntu to koszty finansowe

Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup gruntu pod budowę zalicza się do kosztów finansowych... Gazeta Prawna

Dotacja z gminy dla przedszkola jest zwolniona z PIT

Jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu (do nich należą np. opłaty od rodziców przedszkolaków), oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł (do nich należy zaliczyć np. dotacje od gminy), a nie jest możliwe ustalenie kosztów przypadających na poszczególne źródła, są one ustalane w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów... Gazeta Prawna

Księgi rachunkowe nie są urzędowym dowodem

Banki nie mogą wykorzystać ksiąg rachunkowych w procesie przeciwko konsumentom... Gazeta Prawna

Podatnik może złożyć kilka korekt deklaracji

Podatnik ma prawo do składania skorygowanej deklaracji wielokrotnie. Możliwa jest korekta już poprawionego formularza... Gazeta Prawna

Za pracę w Niemczech nie zawsze polski PIT

Polak pracujący w RFN zapłaci niemiecki podatek, nawet jeśli część pensji wypłaca mu polski pracodawca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ryczałt tylko od kwoty samego czynszu

Wynajmujący nie zapłaci podatku od kosztów mediów, które ponosi najemca. Z fiskusem rozliczy się jedynie z wynagrodzenia za najem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ewidencja wynagrodzenia za urzędówki wciąż budzi wątpliwości

Czy adwokat świadczący pomoc prawną z urzędu musi ująć otrzymane honorarium w kasie fiskalnej? Radcowie znowu górą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lekarz nie musi naliczyć VAT

To, że dana usługa medyczna nie jest objęta zwolnieniem z podatku od towarów i usług, nie oznacza jeszcze, że trzeba go płacić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - I SA/Kr 369/11

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, postanowieniem z dnia 15 marca 2010r. w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 731/09 zwrócił się bowiem do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym wykładni przepisów prawa unijnego. Przedmiotem wniosku jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: Czy art. 4 ust. 2 Dyrektywy Rady nr 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, zmieniony z dniem 17 czerwca 1985 r. przez art. 1 pkt 1 dyrektywy nr 85/303/EWG z dnia 10 czerwca 1985 r., uprawniał Państwo Członkowskie do ponownego wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2007r. podatku kapitałowego z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez spółkę kapitałową, jeżeli wierzyciel uprawniony jest do udziału w zyskach tej spółki, w przypadku gdy Państwo Członkowskie uprzednio zrezygnowało z pobierania tego podatku z dniem akcesji, tj. z dniem 1 maja 2004 r.? Nie może budzić wątpliwości, że w konsekwencji udzielenia odpowiedzi w sprawie wykładni przepisów prawa unijnego, zostanie rozstrzygnięta kwestia prawna, która ma kluczowe znaczenie dla rozpoznawanej sprawy. W związku z powyższym uznać należy, że konsekwencją ewentualnego wskazania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na sprzeczność z prawem wspólnotowym regulacji prawnych zawartych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, będzie stwierdzenie wadliwości zaskarżonych decyzji. Takie decyzje będzie bowiem należało uznać za oparte na przepisach prawa krajowego, niezgodnych z prawem unijnym. Tym samym do czasu rozstrzygnięcia omawianej kwestii przez Trybunał Sprawiedliwości należy zawiesić postępowanie...

Postanowienie NSA - II FSK 832/11

Zgodnie z art. 111 § 2 p.p.s.a. sąd może zarządzić połączenie kilku oddzielnych spraw toczących się przed nim w celu ich łącznego rozpoznania lub także rozstrzygnięcia, jeżeli pozostają one ze sobą w związku. Połączenie dotyczy spraw, którym nadano już bieg, a więc tych, w których skargi odpowiadały wymogom formalnym i zostały należycie opłacone. Nie pozbawia to jednak tych spraw odrębnego charakteru i nie pozbawia ich samodzielności. Wyrok powinien zawierać odrębne rozstrzygnięcie co do każdej ze spraw (pogląd ten ugruntowany jest zarówno w piśmiennictwie...

