Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - październik 2009

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 października 2009

Przegląd prasy

Tylko dwa miesiące na legalizację samowoli

Najwcześniej na jesieni 2010 r. wejdą w życie przepisy o bezpłatnej legalizacji samowoli. Legalizacja wzniesionych budynków będzie możliwa po złożeniu wniosku do nadzoru budowlanego... Gazeta Prawna

Tylko nieliczni urzędnicy otrzymają podwyżki

Od 1 stycznia rząd chce podwyższyć minimalne wynagrodzenia urzędników. Dyrektor generalny będzie musiał podnieść pensje dopiero od stycznia 2011 r.... Gazeta Prawna

Minister nie powołał komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów

Ministerstwo Finansów nie powołało komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, bo Krajowa Izba Biegłych Rewidentów przedstawiła siedem rekomendacji na siedem stanowisk... Gazeta Prawna

Nie każda podróż z dietą

Według orzecznictwa sądowego kierowca nie odbywa podróży służbowej. Organy podatkowe zabraniają kierowcom uwzględniania diet z podróży służbowych... Gazeta Prawna

Fiskus odpowie na pytanie o rozliczenie

Masz wątpliwości dotyczące podatków - urząd pomoże ci je rozwiać. Jego odpowiedź zabezpieczy też przed negatywnymi skutkami kontroli... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po sprzedaży domu nie inwestuj

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na nowe lokum pozwala uniknąć podatku, ale nie zawsze. Jeśli te środki wydamy na inne cele, a nową nieruchomość sfinansujemy kredytem, to ulga nie przysługuje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej czasu na pozew o przywrócenie do pracy

Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że piętnastodniowy termin na odwołanie się do sądu od wypowiedzenia umowy kobiecie ciężarnej jest zbyt krótki.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dla wojewodów terminy są o wiele za krótkie

Ustawy specjalne, których zadaniem miało być uproszczenie formalności budowlanych, czasem jeszcze bardziej je komplikują i wydłużają prace... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 października 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 439/09

Premia wypłacona przez sprzedawcę, w przypadku osiągnięcia określonego progu obrotów nie jest dla nabywcy wynagrodzeniem za świadczone usługi; innymi słowy - wypłacenie tego rodzaju premii jest obojętne z punktu widzenia podatku od towarów i usług, podlega natomiast u nabywcy towarów, któremu ta premia została przyznana, zaliczeniu do przychodów w podatku dochodowym...

Wyrok NSA - I FSK 957/08

W przypadku braku ewidencjonowania sprzedaży przez podatnika organ podatkowy nie może ustalić obrotów na podstawie jednego, dowolnie wybranego dowodu. Powinien spróbować to zrobić w oparciu o całokształt zgromadzonego materiału dowodowego. A jeżeli nie jest możliwe ustalenie rzeczywistych rozmiarów transakcji, organ powinien oszacować podstawę opodatkowania...

Przegląd prasy

ZUS ponownie rozpatrzy wnioski nauczycieli

Nauczyciele, którzy ukończyli co najmniej 55 lat i mają odpowiedni staż, otrzymają świadczenia kompensacyjne... Gazeta Prawna

Nie dla wszystkich wyższy zasiłek

Bezrobotni, którzy w tym roku rozpoczną pobieranie zasiłku, nie otrzymają go w wyższej kwocie od stycznia... Gazeta Prawna

Oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego ma obowiązek zweryfikować jego sprzedawca, a nie nabywca

Odpowiedzialność za treść składanych przez nabywców oświadczeń o przeznaczeniu nabywanych wyrobów na cele opałowe ponosi sprzedawca... Gazeta Prawna

Żona odbierze decyzję podatkową za męża

Jeżeli żona odbierze na poczcie decyzję podatkową adresowaną do męża, organ podatkowy uzna, że została ona skutecznie doręczona... Gazeta Prawna

Posłuszne związki cenne dla szefa

Prawdziwe związki zawodowe nie mogą zablokować rejestracji i działania w firmie organizacji powołanej z inicjatywy pracodawcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Korporacje pozwami blokują swoich krytyków

Firmy próbują uciszać oponentów, wytaczając im procesy o ochronę dobrego imienia. Sądy coraz częściej oddalają takie pozwy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Euroordynacja jest zgodna z konstytucją

W następnych wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie można głosować przez pełnomocnika... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zawód: mediator

Powstanie nowa grupa zawodowa. Prawnicy zostaną wyłączeni z mediacji, a ugody będą częściej zastępować wyroki sądowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 października 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Po 9/2007

Uprawnienie do żądania zwrotu nadpłaconego cła w związku z retrospektywnym zastosowaniem obniżonej stawki celnej winno być rozpatrywane w świetle przepisu art. 246 § 2 Kodeksu celnego i w konsekwencji uprawnienie to nie jest ograniczone rocznym terminem o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.09.2003 r. w sprawie zwrotu lub umarzania należności celnych , lecz terminem trzyletnim przyjętym w art. 246 § 4 Kodeksu celnego...

Wyrok NSA - I OSK 92/2009

Skuteczne zarzucenie w skardze kasacyjnej naruszenia przez wojewódzki sąd administracyjny art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. jest możliwe tylko, gdy sąd ten stwierdził naruszenie przepisów prawa, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a mimo to nie uchylił zaskarżonej decyzji...

Informacje NetTAX

Warsztaty

"O DUŻEJ NOWELIZACJI USTAWY Z 25 CZERWCA 2009 R. - czyli JAK UCHRONIĆ SIEBIE I FIRMĘ PRZED PODEJRZENIEM "PRANIA PIENIĘDZY"" 3 listopada 2009 r., Warszawa...

Przegląd prasy

Firmy windykacyjne nie mogą stosować przymusu

Firmy windykacyjne podają fałszywe informacje o postępowaniu egzekucyjnym. Windykatorzy nie mogą domagać się zapłacenia przedawnionych należności... Gazeta Prawna

Firmy coraz częściej zatrudniają nielegalnie

W czasie kryzysu ekonomicznego coraz więcej osób pracuje bez umowy o pracę. W takiej sytuacji pracownicy mogą żądać jej zawarcia przed sądem... Gazeta Prawna

ZUS udziela firmom mniej ulg w spłacie składek

W I połowie tego roku prawie tyle samo firm ubiegało się w ZUS o ulgi w spłacie składek co w ubiegłym. Przez sześć miesięcy tego roku ZUS umorzył przedsiębiorcom 12,7 mln zł długów... Gazeta Prawna

Polska pożyczy na unijne zadania 14,5 mld zł

Wyodrębnienie budżetu środków europejskich usprawni finansowanie zadań unijnych. Deficyt budżetu środków europejskich nie będzie powiększał deficytu państwa... Gazeta Prawna

Oświadczenie bardziej szczegółowe

Minister finansów chce wiedzieć więcej o nabywcach oleju opałowego. Zdaniem ekspertów nie ograniczy to szarej strefy. To najnowszy pomysł zmian w ustawie o podatku akcyzowym, które - jak ustaliła "Rz" - Ministerstwo Finansów przekazało do UKIE do zaopiniowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wierzyciel ma mało czasu na przejęcie nieruchomości

Jeśli nie ma chętnych np. na mieszkanie sprzedawane przez komornika, może je przejąć wierzyciel, który złożył wniosek o egzekucję. Na złożenie wniosku o przejęcie ma tylko tydzień... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Klienci biur podróży będą bezpieczniejsi

Rząd zaostrza przepisy o turystyce, ale nie zgadza się na wyższe obciążenia finansowe dla organizatorów wyjazdów. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Unijne dotacje tylko dla cierpliwych

Bezrobotni zbyt długo czekają na wsparcie, a w tym czasie nie zawsze mogą pracować. Do tej pory przyznano pomoc 30 tysiącom osób... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 października 2009

Interpretacja organów podatkowych

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów w dniu 19 października 2009 r., IPPB2/415-494/09-2/LK

Przy obliczaniu podatku należnego do zapłaty w Polsce z tytułu dywidendy otrzymanej od spółki cypryjskiej osoba fizyczna jest uprawniona do obniżenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę podatku cypryjskiego wynoszącą 10% wartości dywidendy, bez względu na to, czy podatek ten został, czy też nie został faktycznie zapłacony na Cyprze.....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 111/09

Błędne pouczenie strony, że przysługuje jej zażalenie na postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania nie powoduje nabycia prawa do jego zaskarżenia. Ordynacja podatkowa nie przewiduje bowiem w omawianej sytuacji środka zaskarżenia, a samo pouczenie zawarte w treści rozstrzygnięcia organu administracji nie może "uzupełniać" ustawy, tworzyć dla strony uprawnień, których prawo nie przewiduje...

Przegląd prasy

Gmina sprawdzi ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne

Osoba, która będzie ubiegać się o świadczenie z tytułu opieki nad niepełnosprawnym współmałżonkiem, nadal nie otrzyma takiego wsparcia... Gazeta Prawna

Polska może wprowadzić zerowy VAT na zakupy związane z budową tarczy antyrakietowej

Przy zastosowaniu zerowej stawki VAT ceny usług świadczonych dla amerykańskiej armii będą niższe, a sprzedawcy będą mogli odliczać podatek naliczony... Gazeta Prawna

Liczy się nie status, lecz rodzaj prowadzonej działalności

Organizacja, której przekazujemy darowiznę odliczaną od dochodu w granicach 6 proc. limitu, nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego... Gazeta Prawna

100 mln zł więcej niż przed rokiem z 1 proc. podatku

100 mln zł więcej przekazali podatnicy w PIT za 2008 rok organizacjom z 1 proc. podatku. Rekordowe wpłaty dla organizacji sięgały nawet kilku milionów złotych... Gazeta Prawna

W małej wspólnosic uchwał skarżyć nie wolno

Jeżeli wspólnota licząca do siedmiu lokali nie ma określonego notarialnie sposobu zarządu, nie można zaskarżyć uchwały właścicieli... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie szersze zwolnienie z VAT dla autorów

Nieopodatkowane mają być nie tylko usługi związane z kulturą, ale także inne świadczone przez twórców i artystów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej chętnych do zysków z A4

Niezałatwienie w porę kwestii własnościowych przy budowie dróg może kosztować Skarb Państwa miliony... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Świadczenia tylko dla młodszych nauczycieli

Specpomostówki dostaną urodzeni po 1953 r. Interpretacja ustawy krzywdzi starszych pedagogów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 października 2009

Informacje NetTAX

Zeznania PIT 2

W dniu 22 października 2009 r. Senat odrzucił w całości ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw uchwaloną przez Sejm w dniu 25 września 2009 r...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok SN - III CZP 58/09

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) strona może - niezależnie od innych roszczeń wynikających z umowy - dochodzić zwrotu bezpodstawnie uzyskanych korzyści z tytułu pobrania innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży...

Interpretacja organów podatkowych

Idywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 15 października 2009 r. sygn. IPPB2/415-471/09-4/AS

Wypłata udziału kapitałowego na rzecz występującego ze spółki wspólnika podlega opodatkowaniu w części stanowiącej nadwyżkę ponad wartość wniesionego wkładu...

Idywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 15 października 2009 r. sygn. IPPB2/415-471/09-4/AS

Wypłata udziału kapitałowego na rzecz występującego ze spółki wspólnika podlega opodatkowaniu w części stanowiącej nadwyżkę ponad wartość wniesionego wkładu...

Przegląd prasy

Ubiegający się o dotacje na biznes wciąż nie mogą się odwoływać

Pośrednicy przydzielający unijne dotacje na własny biznes nie mają specjalnej puli środków na odwołania. Przyjęte przez nich procedury odwoławcze są nieskuteczne... Gazeta Prawna

Strażacy: za nadgodziny wcześniej na emeryturę

Strażacy mają kilka milionów godzin nadliczbowych, których nie mogą odebrać. Związki zawodowe domagają się wliczania nadgodzin do stażu emerytalnego. Eksperci ubezpieczeniowi są przeciwni skracaniu stażu uprawniającego do emerytury... Gazeta Prawna

Skarbowcy na razie nie dostaną polis OC od ministra finansów

Ministerstwo Finansów na razie nie podejmie prac nad objęciem ubezpieczeniem OC pracowników skarbowych. Wszystko dlatego, że ustawa zwiększająca odpowiedzialność urzędników nie została jeszcze uchwalona... Gazeta Prawna

Fiskus może stosować podsłuchy u podatników

Wywiad skarbowy może podsłuchiwać podatników podejrzanych o przestępstwa. Materiały z podsłuchów mogą być również dowodem w postępowaniach podatkowych... Gazeta Prawna

Czasami fiskusa nie warto pytać

Małżonkowie, którzy spisali intercyzę, mogą mieć kłopoty z urzędem skarbowym. Chce opodatkować pieniądze, które mąż daje na prowadzenie wspólnego domu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawnicy związani tajemnicą zawodową wobec klienta, którego reprezentują

Adwokaci i radcy prawni nie muszą raportować w sprawach podejrzanych transakcji swojego klienta. Obowiązująca od 22 października nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy nie zmieniła bowiem jej art. 11 ust. 5, który gwarantuje tajemnicę zawodową obejmującą informacje uzyskane przez prawnika od klienta w związku z jego procesem sądowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bankrutujący ocali zajmowane mieszkanie

Ogłaszając upadłość, nie stracimy od razu mieszkania. Stanie się tak, dopiero gdy nie dotrzymamy przedstawionego przez siebie planu spłat wierzycieli... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Startujący w przetargach stracą wiele uprawnień

Przedsiębiorcy nie będą mogli składać protestów, a wyrok zapadnie w jednoosobowym składzie. Nawet do 5 mln zł wyniesie opłata sądowa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 października 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 330/09

Nawet jednorazowa czynność może spowodować uznanie podmiotu za podatnika podatku od towarów i usług. Nie jest bowiem istotne, czy dany podmiot dokonał jednej sprzedaży, czy też kilku, tylko ważne jest, aby tych czynności dokonywał z zamiarem skierowanym na częstotliwość ich wykonywania...

Wyrok WSA - I SA/Gd 397/09

Porzucenie pojazdu, jego fizyczna likwidacja np. poprzez złomowanie czy też brak możliwości faktycznego korzystania z zarejestrowanego środka transportowego nie zwalnia z obowiązku podatkowego ciążącego na właścicielu środka transportowego niezależnie od tego, a obowiązek ten wygasa dopiero z chwilą wyrejestrowania pojazdu...

Przegląd prasy

Nie można dyskryminować w pracy

Pracownik podlega ochronie przed dyskryminacją ze względu na wiek i może dochodzić odszkodowania, jeżeli pracodawca naruszył wobec niego zasadę równego traktowania.... Gazeta Prawna

Na kradzieży haseł internetowych oszuści zbijają fortuny

Liczba przypadków kradzieży danych osobowych w sieci rośnie o kilkadziesiąt procent rocznie. Polacy wykorzystują latami te same loginy i hasła do każdego konta w internecie... Gazeta Prawna

Będzie więcej pieniędzy na najlepsze kierunki studiów

Z 351 do 438 zł wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do stypendium socjalnego. Powstanie tzw. fundusz projakościowy wspierający kierunki studiów, które najlepiej kształcą... Gazeta Prawna

Wzrośnie limit dla zwolnienia VAT

Zmiana prawa Od przyszłego roku wzrośnie limit dla zwolnienia VAT z 50 tys. do 100 tys. zł. W efekcie zmniejszą się koszty w przedsiębiorstwach oraz spadną wpływy budżetowe... Gazeta Prawna

E-zakupy mogą być bezpieczne

Klient kupujący przez Internet ma większe uprawnienia, niż gdyby robił to w tradycyjnym sklepie. Bez podawania przyczyny może chociażby zwrócić towar i odzyskać pieniądze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spór z pracodawcą pod kontrolą sądu

Zapowiadają się zmiany w prawie strajkowym. Jest szansa, że wszczynający bezprawne protesty poniosą odpowiedzialność za straty firmy.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Egzaminy bez aplikacji: tłumów nie ma

Kilkaset osób bez aplikacji za to z wymaganą praktyką prawniczą chce zdawać w grudniu państwowe egzaminy na adwokata i radcę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

To bank decyduje o oprocentowaniu

Prestiżowa porażka UOKiK przed sądem: ceny kredytów nie muszą podążać za wskaźnikami, nie wszystkie informacje o finansach klienta dla banku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 października 2009

Informacje NetTAX

Uwaga doradcy podatkowi! Nowe przepisy dotyczące prania pieniędzy

22 października 2009 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających przeciwko osobom, grupom i podmiotom oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie finansowym w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji. Zmianie uległa nawet nazwa ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – teraz nosić będzie nazwę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (w niniejszym tekście przywoływana będzie jako ustawa)....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 317/09

Jeżeli przedstawiony we wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stan faktyczny nie jest jednoznaczny lub nie zawiera istotnej dla sprawy okoliczności, organ podatkowy powinien wezwać podatnika do uzupełnienia wniosku poprzez udzielenie niezbędnych do rozstrzygnięcia informacji...

Wyrok WSA - I SA/Lu 256/09

Przychody i koszty, a w konsekwencji i dochód spółki osobowej, rozliczane są bezpośrednio u każdego ze wspólników. Z tego względu przyrost majątku spółki następujący w wyniku przekazywania zysków spółki na powiększenie jej majątku (lub też w wyniku wzrostu cen rynkowych), nie podlega odrębnemu opodatkowaniu. Dodatkowe opodatkowanie wzrostu wartości majątku spółki byłoby powtórnym opodatkowaniem zysków już raz opodatkowanych, albo opodatkowaniem faktycznie nie uzyskiwanych korzyści....

Przegląd prasy

Bezrobotnym grozi, że otrzymają niższy zasiłek

Dyrektorzy urzędów pracy nie wiedzą, jaką kwotę zasiłku wypłacą w styczniu 2010 r. bezrobotnym, którzy w najbliższych miesiącach rozpoczną jego pobieranie.... Gazeta Prawna

Wzrośnie cena usług księgowych

Obowiązek weryfikacji transakcji klientów przez biura rachunkowe zwiększy cenę świadczonych usług... Gazeta Prawna

Podwójna zaliczka w PIT będzie pobierana do 2012 roku

Korzystne zmiany w opłacaniu ostatniej w roku zaliczki w PIT dopiero za dwa lata... Gazeta Prawna

Skarbowcy zapłacą za złe decyzje. Chcą polis OC

Platforma Obywatelska zamierza obciążyć urzędników odpowiedzialnością za błędy. Urzędnicy będą osobiście odpowiadać za złe decyzje, również finansowo... Gazeta Prawna

Zwalniani pracownicy chcą przeczekać do emerytury

Świadczenia przedemerytalne są ostatnią deską ratunku dla starszych osób tracących etaty. Kryzys może się więc odbić na wydatkach socjalnych państwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie: o projekcie trzeba dalej dyskutować

W sądach obok prezesa pojawi się menedżer, będą też oceny okresowe, trochę łagodniejsze od tych, które wcześniej zapowiadano... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy znikną wszystkie reklamy zasłaniające okna

Nowe przepisy mają objąć również już wiszące instalacje, ale dopiero za półtora roku. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało kolejny już projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jedno okienko w czterech urzędach

Szybkie założenie działalności gospodarczej to fikcja. Urzędnicy wrócili do starych procedur... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 października 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 227/09

Mając na uwadze zasadę ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wywiedzioną przez TK z treść art. 2 Konstytucji RP, której istotnym elementem jest obowiązek poszanowania przez ustawodawcę interesów w toku, w tym przedsięwzięć finansowych i gospodarczych rozpoczętych na gruncie dotychczasowych przepisów, należy przyjąć, że w przypadku, gdy podatnik rozpoczął proces inwestycyjny przed zmianą art.13 ust.1 ustawy o podatku rolnym...

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 229/09

Właściwy do wszczęcia postępowania podatkowego jest organ właściwy miejscowo dla podatnika - osoby prawnej według jego siedziby w chwili wszczęcia postępowania podatkowego bez względu na to, jaki organ był właściwy miejscowo dla podatnika w chwili wszczęcia kontroli podatkowej, której faktycznym efektem było postępowanie podatkowe....

Przegląd prasy

Starszy pracownik to korzyść dla firmy

Od tego roku obowiązują przepisy mające zachęcać pracodawców do zatrudniania starszych osób. Ponoszą z tego tytułu niższe koszty.... Gazeta Prawna

Gwarancja zapłaty nie obejmie podwykonawców

Inwestor i wykonawca poniosą solidarnie koszty gwarancji zapłaty za usługi budowlane. Autorzy projektu pominęli przedsiębiorców będących współuczestnikami procesu budowlanego. Małe firmy proponują wprowadzenie do ustawy instytucji hipoteki budowlanej... Gazeta Prawna

Niepełnosprawni nie dostaną wyższych dopłat do pensji w 2010 roku

Dofinansowania do pensji w 2010 roku będą liczone na podstawie płacy minimalnej z 2009 roku. Firmy z otwartego rynku pracy nie otrzymają wyższych dopłat do pensji niepełnosprawnych... Gazeta Prawna

Od fikcyjnego odszkodowania jest PIT

Za wady sprzedanej rzeczy lub wykonanej usługi kupujący może dochodzić rekompensaty. Ciche ugody zawierane między stronami lub też fikcyjne odszkodowania są opodatkowane. Zwolnione z podatku są tylko odszkodowania przyznane konsumentowi przed sądem... Gazeta Prawna

Ładunek znika wraz z fałszywym spedytorem

Przedsiębiorcy podszywający się pod firmy transportowe przejmują towary na podstawie sfałszowanych licencji na przewozy międzynarodowe. Procederowi sprzyjają niejasne przepisy o licencjach transportowych i spedycyjnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Więcej osób poinformuje o podejrzanych transakcjach

Przedsiębiorcy i stowarzyszenia również będą musiały informować skarbówkę o transakcjach. Wszystko za sprawą wchodzącej w życie 23 października noweli ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatek od firmowych aut na razie bez zmian

Rząd nie zgodził się odebrać przedsiębiorcom prawa do odliczania VAT z faktur za paliwo do samochodów z kratką. Wczoraj z dalszych prac nad nowelizacją ustawy o VAT wyłączono zagadnienia dotyczące odliczania VAT od zakupu paliwa do samochodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ogłoszenia o licytacjach będą w Internecie

Informacje o sprzedaży nieruchomości znajdą się w sieci. Więcej osób skorzysta z komorniczej oferty. Ograniczy to istniejące patologie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 października 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 633/09

Opłaty wstępne ponoszone przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy w celu zawarcia umowy leasingu operacyjnego stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie i poniesienia...

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 251/09

Sądowa kontrola legalności decyzji wydanych w ramach uznania administracyjnego sprowadza się do zbadania, czy wydanie decyzji zostało poprzedzone prawidłowo przeprowadzonym postępowaniem podatkowym. W przypadku spraw o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych sprowadza się to do zweryfikowania czy organ podatkowy prawidłowo zebrał materiał dowodowy, rozważył wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na wybór możliwości rozstrzygnięcia w zakresie udzielenia bądź odmowy udzielenia ulgi a swoje spostrzeżenia prawidłowo zakomunikował stronie w uzasadnieniu wydanej decyzji....

Przegląd prasy

Urzędy skarbowe nie wypełnią PIT za podatników

Polskie Stronnictwo Ludowe chce wprowadzić zasadę, aby roczne zeznania PIT za podatników wypełniały urzędy skarbowe... Gazeta Prawna

Resort finansów powinien szybko poprawić niekonstytucyjny przepis

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do ministra finansów, żeby przyspieszył prace dotyczące zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych... Gazeta Prawna

Podatnik nie odpowiada za błędy płatnika

Spółka, która nie pobrała za podatnika i nie wpłaciła podatku do urzędu skarbowego, poniesie odpowiedzialność za naruszenie obowiązków płatnika... Gazeta Prawna

Odliczenie VAT nawet bez odbioru faktury

Wyroki dotyczące potwierdzenia odbioru faktury korygującej są rozbieżne. Zgodnie z ustawą o VAT rozliczenie podatku jest możliwe po potwierdzeniu odbioru faktury... Gazeta Prawna

Stosowanie podsłuchów trzeba pilnie uregulować

Sejm nie spieszy się z ustawą, która mogłaby ukrócić nadużywanie kontroli operacyjnej i bezprawne wykorzystywanie informacji z podsłuchów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo będzie surowsze dla sportowych przestępców

Wyższe sankcje za łapownictwo i karanie więzieniem niektórych form dopingu - takie zmiany czekają polski sport... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie taniej zostać aplikantem, ale za rok

Krajowa Rada Radców Prawnych obniża opłaty związane z wpisem na listy radców oraz aplikantów. Jednak nie dla tysięcy tegorocznych kandydatów na aplikacje, ponieważ obniżki wejdą w życie 1 stycznia 2010 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Certyfikat energetyczny bez większej wartości

Polskie świadectwa pełne błędów. Nie da się ocenić zużycia ciepła w mieszkaniu. Konieczna jest pilna zmiana przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 października 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 670/08

Normę wyprowadzaną z art. 284 a § 2 Ord. pod. trzeba odczytywać tak, iż w sytuacji, gdy ustanowiono pełnomocnika do reprezentowania kontrolowanego, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli musi być - nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli - doręczone właśnie jemu, a nie kontrolowanemu...

Wyrok WSA - I SA/Po 557/09

Zmiana adresatów decyzji podatkowej powinna znaleźć odzwierciedlenie w treści jej uzasadnienia, choćby po to, aby możliwa była ocena czy decyzja została skierowana do strony postępowania. Ewentualne błędne wskazanie strony stanowić może skierowanie decyzji do osoby nie będącej stroną, lub jedynie błędne jej oznaczenie nie skutkujące wadą nieważności....

Przegląd prasy

Kogo pracodawca nie może zwolnić

Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę w okresie przedemerytalnym obowiązuje także w razie zwolnień grupowych i indywidualnych dokonywanych z przyczyn niedotyczących pracownika... Gazeta Prawna

Brakuje pieniędzy na aplikacje

Wpis na listę aplikantów nie jest uzależniony od znalezienia patrona. Adwokaci chcą wykorzystać unijne środki do szkolenia aplikantów. Ministerstwo nie zamierza pomóc samorządom w organizowaniu szkolenia... Gazeta Prawna

Podatnik nie otrzyma interpretacji e-mailem

Krajowa Informacja Podatkowa nie jest upoważniona do odpowiadania na pytania drogą elektroniczną, tylko telefonicznie. Nasz czytelnik chciał uzyskać odpowiedź na pytanie od Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) drogą elektroniczną... Gazeta Prawna

Podatnik zapłaci za darmowy ubiór od pracodawcy

Sklepy odzieżowe wymagają od pracowników noszenia markowych ubrań. Pracownicy otrzymują od pracodawców z tego tytułu część produktów bezpłatnie... Gazeta Prawna

Sądowa wokanda jest informacją publiczną

Jako organ władzy publicznej sąd jest obowiązany do udostępnienia spisu spraw rozpoznawanych w danym dniu. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, rozpoznając skargę na bezczynność prezesa jednego z sądów rejonowych w Lubelskiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kancelarie prawne czasem dzielą się pracą

Zlecanie niektórych spraw podwykonawcom może być sposobem na cięcie kosztów. Jednak niewiele kancelarii się na to decyduje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakres ochrony czci adwokata jest mniejszy

Adwokaci są elementem wymiaru sprawiedliwości, dlatego granice krytyki wobec nich są dalej posunięte niż wobec przeciętnego obywatela... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Piraci drogowi mogą podważać wyroki

Straż miejska nie mogła używać fotoradarów, dlatego ukarani sądownie mogą wznawiać postępowania. Jest szansa na uchylenie grzywien i zwrot pieniędzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 października 2009

Przegląd prasy

Szybciej i taniej zmienimy bank prowadzący konto

Przeniesienie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego do banku zajmie tylko siedem dni. Na życzenie klienta nowy bank poinformuje pracodawcę i ZUS o przeniesieniu rachunku... Gazeta Prawna

Renta strukturalna wyniesie 1013 zł

Ponad 2,5 mld euro będzie kosztować wypłata rent strukturalnych do końca 2014 roku. Dzięki zwiększeniu kwoty unijnej pomocy prawo do takich świadczeń będzie mieć ponad 21 tys. rolników... Gazeta Prawna

Pielęgniarki środowiskowe znikną z domów pacjentów

Od 2010 roku świadczenia udzielane przez pielęgniarki środowiskowe w domach chorych nie będą odrębnie kontraktowane. Na Podkarpaciu świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy wykonywali świadczenia z zakresu domowej opieki pielęgniarskiej (tzw. pielęgniarki środowiskowe), nie podpiszą umów z NFZ na 2010 rok... Gazeta Prawna

Urzędnicy fiskusa tropią służbowe samochody

Urzędnicy skarbowi kontrolują wykorzystywanie firmowych pojazdów w weekendy. Osoby korzystające prywatnie z aut służbowych uzyskują przychód w PIT. Podatnik, któremu udowodni się jazdę autem po pracy, musi zapłacić podatek... Gazeta Prawna

Certyfikat ułatwia rozliczenia celne

Już niedługo firmie transportowej lub spedycyjnej trudno będzie działać bez statusu upoważnionego przedsiębiorcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Byli prezesi nie unikną ZUS

Wykreślenie spółki z rejestru nie ochroni przed zapłatą zaległych składek. Tak wynika z wczorajszej (15 października) uchwały poszerzonego składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (sygn. I UZP 3/09)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto za co odpowiada, gdy atakuje żywioł

Lekkomyślna eskapada w czasie gwałtownej burzy czy śnieżycy może wpłynąć na zmniejszenie odszkodowania w razie wypadku. Chodzi, co oczywiste, o nasze własne bezpieczeństwo, ale i to, że niezachowanie w takich warunkach szczególnej ostrożności może pozbawić nas prawa do odszkodowania, choćby ubezpieczeniowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mecenasi nie będą mogli być mediatorami

Radcy prawni, adwokaci, sędziowie, a także przedstawiciele innych zawodów związanych z wymiarem sprawiedliwości nie będą mogli prowadzić mediacji. Tak wynika z projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w sprawach skierowanych przez organy procesowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 października 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 578/08

Stosownie do art. 16 ust 1 pkt 38 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowców niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów. Aby uznać za koszty uzyskania przychodów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynagrodzenia oraz wydatki pochodne członka zarządu spółki musi łączyć tego członka zarządu ze spółką stosunek pracy...

Wyrok NSA - II FSK 640/08

Wątpliwości co do majątku zgromadzonego w latach przed rokiem, w stosunku do którego toczy się postępowanie w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów, rzutuje na ocenę spełnienia przesłanek do ustalenia podatku w tym trybie...

Przegląd prasy

Firmy chcą zatrudniać pracowników ze Wschodu

W tym roku polskie firmy będą zainteresowane zatrudnieniem 200 tys. osób ze Wschodu. Ponad 33 tys. obywateli byłego ZSRR otrzymało już Kartę Polaka... Gazeta Prawna

Egzamin na doradcę podatkowego odbędzie się w 2010 r.

W tym roku nie będzie kolejnego egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego. Egzamin zostanie zorganizowany na początku 2010 roku... Gazeta Prawna

Wieloletni plan finansowy państwa będzie aktualizowany

Wieloletni plan finansowy państwa będzie ustalany na cztery lata, ale rząd dostosuje go do ustawy budżetowej na dany rok... Gazeta Prawna

Za błędy odpowie nie tylko księgowy firmy

Podczas kontroli urzędnicy oceniają prawidłowość rozliczeń podatkowych. Za błędy w rozliczeniach odpowiadają księgowy, zarząd i inni pracownicy... Gazeta Prawna

Korporacje poszukują patronów dla aplikantów

Kandydaci mogą, ale nie muszą sami znaleźć sobie patronów. To obowiązek samorządów zawodowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie będzie wysokich kar za brawurową jazdę

Zintegrowana sieć fotoradarów, która miała pomóc w walce z drogowym piractwem, nie powstanie w maju przyszłego roku – to skutek wyroku TK... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieczytelne recepty nie są refundowane

NFZ ma prawo odmówić wypłacenia aptece pieniędzy wyłożonych na leki sprzedane z bonifikatą na podstawie nieczytelnej recepty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aplikacje muszą być pilnie zreformowane

Korporacje przygotowują się na przyjęcie aplikantów. Zmiana modelu kształcenia jest konieczna... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 października 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 167/09

To, że określony dokument nie mógł stanowić podstawy do dokonania zapisu w księdze podatkowej (np. paragon) nie może automatycznie oznaczać, iż nie może on stanowić dowodu dokumentującego poniesienie wydatku w rozumieniu przepisów O.p. w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego...

Wyrok WSA - I SA/Ol 520/09

Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 20% znajduje zastosowanie także w odniesieniu do nieprzedawnionego obowiązku podatkowego, powstałego z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Należy jednak odróżnić powołanie się na fakt dokonania czynności od samego tylko udzielenia na wezwanie organu podatkowego informacji wyjaśniającej okoliczności przekazania środków pieniężnych...

Przegląd prasy

Rolnik jak firma, dostanie 19 tys. zł za bezrobotnego

Resort rolnictwa chce refundować rolnikom koszty tworzenia nowych miejsc pracy. Rząd liczy, że dzięki pomocy Funduszy Pracy zmniejszy się liczba bezrobotnych na wsi... Gazeta Prawna

Czipy pomogą gminom egzekwować opłatę za posiadanie psów

Część gmin, które określiły wysokość opłaty od posiadania psa, ma zamiar korzystać z elektronicznej bazy danych, by optymalizować wpływy z tego tytułu... Gazeta Prawna

Każdy płatnik pobierze PIT i CIT

Zryczałtowany podatek od dochodów nierezydenta działającego w kilku województwach rozliczy każdy płatnik, który takie dochody wypłaca... Gazeta Prawna

Zwolnienia z kas znowu są spóźnione

Zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych obowiązują tylko do 31 grudnia 2009 r. Resort finansów jeszcze nie przygotował nowego rozporządzenia w tym zakresie... Gazeta Prawna

Rolnik na rencie powinien płacić składki na KRUS

Okres pobierania renty nie wlicza się do stażu niezbędnego do uzyskania świadczeń z KRUS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wciąż można sprzedać lokal bez świadectwa

Sprzedający mieszkanie będzie musiał sporządzić na swój koszt świadectwo energetyczne budynku, jeżeli zażąda tego od niego kupujący... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmowi prawnicy się zrzeszają

Kilkudziesięciu szefów działów prawnych w dużych krajowych firmach powołało Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakaz e-hazardu tylko na papierze

Stacjonarni bukmacherzy w Polsce płacą zryczałtowany podatek w wysokości 10 proc. od obrotu. Rocznie zasilają budżet państwa kwotą ponad 80 mln zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 października 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1061/09

Zgodnie z art. 68 § 1 O.p. zobowiązanie podatkowe nie powstaje jeśli decyzja ustalająca to zobowiązanie zostanie doręczana po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli podatnik nie złożył w terminie ustawowym deklaracji, albo w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego termin do wydania decyzji wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy (art. 68 § 2 O.p). Doręczenie decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego przed upływem terminów przedawnienia wskazanych w ww. przepisach (art. 68 §1 i §2 O.p.) skutkuje powstawaniem zobowiązania podatkowego, które ulega przedawnieniu na podstawie art. 70 O.p. po upływie 5 lat, licząc od końca roku podatkowego w którym upłynął termin płatności tego zobowiązania. Najpierw zatem zobowiązanie musi powstać poprzez doręczenie decyzji ustalającej to zobowiązania w terminach określonych w art. 68 §1 i § 2 O.p., a po powstaniu zobowiązanie podatkowe ulega przedawnieniu po upływie terminu wynikającego z art. 70 O.p...

Wyrok WSA - I SA/Ke 195/09

Analiza przepisu art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 1997r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników nakazuje uznać za podstawową i pierwszorzędną metodę oszacowania dochodu przy pomocy metody porównywalnej ceny niekontrolowanej, która polega na porównaniu ceny ustalonej w transakcjach między podmiotami powiązanymi z ceną stosowaną w porównywalnych transakcjach przez podmioty niezależne i na tej podstawie określeniu wartości rynkowej przedmiotu transakcji zawartej między podmiotami powiązanymi. Z kolei w ramach stosowania tej metody porównania dokonuje się na podstawie cen, jakie stosuje dany podmiot na danym lub porównywalnym rynku w transakcjach z podmiotami niezależnymi (wewnętrzne porównanie cen) lub na podstawie cen, jakie stosują w porównywalnych transakcjach inne niezależne podmioty (zewnętrzne porównanie cen) - § 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia...

Informacje NetTAX

Zmiany w ustawie o VAT

Należy się przygotować do kolejnej zmiany w ustawie o VAT. Ministerstwo Finansów opublikowało założenia do ustawy nowelizującej przepisy o podatku od towarów i usług...

Przegląd prasy

Podwyżki otrzymają tylko nauczyciele

Pracownicy służby cywilnej nie otrzymają podwyżek oraz dodatków specjalnych. Od września przyszłego roku wyższe pensje dostaną jedynie nauczyciele... Gazeta Prawna

Zwolnienia dla kas fiskalnych zostaną w rozporządzeniu

Zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych nie znajdą się w ustawie o VAT. U ustawie będzie jedynie sprecyzowana delegacja dla ministra finansów do wydania rozporządzenia w zakresie zwolnień... Gazeta Prawna

Profesjonalne firmy pomogą odzyskać VAT

Polscy przedsiębiorcy, którzy chcą odzyskać zagraniczny VAT, korzystają z usług profesjonalnych firm... Gazeta Prawna

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić nowy sposób zapłaty podatku

Zapłaty podatku będzie można dokonać także w biurze usług płatniczych oraz w instytucji płatniczej... Gazeta Prawna

Nieopłacalne auta z kratką

Od 1 stycznia 2010 r. firmy nie będą mogły odliczać podatku od paliwa do aut z kratką. Unia już się na to zgodziła... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd nie skontroluje, czego brak w biuletynie

Sposób tworzenia i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej nie może być zaskarżony do sądu administracyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lepiej nie sugerować ceny

Nawet niewiążące sugestie organizacji branżowej zostaną uznane za praktykę antykonkurencyjną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Okienka kasowe mają być bezpieczniejsze

Punkty, w których taniej niż na poczcie lub w banku opłacamy rachunki, będą musiały mieć urzędowe zezwolenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 października 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 427/09

Aby daną czynność na gruncie ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym uznać za eksport towarów muszą zostać łącznie spełnione trzy przesłanki:...

Wyrok WSA - (I SA/Lu 290/09)

Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego mogą stanowić koszt uzyskania przychodów osoby prawnej...

Przegląd prasy

Koniec szkoleń dla niepełnosprawnych

Rząd chce, by wydatki na kursy dla niepełnosprawnych były celowe i oszczędne. Te zbyt ogólne określenia sprawiają, że firmom grożą kary... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Znikną obowiązkowe oświadczenia notarialne

Niewidomi nie będą musieli składać oświadczeń woli na piśmie u rejenta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Żacy nie wiedzą, czy otrzymają pieniądze

Wnioski o kredyty studenckie trzeba składać już teraz. Tymczasem kryteria decydujące o ich przyznaniu będą znane dopiero w grudniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przerwana inwestycja to kłopoty z urzędem

Firmy wycofują się z rozpoczętych przedsięwzięć. Fiskus kwestionuje koszty zaniechania inwestycji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracodawcy nie wypłacili w tym roku 100 mln zł pensji

Prawie dwukrotnie, w porównaniu z ubiegłym rokiem, wzrosła liczba pracowników, którym pracodawcy nie wypłacają w terminie wynagrodzenia... Gazeta Prawna

Informacje podsumowujące będą składane co miesiąc

Od 1 stycznia 2010 r. zmodyfikowane zostaną zasady składania informacji podsumowujących dla celów VAT... Gazeta Prawna

Narodziny dziecka w październiku. Ulga tylko za trzy miesiące

W rozliczeniu za 2009 rok ulga prorodzinna naliczana jest miesięcznie. Zatem na dziecko urodzone w październiku można odliczyć ulgę tylko za trzy miesiące... Gazeta Prawna

Fiskus może opodatkować służbowe auta pięć lat wstecz

Resort finansów chce zmienić opodatkowanie prywatnego używania służbowych aut... Gazeta Prawna

09 października 2009

Przegląd prasy

Od zamiany mieszkania po 5 latach nie zapłacimy PIT

Podatnik, który zamieni lokal po upływie pięciu lat od jego nabycia, nie będzie musiał od tej transakcji płacić podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Ulga internetowa przysługuje na wszystkie miejsca zamieszkania

Podatnik, który zmieni miejsce zamieszkania, może skorzystać z ulgi internetowej z obu mieszkań, a wydatki na sieć musi udokumentować fakturą VAT... Gazeta Prawna

Biegły rewident nie musi pracować na etacie

Biegły rewident wykonujący zawód we własnym imieniu i na własny rachunek może być kluczowym biegłym w innym podmiocie audytorskim... Gazeta Prawna

Pomoc z Unii jest wolna od PIT

Dochody pochodzące z funduszy unijnych i organizacji międzynarodowych podlegają zwolnieniu, jeżeli ich przekazanie następuje od podmiotów upoważnionych do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy... Gazeta Prawna

Groźni magistrowie przed sądem

Ustawy, które pozwolą absolwentom prawa reprezentować strony przed sądami, mogą być sprzeczne z konstytucją. Ostrzegają przed tym sejmowi prawnicy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sposób na szybszą eksmisję lokatora

Właściciel kamienicy wynajmujący lokal socjalny dla eksmitowanego na koszt gminy. Czy to możliwe? Wkrótce się okaże... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Działka w spadku: jak podzielić schedę

Spadkobiercy nie mogą poprzestać na wydzieleniu ze spadku nieruchomości dla jednego z nich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Płać albo się sądź

Mandat w sądzie może czasem okazać się droższy. Każdy kierowca złapany na wykroczeniu przez drogówkę ma dwie możliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 października 2009

Informacje NetTAX

Zaliczki jednak po staremu

Nie ma to jak przyjazne państwo - szykuje się nam kolejna nowelizacja nowelizacji, nim ta pierwsza weszła w życie!...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 1496/09

Organ podatkowy w ramach swobodnej oceny dowodów nie jest ograniczony żadnymi regułami ustalającymi wartości poszczególnych dowodów. Organ powinien oceniać materiał dowodowy według swojej najlepszej wiedzy, doświadczenia oraz wewnętrznego przekonania, z uwzględnieniem wpływu udowodnienia jednej okoliczności...

Wyrok WSA - I SA/Sz 427/09

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnej określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczenia długów i ciężarów. W razie wątpliwości co do wartości podanej przez podatnika lub w razie całkowitego braku określenia wartości organ podatkowy powinien wszcząć procedurę unormowaną w art. 6 ust. 3 i ust. 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych...

Przegląd prasy

Rząd zaoszczędzi na pensjach urzędników 3 mln zł

Od 1 stycznia mają obowiązywać nowe zasady wynagradzania urzędników służby cywilnej. Na zmianie przepisów stracą najlepiej zarabiający pracownicy... Gazeta Prawna

Nabycie akcji bez podatku CIT

Podmioty, które przeznaczają dochody na cele statutowe, nie zapłacą CIT, gdy nabędą papiery wartościowe i instrumenty finansowe, którymi będą zarządzały towarzystwa inwestycyjne... Gazeta Prawna

Resort finansów chce przesunąć zmiany we wpłacie zaliczek na 2012 rok

Ministerstwo Finansów o dwa lata chce przesunąć wejście w życie przepisów likwidujących obowiązek wpłacania w grudniu podwójnej zaliczki na podatek dochodowy... Gazeta Prawna

Na parapety dwie stawki VAT

Przedsiębiorcy z branży budowlanej znaleźli świetny sposób na oszczędności w VAT. Zamiast sprzedaży towarów, deklarują na wystawianych fakturach, że świadczą usługi... Gazeta Prawna

Dziecko obroni etat

W kryzysie macierzyństwo to najlepszy sposób na zachowanie pracy. Pracownice, które spodziewają się dziecka, słusznie podlegają szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus chce szybciej danych o kontrolach

Banki będą musiały co dwa tygodnia przekazywać informacje o rachunkach przedsiębiorców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Strata bliskich nie do wyliczenia

Bezzwrotna pomoc, jaką otrzymują członkowie najbliższej rodziny śmiertelnych ofiar katastrof, nie pomniejsza wysokości późniejszego odszkodowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Europejski nakaz aresztowania niejednolity

Ustawodawstwo holenderskie może przewidywać różne traktowanie obywateli własnych i unijnych w sprawach wykonywania europejskiego nakazu aresztowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 października 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 295/2009

Wydanie postanowienia w trybie art. 165a o.p. jest uzależnione od spełnienia kilku przesłanek, z których najważniejszą i nieodzowną (sine qua non), jest wniosek (żądanie) strony o wszczęcie postępowania podatkowego (art. 165 § 1 o.p.)...

Wyrok WSA - I SA/Gd 430/09

Wspólnik spółki komandytowo - akcyjnej osiąga dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Za jego przychód uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat...

Przegląd prasy

Deweloperzy będą budować na cudzym

Komisja Kodyfikacyjna zakończyła prace nad prawem zabudowy, trafi ono do kodeksu cywilnego. Prawo zabudowy będzie można zbywać, obciążać hipoteką i służebnościami... Gazeta Prawna

Polskie firmy od 2010 roku łatwiej rozliczą zagraniczne usługi

Od przyszłego roku opodatkowanie usług transgranicznych będzie się odbywało w miejscu siedziby usługobiorcy. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT (obecnie znajduje się w Senacie), która ma implementować kilka dyrektyw europejskich nazywanych pakietem VAT... Gazeta Prawna

Uczelnie spłacą długi albo dostaną rektora od rządu

Uczelnie publiczne, których dług przekroczy 25 proc. rocznej dotacji, wdrożą plan naprawczy. Władze uczelni zostaną zawieszone, jeśli deficyt w budżecie nie ulegnie zmniejszeniu... Gazeta Prawna

Europa opodatkowuje auta

Ministerstwo Finansów chce zmienić sposób rozliczenia prywatnego użytku służbowych aut. W innych państwach Europy używanie pojazdów firmowych jest opodatkowane... Gazeta Prawna

Grunt to dobra umowa

Ponieważ trudno o kredyt, wiele osób decyduje się na najem. Nie wystarczy jednak znaleźć mieszkanie, trzeba jeszcze zabezpieczyć swoje prawa. W tej chwili rynek najmu przeżywa renesans... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kosztorys można później zmienić

Ustalone w umowie o roboty budowlane wynagrodzenie kosztorysowe oraz ryczałtowe może być zmienione. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 29 września 2009 r. podjętej w składzie siedmiu sędziów na wniosek rzecznika praw obywatelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ekspresowe sądy skazane na niepowodzenie

Tryb przyspieszony ma niewielką szansę na skuteczne funkcjonowanie. Jest zbyt drogi i tylko z pozoru szybki. Nie pomogą wprowadzone niedawno przez Sejm poprawki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma w tarapatach nie uniknie składek

ZUS coraz rzadziej się godzi na umorzenia należności. Pakiet antykryzysowy pomija kwestie ubezpieczeń. Przedsiębiorcy oczekują szerszego dostępu do ulg... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 października 2009

Informacje NetTAX

Pracodawca wypełni PIT za pracownika dopiero w 2011 r. - stan nowelizacji po głosowaniu w Sejmie

W dniu 25 września 2009 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustawy. Ustawa nakłada na pracodawców obowiązek składania zeznań podatkowych za pracowników...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 250/2009

Jeżeli stan faktyczny przedstawiony przez podatnika we wniosku o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest wystarczający do udzielenia odpowiedzi na pytanie sformułowane we wniosku, to organ podatkowy powinien wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia stanu faktycznego w trybie art.169 § 1 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Wr 1322/09

Zwolnienie z podatku VAT czynności wniesienia aportu, przewidziane w nie obowiązującym już § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług jest niezgodne z przepisami Dyrektywy 112...

Przegląd prasy

Publicyści nie zapłacą VAT od honorariów

Projekt nowelizacji ustawy o VAT rozszerza zakres zwolnienia na publicystów oraz naukowców wynagradzanych w formie honorariów. Nowelizacja ustawy o VAT z 2 lipca 2009 r. przygotowana przez Ministerstwo Finansów zakłada, że zwolnione od VAT mają być usługi związane z kulturą świadczone m.in. przez instytucje kulturalne, a także usługi indywidualnych twórców i artystów wykonawców... Gazeta Prawna

14 dni na zwrot kredytu bez podawania przyczyn

Konsument, odstępując od umowy, zapłaci odsetki od kapitału za czas korzystania z kredytu. Pośrednik kredytowy będzie musiał informować o wysokości i źródłach swojego wynagrodzenia... Gazeta Prawna

Nie każdy lunch z kontrahentem firma będzie mogła zaliczyć do kosztów podatkowych

Tylko wydatki na usługi gastronomiczne zaliczone do wydatków reprezentacyjnych mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w firmie - wyjaśniło DGP Ministerstwo Finansów... Gazeta Prawna

Ministerstwo nie zdąży ze zmianami w podatkach na 2010 rok

Od 2010 roku mają być wprowadzone zmiany m.in. w PIT, CIT i Ordynacji podatkowej. Ministerstwo Finansów opracowało do tej pory założenia do nowelizacji tych ustaw... Gazeta Prawna

Kłopot z wydatkami na związki

Urzędy kwestionują koszty utrzymania pomieszczeń i sprzętu, które firmy zapewniają związkowcom. Fiskus uważa, że nie można ich odliczyć, potwierdza to sąd. Tymczasem wydatki firmy na związki mogą być całkiem pokaźne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowi obrońcy w sprawach karnych dzielą prawników

Radcowie twierdzą, że umożliwienie im prowadzenia spraw karnych zwiększy dostęp obywateli do pomocy prawnej. Adwokaci mają wątpliwości. To wyzwanie dla radców i konkurencja dla adwokatów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dług zlikwidowanej spółki jawnej nadal ciąży na jej wspólnikach

Wykreślenie spółki jawnej z rejestru przedsiębiorców nie wyłącza ściągnięcia jej długu stwierdzonego wyrokiem sądowym z majątku wspólników, bez wszczynania odrębnego procesu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opodatkowany handel zwierzętami

W prawie podatkowym zwierzęta to rzeczy. Podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy to transakcji powyżej tysiąca złotych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 października 2009

Przegląd prasy

Jak darowiznę uwzględnić w PIT

Od dochodu osiągniętego w 2009 roku można będzie odliczyć darowizny przekazane na ściśle określone w przepisach cele do łącznej kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu... Gazeta Prawna

Sponsor zaliczy w koszty podatkowe wydatki na nagrody

Wydatki na nagrody w konkursach sponsor może zaliczyć do kosztów podatkowych, gdy w zamian za ufundowanie nagród zareklamuje swoją firmę. Oferty konkursów, w których do wygrania są atrakcyjne nagrody, są coraz częściej pokazywane w mediach... Gazeta Prawna

Budżet na 2010 rok będzie zadaniowy

W projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok po raz pierwszy przedstawiono zadaniowe plany finansowe agencji rządowych. Rada Ministrów w środę wraz z projektem ustawy budżetowej na 2010 rok przyjęła i przesłała do Sejmu uzasadnienie, w którym znalazł się budżet zadaniowy... Gazeta Prawna

Organizatorzy wesel zapłacą podatek

Część osób obsługujących wesela i imprezy okolicznościowe nie ma zarejestrowanych firm. Nieuczciwi przedsiębiorcy oferują usługi po niższych cenach, bo nie płacą podatków. Urzędy kontroli skarbowej interesują się nieopodatkowaną działalnością gospodarczą... Gazeta Prawna

Emigranci też mają prawo do rekompensaty

Nie ma ustawowego wymogu, aby osoby uprawnione do zadośćuczynienia za mienie zabużańskie zamieszkiwały kiedykolwiek na terenie obecnej RP. Tak brzmi ważny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazujący, jak interpretować przepisy ustawy z 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kancelaria w Krakowie z filią w Szczecinie

Elastyczne uregulowanie form działalności adwokackiej i szersze gwarancje praw klienta przewiduje nowy regulamin wykonywania zawodu. Unowocześniony regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach zacznie obowiązywać członków palestry od 31 października... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komornik nie musi jeździć po całej Polsce

Obowiązek przyjęcia każdej egzekucji dotyczyć będzie tylko terenu danej apelacji, a klientów z odleglejszych miejsc komornik może odesłać gdzie indziej. To podstawowe postanowienie przygotowanej przez Senat nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Procesy na odległość jeszcze w tym roku

Będą wideokonferencje w sporach gospodarczych i przesłuchanie on-line także świadka i biegłego, a postępowania mają być szybsze i tańsze. Ministerstwo Sprawiedliwości ma już gotowy projekt rozporządzenia, który pozwoli uruchomić całą operację... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 października 2009

Przegląd prasy

Doradcy więcej oferują klientom w kryzysie

W ostatnim półroczu ceny usług firm doradztwa podatkowego nie spadły. Za takie samo wynagrodzenie doradcy są jednak skłonni więcej oferować klientom.... Gazeta Prawna

Za przekroczenie norm zużycia wyrobów energetycznych podatnik zapłaci najwyższą stawkę akcyzy

Przedsiębiorca, który z nie swojej winy przekroczy normy zużycia wyrobów energetycznych, będzie płacił najwyższą stawkę akcyzy w wysokości 1822 zł/1000 litrów. Takie zmiany przewiduje nowela ustawy akcyzowej.... Gazeta Prawna

Informacja podatkowa nie odpowie na e-mail

Krajowa Informacja Podatkowa nie interpretuje przepisów podatkowych i nie odpowiada e-mailem na pytania podatników. Podatnik wysłał do Krajowej Informacji Podatkowej e-mail z prośbą o odpowiedź merytoryczną... Gazeta Prawna

Limity VAT, PIT i CIT na 2010 rok dużo wyższe

Wczorajszy kurs euro pozwolił obliczyć limity podatkowe na 2010 rok. Limit w VAT, PIT i CIT dla małych podatników będzie o 2,3 mln zł wyższy od obecnego. Od przyszłego roku zwiększy się też o 126,8 tys. zł limit dla ryczałtu i wyniesie 633 420 zł... Gazeta Prawna

Niebawem kolejne zmiany w spółdzielniach

O tym, czy najemcy wykupią mieszkania zakładowe z bonifikatą, zdecydują sami spółdzielcy. Walne zgromadzenia będzie można zastąpić zebraniem przedstawicieli. Propozycje te są zawarte w projekcie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędowe dane trafią do komercyjnego użytku

Prywatne firmy będą mogły wykorzystywać informacje publiczne do celów zarobkowych. Państwo i samorządy mogą zarobić na ich udostępnianiu. Tak wynika z założeń do ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podanie wolno wnieść przez Internet

Wniosek przesłany do urzędu pocztą elektroniczną powinien być rozpatrzony tak jak każde inne pismo. Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego podania i inne pisma do urzędów mogą być wnoszone nie tylko pisemnie, ale również dalekopisem, telefaksem, pocztą elektroniczną czy za pomocą formularza ze strony internetowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za oddaną zaliczkę też możesz zapłacić podatek

Osoby, które dostały wpłatę na poczet niedoszłej umowy, mogą mieć problemy z fiskusem. Urzędy uważają, że uzyskały przychód, ponieważ korzystały przez jakiś czas z czyjegoś kapitału. - W czasie kontroli u naszego klienta pracowników urzędu zainteresowała zaliczka, która przez kilka miesięcy była na jego koncie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 października 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała SN - I KZP 7/09

Zgodnie z art. 5 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2008r., Nr 189, poz. 1158) podstawą uprawnienia notariusza do pobrania wynagrodzenia od stron za dokonanie czynności notarialnej jest umowa ze stronami czynności. Przepis ten nie wyłącza możliwości zawarcia umowy o dokonanie czynności notarialnej bez wynagrodzenia...

Wyrok WSA - I SA/Gl 284/09

W celu ustalenia wartości świadczenia wynajmującego lokal organ podatkowy powinien zastosować art. 12 ust. 6 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli lokal był w nieodległym czasie wynajmowany po cenach rynkowych. Dopiero w braku możliwości ustalenia czynszu jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu konkretnego lokalu zastosowanie może znaleźć ust. 4 wskazanego artykułu...

Przegląd prasy

Studenci łatwiej uzyskają kredyt na naukę

Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł poręczać nawet w 100 proc. kredyty studenckie najuboższych osób. Wysokość poręczenia kredytów przez BGK będzie zależała od przychodów danego studenta... Gazeta Prawna

Odsetki od spóźnionej renty są opodatkowane

Podatnik, który otrzymał oprocentowanie od wypłaconego po terminie odszkodowania, musi je opodatkować. Na gruncie prawa cywilnego osoba, która doznała szkody w następstwie czynu niedozwolonego, może domagać się odszkodowania lub renty... Gazeta Prawna

Od 2010 roku wzrosną normy szacunkowe

Znane są wysokości norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które będą obowiązywały w przyszłym roku... Gazeta Prawna

Będą zmiany w prowadzeniu księgi podatkowej

Wprowadzenie możliwości zapisów wydatków w księgach rachunkowych na podstawie paragonów fiskalnych wymusza zmiany rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów... Gazeta Prawna

Celnicy chętnie zaglądają do baków

Prawie 2 zł podatku od każdego litra pojemności baku mogą zapłacić kierowcy przyłapani na zatankowaniu oleju opałowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy za łatwo wyznaczają granice wypowiedzi

Ostatnio orzekły, że polityczna walka ma usprawiedliwiać pomawianie jej uczestników. Czy więc dobre imię dziennikarza może być bezkarnie naruszone tylko dlatego, że atakuje polityka?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Droga do legalizacji samowoli jest już otwarta

Od 29 września na terenach bez planu można już wyprostować sytuację prawną inwestycji. Możliwość legalizacji robót budowlanych otworzył wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 września 2009 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W 2010 r. mniej firm z pełną księgowością

W przyszłym roku spółki osobowe i przedsiębiorcy będą prowadzić księgi rachunkowe dopiero, gdy ich obroty przekroczą 5 067 120 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

     MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama