Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Nowości

Wyrok WSA
z dnia 19 maja 2010 r.,
(I SA/Ol 250/10)

    Skarżący zasadnie wskazał, że zawarta w art. 122 O.p. zasada prawdy obiektywnej oraz konkretyzujące ją przepisy Rozdziału 11 Działu IV O.p. nakazują organom podatkowym prowadzącym postępowanie zebrać cały materiał dowodowy konieczny do wydania rozstrzygnięcia podatkowego. Z kolei przepis art. 191 O.p., konstytuujący zasadę swobodnej oceny dowodów, daje organom podatkowym pewnego rodzaju swobodę przy ocenie wiarygodności zgromadzonych dowodów. Jednakże działania organów powinny prowadzić do ustalenia stanu rzeczywistego sprawy. Natomiast zgodnie z art. 187 § 1 O.p. organ jest zobowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Naruszenie zasady prawdy obiektywnej wiąże się często z naruszeniem zasady zaufania podatnika do organów podatkowych, unormowanej w art. 121 § 1 O.p. Zostały naruszone w/w zasady przy wydawaniu zaskarżonej decyzji. Zasadnie skarżący wskazał, że materiałem dowodowym branym pod uwagę przy rozstrzyganiu sprawy był materiał zgromadzony w postępowaniu karnym. Pozostałe dowody zostały uznane za niewiarygodne. W ten sposób została również naruszona zasada prawdy obiektywnej. Organ podatkowy nie rozważył bowiem dlaczego M. M. składając w dniu 24.06.2009r. zeznania przed organem podatkowym odwołał swoje wcześniejsze wezwania złożone w postępowaniu karnym. Należy bowiem zwrócić uwagę, że kontrahentem skarżącego była Spółką A, a nie M. M. Postępowanie karne dotyczy osoby fizycznej, a nie osoby prawnej, której był reprezentantem. Zarzut fikcyjności transakcji pomiędzy Spółką A a skarżącym, byłby uzasadniony w przypadku wykazania, że nie było dostawy towaru i nie została zapłacona cena za zakupiony towar. Nieścisłości w zeznaniach świadków dotyczące dat czy asortymentu towaru nie podważają faktu dostaw dokonanych przez Spółkę A na rzecz skarżącego. Za słuszny należy uznać zarzut skarżącego, że organy podatkowe pominęły dowody świadczące o dostaw pomiędzy Spółką A a skarżącym , a skupiły się na ustaleniu dostaw pomiędzy Spółką A, Spółką B i firmą C. Sprawa dotyczy rozliczeń skarżącego, to podstawowe znaczenie mają fakty odnoszące się do jego działalności.       Zobacz więcej


Copyright © NetTAX 1998-2018 

PAR                Eurofinance Training
Kontakt | Reklama