Przegląd prasy

Odszkodowanie za zerwaną umowę najmu stanowi koszt uzyskania przychodu

Wypłacone przez najemcę odszkodowanie za odstąpienie od umowy najmu, które było gospodarczo uzasadnione, może stanowić koszt podatkowy... Gazeta Prawna

Projekt zwrotu VAT na ubranka dla niemowląt trafił do komisji sejmowych

Posłowie będą pracowali nad projektem PiS dotyczącym zwrotu VAT na ubranka dla niemowląt... Gazeta Prawna

Komornik może ściągnąć dług z pensji pracownika

Egzekucja z pensji jest środkiem, który może być stosowany jedynie w postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych... Gazeta Prawna

Istnieją niewielkie szanse na unijną reformę CIT

Przyjęcie dyrektywy wprowadzającej jednolitą podstawę opodatkowania CIT wymaga zgody wszystkich państw członkowskich... Gazeta Prawna

Można odliczyć odsetki od pożyczki na firmowy lokal

Oprocentowanie kredytu na zakup nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej jest kosztem uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Amortyzacja nieruchomości z budową wniesionej aportem

Nie są kosztem uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne od aportowanych środków trwałych od tej części ich wartości, która nie została przekazana na kapitał zakładowy spółki kapitałowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koszty marketingowe nie muszą być większe o należny VAT

Nieodpłatne przekazania towarów na cele marketingowe są opodatkowane. Od 1 kwietnia 2011 prowadzenie akcji promocyjnych wymaga więc od organizatorów większej kreatywności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spore zwolnienie z akcyzy dla aromatów spożywczych

Przemieszczenie esencji aromatycznych zawierających alkohol, nabytych wewnątrzwspólnotowo w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, między składami podatkowymi, nie musi oznaczać naruszenia warunków zwolnienia od podatku akcyzowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FSK 2096/09

Spółka zaskarżyła ten wyrok skargą kasacyjną, a następnie pismem z dnia 29 kwietnia 2011 r. cofnęła środek odwoławczy...

Wyrok WSA - I SA/Sz 562/10

Podzielając w pełni zapatrywania wyrażone we wskazanych wyżej wyrokach oraz przywołaną tam argumentację zauważyć wypada, iż określonego, odmiennego pochodzenia przychodu z tytułu odsetek od środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych spółdzielni mieszkaniowej (wspólnoty mieszkaniowej itp.) nie sposób upatrywać w różnorodności okresów ich przechowywania. Skoro, jak to trafnie przyznaje organ wydający zaskarżoną interpretacje, podlegającym zwolnieniu podatkowemu przychodem (dochodem) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi są odsetki naliczane od określonych środków pieniężnych wpływających na jej rachunek bieżący i na tym rachunku przechowywanych bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, a więc czasowo wolnych, to całkowicie nieracjonalnym byłoby odmienne traktowanie przychodu z odsetek od tychże środków "zamrożonych" czasowo na odrębnym rachunku w zamian za wyższe ich oprocentowanie...

Przegląd prasy

Tylko 20 proc. przedsiębiorców wybiera rozliczenia kwartalne VAT

Tylko 20 proc. przedsiębiorców rozlicza się kwartalnie z VAT. W podatku dochodowym tę formę rozliczeń wybrało 16 proc. Podatnicy wolą rozliczenia miesięczne... Gazeta Prawna

Kiedy wygrana w konkursie nie podlega PIT

Podatku dochodowego od wygranej nie trzeba płacić, gdy konkurs prowadzony jest na podstawie ustawy o grach hazardowych przez uprawniony do tego podmiot... Gazeta Prawna

Co należy zrobić z urzędową korektą zeznania PIT za 2010 rok

Podatnik, który otrzyma z urzędu skarbowego korektę zeznania, powinien ją przeanalizować i zdecydować, czy wnieść sprzeciw. Każdy błąd w deklaracji podatkowej trzeba poprawić... Gazeta Prawna

Podatnik może uniknąć dwóch kar za zatajenie dochodów

Osoba, która zataja zarobki przed fiskusem, zapłaci 75-proc. podatek dochodowy. Na oszusta podatkowego mogą być również nałożone sankcje karne skarbowe... Gazeta Prawna

Jak podważać uchwały spółdzielni

Sprawa o uchylenie uchwały organów spółdzielni ma charakter niemajątkowy, jeżeli jej przedmiotem są prawa lub obowiązki niemajątkowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Anonimowość w sieci kontra dobra osobiste

Obelżywe wpisy na temat ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego wywołały dyskusję na temat sposobów walki z agresją słowną na forach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakup jednostek emisji CO2 to koszt w chwili poniesienia

Wydatki na nabycie jednostek poświadczonej redukcji emisji CO2 typu EUA i CER podatnik powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy można uwzględnić VAT z faktur wystawionych z góry

Aby bez ryzyka odliczyć podatek z faktur otrzymanych za prenumeratę lub usługi ciągłe, które będą wykonane w przyszłości, lepiej uregulować należności wobec kontrahenta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 1947/10

Skarżąca nie wykazała także zaistnienia przesłanki z § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, tj. poniesienia strat materialnych w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które mogłyby spowodować, że opłacenie należności z tytułu zaległych składek pozbawi ją możliwości dalszego prowadzenia działalności, podjęcia zatrudnienia, czy też zagrozi jej lub rodzinie...

Wyrok WSA - I SA/Rz 130/11

Trzeba podkreślić, iż dochodzony obowiązek zostały wyegzekwowany podczas egzekucji administracyjnej, nie można zatem uznać, iż zachodzi jego nieściągalność uzasadniająca umorzenie kosztów egzekucyjnych. Ponadto wraz z należnościami podatkowymi zostały wyegzekwowane koszty egzekucyjne, co oznacza, iż nie spowodowało to powstania niewspółmiernych do wysokości kosztów egzekucyjnych wydatków egzekucyjnych. Jak zasadnie wskazał organ II instancji, przesłanka określona w przepisie art. 64e § 2 pkt 3 u.o.p.e.a. sprowadza się do tego, iż bezcelowym jest prowadzenie postępowania egzekucyjnego, gdy koszt egzekucji jest niewspółmiernie wysoki w stosunku do dochodzonej należności...

Przegląd prasy

Policjant nie nałoży mandatu za wykroczenie skarbowe

Policjanci utracą kompetencje do nakładania mandatem grzywien za wykroczenia skarbowe. Mandat będzie można też zapłacić kartą płatniczą... Gazeta Prawna

Za prywatne korzystanie ze służbowego samochodu jest PIT

Udostępnienie samochodu firmowego do celów prywatnych stanowi przysporzenie majątkowe po stronie pracownika, które powinno być opodatkowane PIT... Gazeta Prawna

Za gry na jednorękich bandytach podatek wynosi 2 tys. zł

Ustawa o grach hazardowych nie wymagała akceptacji Komisji Europejskiej. Prowadzący gry na automatach muszą płacić wyższe stawki podatku... Gazeta Prawna

Egzekucja jest możliwa mimo przedawnienia zobowiązania

Karalność wykroczeń lub przestępstw skarbowych może się przedawnić. Przedawnienie karalności nie jest tożsame z przedawnieniem zobowiązania... Gazeta Prawna

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową

Gwarancja to dobrowolna deklaracja i przedsiębiorca może nią objąć np. tylko jedną cechę produktu. Budowa nowego dachu albo wymiana pokrycia to inwestycje, które wiążą się ze znaczącymi dla domowego budżetu kosztami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak naliczać odpisy po modernizacji samochodu ciężarowego

Po ulepszeniu maszynę lub urządzenie należy nadal amortyzować tą samą metodą. Dotyczy to także sytuacji, gdy ich wartość księgowa przed poniesieniem dodatkowych nakładów wynosiła zero... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Budynku nie trzeba burzyć, aby jego wartość ująć jako koszt

Pojęcie likwidacji środka trwałego należy rozumieć szeroko. Jest nią także wykreślenie go z ewidencji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Grunt, na którym będzie droga, z 23-proc. VAT

Nieruchomości, dla której nie wydano decyzji o warunkach zabudowy ani nie powstał plan zagospodarowania, nie można uznać za nieprzeznaczoną pod zabudowę, jeżeli istnieje ostateczna decyzja, zgodnie z którą ma na niej powstać droga... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2068/10

Wbrew stanowisku organów podatkowych art. 16 ust 7 u.p.s.d. nie zawiera żadnych dodatkowych wymagań co do zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność zmiany warunków mieszkaniowych. W szczególności pozaustawowym jest przywołany przez organ warunek, aby konieczność ta była spowodowana nagłą, nieoczekiwaną sytuacją życiową. Mając na uwadze fakt, że ulga określona w art. 16 ust. 1 pkt 1 u.p.s.d. służyć ma zaspokajaniu potrzeb osobistych podatnika, to przy badaniu czy w sprawie wystąpiły okoliczności określone w art. 16 ust. 7 tej ustawy, uprawniające podatnika do zachowania ulgi, należy brać pod uwagę także subiektywne potrzeby podatnika w zakresie jego potrzeb mieszkaniowych...

Wyrok WSA - I SA/Rz 856/10

W związku z tym należy przychylić się do stwierdzenia organu podatkowego, iż to chwila faktycznego nabycia spadku, a nie data powstania obowiązku podatkowego, związana z sądowym potwierdzeniem tego nabycia, jest miarodajna dla ustalenia obowiązujących w sprawie przepisów ustawy w tym przysługujących stronie zwolnień podatkowych...

Przegląd prasy

Sprzedaż wierzytelności podlega PCC

Cesja wierzytelności jako sprzedaż praw majątkowych jest opodatkowana PCC. Zasady zwolnienia z VAT takich czynności rozstrzygną NSA i Trybunał Europejski... Gazeta Prawna

Opozycja chce zwracać podwyższony VAT na ubranka dziecięce

Zwrot części VAT z urzędów skarbowych lub urzędów gmin zakładają poselskie projekty dotyczące rekompensaty podwyżki stawki podatku na ubranka niemowlęce i buty dziecięce... Gazeta Prawna

Opłaty za rozpatrzenie wniosku o kredyt będą kosztem podatkowym

Przedsiębiorca, który poniósł opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego, może uwzględnić je w kosztach uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Jedno okienko dla firm zostanie w urzędzie gminy

W urzędach skarbowych nie będzie można rejestrować firm. Jednak formalności podatkowe nowy przedsiębiorca załatwi w jednym wniosku składanym do urzędu gminy... Gazeta Prawna

Kiedy korygować w górę obrót i VAT

Jeśli przyczyną wystawienia faktury korygującej są nowe okoliczności, to należy ją ująć w ewidencji w momencie wystawienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy pośrednictwo ubezpieczeniowe jest wolne od podatku

Analiza przepisów obowiązujących od początku roku wskazuje, że zakres zwolnienia z VAT usług świadczonych przez agentów i brokerów został zawężony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dzięki e-fakturom można obniżyć koszty funkcjonowania firmy

Warto przekonać kontrahenta, aby zgodził się na przesyłanie dokumentów sprzedaży przez Internet. Zarówno nabywca, jak i sprzedawca może zaoszczędzić, stosując to rozwiązanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy należyta staranność nabywcy wystarcza do odliczenia VAT

Podatnik, który otrzymał od kontrahenta fakturę za usługę lub dostawę w rzeczywistości wykonaną przez kogoś innego, może odliczyć VAT, jeśli nie wiedział o oszustwie i z okoliczności transakcji nie mógł się o nim dowiedzieć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Po 65/11

J. P. przekazała córce K. P. - D. darowiznę w postaci środków pieniężnych w wysokości [...] zastrzegając, że środki te zostały przekazane na zakup samochodu osobowego marki [...]. Czynność ta została zgłoszona organowi podatkowemu w terminie 6 miesięcy od jej dokonania i udokumentowana dowodem przekazania środków finansowych będących przedmiotem darowizny na rachunek bankowy prowadzony dla podmiotu innego, niż obdarowana, ale na rzecz obdarowanej. W świetle tych niespornych ustaleń należało uznać, że wypełniła przesłanki wskazanego art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, prowadzące do zwolnienia obdarowanej z obowiązku uiszczenia podatku od tej czynności...

Wyrok WSA - I SA/Rz 811/10

Sąd rozpoznający sprawę zinterpretował § 12 ust. 4 Rozporządzenia uznając, iż podatnik miał obowiązek jednoczesnego zawiadomienia o wyborze podstawy zwolnienia zarówno organ wydający zezwolenie jak i organ podatkowy, co wynika z literalnej wykładni tego przepisu. Powyższy przepis wymienia oba organy które mają być zawiadomione, nie można więc pominąć było żadnego z nich i nieuprawnione jest nadanie przymiotu wyższości jednego organu nad drugim w tym względzie. Rozdzielenie więc w czasie zawiadomień do różnych organów jak to miało miejsce w niniejszej sprawie powoduje zdaniem Sądu, że nie nastąpił w efekcie skuteczny wybór podstawy zwolnienia. Jednakże zastosowanie w tym przypadku zwolnienia choćby z tytułu nakładów inwestycyjnych nastąpiło i tak z korzyścią dla podatnika...

Przegląd prasy

Będą ulgi w akcyzie dla przedsiębiorstw energochłonnych

W drugim półroczu 2011 r. resort finansów zajmie się projektem w sprawie ulg w akcyzie dla przedsiębiorstw energochłonnych... Gazeta Prawna

Aport wierzytelności własnej trzeba opodatkować

Od wartości wniesienia wierzytelności trzeba odprowadzić podatek od towarów i usług. Takie stanowisko prezentują organy podatkowe... Gazeta Prawna

Spółka kupując działkę zapłaci VAT i PCC

Spółka, która zakupiła działki, płacąc cenę z VAT, zapłaci jeszcze PCC z tytułu umowy sprzedaży, bo urząd skarbowy zwrócił sprzedawcy kwotę VAT uwzględnioną w cenie sprzedaży... Gazeta Prawna

Odliczenie PCC zależy od udziału w zysku spółki osobowej

Podatnicy prowadzący spółkę osobową mogą zaliczyć do kosztów zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych proporcjonalnie... Gazeta Prawna

To koniec spółdzielni mieszkaniowych?

Majątek trafi do mieszkańców tworzących wspólnoty. Dotychczasowi prezesi mogą stracić stanowiska. Mieniem będą gospodarować zarządcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aby się procesować z fiskusem, trzeba mieć pieniądze na opłaty sądowe

Niekorzystne rozstrzygnięcia organów podatkowych wolno skarżyć do sądu. Trzeba się jednak liczyć z wydatkami i to już w momencie wnoszenia skargi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprzedajesz grunt, uważaj nie tylko na PIT

Polscy sędziowie kierując do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości pytanie o zasady opodatkowania VAT sprzedaży prywatnych działek, prawdopodobnie chcieli ostatecznie wyjaśnić przepisy w sposób korzystny dla podatników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy pośrednik kredytowy płaci VAT

Doradztwo majątkowe oraz czynności techniczne i administracyjne ściśle związane z doprowadzeniem do zawarcia umowy pożyczki nie są obciążone podatkiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FSK 236/11

Skarga kasacyjna skarżącego wywiedziona przez profesjonalnego pełnomocnika (art. 175 § 1 p.p.s.a.) powołująca tylko na naruszenia przepisów postępowania, których uchybienie miało istotny wpływ na wynik sprawy, bez wskazania jakie konkretnie przepisy postępowania zostały przez Sąd pierwszej instancji naruszone, nie zawiera elementów właściwych temu środkowi odwoławczemu i wobec tego, jako dotknięta nieusuwalnymi brakami podlega odrzuceniu na podstawie art. 180 w zw. z art. 178 p.p.s.a...

Wyrok WSA - I SA/Gl 111/11

Za nieuprawnione uznać jednak należy przedstawione przez organ interpretacyjny odkodowanie normy zawartej w art. 21 ust.22 ustawy podatkowej. Stanowi on, że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Przyjęta przez organ teza, iż we wskazanym przepisie ustawodawca "zezwolił" małżonkowi zameldowanemu w lokalu na skorzystanie z omawianej ulgi nawet wtedy, gdy drugi z małżonków nie był tam zameldowany pozostaje w sprzeczności z językową wykładnią wyrażenia "łącznie"...

Przegląd prasy

Akcyza: mieszanina piwa z napojami bezalkoholowymi bez ulgi podatkowej

Do liczby sprzedanych w danym roku hektolitrów, stanowiących podstawę do ustalenia wysokości ulgi w akcyzie, należy wliczać wyłącznie piwo... Gazeta Prawna

Wzrośnie opłata za interpretacje podatkowe dla firm

Podwyższenie opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji wyeliminuje praktykę wykorzystywania tej instytucji jako narzędzia optymalizacji podatkowej przez firmy... Gazeta Prawna

Faktura za złom nie zawiera stawki i kwoty

Sprzedawca złomu na fakturze nie wykazuje danych dotyczących stawki i kwoty podatku od towarów i usług... Gazeta Prawna

Urzędnik może sprawdzić prawo do ulgi na dziecko w PIT

Organ podatkowy może żądać okazania dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia w zeznaniu ulgi prorodzinnej... Gazeta Prawna

Poczęstunek w trakcie imprezy targowej to nie reprezentacja, lecz reklama

Czy wydatki na konsumpcję poniesione w trakcie targów są dla spółki kosztem uzyskania przychodu? ... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kara umowna w stosunkach dewelopera i jego klienta

Ze względu na brak skutecznej sankcji prawnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w obrocie gospodarczym często stosowana jest kara umowna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W jaki sposób rozliczyć opłaty za autostradę i parkowanie

Firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zwrócone pracownikom wydatki za przejazd autostradą i parkowanie tylko w ramach limitu wynikającego z ewidencji przebiegu pojazdu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Stracone księgi podatkowe i dowody trzeba odtworzyć

O kradzieży, pożarze lub zalaniu firmowej dokumentacji lepiej zawiadomić fiskusa. Jeśli fakt ten zostanie ujawniony podczas kontroli, to urzędnicy mogą podejrzewać, że podatnik pozbył się jej celowo, aby zataić swoje oszustwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 maja 2011

Przegląd prasy

Zakup pieczątek może być odpisany w ciężar kosztów

Materiały biurowe, a więc i zaliczane do nich pieczątki firmowe, mogą być odpisywane w ciężar kosztów z pominięciem ewidencji magazynowej... Gazeta Prawna

Wypłata z IKZE będzie objęta PIT

Wypłaty środków zgromadzonych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego IKZE stanowić będą przychody z innych źródeł opodatkowane według skali... Gazeta Prawna

VAT od sprzedaży gruntu ustala się indywidualnie

Zasady objęcia podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntów powinny być ustalane odrębnie dla poszczególnych działek Podatniczka ma pięć działek... Gazeta Prawna

Czynny żal pozwoli uniknąć grzywny za przesłanie e-PIT po terminie

Podatnicy, którzy wysłali e-PIT trzeciego maja, a więc po terminie, powinni złożyć czynny żal, czyli wyjaśnić fiskusowi powody opóźnienia... Gazeta Prawna

Jak importer udowodni rozliczenie VAT

Kopia deklaracji poświadczona za zgodność przez podatnika to jeden z dokumentów, który powinien wystarczyć, aby potwierdzić urzędowi celnemu, że firma zapłaciła podatek od importu ... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak można bezpiecznie kupić działkę z prawem pierwokupu

Nie ma pełnej swobody w zbywaniu gruntu. Wielu przedsiębiorców sprzedając działki, zanim to zrobi, musi zapytać Agencję Nieruchomości Rolnych lub gminę, czy nie chce przypadkiem jej kupić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwolnienie usług medycznych zależy od ich celu

Badania kliniczne świadczone przez szpital jako ośrodek badawczy, wykonywane na mocy umów trójstronnych, zawartych pomiędzy nim, sponsorem i badaczem, są opodatkowane 23-proc. stawką... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kupno i sprzedaż wierzytelności obciążone VAT

Obrót wierzytelnościami mieści się w zakresie pojęć „faktoring” oraz „czynności ściągania długów”. Nie jest więc zwolnione od podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FZ 115/11

Zażalenie jest środkiem odwoławczym przysługującym na mocy art. 194 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) na konkretne postanowienie lub zarządzenie wojewódzkiego sądu administracyjnego wydane w toku danego postępowania sądowoadministracyjnego, a nie na dowolne rozstrzygnięcie, które zapadło w toku danej sprawy. Nie można więc skutecznie w drodze zażalenie na dane postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego dążyć do podważenia wcześniejszego postanowienia tego sądu, nawet jeżeli późniejsze postanowienie jest konsekwencją owego wcześniejszego...

Wyrok WSA - I SA/Bk 45/11

Trafnie zdaniem Sądu wywodzi organ odwoławczy, iż z treści art. 343 ust. 1 p.u.n. nie wynika uprzywilejowana sytuacja upadłego podmiotu, będącego jednocześnie podatnikiem podatku od nieruchomości, w ten sposób aby przemawiały za koniecznością odraczania zapłaty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. Zgodnie z tym przepisem syndyk zaspokaja należności pierwszej kategorii w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum; jeżeli należności te nie zostaną zaspokojone w ten sposób, zaspokaja się je w drodze podziału funduszów masy upadłości. Skoro upadły nie dysponuje stosownymi sumami, którymi mógłby spełnić zobowiązanie podatkowe, to powinien rozważyć w tym zakresie podział funduszów masy upadłości. Co więcej, przeciw stanowisku Skarżącej przemawia treść art. 343 ust. 2 p.u.n., zgodnie z którym zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja zgodnie z ust. 1 w terminach ich płatności, do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału, każdorazowo dla każdego uprawnionego w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Otóż z tego przepisu wynika szczególne potraktowanie należności alimentacyjnych przypadających za czas po ogłoszeniu upadłości, które muszą być realizowane w terminach ich płatności...

Przegląd prasy

VAT: Zużyte akumulatory są uznawane za złom

Przy obrocie zużytymi akumulatorami podatnikiem VAT jest nabywca tych towarów. Złomem na potrzeby VAT jest też złom akumulatorowy, czyli zużyte akumulatory ołowiowe lub ich części... Gazeta Prawna

Nie ma akcyzy od benzyny do czyszczenia maszyn

Opodatkowywanie akcyzą benzyn czy olejów napędowych przeznaczonych na cele nieopałowe i nienapędowe jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej... Gazeta Prawna

VAT od gruntów rolnych tylko w ramach firmy

Aby transakcja sprzedaży gruntów rolnych podlegała podatkowi od towarów i usług, konieczne jest, by podmiot dokonujący transakcji był podatnikiem tego podatku... Gazeta Prawna

Na rozpatrzenie sprawy w WSA trzeba czekać rok

Podatnik, który złożył skargę do WSA, musi poczekać na jej rozpatrzenie nawet rok. Jeśli zdecyduje się złożyć skargę do NSA, okres oczekiwania wydłuży się o kolejne 18 miesięcy... Gazeta Prawna

Jak uzyskać dostęp do akt e-sądu

Dostęp do elektronicznych dokumentów sprawy jest obecnie możliwy bez uwierzytelnienia się na koncie przez użytkownika systemu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorca udzielając gwarancji na swój produkt musi też pamiętać o prawie do reklamacji

Udzielenie dodatkowej ochrony nie tylko nie wyłącza odpowiedzialności sprzedawcy za towar niezgodny z umową, ale musi wyraźnie podkreślać istnienie tego prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nagła spłata pożyczki nie zawsze konieczna

Pracownik nie musi zwracać firmie pieniędzy zaraz po odejściu z niej. Ale to tylko wtedy, gdy inicjatorem rozstania jest szef... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wypłata z zysku nie zmniejszy dochodu pracodawcy

Nagród pracowników sfinansowanych z czystego zysku firma nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 maja 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 330/11

Wykupienie mieszkania w Polsce na preferencyjnych zasadach przysługujących lokatorom, nie dowodzi jeszcze, że zamierza ona na stałe wrócić do Polski, zaś mieszkanie to docelowo przeznaczyła dla swoich dzieci. Podkreślić należy przy tym, że nawet gdyby skarżąca chciała to mieszkanie zatrzymać dla siebie, sam fakt, że jest właścicielką mieszkania w innym kraju, nie przesądza automatycznie o miejscu zamieszkania. Nie ma decydującego znaczenia zatem, że skarżąca dwa razy w roku zatrzymuje się tam, gdy przyjeżdża na święta...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1665/10

Zajęcie gruntu pod budynek w złym stanie technicznym nie jest tożsame z przyjęciem, że względy techniczne gruntu uniemożliwiają jego wykorzystanie w działalności gospodarczej, stąd prawidłowe określenie stawki podatku jak dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

Przegląd prasy

Umorzone przez bank odsetki są dochodem w PIT

Kredytobiorca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych, gdy bank umorzy karne odsetki... Gazeta Prawna

Co grozi podatnikowi za złożenie PIT po terminie

Złożenie zeznania po terminie oraz uporczywe opóźnienia z zapłatą zobowiązania wobec fiskusa jest wykroczeniem skarbowym zagrożonym karą grzywny... Gazeta Prawna

NSA o rozliczeniu składek w PIT: pismo z ZUS potwierdza wpłatę

Dokumentami potwierdzającymi opłacenie składek zdrowotnych są wszelkie dokumenty, które potwierdzają stan faktyczny, a więc nie tylko przelewy i dowody wpłat, ale również pismo z ZUS - stwierdził NSA... Gazeta Prawna

Komornik ściągnie zaległą opłatę za psa

W niektórych miastach właściciele muszą uiszczać opłatę za posiadanie psa. Jeśli podatnik nie zapłaci, opłatę może wyegzekwować komornik skarbowy... Gazeta Prawna

Zgoda na cookies

Popularne pliki, po polsku: ciasteczka, pozwalają śledzić aktywność w sieci danej osoby... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z wdrażaniem dyrektyw mogłoby być lepiej

Ponad połowa uchwalanych ustaw to prawo unijne. Są jednak opóźnienia w jego wprowadzaniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za brak kas rejestrujących wysokie kary

Nie instalując kas w terminie, podatnik nie odliczy części wydatków na kasy, naraża się też na 30-proc. sankcję w VAT oraz kary za przestępstwo karne skarbowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak korzystać ze sponsoringu sportowego

W obopólnym interesie stron jest precyzyjne opisanie zasad wyłączności praw przyznanych w ramach kontraktu. Trzeba właściwie zidentyfikować zagrożenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama