Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
Wycena Spółek w Excelu - Metoda Porównawcza
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - listopad 2009

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 listopada 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała SN - II PZP 6/09

Można żądać wznowienia postępowania na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie SK 18/05, w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 58 w zw. z art. 300 k.p. rozumiany w ten sposób, że wyłącza dochodzenie innych niż określone w art. 58 k.p. roszczeń odszkodowawczych związanych z bezprawnym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w zw. z art. 2 Konstytucji RP oraz nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, o ile prawomocne orzeczenie zostało ferowane wbrew normie prawnej zrekonstruowanej przez Trybunał Konstytucyjny z art. 58 k.p. w zw. z art. 300 k.p...

Wyrok NSA - II FSK 1008/2008

Wyłączenia przedmiotowe stosowania przepisu art. 253 Ordynacji podatkowej, przewidziane w art. 253b pkt 1 tej ustawy nie dotyczą "dodatkowego zobowiązania podatkowego" przewidzianego w art. 109 ust. 5 i 6 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym przed 1 grudnia 2008 r....

Przegląd prasy

Co zrobić przed końcem roku, aby skorzystać z ulg w PIT

Podatnicy, którzy chcą odliczyć w rocznym PIT ulgi podatkowe, mogą jeszcze w grudniu przekazać darowiznę czy oddać honorowo krew. Warto też przed końcem roku zadbać o odpowiednie dokumenty, które potwierdzą prawo do odliczeń... Gazeta Prawna

Pensja nauczyciela zależna od jego wkładu w pracę

Rząd zmotywuje do pracy nauczycieli przez wprowadzenie kolejnego stopnia awansu, tzw. lidera. Gminy domagają się likwidacji dodatków dla nauczycieli i podwyższenia pensum z 18 do 26 godzin. Urlopy dla poratowania zdrowia dla nauczycieli będą sfinansowane przez ZUS, a nie przez gminy... Gazeta Prawna

Kontrola ksiąg w miejscu ich przechowywania tylko wyjątkowo

Kontrola podatkowa może być przeprowadzona w miejscu przechowywania ksiąg, tylko gdy udostępnienie ich w siedzibie podatnika utrudni mu prowadzenie biznesu.... Gazeta Prawna

Faktury on-line nie dają prawa do ulgi internetowej

Podatnik, który chce skorzystać z ulgi internetowej w PIT, musi posiadać fakturę VAT. Jeśli operator oferuje tylko dostęp do faktury w internecie, odliczenia nie będzie. Zdaniem fiskusa i ekspertów, aby z ulgi skorzystać, trzeba posiadać fakturę papierową... Gazeta Prawna

Można odliczyć koszty leczenia i rehabilitacji

Niepełnosprawni oraz osoby, które ich utrzymują, mogą pomniejszyć dochód o wydatki na rekonwalescencję oraz rzeczy ułatwiające codzienną egzystencję.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Grunt nie podlega uldze meldunkowej

Jedynie sprzedaż budynku mieszkalnego, a nie całej nieruchomości, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1100/09)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wejdą i naprawią rury wbrew woli właściciela

Przedsiębiorstwa energetyczne, wodno-kanalizacyjne będą mogły wejść bez zgody właściciela na jego działkę, ale potem zapłacą odszkodowanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Blokada reprywatyzacji

Zawieszone latami postępowania bez szansy na finał. Rygorystyczne wymagania proceduralne. Potrzebne skuteczne rozwiązania prawne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 listopada 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 779/09

Wyłączenia przedmiotowe stosowania przepisu art. 253 Ordynacji podatkowej, przewidziane w art. 253b pkt 1 tej ustawy nie dotyczą "dodatkowego zobowiązania podatkowego" przewidzianego w art. 109 ust. 5 i 6 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym przed 1 grudnia 2008 r....

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 19 listopada 2009 r., sygn. IPPB1/415-629/09-3/ES

Koszt uzyskania przychodu z tytułu objęcia przez spółkę komandytową udziałów/akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci nieruchomości powinien zostać ustalony na zasadach określonych w art. 22 ust. 1e pkt 1 oraz ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla każdego wspólnika proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku spółki komandytowej....

Informacje NetTAX

Zakaz podwójnego opodatkowania dokapitalizowania spółek kapitałowych uwzględnia także podatek zapłacony przed akcesją Polski do WE

Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu (nazywany potocznie ETS-em) rozstrzygnął, że podatek od czynności cywilnoprawnych od pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez akcesją Polski do WE wyklucza dopuszczalność ponownego opodatkowania tych samych środków pieniężnych na etapie konwersji wierzytelności z tytułu pożyczki na udziały w spółce...

Przegląd prasy

Jak rozliczyć dochody zagraniczne

Polski podatnik musi rozliczyć w kraju wszystkie uzyskane w roku dochody, również zagraniczne. Aby od jednego dochodu nie płacić dwa razy podatku, trzeba zastosować odpowiednią metodę unikania podwójnego opodatkowania... Gazeta Prawna

Uczelnie nie będą zatrudniać na podstawie mianowania

Tylko osoby posiadające tytuł profesora mogą być zatrudnione na podstawie mianowania. - W ten sposób wprowadzimy system kontraktowego zatrudniania nauczycieli akademickich - mówi Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego... Gazeta Prawna

Fiskus ma prawo opodatkowywać prezenty

Darowizna w postaci prezentów świątecznych może być opodatkowana, gdy przekroczy limity kwot zwolnionych. Mikołajki, Boże Narodzenie, czyli okres wręczania prezentów, które otrzymujemy od rodziny i znajomych, może również zainteresować fiskusa... Gazeta Prawna

Spółkę z o.o. będzie można zarejestrować w ciągu 1 dnia

Do zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie potrzebny notariusz. Wniosek o wpis spółki do rejestru będzie można przesyłać drogą elektroniczną... Gazeta Prawna

Firma krzak pozostaje bezkarna

Skarbówka, która chce udowodnić nieuczciwej firmie działanie w szarej strefie, musi wezwać donosiciela na świadka. Kilka, czasami kilkanaście donosów dziennie wpływa do urzędów kontroli skarbowej (uks)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najem po zmarłym nie dla brata ani wnuka

Tylko konkubinat sąd zakwalifikował jako wspólne pożycie uprawniające do wstąpienia w najem po zmarłej osobie. Sąd Najwyższy podtrzymał stanowisko w tej kwestii zajęte już wcześniej (sygn. III CZP 99/09)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto odbierze góry śmieci od mieszkańców

Założenia do ustawy o porządku i czystości sprzyjają gminom i monopolistom, a ich praktyki już teraz piętnuje UOKiK. Jedno jest pewne: będzie drożej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Agencje nieruchomości kradną cudze oferty

Pośrednicy przejmują prywatne ogłoszenia. Tracą na tym sprzedający i wynajmujący. W tym roku z tego powodu ukarano 14 agentów. Małżeństwo z Warszawy chciało sprzedać mieszkanie o pow. 92 mkw. w stolicy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 listopada 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 190/09

Zastosowany przed 1 września 2005 r. środek egzekucyjny nie tylko przerwał bieg przedawnienia zobowiązania podatkowego, ale po przerwaniu termin ten biegł na nowo od dnia następnego, po zastosowaniu środka egzekucyjnego...

Wyrok WSA - I SA/Po 628/09

O usłudze ściągania długów możemy mówić m. in. wówczas, gdy dojdzie do zbycia wierzytelności, ale z możliwością jej zwrotu w razie nieskutecznej egzekucji, a ostateczne wynagrodzenie zależy od tego, czy dług zostanie wyegzekwowany. W tym ostatnim przypadku działania są podejmowane również w interesie zbywcy wierzytelności. Nie ma natomiast powodu, aby uznać zbycie wierzytelności za usługę podlegającą opodatkowaniu według stawki podstawowej, w sytuacji, gdy wierzytelność jest zbywana, a nabywca nabywa ją na własny rachunek i na własne ryzyko...

Przegląd prasy

ZUS: brak lekarzy powoduje opóźnienia w rentach

Do trzech miesięcy wydłużył się termin oczekiwania na badanie przez komisję lekarską osób ubiegających się o renty. ZUS nie prowadzi takich statystyk... Gazeta Prawna

80 proc. firm zakładanych za środki UE nie bankrutuje

Firmy, które są zakładane za środki z UE, są likwidowane zdecydowanie rzadziej niż pozostałe. Rząd opóźnia wypłaty dla instytucji szkoleniowych, które przyznają dotacje przedsiębiorcom... Gazeta Prawna

Na fakturze za korzystanie z sieci musi być wpisane nazwisko osoby, która ponosi wydatek

Osoba, która wynajmuje mieszkanie i ponosi wydatki na internet, może skorzystać z ulgi internetowej, jeśli na fakturze za sieć widnieje jej nazwisko... Gazeta Prawna

Internet nie chroni przed zapłatą podatku

Ministerstwo Finansów podsumowało kontrole podmiotów działających w internecie. Podatnicy nie rejestrują firm, zaniżają obroty oraz działają przez podstawione osoby... Gazeta Prawna

Żołnierz dorobi za zgodą przełożonego

Dodatkowa praca żołnierza nie będzie mogła być świadczona w firmach realizujących dostawy dla wojska... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opłaty sądowe: postrach radców i adwokatów

Rygory opłacania pism sądowych przez adwokatów i radców mogą zostać zniesione. Groszowa pomyłka nie przekreśli więc prawa do odwołania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wolno pobierać prowizji za wpłaty dokonane bilonem

Dla banków przyjmujących wpłaty nie ma znaczenia, czy pieniądze mają postać bilonu czy banknotów. Nie powinny one dyskryminować rozliczeń za pomocą monet... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prokuratorzy obawiają się roszczeń

Coraz więcej prokuratorów wykupuje polisy odpowiedzialności cywilnej. To efekt wejścia w życie nowych przepisów odszkodowawczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 listopada 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 388/09

Interpretacja indywidualna zawierać powinna ocenę stanowiska wnioskodawcy oraz uzasadnienie prawne tej oceny. Nie jest dopuszczalne, aby organ podatkowy uznał, że pogląd wnioskodawcy nie jest prawidłowy w całości, a następnie uzasadniając ocenę, potwierdził rozstrzygnięcie jedynie w części, bowiem w pewnym zakresie podzielił stanowisko zaprezentowane przez skarżącego. ...

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 18 listopada 2009 r., sygn. IPPB5/423-573/09-3/PJ

Koszt nabycia wynajmowanego budynku biurowego przeznaczonego do rozbiórki, należy traktować jako koszt produkcji w toku i w konsekwencji jako koszt bezpośrednio związany z przychodami ze sprzedaży mieszkań w obiekcie mieszkalnym, wybudowanym na miejscu rozebranego budynku biurowego, rozpoznawanym jako koszt uzyskania przychodów w momencie sprzedaży tych mieszkań....

Przegląd prasy

Doradcy podatkowi zdecydują o większej samodzielności w oddziałach regionalnych

Na zjeździe doradców podatkowych delegaci mogą podjąć decyzję o nadaniu większej samodzielności lub osobowości prawnej oddziałom regionalnym. Na to rozwiązanie musi się zgodzić parlament... Gazeta Prawna

VAT: Usługi będą rozliczane przez nabywcę

Od 2010 roku większość usług będzie opodatkowana w miejscu ich świadczenia, a nie tak jak teraz w miejscu siedziby usługodawcy... Gazeta Prawna

Inwestorzy oczekują zmiany przepisów

Opodatkowanie dochodów z giełdy nie przystaje do realiów rynku kapitałowego. Między fiskusem a maklerami trwa spór o rozpoznanie przychodów i kosztów. Problem może rozwiązać zmiana przepisów lub interpretacja ministerialna... Gazeta Prawna

Państwowa Inspekcja Pracy zaostrza walkę z zatrudnionymi na czarno

Inspektor pracy będzie wiedział, ilu pracowników zgłosiła do ZUS kontrolowana firma. Państwowa Inspekcja Pracy łatwiej wykaże, że pracodawca nielegalnie zatrudnia pracowników... Gazeta Prawna

Polskie porty morskie droższe przez podatek

Nie wiadomo, jaką stawką mają być objęte usługi związane z obsługą statków i ich ładunkami: zerową czy 22-procentową. Tracą na tym polskie porty i budżet... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przewoźnik pokryje straty za opóźnioną podróż

Będą nowe zasady dochodzenia odszkodowań od przewoźników osobowych - chodzi o pekaesy, inne autobusy oraz pociągi lokalne. Nowe zasady ma wprowadzić nowelizacja prawa przewozowego, którą przygotowało Rządowe Centrum Legislacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Magistrowie prawa mogą trafić do sądu

Projekty przepisów, które umożliwią absolwentom studiów prawniczych reprezentowanie stron przed sądami cywilnymi i administracyjnymi, trafią do pierwszego czytania w Sejmie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Inspekcja pracy dostanie od ZUS dane o firmach

Inspektor sprawdzi, ilu jest ubezpieczonych. Dane osobowe pozostaną chronione. Tam, gdzie są wypadki, będą i kontrole. Już w grudniu inspektorzy uzyskają dostęp do danych ubezpieczeniowych każdego przedsiębiorcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 listopada 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-174/2008

1) Artykuł 19 ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich wodniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku należy interpretować w ten sposób, że sprzedaż przez przedsiębiorstwo budowlane budynków wybudowanych na własny rachunek nie może stanowić „okazjonalnej transakcji związanej z obrotem nieruchomościami” w rozumieniu tego przepisu, jeżeli działalność ta stanowi bezpośrednie, stałe i niezbędne rozwinięcie jego działalności podlegającej opodatkowaniu. W tych okolicznościach nie ma konieczności badania in concreto, w jakim zakresie ta działalność polegająca na sprzedaży, rozważana odrębnie, obejmuje wykorzystanie towarów i usług, w odniesieniu do których powstaje obowiązek zapłaty podatku VAT....

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 19 listopada 2009 r., IPPB1/415-668/09-2/ES

Wypłacona pracownikowi - kierowcy dieta z tytułu odbywania podróży służbowej korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 updof do wysokości przysługującej pracownikom sfery budżetowej...

Przegląd prasy

Sprzedaż gruntów rolnych jest zwolniona z VAT

Przeznaczenie gruntu na potrzeby VAT ustala się zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, a nie z deklaracją nabywcy. Zgodnie z ustawą o VAT zwolnieniu podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę... Gazeta Prawna

Do sześciu miesięcy wymiana rzeczy bez PIT

Znajomi wymieniający się rzeczami używanymi o różnej wartości, które posiadają dłużej niż sześć miesięcy, nie muszą płacić podatku. Wymiana rzeczy używanych staje się coraz bardziej popularna i modna... Gazeta Prawna

Rolnicy nie otrzymają zwrotu całej akcyzy

Ministerstwo Finansów nie przekazało wojewodom pełnej kwoty środków na zwrot akcyzy rolnikom. Dostaną oni pieniądze, jeśli pojawią się oszczędności budżetowe... Gazeta Prawna

Fiskus nie odzyska nienależnego zwrotu

Osoby fizyczne mogą otrzymać zwrot części VAT za materiały budowlane. Fiskus nie ma podstaw do żądania zwrotu kwot wypłaconych w błędnej wysokości... Gazeta Prawna

Doradca podatkowy nie decyduje za klienta

Przepis, który pozwala ścigać doradców podatkowych za współsprawstwo, wymaga doprecyzowania. W obecnym kształcie jest nadużywany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Funkcjonariusz z HIV nie od razu musi trafić na bruk

Policjant, który jest nosicielem HIV, nie może być automatycznie zwalniany ze służby po stwierdzeniu obecności tego wirusa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trwają przygotowania do pocztowej rewolucji

Obawy emerytów i rencistów, którzy za pośrednictwem listonosza dostają pieniądze z ZUS, budzi przede wszystkim propozycja skreślenia z katalogu usług tzw. powszechnych przekazów pieniężnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Doradcy podatkowi ścigani jak przestępcy

Coraz częściej doradca podatkowy jest skazywany za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe razem ze swoim klientem. Urzędy skarbowe i urzędy kontroli skarbowej działają automatycznie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 listopada 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1034/09

Orzekając na podstawie art. 233 § 2 O. p. organ uznaje, że dla rozstrzygnięcia sprawy konieczne jest przeprowadzenie postępowania dowodowego w całości lub znacznej części, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji, organ odwoławczy powinien wskazać także okoliczności faktyczne, które należy zbadać przy ponownym rozpatrzeniu sprawy...

Uchwała SN - I UZP 5/09

Niewypłacone pracownikowi wynagrodzenie za pracę nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne...

Przegląd prasy

Jakie dochody trzeba wykazać w rocznym PIT

Podatnik, który zarobił choćby złotówkę w roku podatkowym, będzie musiał wykazać ją w rocznym zeznaniu podatkowym. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą sankcje karne skarbowe... Gazeta Prawna

Towar z prezentacji można zwrócić w ciągu 10 dni

Firmy coraz częściej oszukują klientów i nie informują ich o prawie do odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić kupiony na prezentacji towar bez podawania przyczyny rezygnacji. Na nieuczciwe firmy UOKiK może nałożyć karę w wysokości do 10 proc. ich rocznych przychodów... Gazeta Prawna

Świąteczny prezent od szefa podlega PIT

Wartość prezentu świątecznego otrzymanego od szefa jest przychodem pracownika. Tylko prezenty sfinansowane z funduszu socjalnego będą zwolnione z PIT do 380 zł. Również prezenty przekazywane kontrahentom powiększą ich przychód... Gazeta Prawna

Urzędnicy będą zatrudniani na jednolitych zasadach

Niektóre urzędy, m.in. kancelarie Prezydenta i Sejmu, nie informują o wolnych stanowiskach. Eksperci domagają się utworzenia jednolitych zasad zatrudniania wszystkich urzędników. Senatorowie przygotowali popierany przez rząd projekt ustawy wprowadzający przejrzysty nabór... Gazeta Prawna

Trzeba uważać na terminy i kruczki prawne

Nie ma sprawiedliwości w relacjach z fiskusem. Podatnicy mają krótkie i dolegliwe terminy, organy - miesiące na wydanie decyzji. To, że osoba fizyczna lub firma ma znacznie gorszą, czyli słabszą, pozycję niż organy podatkowe, nie stanowi dla nikogo zaskoczenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Państwo słono płaci za tragiczne pomyłki

Co rok miliony złotych idą na odszkodowania za niesłuszne areszty. Przybywa też podsądnych, którzy ucierpieli przez sędziowskie błędy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rejent poświadczy mimo śmierci spadkobiercy

Sprawy spadkowe można załatwić u notariusza także wówczas, gdy jeden z dziedziczących po danej osobie już nie żyje. Tak uznał Sąd Najwyższy (sygn. III CZP 89/09) w uchwale... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jest szansa na zwolnienie bonów z PIT

Prezydent chce, aby talony na zakupy były - tak jak gotówka i świąteczne paczki - nieopodatkowane. Złożył do Sejmu propozycję nowelizacji w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 listopada 2009

Informacje NetTAX

Projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym

Przegląd prasy

Polskie firmy nie dbają o ochronę wynalazków

Tylko 7 proc. przedsiębiorców rejestruje w Urzędzie Patentowym innowacyjne rozwiązania. Polski przedsiębiorca musi czekać średnio aż 3,5 roku na zarejestrowanie swojego wynalazku... Gazeta Prawna

Firmom będzie trudniej unikać wypłaty nadgodzin

Pracodawcy nieprawidłowo prowadzą ewidencję czasu pracy i nie przyznają wolnej niedzieli. Pracownikom trudno jest udowodnić, że pracowali w godzinach nadliczbowych... Gazeta Prawna

Nie wszystkie opłaty z kredytu będą kosztem

Przy dużej redukcji zapisów na akcje inwestorzy nie odliczą od przychodu ze sprzedaży instrumentów finansowych całości wydatków związanych z kredytem giełdowym... Gazeta Prawna

Ustawa hazardowa ułatwi fiskusowi kontrolę kont

Służba Celna sprawdzi podatników korzystających z hazardu internetowego. Skontrolowane będą konta bankowe, co pozwoli na sprawdzenie nie tylko przelewów z gier. Fiskus otrzyma więc informacje np. o darowiznach, które powinny być opodatkowane... Gazeta Prawna

Polska przegrała przed ETS

Zakaz odliczania składek zapłaconych za granicą ogranicza swobodę przedsiębiorczości i świadczenia usług. Tak orzekł wczoraj Europejski Trybunał Sprawiedliwości, odpowiadając na pytanie prejudycjalne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w sprawie Krzysztofa Filipiaka (C-314/08)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ukrainiec wjeżdża i znika

Żadna ze służb nie panuje nad tysiącami pracowników ze wschodu, którzy wjechali do naszego kraju. Pod Opolem inspektorzy pracy wykryli właśnie grupę pracowników z Ukrainy, którzy uprawiali sadzonki w jednym z gospodarstw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy pozwy zbiorowe będą prawniczym eldorado

Nowa instytucja może zmienić nie tylko system wymiaru sprawiedliwości, ale także rynek usług prawniczych, dając kancelariom szansę na dodatkowe zarobki. Uchwalona ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym wprowadzi możliwość wspólnego procesowania się o odszkodowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej zapłacimy za długi podatkowe

Podatnicy zapłacą wyższe odsetki od zaległości podatkowych. Fiskus łatwiej uzyska dane o osobach handlujących w Internecie. To najważniejsze zmiany wynikające z opublikowanych wczoraj (19 listopada 2009 r.) przez Ministerstwo Finansów założeń nowelizacji ordynacji podatkowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 listopada 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 673/09

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 143, poz. 1199) do przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. przed dniem 1 września 2005 r.) stosuje się przepis art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. A zatem zmieniony przepis art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej znajduje zastosowanie do przedawnienia zobowiązań podatkowych powstałych zarówno po dniu 1 września 2005 r., jak i do tych, które powstały przed tą datą i istniały w dniu 1 września 2005 r....

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna wydana z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach dnia 9 listopada 2009 r., sygn. IBPBII/1/415-715/09/BJ

Zwrot kosztów wydatków na korzystanie z sanitariatów i toalet w czasie podróży służbowej kierowcy międzynarodowego transportu drogowego, na terenie UE, w zryczałtowanej kwocie 5 euro/dobę będzie podlegał w całości zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Przegląd prasy

Mimo ułatwień firmy nie szkolą pracowników

Pracodawcy mają prawo do 9,3 tys. zł przeznaczonych na szkolenie pracownika. Firmy mające trudności finansowe mogą ubiegać się o refundację kosztów szkolenia... Gazeta Prawna

Nie tylko producenci żywności powinni korzystać ze zwolnienia VAT

Zwolnienie z VAT dotyczące darowizn żywności na cele charytatywne dotyczy tylko producentów. Rzecznik praw obywatelskich zapytał ministra finansów, czy takie ograniczenie było zamierzone, czy to tylko przypadek... Gazeta Prawna

Holendrzy zapłacą za jazdę autem

W Holandii zamiast dorocznego podatku od samochodów zostanie wprowadzony podatek od każdego przejechanego kilometra... Gazeta Prawna

Ochronę da nowa, a nie zmieniona interpretacja

Zdaniem sądów tylko interpretacja podatkowa chroni wnioskującego o jej wydanie. Odpowiedź na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie zabezpiecza podatnika... Gazeta Prawna

Kto na szefa prokuratury

Termin zgłoszeń upływa z końcem listopada, a wciąż brak chętnych na to stanowisk... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokat nie na telefon

Adwokaci żądają niszczenia nagrań rozmów z klientami, ale podsłuchy nie są dla nich problemem. Przez telefon ważnych spraw nie omawiają... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie mniej bubli w prawie pracy

Wspólna akcja PIP i „Rz” zakończona. Ponad 100 przepisów prawa pracy wymaga zmiany. Problemy z regulacjami mają i szefowie, i podwładni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nasza-Klasa musi chronić tożsamość

Zdjęcia umieszczone na portalu społecznościowym mogą być uznane za dane osobowe - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 listopada 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 296/09

Fakt pokrywania przez spółkę z o.o. wydatków na dojazd z miejsca zamieszkania członka zarządu do siedziby spółki i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania związanego z tymi dojazdami powoduje postanie przychodu po stronie członka zarządu....

Wyrok WSA - III SA/Wa 851/09

Warunek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, od którego uzależniona jest możliwość obniżenia podstawy opodatkowania (a w konsekwencji obniżenie podatku należnego) stanowi środek krajowy naruszający w nadmiernym stopniu cele i treść Dyrektywy 112. Brak jego spełnienia powoduje obciążenie ciężarem VAT - podatnika w oderwaniu od jego rzeczywistej sytuacji podatkowej. Z tych względów art. 29 ust. 4a u.p.t.u. jest sprzeczny z prawem wspólnotowym....

Przegląd prasy

Kiedy pracownik otrzyma nagrodę

Jeżeli w przepisach płacowych zostały ustalone konkretne i obiektywne przesłanki nabycia prawa do danego składnika wynagrodzenia, to w przypadku ich spełnienia pracownik może się domagać jego wypłaty... Gazeta Prawna

Firmy chcą od menedżerów milionowych odszkodowań

Zwalniani prezesi i menedżerowie zwiększają przed odejściem wysokość odpraw. Straty finansowe firm wynikające z działań zwalnianych menedżerów sięgają setek milionów zł... Gazeta Prawna

Wspólnik rozliczy umowę ze spółką indywidualnie

Zawarcie umowy ze spółką przez wspólnika powoduje powstanie przychodu po stronie tego wspólnika oraz kosztu podatkowego po stronie pozostałych wspólników spółki... Gazeta Prawna

Dłużnik zlicytuje miejsce hipoteczne w internecie

Będzie można obracać miejscami powstałymi po spłacie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Zakup miejsca hipotecznego ułatwi uzyskanie kredytu osobom nieposiadającym nieruchomości... Gazeta Prawna

Gmina nie wybuduje powiatowego chodnika

Zakład budżetowy jednostki terytorialnej nie ma prawa startować w przetargach - wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej firm nie zapłaci VAT

Wzrośnie limit obrotów uprawniający do zwolnienia. Nie wszystkim opłaca się jednak z niego korzystać. Obecnie limit wynosi 50 tys. zł rocznie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy jednak nie będą rozliczać pracowników

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych chce, by nowela ustawy o PIT trafiła do kosza. Wczoraj (17 listopada 2009 r.) członkowie tej komisji pozytywnie zaopiniowali uchwałę Senatu o odrzuceniu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. PIT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kogo w przyszłym roku sprawdzi inspekcja pracy

Znamy plany kontroli PIP w 2010 r. Najwięcej będzie ich w budownictwie. Pod lupą znajdą się stosujący pakiet antykryzysowy. Na wczorajszym posiedzeniu Rady Ochrony Pracy PIP ujawniła program swoich działań kontrolnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 listopada 2009

Informacje NetTAX

Aport a VAT

W kolejnej odsłonie niekończącej się telenoweli o walce fiskusa z polskim podatnikiem ten ostatni zyskuje sojusznika w postaci wymiaru sprawiedliwości. Taką oto pomocną dłoń polskiemu podatnikowi, wyciągnął ostatnio Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu......

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna wydana z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy dnia 6 listopada 2009 r., sygn. ITPB2/415-678/09/ENB

Nagrody, w wysokości nie przekraczającej kwoty 760 zł, przyznawane w konkursach organizowanych i emitowanych na ogólnodostępnych stronach internetowych, czyli takich, do których swobodny dostęp ma każda osoba pełnoletnia, i każda z nich może wziąć udział w ogłoszonym konkursie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-441/08

Artykuł 5 ust. 3 tiret drugie dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału, w brzmieniu zmienionym Aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, wymaga, aby przy obliczaniu podstawy opodatkowania podatkiem kapitałowym podwyższenia kapitału spółki w drodze konwersji pożyczek zaciągniętych przez tę spółkę przed przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na udziały, w sytuacji gdy konwersja miała miejsce po przystąpieniu, uwzględniać wcześniejsze opodatkowanie tych pożyczek na podstawie obowiązującego wówczas ustawodawstwa krajowego...

Informacje NetTAX

Zmiany PWKiU i PKD

Od dnia 1 stycznia 2011 r. do celów podatkowych zastosowanie będzie miała Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) Zgodnie z par. 3 powołanego rozporządzenia do celów: opodatkowania podatkiem od towarów i usług - pkt 1; opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej - pkt 2; poboru akcyzy i obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy na terytorium kraju do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się PKWiU z 1997 r. Po tej dacie, tj. od początku 2011 r., należy stosować znowelizowaną klasyfikację mającą na celu dostosowanie przepisów ustawy o VAT do nomenklatury oraz symboli statystycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2008 r. wprowadzonej wyżej cytowanym rozporządzeniem.....

Przegląd prasy

Trudniej będzie wyłudzić orzeczenie o niepełnosprawności

Rząd chce uszczelnić system orzekania o stopniu niepełnosprawności. Trudniej będzie uzyskać takie orzeczenie bez badania... Gazeta Prawna

Nie ma już pieniędzy na migrujących pacjentów

W tym roku na pokrycie kosztów leczenia przyjezdnych pacjentów w NFZ zabraknie 100 mln zł. W 2010 roku szpitale mają szybciej dostać pieniądze za leczenie pacjentów, spoza ich rejonu... Gazeta Prawna

Od 2010 roku wzrosną stawki karty podatkowej

W przyszłym roku wzrosną stawki podatku dla przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej. Średnio będzie to wzrost o kilkanaście złotych w porównaniu ze stawkami obowiązującymi obecnie... Gazeta Prawna

Sądy pozwalają korzystać z ulgi mieszkaniowej

Sprzedaż nieruchomości nabytej do końca 2006 roku może być zwolniona z podatku. Według organów skarbowych nie ma ulgi, gdy podatnik kupił kolejny dom w innym kraju UE... Gazeta Prawna

Za wyjątkowo trudną pracę należy się pomostówka

Zatrudnieni w szczególnych warunkach lub charakterze mogą przechodzić na emerytury pomostowe. Dotyczy to kobiet w wieku 55 lat i mężczyzn w wieku 60 lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmę lepiej zawiesić w lutym

Przedsiębiorcy, którzy zawieszą działalność w grudniu lub styczniu, stracą ubezpieczenie chorobowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odszkodowanie według nowych norm

Rekompensata za wydanie przed laty wadliwej decyzji przyznaje się według przepisów z chwili uprawomocnienia się decyzji stwierdzającej tę wadliwość... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szybka gotówka dla ofiar wypadków

Pieniądze dla poszkodowanych w tydzień. Zabezpieczeniem polisa OC sprawcy. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić przepisy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 listopada 2009

Interpretacja organów podatkowych

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 5 listopada 2009 r., sygn. IPPB2/415-518/09-4/MS

W przypadku umorzenia udziałów wspólników spółki z .o.o., będących osobami fizycznymi, spółka w celu poprawnego wywiązania się z obowiązków płatnika, powinna zwrócić się z pisemnym zapytaniem do wspólnika - osoby fizycznej o podanie jakie koszty uzyskania przychodów znajdą zastosowanie w jego przypadku, po to, aby prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Go 273/2009

W stanie prawnym, obowiązującym przed wejściem w życie art. 68 § 3 Ordynacji podatkowej w nowym brzmieniu, dodatkowe zobowiązanie podatkowe powstałe na skutek wydania i doręczenia decyzji zawierającej rozstrzygnięcie o ustaleniu tego zobowiązania, opartej na przepisach art. 27 ust. 5, 6 i 8 ustawy o VAT , nie powstanie, jeżeli taka decyzja została doręczona po upływie trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zaistniały zdarzenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego...

Przegląd prasy

Gdy łamane są prawa pracownicze

W dobie kryzysu gospodarczego pracodawcy coraz częściej naruszają przepisy kodeksu pracy, m.in. z powodu gorszej kondycji finansowej... Gazeta Prawna

Po nowym roku znikną legitymacje ubezpieczeniowe

Tylko do końca tego roku ZUS będzie wydawał legitymacje ubezpieczeniowe. Te, które do tego czasu zostaną przekazane pracownikom, zachowają ważność w 2010 roku i nadal będą potwierdzać prawo do leczenia... Gazeta Prawna

Nawet o 500 tys. mniej dzieci otrzymuje zasiłek rodzinny

Maleje liczba uprawnionych do zasiłków rodzinnych, bo nie zmieniło się kryterium dochodowe. W listopadzie tego roku nawet pół miliona dzieci mogło stracić prawo do świadczeń rodzinnych... Gazeta Prawna

Fiskus może zażądać PIT od karty podarunkowej

Coraz więcej firm oferuje pracownikom karty przedpłacone o wartości do 380 zł. Zdaniem firm oferujących karty są one zwolnione z podatku jako środki pieniężne... Gazeta Prawna

Pobieranie plików MP3 nie jest przestępstwem

Za ściąganie muzyki czy filmów z Internetu nikt w Polsce nie trafi do więzienia. Za udostępnianie plików można jednak się tam znaleźć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kłopot z VAT w branży finansowej

Po wejściu w życie noweli ustawy o VAT likwidującej odniesienie do klasyfikacji statystycznych banki i firmy ubezpieczeniowe mogą płacić więcej za usługi pomocnicze, z których korzystają, np. za telemarketing... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Powrót do pracy może kosztować

Firmy, które w kryzysie zwolniły pracowników, przyjmują ich ponownie. Powrót nie zawsze jest łatwy - czasem szef żąda zwrotu odprawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyrok sądu arbitrażowego nie wszędzie wiążący

Orzeczenie zagranicznego sądu oddalające skargę w sprawie uchylenia wyroku sądu arbitrażowego nie podlega uznaniu w Polsce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 listopada 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 630/09

Nowelizacja u.p.t.u. od dnia 1 grudnia 2008 r., polegająca na wprowadzeniu przepisów art. 14 ust. 9b-9f u.p.t.u., stanowi wyłącznie doprecyzowanie kwestii technicznych, a więc komu, w jaki sposób i na jaki rachunek bankowy należy dokonać zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W związku z tym byłym wspólnikom rozwiązanych spółek cywilnych także przed wspomnianą nowelizacją przysługiwało prawo do żądania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wykazanego w deklaracji za ostatni okres, w jakim spółka cywilna była zarejestrowana jako podatnik VAT czynny...

Interpretacja organów podatkowych

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 30 października 2009 r., sygn. IPPB4/415-522/09-2/JK2

Do ulgi meldunkowej przy zbyciu nieruchomości nabytej w okresie 1 stycznia 2007 r. - 31 grudnia 2007 r. uprawnia tylko zameldowanie na pobyt stały, albowiem ustawodawca wskazał wprost właśnie pobyt stały w ustawie podatkowej, chociaż w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych wyróżnia się dwie formy zameldowania tj. zameldowanie na pobyt stały i czasowy. Z tego względu zameldowanie na pobyt czasowy, nawet na okres dłuższy niż 12 miesięcy, nie uprawnia do ulgi meldunkowej.....

Przegląd prasy

Zasiłek chorobowy: starsi pracownicy nie będą dyskryminowani

Pracownicy bez względu na to, ile mają lat, będą mieli wyliczany zasiłek za czas pobytu w szpitalu według tej samej reguły. Rząd chce, żeby niemal każdy ubezpieczony za czas pobytu w szpitalu otrzymywał zasiłek chorobowy w kwocie odpowiadającej 80 proc. podstawy wymiaru... Gazeta Prawna

Przy podwyższeniu kapitału spółka odliczy wartość otrzymanych wcześniej pożyczek

Spółki pomniejszą podstawę opodatkowania przy podwyższeniu kapitału zakładowego, o opodatkowaną przed przystąpieniem Polski do Unii pożyczkę zamienianą następnie na ten kapitał... Gazeta Prawna

Podatek od nieruchomości można naliczać dopiero od wpisania zmian w ewidencji gruntów

Dopiero po wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów można zamiast podatku rolnego naliczać podatek od nieruchomości... Gazeta Prawna

Podatnik nie zapłaci za lokaty antypodatkowe

Codzienna kapitalizacja odsetek od lokat bankowych pozwala uniknąć 19-proc. PIT. Bank nie pobiera podatku od takich odsetek, bo jego wartość po zaokrągleniu wynosi 0 zł... Gazeta Prawna

Poczta odpowie za spóźnioną przesyłkę faktur

Będzie można składać na poczcie reklamację, gdy nie dojdzie do nas na czas list zwykły albo priorytet. Klient jednak będzie musiał wykazać, że naprawdę doszło do opóźnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Egzamin adwokacki – coraz częściej do poprawki

W Lublinie na zakończenie aplikacji adwokackiej zdał co trzeci ze startujących. W Warszawie nie zdał go co piąty. Wyniki z tych dwóch miast pokazują jednak, że czasy, w których wszyscy aplikanci z sukcesem kończyli szkolenie egzaminem zawodowym, raczej się skończyły... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po zgodę budowlaną będzie bliżej

Gminy, tak jak przed laty, będą mogły wydawać pozwolenia na budowę. Takie rozwiązanie proponują posłowie. Pomysł krytykują powiaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ustawa alimentacyjna w wielu punktach niekonstytucyjna

Zasady obliczania dochodu rodziny i odbierania praw jazdy dłużnikom alimentacyjnym, wymagają nowelizacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 listopada 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1254/09

Świadczeniem wzajemnym zakładu ubezpieczeń spełnianym w zamian za uiszczaną składkę nie jest odszkodowanie w ubezpieczeniach majątkowych bądź suma ubezpieczenia w ubezpieczeniach osobowych, a ponoszenie ryzyka ich wypłaty, czyli zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej. Korzyści jakie może osiągnąć ubezpieczony w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia na jego rzecz nie są jedynie potencjalne. Stają się one wymierne, a nie hipotetyczne już w dacie zapłacenia składki (wykupienia polisy)...

Interpretacja organów podatkowych

Idywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana przez Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 30 pażdziernika 2009 r., sygn. IPPB4/415-522/09-3/JK2

Poniesiony wydatek związany z wypłatą zachowku nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia, jak również nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku. Podkreślenia wymaga fakt, że nabycie nieruchomości w drodze dziedziczenia nie jest uzależnione od wypłacenia zachowku. Zachowek nie obciąża nabytej nieruchomości, lecz stanowi osobiste zobowiązanie podmiotu względem osób pominiętych w testamencie. Zatem wartość wypłaconego zachowku nie będzie miała wpływu na wysokość podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości.....

Przegląd prasy

Nie sprawdziły się rządowe programy antykryzysowe

Po dopłaty do kredytów dla tracących pracę zgłosiło się zaledwie 631 osób. Kilkadziesiąt firm jest zainteresowanych uzyskaniem dopłat do wynagrodzeń dla pracowników... Gazeta Prawna

Prowadzenie kasyn będzie koncesjonowane

Działalność w zakresie gier cylindrycznych, w karty, w kości oraz na automatach będzie mogła być prowadzona wyłącznie na podstawie udzielonej koncesji na prowadzenie kasyna gry... Gazeta Prawna

Od przyszłego roku zapłacimy więcej za olej opałowy

Od 2010 roku wzrosną stawki na niektóre wyroby energetyczne, w tym węgiel, koks i olej opałowy. Z wyjątkiem tego ostatniego wyroby te są jednak w Polsce zwolnione z akcyzy... Gazeta Prawna

Firma nie zapłaci za niezamówiony towar

Zagraniczni importerzy często wysyłają towar, którego polski odbiorca nie zamawiał. Polscy przedsiębiorcy mogą odmówić przyjęcia towaru oraz pokrycia należności celnych... Gazeta Prawna

Wpłaty z tytułu 1 procentu znów pobiły rekord

Ponad 7,3 mln osób, czyli 28 proc. ogółu podatników, przekazało w sumie 380 mln zł na szczytny cel... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokat z abonamentu poradzi i zastąpi klienta przed sądem

Na polski rynek powoli wchodzi nowa forma biznesu prawniczego: świadczenie usług prawnika w zamian za zryczałtowaną miesięczną opłatę. Pomysł przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie nowy wójt, ale stara rada gminy

Premier będzie mógł powoływać osoby zastępujące wójta w sytuacji, gdy ciążą na nim zarzuty kryminalne i został zawieszony w swoich obowiązkach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto zapłaci za operację za granicą

9 mln zł wydał w 2009 r. NFZ na leczenie za granicą. Wciąż czytamy apele o pomoc na ten cel. Unijna dyrektywa zmieni zasady kuracji w UE... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 listopada 2009

Informacje NetTAX

1% zyskuje na popularności

W tym roku zdecydowanie więcej podatników skorzystało z możliwości przekazania 1% podatku na rzecz organizacji charytatywnych....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 575/09

W razie zastosowania tzw. doręczenia zastępczego decyzji podatkowej, termin do wniesienia odwołania należy liczyć od dnia następującego po dniu uznania decyzji za doręczoną zgodnie z art. 150 Ordynacji podatkowej. Ewentualny późniejszy odbiór takiej decyzji nie ma wpływu na termin do wniesienia odwołania...

Wyrok WSA - I SA/Rz 739/09

Z art. 254 ust. 2 TWE wynika, że rozporządzenie może wywoływać skutki prawne wyłącznie jeśli zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W stosunku do państwa członkowskiego, którego język jest językiem urzędowym Unii, prawidłowa publikacja rozporządzenia wspólnotowego oznacza publikację tego aktu w tym języku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej...

Przegląd prasy

Gmina wypłaci wynagrodzenie za opiekę prawną

Opiekun prawny może ubiegać się w gminie o świadczenie, ale wcześniej sąd musi zadecydować, czy mu ono przysługuje... Gazeta Prawna

Niemal połowa internautów chce podatku od słodzonych napojów gazowanych

Pomysł dodatkowego opodatkowania słodzonych napojów gazowanych zyskuje na popularności. Popiera go niemal połowa czytelników DGP... Gazeta Prawna

1 stycznia 2010 r. za paczkę papierosów zapłacimy o 33 grosze więcej

Od przyszłego roku wzrośnie akcyza na papierosy z obecnych 138,50 zł do 146,83 zł. Będzie to oznaczać wzrost ceny paczki papierosów o 33 grosze... Gazeta Prawna

Kontroli było mniej, wykrytych nadużyć więcej

Inspektorzy skarbowi sprawdzają podatników zgodnie z planem ze stycznia 2009 r. Kontroli było mniej niż w 2008 roku, ale wykrytych nieprawidłowości znacznie więcej... Gazeta Prawna

Podwyższasz cenę, masz zaległość

Firma, która zmieniła warunki umowy i dostała większą kwotę od klienta, musi zrobić wsteczną korektę VAT... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W reklamie nie wolno wprowadzać konsumenta w błąd

Chociaż w tekście reklamowym można nieco przesadzać, telewizyjna reklama "Tylko Colgate Total 12 zwalcza 12 problemów jamy ustnej" nie obroniła się w sądzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wszyscy chorujący dostaną 80-proc. zasiłek

Zasiłek nie będzie obniżany do 70 proc. podstawy wymiaru w okresie, kiedy ubezpieczony przebywa w szpitalu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Adwokat na etacie, radcy już nie będzie

Możliwe będzie zatrudnienie w firmie i w urzędzie. Umowę o pracę adwokata skontroluje samorząd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 listopada 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 826/2008

Przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonanej w dniu 12 listopada 2002 r. na spłatę kredytu zaciągniętego w dniu 25 lipca 2002 r. na zakup innej nieruchomości nabytej w dniu 16 lipca 2002 r. nie mieści się w katalogu wydatków wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 32 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym w 2002 r....

Przegląd prasy

UE wesprze osoby starsze i niepełnosprawnych

W 2010 roku będzie więcej unijnych szkoleń dla tzw. grup trudnych. Większymi środkami będą dysponować powiaty o najwyższej stopie bezrobocia. PARP przyzna dotacje na szkolenia otwarte o tematyce technicznej... Gazeta Prawna

Interpretacja organów podatkowych

Idywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana przez Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 27 października 2009 r. sygn. IPPB1/415-646/09-2/AM

Wniesienie do nowo utworzonej spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności z tytułu udzielonej osobie trzeciej oprocentowanej pożyczki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych...

Przegląd prasy

Firmy chcą zmian w opodatkowaniu świadczeń dla pracowników

Przepisy dotyczące zasad opodatkowania pozapłacowych świadczeń pracowniczych są niejasne i niespójne. Tak uważa ponad 50 proc. firm polskich i zagranicznych... Gazeta Prawna

Podatnicy zapłacą ryczałt ewidencjonowany od wynajmu według jednolitej 8,5-proc. stawki

Od przyszłego roku ryczałt z najmu wyniesienie 8,5 proc. bez względu na wysokość przychodów. Przekroczenie w 2010 roku przychodów z najmu przez osoby prywatne o równowartości 4 tys. euro nie wpłynie na wysokość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym... Gazeta Prawna

Nawet bez e-podpisu będzie można złożyć roczny PIT

Za 2009 rok złożymy przez internet bez e-podpisu PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Podatnicy nie złożą jednak elektronicznie korekty zeznania rocznego... Gazeta Prawna

Nieuczciwa firma zapłaci wysokie odszkodowanie

Bezprawnie zwolniony ma tylko kilka dni na odwołanie do sądu. Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony musi się odwołać do sądu od wypowiedzenia umowy w ciągu siedmiu dni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatek od każdej wypłaty odsetek

Posiadacze jednodniowych lokat nie będą musieli dopłacać daniny ani nawet wykazywać jej w rocznym zeznaniu. Wbrew doniesieniom niektórych mediów oszczędności osób fizycznych ulokowane na lokatach jednodniowych nie są przez prawo traktowane inaczej niż te na lokatach 12-miesięcznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jednoręcy bandyci mogą stanąć gdzie indziej

W zezwoleniu na grę na automatach o niskich wygranych można zmieniać ich lokalizację. Uchwała tej treści została podjęta przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. II GPS 2/09) na wniosek jego prezesa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pomoc dla Ukrainy na granicy prawa

Samorządy chcą pomagać sąsiadom w walce z grypą. Nie mają podstawy w przepisach, by to robić. Wykorzystują kruczki prawne, rozliczając wsparcie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 listopada 2009

Informacje NetTAX

Co ma się stać w prima aprilis z Ordynacją podatkową?

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia nowelizacji Ordynacji podatkowej, które miałyby zacząć obowiązywać 1 kwietnia 2010r. Zgodnie z nimi w najbliższym czasie możemy się spodziewać wprowadzenia kilku zmian. Dotyczyć one będą uproszczenia formy publikacji struktur logicznych konkretnych deklaracji i podań, podwyższenia stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych do 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego powiększone o 2 punkty procentowe, ale nie mniej niż 8%...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 636/08

W myśl art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 69/335/EWG państwa członkowskie zwolnią z podatku kapitałowego operacje inne niż określone w art. 9, które w dniu 1 lipca 1984 r. były zwolnione z podatku lub opodatkowane stawką 0,50 % albo niższą...

Wyrok NSA - II FSK 778/08

Do ustalenia dochodu i wymierzenia zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 20 ust. 3 p.d.o.f. może dojść tylko wtedy, gdy organ podatkowy z jednej strony rozporządza materiałem dowodowym potwierdzającym wysokość poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia...

Przegląd prasy

Co grozi za zatajanie dochodów

Podatnik, który ukrywa dochody i zostanie na tym procederze przyłapany, musi liczyć się z konsekwencjami karnymi skarbowymi oraz dodatkowym 75-proc. PIT... Gazeta Prawna

Rośnie nielegalny handel długami w internecie

Nie ma przepisów regulujących działalność internetowych giełd długami. Do internetowej giełdy trafiają nieistniejące i spłacone już wierzytelności. Wierzyciel nie musi przedstawiać dokumentów potwierdzających istnienie długu... Gazeta Prawna

OFE po zmarłych klientach wypłaciły bliskim 570 mln zł

OFE wypłacają rodzinom zmarłych członków gotówkę lub pieniądze na emeryturę. Klienci OFE powinni sprawdzić, czy wskazali osoby, które mają po nich dziedziczyć... Gazeta Prawna

Kryzys wymusił zmiany w podatkach

Na 45 zbadanych państw w 40 wprowadzono zmiany podatkowe w związku z kryzysem. Większość zmian ma łagodzić obciążenia fiskalne i pobudzić aktywność podatników. Obniżka podatków nastąpiła głównie w obszarze VAT i CIT... Gazeta Prawna

Aplikanci radcowscy mają nowy regulamin szkolenia

Grupy patronackie oraz wynagrodzenia za patronat - to pomysły samorządu radcowskiego na rozwiązanie kłopotu z masą aplikantów. Znalazły się w nowym, uchwalonym w październiku regulaminie aplikacji radcowskiej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą pieniądze na promocję firm

Przedsiębiorca, który weźmie udział w branżowym programie promocji, będzie mógł uzyskać nawet 300 tys. zł pomocy. Na program promocji ogólnej maksymalna dotacja sięgnie 25 tys. zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pozwy zbiorowe najwcześniej za pół roku

Sejm uchwalił ustawę, która pozwoli poszkodowanym, np. w katastrofie, na wspólne dochodzenie odszkodowań. Wejdzie ona jednak w życie później -www.po nie po dwóch miesiącach od ogłoszenia, jak pierwotnie planowano, ale po sześciu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Leniwy Sejm wstrzyma wykup mieszkań

Tracą ważność przepisy o tzw. wykupie za złotówkę. Posłowie nie uchwalili nowych uregulowań. Od nowego roku przekształceń nie będzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 listopada 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1005/09

Zwolnienie przewidziane w poz. 11 załącznika nr 4 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące usług kulturalnych należy interpretować nie w kontekście klasyfikacji statystycznej, lecz w duchu przepisów VI Dyrektywy. Stąd też nie może być ono stosowane wobec podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą nakierowaną na systematyczne osiąganie zysku, nie mającą nic wspólnego z działalnością niekomercyjną prowadzoną w interesie publicznym w zakresie usług kultury...

Wyrok WSA - I SA/Kr 1132/09

Termin na złożenie zgłoszenia SD-Z1, określony w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest terminem materialnym, a więc niedopuszczalne jest orzekanie w przedmiocie jego przywrócenia. Niedopuszczalność ta obejmuje zarówno podjęcie rozstrzygnięcia o przywróceniu terminu, jak też odmowę jego przywrócenia. Skoro termin prawa materialnego jest nieprzywracalny, to nie może być prowadzone postępowanie w celu zbadania istnienia okoliczności uzasadniających przywrócenie tego rodzaju terminu...

Przegląd prasy

Unia zgodziła się na wyższy limit dla podatnikow zwolnionych z rozliczania VAT

Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na podniesienie limitu zwolnienia podmiotowego VAT z 50 tys. zł do 150 tys. zł... Gazeta Prawna

Kopie faktur można przechowywać na dysku

Przepisy nie zabraniają przechowywania kopii papierowych faktur VAT w systemie komputerowym... Gazeta Prawna

Koszty transportu podwyższają podstawę naliczenia cła

Koszty transportu doliczane są do wartości celnej towaru, od której naliczane jest cło płacone przez kupującego... Gazeta Prawna

Resort nie chce, by opłata planistyczna była kosztem

Przy zbyciu nieruchomości można uwzględnić koszty uzyskania przychodów. Według Ministerstwa Finansów kosztem podatkowym nie jest opłata planistyczna... Gazeta Prawna

Były matematyk nie może być księgowym w szkole

Nauczyciel, który zdecyduje się przejść na świadczenie kompensacyjne (rodzaj emerytury pomostowej przewidzianej dla tej grupy zawodowej), musi się rozstać z oświatą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy cywilne: nowe rygory

Lista zmian w nowelizacji jest długa, ale z najśmielszych posłowie zrezygnowali. Ma je uchwalić Sejm na tym posiedzeniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy komornikowi należy się prowizja

Jeśli dłużnik po zawiadomieniu go o wszczęciu egzekucji wpłaci należność bezpośrednio do rąk wierzyciela, komornikowi wolno ściągnąć od dłużnika 5 proc. tej kwoty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bloger nie zasłoni się tajemnicą dziennikarską

Prywatne strony wyłączone spod definicji prasy. Internetowi autorzy ujawnią swoich informatorów. E-dzienniki będą rejestrowane tylko dobrowolnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 listopada 2009

Przegląd prasy

Rząd: mniej na wynagrodzenia firm szkoleniowych

Na zarządzanie unijnym projektem szkoleniowym w 2010 roku nie będzie można przeznaczyć więcej niż 20 proc. jego całkowitej wartości. Zyskają na tym uczestnicy szkoleń... Gazeta Prawna

Co 10 firma bez dopłat za pracę młodocianych

W tym roku firmy zatrudniły 122 tys. młodocianych w zamian za refundację ich wynagrodzeń. Pracodawca otrzyma 123,26 zł miesięcznie z tytułu refundacji pensji młodocianego... Gazeta Prawna

Paczki pocztowe zostaną sprawdzone

Celnik przeprowadzi rewizje, ustali wartość towarów znajdujących się w przesyłce pocztowej, a następnie dokona adnotacji o przeprowadzeniu rewizji... Gazeta Prawna

Jednostki budżetowe stracą zyski

Likwidacja rachunków dochodów własnych spowoduje zmniejszenie dochodów jednostek. W wyniku tych zmian jednostki nie będą zainteresowane realizacją dodatkowych zadań... Gazeta Prawna

Wolna droga do podwyżek

Już w przyszłym roku firmy powinny same ustalać, o ile wzrosną w nich płace - uznał rząd. Rada Ministrów przyjęła 3 listopada 2009 r. projekt ustawy uchylającej ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania wynagrodzeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przez dziesięć lat można żądać wyrównania aportu

Jeśli przedmiot wniesiony aportem miał wady, spółka może się domagać wyrównania różnicy między jego wartością aportu a wartością zbywczą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Premier musi wiedzieć, co zrobić z mieniem Nieporętu

Zmiana granic gmin nie może pociągać za sobą automatycznego przekazywania ich majątku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zawieszenie firmy nie chroni przed ZUS

Już 62 tys. przedsiębiorców zawiesiło działalność, Nie wszyscy robią to zgodnie z prawem, a ZUS zaczyna ściągać niepłacone składki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 listopada 2009

Przegląd prasy

Dozorem elektronicznym zostaną objęci również skazani oczekujący na odbycie kary więzienia

Dozór elektroniczny będzie stosowany nie tylko w stosunku do osadzonych w zakładach karnych, lecz również osób oczekujących na odbycie kary pozbawienia wolności... Gazeta Prawna

Wynagrodzenia za okres urlopu będą niższe

Pracownicy, którzy będą pobierać dopłaty do wynagrodzeń, otrzymają niższe pensje w miesiącu, w którym skorzystają z urlopu wypoczynkowego... Gazeta Prawna

Wypłata dodatków dla nauczycieli jest zagrożona

Gminy łączą klasy, zatrudniają nauczycieli w godzinach nadliczbowych i nie szukają nowych. Samorządy będą miały kłopot z wypłatą wprowadzonego w tym roku dodatku uzupełniającego... Gazeta Prawna

Wypożyczanie filmów z 22-proc. VAT

Właściciele wypożyczalni wideo żądają wprowadzenia 7-proc. stawki VAT na ich usługi. Dziś płacą 22-proc. podatek... Gazeta Prawna

Dyrektor szkoły nie musi mieć wyższego wykształcenia

Osoba niebędąca nauczycielem nie musi mieć przygotowania zawodowego zgodnego z profilem szkoły, którą chciałaby kierować... Gazeta Prawna

Od 1 stycznia urlopy dla rodziców będą dłuższe

Rodzice będący 1 stycznia na urlopie macierzyńskim skorzystają z dodatkowego wolnego... Gazeta Prawna

Przy częściowym odliczeniu VAT nie trzeba składać korekty

Jeśli podatnik odliczył część VAT, to nie ma on obowiązku korygować kwoty podatku odliczonego po zakończeniu roku... Gazeta Prawna

Fiskus musi zmienić procedury dotyczące zwrotu VAT-u

Komisja Europejska ostrzega polskie urzędy: jeśli zwrot VAT dla podmiotów zagranicznych nie będzie dokonywany za dwa miesiące w ciągu pół roku, sprawą zajmie się Europejski Trybunał Sprawiedliwości... Gazeta Prawna

Prawnik z korporacji musi się znać na biznesie

Od firmowych radców prawnych wymaga się m.in. szybkiej analizy ryzyka prawnego i umiejętności przekucia prawa na konkretny projekt... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy płacenie groszami może naruszać prawo

Samo z siebie z pewnością nie, ale jeśli zmierza do celowych utrudnień, to zaczyna być dyskusyjne. Pierwsze takie sprawy trafiają na policję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Renta także dla mieszkających za granicą

Pierwsza petycja obywatelska, Polki z Wielkiej Brytanii, odniosła skutek.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pożyczki przez Internet to nie działalność

Fiskus: zarabiający na odsetkach są przedsiębiorcami. Sieć: utrudni to działanie serwisów pożyczkowych. Sąd: od procentów tylko zryczałtowany podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obywatela wolno inwigilować tylko legalnie

Przepisy o stosowaniu podsłuchów odbiegają od standardów konstytucyjnych - twierdzi rzecznik praw obywatelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie można wyrokować przed wyrokiem

Nie tylko sędzia nie może przed zakończeniem sprawy ujawniać poglądów na to, jak powinna się ona zakończyć, a nawet jak przebiegać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Chcesz mieć działkę, musisz wstąpić do związku

Żona, która chciałaby przejąć po zmarłym mężu działkę pracowniczą, musi nie tylko złożyć odpowiedni wniosek, ale także zostać członkiem Polskiego Związku Działkowców.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sieć pełna podróbek

Powszechne jest podszywanie się pod znane marki. Serwisy aukcyjne nie zawsze reagują na zgłoszenia. Handlarze zmieniają tożsamość, utrudniając ściganie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama