Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - luty 2011

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

28 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-438/09

1) Artykuł 18 ust. 1 lit. a) oraz art. 22 ust. 3 lit. b) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG, w brzmieniu ustalonym na mocy dyrektywy Rady 2006/18/WE z dnia 14 lutego 2006 r., należy interpretować w ten sposób, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego z tytułu nabycia usług wykonanych przez innego podatnika niezarejestrowanego jako podatnik podatku od wartości dodanej, w sytuacji gdy odnośne faktury zawierają wszystkie informacje wymagane przez wskazany art. 22 ust. 3 lit. b), a w szczególności zawierają informacje niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, która wystawiła te faktury, oraz rodzaju wykonanych usług...

Wyrok ETS - C-156/09

Artykuł 13 część A ust. 1 lit. c) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG należy interpretować w ten sposób, że oddzielanie komórek chrząstek stawowych z materiału chrząstkowego pobranego od człowieka i późniejsze ich pomnażanie w celu ponownego wszczepienia dla celów terapeutycznych stanowi „świadczenie opieki medycznej” w rozumieniu tego przepisu...

Przegląd prasy

Świadectwo kwalifikacji potwierdza uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Minister finansów nie wydaje już świadectw kwalifikacyjnych. Jednak ich posiadacze są uprawnieni do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych... Gazeta Prawna

Będzie więcej czasu na zapłatę VAT od importu

VAT od importowanych towarów będzie płatny do 25 dnia następnego miesiąca. Dziś na dopełnienie formalności przedsiębiorca ma 10 dni... Gazeta Prawna

NSA pyta sąd unijny o VAT w handlu używanymi autami

Trybunał Sprawiedliwości UE sprawdzi, czy polski fiskus ma prawo odmawiać firmom handlującym używanymi autami stosowania procedury, przy której VAT nalicza się tylko od marży... Gazeta Prawna

Dziś ostatni dzień na złożenie PIT-11 i PIT-40 za 2010 rok

Do 28 lutego 2011 r. płatnicy muszą wypełnić i wysłać informację PIT-11. W tym samym terminie muszą sporządzić roczne obliczenie podatku - PIT-40... Gazeta Prawna

Zagraniczny zasiłek dla wracających z Wysp

Bezrobotni mogą liczyć na wsparcie np. z Anglii. Pieniądze wypłacane są w Polsce przez trzy miesiące. Nie ma programów dla powracających do kraju... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szef uszczknie z pensji co nieco, bo musi

Do pewnych pomniejszeń wynagrodzenia pracownika zachowujemy prawo, mimo że nie zostały one wymienione w katalogu kodeksowych potrąceń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwolnienie tylko dla bezpośrednich udziałowców

Dywidenda otrzymana od spółki kapitałowej podlega opodatkowaniu, jeśli jest ona wypłacana za pośrednictwem spółki osobowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe hipoteki powodują chaos w podatkach

Nie wiadomo, jak należy rozliczyć nowe transakcje związane z ustanawianiem hipoteki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-276/09

Dla celów poboru podatku od wartości dodanej dodatkowe opłaty fakturowane przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne swym klientom, w przypadku dokonywania przez nich zapłaty nie w systemie „Direct Debit” lub przelewem BACS, lecz kartą kredytową, kartą debetową, czekiem bądź gotówką w kasie banku lub za pośrednictwem agenta upoważnionego do odbioru płatności na rachunek powyższego usługodawcy, nie stanowią wynagrodzenia za świadczenie odrębne i niezależne od świadczenia głównego polegającego na zapewnianiu usług telekomunikacyjnych...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1039/10

Z uwagi na treść art. 12 ust 4 pkt 9 i 10 oraz 16 ust 1 pkt 46 u p d o p sporne różnice nie mogą być zaliczone ani do przychodów ani do kosztów ich uzyskania . Ustawodawca w art. 15a u.p.d.o.p. wyraźnie wskazał sytuacje, w których możliwe jest ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych. Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu, nie mogą wpływać na wysokość osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów. Mimo więc, że w pewnych sytuacjach przy przeliczeniach walutowych kwot podatku od towarów i usług mogą wystąpić różnice, które w kategoriach ekonomicznych można rozpatrywać jako zysk lub stratę, to z wyraźnej woli ustawodawcy nie będą one mogły być zaliczone do podatkowej kategorii przychodu bądź kosztów uzyskania przychodu...

Przegląd prasy

W korekcie VAT będzie zwolnienie usług turnusów rehabilitacyjnych

Podatnicy, którzy zostaną objęci zwolnieniem z VAT dla usług turnusów rehabilitacyjnych, i będą chcieli z niego skorzystać od 1 stycznia 2011 r., będą musieli skorygować rozliczenia VAT, zarówno z kontrahentami, jak i urzędem skarbowym... Gazeta Prawna

Przekroczenie przez dziecko limitu zarobków odbiera prawo do ulgi prorodzinnej w PIT

Dla skorzystania z ulgi prorodzinnej nie ma znaczenia, w którym momencie roku dziecko pełnoletnie uzyskało dochód przekraczający 3089 zł... Gazeta Prawna

Zeznanie roczne PIT za 2010 rok składamy w miejscu zamieszkania

Podatnik, który zmienił zamieszkanie, zeznanie PIT za 2010 rok musi złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania na 31 grudnia ubiegłego roku... Gazeta Prawna

Ulga meldunkowa: grunt pod domem z PIT, pod mieszkaniem bez

Urzędnicy prowadzą niejasną politykę dotyczącą opodatkowania dochodu ze zbycia nieruchomości... Gazeta Prawna

Leasing konsumencki może zastąpić kredyt

Osoba fizyczna bez przeszkód weźmie auto w leasing. Może to być rozwiązanie korzystniejsze od kredytu. Sejm ma znieść od lipca obecne bariery podatkowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uczelnie publiczne będą mieć problemy z ustaleniem proporcji odliczenia

Podatnicy muszą korygować VAT naliczony przy nabyciu lub wytworzeniu nieruchomości w związku ze zmianą sposobu korzystania z niej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na urlop służbowym autem bez konsekwencji w VAT

Przez dwa najbliższe lata nieodpłatne wykorzystywanie niektórych samochodów służbowych dla celów prywatnych nie będzie opodatkowane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nakłady inwestycyjne pokryte gwarancją bankową

Wydatki wykonawcy inwestycji, wynikające z faktur wystawionych przez podwykonawcę, pokryte gwarancją bankową, mogą być zaliczone do bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 108/10

Uchylenia zaskarżonej decyzji nie uzasadniają błędy dotyczące zestawień ilościowych zakupów. Nierzetelność ksiąg została bowiem potwierdzona, ponieważ pomimo tych błędów dane dotyczące sprzedaży nie są zgodne z danymi dotyczącymi zakupów towarów. Wadliwie przeniesione dane ilościowe towarów nie zostały wykorzystane przy wymiarze podatku. Podatek ustalono na podstawie wartości sprzedaży...

Wyrok WSA - I SA/Go 1199/10

Z przeprowadzonej opinii, a w szczególności opinii uzupełniającej wynika, że sporne pojazdy samochodowe zgodnie z ich przeznaczeniem należało zakwalifikować jako pojazdy samochodowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób...

Przegląd prasy

Zmienią się zasady ujmowania przychodu

Momentem ujęcia przychodu będzie przejęcie kontroli nad zamówionym towarem lub wykonywaną usługą - wynika z projektu MSR... Gazeta Prawna

Urzędnika, który wydał decyzję, można łatwo zidentyfikować

Obowiązujące regulaminy i procedury w organach podatkowych pozwalają na wskazanie osób mających wpływ na treść wydawanych decyzji podatkowych... Gazeta Prawna

Stawka VAT zależy od usługi głównej

Świadczenie pomocnicze jest opodatkowane według tej samej stawki VAT co świadczenie główne... Gazeta Prawna

1,5 mln pracujących za granicą Polaków odzyska podatek

Pracujący w 2010 r. za granicą mogą odzyskać zapłacony tam podatek. Najwięcej podatku odzyskujemy z Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii i USA. Średnia kwota zwrotu za 3 miesiące pracy poza Polską to ok. 3 tys. zł... Gazeta Prawna

Rejestracja firmy możliwa w urzędzie skarbowym

Składając wniosek, przedsiębiorca wybierze formę opodatkowania. To jedna ze zmian zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podsłuch nie zawsze jest dowodem

Siedmioosobowy skład Sądu Najwyższego rozstrzygnie, jak traktować dowody zdobyte dzięki podsłuchowi założonemu konkretnym osobom bez zgody sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

E-podpis może być darmowy

W Sejmie toczy się batalia o to, jakie sprawy załatwimy w Internecie za pomocą nowego dowodu osobistego. Zgłoszono dwa projekty ustaw dotyczące e-podpisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Likwidacja szkół niezgodna z prawem

Do zamknięcia placówki potrzebna opinia związków. NSA potwierdził 24 lutego wiążącą wykładnię. Gminy nie mogą podejmować pochopnych decyzji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 560/10

Organy podatkowe ustalając przedmiot opodatkowania jakim jest altana grill muszą rozstrzygnąć, czy jest on budynkiem, czy budowlą. Wydanie decyzji w przedmiocie podatku od nieruchomości bez wyjaśnienia powyższej kwestii oznacza naruszenie przepisów art. 121 i 122 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Go 1333/10

Zasadnie zatem zarzucił Prokurator w skardze, że Rada Gminy nie miała kompetencji do wprowadzenia zwolnień przedmiotowo-podmiotowych w podatku od środków transportowych, ponieważ art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o czym była wyżej mowa, dopuszcza możliwość wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych jedynie o charakterze przedmiotowym. Niewątpliwie zwolnienie wprowadzone w zaskarżonej uchwale ma charakter zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego na co zwracał uwagę skarżący. Adresatem zwolnienia podatkowego, które zostało wprowadzone w zaskarżonej uchwale, została ustanowiona gmina, gdyż wyłącznie środki transportowe stanowiące własność gminy zostały objęte zwolnieniem z podatku. Jest to przywilej podatkowy o charakterze podmiotowym (w którym decydujące znaczenie należy przypisać wyróżnikowi podmiotowemu). Fakt zwolnienia pojazdów został połączony ściśle z określonym podatnikiem, tj. gminą...

Przegląd prasy

VAT od sprzedaży zwierząt zależy od ich gatunku

Do 31 grudnia 2013 r. opodatkowaniu 8-proc. VAT podlega sprzedaż zwierząt żywych wymienionych w pozycjach 14 i 15 załącznika nr 3 do ustawy o VAT... Gazeta Prawna

Dokumenty księgowe przechowuje się pięć lat

Archiwum w 2011 roku powinno zawierać wszystkie dowody księgowe, które zostały zebrane w latach 2005 – 2010... Gazeta Prawna

Likwidację spółki trzeba rozliczyć w Polsce

Przychody z umorzenia akcji oraz likwidacji spółki, jakie otrzyma polski akcjonariusz spółki kapitałowej w Luksemburgu, są opodatkowane w Polsce... Gazeta Prawna

PIT 2010: Drobnych zleceń nie wykazuje się w zeznaniu

Podatnicy, którzy w ubiegłym roku uzyskali drobne kwoty z umów-zleceń czy umów o dzieło, nieprzekraczające 200 zł miesięcznie, nie wykazują ich w rocznym PIT... Gazeta Prawna

Czy można odliczać VAT od paliwa do aut kupionych przed 1 stycznia

Z przepisów zmieniających ustawę o VAT można wyczytać, że zakaz odliczania podatku przy zakupie benzyny, oleju napędowego czy gazu nie dotyczy samochodów nabytych przed wejściem w życie tej nowelizacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Roczne sprawozdanie można wysłać tylko drogą elektroniczną

Zamawiający mają czas już tylko do 1 marca na przekazanie danych o swojej działalności do urzędu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czasem w jednym druku są wypłaty od dwóch pracodawców

Firma, która przejmuje pracowników, wystawia im informację obejmującą dane z całego roku, w którym doszło do przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kapitalizacja na równi z zapłatą

Odsetki od pożyczek czy kredytów zaciągniętych w związku z działalnością gospodarczą można zaliczyć do kosztów podatkowych w dacie dopisania ich do kwoty zobowiązania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 787/10

Postępowanie prowadzone w trybie art. 67 § 1 pkt 2 O.p. ma charakter szczególny organ podatkowy musi w jego ramach dokonać wyważenia interesu publicznego polegającego na konstytucyjnym obowiązku zapłaty podatku i równego traktowania podatników z indywidualnym interesem podatnika, za którym nierzadko kryje się trudna sytuacja życiowa, która w innych okolicznościach warunkowałaby przyznanie pomocy...

Wyrok WSA - I SA/Bd 903/10

Akt zatrudnienia pracowników za odpowiednim wynagrodzeniem tylko pośrednio stanowi o szeroko rozumianym interesie publicznym. Nie jest natomiast kryterium decydującym o istnieniu tej przesłanki jako podstawy umorzenia zaległości podatkowej. Należy bowiem zauważyć, że czym innym jest interes publiczny rozumiany jako dyrektywa nakazująca respektowanie przez organy podatkowe wartości istotnych dla całego społeczeństwa, a czym innym interes pracodawcy i pracobiorcy wynikający ze stosunku pracy, czy zatrudnienie konkretnych osób i korzystanie ze świadczonej przez nie pracy...

Przegląd prasy

Czasopisma z 0-proc. stawką VAT jeszcze przez tydzień

Tylko do końca lutego stawka VAT na czasopisma specjalistyczne wynosi 0 proc. Od 1 marca będzie to 5 proc... Gazeta Prawna

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców: podatek obrotowy zamiast CIT

Zamiast obecnego CIT od zysku należy wprowadzić 1-proc. zryczałtowany podatek od przychodów - apeluje do premiera i ministra finansów Związek Przedsiębiorców i Pracodawców... Gazeta Prawna

Składki na ubezpieczenie społeczne można odliczyć w PIT za 2010 rok

Składając zeznanie za 2010 rok, podatnik może odliczyć od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne, a od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne... Gazeta Prawna

Od e-pożyczki też trzeba płacić podatek

Rośnie liczba portali internetowych oferujących pożyczki społecznościowe. Osoby korzystające z pożyczek powinny transakcję rozliczyć podatkowo: pożyczkodawca zapłaci podatek dochodowy, a pożyczkobiorca PCC... Gazeta Prawna

Sprowadzając towar z zagranicy, możesz być traktowany jako producent

Żaden produkt wprowadzony do obrotu i przeznaczony dla konsumentów nie może zagrażać życiu lub zdrowiu. Musi o to zadbać jego wytwórca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy firma wystawi fakturę przed dostawą

Nie ma przepisu, który zabrania wystawiania dokumentu sprzedaży przed wykonaniem usługi albo sprzedażą towaru... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po nowelizacji ustawy o VAT w szkoleniach zapanował chaos

Nowe przepisy dotyczące zwolnienia z podatku usług edukacyjnych rodzą wiele wątpliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Udział w zabawie nie jest przychodem

Pracownik nie płaci podatku, jeśli nie można ustalić, w jakim zakresie korzystał z atrakcji imprezy integracyjnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SA/Gl 2006/10

Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania, z tym zastrzeżeniem, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd...

Wyrok WSA - I SA/Gd 1354/10

Ograniczenie prawa do odliczenia podatku VAT wynikające ze wskazanych przepisów wykracza poza zakres dopuszczalny na mocy art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy. Trybunał wskazał bowiem, że państwa członkowskie nie są uprawnione do utrzymania w mocy wyłączeń prawa do odliczenia podatku VAT stosowanych w sposób ogólny do jakiegokolwiek wydatku związanego z nabyciem towarów lub usług...

Przegląd prasy

Odsetek z konta bankowego nie wykazuje się w PIT za 2010 rok

Podatnik, który w ubiegłym roku uzyskał dochód z tytułu odsetek z konta bankowego, nie musi tego faktu wykazywać w zeznaniu podatkowym PIT, gdyż obowiązki wobec fiskusa dopełnia bank... Gazeta Prawna

Biegły rewident w sprawozdaniu finansowym nie ocenia kondycji spółki

Pozytywna opinia biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym oznacza, że zostało sporządzone zgodnie z przepisami, a nie że spółka jest w dobrej kondycji finansowej... Gazeta Prawna

Wskazując 1 proc. w PIT, trzeba podać tylko numer KRS

Podatnik, który w PIT za 2010 rok chce przekazać 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego, w zeznaniu wpisze jej numer z KRS... Gazeta Prawna

Zawiadomienia o wyborze zaliczek uproszczonych tylko do dzisiaj

Zgodnie z przepisami do 20 lutego prowadzący działalność gospodarczą mogą zawiadomić o wyborze uproszczonego sposobu wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych... Gazeta Prawna

Gdy firma pokrywa opłaty za przelot i noclegi prezesa

Wydatki na przejazdy członka zarządu z miejsca zamieszkania do siedziby spółki a także jego zakwaterowanie są kosztem uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie ujmiemy faktury wystawionej przez niezarejestrowanego

Polski ustawodawca mógł wprowadzić zakaz odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez osobę niebędącą podatnikiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lepiej zapłacić podatek od niezgłoszonej pożyczki lub darowizny czy sankcyjny PIT

Podatnicy chwytają się różnych sposobów, by uniknąć wymiaru podatku od dochodu z nieujawnionych źródeł. Nie zawsze przyjmują dobrą strategię... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jest zysk dla wspólników, to odsetki można odliczać

Wydatki związane z kredytem na wypłatę dywidendy są podatkowym kosztem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wr 558/10

"Z brzmienia art. 10a ust. 1 u.s.d.g. wynika, że prawnym skutkiem uchybienia terminu jest przyjęcie, iż została wydana tzw. "interpretacja milcząca" (interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie), aczkolwiek rzeczywistym autorem interpretacji nie jest organ administracji publicznej (państwowa jednostka organizacyjna), lecz samo prawo, które ją kreuje. W rozpatrywanej sprawie, weryfikacja wydanych decyzji (także sformułowanych w skardze zarzutów) w zakresie naruszenia art. 10a ust. 1 u.s.d.g. jest przedwczesna gdyż orzekające w sprawie organy nie badały złożonego wniosku w kontekście brzmienia tego przepisu"...

Wyrok WSA - III SA/Gl 1708/10

Opaska brukowa wykonana wraz z termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego miała na celu wyłącznie ochronę nowej elewacji przed zabrudzeniami wskutek opadów deszczu. Oznacza to, że pomiędzy opaską brukową a budynkiem, który otacza nie istnieje związek tego rodzaju, że jej wykonanie jest koniecznym elementem prawidłowo wykonanej usługi termomodernizacji, co do której nie ma sporu, że stanowi usługę objętą preferencyjną stawką 7%...

Przegląd prasy

Za brak PIT-8C nie ma sankcji skarbowych

Organ podatkowy nie ukarze za brak informacji PIT-8C, gdyż w przepisach nie jest precyzyjnie określona odpowiedzialność za jej niewystawienie... Gazeta Prawna

Podatnik nie zapłaci grzywny za spóźniony serwis kasy fiskalnej

Nieterminowe serwisowanie kasy fiskalnej nie będzie zagrożone sankcją, mimo że w protokołach z kontroli podatkowych wskazane jest jako uchybienie... Gazeta Prawna

Wyrok NSA: Fiskus nie musi współdziałać z sądem cywilnym

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, która domagała się wznowienia postępowania podatkowego w sprawie wymiaru VAT... Gazeta Prawna

Od karty przedpłaconej dla dziecka nie trzeba płacić podatku od darowizn

Rodzice zamiast dawać dzieciom gotówkę, mogą doładowywać karty przedpłacone. Uwaga, jeśli przyznane sumy będą wysokie, fiskus może upomnieć się o podatek od darowizn... Gazeta Prawna

Zanim rozliczysz, sprawdź, co wynika z umowy

Wykazanie VAT od sprzedaży tzw. usług eksploatacyjnych z reguły jest powiązane z terminem płatności za te usługi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jaka stawka VAT na gotowe posiłki

Dostosowanie ustawy o VAT do klasyfikacji statystycznych i zmiana stawek spowodowały, że pojawiły się wątpliwości co do tego, jak powinny być opodatkowane niektóre produkty spożywcze i gastronomiczne, w tym tzw. dania gotowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wypłata sumy gwarancyjnej rodzi przychód

Otrzymana gwarancja bankowa, zabezpieczająca roszczenia podatnika związane z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, jest opodatkowana CIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od zatrzymanych zysków trzeba zapłacić PIT

W związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową po stronie wspólników powstaje dochód z udziału w zyskach osób prawnych w wartości odpowiadającej niepodzielnym zyskom spółki z lat ubiegłych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 790/10

Zasadny jest ich wniosek, iż rozłożenie na raty zaległości podatkowej wydłużyłoby w czasie normalnie ponoszone obciążenia na rzecz Skarbu Państwa, a zastosowanie ulgi dla skarżącego stanowiłoby dla niego korzyść. Logiczny jest również wniosek organu, że udzielenie przedmiotowej ulgi mogłoby potencjalnie zakłócić konkurencję na rynku i wpłynąć na wymianę handlową między państwami członkowskimi...

Wyrok WSA - I SA/Wr 1259/10

Żołnierz, który wyjedzie poza granice państwa w ramach jednostki wojskowej użytej poza granicami państwa (zgodnie z przepisami ustawy o zasadach użycia i pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa) i żołnierz, który wyjedzie poza granice państwa na podstawie indywidualnego rozkazu, tak jak skarżący, będą w odmiennej sytuacji podatkowej, pomimo iż każdy z nich będzie realizował cele wskazane w ww. przepisie...

Przegląd prasy

Przestępstwo skarbowe nierzetelnego prowadzenia ksiąg przedawni się po 5 latach

Przedawnienie przestępstw skarbowych polegających na nierzetelnym prowadzeniu ksiąg następuje z upływem pieciu lat od chwili ich popełnienia... Gazeta Prawna

PIT 2010: Ulga rehabilitacyjna bez wydatków na operację

Operacja nie jest zabiegiem rehabilitacyjnym. Wydatki na taką operację nie pomniejszą dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej PIT za 2010 rok... Gazeta Prawna

Firma może wysłać PIT-11 przez internet

Tylko do końca miesiąca pracodawcy mogą składać PIT-11 - informację o dochodach osiągniętych przez pracowników... Gazeta Prawna

Zapis windykacyjny z podatkiem od spadków i darowizn

Przekazanie majątku w testamencie zapisem windykacyjnym będzie objęte podatkiem od spadków i darowizn... Gazeta Prawna

Nie każda usługa pomocnicza została objęta zwolnieniem

Nadal regułą jest, że do usług finansowych i ubezpieczeniowych nie trzeba doliczać podatku od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Liczy się nie klasyfikacja statystyczna, ale cel świadczenia medycznego

Od nowego roku nie wszystkie usługi w zakresie ochrony zdrowia są zwolnione z opodatkowania. Do niektórych należy stosować 23-proc. stawkę VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Akcje marketingowe będą droższe o VAT

Nieodpłatne przekazanie towarów i świadczenie usług na cele związane z przedsiębiorstwem nie podlegają opodatkowaniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szkolenia zawodowe nadal bez podatku, ale pod pewnymi warunkami

Mimo zmiany zasad opodatkowania usług edukacyjnych podstawowe założenie pozostało niezmienione, wciąż są one objęte zwolnieniem z VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 736/10

Organ prawidłowo uznał, że dowody przedstawione przez M.L. nie spełniają przesłanek określonych w art. 240§1 pkt 5 O.p., gdyż część z nich była znana organowi, który wydał decyzję ostateczną, część z nich nie ma istotnego znaczenia dla sprawy, a część z nich nie jest związana z niniejszą sprawą , albowiem dotyczy innej osoby. W odniesieniu do pisma ZUS z dnia 18 października 2001 r., oraz wyroku Sądu Okręgowego "[...]" z dnia "[...]" r. organ prawidłowo stwierdził, że nie mają one związku ze sprawą...

Wyrok NSA - I FSK 151/10

Należy wobec tego stwierdzić, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w zaskarżonym wyroku trafnie uznał, że przekazanie przez skarżącego bez wynagrodzenia towarów promocyjnych oraz handlowych w formie nagród oraz prezentów mających na celu zwiększenie sprzedaży - czyli na cele związane z tym przedsiębiorstwem - nie stanowi dostawy towarów w świetle art.7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów. Stanowisko to, w zakresie stanu prawnego obowiązującego po dniu 1 czerwca 2005r. prezentowane jest konsekwentnie w orzecznictwie...

Przegląd prasy

Rolnik stanie się przedsiębiorcą i zapłaci PIT

Od 1 stycznia 2012 r. PIT od dochodu ustalonego na podstawie norm szacunkowych będą płacić tylko rolnicy, których przychody nie przekroczą 150 tys. euro... Gazeta Prawna

Wniosek o interpretację podatkową można złożyć kilka razy

Firma, która raz złożyła wniosek o interpretację podatkową, może zrobić to ponownie. Pytania mogą dotyczyć tego samego stanu faktycznego... Gazeta Prawna

Stratę podatkową należy wykazać w załączniku do zeznania

W zeznaniu rocznym składanym do końca marca przez podatników CIT można uwzględnić straty podatkowe poniesione w latach ubiegłych... Gazeta Prawna

Obiad z klientem nie jest kosztem uzyskania przychodu

Wydatki na obiady podczas spotkań z potencjalnymi klientami oraz na spotkaniach w restauracji nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Fakturowanie może stać się prostsze

Od nowego roku obowiązuje wiele korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań dotyczących zasad wystawiania faktur i przechowywania tych dokumentów w firmie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rozliczenia na przełomie roku

Szczególne zasady| Po zmianie ustawy o VAT mogły powstać liczne wątpliwości co do określenia prawidłowej stawki podatku przy dostawie towarów lub świadczeniu usług w okresach przejściowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szkodliwe plany

Nowe wymogi z pewnością pohamują zapał przedsiębiorców do zawierania porozumień cenowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Księgi zamiast norm szacunkowych

Zmiana zasad ustalania dochodów hodowców i producentów rolnych budzi kontrowersje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 728/09

W pełni zasadny jest zarzut naruszenia art. 141 § 4 w zw. z art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a. albowiem sąd pierwszej instancji uchylając zaskarżoną decyzję min. na podstawie tego ostatniego przepisu nie wskazał jakie przepisy prawa materialnego zostały konkretnie naruszone przez organ, na czym to naruszenie polegało i czy ich naruszenie miało wpływ na wynik sprawy...

Wyrok NSA - II FSK 1414/09

Taki kierunek interpretacji art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.p. znajduje także akceptację w literaturze przedmiotu, a nawet co do zasady u samego skarżącego. W piśmiennictwie podnosi się, że wykładnia językowa tej regulacji wskazuje, iż podatkowo istotne nie jest cywilistyczne "nieodpłatne świadczenie", lecz podatkowa "wartość nieodpłatnego świadczenia". Pojęcie cywilistycznego "nieodpłatnego świadczenia" jest nieadekwatne dla wykładni podatkowej. Działanie, polegające na przekazywaniu nieodpłatnego świadczenia, nie jest bowiem przedmiotem opodatkowania, lecz działaniem, które prowadzi do zaistnienia przedmiotu opodatkowania...

Przegląd prasy

Do niektórych prac budowlanych objętych społecznym programem mieszkaniowym stosujemy 8-proc. VAT

Do budowy, remontu czy modernizacji obiektów zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym można stosować 8-proc. VAT... Gazeta Prawna

Przychód z zawieszonej działalności trzeba rozliczyć

Przedsiębiorca, który w trakcie zawieszenia działalności sprzedał maszynę i uzyskał przychód, musi go rozliczyć przed fiskusem... Gazeta Prawna

Błędny NIP na fakturze nie pozbawią prawa do odliczenia VAT

Niewłaściwy NIP na fakturze przy jednoczesnej prawidłowej nazwie podatnika nie pozbawia prawa do odliczenia podatku VAT... Gazeta Prawna

Rząd zdecyduje, czy NIP zniknie 1 lipca

Rząd zdecyduje, czy od 1 lipca osoby fizyczne będą posługiwać się tylko numerem PESEL w kontaktach z administracją skarbową. Nie będą już potrzebować NIP... Gazeta Prawna

Polski nabywca będzie podatnikiem

Przedsiębiorcy kupujący w kraju towary od zagranicznych kontrahentów powinni być czujni. To na nich może być bowiem już wkrótce przeniesiony obowiązek rozliczenia VAT od takich transakcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z urzędem skarbowym możesz rozliczać się co trzy miesiące

Podatnik, który decyduje się na uiszczanie zaliczek cztery razy w roku, nie tylko ogranicza formalności, ale również uzyskuje nieoprocentowany kredyt od fiskusa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jest jeszcze pora na zmianę sposobu odprowadzania podatku

Przedsiębiorcy, którzy chcą wpłacać w tym roku zaliczki na PIT w stałej wysokości, muszą powiadomić o tym urząd skarbowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Choroba skróci urlop

Pracownicy na zwolnieniach lekarskich i młode matki mogą stracić po powrocie do pracy część wolnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SA/Gl 2539/10

Jak stanowi art. 125 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., zwana dalej p.p.s.a.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli na skutek braku lub wskazania złego adresu skarżącego lub niewykonania przez skarżącego innych zarządzeń nie można nadać sprawie dalszego biegu. W niniejszej sprawie przesłanki te zostały spełnione, albowiem na skutek braku adresu strony nie można nadać sprawie dalszego biegu, w szczególności doręczyć zarządzenia w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi i wezwania do usunięcia jej braków formalnych poprzez wykazanie umocowania osoby podpisanej pod skargą do działania w imieniu skarżącego. Należy bowiem przyjąć, że pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia może nastąpić dopiero po pouczeniu strony o tym skutku przy pierwszym doręczeniu...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1899/10

Podkreśla to dodatkowo pogląd, że termin przedawnienia jest zastrzeżony dla podatników, których roszczenia wynikające z ich interesu prawnego - o ile zostaną zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia - powinny zostać rozpatrzone nawet po jego upływie...

Przegląd prasy

Turnusy rehabilitacyjne będą zwolnione z VAT

Podmioty niebędące zakładami opieki zdrowotnej, organizujące turnusy rehabilitacyjne, będą zwolnione z VAT... Gazeta Prawna

Do 15 lutego deklaracja od środków transportu

Właściciele samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony powinni do 15 lutego złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na 2011 rok i zapłacić pierwszą ratę tego podatku... Gazeta Prawna

Doradca podatkowy może wyznaczyć zastępcę

Ostatnia nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym przyznała doradcom podatkowym prawo do wyznaczania pełnomocnika w postępowaniu przed urzędami skarbowymi... Gazeta Prawna

PIT 2010: Dochody z dostępu sms są opodatkowane

Podatnicy prowadzący stronę internetową, do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem płatnych sms-ów muszą opodatkować w PIT 2010 uzyskane z tego tytułu dochody... Gazeta Prawna

Po zakończeniu roku podatek naliczony trzeba skorygować

W deklaracji za styczeń lub za pierwszy kwartał przedsiębiorcy muszą ustalić wysokość proporcji za ubiegły rok na podstawie rzeczywistych danych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak odliczać w firmie VAT na podstawie proporcji

Przedsiębiorcy, którzy wykonują zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione, najczęściej odliczają VAT, stosując współczynnik sprzedaży... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W jaki sposób wyceniać majątek wniesiony aportem

Wartość znaku towarowego, który trafił do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego, należy określić według jego wartości historycznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zapłata PCC nie chroni przed sankcyjnym PIT

Od działalności gospodarczej, której nie rozliczano w sposób właściwy, tylko uiszczano od transakcji podatek od czynności cywilnoprawnych, trzeba naliczyć 75-proc. podatek dochodowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 830/10

Wynika zatem z powyższego, że podatnik, który uzyskał przychody z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych zobowiązany jest do wskazania w tym odrębnym zeznaniu podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu, do których nie znajduje zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochodów korzystających ze zwolnienia podatkowego na mocy ulgi proporcjonalnej. Podkreślenia wymaga to, że dochody, które nie korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o p.d.o.f., podlegają na mocy tego przepisu opodatkowaniu. Podatnik bowiem zgodnie z jego treścią zobowiązany jest do obliczenia należnego podatku od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131. Wskazać dalej należy, że w myśl art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o p.d.o.f. obliczony podatek podatnik zobowiązany jest wpłacić właściwemu urzędowi skarbowemu...

Wyrok WSA - I SA/Ke 3/11

Wydatki ponoszone przez właściciela, związane z utrzymaniem jego lokalu, najczęściej dotyczą tzw. mediów (np. energia cieplna, woda). W zakresie dostawy mediów do poszczególnych lokali, Wspólnota występuje w odmiennej roli niż w przypadku zaliczek. Jest bowiem praktycznie jedynie pośrednikiem między dostawcami a odbiorcami - właścicielami lokali. W tym znaczeniu wydatki ponoszone przez właścicieli lokali na zakup mediów do ich lokali nie są partycypacją w kosztach Wspólnoty przez jej członków i nie stanowią wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą a jej członkami...

Przegląd prasy

CIT: firma zaliczy do kosztów darowiznę żywności przekazaną organizacji pożytku publicznego

Wartość wyprodukowanej lub nabytej żywności przekazanej organizacji pożytku publicznego na cele charytatywne firma może odliczyć od przychodu... Gazeta Prawna

Ekwiwalent od pracodawcy za używanie prywatnego telefonu bez PIT

Pracownik, który od szefa dostaje ekwiwalent za używanie prywatnego telefonu do celów służbowych, nie zapłaci od tej kwoty podatku PIT... Gazeta Prawna

Limit kredytowy z konta ujmuje się w sprawozdaniu finansowym firmy

Jeżeli przyznany przez bank limit kredytowy ma wpływ na obraz działalności firmy, taką informację należy zawrzeć w sprawozdaniu finansowym... Gazeta Prawna

Podatnik musi wpisać poprawne dane identyfikacyjne w e-PIT

Osoba, która próbowała wysłać e-PIT, ale błędnie wpisała swoje dane identyfikacyjne, będzie je musiała poprawić, aby system przyjął zeznanie... Gazeta Prawna

Kiedy wyższe koszty dla twórców na etacie

Aby zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów, z treści umowy o pracę musi wynikać, że obowiązki pracownicze obejmują także działalność twórczą, a wyodrębniona część wynagrodzenia jest honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ubezpieczenie wynajmowanego lokalu należy doliczyć do czynszu

Refakturowane koszty ubezpieczenia, jako usługi związanej z najmem, powinny zwiększać podstawę opodatkowania VAT. Nie będą więc objęte zwolnieniem z tego podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

PIT od sprzedaży nieruchomości wniesionej aportem

Dochodem ze sprzedaży nieruchomości wniesionych do spółki komandytowej i zaliczonych do środków trwałych jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a ich wartością początkową, powiększona o odpisy amortyzacyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyższe kary dla kierowców za brak OC

Łatwiej będzie jednak zmienić ubezpieczyciela i zrezygnować z polisy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - III SA/Gl 2750/10

Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002, Nr 153, poz.1270 ze zm.) - zwanej dalej w skrócie P.p.s.a. - skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd...

Wyrok WSA - I SA/Kr 2067/10

Na tle tej sprawy, zważywszy na argumentację organu oraz na zarzut skargi stwierdzić należy, że w istocie rozpatrzenie wniosku jako całości nie było prawidłowe. Przyjęta przez Ministra Finansów konstrukcja interpretacji indywidualnej może wywołać wątpliwości wnioskodawcy i poczucie niepewności co do stanowiska organu podatkowego w sprawie budzącej wątpliwości podmiotu składającego wniosek...

Przegląd prasy

Podwójna akcyza na prąd

Ustawa akcyzowa wprowadza zasadę jednokrotnego opodatkowania energii elektrycznej... Gazeta Prawna

Wkład budowlany jest objęty nową stawką VAT

VAT 2011 - Wkłady budowlane dokonywane po 31 grudnia 2010 r. będą opodatkowane nową stawką, o ile do tego momentu nie nastąpiło ustanowienie prawa do lokalu lub spłata całości wkładów budowlanych... Gazeta Prawna

Od samochodu osobowego tylko częściowe odliczenie VAT

W przypadku nabycia samochodów osobowych spółce nie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT, a od zakupu paliwa do tych aut w ogóle nie ma takiej możliwości... Gazeta Prawna

E-PIT jest trudny do wysłania

Aby wysłać e-PIT, nie są potrzebne e-podpis ani dodatkowe zaświadczenia. Podatnicy narzekają jednak na wymogi techniczne systemu e-Deklaracje... Gazeta Prawna

Do internetowego tanga przedsiębiorcy na rynku towarów i usług trzeba dwojga

Posiadanie przez firmę chronionego znaku towarowego oraz szybkie zarejestrowanie domeny umożliwia efektywną ochronę przed naruszeniami jego interesów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jaki podatek na roboty budowlane

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i drenażu opaskowego traktować należy jako jedną usługę budowlaną, opodatkowaną 7-proc. stawką VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

OC prezesa nie jest kosztem firmy

Przepisy podatkowe uzależniają traktowanie wydatków na ubezpieczenie od grupy ryzyka, w jakiej się ono znajduje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czasem wystarczy dowód wewnętrzny

Poniesienie wydatku powinna dokumentować faktura lub rachunek. W pewnych wyjątkowych sytuacjach jednak możliwe jest wykazanie kosztów podatkowych, nawet gdy podatnik dokumentów tych nie ma... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 1149/10

Jak wynika z akt sprawy podatnik wielokrotnie, na różnych etapach postępowania, składał wnioski dowodowe. Dotyczyły one zarówno ustalenia specyfiki prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, jak również wysokości osiąganych obrotów i uzyskiwanych marż, a więc okoliczności fundamentalnych dla sprawy - mających kluczowe znaczenie dla jej rozstrzygnięcia. Organ natomiast wszystkie te wnioski potraktował odmownie zakładając, że nie zasługują one na uwzględnienie...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1981/10

Decyzja Izby Skarbowej z dnia 7 lipca 2010 r. podpisana została przez W.Z. działającego jako wicedyrektor, z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej. Ta sama osoba podpisała także zaskarżoną w niniejszej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, decyzję z dnia 5 października 2010 r., którą utrzymano w mocy decyzję z dnia 7 lipca 2010 r. Skoro w niniejszej sprawie bezspornym było, że konkretna osoba orzekała o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji., to podpisując również decyzję wydaną po rozpoznaniu odwołania od tej decyzji odmownej, osoba ta faktycznie oceniła - w postępowaniu odwoławczym - decyzję przez siebie wydaną...

Przegląd prasy

NSA o rozliczeniach podatkowych w spółkach: Nie można odpowiadać za cudzy dług

Fiskus nie może automatycznie przenosić na byłych członków zarządu spółki odpowiedzialności za jej długi podatkowe... Gazeta Prawna

Ustanowienie zabezpieczenia w sądzie administracyjnym wstrzyma decyzję podatkową

Wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji podatkowej wymaga wniesienia skargi do sądu administracyjnego i ustanowienia zabezpieczenia... Gazeta Prawna

Przedsiębiorca nie ma prawa zmienić wybranej formy opodatkowania w trakcie roku

Podatnik, który w danym roku podatkowym wybrał jeden sposób opodatkowania, nie może go zmienić przez najbliższy rok. 1 stycznia podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Klienci agencji celnych bez ochrony

Agencja celna będzie mogła być przedstawicielem podatkowym zagranicznego podmiotu wyłącznie na potrzeby importu towaru, który następnie zostanie przemieszczony do innego kraju UE przez importera w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej... Gazeta Prawna

Dramatyczne skutki upadłości dewelopera

Umowa przedwstępna powinna mieć formę notarialną. Na jej podstawie można wymusić sprzedaż mieszkania. Nie jest to jednak możliwe, gdy deweloper upadł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pożyczka to zmiana umowy spółki

Od umowy pożyczki udzielonej przez wspólnika w spółce osobowej trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Inaczej jest, gdy pożyczkobiorca to spółka kapitałowa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Eksperymenty medyczne z VAT

Czy badania kliniczne są objęte zwolnieniem z podatku od towarów i usług? Od nowego roku odpowiedź na to pytanie jest negatywna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczyć wydatki na wymianę okien

Remont czy ulepszenie? Przed takim dylematem stają często przedsiębiorcy ponoszący nakłady na własne środki trwałe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1158/10

W ocenie Sądu organy podatkowe w sposób prawidłowy, i co najważniejsze trafny, uznały zeznania o udzieleniu wielosettysięcznych darowizn przez ojca skarżącego oraz sprzedaży antyków za niewiarygodne, czemu dały wyraz w wyczerpującym uzasadnieniu, popartym kontrdowodami i przekonywującą argumentacją. Nie sposób nie podzielić ich stanowiska, iż darczyńcy (rodzice skarżącego) nie posiadali wystarczających środków finansowych na systematyczne przekazywanie darowizn w kwotach deklarowanych przez skarżącego. Znamienne jest przy tym to, że w żadnym przypadku nie przedłożono dowodów świadczących o rzeczywistym posiadaniu oszczędności przez te osoby i o ich faktycznym przekazaniu skarżącemu, a jedynym dowodem były zeznania osób najbliżej spokrewnionych ze skarżącym (matka i brat)...

Postanowienie NSA - II FSK 2664/10

Nie można także zgodzić się ze skargą kasacyjną, że Sąd naruszył konstytucyjną zasadę prawa do sądu określoną w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Strona bowiem sama pozbawiła się tego prawa poprzez zaniedbania przy dokonywaniu czynności procesowych. Prawo do sądu nie ma charakteru absolutnego, jego realizacja zależna jest od spełnienia wymogów proceduralnych, w tym między innymi dotrzymania terminu dla dokonania czynności procesowej jaką jest uiszczenie wpisu sądowego od skargi. Z tych samych względów nie można uznać, by doszło do naruszenia zasady praworządności (art. 7 Konstytucji), czy zasady państwa prawa (art. 2 Konstytucji)...

Przegląd prasy

Wyroby akcyzowe: stosuje się kody CN z rozporządzenia

Podstawę prawną dla określenia kodów CN wyrobów akcyzowych stanowi rozporządzenie wspólnotowe w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej... Gazeta Prawna

Zwrot wkładów ze spółdzielni jest zwolniony z PIT

Przychody otrzymane w związku ze zwrotem wkładów w spółdzielni są zwolnione od podatku do wysokości wniesionych wkładów... Gazeta Prawna

Drobne prezenty od firmy bez VAT

Od 1 kwietnia VAT będą objęte wszelkie nieodpłatne przekazania towarów. Podatku nie będzie trzeba płacić m.in. od drobnych prezentów i próbek... Gazeta Prawna

Doradcy podatkowi otrzymają punkty za artykuł w gazecie

Opublikowanie artykułu prasowego jest formą podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych. Doradca za jeden artykuł może otrzymać nawet 10 punktów... Gazeta Prawna

Dyscyplinarkę można wręczyć nawet za pięć dwunasta

Angaż rozwiązuje się z upływem dnia kalendarzowego, a nie roboczego. Przełożony może zmienić zdanie przed północą i rozwiązać bez wypowiedzenia umowę, którą wcześniej wymówił... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy firma może dalej istnieć, mimo że zaszły przesłanki rozwiązania

Udziałowcom często przysługuje prawo do podjęcia decyzji o kontynuowaniu działalności. Muszą to jednak zrobić jednomyślnie i przed złożeniem wniosku o wykreślenie spółki z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Razem z przedsiębiorcą odpowie rodzina

Jeśli podatnik prowadzący firmę ma zaległości podatkowe związane z działalnością gospodarczą, to fiskus może zażądać ich zapłaty od członków jego rodziny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Intercyza pomoże uniknąć zapłaty zaległych należności

PZa nieuregulowane podatki męża lub żony odpowie współmałżonek, chyba że na czas podpisał umowę o rozdzielności majątkowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 1306/10

Organy podatkowe nie dokonały ustaleń, czy sporne grunty były faktycznie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Organ podatkowy ponownie rozpoznając sprawę winien rozpatrzyć zebrany w sprawie materiał dowodowy i ustalić jaką formą działalności Spółki objęte były sporne nieruchomości. Ocenie organu zostanie poddana informacja podana przez Spółkę w piśmie z dnia 27 grudnia 2007 r., załączony protokół z 30 września 1999 r. oraz informacja o uzyskiwanych opłatach obszarowych. Wyjaśnienie, czy na zajmowanych przez Spółkę nieruchomościach prowadzona była działalność gospodarcza umożliwi ocenę czy strona jest zobowiązana z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie art. 1 a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l...

Postanowienie NSA - II FZ 10/11

Sąd nie wskazał także, jaki wpływ na ocenę winy strony w uchybieniu terminowi miał również domniemany przez Sąd pierwszej instancji fakt, że korespondencja odebrana przez pracownika innej niż strona skarżąca spółki została doręczona zarządowi skarżącej. Abstrahując już od faktu, że zarząd ten nie był adresatem wezwania na rozprawę (wezwanie to skierowano do pełnomocnika, nawet bez podania nazwy spółki), to nie badano obiegu korespondencji w spółce V. D. i nie wiadomo, czy korespondencja ta w ogóle do zarządu tej spółki dotarła...

Przegląd prasy

PIT 2010: Podatek trzeba wpłacić na właściwe konto fiskusa

Jeśli z rozliczenia PIT za 2010 rok wyjdzie nam dopłata podatku, należność możemy wpłacić na konto fiskusa. Musi to być rachunek do wpłat PIT... Gazeta Prawna

Różnice kursowe wpływają na wynik podatkowy w PIT za 2010 rok

Przychody i koszty związane z obrotem papierami wartościowymi wycenianymi w walutach obcych przed ustaleniem dochodu przelicza się na złote... Gazeta Prawna

Dzienny opiekun we własnym domu zajmie się pięciorgiem dzieci

Maksymalnie pięcioro dzieci znajdzie się pod opieką dziennego opiekuna. Będzie go zatrudniać gmina, ona też ustali wysokość jego wynagrodzenia... Gazeta Prawna

Akcyza na papierosy: stare banderole do końca lutego

Od 1 marca nie będzie można sprzedawać wyrobów tytoniowych z banderolami z 2010 roku, jeżeli nie naklei się na nie znaków legalizacyjnych... Gazeta Prawna

Podatnikiem jest ten, kto działa samodzielnie

Podatnikiem podatku akcyzowego jest podmiot faktycznie decydujący o kształcie prowadzonej działalności gospodarczej i osiągający z tego tytułu korzyści finansowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wszystkie świadczenia w zakresie ochrony zdrowia korzystają z preferencji

Które usługi medyczne są obecnie zwolnione z VAT? W odpowiedzi na to pytanie pomocne może być orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Akcyza na oleje i smary niezgodna z dyrektywą

Opodatkowanie olejów i smarów, które nie są przeznaczone dla celów napędowych ani opałowych, jest sprzeczne z prawem wspólnotowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pomoc rodziny w firmowym biznesie jest mało opłacalna

Przedsiębiorca zatrudniający własną żonę albo małoletnie dzieci nie ma co liczyć na oszczędności podatkowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1317/2009

Wypada wszakże zgodzić się z twierdzeniem, że organ podatkowy (Dyrektor Izby Skarbowej) nie wykazał spełnienia przesłanki "rażącego naruszenia prawa" Brak ten nie pozwala uznać, iż sąd administracyjny pierwszej instancji, uwzględniając skargę na decyzję tego organu, uchybił wymienionym w skardze kasacyjnej przepisom prawa materialnego i przepisom postępowania. Należy ponadto zaznaczyć, że zajęte przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stanowisko respektuje wymagania narzucone przez ukształtowaną przepisem art. 128 zdanie drugie Ord. pod. zasadę względnej trwałości decyzji ostatecznych, chronionej także przepisami prawa wspólnotowego i uznanej w orzecznictwie sądowym za fundamentalną regułę prawa unijnego...

Wyrok NSA - II FSK 1015/09

Kluczowe dla potrzeb rozstrzyganej sprawy jest ustalenie, czy podatniczka składając wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego posiadała status przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy - Prawo o działalności gospodarczej i w konsekwencji spełniała warunki określone w art. 2 pkt 1 ustawy o restrukturyzacji. Powyższe wątpliwości z kolei mogą zostać wyjaśnione w toku wznowieniowego postępowania. Z powyższego wynika, że kwestia braku dysponowania dokumentem kluczowym - informacją o wydaniu przez Prezydenta Miasta G. decyzji o wykreśleniu z rejestru ewidencji gospodarczej wpisu dotyczącego działalności gospodarczej prowadzonej przez podatniczkę, dla potrzeb niniejszego rozstrzygnięcia nie miała znaczenia...

Przegląd prasy

Podatnik może zgłaszać dowody w każdym stadium postępowania

W każdym stadium postępowania podatnik może zgłaszać wszelkie wnioski dowodowe, a organy podatkowe zobowiązane są je przeprowadzić... Gazeta Prawna

Firma zaliczy wydatki na telepracownika w koszty podatkowe

Ekwiwalent za korzystanie przez telepracownika z dostępu do internetu może stanowić koszt uzyskania przychodów po stronie pracodawcy i jednocześnie może być zwolniony z opodatkowania po stronie pracownika... Gazeta Prawna

Nawet po terminie trzeba złożyć informację o podatku od nieruchomości

Podatnik, który kupił mieszkanie, ale zapomniał złożyć informację na podatek od nieruchomości, powinien dopełnić tego obowiązku, aby uniknąć kary... Gazeta Prawna

PIT 2010: Szczególne formy opodatkowania wyłączają ulgę prorodzinną

Dzieci, do których miały zastosowanie przepisy o uproszczonych formach opodatkowania dochodów z działalności, nie są objęte ulgą prorodzinną... Gazeta Prawna

Zamiast telewizora komornik zabiera lokal

Coraz częściej wspólnoty mieszkaniowe pozbawiają właścicieli mieszkań, nawet jeśli ich zaległości czynszowe są niewielkie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Leasingobiorca może sam ubezpieczyć

Firma, która bierze w leasing samochód osobowy, zyska, jeśli to ona wykupi polisę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Akcyza przeszkadza w rozwoju ekologicznych technologii

Fiskus nakazuje płacić podatek od paliwa, które powstaje w wyniku przetwarzania plastikowych odpadów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Działy specjalne obejdą się bez ksiąg

Jeśli podatnik nie zgłosił zamiaru prowadzenia pełnej rachunkowości, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej powinien ustalać w uproszczony sposób - bez względu na faktyczny jego rozmiar... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 721/10

W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, że uznanie administracyjne jest konstrukcją prawną pozwalającą organowi administracji publicznej na wybór konsekwencji prawnych powstania sytuacji, do której odnosi się hipoteza normy prawnej z cyt. przepisu. Organ podatkowy może, ale nie musi umorzyć zaległość podatkową lub odsetki za zwłokę. To uznanie jest ograniczone kierunkowymi dyrektywami wyboru, jakimi są użyte w treści cytowanego przepisu zwroty: "ważny interes podatnika" i " interes publiczny"...

Wyrok WSA - I SA/Bd 913/10

Jeżeli organ podatkowy, dokonując koniecznych ustaleń w sprawie, nie dopuścił się naruszenia prawa procesowego i ustalenia te są wystarczające do merytorycznego załatwienia wniosku o umorzenie zaległości podatkowych oraz jeżeli dokonanej ocenie tego stanu faktycznego nie można zarzucić dowolności, to wyprowadzenie z takiej oceny wniosku czy należy umorzyć zaległości podatkowe, jest zagadnieniem natury słusznościowej, które uchyla się spod kontroli Sądu administracyjnego sprawującego tylko kontrolę legalności, czyli zgodności decyzji organów administracyjnych z prawem...

Przegląd prasy

Prowadząc interesy z firmą współmałżonka trzeba liczyć się z oszacowaniem dochodu przez fiskusa

Jeżeli żona handluje z firmą męża i daje mu dużo lepsze ceny niż innym kontrahentom, to musi liczyć się z tym, że fiskus zakwestionuje jej rozliczenie podatku i oszacuje dochód... Gazeta Prawna

Remont auta stanowi koszt uzyskania przychodów

Jeśli wydatki na remont samochodu nie spowodują zwiększenia jego wartości początkowej, będą stanowić tzw. pośrednie koszty uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Po kradzieży samochodu nie trzeba korygować odliczonego VAT

Przedsiębiorca, który odliczył VAT przy zakupie samochodu, nie musi korygować odliczeń, jeśli to auto zostało mu skradzione... Gazeta Prawna

PIT 2010: Ulga na dzieci może pozbawić zasiłku rodzinnego

PIT 2010 - Odliczenie od podatku wysokiej ulgi na dzieci skutkuje wzrostem dochodu, co może skutkować utratą prawa do zasiłku rodzinnego... Gazeta Prawna

Opłata targowa albo podatek od nieruchomości

Handlujący w budynkach lub w ich częściach nie będą uiszczać opłaty targowej. Tak postanowiły dzisiaj połączone komisje sejmowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konserwacja zabytków droższa o VAT

Prace o charakterze konserwatorskim są od 1 stycznia 2011 r. objęte 23-proc. stawką podatku od towarów i usług. Warto o tym pamiętać, składając ofertę w przetargu publicznym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Banderole ważne jeszcze dwa miesiące po zmianie stawek

Do końca lutego można sprzedawać wyroby ze znakami akcyzy z nadrukowanym rokiem poprzednim... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od otrzymanej nieodpłatnie gwarancji trzeba zapłacić CIT

Udzielenie bez wynagrodzenia poręczenia, którego istotą jest gotowość spłaty zobowiązania obciążającego inny podmiot, skutkuje otrzymaniem nieodpłatnego świadczenia przez dłużnika. Darmowe zabezpieczenie może być przychodem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 738/10

(art. 89a ust. 1-6) dotyczące możliwości skorygowania podatku należnego, nie stosuje się, jeżeli pomiędzy stronami czynności (dostawy towarów lub świadczenia usług) zachodzą określone relacje ( ust. 7 w zw. z art. 32 ust. 2-4). Przepis ten wskazuje na powiązania rodzinne, osobiste, organizacyjne, własnościowe, w zakresie członkostwa, finansowe czy też prawne. W rozpoznawanej sprawie takie powiązania wystąpiły. W rozpoznawanej sprawie zaistniały przesłanki, o których mowa w artykule 80 Dyrektywy VAT. A zatem Sąd nie podzielił zarzuty skarżącej, że wnioski organu są rezultatem ignorowania wymogów logiki i elementarnego doświadczenia życiowego, w zakresie obejmującym typowe relacje pomiędzy współpracującymi na rynku podmiotami gospodarczymi...

Wyrok WSA - I SA/Ke 307/10

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm. dalej u.p.t.u.) kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług...

Przegląd prasy

Obniżona stawka VAT tylko do niektórych remontów

Obniżoną stawkę VAT na remonty i roboty konserwacyjne stosuje się, gdy dotyczą one obiektów budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym... Gazeta Prawna

Sprawozdanie finansowe: Księgowi mają problem z rozliczeniem rezerw

Sprawozdanie finansowe: Rezerwy tworzy się w związku z zobowiązaniami wynikającymi z przyszłych świadczeń, a rozliczenia międzyokresowe - z bieżącymi kosztami działalności... Gazeta Prawna

Przedsiębiorca może amortyzować także niewynajmowany lokal

Przedsiębiorca, którego przedmiotem działalności jest wynajem, może dokonywać odpisów amortyzacji, nawet jeśli lokal aktualnie nie jest wynajmowany... Gazeta Prawna

PIT 2010: Brak przychodu nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji

Podatnik, który nie uzyskał przychodu opodatkowanego ryczałtem, ale zgłosił w urzędzie skarbowym rozliczenie w tej formie, powinien złożyć deklarację zerową za 2010 rok... Gazeta Prawna

Wyższa stawka na buty dla dzieci od 2012 r.

Najnowsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz w ustawie Prawo o miarach wejdą w życie 1 kwietnia 2011 r., a nie, jak chciał rząd, 1 lutego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Symbole PKWiU rzadziej wymagane na fakturach

Jeśli ustawa o VAT definiując zwolnienie nie posługuje się symbolem statystycznym, to na fakturze nie trzeba go podawać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niektóre wydatki na przygotowanie nowej emisji akcji mogą być kosztem

Spółki giełdowe, które nie uwzględniły w rozliczeniach wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, mogą skorygować deklaracje i odzyskać niesłusznie zapłacony podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyroki obowiązkowo trafią do Internetu

W połowie 2012 r. orzeczenia znajdą się w sieci. Prezesi sądów będą na bieżąco uaktualniali zbiór... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 lutego 2011

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 677/10

Wbrew twierdzeniu organu, w ocenie Sądu, brak dowodów wskazujących jednoznacznie, że wystawione faktury miały fikcyjny charakter. Z zeznań K. S. wynika, że upoważnił S. W. do wystawiania w jego imieniu wszystkich dokumentów związanych z działalnością firmy "Z". Nie stwierdził, że w ramach działalności "Z nie dokonywano dostaw towaru, zeznał jedynie, że nie prowadził jej osobiście. Jednocześnie oświadczył, że to on składał deklaracje podatkowe...

Postanowienie NSA - I FSK 638/10

W myśl art. 183 P.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny - poza kwestią nieważności postępowania - rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej. Władny jest zatem badać sprawę tylko z punktu widzenia podstawy kasacyjnej zawartej w skardze kasacyjnej oraz może uwzględnić taką skargę tylko w ramach wniosku w niej zawartego: o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Brak elementów konstrukcyjnych skargi kasacyjnej uniemożliwia więc rozpoznanie sprawy. Nie jest dopuszczalna wykładnia zakresu zaskarżenia i jego kierunków, ani tym bardziej ich formułowanie w zastępstwie strony. Skarga kasacyjna powinna być tak zredagowana, aby nie stwarzała wątpliwości interpretacyjnych...

Przegląd prasy

Ubezpieczenie leasingu podlega VAT

Zapadł pierwszy wyrok WSA w Warszawie po uchwale NSA dotyczącej opodatkowania ubezpieczenia leasingu... Gazeta Prawna

Podatek od nieruchomości: firma zostanie ukarana za niezłożenie deklaracji

Firma, która nie złożyła w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości, może być ukarana grzywną przez gminny organ podatkowy... Gazeta Prawna

Spółka nie zamortyzuje maszyny po raz drugi

Podmiot wnoszący wkład do spółki osobowej będzie kontynuował przyjęte wcześniej zasady wyceny i metody amortyzacji środków trwałych... Gazeta Prawna

Polska niewłaściwie wdrożyła unijne przepisy o VAT dotyczące biur podróży

Polska niewłaściwie wdrożyła przepisy o VAT dotyczące biur podróży. Komisja Europejska zdecydowała się wnieść w tej sprawie skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE... Gazeta Prawna

Po rozliczeniu wpłat nadwyżka na remonty

Zaliczki mogą zasilić fundusz remontowy. Wspólnota nie musi zwracać mieszkańcom nadpłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Badania lekarskie załogi - zwolnione czy opodatkowane

Podatnicy nie wiedzą, czy usługi wykonywane w ramach medycyny pracy są obciążone VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Radca nie jest podatnikiem VAT

Prawnik będący wspólnikiem spółki nie musi wystawiać faktury za wykonywanie pomocy prawnej z urzędu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dopasuj zaliczki do sytuacji firmy

Przedsiębiorcy, których dochody rosną, powinni wybrać uproszczony sposób rozliczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama