Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Wyrok WSA
z dnia 25 maja 2010 r.,
(I SA/Rz 693/09)

    W rozpoznawanej sprawie zarówno organ I jak i II instancji oparł swoje rozstrzygnięcie jedynie na danych zawartych w ewidencji budynków i gruntów z której wynika, iż współwłaścicielami gospodarstwa rolnego stanowiącego przedmiot opodatkowania są I. S. oraz J. G. Organ I instancji dokonując ustaleń w sprawie nie badał w ogóle tego kto prowadzi gospodarstwo rolne stanowiące przedmiot opodatkowania. Z kolei organ II instancji pomimo wskazywania na tą okoliczność przez skarżącego w złożonym odwołaniu utrzymał decyzję organu I instancji w mocy. Konkretyzację zasady prawdy materialnej przewidzianej w tym przepisie stanowi art. 187 §1 Ordynacji podatkowej wprowadzający dyrektywę zupełności postępowania dowodowego. Norma ta z jednej strony obliguje organy podatkowe do podejmowania działań mających na celu zgromadzenie kompletnego materiału dowodowego, niezbędnego do wyjaśniania wszystkich okoliczności faktycznych, istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.        Zobacz więcej


Copyright © NetTAX 1998-2018 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama