Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - luty 2010

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

26 lutego 2010

Przegląd prasy

Decyzje o połączeniu nie zapadną szybko

Połączenie zawodów ma więcej zwolenników wśród samorządu radcowskiego. Adwokaci nie zgadzają się na przyjęcie do korporacji osób zatrudnionych na umowę o pracę... Gazeta Prawna

Fiskus: więcej kontroli zamiast zaświadczeń

Zmiana prawa Urzędnicy skarbowi będą mieli więcej czasu na sprawdzanie podatników. Oświadczenia petentów, w których sami potwierdzą dane zastąpią zaświadczenia... Gazeta Prawna

Zakaz konkurencji wciąż jest problemem dla firm

Pracodawca może zwolnić z innej firmy byłego pracsownika łamiącego ten zakaz. Jeśli firma spóźnia się z odszkodowaniem, pracownik może odstąpić od zakazu konkurencji... Gazeta Prawna

Wydatki na przewodnika bez faktury

Osoba niepełnosprawna, która ponosiła wydatki na przewodnika, może od dochodu odliczyć maksymalnie 2280 zł... Gazeta Prawna

Organizacje muszą zasłużyć na 1 procent

Instytucje pożytku publicznego będą nadzorowane. Dostaną 1 proc. dopiero po dwóch latach działalności. Muszą informować, co zrobiły z pieniędzmi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowa ulga mieszkaniowa

W tym roku pierwszy raz będziemy składać PIT-39. Jest to nowy druk, w którym rozliczymy sprzedaż nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2009 r.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dwanaście lat i na emeryturę

Wykorzystanie urlopu wychowawczego przez żołnierza powoduje, że niewiele ponad dziesięć lat czynnej pracy w armii wystarczy, aby nabył prawo do emerytury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Abonamenty parkingowe dla zameldowanych zgodne z przepisami

Uzależnienie abonamentu uprawniającego do pozostawienia auta w strefie płatnego parkowania od zameldowania w tej strefie nie narusza prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 lutego 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1551/08

Pojęcie „zasoby mieszkaniowe”, wynikające z art. 17 ust. 1 pkt. 44 u.p.d.o.p., obejmuje swym zakresem lokale mieszkalne oraz pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (lokatorów), a także ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego i zapewniające jego sprawne funkcjonowanie, z wyłączeniem budynków niemieszkalnych, budynków handlowo-usługowych oraz budowli sportowych...

Wyrok NSA - II FSK 1350/08

Powołany przepis art. 77 § 4 Ordynacji podatkowej nie mógł znaleźć zastosowania w przedmiotowej sytuacji, gdyż - ze względu na wydanie nowej decyzji - nie istniała nadpłata w rozumieniu przepisów rozdziału 9 działu III Ordynacji...

Przegląd prasy

Zamieszanie z NIP po zmianie przepisów

Od początku lutego przedsiębiorcy nie mogą aktualizować danych na formularzu NIP-1. Osoby prowadzące firmy aktualizacji danych muszą dokonywać na druku EDG-1... Gazeta Prawna

Służba Celna ma już plan działań na kolejne pięć lat

Jest już gotowa strategia działania dla Służby Celnej do 2015 roku. Określa ona m.in. plan pracy dla funkcjonariuszy celnych. Strategia będzie wspierana planem antykorupcyjnym... Gazeta Prawna

Trudno wymierzyć karę za brak PIT-8C

Niezłożenie w terminie informacji podatkowej podlega karze grzywny. Zastosowanie odpowiedzialności karnej skarbowej w odniesieniu do informacji PIT-8C jest jednak problematyczne... Gazeta Prawna

Konkubent zapłaci podatek i od prezentów, i od spadku

W przypadku niesformalizowanych związków trzeba liczyć się z tym, że przy otrzymaniu darowizny lub spadku po naszym partnerze zostaniemy opodatkowani według najostrzejszych reżimów podatkowych... Gazeta Prawna

Nie wszyscy akceptują magistra jako pełnomocnika

Radcowie będą na zjeździe dyskutować nie tylko o połączeniu z adwokatami, ale i o projekcie wprowadzenia do sądów prawników bez aplikacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komornik sprzeda nieruchomość tylko za część jej wartości

W Internecie oraz w prasie lokalnej pełno ogłoszeń o nieruchomościach wystawionych na licytację... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za odwlekanie sprawy urząd zapłaci grzywnę

Nieefektywne postępowanie będzie pod kontrolą sądu. Nowe zasady zdyscyplinują urzędników. Wzrosną szanse na odszkodowanie od urzędu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od marca podwyżka emerytur i rent

W tym roku świadczenia wzrosną o 4,62 proc. Przeciętny emeryt lub rencista dostanie od przyszłego miesiąca o kilkadziesiąt złotych więcej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 lutego 2010

Przegląd prasy

Złożenie e-PIT przynosi korzyści

Złożenie zeznania przez internet pozwoli na szybkie rozliczenie z fiskusem za 2009 rok. Z możliwości tej powinni skorzystać m.in. podatnicy, którzy przebywają za granicą... Gazeta Prawna

Celnicy uznają markowe towary za podróbki

Przedsiębiorcy mają problem z klasyfikacją towarów przy odprawie celnej. Celnicy nadużywają uprawnień przy ocenie oryginalności importowanych towarów... Gazeta Prawna

Nowa definicja organizacji pożytku

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W ustawie wzmocniono mechanizmy kontroli organizacji pozarządowych i wprowadzono ściślejsze wymogi dotyczące sprawozdawczości finansowej i merytorycznej... Gazeta Prawna

Od kwietnia wyższe limity zwrotu VAT od materiałów budowlanych

Zwiększyły się limity zwrotu VAT na materiały budowlane, które będą miały zastosowanie do wniosków składanych od 1 kwietnia... Gazeta Prawna

Zanim zmienią się zasady wykupu lokali

Po długiej przerwie ruszył wykup mieszkań wojskowych. Jeszcze przez trzy lata można uwłaszczyć się na obecnych zasadach, potem będą nowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Los sądów rodzinnych ciągle niepewny

Wiele wydziałów rodzinnych i do spraw nieletnich może ulec likwidacji. To błąd - oceniają eksperci. Sędziowie apelują o rozwagę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można się powołać na cudze doświadczenie

Gmina, ogłaszając przetarg, nie ma już prawa żądać od indywidualnych przedsiębiorców zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ekwiwalentu za urlop nie można ograniczać

Funkcjonariusze zwalniani ze służby mają prawo do rekompensaty za zaległy wypoczynek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 lutego 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 884/09

W świetle art. 1 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym obowiązkiem podatnika podatku akcyzowego jest zawarcie wartości tego podatku w cenie wyrobu akcyzowego i w konsekwencji tego faktu obciążenie tym podatkiem konsumenta. Obowiązek ten dotyczy także syndyka sprzedającego wyroby akcyzowe podczas toczącego się postępowania upadłościowego, nawet wówczas, gdy nie jest on podatnikiem tego podatku z tytułu dokonywanych transakcji...

Wyrok WSA - I SA/Gl 535/09

Nie ma przepisu, który zwalniałby podatnika uzyskującego przychody z działów specjalnych produkcji rolnej z obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli jego faktyczny przychód netto w roku poprzedzającym rok obrotowy przekroczył złotową równowartość 1 200 000 EURO...

Przegląd prasy

Obowiązki pracodawcy: Wyższy odpis na działalność socjalną

Prawie 1050 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych muszą odpisać w 2010 roku pracodawcy na jedną zatrudnioną osobę... Gazeta Prawna

PIT za 2009 rok złożyło kilka procent podatników

Mamy półmetek rozliczeń podatkowych za 2009 rok. Podatnicy nie spieszą się ze składaniem PIT, na razie tylko kilka procent złożyło zeznania... Gazeta Prawna

Oszczędzający w kasie mieszkaniowej kontynuują odliczenia

Podatnicy w ramach tzw. praw nabytych odliczają od podatku wydatki w ramach ulgi na systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej... Gazeta Prawna

Ściąganie długu zawsze podlega VAT

Każdy przypadek, gdy przejęcie długu następuje w celu jego wyegzekwowania, podlega opodatkowaniu VAT. Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną ministra finansów dotyczącą interpretacji podatkowej... Gazeta Prawna

Każde obciążenie ma wpływ na wartość spadku

Hipoteka, która ciąży na nieruchomości wchodzącej w skład spadku, zmniejsza podstawę obliczenia podatku od spadków i darowizn... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy zarządca drogi zapłaci za uszkodzone auto

Urwane koła, wykrzywione felgi, zerwane zawieszenia - to skutki jazdy ulicą pełną dziur. Właściciele aut coraz częściej składają wnioski o odszkodowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Chytry fiskus pomniejsza ulgę rodzinną

Wątpliwości budzi miesięczny system odliczeń stosowany po raz pierwszy w zeznaniach za 2009 r. Oliwy do ognia dolewają urzędy skarbowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

E-maile na dobre zagościły w polskich urzędach

Pisma wpływające pocztą elektroniczną coraz częściej są traktowane tak jak ich papierowe odpowiedniki. Na ich podstawie urzędnicy załatwiają sprawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 lutego 2010

Informacje NetTAX

Szybszy zwrot VAT za materiały budowlane coraz bliżej

Senat przyjął poprawki do nowelizacji ustawy zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Według poprawek ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Przypominamy, że nowelizacja sejmowa nie przewidywała żadnego "vacatio legis" dla tej ustawy....

Oszustwa związane z odliczaniem VAT od samochodów z "kratką"

Pragniemy Państwa uczulić na powracający jak bumerang problem aut z "kratką" i związaną z nimi sprawę odliczeń VAT....

Dobra nowina dla podatnika - mniej obowiązków ewidencyjnych

Komisja "Przyjazne Państwo" wiele miesięcy po swoim głośnym debiucie medialnym nareszcie wprowadza w obieg prawny swoje legislacyjne pomysły....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała SN - III CZP 83/09

Zaznaczenie w apelacji zakresu żądanej zmiany lub uchylenia zaskarżonego orzeczenia w sposób niezgodny z granicami zaskarżenia nie stanowi braku uniemożliwiającego nadanie biegu apelacji, jeżeli ze względu na tzw. integralność zaskarżonego orzeczenia sąd drugiej instancji może wyjść poza te granice oraz granice wniosków...

Wyrok WSA - I SA/Rz 756/09

Nawet wystąpienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego nie obliguje organu podatkowego do umorzenia zaległości, ponieważ podejmuje on decyzję o charakterze uznaniowym. Jednak zakres uznania administracyjnego nie jest nieograniczony i nie może dotyczyć tego etapu postępowania, związanego z zastosowaniem art.67a §1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, który dotyczy ustalenia stanu faktycznego oraz wiąże się z oceną istnienia przesłanek umorzenia zaległości podatkowej...

Przegląd prasy

Przedsiębiorca bez dochodów i kosztów musi złożyć roczne zeznanie podatkowe

Przedsiębiorca, który w 2009 roku nie uzyskał dochodów i nie poniósł firmowych wydatków, będzie musiał złożyć roczne zeznanie PIT... Gazeta Prawna

VAT: podatnik nie odpowiada za sprzedawcę

Podatnika nie można pozbawić pełnego odliczenia VAT od zakupu samochodu ciężarowego, gdy nie wiedział, że homologacja na to auto została sfałszowana... Gazeta Prawna

Na czarną listę dłużników trafimy już za 200 zł

Osoby fizyczne będą mogły składać wnioski o wpisanie na listę nierzetelnych dłużników. Do biur informacji gospodarczej trafi większa liczba nieuczciwych kontrahentów... Gazeta Prawna

Kredyt na podatek się nie opłaca

Osoby, które nie mają na zapłatę PIT za 2009 rok, mogą wziąć kredyt z banku. Za spóźnienie z wpłatą podatku trzeba urzędowi skarbowemu zapłacić odsetki... Gazeta Prawna

Skreślony aplikant bez rekompensaty

Nie każde bezprawne działanie władzy skutkuje odszkodowaniem. Niezbędny jest jeszcze normalny związek między bezprawnością a szkodą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał Konstytucyjny wypowie się o odkupie

Osoby, które w ciągu ostatnich pięciu lat kupiły grunty od Agencji Nieruchomości Rolnych, nie mogą być pewne swojej własności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie ma grzecznościowego poręczenia weksla

Podpisując taki dokument jak weksel, zawsze trzeba się liczyć z tym, że przyjdzie nam spłacać cudze należności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Chińczycy walczą o polskie zamówienia

Krajowe firmy boją się, że zostaną wyparte z rynku. Trudno udowodnić nieuczciwą konkurencję. Branża chce zmiany prawa wyrównującej szanse.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 lutego 2010

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna wydana z up. MF przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 11 lutego 2010 r., IPPB2/415-707/09-2/AS

Koszty zakupu wyjazdu do Meksyku dla pracownika - Dyrektora Spółki, który uczestniczył w wyjeździe w ramach delegacji służbowej, stanowią dla tego pracownika przychód ze stosunku pracy. Jednak przychód ten korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy, o ile pracownik, Dyrektor Spółki odbywał podróż służbową...

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2010 r., DD2/033/259/PMN/09/1113

Okoliczność, iż istotą prowadzonej działalności gospodarczej jest wykonywanie usług transportowych, nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wartości diet stanowiących ekwiwalent pieniężny przeznaczony na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej, tak na obszarze kraju, jak i poza jego granicami...

Przegląd prasy

Wniesienie firmy bez podatku

Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych obejmie zmiany umowy spółki związane z wniesieniem przedsiębiorstwa... Gazeta Prawna

Stare zasady zdobywania uprawnień zawodowych obowiązują do 5 czerwca 2013 r.

Kandydat, który nie zakończy postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta do 5 czerwca 2013 r., aby uzyskać tytuł zawodowy, musi ponownie zdać egzaminy... Gazeta Prawna

Inwestor szybciej odzyska pieniądze

Terminy zwrotu części VAT na materiały budowlane zostały skrócone z sześciu do czterech miesięcy, ale będą miały zastosowanie do nowych wniosków... Gazeta Prawna

Trudno wprowadzić nowe podatki w UE

Wciąż pojawiają się pomysły wprowadzenia nowych podatków w ramach Unii. Przedstawiane są propozycje podatku ekologicznego, węglowego, bankowego... Gazeta Prawna

Sędziowie znaleźli sojusznika w rządzie

Reforma ustawy sędziowskiej może trafić do kosza. Michał Boni chce napisania zupełnie nowej ustawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ZUS tonie w korektach składek

Czas na korygowanie deklaracji przez płatników powinien być krótszy. ZUS powołał zespół do spraw analizy prawnej, którego zadaniem jest badanie obowiązujących regulacji ubezpieczeniowych pod kątem ich spójności i kompletności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus sprawdza spadkodawców

Osoby, które chcą sprzedać uzyskaną w spadku nieruchomość, muszą udowodnić, że zmarły był jej właścicielem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak złożyć zeznanie bez wychodzenia z domu

Przez Internet rozliczymy w uproszczony sposób nie tylko dochody z pracy, ale także działalność gospodarczą, sprzedaż mieszkania i inwestycje giełdowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 lutego 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 758/09

Uregulowanie art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje, że podatek wynikający z faktury, podlega zapłacie niezależnie od obowiązku podatkowego, który powstaje na zasadach ogólnych, tj. niezależnie od comiesięcznych, czy kwartalnych rozliczeń podatku. Instytucję zapłaty podatku z wystawionej faktury, o której stanowi ten przepis, należy odróżnić od przewidzianej w art. 103 ust.1 instytucji obliczania i wpłacania podatku za okresy miesięczne, czy kwartalne, korelującą z instytucją rozliczenia podatku w ramach deklaracji podatkowej, o której mowa jest w art. 99 ustawy. W konsekwencji, tego podatku nie należy traktować jako podatku należnego w rozumieniu przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż stanowi on podatek podlegający zapłacie. Za takim postrzeganiem tego podatku dodatkowo przemawia fakt, że nie jest to podatek, który może być pomniejszony o podatek naliczony...

Wyrok WSA - I SA/Rz 852/09

Wskazanie faktów które organ uznał za udowodnione winne znaleźć miejsce w decyzji, a nie w piśmie skierowanym do organu II instancji którego strona nie otrzymuje...

Przegląd prasy

Fiskus: zwykły podatnik nie musi się bać

W 2010 roku urzędy kontroli skarbowej skupią się na walce z przestępcami skarbowymi. Sprawdzani będą ci, którzy używają kas fiskalnych, ukrywają dochody i działają w sieci... Gazeta Prawna

Emerytowany żołnierz ma prawo do emerytury z ZUS

ZUS, przyznając świadczenie byłym żołnierzom i funkcjonariuszom, może uwzględniać okres ich cywilnej pracy, gdy nie doliczyli go, ubiegając się wcześniej o emerytury mundurowe... Gazeta Prawna

Kierowca uwzględni diety pracownicze

Podatnikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowcy oraz przedsiębiorcy świadczącemu usługi transportowe przysługują diety za czas podróży służbowych tak jak pracownikowi... Gazeta Prawna

Bilety na dojazd do pracy w zeznaniu rocznym

Podatnik, który poniósł wyższe koszty dojazdów do pracy niż limity z ustawy o PIT, a posiada imienne bilety potwierdzające wydatki, może je uwzględnić w zeznaniu rocznym... Gazeta Prawna

Urlop rośnie co miesiąc o dwa dni

Pracownicy tymczasowi nabywają prawo do wypoczynku na odrębnych zasadach. Wymiar urlopu zatrudnionych w tzw. normalnym trybie zależy od stażu pracy, poziomu wykształcenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto inny zatrudnia i płaci, kto inny daje zajęcie

Coraz więcej firm woli korzystać z pracowników tymczasowych. Dla wielu osób taki rodzaj zatrudnienia jest jedyną dostępną formą aktywności zawodowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatek liniowy dla samozatrudnionych

Osoby, które zechcą zmienić etat na własną działalność, nie będą musiały czekać ponad rok na liniową stawkę PIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawnicza fuzja pod znakiem zapytania

Minister wstrzymuje prace nad połączeniem. Samorządy mają same stworzyć zasady fuzji. Może się okazać, że nie dojdą do porozumienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 lutego 2010

Przegląd prasy

Emerytury i renty będą wyższe od marca

Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wynosi 104,62 proc. Świadczeniobiorcy mogą liczyć na kilkadziesiąt złotych podwyżki. Przez ten wskaźnik zostaną pomnożone od marca emerytury i renty (z dodatkami) wypłacane przez ZUS, a także przez resortowe zakłady emerytalne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gminy zyskają sposób na swoich dłużników

Samorządy będą mogły wpisać do rejestru dłużników osoby zalegające z płatnościami na ich rzecz. Dotyczy to m.in. najemców niepłacących za mieszkanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Co urzędy skarbowe skontrolują w 2010 r.

Firmom będzie trudniej wyłudzić VAT. Fiskus sprawdzi ryczałtowców i kartowiczów. Wysokie zwroty podatku będą weryfikowane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokatów i radców przybywa coraz szybciej

Mamy w Polsce 36 599 adwokatów i radców wpisanych na listy korporacyjne. Zawód wykonuje 27 811 - "Rzeczpospolita” uzyskała najświeższe dane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie więcej praw dla doradców

Przyjęta wczoraj przez rząd nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym zakłada zniesienie zakazu reklamy oraz rozszerzenie czynności, jakie mogą podejmować doradcy... Gazeta Prawna

ZUS: bez składek za wydatki BHP

Przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek ubezpieczeniowych od wydatków na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz od ekwiwalentów wypłacanych zleceniobiorcom... Gazeta Prawna

Gmin nie stać na nauczycieli

Nawet kilka milionów złotych musiały dodatkowo wydać samorządy na pensje nauczycieli. Duże miasta skarżą do Trybunału Konstytucyjnego nowe przepisy o wypłacie dodatku... Gazeta Prawna

Interpretacje podatkowe nie dają 100-proc. ochrony

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku o interpretację musi być wyczerpujący. Urząd nie jest związany wykładnią, gdy stwierdzi rozbieżności ze stanem rzeczywistym... Gazeta Prawna

16 lutego 2010

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna wydana z up. MF przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 4 lutego 2010 r., IPPB1/415-855/09-4/KS

Wniesienie do spółki cywilnej przez osobę fizyczną - jednego z jej wspólników wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa, powoduje w momencie wniesienia tego wkładu powstanie przychodu u wspólnika wnoszącego wkład. Czynność ta stanowi odpłatne zbycie i generuje przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wniesienie wkładu niepieniężnego nie będzie jednak skutkować obowiązkiem uiszczenia z tego tytułu podatku dochodowego. Jednakże, wyłączenie z obowiązku ustalenia dochodu nie jest równoznaczne ze zwolnieniem z obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Go 532/09

Aby została spełniona podstawa wznowienia postępowania określona w art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, ujawnione okoliczności faktyczne lub dowody muszą mieć istotne znaczenie dla sprawy, charakteryzować się przymiotem nowości, muszą istnieć w dniu wydania decyzji ostatecznej i być nieznane organowi wydającemu tę decyzję...

Informacje NetTAX

Informacja o kosztach związanych z wynajmem samochodów i opłatami za autostrady zgodnie z wyrokiem sądu.

Firma, która pracownikowi jadącemu służbowo własnym autem zwraca opłaty za autostrady nie zaliczy ich do kosztów uzyskania przychodu. Jednakże czynsz za najem samochodu nie jest opłatą za użytkowanie samochodu, a firma może go zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów....

Przegląd prasy

Pracujący rolnik otrzyma świadczenie pielęgnacyjne

Gmina sprawdzi, czy osoba prowadząca gospodarstwo rolne może sprawować osobistą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny... Gazeta Prawna

Fiskus może zabezpieczyć majątek

Przed wydaniem decyzji wymiarowej organ podatkowy może zabezpieczyć środki trwałe podatnika, gdy podejrzewa wyprzedaż majątku... Gazeta Prawna

Podatek od nieruchomości trzeba zapłacić do 15 marca

Osoby, które kupiły lub wybudowały w zeszłym roku mieszkanie lub dom, muszą zapłacić pierwszą ratę podatku do 15 marca. Już tylko miesiąc został podatnikom, osobom fizycznym, do zapłaty podatku od nieruchomości za budynki i mieszkania wybudowane w zeszłym roku... Gazeta Prawna

PIT 2009: nowe stawki podatkowe i problemy z ulgą prorodzinną

W 2009 roku nie wprowadzono istotnych zmian w rozliczeniach PIT. Nie oznacza to, że zeznanie za ubiegły rok będzie kopią deklaracji za 2008 rok... Gazeta Prawna

Sąd musi jasno odnieść się do ustaleń organów podatkowych

Z wyroku pierwszej instancji podatnik musi się dowiedzieć, jakie ustalenia faktyczne były podstawą rozstrzygnięcia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy płacić składkę na pomostówki?

Aby ustalić, czy za daną osobę należy płacić składki, pracodawca musi ocenić, czy wykonuje ona pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Drożeją opłaty za rejestrację auta i prawo jazdy

Podwyżki wyniosą od kilku do kilkunastu złotych, w zależności od dokumentu. Ich powodem jest droższa produkcja... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podział uchroni majątek przed wierzycielami

Komornik nie sprzeda domu należącego do majątku wspólnego, jeśli w wyniku sądowego podziału mienia przypadł on żonie niebędącej dłużnikiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 lutego 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 987/09

W przypadku sprzedaży udziału w nieruchomości mamy do czynienia ze świadczeniem usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 u.p.t.u...

Wyrok WSA - I SA/Rz 900/09

Konsultacja neurologiczna może być uznana za niezbędny zabieg leczniczo-rehabilitacyjny, co pozwala na odliczenie od dochodu wydatku na konsultację...

Przegląd prasy

Sądy mogą obniżać opłaty komornicze

Dłużnicy będą mogli ubiegać się w sądzie o obniżenie opłat pobieranych przez komorników za prowadzenie egzekucji. Na złożenie wniosku będą mieli siedem dni... Gazeta Prawna

Najpóźniej po czterech latach pracy umowa musi być stała

Partnerzy społeczni, przy poparciu rządu, pracują nad zmianą przepisów m.in. o czasie pracy. Nowe przepisy mają ograniczyć możliwość zawierania długoterminowych umów... Gazeta Prawna

1 proc. nie może wspierać szkół

Za pośrednictwem uczniów szkoły proszą rodziców o przekazywanie im 1 proc. podatku. Tylko placówki o statusie pożytku publicznego mogą otrzymać wpłaty części PIT... Gazeta Prawna

Adwokata w sądzie zastąpi zaufana osoba

Komisja Kodyfikacyjna proponuje wprowadzenie przymusu adwokackiego w sądach okręgowych. Pełnomocnikiem w sądzie rejonowym mógłby być każdy, bez względu na wykształcenie... Gazeta Prawna

Trzeba zapłacić za błąd

Ponad 138 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania zapłacą właściciele firmy instalatorskiej i TU Compensa mężczyźnie, w którego domu wybuchł kocioł centralnego ogrzewania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak rozliczyć rejestrację leku

Firmy farmaceutyczne mogą od razu zaliczyć do kosztów opłatę za rozpatrzenie wniosku o rejestrację medykamentu. Sprawa dotyczyła wniosku o ację... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyrejestrowanie auta sposobem na kryzys

Blisko 13 tys. przedsiębiorców w ubiegłym roku skorzystało z możliwości czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Ich liczba będzie rosła... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najlepiej uczą prawa w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński drugi raz na czele. Państwowe uczelnie wyprzedzają prywatne. Lepiej studiować dziennie niż zaocznie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 lutego 2010

Przegląd prasy

Odliczenia na dziecko w rocznym zeznaniu może dokonać tylko biologiczny rodzic

Ojczym czy macocha, która wychowuje ze współmałżonkiem jego dzieci z poprzedniego związku, nie może odliczyć ulgi prorodzinnej... Gazeta Prawna

Urząd zawsze musi w decyzji orzec o oprocentowaniu nadpłaty

Organ podatkowy, stwierdzając nadpłatę, ma obowiązek orzec o jej oprocentowaniu bez względu na to, czy podatnik o oprocentowanie się upomniał czy nie... Gazeta Prawna

Pośrednicy bezprawnie zawyżają ceny mieszkań

Bez zgody właścicieli mieszkań pośrednicy wykorzystują ich ogłoszenia jako własne oferty. Publikacja oferty bez zgody właściciela i podwyższanie ceny mieszkania są sprzeczne z prawem... Gazeta Prawna

PIT: stawki są obniżane, a płacimy coraz więcej

Podsumowaliśmy 18 lat obowiązywania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przez ostatnie lata efektywna stawka PIT utrzymuje się na podobnym poziomie... Gazeta Prawna

Emerytury dla formacji specjalnych po nowemu

Marynarze, piloci, spadochroniarze, nurkowie i żołnierze pełniący służbę w warunkach wojennych dostaną dodatki emerytalne na nowych zasadach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Inwestorom łatwiej będzie załatwić formalności

Budujący domy jednorodzinne na działkach nieobjętych planem będą uzyskiwać zgodę urbanistyczną. Gmina ma mieć 30 dni na jej wydanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Radcowie raczej nie chcą być adwokatami

Większość zgromadzeń radcowskich opowiedziała się przeciw połączeniu z adwokaturą na zasadach opracowanych przez resort sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polisy klęskowe muszą być powszechne

Nowe ubezpieczenia ułatwią odbudowę po powodzi. Składki ubezpieczeniowe nie będą duże. Poszkodowanym pomogą nie tylko pieniądze publiczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 lutego 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 506/09

Organ podatkowy na podstawie art. 23 § 1 O.p. odtwarza wartość zrealizowanych przez podatnika transakcji, która wystąpiła w rzeczywistości. Szacowanie podstawy opodatkowania w tym wypadku jest działaniem organu, którego celem jest ustalenie wartości transakcji dokonanych przez podatnika, w takim rozmiarze w jakim podatnik wartości te ustalił ze swoimi kontrahentami. Organ ma obowiązek przy oszacowaniu podstawy opodatkowania podjąć wszystkie niezbędne działania w celu określenia tej wartości w sposób jak najbardziej zbliżony do rzeczywistej treści transakcji dokonanych przez podatnika. Obowiązek ten wynika z treści przepisu art. 23 § 5 O.p., który stanowi, że określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania powinno zmierzać do określenia jej w wysokości zbliżonej do rzeczywistej podstawy opodatkowania. Organ podatkowy, określając podstawę opodatkowania w drodze oszacowania, uzasadnia wybór metody oszacowania. Także zawarte w art. 23 § 3 pkt 1 - 6 O.p. wyliczenie metod oszacowania oraz treść art. 23 § 4 O.p. uprawniającego organ do zastosowania innej metody oszacowania niż wskazane w art. 23 § 3 O.p. potwierdza tezę, że oszacowanie podstawy opodatkowania nie jest procesem polegającym na pominięciu rzeczywistej wartości transakcji dokonanych przez podatnika lecz, że jest to działanie mające na celu jedynie odtworzenie tej wartości....

Wyrok WSA - I SA/Wr 598/09

Przy ocenie warunków uzasadniających opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustaleniu wysokości podatku do liczby pracowników nie wlicza się pracowników zatrudnianych wyłącznie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów - pod warunkiem, że podatnik określił na piśmie zakres czynności tych pracowników. Oznacza to, że osoby wykonujące wymienione w tym przepisie czynności pomocnicze muszą być pracownikami podatnika, a zakres wykonywanych przez nie czynności musi być określony na piśmie...

Przegląd prasy

Rolnicy nie mogą doliczać okresów ubezpieczenia w ZUS

Od ponad roku ubiegający się o wcześniejszą emeryturę z KRUS nie mogą doliczyć do stażu ubezpieczeniowego lat opłacania składek do ZUS. Związkowcy kierują w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego... Gazeta Prawna

Ministerstwo wstrzymuje 1 proc. podatku

Minister finansów zabronił wprowadzania do systemu skarbówki zeznań z 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego, które nie są wpisane do bazy urzędowej... Gazeta Prawna

Wydatki na bilet lotniczy można odliczyć od dochodu

Podatnik, któremu przysługuje ulga rehabilitacyjna, może odliczyć od dochodu wydatki na bilet lotniczy, jeśli samolotem leciał na zabiegi rehabilitacyjne... Gazeta Prawna

Fiskus zamknie skład, jeśli podatnik ma dług

Zaległość podatkowa powoduje cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Jeśli naczelnik urzędu wyda decyzję określającą zaległość, podatnik musi zapłacić... Gazeta Prawna

Doradcy wciąż czekają na zmiany

Minister finansów musi rządowi wyjaśnić powody wprowadzenia wszystkich przepisów implementujących prawo UE do ustawy o doradztwie podatkowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za zwłokę płaci prokuratura, a nie prokurator

Nie ma podstaw do występowania z roszczeniami wobec prokuratorów, którzy opieszale prowadzą sprawy. Płaci za nich odpowiednia prokuratura okręgowa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Legislacyjne plany rządu: ambitne, ale czy realne

Rada Ministrów zamierza do połowy roku przyjąć 133 projekty ustaw oraz 84 dokumenty z założeniami do projektów ustaw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W jaki sposób szybko uzyskać odszkodowanie

Spór z ubezpieczycielem o odszkodowanie albo o jego wysokość nie musi oznaczać kosztownej mitręgi przed sądem powszechnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 lutego 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1554/09

Dokument wykazujący umocowanie osoby albo osób działających w imieniu osoby prawnej jest niezbędny do tego, aby ustalić, że podanie jest skuteczne i pochodzi od strony wnioskodawcy. Organ podatkowy nie może ani prowadzić postępowania, ani też podjąć w sprawie merytorycznego rozstrzygnięcia w przedmiocie objętym wnioskiem, jeżeli wniosek nie został złożony przez stronę lub osobę przez nią do tego umocowaną. Co istotne, ten sam skutek występuje w przypadku, gdy wprawdzie braki wniosku zostaną usunięte, ale z uchybieniem terminu wynikającego z art. 169 § 1 O.p. Taka bowiem czynność, w sytuacji nie przywrócenia rzeczonego terminu, jest nieskuteczna. W konsekwencji przeszkodą do załatwienia wniosku jest nie tylko nieistnienie prawidłowego umocowania, ale także wykazanie jego istnienia w sposób prawnie nieskuteczny czyli po terminie....

Wyrok WSA - III SA/Wa 1039/09

Uzasadnienie prawne nie może się ograniczać do przytoczenia stosownych przepisów prawnych i jedynie oznajmienia o konieczności ich zastosowania w sprawie. Uzasadnienie to powinno jednak zawierać również argumentację służącą wyjaśnieniu, z jakich powodów organ podatkowy uważa i jakie względy przemawiają za tym, iż przedstawione przez ten organ stanowisko w odróżnieniu od stanowiska wnioskodawcy - jest prawidłowe. Jest to zwłaszcza pożądane i niezbędne w sprawach, które nie są oczywiste, a takie zazwyczaj są przedmiotem wniosków o wydanie interpretacji. Zwykle częścią uzasadnienia powinno też być wyjaśnienie sposobu rozumienia określonych przepisów, przy zastosowaniu, o ile jest to konieczne, różnego rodzaju wykładni. Natomiast w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług, ze względu na dosyć rozbudowane w tym zakresie regulacje prawa wspólnotowego, często niezbędnym elementem prowadzonego wywodu powinno też być odwołanie się do tych regulacji, jako argumentu służącego potwierdzeniu prawidłowości przyjętego stanowiska co do sposobu rozumienia przepisów prawa krajowego. Do tego dochodzi jeszcze problem prawidłowej, bądź nie, implementacji przepisów prawa wspólnotowego na grunt ustawodawstwa krajowego i ewentualnych konsekwencji prawnych stąd wynikających...

Przegląd prasy

Dług rozłożony na raty nie wyklucza udziału firmy w przetargu

Większość inwestycji z pieniędzy publicznych musi być realizowana w trybie zamówień publicznych. Podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony i ograniczony... Gazeta Prawna

Podatkowo maszyna to nieruchomość

Nowela prawa budowlanego zmienia definicję obiektu budowlanego. Po zmianie budowle w budynkach, np. maszyny, mogą być opodatkowane... Gazeta Prawna

Stan konta emerytalnego sprawdzisz w sieci

Od 2011 roku małe firmy bez e-podpisu będą mogły przesyłać do ZUS dokumenty przez sieć. Pracownicy mający tzw. zaufany profil będą mogli sprawdzić stan konta emerytalnego... Gazeta Prawna

Oświadczenie zastąpi plik załączników

Aby potwierdzić w urzędzie stan cywilny lub wykształcenie, wystarczy złożenie oświadczenia. Nie będziemy musieli udowadniać danych, które organ sam ustali w dostępnych rejestrach... Gazeta Prawna

Solidarne uwolnienie się od długu wekslowego

Umowa zawarta dla pozoru nie obowiązuje. Jeśli podpisało ją kilka osób, to stwierdzenie przez sąd jej nieważności odnosi się do wszystkich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konkurencja w przewozach może być zagrożona

Firma, której przyznano prawo wyłączne, nie jest zainteresowana podnoszeniem jakości usług, gdyż nie musi konkurować z innymi podmiotami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można się ubiegać o zwrot opłaty planistycznej

Gminy nie mają prawa pobierać opłat planistycznych na podstawie nowego miejscowego planu, jeżeli w starym nieruchomość miała takie samo przeznaczenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jedna wizyta u lekarza i becikowe będzie twoje

Matkom trudno się ubiegać o wsparcie finansowe, dlatego rząd odracza stosowanie nieżyciowych przepisów i wprowadza abolicję dla tych, którzy nie dostali zapomogi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 lutego 2010

Przegląd prasy

Firma nie zawsze musi wypłacać odprawę za zlikwidowanie stanowiska

Pracownik zwolniony z powodu długotrwałej choroby nie ma prawa do odprawy z tytułu likwidacji swojego stanowiska pracy... Gazeta Prawna

Urzędnicy za nadgodziny otrzymają więcej wolnego

Pracownicy administracji rządowej za pracę w nadgodzinach otrzymają więcej wolnego. Dyrektora generalnego urzędu będzie mógł zwolnić szef służby cywilnej... Gazeta Prawna

Handlowiec nie zastosuje zerowego podatku

Podatnik nie może stosować zerowej stawki VAT przewidzianej dla procedury Tax Free w przypadku sprzedaży o charakterze handlowym... Gazeta Prawna

Bony trzeba objąć zwolnieniem z PIT

W Sejmie znajdują się dwa projekty ustaw, które mają zwolnić z PIT bony dla pracowników. Mali przedsiębiorcy nie popierają tych zmian, więksi są za ich wprowadzeniem... Gazeta Prawna

Pozwolenie to nie wszystko

Kompletowanie decyzji i dokumentów jest często bardzo długim i żmudnym procesem. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie pozwolenie na budowę bardzo często potrzebna jest decyzja ustalająca warunki zabudowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiany w prokuraturze

"Rz" dotarła do nowego regulaminu prokuratury. Nowy regulamin ma zacząć obowiązywać już po rozdziale funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego oraz po likwidacji Prokuratury Krajowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto obniży koszty egzekucji komornika

Dłużnik będzie mógł wystąpić o zmniejszenie opłaty komorniczej. Sejm i Senat zaproponowały dwie różne ścieżki ubiegania się o tę ulgę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Apteka upadnie, jeśli straci kierownika

Duże sieci apteczne skutecznie konkurują z małymi placówkami, przejmując ich kwalifikowany personel. Zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego oraz ustawy o izbach aptekarskich kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być tylko farmaceuta o określonych kwalifikacjach i stażu pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 lutego 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Kr 1587/09

Umowa o dożywocie jest umową wzajemną jednakże nie jest ona umową odpłatną a konstatacja ta jest istotna albowiem zwrotowi "nabycie" należy nadać znaczenie cywilnoprawne, tj. obok sprzedaży, każde prawem dopuszczalne przeniesienie prawa własności rzeczy na osobę trzecią, przy czym ustawodawca podatkowy opodatkowuje jedynie takie zbycie, które ma charakter odpłatny....

Wyrok WSA - I SA/Łd 713/09

Z uwagi na użyty w art. 28 ust. 3a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwrot "pomimo braku ich całkowitej nieściągalności" uzależnienie umorzenia należności z tytułu składek od ich całkowitej nieściągalności dotyczy także ubezpieczonych będących równocześnie płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne. W konsekwencji oznacza to zatem, że przy umarzaniu nieopłaconych przez te podmioty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne zastosowanie będzie miał wymóg wystąpienia precyzyjnie określonych przesłanek całkowitej nieściągalności, a w sytuacji ich niewystąpienia sytuacja majątkowa i rodzinna wnioskodawcy podlegać będzie ocenie organu z punktu widzenia przesłanek określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1365)...

Przegląd prasy

Stypendysta musi złożyć zeznanie za 2009 rok

Osoba otrzymująca stypendium częściowo zwolnione z podatku dochodowego otrzyma od płatnika informację PIT-8S, na podstawie której musi sporządzić zeznanie podatkowe... Gazeta Prawna

Skarbówka sporadycznie łamie przepisy prawa pracy

W organach skarbowych zdarzają się nierzetelnie prowadzone ewidencje czasu pracy, niewłaściwe wyposażenie stanowisk lub opóźnienia w wypłacie wynagrodzeń. Są to jednak jednostkowe przypadki... Gazeta Prawna

Trudno jest wykazać opieszałość sądu administracyjnego

Podatnik, który uważa, że jego skarga za długo leży w sądzie administracyjnym, może wnieść skargę na przewlekłość. Każdy podatnik, który nie jest zadowolony z decyzji podatkowej, może ją zaskarżyć najpierw do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a potem ewentualnie do NSA... Gazeta Prawna

Czynsz za najem auta kosztem firmy

Czynsz za najem samochodu nie jest opłatą za użytkowanie samochodu. Firma może go więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Ilu w Polsce mamy prawników

Od kilku lat toczy się ostry spór o otwarcie zawodów prawniczych, a jego strony (korporacje i Ministerstwo Sprawiedliwości) nie mogą nawet uzgodnić, ilu mamy prawników. A jest to ważne, bo rzucane liczby są orężem oponentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zanim złożysz wniosek o ulgę, dobrze się zastanów

W przypadku upływu terminu płatności podatku złożenie wniosku o ulgę nie zwalnia wierzyciela od podjęcia czynności egzekucyjnych. Wynika tak z interpelacji poselskiej nr 11886... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uwaga na akwizytorów

Po nieprzemyślanym zakupie drogiej rzeczy na ulicy, od domokrążcy lub na różnych imprezach trudno będzie odzyskać pieniądze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto utrudnia kontakt z dzieckiem, zapłaci karę

Większą rolę w pokonywaniu tworzonych umyślnie barier w spotkaniach z dzieckiem mają odgrywać sankcje finansowe, a mniejszą policja... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 lutego 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie NSA - II FSK 1443/09

Jeżeli w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa organ stwierdza, że wezwanie zostało złożone po terminie, to nawet gdy stanowisko organu było błędne, z chwilą doręczenia wspomnianej odpowiedzi rozpoczyna bieg trzydziestodniowy termin z art. 53 § 2 p.p.s.a. do wniesienia skargi. Brak stanowiska merytorycznego nie daje podstaw do przyjęcia, że odpowiedzi w ogóle nie udzielono...

Wyrok WSA - III SA/WA 1636/09

Jeżeli do wniosku o interpretację indywidualną nie dołączono żadnego dokumentu wskazującego na umocowanie osoby do reprezentowania Spółki w sprawie objętej wnioskiem to złożony wniosek obarczony był brakiem formalnym, o którego usunięcie Minister Finansów powinien był wezwać we wskazanym wyżej trybie art. 169 § 1 w związku z art. 14h O.p. Nie czyniąc tego naruszył wskazane przepisy...

Przegląd prasy

Rozliczenie małżeństw rozwiedzionych

Małżonkowie po rozwodzie, wspólnie wychowujący dziecko, nie mogą skorzystać z preferencyjnego sposobu rozliczenia PIT przewidzianego dla samotnych rodziców... Gazeta Prawna

Fiskus zarabia na feriach

Od początku ferii prowadzone są wzmożone kontrole skarbowe przedsiębiorców. Są już pierwsze efekty tych działań w postaci kilkuset wystawionych mandatów... Gazeta Prawna

Dopłaty do pensji niższe lub krócej wypłacane

Rząd rozważa obniżenie dopłat do pensji osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Niewykluczone, że w przyszłości dofinansowania będą wypłacane przez krótszy okres... Gazeta Prawna

Zarobki komorników będzie ustalał sąd

Na wniosek dłużnika sąd będzie mógł obniżyć wysokość kosztów egzekucji komorniczej. Za egzekucję z rachunku bankowego komornik pobierze do 8 proc. wartości świadczenia... Gazeta Prawna

Kierownik niekiedy bywa zwykłym pracownikiem

Nie nazwa stanowiska, ale faktycznie wykonywane obowiązki decydują o tym, czy kierownik ma prawo do wynagrodzenia za nadgodziny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dla zmiany stawki opłaty rocznej liczą się przede wszystkim fakty

Decyzja o warunkach zabudowy działki oddanej w użytkowanie wieczyste nie może być dowodem na zmianę przeznaczenia gruntu decydującego o innej stawce opłaty rocznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

To jeszcze nie koniec zebrań przedstawicieli

Spółdzielnie mieszkaniowe mogą zwoływać tylko walne zgromadzenia - uważa Ministerstwo Infrastruktury. To absurd - twierdzą prezesi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Daleka droga do naprawienia szkody

Będzie prawo do odszkodowań za błędne wyroki WSA. Przepisy jednak ograniczają możliwość ich dochodzenia. Nowa ustawa budzi też wątpliwości konstytucyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 lutego 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 932/08

I. Korygowanie przez Naczelny Sąd Administracyjny podstaw skargi kasacyjnej, polegające na przypisywaniu wskazanym w skardze kasacyjnej przepisom prawa odmiennej argumentacji lub kierunku konstruowania zarzutów wobec sądu pierwszej instancji, byłoby naruszeniem art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W myśl tego przepisu Naczelny Sąd Administracyjny jest bowiem związany granicami skargi kasacyjnej, z urzędu bierze pod rozwagę tylko nieważność postępowania. Nie jest zatem nie tylko zobowiązany, ale wręcz nie jest uprawniony do precyzowania za stronę zarzutów skargi kasacyjnej bądź do poszukiwania za nią naruszeń prawa, jakich mógł dopuścić się wojewódzki sąd administracyjny...

Wyrok NSA - II FSK 2194/08

I. Zgodnie z przyjętą w judykaturze i doktrynie zasadą pierwszeństwa wykładni językowej w procesie wykładni prawa, należy w pierwszej kolejności opierać się na rezultatach wykładni językowej, a dopiero w przypadku dalszych wątpliwości lub w celu wzmocnienia wyniku wykładni językowej sięgać kolejno po wykładnię systemową lub funkcjonalną. W prawie podatkowym pogląd ten znajduje swoje oparcie w art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w myśl którego każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Ustawa jest tekstem zapisanym w języku polskim, zatem każdy podatnik może poznać treść prawa podatkowego w oparciu o reguły językowe. Podatnik nie jest zobowiązany do znania pozajęzykowych metod wykładni. Zatem w pierwszej kolejności należy sięgać po te dyrektywy wykładni, które są wspólne dla adresatów norm prawa podatkowego i instytucji stosujących prawo. Dopiero, gdy nie można usunąć wątpliwości co do treści normy prawa podatkowego przy pomocy wykładni językowej, należy stosować dalsze dyrektywy wykładni, tak, aby było możliwe stosowanie prawa...

Informacje NetTAX

Terminy egzaminów na doradcę podatkowego w 2010

Decyzją nr I/IV/2010 Przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 13 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia terminów egzaminów ustnych na doradcę podatkowego....

Przegląd prasy

19-proc. podatek dochodowy najczęściej wybierają doradcy, komornicy, lekarze i prawnicy

Wśród podatników, którzy w ubiegłych latach najczęściej wybierali opodatkowanie liniowym PIT, są m.in. doradcy, prawnicy i lekarze. Liniowy, 19-proc. PIT został wprowadzony w 2004 roku... Gazeta Prawna

Dochody małoletniego dziecka rodzice wykażą w swoim zeznaniu podatkowym

Rodzic powinien wykazać dochody dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, w swoim zeznaniu podatkowym. Zasadą jest, że dochody dziecka małoletniego, tzn. takiego, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, podatnicy doliczają do własnych dochodów i wykazują w jednym zeznaniu podatkowym, które składa rodzic... Gazeta Prawna

Po ślubie już tylko jeden limit ulgi odsetkowej

Osoby, które zawarły związek małżeński w 2009 roku, a przed ślubem obie korzystały z ulgi odsetkowej, muszą ograniczyć odliczenie w PIT do jednego limitu... Gazeta Prawna

Sponsor może rozliczyć podatek

Umowa między sponsorem a sponsorowanym może zostać zakwalifikowana jako umowa zlecenia... Gazeta Prawna

Są terminy egzaminów na doradców

W lutym i marcu 2010 r. kandydaci na doradców podatkowych będą mieli do wyboru dziewięć terminów egzaminów ustnych. Cztery terminy przypadają na luty, a pięć na marzec... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polska skarbówka: kupujemy informacje bez rozgłosu

Dane osób, które uciekają przed płaceniem podatków w kraju, to łakomy kąsek także dla naszych służb. I choć fiskusa nie stać na płacenie milionów euro, to i tak ma potrzebne informacje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spóźnialskie matki dostaną becikowe

Przepisy, które blokowały wypłatę becikowego, zostaną zawieszone na dwa lata... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odpis na dzieci będzie proporcjonalny

W zeznaniu za 2009 r. zmieni się sposób korzystania z ulgi rodzinnej. Jej wielkość będzie uzależniona od daty urodzenia dziecka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 lutego 2010

Przegląd prasy

Urząd może określić wartość rzeczy

Przy sprzedaży specyficznych dóbr, gdy trudno określić ich cenę rynkową, należy zgromadzić dowody potwierdzające ich wartość... Gazeta Prawna

Obrót nieprzekraczający 100 tys. zł pozwalał na powrót do zwolnienia

Podatnicy, których obroty w 2008 roku mieściły się w przedziale między 50 a 100 tys. zł, mogli w 2010 roku wrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT... Gazeta Prawna

Firmy ominą przepisy o szkoleniu

Zamiast kierować pracowników na szkolenia, pracodawcy będą udzielać im pożyczek na opłacenie czesnego czy kursu prawa jazdy. W ten sposób firmy mogą obchodzić zbyt restrykcyjne przepisy o ich szkoleniu... Gazeta Prawna

Od 2013 roku bez papierowych deklaracji

Całkowita informatyzacja Służby Celnej zostanie zrealizowana z funduszy Unii Europejskiej do 2013 roku. Program e-cło realizowany jest jako jeden z projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej... Gazeta Prawna

Izby skarbowe ignorują orzeczenia sądów

Sądy administracyjne coraz częściej wskazują, że organy wydające interpretacje podatkowe muszą brać pod uwagę orzecznictwo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ocena szkody ważniejsza od polisy ubezpieczeniowej

Nikt nie ma doświadczenia, jak liczyć szkodę spowodowaną przez nierzetelnego certyfikatora energetycznego, który od 1 stycznia musi mieć polisę OC... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koniec podwójnego płacenia za polisy OC

Ministerstwo Finansów kończy wreszcie prace nad nowelizacją, która pomoże tysiącom polskich kierowców. - Zabiegamy o te zmiany od przeszło trzech lat i dopiero poparcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów spowodowało, że prace nad nowelizacją przepisów nabrały tempa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Natrętny wielbiciel już nie będzie bezkarny

Co dziesiąty Polak uważa, że jest nękany przez innych. Za niechciane esemesy lub e-maile nic dzisiaj nie grozi. Jednak już wkrótce tzw. stalking może być karany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 lutego 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 591/2009

1. Na gruncie ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2007r nr 155, poz. 1095) odróżnić jednak należy kontrolę podatkową od postępowania podatkowego, na co słusznie zwróciły uwagę organy celne. Analiza unormowań rozdziału 5. ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pozwala bowiem na stwierdzenie, że dotyczą one kontroli w ścisłym rozumieniu tego pojęcia, więc tych czynności organów kontroli, które przeprowadzane są u przedsiębiorcy, w jego siedzibie, mając przez to wpływ na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Tak rozumiana kontrola to czynności organu kontrolującego w siedzibie przedsiębiorstwa, polegające na bezpośrednim poznaniu działalności przedsiębiorcy, związane m.in. z zapoznaniem się z dokumentacją i zabezpieczeniem dokumentów, akt oraz innych środków dowodowych znajdujących się u kontrolowanego na cele dalszego postępowania. W odniesieniu do kontroli podatkowej takie jej rozumienie znajduje nadto potwierdzenie w wykładni językowej art. 281§ 1 Ord.pod., który mówi o przeprowadzaniu kontroli podatkowej " u podatnika" oraz w art. 285 a § 1 Ord. pod., który wprost stwierdza, że "czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego, w innym miejscu przechowywania dokumentacji oraz w miejscach związanych z prowadzoną przez niego działalnością i w godzinach jej prowadzenia(-)"...

Wyrok NSA - II FSK 1353/0

W świetle art. 141 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisk pozostałych stron, podstawy prawne rozstrzygnięcia, ich wyjaśnienie oraz wskazówki, co do dalszego postępowania (przy uwzględnieniu skargi i skierowaniu sprawy do ponownego rozpoznania), czyli wszystkie elementy uzasadnienia orzeczenia sądowego, stanowią integralną całość. Przy ocenie merytorycznej zgodności z wymogami prawa treści uzasadnienia orzeczenia sądowoadministracyjnego, należy uwzględnić spójność, poprawność logiczną i prawidłowy zakres argumentacji sądu pierwszej instancji, którą zawarto w uzasadnieniu. Argumentacja ta bowiem odzwierciedla rozumowanie Sądu, na którym oparto dane rozstrzygniecie. Podział formalny na części, jak i sama struktura uzasadnienia są nieistotne, o ile nie naruszają logiki wywodu...

Przegląd prasy

Co zrobić, żeby rozliczać zaliczki PIT uproszczone lub kwartalne

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych mogą wybrać kwartalny lub uproszczony sposób wpłacania zaliczek w trakcie roku podatkowego... Gazeta Prawna

Zerowy VAT tylko dla tygodników

W stosunku do gazet lokalnych wydawanych dwa razy w tygodniu nie mogą mieć zastosowania przepisy o zerowej stawce VAT... Gazeta Prawna

Ograniczona władza rodzicielska nie pozbawia ulgi na dzieci

Rodzice, którym sąd ograniczył władzę rodzicielską, mogą w rocznym zeznaniu podatkowym odliczyć ulgę prorodzinną... Gazeta Prawna

Składając kilka zeznań w każdym można przekazać 1 proc. podatku

Podatnik, który za 2009 rok składa kilka zeznań PIT, może w każdym z nich wpisać inną organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1 proc. swojego podatku... Gazeta Prawna

Jak wykupić korzystnie ziemię na własność

W przyszłym roku tracą moc przepisy o bonifikatach przy przekształceniu użytkowania wieczystego. Podpowiadamy, jak z nich jeszcze skorzystać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do sądu niekoniecznie z adwokatem lub radcą

Nie będzie przymusu adwokackiego w ważniejszych sprawach cywilnych, ale też zniesienia ograniczeń co do wyboru pełnomocnika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bliscy dostaną mniej po renciście

Świadczenie dla wdowy i dzieci po renciście można obliczyć według wyższych wskaźników, tylko jeśli wypracował on prawo do tego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie mniej biurokracji w urzędach

Oświadczenie petenta zastąpi zaświadczenie. Słowa interesanta potwierdzi urzędnik. Postępowania administracyjne będą krótsze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 lutego 2010

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Postanowienie WSA - II SA/Rz 1009/05

Postępowanie sądowe, którego przedmiotem jest kontrola legalności niewykonanego postanowienia nakładającego na zobowiązanego grzywnę w celu przymuszenia, w sytuacji, gdy zarówno obowiązek główny, do realizacji którego grzywna ta miała przymuszać jak i samo postępowanie egzekucyjne - w sensie prawnym - przestały istnieć, jest bezprzedmiotowe i jako takie podlega umorzeniu...

Wyrok WSA - III SA/Wr 109/09

Możliwości zastosowania art. 229 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z dnia 19 października 1992 r. ze zm.) przy rozpoznawaniu wniosku o rozłożenie należności celnych na raty nie stoi na przeszkodzie brak uregulowania takiej instytucji w prawie wewnętrznym Polski, w szczególności zaś nie skorzystanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych z upoważnienia zawartego w art. 60 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 87, poz. 824 ze zm.)...

Przegląd prasy

Ulga dla firmy w składkach do ZUS może obniżyć emeryturę pracowników

Rząd zamierza zliberalizować przepisy, na podstawie których ZUS udziela firmom ulg. Pracodawca może się obecnie ubiegać np. o układ ratalny, jeśli odprowadzi składki pracownicze... Gazeta Prawna

Prawnicy i lekarze kupią kasy fiskalne

Koniec zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych dla lekarzy i prawników. Obie te grupy zawodowe będą musiały ewidencjonować obroty w kasie... Gazeta Prawna

Fiskus żąda zapłaty VAT i cła od niedostarczonych przesyłek

Organy celne sprawdzają dokumenty związane z zakupem towarów spoza Unii. Żądają zapłaty cła i VAT, nawet jeśli zamówiony towar nie został dostarczony... Gazeta Prawna

W zeznaniu PIT-28 nie można odliczyć ulgi prorodzinnej

Podatnik opłacający wyłącznie ryczałt nie ma prawa do ulgi prorodzinnej. Ulgę odliczą osoby, które poza przychodami opodatkowanymi ryczałtem osiągały dochody rozliczane według skali... Gazeta Prawna

Zakładowy autobus podwozi bez podatku

Pracownicy, którzy zapłacili podatek od darmowego dojazdu opłaconego przez firmę, mogą teraz wystąpić o jego zwrot... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lepiej się nie zwalniać przed emeryturą

Na przyznanie emerytury trzeba czekać miesiącami. Postępowania wyjaśniające opóźniają decyzje ZUS. Problem dotyczy zreformowanych świadczeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Groźne dla środowiska ogniwa pod słabą kontrolą

Ustawa o bateriach i akumulatorach zachęca do omijania przepisów. Szkodliwe śmieci mogą trafić do lasów, a nie do recyklingu - alarmują specjaliści... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do rejestracji wystarczą trzy chętne osoby

Najłatwiej założyć stowarzyszenie zwykłe - można działać po 30 dniach od zgłoszenia w starostwie. Nie wolno mu jednak prowadzić działalności gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama