Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - wrzesień 2009

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 września 2009

Informacje NetTAX

Zakładowy fundusz szkoleniowy kosztem pracodawcy

Co do zasady odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z poźn. zm.), zwanej dalej updop, kosztem uzyskania przychodów są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy....

Co z niepobranym PCC, gdy transakcja okaże się po czasie wolna od VAT?

Pragniemy zwrócić uwagę na kolejny istotny wyrok tym razem WSA w Olsztynie z dnia 9 września 2009r. (I SA/Ol 455/09)....

Interpretacja organów podatkowych

Indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w imieniu Ministra Finansów w dniu 23 września 2009 r., IPPB5/423-520/09-2/JC

Wydatki na zakup artykułów spożywczych, zakupywane dla potrzeb sekretariatu w celu poczęstowania klientów lub kontrahentów mogą być zaliczone w koszty uzyskania przychodu....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 154/09

Termin do zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu nabycia praw do spadku, określony w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn jest terminem prawa materialnego i nie podlega przywróceniu...

Przegląd prasy

ZUS przelicza zerowe wynagrodzenia ze starą kwotą bazową

Osoby, które składają wniosek o przeliczenie w podstawie wymiaru emerytury lub renty tzw. wynagrodzeń zerowych na minimalne, nie będą mieć ustalanej nowej kwoty bazowej... Gazeta Prawna

Dziś ostatni dzień na wniosek o zwrot akcyzy za olej napędowy

Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego otrzyma producent rolny, który złoży wniosek do 30 września... Gazeta Prawna

Student nie zapłaci podatku od zapomogi

Stypendia i zapomogi dla studentów stanowiące pomoc materialną przyznawaną zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym są w całości zwolnione z PIT... Gazeta Prawna

TP blokuje prawo do ulgi internetowej

Z ulgi internetowej mogą korzystać domownicy, którzy są wskazani na fakturze VAT. TP twierdzi, że ulgę mogą odliczyć razem małżonkowie, i odmawia zmian w fakturach... Gazeta Prawna

Adwokaci znów społecznie doradzają w sobotę

W sobotę, 3 października, 843 adwokatów i aplikantów w 181 miastach całej Polski udzielać będzie bezpłatnych porad prawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy wielobranżowe surowiej karane

Za złamanie przepisów o ochronie konkurencji firmom grożą sankcje siegające 10 proc. przychodu - całego, a nie tylko z działalności, za którą nakłada się karę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyższa uczelnia nie może protestować przeciw utracie budynku, którym zarządza

Brak interesu prawnego spowodował, że Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego nie mogła się odwołać od decyzji o reprywatyzacji przydzielonego jej po wojnie budynku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Założono dwie obroże, a wydano miliony złotych

System dozoru elektronicznego pochłonął już 23 mln zł, a ostatecznie będzie kosztować dziesięć razy tyle... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 września 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - (III SA/Wa 912/2009)

W przypadku likwidacji wartości niematerialnych i prawnych z powodu zastąpienia ich nowszymi lub w razie wygaśnięcia licencji do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych - w obydwu przypadkach przed upływem 24 miesięcy - niezamortyzowana część ceny nabycia stanowi koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 punkt 6 ustawy o CIT...

Wyrok WSA - (III SA/Wa 689/2009)

Brak pełnomocnictwa lub innego dokumentu wykazującego umocowanie do reprezentowania strony przez osobę podpisaną pod wnioskiem o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego stanowi brak formalny wniosku, który powinien zostać uzupełniony w trybie art. 169 par. 1 O.p....

Informacje NetTAX

Prawo do anulowania faktury

Kolejnym wartym uwagi wyrokiem jest wydany przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie 5 sierpnia 2009r. (I SA/Sz 303/09)....

Z czego wynika prawo do rozporządzenia towarem?

Warto zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (I SA/Rz 511/09). Wynika z niego, iż otrzymanie faktury jest odrębnym zdarzeniem od nabycia prawa do rozporządzenia towarem jako właściciel, gdyż może wyprzedzić przeniesienie takiego prawa w czasie....

Przegląd prasy

Tańsze uwłaszczenie lokali tylko do końca roku

Z końcem roku tracą moc przepisy o tzw. wykupie za symboliczną złotówkę. O wysokości opłat za przekształcenie mieszkań lokatorskich zadecydują później sami spółdzielcy... Gazeta Prawna

Niższe płace za brak etatów dla niepełnosprawnych

Urzędy, które nie zatrudniają niepełnosprawnych pracowników, będą otrzymywać mniej pieniędzy na wynagrodzenia. Rada Ministrów będzie mogła przeznaczyć mniej pieniędzy na płace członków korpusu służby cywilnej w urzędach, które nie zatrudniają odpowiedniej liczby niepełnosprawnych pracowników... Gazeta Prawna

Opodatkowanie służbowych aut musi być precyzyjne

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia do zmian w ustawach o PIT i o CIT w zakresie prywatnego używania służbowych samochodów... Gazeta Prawna

Obiad z klientem można wliczyć w koszty

Przepisy zabraniają zaliczać w koszty podatkowe wydatki na gastronomię i alkohol. Fiskus coraz częściej potwierdza, że wydatki na poczęstunek są kosztem podatkowym. Zdaniem ekspertów trzeba zmienić przepisy, bo nie przystają do realiów gospodarczych... Gazeta Prawna

Fiskus wycofał się ze zmiany definicji nadpłaty

Ministerstwo Finansów nie chce już ograniczać prawa do odzyskania nadpłaconego podatku Resort po raz kolejny opublikował założenia do projektu nowelizacji ordynacji podatkowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Z korektą podatkową lepiej nie zwlekać

Nie wystarczy złożyć korektę deklaracji z wyjaśnieniem, by uniknąć odpowiedzialności. Trzeba jeszcze niezwłocznie wpłacić kwotę ujawnionej nieprawidłowości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontrowersyjna opłata za wyjście na wolność

Kaucja musi być tak duża, by nie opłacało się jej stracić - wskazują prawnicy. Tyle że opuszczenie aresztu - nawet słono opłacone - może sprzyjać zatarciu śladów przestępstwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo zabudowy ma wypierać użytkowanie

Opublikowała go właśnie Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Choć przez ostatnie 20 lat dyskutowano, co zrobić z użytkowaniem wieczystym (które niewątpliwie ma wiele wad, ale ma też zalety) - czy je likwidować, czy tylko zmieniać, wciąż nie ma co do tego zgody... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 września 2009

Informacje NetTAX

Kolejne kontrowersje wokół podatku PCC

Pragniemy poinformować o szansie na odzyskanie nadpłaconego w latach 2007-2008 podatku PCC. Mowa o podatku od pożyczek otrzymanych przez spółki od ich udziałowców...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - (III SA/Wa 800/09)

Przepis art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r. jest niezgodny z zasadami i normami prawa wspólnotowego zawartymi w VI Dyrektywie oraz Dyrektywie 2006/112, a w szczególności odpowiednio: art. 17 i art. 168 tych Dyrektyw...

Wyrok WSA - (I SA/Ke 267/09)

Sąd administracyjny nie jest kolejnym organem w postępowaniu o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i nie dokonuje badania merytorycznej zasadności podjętej decyzji administracyjnej. Sąd bada jedynie, czy zaskarżona decyzja jest zgodna z przepisami postępowania i czy dokonanej przez organ podatkowy ocenie występowania przesłanek z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej nie można przypisać cech dowolności...

Przegląd prasy

Firmy mogą ubiegać się o 18,5 tys. zł za zatrudnienie bezrobotnego

Przedsiębiorcy czasami rezygnują z ubiegania się o refundację za zatrudnienie bezrobotnego, bo musieliby zapewnić mu miejsce pracy przez dwa lata... Gazeta Prawna

660 mln zł na przekształcenia szpitali w 2010 roku

W przyszłym roku budżet państwa przeznaczy na ochronę zdrowia więcej o prawie 500 mln zł, niż pierwotnie zakładał rząd... Gazeta Prawna

Reforma w sektorze publicznym to dodatkowe koszty

Zmiany w sektorze publicznym będą związane z dodatkowymi kosztami, m.in. odpraw dla zwalnianych pracowników oraz wynagrodzeń dla członków komitetów audytu... Gazeta Prawna

Umorzony kredyt studencki bez podatku

Absolwent, któremu bank umorzył część lub całość należności z tzw. kredytu studenckiego, nie musi płacić podatku. Przychód z tego tytułu jest zwolniony z opodatkowania... Gazeta Prawna

Bez pieniędzy za zwolnienie lekarskie

Przepisy prawa nie przewidują dodatkowego wynagradzania lekarzy za wystawienie zaświadczenia ZUS ZLA... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dział prawny to wewnętrzna kancelaria

Klientem prawników firmowych jest ich przedsiębiorstwo. Szefowie wymagają od nich nie tylko obsługi prawnej, ale też znajomości biznesu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniej pytań sposobem na szybsze przetargi

Firmy będą miały mniej czasu na zadawanie pytań do specyfikacji. Urzędy wypłacą im za to zaliczki na poczet inwestycji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Akwizytorom OFE już dziękujemy

Rośnie liczba skarg na akwizytorów otwartych funduszy emerytalnych. Wkrótce mogą powstać przepisy ograniczające takie formy pozyskiwania klientów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 września 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Po 47/09

Altana na działce w rodzinnym ogrodzie działkowym o powierzchni zabudowy do 25 m kw. w miastach i do 35 m kw. poza granicami miast jest zwolniona od podatku od nieruchomości. Przy czym taras podlega wliczeniu do powierzchni użytkowej altany tylko, jeżeli jest wydzielony z przestrzeni, za pomocą przegród budowlanych...

Wyrok WSA - I SA/Ol 521/09

Oświadczenie przez podatnika w toku postępowania kontrolnego, na żądanie organu podatkowego, że środki pieniężne przekazane na jego rzecz od osoby trzeciej stanowiły nieudokumentowaną pożyczkę, nie jest tożsame z powołaniem się przez podatnika na fakt zawarcia umowy pożyczki...

Przegląd prasy

ZUS znów musi pożyczać w bankach na świadczenia

Na koniec 2009 r. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych będzie zadłużony w bankach na 4,1 mld zł. W przyszłym roku w FUS zabraknie 49,2 mld zł - niedobór uzupełni dotacja, kredyt i środki FRD... Gazeta Prawna

Informacje NetTAX

Mazda patronem cyklu koncertów na cele charytatywne "JESTEM BO JESTEŚ"

Jestem bo Jesteś – trasa koncertowa na cele charytatywne dla Hospicjum Ojców Bonifratrów...

Przegląd prasy

Księgowość organizacji pozarządowych będzie uproszczona

Większość małych organizacji pozarządowych nie przestrzega ustawy o rachunkowości. Dlatego rozpoczną się prace, które uproszczą księgowość tych jednostek... Gazeta Prawna

E-papierosy nie będą opodatkowane akcyzą

E-papierosy nie są wyrobem tytoniowym podlegającym akcyzie. Ministerstwo Finansów nie planuje opodatkowywać tych wyrobów - dowiedział się DGP... Gazeta Prawna

Gminy żądają podatku od nieruchomości nawet za pięć lat wstecz

Zmiana ewidencji gruntów i budynków wpływa na wysokość podatku od nieruchomości. Gminy po zmianie ewidencji żądają zapłaty podatku za lata wcześniejsze... Gazeta Prawna

Fundusz szkoleniowy sposobem na koszty

Firmy dostały nowy patent na podatkowe odliczenia. Wystarczy, że utworzą fundusz na kształcenie pracowników i przekażą na niego pieniądze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Administracja otworzy się dla niepełnosprawnych

Posłowie chcą, aby niepełnosprawni mieli preferencje podczas naboru na wolne miejsca pracy w administracji publicznej i samorządowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wolno obchodzić trybu zamówień publicznych

Zlecenie robót budowlanych pod pretekstem przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, aby nie ogłaszać przetargu, jest świadomym naruszeniem prawa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak chronić sędziów

Co najmniej 14 lat więzienia miałoby grozić za zabójstwo sędziego, prokuratora czy komornika - to propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości po tragedii w Celestynowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 września 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 574/09

Nieprzedłożenie tłumaczenia zaświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23.04.2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 851 ze zm) nie jest brakiem formalnym, do usunięcia którego organ podatkowy może wezwać wnoszącego wniosek o zwrot podatku w trybie art. 169 § 1 O.p. pod rygorem wynikającym z art. 169 § 4 tej ustawy...

Wyrok WSA - III SA/Po 350/07

Uprawnienie do żądania zwrotu nadpłaconego cła w związku z retrospektywnym zastosowaniem obniżonej stawki celnej należy rozpatrywać w świetle przepisu art. 246 § 2 Kodeksu celnego...

Przegląd prasy

Firmy nie otrzymują środków z UE

Urzędy wdrażające PO KL z opóźnieniem otrzymują unijne środki. Opóźnienia w przekazywaniu dotacji firmom wynoszą nawet do kilkunastu tygodni. Organizacje pozarządowe i małe firmy muszą zaciągać kredyty... Gazeta Prawna

Rząd powinien pomyśleć o ulgach restrukturyzacyjnych dla firm

Tylko do 9 października przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg w spłacie podatków stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację. Na razie nie ma nowych regulacji w tym zakresie... Gazeta Prawna

Nowe stypendia bez podatku

Stypendia dla studentów i doktorantów uzyskane od osób prywatnych oraz pomoc materialna z samorządów będą zwolnione z PIT... Gazeta Prawna

Fiskus łamie przepisy o kontroli

Wszystkie kontrole przedsiębiorcy nie mogą trwać dłużej niż 12, 18, 24 lub 48 dni w roku. Przedstawiciele fiskusa terminy te odnoszą wyłącznie do kontroli podatkowej... Gazeta Prawna

Fiskus może wyręczyć podatników i obliczyć PIT

Pracodawcy z Komisji Trójstronnej proponują, aby podatek obliczały za pracowników urzędy skarbowe, a nie firmy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Świadczenie pielęgnacyjne bez względu na dochód

Wsparcie będzie przysługiwało zawsze, gdy członek rodziny rezygnuje z pracy, aby opiekować się swym niepełnosprawnym bliskim... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister Czuma otwiera drzwi do notariatu

Notariusze są zszokowani rekordową liczbą przyjętych na aplikację. To nie koniec: minister obiecuje kancelarię każdemu kończącemu, którego stać będzie na jej otwarcie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czynsze pójdą w górę

Rosną czynsze za mieszkania stojące na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste. Część gmin aktualizuje opłaty z tego tytułu, co oznacza ich skok nawet o 1500 procent... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 września 2009

Informacje NetTAX

Nowa ustawa o finansach publicznych

W przyszłym roku czekają nas zmiany w gospodarowaniu finansami publicznymi - 1 stycznia 2010r. w życie wejdzie nowa ustawa o finansach publicznych. Jej celem jest wprowadzenie ulepszeń działalności sektora publicznego i dostosowanie polskich przepisów do wymagań unijnych....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 272/09

Wymóg „doręczenia” spełniony jest wówczas, gdy strona otrzyma oryginał decyzji zawierający wszystkie wymagane w art. 210 Ordynacji podatkowej elementy. Nie spełnia tego wymogu doręczenie stronie wydruku komputerowego, kopii, kserokopii lub innego rodzaju odbitki oryginału decyzji bądź uwierzytelnionego odpisu. W rozumieniu cytowanego przepisu strona powinna otrzymać dokument z własnoręcznym podpisem osoby reprezentującej organ ( wydającej decyzję). Bez znaczenia prawnego jest fakt dowiedzenia się przez stronę o treści decyzji poza przewidzianym w prawie trybem doręczenia decyzji. Dopóki decyzja nie zostanie doręczona stronie w sposób zgodny z przepisami o doręczeniach, nie wchodzi ona do obrotu prawnego. Obowiązkiem organu, który decyzję wydał jest podjęcie wszystkich przewidzianych prawem czynności zmierzających do doręczenia decyzji wszystkim stronom postępowania...

Wyrok WSA - I SA/Gl 1015/08

Osoba, na którą nałożono pieniężną karę porządkową w postępowaniu podatkowym, powinna mieć możliwość odczytać z treści postanowienia, za jakie naruszenie obowiązku została ukarana, ze wskazaniem konkretnej przesłanki z katalogu wymienionego w art. 262 § 1 O.p. Nie jest wystarczające wskazanie przez organ podatkowy samej tylko jednostki redakcyjnej przepisu (pkt 2 w art. 262 § 1), obejmuje ona bowiem różne zachowania, które mogą uzasadniać nałożenie kary porządkowej...

Przegląd prasy

Firmy chętniej przyjmą praktykantów

Dzięki uregulowaniu statusu prawnego stażystów przedsiębiorcy częściej powinni ich zatrudniać. Może to zmniejszyć liczbę bezrobotnych wśród młodych ludzi... Gazeta Prawna

Pracownicy medyczni stracą gwarancję dodatkowych środków na podwyżki

Szpitale nie będą musiały przekazywać 40 proc. ze wzrostu wartości kontraktów z NFZ na podwyżki dla pracowników. Związki i posłowie PSL nie zgadzają się na takie rozwiązanie... Gazeta Prawna

Za zgubiony z winy urzędu skarbowego PIT podatnik otrzyma odsetki, gdy wykazał w zeznaniu nadpłatę

Podatnik, który wysłał roczne zeznanie podatkowe pocztą i posiada kserokopię PIT wraz z potwierdzeniem nadania, nie może być posądzony o niezłożenie zeznania... Gazeta Prawna

Płatnik nie odda nadpłat ze swoich pieniędzy

Zgodnie z rządowym projektem nowelizacji ustawy o PIT, która jest po pierwszym czytaniu w Sejmie, w rozliczeniu za 2009 rok na pracodawców ma zostać przeniesiony obowiązek sporządzania zeznań podatkowych za pracowników... Gazeta Prawna

Niższy udział, wyższy przychód

Zmniejszenie minimalnego kapitału zakładowego miało ułatwić spółkom prowadzenie działalności. Fiskus chce jednak opodatkować przychód wspólników, którzy dostają zwrot pieniędzy po obniżce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Martwe przepisy o premii dla właścicieli domów

Ani jeden kamienicznik nie skorzystał z rządowych dopłat do kredytu na remonty i termomodernizację. Ministerstwo Infrastruktury chce to zmienić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Plan prawniczej fuzji został ogłoszony

Połączenie zawodów radcy prawnego i adwokata powinno się dokonać do końca 2011 roku. Tak zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy kredytują pakiet

Dotowane szkolenia i stypendia dla pracowników miały być ratunkiem dla bankrutujących firm. Nie będą, bo przedsiębiorcy sami muszą je finansować i czekać wiele miesięcy na refundację kosztów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 września 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 477/08

Wymóg „doręczenia” spełniony jest wówczas, gdy strona otrzyma oryginał decyzji zawierający wszystkie wymagane w art. 210 Ordynacji podatkowej elementy. Nie spełnia tego wymogu doręczenie stronie wydruku komputerowego, kopii, kserokopii lub innego rodzaju odbitki oryginału decyzji bądź uwierzytelnionego odpisu. W rozumieniu cytowanego przepisu strona powinna otrzymać dokument z własnoręcznym podpisem osoby reprezentującej organ ( wydającej decyzję). Bez znaczenia prawnego jest fakt dowiedzenia się przez stronę o treści decyzji poza przewidzianym w prawie trybem doręczenia decyzji. Dopóki decyzja nie zostanie doręczona stronie w sposób zgodny z przepisami o doręczeniach, nie wchodzi ona do obrotu prawnego. Obowiązkiem organu, który decyzję wydał jest podjęcie wszystkich przewidzianych prawem czynności zmierzających do doręczenia decyzji wszystkim stronom postępowania...

Wyrok ETS - C-182/2008

Wykładni art. 73b traktatu WE (obecnie art. 56 TWE) należy dokonywać w ten sposób, że nie sprzeciwia się obowiązywaniu przepisów państwa członkowskiego, na mocy których utrata wartości udziałów wskutek wypłaty dywidendy nie wpływa na podstawę wymiaru podatku podatnika będącego rezydentem, jeżeli nabył on udziały w spółce kapitałowej będącej rezydentem od udziałowca niebędącego rezydentem, podczas gdy w przypadku nabycia udziałów od udziałowca będącego rezydentem, taka utrata wartości powoduje obniżenie podstawy wymiaru podatku nabywcy...

Przegląd prasy

Bezrobotni nie są zainteresowani pomocą w spłacie kredytu

Po półtora miesiąca obowiązywania przepisów umożliwiających uzyskanie pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego niewiele osób się o nią ubiega... Gazeta Prawna

Roczne rozliczenie podatku za pracowników spowoduje dodatkowe koszty dla gmin

Wprowadzenie w życie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, na mocy których pracodawca rozliczy PIT pracownika, będzie niekorzystne dla urzędów gmin i miast... Gazeta Prawna

Raje podatkowe nie są opłacalne

Mimo że raje podatkowe kuszą swoimi ofertami, dla polskiego przedsiębiorcy nie są one tak atrakcyjne, jak mogłoby się to wydawać... Gazeta Prawna

Fiskus wie, jak zarabiać na oszustach

Sprzedam – kupię faktury VAT. To ogłoszenia, które można znaleźć w prasie, internecie czy na słupach ogłoszeniowych... Gazeta Prawna

Lata postępowań to dla fiskusa standard

Ubiegłoroczny rekord długości prowadzonego postępowania podatkowego, liczący 56 miesięcy, pobity! Lider tegorocznego zestawienia zakończył je po… 75 miesiącach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak uregulować przedwojenne spółki

Ministerstwo Gospodarki chce wyeliminować nieprawidłowości w reaktywowaniu starych spółek. Projekt zmian może jednak naruszać konstytucję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za wykroczenie można będzie zapłacić kartą

Brak polskiej gotówki nie będzie już podstawą do odmowy przyjęcia mandatu przez kierowcę. Szykuje się kolejna zmiana kodeksu drogowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czeka nas kolejna wymiana dowodów

Od 1 stycznia 2011 r. będą wydawane nowe biometryczne dowody osobiste. Obecne dokumenty zachowają jednak ważność do terminów, które w nich zapisano... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 września 2009

Informacje NetTAX

INFORMACJA O WYŻSZYCH KWOTACH ZWROTU VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE

Informujemy o doskonałej wiadomości dla osób planujących budowę, lub remont domu bądź mieszkania. Od października przysługuje im wyższy zwrot VAT za materiały budowlane....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SAB/Gl 1/2009

Rozpoznając skargę na bezczynność organu administracji sąd jedynie kontroluje, czy w sprawie zaistniał stan bezczynności, tzn. czy organ podjął określone czynności i załatwił sprawę na danym etapie postępowania poprzez np. wydanie decyzji, czy też nie. W przypadku, gdy strona skarżąca w skardze na bezczynność organu, powołując się na określone dowody, twierdzi, że w sprawie zaistniała bezczynność, ponieważ doręczenie decyzji nie nastąpiło zgodnie z art. 144 i następne ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, gdyż potwierdzenie odbioru przesyłki zawierającej decyzję zostało podpisane przez inną osobę niż jej adresata, kwestionuje już prawidłowość wydania takiej decyzji w ostatnim elemencie, a nie fakt dokonania czynności doręczenia. W sprawie na bezczynność organów sąd, analizując okoliczności faktyczne sprawy, nie bada zgodności z prawem wydanej decyzji ani od strony merytorycznej, ani formalnej. Określone naruszenie prawa materialnego lub procesowego jest podstawą uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji tylko w sprawie skargi na taki akt administracyjny...

Wyrok WSA - II SA/Bk 320/2009

Zarzuty do postępowania egzekucyjnego nie mogą być oparte na zdarzeniach przyszłych, ale na zdarzeniach już zaistniałych, opisanych w art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji...

Przegląd prasy

Notariusze będą tworzyć rejestr testamentów

Krajowa Rada Notarialna chce utworzyć rejestr testamentów, który potwierdzałby istnienie rozrządzenia na wypadek śmierci. Zgodnie z obowiązującym prawem testament nieodnaleziony nie istnieje... Gazeta Prawna

Uczelnie publiczne będą musiały na siebie zarabiać

Od przyszłego roku akademickiego szkoły publiczne będą swobodnie tworzyć spółki... Gazeta Prawna

Od października przysługuje wyższy zwrot VAT za materiały budowlane

Osoby fizyczne, które budują lub remontują nieruchomości mieszkalne, mogą uzyskać wyższy zwrot VAT... Gazeta Prawna

Fiskus: egzekucja zamiast ulgi

Jeśli podatnik nie ma pieniędzy na zapłatę podatku, może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o specjalną ulgę. Ta ulga to m.in. rozłożenie podatku lub zaległości podatkowej na raty czy odroczenie terminu płatności podatku... Gazeta Prawna

Rzecznik czeka na reakcję

Urzędy podległe premierowi zwlekają z udzielaniem odpowiedzi na wystąpienia rzecznika praw obywatelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Potrzebny jest adwokat dla dziecka

Najmłodsi to szczególny rodzaj pokrzywdzonych i świadków – należy się im więc specjalna ochrona... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prowokacja przeżyła Starowieyskiego

Fałszywki z udziałem tak wybitnego malarza jeszcze nie było. Dla jednych to usprawiedliwia błąd eksperta, który dopuścił obraz do sprzedaży, dla innych to dowód, że na rynku sztuki jest źle... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na aplikacje mogło zdać 10 tysięcy osób

Sobotnie egzaminy na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, wypadły znakomicie dla zdających. Pierwsze wyniki wskazują, że zaliczyło je około 70 proc. kandydatów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 września 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 175/2009

W oparciu o przepis art. 82 ust. 1 zd. 1 i art. 82 ust. 1 (zd. 2) pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, można sformułować tezę, iż co do zasady niedopuszczalne jest równoczesne prowadzenie przez organy administracji publicznej wobec tego samego przedsiębiorcy więcej niż jednej kontroli, chyba że kontrola ta ma być przeprowadzona w ramach toczącego się wobec przedsiębiorcy postępowania, na podstawie upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach. Do przepisów odrębnych, o których mowa w art. 82 ust. 1 zd. 2 u.s.d.g. bez wątpienia zaliczyć należy ustawę o kontroli skarbowej, która w art. 13 ust. 3 stanowi, iż organ kontroli skarbowej może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2887/2008

Prawo żądania stwierdzenia i zwrotu nadpłaty przysługuje wyłącznie w sytuacji, gdy zapłacony podatek był nienależny w chwili uiszczenia. Skutki prawne odstąpienia od umowy na podstawie przepisów prawa cywilnego, tj. uznanie jej za nigdy niezawartą nie mają skutków podatkowych. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności. Dlatego też, jeżeli podatnik zapłacił PCC z tytułu zawarcia umowy sprzedaży udziałów, to podatek ten został uiszczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc był należny w chwili zapłaty. W takim przypadku nie ma znaczenia, że po zawarciu umowy jedna ze stron od tej umowy odstąpiła...

Przegląd prasy

Stosowanie e-faktur jest kłopotliwe

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na przejście z faktur papierowych na e-faktury... Gazeta Prawna

Zaciągnięcie kredytu na zakup mieszkania lub domu trudno będzie rozliczyć w kosztach uzyskania

Przepisy podatkowe nie precyzują, czy przy zbyciu mieszkania jako koszt można uwzględnić kredyt zaciągnięty na jego zakup... Gazeta Prawna

Zyski z certyfikatów nie zawsze rozlicza płatnik

Przychód ze sprzedaży certyfikatów funduszy zamkniętych publicznych na giełdzie inwestor rozliczy indywidualnie w rocznym PIT... Gazeta Prawna

Polscy emeryci potrzebują ulg w PIT

W Polsce emerytury są opodatkowane jak każdy inny dochód uzyskany w trakcie roku... Gazeta Prawna

Za rejenta-poborcę ubezpieczyciel nie płaci

Obowiązkowe ubezpieczenie notariuszy od odpowiedzialności cywilnej obejmuje tylko szkody wyrządzone klientom przy wykonywaniu czynności notarialnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na elektronicznych obrożach mają zyskać wszyscy

Skazany wraca do domu i rodziny; państwo zyskuje wolne miejsce w zatłoczonych kryminałach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Samo wypowiedzenie kredytu to dotkliwa kara

Bank nie może pobierać prowizji od swojego klienta za to, że wypowiedział mu umowę kredytową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Coraz bliżej fuzji adwokatów z radcami

W przyszłym tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentuje swój projekt utworzenia nowej adwokatury z połączenia korporacji radcowskiej i obecnej palestry... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 września 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 124/2009

Powołanie przez członka zarządu sp. z o.o. zarzutów wyłączających jego odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe sp. z o.o. dopiero w skardze do WSA na decyzję orzekającą o jego odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki jest działaniem spóźnionym i nie może doprowadzić do uchylenia skarżonej decyzji...

Wyrok WSA - III SAB/Gl 7/2009

Nadawanie nadmiernego prymatu dyrektywie szybkości postępowania z pogwałceniem prawa prowadzić może do przewlekania ostatecznego załatwienia sprawy przez konieczność ponownego rozpoznania sprawy w toku instancji (w postępowaniu odwoławczym) bądź do weryfikacji decyzji w trybach nadzwyczajnych postępowania administracyjnego lub na drodze sądowej...

Przegląd prasy

Wpłacona kaucja nie stanowi kosztu podatkowego

Spółka wpłacająca kaucję kontrahentowi, ze względu na jej zwrotny charakter, nie może uznać tego wydatku za koszt podatkowy... Gazeta Prawna

Od 2010 roku cena paczki papierosów będzie wyższa o 90 groszy

Od przyszłego roku wzrośnie akcyza na papierosy o 2,57 proc... Gazeta Prawna

Ze zwolnienia podatkowego dla oszczędzających na IKE skorzysta też obcokrajowiec

Dochody uzyskane przez nierezydentów z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym będą zwolnione z podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Budżet może zyskać 1 mld zł na likwidacji zwrotu VAT na materiały budowlane

Zwroty VAT na materiały budowlane w ubiegłym roku przekroczyły miliard złotych... Gazeta Prawna

Państwo płaci miliony za grunty odebrane w PRL

Coraz więcej osób domaga się odszkodowań za działki wywłaszczone w czasach komuny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno na siłę mieszkać pod wspólnym dachem

Gdy matka oraz syn z powodu różnic charakterów nie mogą wspólnie mieszkać, to matka może żądać zwrotu pieniędzy dołożonych do kupna domu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Premier za szerszym otwarciem korporacji

Rząd nie przyjął przygotowanego w Ministerstwie Sprawiedliwości projektu ustawy o państwowych egzaminach prawniczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Awantura wokół resortowych pożyczek

Z powodu kryzysu minister sprawiedliwości zawiesił udzielanie preferencyjnych pożyczek mieszkaniowych dla sędziów i prokuratorów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 września 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 612/20099

W ustawie o kontroli skarbowej rozróżnić można postępowanie kontrolne tożsame z postępowaniem podatkowym w Ordynacji podatkowej oraz kontrolę podatkową tożsamą z kontrolą w Ordynacji podatkowej. Odmienne są cele i sposoby zakończenia tych postępowań tj. kontrola ma na celu sprawdzenie czy i jak kontrolowany wywiązuje się z obowiązków podatkowych, a więc jest to ustalenie stanu rzeczywistego i kończy się z dniem doręczenia protokołu zawierającego ustalenia z kontroli art. 291 § 4 cyt. Ordynacji podatkowej w związku z art. 31 ust.1 u.k.s.; postępowanie kontrolne prowadzi natomiast do zebrania materiału dowodowego pozwalającego na wydanie rozstrzygnięcia i kończy się wydaniem rozstrzygnięcia ma zatem charakter postępowania jurysdykcyjnego w formach wskazanych wyżej art. 24 ust.1 u.k.s.. Inny jest także sposób wszczynania tych postępowań tj. postępowanie kontrolne wszczynane jest postanowieniem doręczanym kontrolowanemu, natomiast kontrola podatkowa wszczynana jest na podstawie imiennego upoważnienia do jej przeprowadzenia i z chwilą doręczenia kontrolowanemu tegoż upoważnienia...

Wyrok WSA - III SA/Wa 572/2009

Nieodpłatne przekazanie przez podatnika podatku VAT towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem w świetle art. 7 ust. 2 i ust. 3 u.p.t.u., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy towarów, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów...

Przegląd prasy

Miasta chcą likwidacji subwencji wyrównawczej dla biednych gmin

Największe miasta płacą kilkadziesiąt milionów złotych janosikowego, a Warszawa prawie miliard złotych rocznie... Gazeta Prawna

Bezpłatna pomoc sąsiedzka nie jest opodatkowana

Osoby, które świadczą sobie nawzajem bezpłatną pomoc, np. w ramach banków czasu, nie podlegają opodatkowaniu... Gazeta Prawna

Można obniżyć PIT z funduszy inwestycyjnych

Aby obniżyć podatek z inwestycji w fundusze, warto ulokować środki w takim funduszu, który np. pozwoli na przesunięcie płatności... Gazeta Prawna

Fiskus ma sposób na internetowych piratów

Sprzedaż w internecie skradzionych plików, chronionych prawem autorskim, jest przestępstwem... Gazeta Prawna

Szansy na rekompensatę już nie ma

O odszkodowanie za działkę przejętą pod drogę publiczną można było się ubiegać, nawet jeśli wojewoda nie wydał decyzji potwierdzającej jej wywłaszczenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd może wyjątkowo zmniejszyć spadek

To, że odziedziczymy np. 1/3 spadku czy 1/6 w ramach zachowku, nie oznacza, iż tyle dostaniemy do ręki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Inwestor nie może odmówić gwarancji

Sposobem na zatory płatnicze w budownictwie mają być gwarancje zapłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gminy walczą o podatki z kieszeni mieszkańców

Miasta kuszą przywilejami tych, którzy zechcą w nich nie tylko pracować, ale też płacić podatki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 września 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 2 września 2009 r. sygn. IPPB4/415-544/09-2/JK2

Zawierane umowy pożyczki na cele oświaty i kultury mogą zostać zakwalifikowane jako czynności cywilnoprawne wyłączone z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 1 lit. f) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli zostaną przeznaczone na cele statutowe Wnioskodawcy w zakresie oświaty i kultury, w tym na nabycie środków służących bezpośrednio realizacji tych celów....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-2/2008

Prawo wspólnotowe sprzeciwia się stosowaniu, w okolicznościach rozpatrywanych w postępowaniu przed sądem krajowym, przepisu prawa krajowego, takiego jak art. 2909 codice civile, w sporze dotyczącym podatku VAT za rok podatkowy, w odniesieniu do którego nie wydano jeszcze żadnej decyzji prawomocnej w zakresie, w jakim stanowi on przeszkodę dla uwzględnienia przez sąd krajowy, przed którym toczy się spór, norm prawa wspólnotowego w zakresie praktyk stanowiących nadużycie związanych z tym podatkiem...

Przegląd prasy

Nagrania z kamer zastąpią papierowe protokoły z rozpraw

Od 1 lipca 2010 r. rozprawy w sądach cywilnych będą obowiązkowo nagrywane... Gazeta Prawna

Podatek od transakcji finansowych może szkodzić gospodarce

Światowy podatek obrotowy od transakcji finansowych byłby efektywny tylko przy jednomyślnej zgodzie wszystkich krajów, ale jego funkcjonowanie niekoniecznie może pomóc gospodarce... Gazeta Prawna

Ulga rehabilitacyjna: koszty dojazdów są odliczane

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki na dojazdy własnym autem na zabiegi rehabilitacyjne... Gazeta Prawna

Pomoc społeczna musi być wpisana do statutu

Rehabilitacja sfinansowana przez fundację jest opodatkowanym przychodem obdarowanego... Gazeta Prawna

Przewłaszczenie możliwe także za darmo

Czy najemca może bez zapłaty uzyskać mieszkanie zakładowe od spółdzielni? Wielu prawników uważa, że to możliwe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uprawnienia zabużańskie tylko dla obywateli polskich

Prawo do rekompensaty przyznane zabużanom przez państwo nie jest odszkodowaniem za utracone majątki, ale rodzajem pomocy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał akceptuje proceduralny rygoryzm

Z istoty ustanowienia adwokata czy radcy wynika, że będzie działał fachowo, zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aplikacje po nowemu

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje gruntowną reformę naboru na aplikacje prawnicze... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 września 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 2 września 2009 r. sygn. IPPB4/415-544/09-2/JK2

Dokonanie darowizny udziałów w spółce z o.o. na rzec spółki z o.o. prawa cypryjskiego nie powoduje powstania po stronie darczyńcy obowiązku podatkowego...

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 7 września 2009 r. sygn. IPPB1/415-459/09-2/EC

Jeżeli osoba fizyczna nie posiada obywatelstwa polskiego, to bez względu na miejsce zamieszkania, czy też ewentualne posiadanie lub brak zezwolenia na osiedlenie się, jest w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej osobą zagraniczną, a więc bez znaczenia dla ustalenia jej obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych pozostaje wysokość przychodu netto osiągnięta z prowadzonej przez tę osobę pozarolniczej działalności gospodarczej...

Przegląd prasy

SKOK-i skarżą się do Komisji Europejskiej, że są dyskryminowane podatkowo

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa uruchomiła procedurę złożenia skargi do Komisji Europejskiej... Gazeta Prawna

Zwolnienia w skarbówce nie powinny obejmować działów kontroli

Urzędnicy skarbowi obawiają się, że zwolnienia w administracji dotkną głównie pracowników kontroli... Gazeta Prawna

Miasta nie wprowadzą ulg dla studentów

Miasta, w których znajdują się ośrodki akademickie, nie wprowadzają ulg w podatku od nieruchomości dla studentów posiadających mieszkanie... Gazeta Prawna

Fiskus podstępnie sprawdza osobiste konta bankowe

Inspektorzy skarbowi przy kontroli firm mogą sprawdzać ich rachunki bankowe... Gazeta Prawna

Nie można sprzedać odrębnej własności lokalu bez udziału w gruncie

Umowa przedwstępna sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość jest niekiedy ważna, nawet gdy nie określono w niej udziału w gruncie z nim związanego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dekomunizacja prawa, której nie było

Z bronią maszynową na demonstrantów - to ciągle możliwe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyższe wymagania wobec transplantologów

Przejrzyste zasady finansowania transplantacji oraz surowsze kary za handel narządami - to nowe rygory prawne, które we wtorek wchodzą w życie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedwojenne spółki mogą odzyskać miliardy

Mieszkaniec Gdańska ma szansę stać się właścicielem trzeciej części Katowic należącej kiedyś do firmy Giesche SA... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 września 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 2 września 2009 r. sygn. IPPB5/423-311/09-2/MB

Z treści art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika podstawowa zasada: moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest w obecnym stanie prawnym uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała SN - III CZP 4/2009

Przepis art. 788 § 1 k.p.c. ma zastosowanie również w sytuacji, gdy uprawnienie objęte tytułem egzekucyjnym przeszło na inną osobę w drodze przelewu po wszczęciu postępowania egzekucyjnego...

Przegląd prasy

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią wyłączny dochód gminy

Starosta jest jednym z organów administracji publicznej, który wykonuje czynności podlegające opłacie skarbowej, nie otrzymując z tego tytułu dochodów... Gazeta Prawna

Celnicy proszą o weto

Związek Zawodowy Celnicy PL zwrócił się do prezydenta o zawetowanie nowej ustawy o Służbie Celnej, która czeka na jego podpis... Gazeta Prawna

Sprzęt z oprogramowaniem stanowi dla przedsiębiorcy koszt uzyskania przychodów

Podatnik, który rozpoczynając biznes, kupi sprzęt i oprogramowanie, może te wydatki zaliczyć w koszty uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Urzędy uchylają się od obowiązku przekazywania NIP

Po wymianie dowodu osobistego trzeba zaktualizować dane w urzędzie skarbowym... Gazeta Prawna

Nie będzie podwyżki dla pracujących emerytów

Wcześniejsi emeryci, którzy przepracowali co najmniej 30 miesięcy, mają prawo do przeliczenia świadczenia tylko w części socjalnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd może zredagować odpowiedź prasową

Jeśli tylko część pisma wysłanego po publikacji prasowej spełnia kryteria odpowiedzi prasowej, sąd może w razie sporu nakazać opublikowanie jej tylko w tej części... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie będzie opłat za remontowane autostrady

Dziś niejedna podróż autostradą trwa dłużej niż zwykłą drogą. I w dodatku jeszcze za to trzeba płacić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus zakwestionuje haracz dla marketów

Firmy współpracujące z sieciami handlowymi mogą mieć poważne problemy ze skarbówką... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 września 2009

Informacje NetTAX

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w warsztatach

Budżetowanie z wykorzystaniem narzędzi controllingu....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała SN - III CZP 3/2009

Sądowy tytuł wykonawczy wydany przeciwko dłużnikowi, co do którego następnie ogłoszono upadłość nie traci z mocy prawa wykonalności w części, co do której wierzytelność nim stwierdzona została umieszczona na prawomocnej liście wierzytelności sporządzonej w toku postępowania upadłościowego...

Wyrok WSA - I SA/Op 235/2009

Podatek naliczony możliwy do odliczenia w rozliczeniu za dany miesiąc stanowi określoną wielkość matematyczną, jest to bowiem suma kwot podatku naliczonego. Te kwoty podatku naliczonego muszą wynikać z faktur otrzymanych przez podatnika. Prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w związku z dokonaniem określonych czynności wywołujących skutek w zakresie podatku VAT, jednak realizacja tego prawa następuje tylko w wyniku dysponowania przez podatnika fakturą VAT potwierdzającą zakup towarów lub usług...

Przegląd prasy

Każdy będzie mógł wpisać dłużnika na czarną listę

Osoby prywatne będą mogły składać wnioski o wpisanie na listę nierzetelnych dłużników... Gazeta Prawna

Szef rozliczy pracownika w zeznaniu rocznym

Pracodawca już w rozliczeniu za 2009 rok wypełni i prześle do urzędu skarbowego PIT za pracownika... Gazeta Prawna

Zarobkiem z odsetek klient podzieli się z bankiem

Częsta kapitalizacja depozytów pozwala na uzyskanie odsetek bez podatku Belki... Gazeta Prawna

Ulga na złe długi pomaga firmom w kryzysie

Przedsiębiorca może odzyskać VAT z niezapłaconej przez kontrahenta faktury... Gazeta Prawna

Sąd polubowny może pominąć literę prawa

Przedsiębiorcy decydujący się na rozstrzygnięcie przed takim sądem muszą wiedzieć, że jego uchylenie przez sąd powszechny może nastąpić tylko wyjątkowo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Unijne fotoradary nie wszędzie takie straszne

Polscy kierowcy, zarejestrowani przez unijny fotoradar, raczej unikną zapłacenia mandatu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno wygrać z biurem podróży w sądzie

Pechowy turysta ma coraz mniejsze szanse na żądanie finansowej czy choćby moralnej satysfakcji od biura... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wolno żądać zwrotu nadpłat sprzed dekady

Klienci firm, które miały w swoich umowach klauzule niedozwolone, mogą się domagać rekompensat, gdy z powodu tych zapisów ponieśli szkody nawet wiele lat temu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 września 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 2137/2008

W przypadku zobowiązań podatkowych powstających z mocy prawa przyczyną naliczania odsetek za zwłokę jest nieprawidłowe wykazanie zobowiązania podatkowego przez podatnika, a nie wydanie przez organ podatkowy deklaratoryjnej decyzji w trybie przewidzianym w art. 21 § 3 O.p...

Wyrok NSA - II FSK 376/2008

Normy prawa podatkowego zawarte w art. 12 ust. 1 u.z.p.d. i określające stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odwołują się do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wskutek czego normy prawa statystycznego współtworzą normę opodatkowania. Jednakże prawem powszechnie obowiązującym są jedynie standardowe klasyfikacje i nomenklatury wprowadzane mocą rozporządzeń Rady Ministrów, wydawanych w wykonaniu art. 40 ust. 1 i na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 ze zm.). Nie są nimi natomiast interpretacje klasyfikacji i nomenklatur, wydawane przez organy statystyki publicznej. Interpretacje takie w postępowaniu podatkowym stanowią jedynie dowód i - jak każdy dowód - podlegają swobodnej ocenie organu podatkowego...

Przegląd prasy

Można korzystać ze starej ulgi mieszkaniowej

Podatnik, który teraz sprzedaje nieruchomość kupioną w 2006 roku, może skorzystać z ulgi w PIT... Gazeta Prawna

Zwolnienie z podatku od nieruchomości za nowe miejsce pracy

Coraz więcej miast zachęca firmy do tworzenia nowych miejsc pracy... Gazeta Prawna

Skarbowcy protestują przeciwko zwolnieniom

Pracownicy skarbowi protestują przeciwko zwolnieniom w administracji... Gazeta Prawna

Zagraniczne fundusze kapitałowe będą nieopodatkowane

Zagraniczne fundusze kapitałowe nie będą już dyskryminowane podatkowo w Polsce... Gazeta Prawna

Surowe kary za in vitro

Trzy lata więzienia dla lekarzy przeprowadzających zabiegi, a dla eksperymentujących z embrionami nawet 25 lat przewiduje obywatelski projekt ustawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak zerwać dzierżawę bez wypowiedzenia

Jeśli mimo upomnienia dzierżawca używa nieruchomości w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem, właściciel może natychmiast wypowiedzieć umowę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracodawca sam rozliczy pracownika

Pracownicy nie będą już musieli sami rozliczać się z fiskusem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy kancelarie z o.o. powrócą nad Wisłę

Zakaz prowadzenia kancelarii w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest anachronizmem - tak uważa większość prawników doradzających przedsiębiorcom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 września 2009

Informacje NetTAX

Zasady szacowania cen transferowych

W związku z nowelizacją art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaistniała potrzeba wydania nowego rozporządzenia wykonawczego w zakresie szacowania cen transferowych oraz postępowania w sytuacji korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych. Z końcem tego roku straci moc rozporządzenie z 1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz. U. z 22 października 1997 r. Nr 128, poz. 833 z późn. zm.). W związku z powyższym trwają prace nad wdrożeniem nowych przepisów wykonawczych w tym zakresie. Planowane zmiany wynikają z wdrożenia do krajowego systemu podatkowego postanowień Kodeksu postępowania wspierającego skuteczne wykonanie Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. Urz. UE C 176 z 28.07.2006, str. 8-12)...

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 26 sierpnia 2009 r. sygn. IPPB3/423-334/09-2/ER

W odniesieniu do odsetek od pożyczek wypłacanych wewnątrz podatkowej grupy kapitałowej, znajdą zastosowanie ograniczenia w dopuszczalności zaliczenia tych odsetek do kosztów uzyskania przychodów, przewidziane w przepisach o tzw. niedostatecznej (lub cienkiej) kapitalizacji, tj. w szczególności w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 527/2009

Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT przysługuje podatnikowi tylko wówczas, gdy faktury odzwierciedlają rzeczywisty przebieg operacji gospodarczej. Nie stanowią podstawy do odliczenia faktury wystawione przez podmiot nieistniejący, a jest nim także podmiot stwarzający formalne pozory istnienia, który jednak rzeczywiście nie uczestniczy w obrocie prawnym...

Przegląd prasy

Kara za przejazd bez legitymacji podlega zwrotowi

Dodatkowa opłata pobrana za jazdę bez legitymacji podlega zwrotowi po jej okazaniu... Gazeta Prawna

Tylko sąd może stwierdzić utratę własności samochodu

Od trzech miesięcy nie ma przepisów regulujących postępowanie z pojazdami nieodebranymi z policyjnych parkingów... Gazeta Prawna

Za unikanie egzekucji grozi kara pozbawienia wolności

Zbycie składników majątku w celu uniknięcia egzekucji podlega sankcjom karnym w postaci więzienia... Gazeta Prawna

Zabezpieczenie VAT odstrasza importerów

Przedsiębiorcy sprowadzający towary do Polski mogą nie wpłacać VAT od importu. Uproszczone rozliczenie VAT jest możliwe, gdy importer złoży zabezpieczenie na poczet podatku... Gazeta Prawna

Bruksela sprawdza znaki polskich firm

Coraz więcej przedsiębiorstw musi rezygnować z używania w swojej nazwie symboliki Unii Europejskiej, nawet stylizowanej czy z innymi elementami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podwyżka za lokal dopiero po kilku miesiącach

Spółdzielnie będą informować o wzroście opłat za mieszkanie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Są pierwsi chętni na elektroniczne obroże

Paserka i niepłacenie alimentów - skazani na więzienie m.in. za takie czyny wystąpili właśnie z wnioskami o areszt domowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno o rekompensaty za zmarnowane wakacje

Sądy nie chcą przyznawać konsumentom od biur podróży odszkodowań za urlopy z opóźnieniami samolotów, pokojami z widokami na budowy albo bez obiecanych wycieczek i atrakcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 września 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-37/2008

Wykładni art. 9 ust. 2 lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG należy dokonywać w ten sposób, że miejscem świadczenia usług stowarzyszenia, którego działalność polega na organizowaniu wymiany pomiędzy członkami ich praw korzystania w oznaczonym czasie z lokali wakacyjnych w zamian za które stowarzyszenie to pobiera od swych członków opłaty wpisowe, roczne składki członkowskie i opłaty za wymianę, jest miejsce, w którym znajduje się nieruchomość, w odniesieniu do której dany członek ma prawo do korzystania w oznaczonym czasie...

Wyrok WSA - I SA/Po 1419/2008

Podatnik świadczący usługi doradcze na rzecz Posła do Parlamentu Europejskiego nie jest zobowiązany do posiadania dokumentu, o którym stanowi § 7c ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż odpowiednio dostosowane oświadczenie, o którym stanowi ten przepis nie zostało promulgowane w dziennikach urzędowych Unii Europejskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. Posiadanie przez takiego podatnika umowy z Eurodeputowanym o świadczenie usług doradztwa parlamentarnego nie może natomiast zastąpić zamówienia wraz ze specyfikacją, o którym stanowi §7 c ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia, gdyż nie jest to dokument wystawiony przez instytucję Wspólnot Europejskich, za jaką należy uznać Parlament Europejski...

Przegląd prasy

Dostęp do elektronicznego dozoru blokują skazanym współlokatorzy

Pierwsze kilkanaście wniosków o odbycie kary więzienia w ramach systemu dozoru elektronicznego wpłynęło do sądów okręgowych... Gazeta Prawna

Bałagan w księgach wieczystych zagraża prawom 100 tys. właścicieli

Z wykazu MSWiA wynika, że ponad 100 tys. publicznych nieruchomości ma nieaktualne księgi wieczyste... Gazeta Prawna

Struktury deklaracji elektronicznych będą publikowane na stronie www

Ministerstwo Finansów chce od 1 stycznia 2010 r. publikować informatyczne struktury e-deklaracji na stronie internetowej resortu... Gazeta Prawna

Opóźnienie w zapłacie PIT za pracownika pozbawi szefa wynagrodzenia za deklarację

W rozliczeniu za 2009 rok pracodawcy mają wypełniać PIT za pracowników... Gazeta Prawna

Łatwiej będzie można eksmitować kłopotliwego lokatora

Wynajmujący, który będzie płacił podatek od najmu, pozbędzie się niechcianego lokatora bez wyroku eksmisyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy zawiesisz działalność, nie zapłacisz składki OC

Posłowie chcą rzucić koło ratunkowe firmom transportowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Porządkowanie ksiąg znowu się opóźni

Starostowie i gminy nie są w stanie zakończyć na jesieni procesu ujawniania własności w księgach wieczystych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Elektrośmieci zbierane tylko na papierze

Nie opłaca się rzetelnie zbierać i utylizować sprzętu elektrycznego i elektronicznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 września 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 26 sierpnia 2009 r. sygn. IPPB5/423-384/09-4/JC

Przewalutowanie kredytu bankowego z EUR na PLN nie skutkuje powstaniem przychodu z tytułu dodatnich różnic kursowych w rozumieniu art. 12 ust. 1, ust. 2a i ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie przewalutowania lub spłaty zadłużenia po jego przewalutowaniu, mimo tego że wartość zadłużenia w walucie obcej w dniu jego otrzymania była wyższa od wartości zadłużenia w dniu jego przewalutowania lub spłaty zadłużenia dokonywanej w PLN po jego przewalutowaniu...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 205/2009

Zamienienie w nagłówku decyzji pozycji strony i pełnomocnika, jeżeli z treści decyzji wynika w sposób nie budzący wątpliwości kto jest stroną, nie oznacza skierowania decyzji do osoby nie będącej stroną postępowania i nie powoduje nieważności decyzji...

Przegląd prasy

Za usługi dla Unii 0-proc. VAT

Podatnicy VAT mogą stosować obniżoną, zerową stawkę podatku do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji Wspólnot Europejskich... Gazeta Prawna

Będzie podatek od e-hazardu

Uregulowanie opodatkowania internetowych zakładów bukmacherskich zakłada drugi etap prac nad nowelizacją ustawy o grach i zakładach wzajemnych... Gazeta Prawna

Od 2010 roku możliwy szybszy zwrot VAT za materiały budowlane

Proponowany 60-dniowy termin zwrotu części VAT na materiały budowlane może być niewystarczający do zweryfikowania wniosku... Gazeta Prawna

Fiskus dużo zarobił na kontrolach w wakacje

W wakacje urzędnicy fiskusa częściej sprawdzali podmioty działające sezonowo... Gazeta Prawna

E-sklepy nie zarobią na zwracających im towary

Tylko wyjątkowo, w razie nadużyć, internetowi handlarze mogą żądać odszkodowań za wykorzystanie produktu przez klientów odstępujących od umow... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pozew gospodarczy najpierw trzeba przemyśleć

Planujący proces przedsiębiorca powinien zawczasu się postarać o prawnika, a jak nie ma pieniędzy, wystąpić o niego do sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zadośćuczynienie także dla bliskich twórcy

Małżonek zmarłego twórcy, dzieci, wnuki, rodzice, rodzeństwo mogą żądać rekompensaty za naruszenie jego osobistych praw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obiad z kontrahentem jest kosztem firmy

Osoba, która zaprasza partnera w interesach do restauracji, aby omówić transakcję, może zaliczyć rachunek do kosztów uzyskania przychodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 września 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 27 sierpnia 2009 r. sygn. IPPB5/4240-24/09-2/AM

Zaproszenie kontrahenta na kawę, "zwykły” lunch, czy obiad do restauracji nie jest działaniem charakterze nadzwyczajnym. Jest to powszechnie spotykana praktyka. Posiłek spożywany w restauracji nie jest "okazały” ani "wykwintny”, bo powodem organizacji spotkania w restauracji nie jest chęć zaimponowania kontrahentowi okazałością czy wystawnością. Tym samym brak podstaw aby uznać, iż takie wydatki związane z organizacją spotkań z kontrahentami spełniają przesłanki wymienione w art. 16 ust. 1 pkt 28, wyłączające je z kosztów uzyskania przychodów...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała SN - III CZP 18/2009

Dopuszczalny jest przelew wierzytelności o odszkodowanie za wydanie decyzji administracyjnej odmawiającej współwłaścicielowi gruntu warszawskiego ustanowienia wieczystej dzierżawy lub prawa zabudowy, która uznana została za wydaną z naruszeniem prawa...

Przegląd prasy

Najbliższa rodzina nie zapłaci podatku od umowy pożyczki

Od umowy pożyczki pieniędzy należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych... Gazeta Prawna

Nowe świadczenie rodzinne ma zrekompensować brak ulgi

Nowe świadczenie rodzinne z tytułu niemożności pełnego lub częściowego odliczenia ulgi prorodzinnej miałoby przysługiwać osobom, które nie odpisały jej od podatku... Gazeta Prawna

Odsetki od kredytu hipotecznego zwiększają wartość początkową nieruchomości

Koszty kredytu hipotecznego, zaciągniętego na zakup nieruchomości, zwiększają jej wartość i nie stanowią kosztu bieżącej działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Nie tylko PIT-37 przez internet

Podatnicy będą mogli przesłać bez e-podpisu rozliczenie elektroniczne za 2009 rok nie tylko na PIT-37, ale też na innych e-formularzach... Gazeta Prawna

Przepisy urbanistyczne ujarzmią reklamę

Gminy mają decydować, gdzie i jaką reklamę zewnętrzną można zamontować, a za korzystanie z przestrzeni publicznej będzie się wnosiło opłatę urbanistyczną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieuczciwych hotelarzy czekają drakońskie kary

Urzędnicy znaleźli nowy bat na hotelarzy, którzy łamią przepisy o kategoryzacji swoich obiektów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ZUS sprawdził chorujących w sierpniu

Ponad 900 tys. zł oszczędności to skutek zintensyfikowania kontroli orzekania o zdrowiu i wykorzystywania zwolnień lekarskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąd nie musi być niedostępną twierdzą

Wprowadzenie sądowej infolinii, a także więcej możliwości przydzielania pomocy prawnej z urzędu, mają uczynić Temidę bardziej przyjazną dla obywateli... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 września 2009

Informacje NetTAX

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

cykl szkoleń organizowanych przez Software-Konferencje sp. z o.o....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 492/2009

Powtarzana w sposób zorganizowany sprzedaż samochodów z zyskiem oraz uczynienie sobie z handlu samochodami stałego źródła dochodu to okoliczności, które świadczą o prowadzeniu działalności gospodarczej...

Wyrok WSA - I SA/Po 489/2009

Zmiana adresatów decyzji powinna być odzwierciedlona w jej treści, chociażby po to, aby możliwa była ocena czy decyzja została skierowana do strony...

Przegląd prasy

Zakup złota może być opodatkowany

Zakup złota lub złotych monet od kolekcjonera prywatnego będzie podlegał podatkowi od czynności cywilnoprawnych... Gazeta Prawna

Ubytki towarów akcyzowych są kosztem

Niezawinione ubytki towarów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona, stanowią koszty uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Udział gmin w podatku wzrośnie o 0,22 pkt proc.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w przyszłym roku udział gmin we wpływach z PIT wyniesie 36,94 proc. i będzie wyższy o 0,22 punktu proc... Gazeta Prawna

Projekty 13 rozporządzeń celnych są gotowe

Ministerstwo Finansów opublikowało 13 rozporządzeń wykonawczych do nowej ustawy o Służbie Celnej. Nowa ustawa o Służbie Celnej czeka na podpis prezydenta... Gazeta Prawna

Celnik na umowie o pracę nie ma uprawnień funkcjonariusza

Dyrektor może przenieść celnika, członka korpusu służby cywilnej do innego urzędu, gdy straci do niego zaufanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister powinien wyjaśnić, kto jest podatnikiem

W gminach zamieszanie. Urzędnicy nie wiedzą, kto ma być zarejestrowanym podatnikiem: urząd miasta czy gmina... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fani hazardu nie obstawią meczów ekstraklasy

Bukmacherzy nie chcą podwyżek opłat za wykorzystanie wyników meczów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędy informatyzują bez przetargów

Firma, która raz otrzyma zlecenie na stworzenie systemu komputerowego, często staje się dożywotnim wykonawcą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 września 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 424/2008

Przesłanki wskazane w art. 78 § 3 pkt 1 i pkt 2 O.p. nie mają żadnego związku z przewlekłością postępowania podatkowego i ewentualne wystąpienie takiej przewlekłości nie ma wpływu na wysokość oprocentowania nadpłaty. Wspomniane przesłanki związane są z wadami decyzji podatkowej, z której wynikała nadpłata, a nie z czasem trwania postępowania w tym przedmiocie...

Wyrok NSA - II FSK 568/2008

Wniosek dowodowy powinien precyzyjnie formułować żądanie przeprowadzenia określonego dowodu, a także wskazywać tezę dowodową i jej uzasadnienie...

Przegląd prasy

Tylko sąd zwolni doradców podatkowych z tajemnicy zawodowej

Charakter informacji przekazywanych doradcom podatkowym wymaga zwiększenia przysługującej im ochrony tajemnicy zawodowe... Gazeta Prawna

Patenty bez 50-proc. kosztów

Do wynagrodzenia za opracowanie projektów wynalazczych nie stosuje się 50-proc. kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

PIT od szefa nie pozbawi wspólnego rozliczenia

W rozliczeniu PIT za 2009 rok deklaracje za pracowników mają wypełniać pracodawcy... Gazeta Prawna

Firmy mogą odzyskać akcyzę od producentów energii

Producenci energii walczą w sądach o zwrot akcyzy od energii elektrycznej... Gazeta Prawna

Zamawiający ma precyzować wymagania

Sprzęt porównywalny nie musi mieć dokładnie takich samych parametrów jak wskazany w specyfikacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lokatorzy będą mieć prawo odkupu mieszkań

Do końca 2012 r. najemcy będą mogli składać wnioski o wykup mieszkań służbowych na podstawie korzystnych dla nich zasad... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skazany na areszt domowy zapłaci za bransoletę

Już w pierwszym dniu obowiązywania ustawy o wykonywaniu kary poza więzieniem można się spodziewać wniosków o zastosowanie tego trybu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aktywne matki zyskają na ubezpieczeniu

Kobiety, które dorabiają podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego, nie muszą już opłacać obowiązkowo składek z prowadzenia własnej firmy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 września 2008

informacja

Sklep NetTAX.pl

Miło nam poinformować, że 25 września firma NetTAX uruchomiła własny sklep internetowy z publikacjami w formie elektronicznej. W szerokim asortymencie produktów znajdują się m.in. ebooki z dziedziny prawa i biznesu, poradniki, programy użytkowe oraz gotowe wzory pism i umów. Wszystkie produkty można pobrać w kilka minut bezpośrednio na komputer klienta. Zapraszamy do zakupów!


Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama