Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Wyrok WSA
z dnia 21 maja 2010 r.,
(I SA/Kr 313/10)

    Nie można uznać za majątek osobisty, prywatny podatnika budynku magazynowo - biurowego położonego w R. Jak wynika bowiem z akt sprawy i sposobu postępowania skarżącego budynek ten nie był przewidziany dla zaspokojenia jego własnych, prywatnych potrzeb, ale zamiarem skarżącego było jego przystosowanie i przeznaczenie na wynajem innemu podmiotowi gospodarczemu, który użytkował budynek dla celów działalności gospodarczej. Przy czym podkreślić należy, że stwierdzenie czy przedmiot sprzedaży stanowi składnik majątku prywatnego, czy też jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest konsekwencją oceny prawnej, a nie elementem stanu faktycznego (por. cytowany wyrok NSA z dnia 22 grudnia 2008 r., sygn. akt I FSK 1387/07). Zatem przyjęcie, że przedmiot najmu przeznaczony został na potrzeby związane z działalnością gospodarczą rozumianą w sposób określony w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a nie na spożytkowanie na własne potrzeby, determinuje stwierdzenie, że usługa najmu podlega opodatkowaniu w/w podatkiem.     Zobacz więcej


Copyright © NetTAX 1998-2018 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama