Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - grudzień 2009

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 grudnia 2009

Przegląd prasy

Rząd: domy dziecka będą stopniowo likwidowane

Rząd kończy już prace nad projektem ustawy owspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Ma zacząć obowiązywać od 2011 roku... Gazeta Prawna

Ryczałtowiec nie złoży wspólnego zeznania z małżonkiem

Przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem nie może rozliczyć się razem z małżonkiem. Jedynie ryczałt od przychodów z wynajmu prywatnych nieruchomości nie pozbawia wspólnego rozliczenia... Gazeta Prawna

Fiskus coraz więcej musi płacić za błędy

Przypadków błędnych decyzji organów podatkowych, w wyniku których podatnicy ponieśli spore szkody, mieliśmy już co najmniej kilka... Gazeta Prawna

Internetowy sąd gotowy do przyjęcia 0,5 mln pozwów

W przyszłym tygodniu pozwy do sądu w najprostszych sprawach o zapłatę będziemy mogli składać przez internet, korzystając zdomowego komputera... Gazeta Prawna

Przekazywanie danych do GUS

Główny Urząd Statystyczny podał, do kiedy przedsiębiorcy muszą przekazać druki sprawozdań dotyczących zatrudnienia. Do 8 stycznia 2010 r. musi zostać przekazany druk Z-05... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie przywoźmy z wakacji zbyt cennych pamiątek

Wracając do Polski z kraju nienależącego do Unii Europejskiej, mamy obowiązek zgłosić przywieziony towar oraz uiścić opłaty celne i podatki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lekarze i prawnicy na razie bez kas

W 2010 r. nowe grupy zawodowe nie muszą kupować kas fiskalnych. Jak zwykle nie wiadomo, co będzie później... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmie nie wolno zmienić zdania w toku procesu

W jednej sprawie dopuszczalne jest oparcie roszczenia na różnych podstawach, ale warto się zastanowić, która daje większe szanse wygranej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 grudnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 275/09

Niezależnie od tego, jak zredagowano klauzulę odsyłającą, trzeba zawsze rozważyć starannie, czy pewne przepisy, do których odesłano, będzie można stosować bez żadnej modyfikacji, czy przy przeprowadzeniu odpowiedniej modyfikacji, czy wreszcie w ogóle nie będzie można ich stosować...

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna wydana z up. Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 16 grudnia 2009 r., sygn. akt IPPB1/415-747/09-2/ES

Zawarcie umowy najmu nieruchomości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyklucza możliwość opodatkowania uzyskiwanych przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych....

Przegląd prasy

Oryginały dokumentów zostaną u podatnika

Od nowego roku doradcy podatkowi będą poświadczać za zgodność z oryginałami odpisy dokumentów w sprawach, w których reprezentują podatnika... Gazeta Prawna

Sąd doliczy podatek do wynagrodzenia biegłego

Od 2010 roku biegły sądowy otrzyma wynagrodzenie powiększone o VAT.... Gazeta Prawna

Wybór liniowego PIT trzeba zgłosić

Przedsiębiorca, który w przyszłym roku chce płacić 19-proc. liniowy PIT, musi to zgłosić w urzędzie skarbowym do 20 stycznia 2010 r... Gazeta Prawna

Organy podatkowe nie respektują prawa UE

Sądy administracyjne sprawdzają decyzje podatkowe odnośnie do zgodności z prawem UE. W wielu sprawach prawo unijne przesądza o racjach podatników w sporach z fiskusem... Gazeta Prawna

Będzie więcej czasu dla małego dziecka

Już od 1 stycznia 2010 r. pracujące mamy mogą po podstawowym urlopie macierzyńskim dostać dodatkowe wolne. Szef nie ma prawa im odmówić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak dzielić pieniądze po licytacji komorniczej

Jeśli pieniędzy nie wystarcza na spłacenie wszystkich wierzycieli, należności z tej samej kategorii są spłacane proporcjonalnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dokładniejsza kontrola podsłuchów i nagrań

Nie będzie można wykorzystywać operacyjnych nagrań służb specjalnych w prywatnych procesach cywilnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Już w Nowy Rok wyślesz PIT przez Internet

1 stycznia podatnicy będą mogli przekazać zeznanie za 2009 r. Ministerstwo Finansów poinformowało nas, że system służący do wysyłania rozliczeń będzie działał już 1 stycznia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 grudnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1328/2008

Czynności "skierowania" decyzji nie należy mylić z jej doręczeniem. Zgodnie z art. 145 § 2 O.p. decyzję doręcza się pełnomocnikowi strony, jeśli strona go ustanowiła. Tym samym nawet brak wskazania na kopercie czy zwrotnym potwierdzeniu odbioru, iż osoba, której nazwisko i adres wpisano jako adresata przesyłki jest pełnomocnikiem, nie powoduje, iż decyzja "została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie"...

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna wydana z up. Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 6 listopada 2009 r., sygn. IBPBII/1/436-219/09/MZ

Umowa sprzedaży, na podstawie której podatnik VAT nabywa samochody od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i niebędących podatnikami VAT podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według stawki wynoszącej 2% wartości rynkowej nabywanego samochodu. Obowiązek zapłaty podatku ciąży na kupującym. Podatek należy zapłacić bez wezwania w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (chwila dokonania czynności cywilnoprawnej). Wraz z zapłatą podatku należy złożyć deklarację PCC-3....

Przegląd prasy

Szpitale nie podpisują kontraktów z NFZ

Oddziały NFZ wciąż poszukują w budżetach dodatkowych pieniędzy dla szpitali. Obcinają więc przyszłoroczne wydatki na refundacje leków i dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego... Gazeta Prawna

Emerytury pomostowe nie dla wszystkich uprawnionych

Marynarze i kierowcy prowadzący firmy nie skorzystają z emerytur pomostowych. Firmy przygotowują wykazy pracowników uprawnionych do wcześniejszych emerytur.... Gazeta Prawna

Wydatek na łóżko można odliczyć od dochodu

Jeśli łóżko medyczne jest niezbędne w rehabilitacji osoby niepełnosprawnej, będzie ona mogła wydatek na nie odliczyć od dochodu w rocznym zeznaniu PIT... Gazeta Prawna

Nieodpłatna służebność kosztuje kilka tysięcy

Służebność nieodpłatna podlega podatkowi od spadków i darowizn. Przy służebnościach bezterminowych podatek liczony jest od 40 proc. wartości rzeczy... Gazeta Prawna

Zasiłek wzrośnie na krótko

Ci, którzy teraz zarejestrują się w pośredniaku, dostaną na trzy miesiące wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Od 1 stycznia w ciągu pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku będzie on wynosić 717 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za mały pawilon tyle samo co za dworzec

Kary za nielegalne korzystanie z budynku są bardzo surowe. Zdaniem niektórych prawników przepisy powinny zostać złagodzone... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Chcesz mieć inną sieć, musisz zmienić lokum

Kablówki i dostawcy Internetu skarżą się, że spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe blokują im dostęp do budynków. List otwarty do prawników oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystosowało stowarzyszenie TelePrawo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

E-sąd już rusza

W poniedziałek zaczyna działać sąd internetowy. Będzie rozpatrywał najprostsze sprawy cywilne. Z nowej ścieżki może skorzystać każdy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 grudnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 344/2009

Postanowienia art. 150 § 2 o.p. wprowadzają instytucję fikcji prawnej doręczenia pisma przez organ podatkowy. To zatem ustawa nakazuje uznać pismo za doręczone pomimo tego, że faktycznie adresat pisma nie otrzymał. Nie ma tu zastosowania art. 152 § 1 i 2 o.p., gdyż istota fikcji doręczenia wiąże się właśnie z brakiem faktycznego doręczenia pisma adresatowi lub innej osobie (np. sąsiadowi lub domownikowi). Nie może być tu zatem mowy o potwierdzeniu doręczenia lub też odmowie takiego potwierdzenia...

Wyrok NSA - I FPS 8/2008

Określona w art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. "a" w związku z art. 146 ust. 3 ustawy o VAT 7 % stawka podatku od towarów i usług utrzymana w okresie przejściowym od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007 r. ma zastosowanie do robót drogowych bez względu na kategorię dróg, na których są prowadzone, jeżeli okoliczności wykonywania tych robót wskazują, że są one prowadzone w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, a przy tym są związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego jako element infrastruktury towarzyszącej temu budownictwu...

Przegląd prasy

Nauczyciele zyskają ochronę przed uczniami i rodzicami

Po lekarzach, prawnikach i urzędnikach swój kodeks etyki tworzą nauczyciele. W styczniu Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) roześle jego projekt do konsultacji do ponad 200 tys. zrzeszonych w nim nauczycieli... Gazeta Prawna

Ulga prorodzinna tylko za miesiące nauki dziecka

Jeżeli w 2009 roku dziecko ukończyło 25 lat albo zakończyło lub przerwało naukę, ulgę prorodzinną odlicza się tylko za miesiące, w których spełniało warunki do odliczenia.... Gazeta Prawna

Nie od każdego zwrotu VAT po terminie są odsetki

Wypłata 100 proc. odsetek od nieterminowego zwrotu VAT nastąpi jedynie w przypadku niedochowania przez urząd 60- i 180-dniowego terminu zwrotu podatku, a podatnika nie zawiadomiono o przedłużeniu tego terminu... Gazeta Prawna

Firmy nagminnie opóźniają zapłatę zaliczek podatkowych

Coraz częściej firmy kredytują się u fiskusa, zaniżając wpłacane zaliczki miesięczne lub kwartalne. Czasem nie wpłacają ich za dany okres wcale... Gazeta Prawna

W Niemczech procesy są szybsze

Bardzo ważne jest właściwe przygotowanie sędziego do procesu. Nie zdarza się, by sąd przesłuchiwał świadków, którzy nic nie wnoszą do sprawy, - mówi adwokat z Dortmundu w rozmowie z Markiem Domagalskim... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus nie zawsze chce VAT od wigilijnego przyjęcia

Część urzędów przyznaje, że pracodawcy organizujący świąteczne imprezy nie muszą odprowadzać podatku. Mają one bowiem związek z działalnością... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez dokumentów niższa emerytura

Jeśli akta pracownika z likwidowanego zakładu nie trafiły do archiwum, może się to odbić na wysokości jego świadczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokaci nie godzą się na połączenie z radcami

Narzucona fuzja złamałaby niezależność samorządu. Adwokaci uważają też, że jest sprzeczna z konstytucją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 grudnia 2009

Informacje NetTAX

Z cyklu „Na koniec roku”

Księgi rachunkowe...

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna wydana z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 29 września 2009 r., sygn. ITPP1/443-649/09/MN

Podstawę opodatkowania (marżę) przy sprzedaży samochodów używanych stanowi różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku od towarów i usług, natomiast podatek akcyzowy, bądź też inne wydatki nie mogą być elementem ceny nabycia, zatem nie będą obniżały podstawy opodatkowania....

Interpretacja indywidualna wydana z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 27 października 2009 r., sygn. IPPB3/423-498/09-4/JB

Straty z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, aby mogły być uznane za koszt uzyskania przychodów nie mogą dotyczyć wierzytelności przedawnionych...

Przegląd prasy

Jak serwisować kasy fiskalne

Przedsiębiorca musi poddawać kasy fiskalne serwisowaniu oraz obowiązkowym przeglądom technicznym. Pozwoli to uniknąć błędów przy ewidencjonowaniu sprzedaży... Gazeta Prawna

Urząd skarbowy może skorygować deklarację, gdy podatnik tego nie zrobi mimo wezwania

Urząd skarbowy może poprawić deklarację za podatnika. Zrobi to tylko w określonych przypadkach, np. gdy podatnik nie stawia się na wezwanie bądź nie uwzględnia w korekcie wszystkich uwag urzędu... Gazeta Prawna

Ryczałtowcy i kartowicze nadal potrzebują e-podpisu

Pięć zeznań za 2009 rok będzie można przesłać przez internet bez e-podpisu. Aby złożyć pozostałe e-PIT-y, w tym PIT-16A i PIT-28, konieczny będzie podpis elektroniczny... Gazeta Prawna

Pracownicy nie korzystają z ruchomego czasu pracy

Coraz więcej pracodawców wydłuża okresy rozliczeniowe czasu pracy do 12 miesięcy. Firmy mogą dostosować godziny pracy do swoich potrzeb i zaoszczędzić na nadgodzinach... Gazeta Prawna

Zmiana zdania przez NSA powoduje chaos prawny

Po ostatniej uchwale w sprawie interpretacji podatnicy nie mogą już być niczego pewni. Po roku sąd uznał bowiem swoje wcześniejsze wyjaśnienia za błędne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szef z mandatem, gdy załodze zimno

Inspekcja pracy będzie sprawdzać, czy osoby pracujące zimą na powietrzu mają zapewnione posiłki i odzież... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po odszkodowanie choćby do Strasburga

Niektóre spółdzielnie po Nowym Roku ruszą do sądów po odszkodowanie od państwa za straty, jakie poniosły wskutek taniego przewłaszczania mieszkań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spóźnione interpretacje nie chronią podatnika

NSA: ważne są też odpowiedzi doręczone po terminie. Na zmianie stanowiska sądu stracą podatnicy. Fiskusowi łatwo będzie ich skontrolować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 grudnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała WSA - I SA/Op 325/2009

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) pojęcie "zorganizowana część przedsiębiorstwa" oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania...

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna wydana z up. Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 11 grudnia 2009 r., ITPB1/415-777c/09/PSZ

Zmiana wartości nieruchomości pomiędzy jej nabyciem a wniesieniem w postaci wkładu do spółki komandytowej nie powoduje powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego od transakcji przeniesienia własności nieruchomości na spółkę....

Przegląd prasy

Kto sprawdzi ewidencję na kasie fiskalnej

Przedsiębiorca, który stosuje w swojej działalności kasę fiskalną, musi rejestrować każdą sprzedaż na tym urządzeniu. Musi też każdorazowo wydawać paragon klientowi... Gazeta Prawna

Świąteczne promocje pełne zakazanych klauzul

Ukryte ceny i pozorne gratisy to najczęstsze sposoby na zwiększenie świątecznych obrotów. Kupowanie produktów na raty 0 proc. wiąże się z dodatkowymi opłatami, które są ukrywane... Gazeta Prawna

Uczelnie nie potrafią realizować projektów UE

Tylko co trzecia polska szkoła wyższa realizuje projekt współfinansowany przez Unię. Uczelnie najlepiej radzą sobie z wykorzystywaniem pieniędzy z programu Kapitał Ludzki... Gazeta Prawna

Od 2011 roku lekarze i prawnicy kupią kasy fiskalne

Od 2011 roku zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych znajdą się w ustawie o VAT. Zarówno lekarze, jak i prawnicy będą musieli stosować urządzenia fiskalne... Gazeta Prawna

Siedziba tam, gdzie centrala

Firma będzie musiała nie tylko znać unijny numer VAT kontrahenta, ale i go zweryfikować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Starszy wiekiem pod ochroną do emerytury

Renta wypadkowa nie daje takich gwarancji jak zwykła renta z tytułu niezdolności do pracy. - Od dziesięciu lat jestem na rencie z powodu choroby zawodowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie mniej rygoryzmów w sądach gospodarczych

Zniknie oddzielny tryb postępowania sądowego dla firm, ale za to częściej będą musiały korzystać z usług prawnych. Aktywniejsi będą też sędziowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niezdane kolokwium nie przekreśla aplikacji

Usunięcie ze szkolenia nie będzie takie proste. Sąd stanął po stronie młodych prawników. Wyrok utrudni ich masowy odsiew... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 grudnia 2009

Informacje NetTAX

Zmiany w ustawie o VAT

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 615/2009

Na gruncie obowiązującej w roku 2008 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, jeżeli podstawa opodatkowania bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiegała od średniej wartości rynkowej organ podatkowy określając wysokość podstawy opodatkowania mógł opierać się na opinii biegłego lub mógł samodzielnie określić wysokość podstawy opodatkowania...

Uchwała SN - III CZP 63/2009

Zarząd spółki z o.o. nie może działać za spółkę w sporze o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników wytoczonym przez wspólnika, będącego jednocześnie członkiem zarządu pozwanej spółki. W pozostałym zakresie odmawia podjęcia uchwały. ...

Przegląd prasy

Ceny rynkowe na lokale z TBS zablokują ich wykup

Ministerstwo Infrastruktury chce umożliwić lokatorom TBS-ów wykup mieszkań na własność. Mieszkańcy TBS-ów nie są zachwyceni... Gazeta Prawna

Firmy będą wynagradzane za pobieranie składek

Ministerstwo Gospodarski przesłało do konsultacji społecznych projekt ustawy wprowadzającej bardzo istotne zmiany dla osób prowadzących firmy i dla pracowników... Gazeta Prawna

Biegły zapłaci zaległy VAT wraz z odsetkami

Ministerstwo Finansów nie zwolni biegłych, którzy wbrew obowiązkowi nie rozliczali VAT, z konieczności zapłaty zaległego podatku... Gazeta Prawna

Promocyjny bon od sklepu zainteresuje fiskusa

Przed świętami sklepy prześcigają się w ofertach promocyjnych, aby zwiększyć sprzedaż. Jednym z bonusów jest bon towarowy o wartości np. 10 proc. wydanej wcześniej sumy... Gazeta Prawna

Wpisy w księdze zawsze według kolejności wniosków

Sąd wpisze hipotekę obciążającą nieruchomość, która zmieniła właściciela, jeśli odpowiedni wniosek został złożony przed sprzedażą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Reprezentacja z urzędu pod bacznym okiem sądu

Starający się o adwokata z urzędu będzie mógł wskazać, kogo chciałby dostać. Rośnie rola sądu w wyznaczaniu tej usługi, ale sędziów to nie cieszy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sponsoringu nie wolno zmieniać w reklamę

Zapadł pierwszy sądowy wyrok w sprawie sponsorowanych audycji w radiu i TV. Kilkusekundowe spoty informujące bezpośrednio przed audycją w radiu i TV bądź po niej, kto na program zaprasza i go finansuje lub współfinansuje, pojawiają się coraz częściej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy mogą odpadać z przetargów

Aby spółka miała prawo wystartować w przetargu, osoby zarządzające nią nie mogą być karane za niektóre rodzaje przestępstw. Na potwierdzenie tego składają zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 grudnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 306/2009

Sąd administracyjny nie może dokonywać ustaleń, które mogłyby służyć merytorycznemu rozstrzygnięciu sprawy załatwionej zaskarżoną decyzją. Jeżeli zachodzi potrzeba dokonania ustaleń, które mają służyć merytorycznemu rozstrzygnięciu, sąd powinien uchylić zaskarżoną decyzję i wskazać organowi zakres postępowania dowodowego, które organ ten powinien uzupełnić ...

Wyrok WSA - I SA/Rz 766/2009

Potwierdzeniem dokonania przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty) mogą być faktury wystawione przed ich faktycznym uiszczeniem. Faktury takie będą potwierdzać dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty) tylko wtedy, gdy dokonanie przedpłaty rzeczywiście nastąpi. Tym samym faktura taka będzie stanowiła podstawę dla możliwości uwzględnienia podatku naliczonego, o ile będzie dokonana przedpłata (zaliczka), a podatnik będzie dysponował fakturą potwierdzającą dokonanie przedpłaty (zaliczki) niezależnie od tego czy fakturę tę wystawiono przed czy po dokonaniu przedpłaty (zaliczki)...

Informacje NetTAX

Z cyklu „Na koniec roku”

Inwentaryzacja...

Z cyklu „Na koniec roku”

Remanent...

Przegląd prasy

Warto szybko rozliczyć PIT za 2009 rok

Osiągnięty w 2009 roku dochód trzeba wykazać i rozliczyć w zeznaniu rocznym. Szybkie rozliczenie z fiskusem może okazać się korzystne dla podatników... Gazeta Prawna

Będą kontrole firm zatrudniających Ukrainców

PIP i Straż Graniczna nie wie, ilu cudzoziemców ze Wschodu pracuje w Polsce. Powstanie centralny rejestr obcokrajowców, pracujących na oświadczeniach od polskich firm... Gazeta Prawna

Inwestor musi aktualizować dane

Inwestorzy giełdowi, którzy zmienili miejsce zamieszkania, powinni poinformować o tym biura maklerskie. Nieaktualne dane mogą opóźnić otrzymanie PIT-8C... Gazeta Prawna

Fiskus może żądać PIT od odsetek na zagranicznych kontach

Podatnicy od odsetek z zagranicznych kont powinni płacić podatek dochodowy. Za ukrywanie przed fiskusem dochodów z odsetek grożą sankcje karne skarbowe... Gazeta Prawna

Inwestorzy giełdowi odliczą mniej kosztów

Gracze giełdowi mają problemy z rozliczeniem kredytów na zakup akcji i ich sprzedażą, gdy notowania zakupionych walorów zostaną zawieszone... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tylko posiadacz może żądać umorzenia weksla

Ten, komu zginął taki dokument, może się zwrócić o umorzenie do sądu właściwego według miejsca jego płatności. Tak przewiduje art. 96 prawa wekslowego z 1936 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie korzystny wykup mieszkań

Spółdzielcze mieszkania lokatorskie będzie można nadal tanio wykupować po Nowym Roku. Tak postanowił Sejm. Wczoraj (17 grudnia 2009r.) uchwalił nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Chcą do kancelarii, nie oczekują kokosów

Większość studentów prawa chce zdawać na aplikację. Studia niezbyt dobrze ich do tego przygotowują. W pracy liczy się dla nich nie tylko pensja, ale i awans... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 grudnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 596/09

Zwrot zawarty w przepisie art. 12 ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.p. "skapitalizowane odsetki od tych pożyczek (kredytów)" należy odnosić do "pożyczek (kredytów) zwróconych". Nie można ich odnosić do "otrzymanych pożyczek (kredytów)" albowiem te dotyczą kategorii przysporzeń wyłączonych z pojęcia przychodu po stronie pożyczkobiorcy (kredytobiorcy) a nie pożyczkodawcy (kredytodawcy)...

Wyrok NSA - II FSK 815/2008

Prawidłowe skonstruowanie zarzutu "błędnej wykładni" lub "niewłaściwego zastosowania" prawa podatkowego materialnego wymaga, aby wskazano w skardze kasacyjnej na czym polega błąd, który zarzuca się Sądowi pierwszej instancji, oraz (2) jak powinna wyglądać w ocenie wnoszącego skargę kasacyjną prawidłowa wykładnia lub właściwe zastosowanie danego przepisu. Wymogi te są uregulowane w art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), który nakłada na wnoszącego skargę kasacyjną obowiązek przytoczenia podstaw kasacyjnych (przewidzianych w art. 174 pkt 1 i 2 tej ustawy) i ich uzasadnienie...

Przegląd prasy

Kto złoży PIT za podatnika w rozliczeniu za 2009 rok

Podatnik, który uzyskuje dochody za pośrednictwem płatnika, może skorzystać z jego pomocy przy wypełnieniu zeznania rocznego. Wystarczy płatnikowi złożyć oświadczenie PIT-12, a płatnik będzie musiał sporządzić PIT-40 za podatnika... Gazeta Prawna

Kolejny parapodatek zapłacą producenci sprzętu RTV

Producenci i importerzy urządzeń RTV będą współfinansować Narodowy Instytut Audiowizualny. Od sprzedaży odtwarzaczy DVD, telewizorów i płyt kompaktowych przekażą 1 procent na Instytut... Gazeta Prawna

Firmy łatwiej ukarzą nierzetelnych pracowników

Świadkowie przestępstw i nadużyć w firmie, ujawniający to w sądzie, mają być chronieni. Resort sprawiedliwości rozważy wprowadzenie instytucji świadka incognito... Gazeta Prawna

Błędy we wnioskach wydłużają czas zwrotu VAT na materiały budowlane

Wnioski o zwrot VAT na materiały budowlane podlegają obowiązkowej weryfikacji. Urzędy skarbowe najczęściej kwestionują dołączane do wniosku faktury... Gazeta Prawna

Pomóż potrzebującym i skorzystaj z ulgi

Mamy jeszcze dwa tygodnie, aby przekazać darowiznę na szczytne cele. Odliczymy ją od dochodu w zeznaniu rocznym. Dzięki temu zaoszczędzimy na podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łacina powróci do kart chorobowych

Pacjenci powinni na pamięć nauczyć się numeru PESEL. Placówki służby zdrowia muszą dokładnie kontrolować, komu wydają wyniki badań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Data wniosku zdecyduje o własności lokalu

Jeżeli wniosek o założenie księgi wieczystej i wpis wpłynie do sądu wieczystoksięgowego do 30 grudnia, spółdzielca uzyska prawo do lokalu nawet po 1 stycznia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Puste faktury kuszą nieuczciwych

Proceder umożliwia płacenie niższego podatku. Budżet traci kilkadziesiąt milionów złotych rocznie, ale skarbówka zaczęła już ścigać oszustów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 grudnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 723/2008

Ośrodek zamiejscowy izby skarbowej nie jest organem podatkowym, o którym mowa w art. 13 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( jedn. tekst Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), W przypadku utworzenia, zarządzeniem Ministra Finansów nr 13 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MF z 2006 r., Nr 7, poz. 55), ośrodka zamiejscowego izby skarbowej, stanowi on tylko legalny element struktury organizacyjnej izby skarbowej, która, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 121, poz. 1267 ze zm.), jest wyłącznie aparatem pomocniczym, przy pomocy którego organ podatkowy, w postaci dyrektora izby skarbowej, wykonuje swoje zadania...

Wyrok WSA - I SA/Ol 399/2009

Złożenie środka zaskarżenia po dniu wygaśnięcia aktu administracyjnego musi skutkować stwierdzeniem jego niedopuszczalności jeszcze na etapie postępowania wstępnego, kiedy to organ przeprowadza wyłącznie badanie wymogów formalnych środka. Natomiast organ odwoławczy obowiązany jest do umorzenia postępowania odwoławczego jedynie wówczas, gdy przesłanka bezprzedmiotowości pojawi się w toku skutecznie wszczętego postępowania odwoławczego...

Informacje NetTAX

Z cyklu „Na koniec roku”

Opodatkowanie samochodu niestanowiącego składnika majątku podatnika, używanego do działalności gospodarczej...

Z cyklu „Na koniec roku”

Korekta roczna rozliczenia podatku VAT...

Przegląd prasy

Jak poprawić błędy w rocznym PIT

Każdy, kto popełnił błąd w deklaracji podatkowej złożonej do urzędu skarbowego, może go naprawić. Wystarczy poprawnie wypełnić zeznanie i jeszcze raz złożyć je w urzędzie... Gazeta Prawna

Wakacje w pakiecie są tańsze, ale niedostatecznie chronione

Co czwarty Europejczyk zamawia wakacje w pakiecie dynamicznym, są one tańsze od oferty biur. Turysta może sam wybrać w internecie przewoźnika, hotele czy lokalną firmę transportową... Gazeta Prawna

Mniej pieniędzy na dopłaty dla niepełnosprawnych

Wydatki NFZ na refundację wózków czy protez są za niskie do potrzeb niepełnosprawnych. Niepełnosprawni chcą uproszczenia procedur uzyskiwania refundacji z NFZ na zakup sprzętu... Gazeta Prawna

Fiskus sprawdzi majątek podarowany dzieciom

Studenci uważają, że rzeczy otrzymane od rodziców nie stanowią darowizny. Nie zgłaszają tego fiskusowi, uznając, że przekazanie wynika z obowiązku alimentacyjnego... Gazeta Prawna

Gmina może zmieniać liczbę pięter w budynku

Prawo gminy do planowania przestrzennego przynosi niekiedy nieoczekiwane skutki społeczne i prawne. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Stanisława Staszica w Krakowie wybudowała w 2008 roku dom na osiedlu Ruczaj na podstawie pozwolenia na budowę z 2006 r. Co nastąpiło potem?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czerwone światło dla funduszy inwestycyjnych

Zamiana udziałów na certyfikaty przestaje być atrakcyjnym sposobem na opóźnienie zapłaty podatku. Trzeba bowiem przy niej wykazać przychód... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z Internetu obywatel niewiele się dowie o gminie

Niepełne dane, stare akty prawne, brak wielu dokumentów ujawnił monitoring kilkuset samorządowych biuletynów informacji publicznej. Stowarzyszenie Razem dla Innych sprawdziło BIP samorządów na Warmii i Mazurach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za kable na działce trzeba płacić

Właściciele posesji chcą pieniędzy za instalacje. Firmy energetyczne szukają sposobów, aby nie płacić. W sądach coraz więcej spraw o służebność przesyłu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 grudnia 2009

Przegląd prasy

Od dziś samorządy mogą przyznawać stypendia studentom

Rady gmin, miast oraz sejmiki wojewódzkie mogą od dziś legalnie przyznawać studentom i doktorantom stypendia i nagrody... Gazeta Prawna

Po nowym roku nie będzie mieszkań za złotówkę

Posłowie chcą uchwalić nowelizację ustawy spółdzielczej jeszcze w tym tygodniu. Brak ustawy do 30 grudnia 2009 r. uniemożliwi wykup mieszkań lokatorskich... Gazeta Prawna

Firmy uzależniają premie pracowników od zysków

Powstające firmy coraz częściej uzależniają wysokość pensji pracowników od kondycji zakładu. Pracodawcy domagają się uproszczenia i przyspieszenia rejestracji układów zbiorowych pracy... Gazeta Prawna

Fiskus szuka zaniżonych należności

Urzędnicy skarbowi sprawdzają dokumentację podatników dotyczącą cen transferowych. Najczęściej kontrolowane branże to m.in.: handel, górnictwo, obrót nieruchomościami. Eksperci: kontrole się nasilą, bo urzędnicy specjalizują się w transakcjach między firmami... Gazeta Prawna

Można zakwestionować decyzję urzędu

Pierwszy krok to odwołanie do izby skarbowej. Podatnik ma na nie dwa tygodnie od otrzymania decyzji. Potem zostaje skarga do sądu. Zdarza się jednak, że już izba uwzględnia argumenty zainteresowanego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezesi zapłacą zaległe pensje

Pracownicy upadłych spółek, którzy nie dostali pieniędzy na czas, mogą sięgnąć do kieszeni prezesów. Tak wynika z wyroku Sądu Rejonowego w Opolu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie kolejna reforma czynszów w kamienicach

Właściciele mieszkań nie będą mogli doliczać godziwego zysku do czynszu, ale za to wprowadzą tyle podwyżek w ciągu roku, ile zechcą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kryzys nie zabrał świątecznych prezentów

Większość firm rozda pracownikom upominki. Paczka bowiem jest korzystniejsza podatkowo niż bon. Mimo zmiany prawa gotówka ciągle jest w niełasce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 grudnia 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna wydana z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 4 grudnia 2009 r., sygn. IPPB1/415-754/09-2/KS

Jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej będzie wytwarzanie oraz sprzedaż wyrobów bednarskich (czynności te mieszczą się w definicji działalności określonej w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne), to przedsiębiorca będzie miał możliwość opodatkowania w 2010 r. przychodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalność gospodarczej w formie karty podatkowej, pod warunkiem że zostaną spełnione wymogi zawarte w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 443/2009

Na wniosek strony mogą być umarzane tylko te postępowania podatkowe, które zostały wszczęte na żądanie strony. W przypadku postępowania wszczętego z urzędu wniosek o strony o umorzenie postępowania powinien mieć dla organu jedynie charakter informacyjny i nie powinien być traktowany, jako wniosek wszczynający jakiekolwiek postępowanie....

Przegląd prasy

Zasady rozliczeń za 2009 rok

W zależności od rodzaju uzyskanych w 2009 roku dochodów i wybranego sposobu rozliczeń, podatnik będzie musiał zastosować odpowiednie zasady przy wypełnianiu zeznania rocznego... Gazeta Prawna

Firmy w pułapce stałych umów

Przedsiębiorcy nie powinni zawierać z pracownikami terminowych umów o pracę na czas dłuższy niż 24 miesiące. W dniu ich zawarcia mogą przekształcać się w umowy stałe... Gazeta Prawna

Polsce grożą kary za brak zmian dla doradców podatkowych

Rada Ministrów od pół roku nie przyjęła zmian korzystnych dla doradców podatkowych. Zmiany wymusza dyrektywa usługowa, która powinna obowiązywać od 28 grudnia 2009 r. Projekt ustawy o świadczeniu usług uda się uchwalić najwcześniej w 2010 roku... Gazeta Prawna

Trybunał UE: łatwiej skarżyć buble prawne

Każdy może skarżyć do Trybunału w Luksemburgu akty prawa unijnego naruszające jego prawa. Indywidualne skargi obywateli nie mogą dotyczyć ustaw i rozporządzeń krajowych... Gazeta Prawna

Logo dla wybranych

Dziś poznamy oficjalną symbolikę Euro 2012. Rusza operacja ochrony oznaczeń imprezy. Specustawa ułatwi walkę z piractwem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pełna amortyzacja auta jest możliwa

Firmy mogą wrzucać w koszty całe odpisy amortyzacyjne, aż ich łączna wartość zrówna się z kwotą limitu 20 tys. euro. Tak uznał 9 grudnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (sygn. I SA/Po 814/09)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe skutki zakażenia

Nie ma odszkodowania za nowo ujawnione skutki błędu lekarskiego, który już się przedawnił. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 97/09)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Do palestry coraz trudniej

Ponad 100 aplikantów nie zdało samorządowego egzaminu adwokackiego. Taka sytuacja zdarzyła się po raz pierwszy. Zdawali je w grudniu kandydaci, którzy dostali się na aplikację w otwartym naborze testowym wprowadzonym tzw. ustawą Gosiewskiego w 2005 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 grudnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 494/09

Warunek określony w art. 4a ust 4 PDP pozwalający na uznanie, że część przedsiębiorstwa ma charakter zorganizowany jest spełniony, gdy zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych niezawierający praw do nieruchomości mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie wykonujące te zadania....

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA - II FPS 5/2009

Na podstawie przepisów art. 70 § 1 w związku z art. 53 § 3 lit. a) oraz art. 21 § 4, a także art. 3 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w stanie prawnym obowiązującym w 2004 roku, odsetki od zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zapłaconych w zaniżonej wysokości oraz odsetki od zaliczek niewniesionych w terminie przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek zapłaty zaliczek...

Przegląd prasy

Jak samozatrudniony rozlicza ponoszone wydatki

Samozatrudniony, który prowadzi działalność gospodarczą, może zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów w takiej części, w jakiej ponoszone wydatki mają związek z prowadzoną działalnością... Gazeta Prawna

Kosztowne przywileje emerytalne

Rząd wciąż obiecuje, że przeprowadzi reformę systemu emerytalnego rolników, służb mundurowych i żołnierzy. Do tej pory tak się nie stało... Gazeta Prawna

Prawnicy i lekarze kolejny rok bez kas

Obecne przepisy o stosowaniu kas fiskalnych zostaną przedłużone na 2010 rok. Żadna nowa grupa podatników nie będzie musiała stosować urządzeń fiskalnych... Gazeta Prawna

Ministerstwo chce podnieść stawki za pracę biegłych sądowych

Zmiana przepisów to odpowiedź na krytyczne opinie o pracy biegłych, które napływają do resortu. Prezesi sądów okręgowych zawieszą w funkcji biegłych, którzy sprzeniewierzą się obowiązkom... Gazeta Prawna

Złożona usługa - jeden podatek

Koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu powinien być włączony do podstawy opodatkowania i objęty jedną stawką podatku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawnicy stracą część korporacyjnych klientów

Jako pełnomocnicy firm pojawią się w sądach osoby, które nie są zawodowymi prawnikami. Ma to obniżyć stawki opłat za takie usługi. Ministerstwo Gospodarki w projekcie ustawy, która ma ułatwić życie firmom, przekazuje złe wieści prawnikom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kancelarie wyszły z kryzysu obronną ręką

Skutki recesji w gospodarce odczuły poszczególne firmy prawnicze, inne wręcz zwiększyły obroty. Jednakże cała branża radzi sobie całkiem nieźle... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniej biurokracji i obciążeń dla firm

Więcej załatwimy w jednym okienku. Łatwiej opłacimy podatki, ZUS i PFRON. Urzędowe zaświadczenia odejdą do lamusa. Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 grudnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 840/08

Ujawnienie nowych okoliczności faktycznych, o jakich mowa w art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, nie oznacza sytuacji, w której takie okoliczności są wyprowadzane z odmiennej oceny dowodów znanych organowi wydającemu decyzję pierwotną. Czym innym jest wyciągnięcie wniosków i ocena okoliczności faktycznych dla rozstrzygnięcia sprawy, a czym innym wiedza o faktach. Błędna ocena okoliczności faktycznej nie jest tym samym, co brak wiedzy o tej okoliczności. Są to dwie różne sytuacje i tylko jedna z nich, ta druga, stanowi przesłankę wznowienia postępowania podatkowego na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - III SA/Wa 1289/09

Decyzja podatkowa powinna prawidłowo powoływać podstawę prawną wydanego rozstrzygnięcia. Uzasadnienie decyzji powinno być spójnie wewnętrznie i w zrozumiały sposób wyjaśniające motywy, jakimi kierował się organ podatkowy przy wydaniu decyzji...

Przegląd prasy

Aplikanci notarialni: 6 miesięcy na znalezienie patrona

W nowym roku aplikację notarialną rozpoczną wszyscy aplikanci, również ci, którzy nie znaleźli patrona... Gazeta Prawna

Odliczenie musi potwierdzić zaświadczenie z banku

Podatnicy, którzy korzystają z ulgi odsetkowej, muszą raz w roku uzyskać od banku zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek. Ulga odsetkowa pozwala na odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe... Gazeta Prawna

Już za 21 dni zapłacimy podatek od nowych mieszkań

Podatnicy, którzy wybudowali nowe budynki lub budowle w tym roku, będą musieli zapłacić po raz pierwszy podatek od tych nieruchomości od 1 stycznia 2010 r... Gazeta Prawna

Zamknięcie firmy nie zlikwiduje długów

Urzędnicy skarbowi mają kłopoty z egzekucją długów likwidowanych spółek. Podatnicy zamykają firmy i fiskus pod ich adresy nie może dostarczyć upomnień do zapłaty. Zdaniem ekspertów za długi podatkowe przedsiębiorstwa odpowiadają wspólnicy... Gazeta Prawna

Charytatywne esemesy w innych krajach bez VAT

Niemcy, Dania, Holandia, Szwecja i wiele innych państw UE nie wlicza przekazywanych esemesami kwot do podstawy opodatkowania VAT. W Polsce także można stosować takie rozwiązanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dostęp do sądu online już możliwy

We Wrocławiu uczestnicy procesu uzyskali dostęp do dokumentów sądowych oraz informacji o swojej sprawie przez Internet. Dziś (10 grudnia 2009 r.) w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu zostanie uruchomiony nowatorski portal sądowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trzeba zmienić sposób obliczania renty

Nie należy zmieniać reguł opłacania składki rentowej bez analizy zasad wypłacania świadczeń. W ostatnim czasie Polskę obiegła informacja, że rząd rozważa zmiany dotyczące składki rentowej, m.in. jej podniesienie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Notariusze utrudniają przekształcanie lokali

Spółdzielca, który notarialnie wykupi lokal w grudniu, nie ma żadnej gwarancji, że będzie jego właścicielem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 grudnia 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna wydana z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 30 listopada 2009 r., sygn. IPPB1/415-656/09-2/ES

Wniesienie przez osobę fizyczną do nowo utworzonej spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności z tytułu udzielonej osobie trzeciej oprocentowanej pożyczki powoduje zmianę ich właściciela, gdyż stanie się nim spółka jawna. Mamy więc do czynienia z odpłatnym zbyciem wniesionej wierzytelności, które zgodnie z art. 9 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 682/09

Samo spełnienie warunków z art. 149 O.p. nie przekreśla możliwości przeprowadzenia dowodu na okoliczność niedoręczenia pisma przez osobę wskazaną w tym przepisie. Strona składająca wniosek o przywrócenie terminu nie musi uprawdopodabniać braku winy w uchybieniu terminu za pomocą dokumentów...

Przegląd prasy

Jak korzystać z samozatrudnienia przy samodzielnej działalności

Działalność wykonywana osobiście jest rozliczana podatkowo tylko według skali progresywnej. Oznacza to, że podatek dochodowy może być płacony według 18- lub 32-proc. stawki... Gazeta Prawna

Nie będzie cięcia wydatków w administracji

Rząd wycofał projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w administracji. Kancelaria Premiera chce sprawdzić, czy urzędy angażują optymalną liczbę pracowników... Gazeta Prawna

Unijny emeryt jest zwolniony z PIT

Obywatele państw UE, którzy mieszkają w Polsce i otrzymują wypłaty z zagranicznych pracowniczych programów emerytalnych, są zwolnieni z PIT... Gazeta Prawna

Unikanie kontroli celnej jest karane grzywną

Towary sprowadzane spoza obszaru Unii Europejskiej podlegają VAT i cłu. Funkcjonariusze celni nie są w stanie skontrolować wszystkich importowanych towarów... Gazeta Prawna

Każda nadwyżka wydatków do gruntownej kontroli

Fiskus interesuje się wystawnym życiem podatników. Kontrole nie dotyczą tylko jednego roku. Może w ten sposób prześwietlić cały ich dorobek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kuracjusze indywidualni nie ponoszą opłaty

Pacjenci samodzielnie opłacający pobyt w szpitalach należących do uzdrowisk tak samo jak kierowani przez NFZ nie podlegają opłacie uzdrowiskowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przerwa w biznesie bez ksiąg rachunkowych

Firmy zawieszające działalność będą mogły odpocząć od obowiązków księgowych. Ale tylko wtedy, gdy nie wykonują żadnych operacji gospodarczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

TBS czeka gruntowny lifting i sprzedaż lokali

Będzie można wykupić mieszkanie wynajęte od TBS oraz lokatorskie spółdzielcze wybudowane ze środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 grudnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Po 408/09

Inna jest waga zakresu przedmiotowego naruszeń prawa uwzględnianych w postępowaniu podatkowym przez organ odwoławczy, a inna naruszeń branych pod uwagę przez organ rozpatrujący wniosek o wznowienie danego postępowania. Naruszenie prawa mogące mieć znaczenie przy rozpoznawaniu sprawy w trybie odwoławczym, nie musi mieć wobec tego znaczenia w postępowaniu wznowionym. Organ prowadzący postępowanie wznowione nie może też wyjść poza zakres podstawy wznowienia...

Wyrok WSA - I SA/Ol 679/09

Dokonywane przez rolnika czynności niemieszczące się w definicji działalności rolniczej z ustawy o podatku od towarów i usług powinno oceniać się według reguł ogólnych. Jeśli rolnik dokonuje sprzedaży składników majątku, to o tym czy prowadzi działalność handlową w tym zakresie, decyduje w gruncie rzeczy ustalenie, czy działa on w charakterze podatnika wykonującego handlową działalność gospodarczą, a zatem czy działalność ta przybiera zorganizowaną formę, tj. zawodową i stałą. Z kolei zamiar częstotliwego wykonywania czynności powinien być w zasadzie ujawniony już w momencie nabycia towaru, a nie jego sprzedaży, gdyż pod pojęciem "handel" należy rozumieć dokonywanie w sposób zorganizowany zakupów towarów w celu ich odsprzedaży...

Przegląd prasy

Fiskus powinien zmniejszyć liczbę przeprowadzanych kontroli

Przedsiębiorcy chcieliby, aby kontrole podatkowe zostały ograniczone do minimum. Powinny one się skupiać na wykrywaniu nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych, a podatnicy nie powinni się ich bać - wynika z sondażu DGP, PBS DGA oraz Ernst - Young... Gazeta Prawna

Odliczenie nie przysługuje, gdy dziecko prowadzi firmę

Ulga prorodzinna nie przysługuje, jeżeli do dziecka lub rodzica miały zastosowanie przepisy o uproszczonych formach opodatkowania działalności... Gazeta Prawna

Odsetki od zaliczki należy naliczać tylko do końca roku

Organy podatkowe nie mogą naliczać odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek dochodowy po zakończeniu roku podatkowego... Gazeta Prawna

Przy premiach w akcjach można uniknąć podatku

Na przyznaniu pracownikom premii w formie akcji firmy można zaoszczędzić na podatkach. W pewnych sytuacjach pracodawca może nie odprowadzać podatku i składek ZUS... Gazeta Prawna

Kiedy adwokat musi być obecny

Podsądny ma prawo do tego, by przed sądem cywilnym w każdym stadium sprawy reprezentował go profesjonalny pełnomocnik - adwokat czy radca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Reforma wciąż nie podoba się sędziom

Przedstawiciele władzy sądowniczej kwestionują rządowy projekt reformy systemu wymiaru sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej wymienić informacje o DNA

Policyjne jednostki badawcze zajmą się nie tylko działalnością naukową, ale i wykrywaniem przestępstw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontakty z dzieckiem po rozwodzie - łatwiejsze

Matka utrudniająca kontakty z dzieckiem będzie musiała zapłacić jego ojcu kwotę nakazaną przez sąd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 grudnia 2009

Przegląd prasy

Kto zyska na zmianie płacenia PIT

Wybór właściwej formy opodatkowania może zmniejszyć obciążenia podatkowe i ograniczyć obowiązki, które przedsiębiorca wypełnia, rozliczając się z urzędem skarbowym... Gazeta Prawna

Coraz więcej przedszkoli za unijne pieniądze

Dzięki wsparciu UE dodatkowe 15 tys. dzieci korzysta z nauki w przedszkolu. Zainteresowanie gmin pieniędzmi z UE jest tak duże, że w części regionów już się one kończą... Gazeta Prawna

Urzędnicy powinni być przyjaźni i kierować się dobrem podatnika

Organy podatkowe mają problemy z obiektywnym podejmowaniem decyzji. Częściej kierują się względami fiskalnymi niż dobrem podatnika. Urzędy skarbowe powinny być bardziej przyjazne - wynika z badania PBS DGA przeprowadzonego na zlecenie DGP i Ernst & Young... Gazeta Prawna

Fiskus skontroluje świątecznych handlarzy

Urzędy kontroli skarbowej rozpoczęły sprawdzanie działalności sezonowej. Świąteczni handlarze są kontrolowani w zakresie m.in. ewidencji obrotów. Takie działania mają zwiększyć wpływy budżetowe i zmniejszyć szarą strefę... Gazeta Prawna

Z odliczeniem nie trzeba czekać

Przedsiębiorca miał prawo obniżyć podatek należny także wówczas, gdy nie otrzymał potwierdzenia odbioru korekty. Tak uznał 3 grudnia 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną ministra finansów (sygn. I FSK 1672/09)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wspólna kasa to i wspólny zakup

Udziały w spółce z o.o. nabyte przez jednego małżonka za środki z majątku wspólnego należą do tego majątku. Jednakże wspólnikiem jest tylko ten małżonek, który je kupił. Tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 3 grudnia 2009 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Abolicja nie przyniosła spodziewanych efektów

Urzędy skarbowe umorzyły dotąd Polakom pracującym za granicą 320,6 mln zł zaległości podatkowych i 102,1 mln zł odsetek. Na prośbę "Rz" Ministerstwo Finansów podsumowało abolicję podatkową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Radcowie mają już plan szkolenia aplikantów

Na naukę trzeba poświęcić dwa dni w tygodniu. Większy nacisk położono na zajęcia praktyczne. Będą nowe przedmioty, m.in. marketing i negocjacje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 grudnia 2009

Informacje NetTAX

Możliwość udzielenia pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki bez podatku

Organy podatkowe uznają, że udzielanie pracownikom nieoprocentowanych pożyczek przez pracodawcę, który nie prowadzi w tym przedmiocie działalności gospodarczej, a pożyczki są udzielane wszystkim pracownikom wg jednakowych kryteriów nie podlega opodatkowaniu jako przychód pracownika ze stosunku pracy...

Przegląd prasy

Z jakich ulg podatkowych można skorzystać w PIT za 2009 rok

W rozliczeniu za 2009 rok podatnicy PIT mogą skorzystać z pewnych ulg podatkowych. Część z nich, jak np. ulga internetowa czy rehabilitacyjna, będzie odliczana od dochodu. Inne, np. ulga na dziecko, pomniejszą podatek do zapłaty... Gazeta Prawna

Inwestorzy muszą udokumentować wydatki

Podatnicy, inwestujący na giełdzie przy rozliczeniu dochodu z tego tytułu w 2009 roku, mogą do kosztów zaliczyć poniesione przez siebie wydatki, jeżeli odpowiednio je udokumentują... Gazeta Prawna

Ministerstwo nie chce oddać 10 mld zł akcyzy

Resort finansów opublikował nową wersję projektu ustawy o zwrocie akcyzy od energii. Nadal zakłada ona zwrot nadpłaconego podatku tylko w części dotyczącej strat... Gazeta Prawna

Notariusze blokują dostęp do zawodu aplikantom

Izby notarialne nie chcą szkolić aplikantów, którzy nie znaleźli dla siebie patronów. Minister sprawiedliwości żąda usunięcia kontrowersyjnych przepisów z notarialnych uchwał. Ograniczanie dostępu do aplikacji osobom, które zdały tegoroczny egzamin, jest bezprawne.... Gazeta Prawna

Od stycznia składka za trudną pracę

Jeśli firma zamierza dać nagrodę zatrudnionemu w szczególnych warunkach, to warto, by przekazała ją jeszcze w grudniu.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po przyjęciu na aplikację trudno ją rozpocząć

Izby notarialne w uchwałach nakładają na aplikantów obowiązek znalezienia sobie patrona. Od tego ma zależeć, czy zaczną oni szkolenie. Egzamin na aplikację notarialną zdało w tym roku prawie tysiąc kandydatów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czym można wytłumaczyć nieobecność w sądzie

Dokładnie określone są tylko zasady usprawiedliwiania z powodu choroby. Uznanie innych przyczyn zależy od sędziego. Jak z tej władzy korzystają sądy? ... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ZUS dyskryminuje przy podwyżkach

Zarząd i związki zawodowe zawarły porozumienie, w wyniku którego całym grupom pracowników nie podniesiono płac. Przyjęte zasady łamią prawo pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 grudnia 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała SN - III CZP 68/09

Za szkodę wyrządzoną wykonaniem nieprawomocnego nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, następnie uchylonego, wierzyciel nie ponosi odpowiedzialności na podst. art. 415 k.c., chyba że złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji i jego popieranie było zachowaniem zawinionym...

Wyrok WSA - I SA/Gd 561/09

W postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji organ podatkowy powinien zbadać czy w sprawie nie zaistniała którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 247 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. A w razie odmowy stwierdzenia nieważności w uzasadnieniu wydanej decyzji powinien wyjaśnić dlaczego w jego ocenie nie zaszła żadna z przesłanek, na które powoływała się strona wnosząca o stwierdzenie nieważności decyzji...

Przegląd prasy

Od karty przedpłaconej należy zapłacić podatek dochodowy

Wartość karty przedpłaconej, która jest znakiem uprawniającym do jej wymiany na towary lub usługi, podlega opodatkowaniu PIT... Gazeta Prawna

Rozporządzenie unijne precyzuje kody elektroniczne potrzebne do zwrotu podatku zapłaconego w innym państwie wspólnoty

Państwo członkowskie, które zwraca VAT podatnikowi z innego kraju UE, może wymagać dodatkowych informacji przedstawionych za pomocą kodów elektronicznych... Gazeta Prawna

Minister finansów, wydając interpretacje, powinien dostosowywać praktykę do wyroków sądów administracyjnych

Ordynacja podatkowa powinna jasno wskazywać, kiedy minister finansów powinien wydać ogólną interpretację podatkową. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę ministra finansów na konieczność zmiany przepisów dotyczących ogólnych interpretacji podatkowych... Gazeta Prawna

Na zawieszeniu oszukuje mało firm

Przedsiębiorcy mogą zawiesić działalność gospodarczą maksymalnie do 24 miesięcy. Firmy zawieszone mogą być kontrolowane tak jak podatnicy czynnie działający. Podatnicy, zgłaszając przerwę w biznesie, nadal go prowadzą i wystawiają fikcyjne faktury... Gazeta Prawna

Dług umorzony - wpis pozostaje

Upadły przedsiębiorca, choć uwolniony od długu, będzie nadal wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Każdy kurator jest funkcjonariuszem

Nieważne, czy jest się kuratorem sądowym społecznym czy zawodowym. Obaj podlegają szczególnej ochronie prawnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obowiązkowa zgoda użytkowników kart

Administratorem danych użytkowników imiennych przedpłaconych kart płatniczych jest bank, który te karty wystawia i obsługuje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Księgi albo zbyt jawne, albo nazbyt ukryte

W odpisach są dane finansowe właścicieli. W e-księgach jest mało informacji o przeszłości działki. Trudno dotrzeć do starych akt księgi wieczystej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 grudnia 2009

Informacje NetTAX

FISKUS A PRACOWNICZA WIGILIA

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym pragniemy zwrócić Państwa uwagę na problem rozliczania wydatków na organizację wigilijnego spotkania dla pracowników...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 935/2008

Przekazanie skumulowanych zysków spółki z o.o. na kapitał podstawowy spółki osobowej w ramach przekształcenia spółki oznacza pozostawienie tych zysków do dyspozycji wspólnikom spółki komandytowej (byłym wspólnikom spółki z o.o.) w formie udziałów, jakie posiadają oni w spółce komandytowej, a tym samym podlega opodatkowaniu jako przychód z udziału w zyskach osób prawnych...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1099/09

Przepis art. 41 ust. 12a ustawy o podatku od towarów i usług dotyczy tylko takich obiektów, które w pierwszej kolejności zaspakajają potrzeby bytowe przebywających w nim osób. Stawkę podatku od towarów i usług w obniżonej wysokości 7% przewidziano wyłącznie dla instytucji, których podstawową działalnością jest zakwaterowanie osób, a dopiero ubocznie, dodatkowo zagwarantowana jest opieka medyczna...

Przegląd prasy

Jak w PIT za 2009 rok uwzględnić koszty

Podatnik w swoim zeznaniu podatkowym może uwzględnić koszty uzyskania przychodów. Ich wysokość będzie zależała przede wszystkim od rodzaju uzyskiwanych przychodów. W rocznym zeznaniu podatkowym trzeba wykazać wszystkie osiągnięte w danym roku przychody... Gazeta Prawna

Mieszkania za złotówkę tylko do końca roku

Od nowego roku walne zgromadzenia spółdzielni będą mogły podejmować uchwały wprowadzające dodatkowe opłaty za wykup mieszkania. Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych... Gazeta Prawna

Do zwolnienia VAT będzie można powrócić

Firmy, które w tym roku przekroczą limit obrotów 50 tys. zł, dokonują rejestracji VAT. W związku z podwyżką limitu do 100 tys. zł będą mogły wrócić do zwolnienia w 2010 roku... Gazeta Prawna

Operator pocztowy będzie wybierany raz na 10 lat

Do świadczenia usług pocztowych wystarczy wpis w rejestrze operatorów pocztowych. Co 10 lat prezes UKE wyznaczy powszechnego operatora pocztowego, w drodze konkursu. Reklamacje za spóźnione listy i przesyłki pocztowe będziemy mogli wysyłać e-mailem... Gazeta Prawna

Mniej problemów z kasacjami

Pełnomocnicy więcej czasu przeznaczą na merytoryczną analizę problemu, a mniej na formułowanie zarzutów. To najważniejsze konsekwencje uchwały z 26 października 2009 r. pełnego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podstaw skarg kasacyjnych (sygn. I OPS 10/09)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ochrona znaku towarowego wiąże się z jakością

Dla uznania znaku towarowego za renomowany nie wystarczy, by był powszechnie znany. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 24 listopada 2009 r. Sprawa dotyczy sporu między dwiema firmami wydającymi czasopisma z krzyżówkami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracodawca nie może brać odcisków palców

Danych biometrycznych nie wolno wykorzystywać do kontroli czasu pracy. Pracodawca nie ma prawa pobierać odcisków palców od zatrudnionych, nawet za ich zgodą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kandydatów na biegłych będzie oceniać komisja

Kandydaci na biegłych będą oceniani przez komisję. Niegodny specjalista zostanie zawieszony, a stawki za opinie pozostają bez zmian. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt założeń nowej ustawy o biegłych sądowych jest już gotowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 grudnia 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna wydana z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 24 listopada 2009 r., sygn. IPPB1/415-670/09-4/MT

Otrzymanie przez wynajmującego lokal od najemcy czynszu należnego Wspólnocie Mieszkaniowej, do którego ponoszenia zgodnie z umową najmu zobowiązany jest najemca, nie powiększa przychodu wynajmującego podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 403/09

Określenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych w sposób uregulowany w art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. "d" u.p.t.u., stanowi zatem prawidłową implementację Dyrektywy 112 do krajowego porządku prawnego....

Przegląd prasy

Niektóre urzędy pracy nie mają pieniędzy na dotacje

Urzędy pracy, w których zabrakło pieniędzy na dotacje, muszą jednak na bieżąco rozpatrywać wnioski bezrobotnych o tę pomoc finansową... Gazeta Prawna

Polscy podatnicy będą składać skrócone e-deklaracje w systemie kontroli importu

ICS to nowy system, który ma obsługiwać elektronicznie przywozowe deklaracje skrócone oraz przyspieszyć wymianę informacji między urzędami celnymi UE... Gazeta Prawna

Operator internetu musi wystawić papierową fakturę

Faktura wydrukowana ze strony internetowej operatora nie daje podstaw do skorzystania z ulgi internetowej w PIT - potwierdza DGP Ministerstwo Finansów.... Gazeta Prawna

Fiskus zabrania odliczać VAT od aut

Izba Skarbowa w Bydgoszczy wydała dwie interpretacje dotyczące odliczania VAT. Jedna dotyczy paliwa do samochodów firmowych. Druga - rat leasingowych... Gazeta Prawna

Przyszli sędziowie rozpoczynają aplikacje

300 aplikantów rozpoczęło wczoraj naukę na nowej aplikacji ogólnej. Roczna edukacja jest dla najlepszych wstępem do zawodu sędziego lub prokuratora.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno walczyć zza krat z problemami prawnymi

Za więziennymi murami obok „branżowych” spraw, np. o ciasnotę w celach, są też takie jak na wolności: spadkowe, rozwodowe, mieszkaniowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowy egzamin na sędziego i prokuratora

Już nie przed oddzielnymi komisjami egzaminacyjnymi dla każdej apelacji (sądowej i prokuratorskiej), ale przed jedną, wspólną, powołaną przez ministra sprawiedliwości - tak szef resortu wyobraża sobie egzamin końcowy do zawodu sędziego i prokuratora... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tysiące spółdzielców nadal czekają na wykup

319 tys. osób nie przewłaszczyło się w spółdzielniach. Najwięcej wniosków dotyczy praw własnościowych. 118 tys. spółdzielców nie ma szans na własność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama