Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Wyrok WSA
z dnia 21 kwietnia 2010 r.,
(I SA/Kr 173/10)

    Należy zatem uznać, że przepisy art. 29 ust. 4 i 4a ustawy o podatku od towarów i usług są sprzeczne z dyrektywą 2006/112/WE, a w szczególności z jej art. 1 ust. 2 oraz art. 90. Warunek najpierw wystawienia, a następnie uzyskania dowodu doręczenia kontrahentowi faktury korygującej w celu obniżenia podstawy opodatkowania stanowi środek krajowy, naruszający w stopniu nadmiernym treść i cele dyrektywy. Przepisy prawa krajowego prowadziłyby zatem do obciążenia podatkiem od towarów i usług podatnika, a nie konsumenta, naruszając zasadę proporcjonalności i neutralności tego podatku. W tym zatem zakresie, w jakim strona skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a także samej dyrektywy, skarga okazała się uzasadniona. Interpretacja zatem nie mogła pozostać w obrocie prawnym i została przez Sąd uchylona.
    Rację ma również strona skarżąca, twierdząc, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 grudnia 2007 roku, sygn. akt U 6/06 (OTK-A 2007/11/156, Dz.U.RP 2007/235/1735) nie dotyczył zgodności unormowań krajowych z prawem wspólnotowym. Trybunał Konstytucyjny istotnie wypowiedział się wówczas na temat zgodności przepisów rozporządzenia z Konstytucją RP oraz przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, a także wyraził pogląd, że pewne wymogi formalne mogą być zawarte w przepisach tejże ustawy. Jednak orzeczenie to nie zawiera oceny, na ile i w jakim zakresie takie wymogi byłyby zgodne z przepisami prawa wspólnotowego.
    Z powyższych rozważań wynikają wskazania dla Ministra Finansów, który obowiązany będzie do wydania ponownej interpretacji indywidualnej. Winien wówczas przyjąć ocenę prawną, zawartą w niniejszym wyroku i pominąć art. 29 ust. 4 i ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług w takim zakresie, w jakim jest on niezgodny z przepisami dyrektywy 2006/112/WE.        Zobacz więcej


Copyright © NetTAX 1998-2018 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama