Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Wyrok WSA
z dnia 6 maja 2010 r.,
(I SA/Ke 226/2010)

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Rojek.
Sędziowie: Sędzia WSA Danuta Kuchta, Sędzia WSA Mirosław Surma (spr.).

    1. W ocenie Sądu, skoro stanowisko wnioskodawcy nie było skonstruowane warunkowo, a organ uznał je za prawidłowe, to niedopuszczalnym było w uzasadnieniu prawnym oceny tego stanowiska wprowadzać warunków. Organ wskazał, że dodatkowe ograniczenia, bądź warunki jakie spełniać musi podatnik, aby móc prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą w danym zakresie, mogą wynikać także z innych przepisów prawa, nie będących przepisami prawa podatkowego. Tymi innymi przepisami, w aspekcie zadanego pytania będą, zdaniem organu, przepisy uoif.
    2.Taka konstrukcja interpretacji po pierwsze, doprowadza do jej wewnętrznej sprzeczności. Stanowisko organu, które ma rzekomo być tożsame ze stanowiskiem podatnika pozostaje bowiem w opozycji do jego uzasadnienia prawnego. Po drugie, skoro interpretacja nadaje podatnikowi określone uprawnienia, m.in. wynikające z art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej, to korzystanie z tych uprawnień staje się iluzoryczne skoro uzależnione jest od spełnienia warunków, których znaczenia dla sytuacji prawno - podatkowej organ nie wyjaśnia, a które stosownie do treści uzasadnienia mogą mieć wpływ na tą sytuację podatnika. Jeżeli więc zdaniem organu przepisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi mają wpływ na uznanie czy obrót akcjami jest zaliczony do źródła przychodów - pozarolnicza działalność gospodarcza winien dokonać wykładni tych przepisów. W ocenie Sądu, dokonana warunkowo interpretacja nie daje pełnej odpowiedzi na pytanie, nie wyjaśnia ewentualnej, przyszłej sytuacji podatkowej pytającego i nie daje możliwości polemiki z wyrażonym stanowiskiem.
    3. Reasumując, by odpowiedzieć na pytanie czy źródłem zamierzonych przychodów skarżącego z tytułu sprzedaży akcji w ramach spółki komandytowej jest pozarolnicza dzielność gospodarcza definicję tej działalności należało oprzeć tylko i wyłącznie o przepisy art. 5 ust. 1 pkt 6, art. 5b oraz art. 30 b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.     Zobacz więcej


Copyright © NetTAX 1998-2018 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama