Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
Pełna Księgowość - wersja dla Windows
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - lipiec 2009

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 lipca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 20 lipca 2009 r. sygn. IPPB5/423-223/09-2/PS

Jeżeli przed zakończeniem pełnego okresu amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym, dojdzie do rozwiązania umowy dzierżawy (użyczenia), na podstawie której użytkowano obcy środek trwały, wówczas nie ma możliwości zaliczenia wcześniej poniesionych wydatków inwestycyjnych do kosztów podatkowych, w wysokości niezamortyzowanej części tej inwestycji...

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 22 lipca 2009 r. sygn. IPPB4/415-328/09-4/PJ

Z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych wymagań ustawy możliwe jest zastosowanie ulgi rehabilitacyjnej z tytułu zakupu pieca gazowego wraz ze zbiornikiem wodnym z hydraulicznym oprzyrządowaniem, jak również z tytułu zakupu materaca z włóknami kokosowymi....

Przegląd prasy

Uliczni handlarze bez towaru i w areszcie

Nie tylko areszt, lecz także przepadek sprzedawanych towarów będzie groził nielegalnie handlującym na ulicach i skwerach... Gazeta Prawna

Gminy nie mogą opodatkować elektrowni wiatrowych w całości

Podatkowi od nieruchomości podlegają jedynie fundament i maszt elektrowni wiatrowych... Gazeta Prawna

Fiskus będzie z policją ścigał unijnych oszustów

Oszustwa karuzelowe powodują ogromne straty w VAT... Gazeta Prawna

Więcej zwolnień z PIT dla pracowników

Zwolnienie podatkowe obejmie pomoc finansową od pracodawcy... Gazeta Prawna

Nie będzie umów na czas nieokreślony

Rząd pomaga przedsiębiorcom, ale szkodzi pracownikom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo na czas zarazy

Przymusowe doprowadzenie na badania, izolacja chorego oraz zamykanie szkół, urzędów, a nawet prywatnych firm - takie uprawnienia ma państwo w czasie epidemii... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za przesyłkę z BIK nie trzeba płacić

Biuro Informacji Kredytowej nie może uzależniać przesłania informacji o danych osobowych od pobrania opłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pół miliona osób zachowa świadczenia

Wyższe zasiłki rodzinne, a także podwyższenie limitu dochodów, którego przekroczenie pozbawia prawa do świadczeń rodzinnych - proponuje resort pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 lipca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I OSK 1530/2008

Dokonywanie przez sąd administracyjny samodzielnych ustaleń faktycznych jest dopuszczalne jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do dokonania oceny zgodności z prawem zaskarżonego działania. Dopuszczenie nowego dowodu jest jedynie uprawnieniem sądu, a nie obowiązkiem...

Wyrok WSA - I SA/Wr 229/2009

Podatnik nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji wynikających z faktu, że załączniki do ustawy obowiązują w brzmieniu ustalonym aktem prawnym o randze obwieszczenia Ministra Finansów...

Przegląd prasy

Wskaźnik przychodów zwalnia z CIT

Przy ustalaniu wskaźnika do zwolnienia z CIT dochodów przeznaczonych na działalność rolniczą uwzględnia się przychody ze sprzedaży środków trwałych... Gazeta Prawna

Dokumentów podatkowych nie musi tłumaczyć profesjonalista

Ordynacja podatkowa nie zobowiązuje do tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego... Gazeta Prawna

Premie gwarancyjne z książeczki mieszkaniowej nie podlegają PIT

Premie gwarancyjne oraz odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych nie są objęte podatkiem dochodowym... Gazeta Prawna

Rząd szuka oszczędności, a podatnicy zalegają 18 mld zł

Zaległości z tytułu nieściągniętych podatków w 2008 roku wyniosły ponad 20 mld zł... Gazeta Prawna

Minister nie buduje zaufania

Orzecznictwo sądów administracyjnych musi być uwzględniane nie tylko przy zmianie interpretacji podatkowych, ale także przy ich wydawaniu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy ochroniarz może być prawą ręką komornika

Pracownicy agencji ochrony, którzy używali środków przymusu podczas opróżniania stołecznej hali KDT, mogli złamać prawo - uważają organizacje pozarządowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Quady będą opodatkowane akcyzą

Ministerstwo finansów chce, aby czterokołowe motocykle były objęte akcyzą tak jak samochody osobow... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakaz konkurencji odchodzi do lamusa

Coraz mniej firm jest skłonnych wpisywać do umów o pracę klauzule o zakazie konkurencji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 lipca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 284/2009

Zapłata podatku z opóźnieniem wynikająca z zastosowania się do interpretacji przepisów prawa podatkowego nie powoduje powstania obowiązku zapłaty odsetek. Podatnik nie powinien ponosić żadnych negatywnych konsekwencji wskutek zastosowania się do wydanej przez organ podatkowy interpretacji przepisów prawa podatkowego...

Wyrok WSA - I SA/Bd 315/2009

Organy podatkowe nie mogą przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy pomijać okoliczności korzystnych dla podatnika. Dla ustalenia, że dany podmiot posiada status płatnika niezbędne jest także wskazanie regulacji prawnych umożliwiających wykonanie obowiązków wynikających z tego tytułu. W tym celu płatnik powinien mieć możliwość uzyskania informacji pozwalających na wykonanie nałożonych na niego obowiązków...

Przegląd prasy

Uzdrowienie firmy tylko dla bogatych przedsiębiorców

Postępowanie naprawcze może wszcząć nawet przedsiębiorca, który jest niewypłacalny... Gazeta Prawna

Budowa na granicy działki sąsiada będzie łatwiejsza

Inwestor będzie mógł wybudować dłuższy i wyższy bliźniak niż budynek sąsiada... Gazeta Prawna

Możliwe są ułatwienia w księgowaniu dla stowarzyszeń

Uproszczenia w rachunkowości dla jednostek pozarządowych, w tym stowarzyszeń, będą analizowane przy nowelizacji ustawy o rachunkowośc... Gazeta Prawna

30 lipca fiskus ma ostatni dzień na zwrot nadpłaty

Podatnicy powinni otrzymać nadpłatę w PIT w ciągu trzech miesięcy... Gazeta Prawna

Dobre leczenie wyklucza odszkodowanie

Zasady współżycia społecznego, czyli słuszności, nie mogą przemawiać za przyznaniem odszkodowania za skutki powikłań, jeśli zastosowana wcześniej wobec pacjenta kuracja była prawidłowa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółdzielcy nie znajdują protokołów w Internecie

Choć spółdzielnie mieszkaniowe powinny swoje dokumenty publikować w sieci, to rzadko która to robi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał: za brak czipa można ukarać

Grzywna za niepodporządkowanie się gminnemu regulaminowi utrzymania porządku i czystości nie łamie konstytucji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Osadzeni coraz drożsi

Utrzymanie więźnia kosztuje 28 tys. zł rocznie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 lipca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. IPPB5/423-245/09-3/MB

Dopuszczalna jest amortyzacja środków trwałych czasowo nieużywanych oraz zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjne od tych środków...

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. IPPB5/423-352/09/JC

Możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zaniechanej inwestycji, nawet jeśli poniesiono je kilka lat wcześniej niż zaniechano inwestycji...

Przegląd prasy

Strata z funduszu jest kosztem dla spółki

Strata poniesiona z uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych stanowi dla podatników CIT koszt uzyskania przychodów związany z prowadzoną działalnością gospodarczą... Gazeta Prawna

Kosmetyki nadal są zwolnione z podatku

Kosmetyki, do których produkcji wykorzystany jest skażony alkohol etylowy, są zwolnione z podatku akcyzowego... Gazeta Prawna

W 2008 roku było mniej wadliwych uchwał samorządów

Z ponad 89 tys. skontrolowanych w 2008 roku uchwał budżetowych samorządów tylko 13,7 proc. było niezgodnych z prawem... Gazeta Prawna

Podział zysku w spółce można optymalizować

Podział czystego zysku przez spółkę nie jest korzystny podatkowo... Gazeta Prawna

Kataryna chce zdobyć adresy dziennikarzy

Znana blogerka zamierza pozwać trójkę żurnalistów "Dziennika". Choć wydawca nie chce ujawnić adresów tych osób, jest kilka sposobów, aby je zdobyć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Stopnie dziecka rodzic sprawdzi w Internecie

W nowym roku szkolnym elektroniczne dzienniki lekcyjne będą mogły zastąpić tradycyjne papierowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mandat także na osiedlowej drodze

Za jazdę bez dokumentów czy badań technicznych po drodze wewnętrznej grozić będzie grzywna - tak zakłada projekt zmian w kodeksie drogowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędnicy nie muszą zabierać firmom wadium

Przedsiębiorcy, którzy nie spełniają warunków udziału w przetargu, nie powinni tracić wpłaconych pieniędzy - twierdzi Urząd Zamówień Publicznych w wydanej właśnie opinii... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 lipca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. IPPB3/423-202/09-4/JG

Nadwyżka uzyskana przez spółkę akcyjną ponad wartość nominalną akcji i przekazana na kapitał zapasowy, nie będzie zaliczana do przychodów Spółki w myśl art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ przepisy tej ustawy nie wiążą z takim zdarzeniem skutków podatkowych w postaci powstania przychodu (dochodu)...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 58/2009

Podatnik nie może skutecznie domagać się stwierdzenia nadpłaty podatku za dany okres rozliczeniowy, jeżeli zapłacony za ten okres podatek został uprzednio zaliczony na poczet wcześniejszych zaległości podatkowych podatnika...

Przegląd prasy

Elektroniczny system zidentyfikuje kibica

Piłkarskie stadiony muszą być wyposażone w urządzenia techniczne, zwłaszcza bramki i kołowrotki, które zagwarantują płynny przepływ od 500 do 800 kibiców na godzinę... Gazeta Prawna

Rząd nie sprywatyzuje ksiąg wieczystych

Prywatyzacja wydziałów ksiąg wieczystych skróciłaby okres oczekiwania na wpis... Gazeta Prawna

Gminy otrzymają mniej z podatków

Dochody gmin z udziału w PIT w I kwartale wzrosły o 4,1 proc., ale w całym 2009 roku spadną o 14,5 proc... Gazeta Prawna

Fiskus nie uznaje czynnego żalu

Podatnik uniknie kary grzywny, gdy złoży na piśmie tzw. czynny żal... Gazeta Prawna

Pierożkowa marka tylko z grafiką

Znak Bar Pierożek w wersji słowno-graficznej uzyskał ochronę, ale jako znak słowny nie może na to liczyć - orzekł sąd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorcy rezygnują z prawa do sądu

Firmy godzą się ze stratą pieniędzy i nie pozywają urzędów nawet, gdy mają rację... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mienie zabużańskie do ponownej wyceny

Decyzje wydane zabużanom na mocy poprzednich przepisów mogą być na ich wniosek zmienione na podstawie obecnej ustawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kara za błąd fiskusa

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zapłaci spółce ponad 200 tys. zł tytułem zwrotu kosztów pomocy prawnej, po którą musiała sięgnąć, by obronić się przed niesłuszną decyzją fiskusa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 lipca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 16 lipca 2009 r. sygn. PB5/423-236/09-2/DG

Poniesione przez dewelopera wydatki na zmianę umów użytkowania wieczystego gruntów w odniesieniu do zmiany przeznaczenia działek gruntu oraz na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, poniesione dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu zmiany przeznaczenia działek gruntu, stanowią koszty uzyskania przychodów niezwiązane bezpośrednio z przychodami i są potrącalne w dacie ich poniesienia...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 229/2009

Trzymiesięczny termin na wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego może być uznany za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem interpretacja zostanie skutecznie doręczona wnioskodawcy...

Przegląd prasy

Prokuratora generalnego odwoła tylko Sejm

Jeśli premier odrzuci sprawozdanie prokuratora generalnego, to będzie mógł zwrócić się do Sejmu o jego odwołanie... Gazeta Prawna

Za kasy fiskalne adwokatów zapłaci klient

Obowiązkowe posiadanie kas fiskalnych przez adwokatów nie doprowadzi do rewolucji w funkcjonowaniu kancelarii prawnych... Gazeta Prawna

Umorzony kredyt mieszkaniowy nie będzie podlegał opodatkowaniu

Kwota pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego, niezwrócona przez bezrobotnego, stanowi dla niego przychód, który będzie zwolniony z PIT... Gazeta Prawna

Napiwkiem trzeba podzielić się z fiskusem

Każda zarobiona w wakacje kwota podlega opodatkowaniu... Gazeta Prawna

Regulacje środowiskowe blokują fundusze unijne

Niektóre firmy zgromadziły wymagane dokumenty, ale mogą nie dostać pieniędzy na inwestycje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niepełnosprawni zyskają na nowych przepisach

Inwalidzi mają mieć wyższą refundację potrzebnego im sprzętu i gwarancje długoletniej darmowej naprawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej o prawnika za mniejsze pieniądze

Dzisiaj to oni częściej szukają pracy w kancelariach niż kancelarie ich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister trafi przed sąd

Łódź ma zwrócić Markowi K. 25 470 zł podatku, jaki pobrała nienależnie przy sprzedaży działki - uznał sąd I instancji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 lipca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 210/2009

Dokument TAX FREE powinien cechować się poprawnością materialną, a zatem potwierdzać sprzedaż na rzecz faktycznego nabywcy, tj. takiego, który w rzeczywistości nabył towar, a ponadto wywiózł go poza terytorium Wspólnoty, zwrócił się do sprzedawcy po zwrot podatku i zwrot ten otrzymał. Brak dokumentu TAX FREE potwierdzającego wymagane okoliczności, pozbawia podatnika prawa do zastosowania zerowej stawki podatku...

Wyrok WSA - III SA/Gl 1455/2008

Skutkiem braku uiszczenia wymaganego wpisu sądowego jest niedopuszczalność prowadzenia postępowania. W myśl art. 220 § 3 P.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd...

informacja

Sklep NetTAX.pl

Informujemy Państwa, że w dniu 24/07/2009 z powodu wprowadzanych zmian mogą pojawić się problemy w funkcjonowaniu sklepu internetowego NetTAX. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Przegląd prasy

Nie można przenieść numeru w jeden dzień

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczął wczoraj kontrolę czterech największych operatorów komórkowych pod kątem stosowania nowych przepisów o przenoszeniu numerów w jeden dzień... Gazeta Prawna

Mazowieckie obligacje bez podatku

Podatek dochodowy od odsetek od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w 2009 roku przez województwo mazowieckie nie będzie pobierany... Gazeta Prawna

Najbliższa rodzina korzysta ze zwolnienia z opodatkowania spadku

Podatku od spadków i darowizn mogą nie płacić osoby zaliczane do tzw. zerowej grupy podatkowej... Gazeta Prawna

Trzeba doprecyzować przepisy zasad księgowych rozliczeń w walutach obcych

Od 2009 roku są nowe zasady księgowania różnic kursowych. Istnieją problemy ze zrozumieniem kursu faktycznie zastosowanego... Gazeta Prawna

Można przedłożyć cudzy certyfikat

Warunek postawiony w przetargu może spełniać podwykonawca, niekoniecznie startująca w nim firma... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wszyscy kandydaci mieli te same pytania

Ubiegłoroczne egzaminy na aplikację, które zdało niespełna 12 proc. kandydatów, nie naruszały konstytucyjnej zasady równego traktowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wada budowlana pozbawia odszkodowania

Właściciele domu nie dostali odszkodowania za straty spowodowane pożarem, bo budynek miał niewidoczne wady konstrukcyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Praca w sobotę wraca do polskich firm

Pracodawcy często zmuszają do nadgodzin pracowników, którzy w czasie kryzysu zachowali posady... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 lipca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 52/2009

Adnotacja pracownika organu o dacie złożeniu pisma w postępowaniu podatkowym powinna pozwalać na ustalenia w jaki sposób złożono pismo, w jakiej dacie to miało miejsce i kto sporządził adnotację...

Wyrok WSA - III SA/Wa 635/2009

Wniosek podatnika o zaliczenie wpłaty wszczyna szczególna procedurę, która kończy się dokonaniem przez organ podatkowy, czynności materialno - technicznej w postaci wydania postanowienia (art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej). Złożenie wniosku o zaliczenie wpłaty na poczet zaległości podatkowej powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego z datą złożenia wniosku...

Przegląd prasy

Akcjonariusze spółki zagłosują wysyłając SMS-y

Zgromadzenia spółek publicznych będzie można obserwować w telefonie komórkowym i głosować SMS-em... Gazeta Prawna

Stratę z giełdy rozlicza się jak kapitały pieniężne

Przedsiębiorca, który nie posiada zezwolenia na obrót papierami wartościowymi, stratę z tego tytułu rozlicza w ramach kapitałów pieniężnych... Gazeta Prawna

Budżet traci na tolerowaniu hazardu w internecie

Hazard internetowy nie jest w Polsce prawnie uregulowany, a samowola internetowa w prowadzeniu gier i zakładów powoduje straty dla budżetu... Gazeta Prawna

Coraz więcej firm zawiesza działalność

O około 30 proc. wzrosła liczba przedsiębiorców zawieszających działalność gospodarczą... Gazeta Prawna

Planowanie przestrzenne: analiza nie może być powierzchowna

Uchwała o zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego musi być poprzedzona wymaganymi analizami i niezbędną dokumentacją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiany granic gminnych coraz trudniejsze

Tylko tydzień pozostał rządowi na podjęcie decyzji o przesunięciach granic gmin w tym roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorcy pytają ZUS o przepisy

Coraz więcej biznesmenów występuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o interpretację przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Radca może zostać rejentem bez egzaminu

Korporacja notariuszy nie ma prawa egzaminować kandydatów do tego zawodu z innych zawodów prawniczych, jeżeli spełniają oni ustawowe wymogi, m.in. rękojmi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 lipca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 348/2009

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 w zw. z ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn przy ustalaniu wartości działki należy uwzględnić brak dostępu do drogi publicznej oraz położenie w tzw. przeciętnej lokalizacji. Wartość działki powinna być ustalona na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, czyli w odniesieniu do innych działek o podobnym położeniu, także nie posiadających dostępu do drogi publicznej...

Wyrok WSA - I SA/Ol 154/2009

Powołanie przez organ podatkowy biegłego wymaga wydania w tym przedmiocie postanowienia. Opinia biegłego powinna zawierać uzasadnienie pozwalające na dokonanie analizy logiczności i poprawności wniosków bez konieczności wkraczania w sferę wiedzy specjalistycznej. Opinia nie może sprowadzać się tylko do zdania biegłego, ale musi przekonywać jako logiczna całość. Biegły powinien zatem wskazać i wyjaśnić przesłanki, które doprowadziły go do przedstawionych w opinii konkluzji...

Przegląd prasy

Zostały dwa tygodnie na złożenie wniosku

Tylko do 5 sierpnia można składać wnioski o przystąpienie do egzaminu na aplikacje: radcowską, adwokacką i notarialną... Gazeta Prawna

Milionowe kary dla firm za nieuczciwą reklamę

Aż 7 mln zł kary musieli zapłacić przedsiębiorcy, którym UOKiK zarzucił stosowanie nieuczciwej reklamy... Gazeta Prawna

Opłata za wpis na listę firm audytorskich jest stała i wynosi 500 zł

Opłata za wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2009 roku wynosi 500 zł... Gazeta Prawna

Budżet dopłaci do nowych agencji

Likwidacja zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych dotyczy 90 tys. osób... Gazeta Prawna

Spór o ośrodek adwokatury - bez udziału palestry

Naczelna Rada Adwokacka nie może być stroną w postępowaniach o zwrot pałacu w Grzegorzewicach, gdzie znajduje się Dom Pracy Twórczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie można wykraczać poza żądania firm

Zamawiający nie może unieważnić przetargu, rozstrzygając protest, w którym takie żądanie nie padło... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Powrót gwarantowany, zwrot za wczasy minimalny

Zaskoczeni bankructwem biura podróży turyści mają zapewniony powrót i niewielkie rekompensaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy można dowolnie zmienić oprocentowanie

Ruszają sprawy sądowe przeciwko bankom, które w umowach i regulaminach stosują klauzule uznane przez urzędników za niedozwolone... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 lipca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 137/2009

W skardze kasacyjnej konieczne jest precyzyjne wskazanie naruszonych przepisów. Nie jest wystarczające podanie przepisu odsyłającego ogólnie do innych przepisów. W takim wypadku trzeba podać także naruszony przepis, do którego skierowane jest odesłanie. Merytoryczna zawartość zarzutów i ich uzasadnienia powinna odpowiadać powołanym podstawom kasacyjnym...

Wyrok WSA - I SA/Sz 325/2008

Do budynków i ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zalicza się tylko te budynki i ich części, które służą bezpośrednio świadczeniu usług medycznych, tj. np. budynki przychodni i gabinetów lekarskich, a nie budynki i ich części o charakterze hotelowym, gospodarczym, czy administracyjnym...

Przegląd prasy

Właściciel baru zapłaci za winy dostawcy

To kontrolowana jadłodajnia płaci za wyniki badań niepełnowartościowej żywności, a nie jej producent... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odpowiadający za drogi zareagował zbyt późno

Zarządca drogi nie uchyli się od odpowiedzialności za wypadek, jeśli firma, której zlecił odśnieżanie, podlegała jego nadzorowi i kierownictwu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółdzielcza piwnica dla tego, kto z niej korzysta

Zarząd spółdzielni mieszkaniowej nie może arbitralnie decydować, czy piwnice staną się czy nie staną częściami składowymi poszczególnych lokali... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wolna ręka może sprzyjać nadużyciom

Prawie co czwartego zamówienia publicznego urzędnicy udzielają z wolnej ręki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Klienci upadłego banku szybciej otrzymają pieniądze

Jeżeli bank upadnie, to klient będzie czekał na wypłatę środków maksymalnie trzy miesiące... Gazeta Prawna

Celnik dostanie rekompensatę

Funkcjonariusz celny otrzyma równoważnik z tytułu dojazdu do miejsca pełnienia służby poza miejscem zamieszkania... Gazeta Prawna

Finansowy plan dla budżetu będzie sporządzany raz na cztery lata

Wieloletni Plan Finansowy Państwa ma być uchwalony po raz pierwszy do 31 lipca 2010 r... Gazeta Prawna

Za podatki pójdziesz do więzienia

Przestępcy skarbowi mogą zostać skazani na więzienie. Rocznie sądy pozbawiają wolności nawet kilkunastu podatników... Gazeta Prawna

17 lipca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 223/2009

Przepis art. 162 Ordynacji podatkowej przewiduje możliwość przywrócenia uchybionego terminu, gdy spełnione zostaną łącznie trzy przesłanki, tj.: gdy zainteresowany uprawdopodobni, że niedochowanie terminu nastąpiło bez jego winy, a wniosek o przywrócenie terminu zostanie złożony w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu i, jednocześnie ze złożeniem wniosku, zostanie dokonana czynność, dla której był określony termin...

Wyrok WSA - I SA/Gd 269/2009

Sformułowanie: "kosztów dotyczących okresu przekraczającego rok podatkowy" użyte w art. 22 ust. 5c u.p.d.o.f. należy rozumieć w ten sposób, że dotyczy on wydatków dotyczących usług (świadczeń) wykonywanych w kilku okresach. Nie dotyczy zaś wydatków związanych ze świadczeniami wykonanymi jednorazowo lecz wykorzystywanymi lub odnoszącymi skutek przez dłuższy czas. Dlatego, w odniesieniu do umowy leasingu, należy poczynić rozróżnienie pomiędzy zawarciem umowy, rozpoczęciem jej realizacji oraz korzystaniem z przedmiotu umowy...

Informacje NetTAX

Nowe obowiązki w zakresie obrotu towarowego z państwami spoza UE.

W ramach realizacji programu e-Customs, tj. "bez-papierowego" środowiska dla administracji celnych i handlu w UE, każde z państw członkowskich UE opracowuje własny System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (skrót z ang. EORI). Celem systemu jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców uczestniczących w czynnościach celnych. Nowy system rodzi jednak po stronie przedsiębiorców obowiązek posługiwania się kolejnym numerem identyfikacyjnym - tzw. nr EORI...

Przegląd prasy

Sąd stosuje rozporządzenia, jeśli są zgodne z ustawą

Kwestionując zgodność rozporządzenia z ustawami, Trybunał często wyznacza czas na zmianę przepisu, ale sądy od razu powinny odmawiać jego stosowania. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 lipca 2009 r. (sygn. I FSK 1166/08). Sprawa dotyczyła wniosku o interpretację, z którym wystąpiła Poczta Polska... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kary dla działaczy za łamanie prawa

Przedstawiciele firm i związkowcy będą na równi karani za utrudnianie rokowań, mediacji i arbitrażu. Takie zmiany przewiduje przygotowany przez Rządowe Centrum Legislacji projekt nowelizacji aż trzech ustaw: o związkach zawodowych, o organizacjach pracodawców oraz o rozwiązywaniu sporów zbiorowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Krótsza kołdra sądom ma wystarczyć

Propozycje oszczędności budżetowych w wymiarze sprawiedliwości mogą spowolnić funkcjonowanie sądów i prokuratury - uważają przedstawiciele środowiska. Cięcia zostały już zaakceptowane przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zakaz użycia nasion GMO narusza dyrektywę

Nie pomogło powoływanie się na wartości chrześcijańskie - ETS uznał, że ustawa o nasiennictwie jest niezgodna z prawem UE. W wyroku z 16 lipca Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Polska uchybiła unijnym zobowiązaniom dotyczącym zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy pracownikowi przysługuje skrócony urlop wypoczynkowy

Podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego, uzależniony od ogólnego stażu pracy pracownika, wynosi 20 dni - jeżeli jest on zatrudniony krócej niż dziesięć lat, lub 26 dni - jeżeli jest zatrudniony co najmniej dziesięć lat. W niektórych przypadkach liczba dni urlopu przysługujących pracownikowi ulega jednak obniżeniu.... Gazeta Prawna

Legalizacja samowoli budowlanych zbyt kosztowna

Za legalizację samowoli inwestor ponosi wygórowane opłaty, bez względu na przewinienie. Konieczne jest wprowadzenie przepisów, które uzależnią wysokość kar od ciężaru wykroczenia. Bezpłatna legalizacja samowoli sprzed 1995 roku nie jest możliwa, bo zaskarżono przepisy do TK... Gazeta Prawna

Moze zmalec skladka wypadkowa

Spadek liczby wypadków przy pracy i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez pracodawców mają przynieść zmiany w prewencji wypadkowej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 z późn. zm.)... Gazeta Prawna

Kasy fiskalne: będą zmiany w zwolnieniach

TK: delegacja dla ministra do zwolnienia z kas narusza konstytucję. Obecne przepisy będą jednak obowiązywać jeszcze przez 9 miesięcy. Sejm i MF, korzystając z okazji, mogą zmniejszyć zakres zwolnienia... Gazeta Prawna

16 lipca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 248/2009

Wyłączenie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego przez art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., który ustalał zakres wyłączenia przez odesłanie do katalogu wydatków, które nie mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu podatku dochodowego, z zastrzeżeniem, że nie dotyczyło to przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostawał w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego, było niezgodne z prawem wspólnotowym...

Wyroku WSA - I SA/Wr 95/2009

Nie jest działalnością handlową i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż majątku osobistego (prywatnego), który nie został nabyty w celach odsprzedaży (handlowych), lecz w celach osobistych. Dla oceny w jakim celu nastąpiło nabycie decydujący jest zamiar nabywcy z chwili zakupu...

Przegląd prasy

Samorządy muszą zmniejszyć swoje budżety

Jednostki samorządowe otrzymają w tym roku z PIT o 4,3 mld zł mniej niż rok temu. Gminy, powiaty i województwa muszą ciąć swoje dochody i wydatki. W rezultacie konieczne są zmiany w budżetach jednostek samorządu terytorialnego. Kryzys dotyka nie tylko finansów państwa, ale również finansów samorządów... Gazeta Prawna

Konsumenci mogą pozwać elektrownie

Konsumenci mogą występować do elektrowni o zwrot zapłaconej akcyzy zawartej w cenie energii elektrycznej z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia elektrowni. Ostatnia uchwała NSA (sygn. akt I FPS 4/09) dała podstawę elektrowniom o zwrot nienależnie zapłaconego podatku akcyzowego w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2009 r... Gazeta Prawna

Wykup lokali zakładowych według cen wolnorynkowych

Najemcy mieszkań zakładowych nie mogą nabywać ich na własność za wkład budowlany. Odbywanie walnych zgromadzeń spółdzielni w częściach nie narusza praw spółdzielców. Konsekwencją wyroku Trybunału będzie konieczność zmiany statutów spółdzielni... Gazeta Prawna

Adwokat uwierzytelni odpisy dokumentów dołączonych do akt sprawy

Nie tylko notariusze będą mieli prawo do poświadczania kopii dokumentów. Uprawnienia otrzymają też adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi i doradcy podatkowi. Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu nowelizacji ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów... Gazeta Prawna

Darowizny: dodatkowy sposób spadkobrania

Spadkodawca będzie mógł zadysponować częścią spadku np. nieruchomością w ten sposób, że przejdzie ona na obdarowanego z chwilą jego śmierci. Automatycznie, bez obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego: o stwierdzenie nabycia spadku i ewentualnie o jego podział, które wymaga czasu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Roszczenia z pakietu socjalnego do sądu pracy

Związki będą mogły zawierać porozumienia w sprawach dotyczących ochrony interesów pracowników. Gdy wynikną z nich roszczenia, rozpatrzą je sądy pracy. Taka jest odpowiedź rządu na zgłaszany w czasie negocjacji pakietu antykryzysowego postulat uznania porozumień zawieranych przez związki za źródło prawa pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komu zależy na mniejszej ochronie firm

Ministerstwo Sprawiedliwości, a dokładnie prokuratura, jest przeciwne pomysłowi, by to sąd zwalniał doradcę z obowiązku dochowania tajemnicy. W czwartek 30 lipca 2009 r. przygotowany przez Ministerstwo Finansów i oczekiwany przez środowisko projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym ma trafić pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pozwy zbiorowe: nie dla wszystkich sporów

W stosunkach pracowniczych pozwy zbiorowe mogą się okazać bezużyteczne - uważa doktorant w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Postępowanie grupowe w sprawach o roszczenia pieniężne jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy wysokość roszczenia każdego członka grupy została ujednolicona przy uwzględnieniu wspólnych okoliczności sprawy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 lipca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 431/09

Otrzymanie od sprzedawcy premii pieniężnej (bonusu) z tytułu przekroczenia określonego obrotu w pewnym okresie czasu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Nabywca towarów w takim przypadku nie świadczy żadnej usługi, a jedynie wykonuje swoje zobowiązania wynikające z zawartych umów sprzedaży...

Wyrok ETS - C-397/07

Królestwo Hiszpanii, uzależniając zwolnienie z podatku kapitałowego czynności, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału od warunków przewidzianych w art. 96 Disposición Adicional Segunda del texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (drugiego przepisu dodatkowego tekstu ujednoliconego ustawy o podatku od spółek), zatwierdzonego przez królewski dekret z mocą ustawy nr 4/2004 z dnia 5 marca 2004 r....

14 lipca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 22 czerwca 2009 r. sygn. IPPB3/423-186/09-6/MS

Środki pieniężne które mają być przeniesione ze spółki dzielonej do nowo powstałej nie powodują w spółce dzielonej powstania przychodu, o którym mowa w art. 3 ustawy o rachunkowości....

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 16 czerwca 2009 r. sygn. IPPP3/443-241/09-2/CS

Podatnikiem podatku akcyzowego z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej jest podmiot będący nabywcą końcowym zużywający energię elektryczną, jeżeli od tej energii nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii nabywcy końcowemu....

Przegląd prasy

Nowe przepisy, stare kryteria dochodowe

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt zmiany rozporządzenia w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tymczasowo zatrudnieni zarabiają coraz więcej

W pierwszym kwartale o 30 proc. spadło zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych, nie odbiło się to jednak negatywnie na ich zarobkach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spółki chętnie korzystają z obniżenia kapitału

Prawie połowa nowych spółek zgłasza minimalny kapitał zakładowy obniżony na początku roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Handlujący nielegalnie stracą swoje towary

Policja i straż miejska będą zatrzymywać towar sprzedającym na dziko na poczet przyszłych kar. Ma to umożliwić skuteczną walkę z tym procederem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szkolenia także dla pracujących

Starszy pracownik może otrzymać pieniądze na szkolenia i studia podyplomowe, pod warunkiem że zarejestruje się w urzędzie pracy jako poszukujący zatrudnienia... Gazeta Prawna

Dodatkowy urlop macierzyński zagwarantuje ochronę

Takie same prawa pracownicze będą przysługiwać rodzicom biologicznym, adopcyjnym, korzystającym z urlopu ojcowskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego... Gazeta Prawna

Rzecznik chce jednolitej stawki PIT

Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski skierował do Trybunału Konstytucyjnego przepisy ustawy o PIT ustanawiające drugą, 32-proc. stawkę podatku dochodowego - poinformowało w poniedziałek biuro RPO... Gazeta Prawna

Fiskus zyskuje na opłacie od pełnomocnictwa

Od udzielonego pełnomocnictwa trzeba zapłacić 17 zł opłaty skarbowej... Gazeta Prawna

13 lipca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 22 czerwca 2009 r. sygn. IPPB3/423-188/09-6/MS

Przepływy wynikające z realizacji umowy cash-pooling nie podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z zapisami art. 9a w związku z art. 11 ustawy o CIT....

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała NSA - I FPS 7/2008

W świetle art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w związku z § 50 ust. 4 pkt 1) lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109, poz. 1245 ze zm.) podatnik nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług gdy wynika on z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany dla potrzeb podatku od towarów i usług....

Przegląd prasy

Będą kłopoty z rozliczeniem części usług

Zaproponowane przez resort finansów zmiany ustawy o VAT skomplikują życie firmom świadczącym usługi finansowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zastanów się, zanim wyślesz e-mail z firmy

Pracownik, który przesłał firmowy dokument innemu przedsiębiorcy, może zostać zwolniony dyscyplinarnie, nawet jeśli nie był on tajny – stwierdził Sąd Najwyższy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uwłaszczenie lokali znowu na wokandzie

Ważą się losy wykupu mieszkań zakładowych oraz walnych zgromadzeń w spółdzielniach. W środę Trybunał Konstytucyjny zajmie się przepisami w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy tirowcy zapłacą składki za dziesięć lat

Firmy transportowe obawiają się, że zbankrutują, jeśli ZUS zażąda składek wraz z odsetkami od diet wypłaconych kierowcom międzynarodowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy muszą kupować e-podpis, którego ZUS nie będzie potrzebował

Jeszcze 14,5 tys. firm musi wykupić bezpieczny e-podpis do przesyłania dokumentacji do ZUS. Sejm rozpoczyna prace nad rządowym projektem znoszącym obowiązek korzystania z bezpiecznego podpisu elektronicznego... Gazeta Prawna

Ekspert sejmowy otrzyma wynagrodzenie bez VAT

Eksperci wykonujący czynności dla komisji sejmowych i Kancelarii Sejmu otrzymują wynagrodzenie bez doliczonego VAT... Gazeta Prawna

Polski obywatel zapłaci za spadek

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 9864) wypowiedziało się w sprawie zwolnienia z podatku od spadków i darowizn nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu... Gazeta Prawna

10 mld zł do zwrotu producentom energii za akcyzę

Dziś NSA zajmie się zwrotem producentom energii nadpłat akcyzy. Podatek od energii przez ponad trzy lata płacili producenci, a powinni dostawcy... Gazeta Prawna

10 lipca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Uchwała NSA - I FPS 9/2008

Art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) ma zastosowanie do należności z tytułu nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług....

Przegląd prasy

Importer gazu płynnego przewiezie towar do dowolnego składu podatkowego

Od dziś nie tylko podmioty prowadzące składy podatkowe, ale także zarejestrowani handlowcy i podmioty pośredniczące mogą składać w urzędzie celnym wnioski o ryczałtowe zabezpieczenie. Dziś zaczęła bowiem obowiązywać znowelizowana ustawa o podatku akcyzowym (DzU z 2009 r. nr 98, poz. 819)... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Korekta dochodu tylko przy handlu z zagranicą

Firma współpracująca z powiązaną spółką z innego państwa będzie mogła skorygować zysk po wizycie fiskusa u kontrahenta. Nie może tego zrobić przy krajowych transakcjach. Zasady korekty podstawy opodatkowania przy umowach z powiązanym podmiotem z zagranicy określiło Ministerstwo Finansów w projekcie rozporządzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Troska o bezpieczeństwo nie narusza godności

Wynikający z kodeksu drogowego obowiązek jazdy w pasach bezpieczeństwa jest zgodny z konstytucją - orzekł wczoraj Trybunał. Dziś za jazdę bez zapiętych pasów kierowca dostaje 100 zł mandatu i to się nie zmieni. Obowiązek, który kwestionował 9 lipca 2009 r. przed TK jeden z obywateli, jest zgodny z ustawą zasadniczą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Właściciel dzielący firmę oszukuje pracowników

Pracodawcy przekazują część zakładu pracy w inne ręce, by łatwo redukować etaty w ramach "kryzysowych" zwolnień. Robią to z premedytacją, wykorzystując nieznajomość prawa zatrudnionych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak firma może zoptymalizować podatek od nieruchomości

Nieruchomość w firmie musi być wykorzystana możliwie jak najefektywniej. Jeśli grunt, budynek lub budowla spełniają wymogi techniczne, które umożliwiają użytkowanie, ale nie są wykorzystywane, to należy je wynająć lub sprzedać... Gazeta Prawna

Firmy mogą szkolić zamiast zwalniać pracowników

Pół miliona euro pomocy na szkolenia będzie mogła otrzymać firma zagrożona z powodu kryzysu. Przedsiębiorstwo będzie mogło przeznaczyć wsparcie na zrealizowanie programu zwolnień monitorowanych. Tak zwane szkolenia otwarte, czyli adresowane do wielu przedsiębiorstw, będą bezpłatne... Gazeta Prawna

VAT: bez odliczenia od 2010 roku

Resort finansów chce od 2010 roku odebrać na trzy lata odliczenie VAT od paliwa do aut. Od zakupu pojazdu osobowego będzie można odliczyć 60 proc. podatku, nie więcej niż 6 tys. zł. Zdaniem ekspertów takie rozwiązania są niedopuszczalne i wymierzone w podatników... Gazeta Prawna

Branżę budowlaną ratują tylko państwowe inwestycje za 12 mld zł

Na 12 mld zł szacuje się zrealizowane w tym roku roboty finansowane z publicznych środków. Z zamówień rządowych korzystają głównie firmy realizujące projekty drogowe i kolejowe... Gazeta Prawna

Interpretacja organów podatkowych

Interpretacja indywidualna w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 25 czerwca 2009 r. sygn. IPPP3-443-284/09-2/JK

Jeżeli podatnik korzysta z bezwarunkowego zwolnienia, wynikającego z § 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nie jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.

09 lipca 2009

Przegląd prasy

Wcześniejsza spłata kredytu: przepisy a praktyka

Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać uprawnień konsumenta przewidzianych w ustawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontrola etatu to zbędny obowiązek

Przepisy zniechęcają przedsiębiorców do zatrudniania niepełnosprawnych. Chodzi o obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb niepełnosprawnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najpierw możesz pojeździć, potem wrzucisz w koszty

Podatnik, który wprowadza do firmy auto używane prywatnie, ma prawo amortyzować je od ceny, jaka wynika z faktury, nawet jeśli to wartość sprzed lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zmiany kosztem firm

Nawet 1600 zł zapłaci większość zarejestrowanych w KRS firm, fundacji czy stowarzyszeń za narzucone w rozporządzeniu zmiany kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak opodatkować pożyczki, gdy jedna ze stron podlega VAT

W ostatnich Akademiach podatkowych pokazaliśmy, jak uniknąć zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przy umowach pożyczki... Gazeta Prawna

Kiedy pracownik nie płaci podatku

Nie każde świadczenie przekazane przez pracodawcę będzie przychodem pracownika podlegającym PIT... Gazeta Prawna

Na zwolnienie z podatku nie pozwala dyrektywa

Ministerstwo Finansów zniesie VAT na sms -y charytatywne, pod warunkiem że zmienią się przepisy unijne... Gazeta Prawna

Nowy PIT za prywatne jazdy firmowym autem

Ministerstwo Finansów znalazło sposób na podratowanie budżetu państwa. Pracuje nad projektem zmian w PIT, które wprowadzą opodatkowanie samochodów firmowych używanych prywatnie... Gazeta Prawna

08 lipca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 162/2009

Organ powinien dokonać oceny, czy wobec upływu 5 letniego terminu przewidzianego w art. 70 Ordynacji podatkowej nie wystąpiły okoliczności powodujące przerwanie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia, rzutujące na jego przedłużenie i wyda stosowne rozstrzygnięcie, przedstawiając ustalenia w tym przedmiocie w uzasadnieniu...

Wyrok WSA - I SA/Gd 305/2008

Nieprawidłowości w deklaracjach stwierdzone przez organ podatkowy dotyczyły poszczególnych miesięcy 1998 r., a więc termin przedawnienia zaczął biec z końcem 1998 r. i upłynął z końcem 2001 r. Skutkiem upływu powyższego terminu brak było możliwości wydania przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług...

Przegląd prasy

Jak rozliczyć wydatki z telepracy

Refundacja telepracownikowi kosztów związanych np. z zapewnieniem łącza internetowego, używaniem prywatnego telefonu czy komputera... Gazeta Prawna

Można budować bliżej działki sąsiada

Będzie można wybudować dom, stawiając ścianę bez drzwi i okien nawet 1,5 m od sąsiedniej działki lub tuż przy niej... Gazeta Prawna

Przeznaczenie zysku decyduje o VAT

Sam fakt, że rolnik jest podatnikiem VAT, nie przesądza o opodatkowaniu sprzedaży działek... Gazeta Prawna

Nie będzie pełnego odliczenia VAT, za to podatek za służbowe auta

W styczniu 2010 r. ponownie znikną z rynku auta z kratką, a ich właściciele na trzy lata stracą możliwość odliczania VAT od kupowanego do nich paliwa. Ministerstwo Finansów kończy prace nad zmianą przepisów dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych w firmach... Gazeta Prawna

Zbyt niskie zarobki trzeba wyrównać

Gminy alarmują: niektórych wynikających z Karty nauczyciela terminów nie da się dotrzymać. MEN ripostuje, że to możliwe, i pokazuje, jak to należy robić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie VAT przy akcjach promocyjnych

Firma zapłaci podatek przy nieodpłatnym przekazaniu towarów, nawet gdy rozdaje je w związku ze swoją działalnością. Wyjątek to tanie prezenty, próbki i drukowane reklamówki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie zwykle honorują wyjazdy wakacyjne

Praca sądów w letnie miesiące jest wolniejsza, ale nie ustaje. Przeoczenie terminu rozprawy czy pisma sądowego może się źle skończyć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno o pomostówkę

Od stycznia ZUS odrzucił 70 proc. wniosków o emerytury pomostowe. Trzeba je bardzo porządnie udokumentować, aby nie odejść z kwitkiem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 lipca 2009

Informacje NetTAX

Zmiany w doradztwie podatkowym

Na stronach Ministerstwa Finansów można się zapoznać z projektem zmiany ustawy o doradztwie podatkowym. Konieczność znowelizowania tej ustawy wynika z dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym...

Przegląd prasy

12 tys. zł ulgi w składkach do ZUS dla zakładającego firmę

W I kwartale tego roku ponad 300 tys. osób prowadzących firmy korzystało z dwuletniej ulgi w opłacaniu składek do ZUS... Gazeta Prawna

Druk RMUA będzie udostępniany pracownikowi tylko raz na kwartał

ylko cztery razy w roku pracodawcy mogą przekazywać pracownikom raporty ubezpieczeniowe o zapłaconych do ZUS składkach... Gazeta Prawna

Ustawa o VAT będzie dostosowana do nowej PKWiU

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy o VAT i ustawy o ruchu drogowym... Gazeta Prawna

Założenie funduszu inwestycyjnego ochroni przed fiskusem

Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy, partner w Kancelarii Ożóg i Wspólnicy, wyjaśnia, że FIZ jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)... Gazeta Prawna

Zmiany w budowaniu dobre, ale na krótko

Od jutra nie będzie można dobudowywać do małego budynku dużego. Już jednak trwają prace nad nowelizacją, która ma znów na to pozwolić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nauka jazdy będzie droższa o VAT

Od 1 stycznia 2010 r. przedsiębiorcy będą stosować do celów VAT nomenklaturę i symbole statystyczne Polskiej Klasyfikacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nietrzeźwy kierowca nie przestraszy się kary

Dzisiejsze kary dla pijanych kierowców są wystarczająco surowe – uważa KRS i negatywnie opiniuje projekt ich zaostrzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uderzenie po kieszeni to najsurowsza kara

Zamiast żądać więzienia lub grzywien dla pracowników, urzędnicy wolą nakładać wysokie sankcje pieniężne na firmy. Pozwala to skutecznie wyeliminować zakazane praktyki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 110/2009

Powołanie się na stopień pokrewieństwa z prezesem zarządu spółki będącej adresatem decyzji, a nie na funkcję pełnioną w spółce, powinno spowodować podjęcie przez organ odwoławczy działań w celu wyjaśnienia prawidłowości jej doręczenia zmierzających do wyjaśnienia statusu osoby odbierającej przesyłkę. Ustalenie bowiem, iż osoba ta spełnia kryteria określone w przepisie art. 151 Ordynacji podatkowej oznaczałoby, iż prawidłowe doręczenie decyzji nastąpiło w dniu 30 czerwca 2008r. W przypadku niepotwierdzenia się tej okoliczności, organ winien ustalić datę w której nastąpiło faktyczne doręczenie decyzji spółce. Należy podkreślić, iż doręczenie dokonane do rąk osoby nieupoważnionej może być również skuteczne, jeśli zostanie ustalone, że ostatecznie adresat korespondencję otrzymał...

Wyrok WSA - I SAB/Gl 2/2009

Stwierdzenie bezczynności organu podatkowego obejmuje jedynie ocenę zachowania przez ten organ terminu załatwienia sprawy lub termin dokonania określonej czynności i to w sytuacji, gdy bezsporny jest obowiązek organu załatwienia sprawy, czy też obowiązek dokonania określonej czynności...

06 lipca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 27/2009

Nowa okoliczność, (czy też nowy dowód) w rozumieniu art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, to taka, która nie była znana organowi w dacie orzekania....

Wyrok NSA - II FSK 330/2008

Dokonując zestawienia zdarzeń w roku 2000, organy podatkowe uwzględniły kwotę kredytu na zakup samochodu powiększonego o prowizję, zarówno po stronie przychodu, jak i po stronie wydatków, zaliczając do tych ostatnich kwotę spłaty kredytu. Wzięły więc one pod uwagę swoistą kompensatę owych wielkości....

Przegląd prasy

Arbitrzy będą mogli unieważniać umowy

Po etapie postępowania administracyjnego powinno następować odwołanie do wyspecjalizowanego sądu powszechnego, a nie do sądu polubownego. Krajowa Izba Odwoławcza, która rozstrzyga spory z zakresu zamówień publicznych, będzie miała prawo orzekać o unieważnieniu lub skróceniu czasu trwania umowy o zamówienie publiczne... Gazeta Prawna

Minister pozwoli podmiotom powiązanym na korektę zysków

Polski przedsiębiorca będzie mógł wystąpić o wszczęcie procedury pojednawczej przy ustalaniu cen transferowych. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu określania dochodów w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych... Gazeta Prawna

Emeryt zyska dzięki uldze podatkowej

Połowa Polaków chce ulgi związanej z oszczędzaniem na emeryturę. Zdaniem ekspertów nowa ulga zwiększy chęć oszczędzania. Ministerstwo Finansów nie planuje na razie takiego zwolnienia... Gazeta Prawna

Skarbówka skontroluje rozmowy

Na żądanie urzędników kontroli skarbowej operatorzy muszą udostępnić dane rozmówców, daty i godziny połączenia oraz czas jego trwania... Gazeta Prawna

Wykonawca bankrutuje, inwestor zwraca kaucję

To wniosek z wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego z 3 lipca 2009 r. (VI ACa 1341/08). Firmę budowlaną PH Tangger - West sp. z Kielc - wykonawcę robót budowlanych, oraz Skanska SA - generalnego inwestora, łączyły ważne kontrakty z lat 2000 - 2002 na wykonanie dachów wielkopowierzchniowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma uzyska zezwolenie przez Internet

Przedsiębiorca będzie mógł wykonywać działalność gospodarczą, nawet gdy nie uzyska zgody właściwego organu. Umożliwi to wprowadzenie instytucji dorozumianej zgody we wszystkich procedurach, chyba że przepisy dotyczące konkretnej procedury będą stanowiły inaczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Albo płać teraz, albo zamykaj działalność

O tym, że niełatwo uzyskać odroczenie zapłaty podatku lub rozłożenie go na raty, wiedzą dobrze ci, którzy o taką decyzję zabiegali. Często opinia publiczna alarmowana jest sygnałami o trudnej sytuacji firm, którym grozi upadłość, bo naczelnik urzędu skarbowego nie przychylił się do wniosku przedsiębiorcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Proces upadłości teraz bardziej profesjonalny

Cztery z pięciu upadających w tym roku firm to spółki z o.o. i akcyjne. Wielkość przedsiębiorstwa i skala działalności nie chronią już przed bankructwem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 lipca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wypłacone przez Wnioskodawcę ustawowe odsetki za opóźnienie w wypłacie odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, natomiast Wnioskodawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania byłemu pracownikowi i naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego informacji o wysokości przychodu z tego tytułu, na formularzu PIT-8C, w którym wypłacone odsetki za zwłokę należy ująć w poz. 34-35 części D, dotyczącej wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-377/2008

Wykładni art. 17 ust. 3 lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG należy dokonywać w ten sposób, że usługodawca usług telekomunikacyjnych, taki jak w sprawie przed sądem krajowym, który ma siedzibę na terytorium państwa członkowskiego, ma na podstawie tego przepisu prawo do odliczenia lub uzyskania zwrotu, w tym państwie członkowskim, naliczonego podatku VAT w związku z usługami telekomunikacyjnymi, które były świadczone przedsiębiorstwu z siedzibą w innym państwie członkowskim, jeżeli taki usługodawca miałby takie prawo gdyby omawiane usługi były świadczone na terytorium tego pierwszego państwa członkowskiego...

Przegląd prasy

Dopłaty do kredytów mieszkaniowych zwolnione z PIT

Program dofinansowania kredytów mieszkaniowych Rodzina na swoim staje się coraz popularniejszy... Gazeta Prawna

Zmiany w podatkach na kryzys przyjęte

Nowelizacja ustawy o PIT zwolni z podatku więcej świadczeń dla pracowników wydatkowanych na cele działalności socjalnej... Gazeta Prawna

Zapomogi dla powodzian bez PIT

Otrzymana w związku z ostatnią powodzią zapomoga nie będzie opodatkowana, jeśli jej wysokość nie przekroczy 2280 zł w roku... Gazeta Prawna

Jesienią nowa ustawa PIT

Ministerstwo Finansów chce napisać nową ustawę o PIT... Gazeta Prawna

Mapa ostrzeże, kogo może dotknąć powódź

500 mln zł mają kosztować opracowania dotyczące terenów narażonych na zalanie wodą, które w ciągu kilku lat powinna przygotować Polska... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Garaż i strych bez podatku CIT

Wspólnoty oraz spółdzielnie nie muszą płacić CIT od sprzedaży strychu czy garaż... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak polska firma wygrała z Pierre'm Cardinem

Coraz więcej polskich firm dochodzi swoich roszczeń przed zagranicznymi sądami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Brak zgody na widzenie powinien być wyjątkiem

Nieuzasadniona odmowa prokuratora na widzenie aresztowanego z bliskimi jest niezgodna z konstytucją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 lipca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W następstwie umorzenia przez bank kredytu, skapitalizowanych odsetek oraz odsetek karnych, jak również umorzenia zadłużenia wraz z odsetkami wobec budżetu państwa (wynikającego z ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych) dochodzi po stronie Wnioskodawcy do powstania, podlegającego opodatkowaniu, przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 487/2009

W przypadkach, w których ustawa podatkowa przyznaje spółce cywilnej podmiotowość podatkową, poprzez ustanowienie jej na gruncie tej ustawy podatnikiem, płatnikiem lub inkasentem, stroną postępowania podatkowego w zakresie praw i obowiązków wynikających z tejże podmiotowości jest spółka cywilna. W tych też przypadkach spółka powinna być adresatem decyzji podatkowej, jako podmiot samodzielny, odrębny od wspólników. Jeżeli spółka cywilna przestała istnieć, jej wspólników zalicza się do kręgu osób trzecich, których odpowiedzialność jest uregulowana w rozdziale 15 Działu III Ordynacji podatkowej, a nie jej następców prawnych...

Przegląd prasy

Audytorzy opublikują więcej danych

Firmy audytorskie, które badają podmioty zainteresowania publicznego, będą musiały publikować szczegółowe dane na temat swoich przychodów... Gazeta Prawna

Nakłady na budynek nie są przychodem

Wybudowanie budynku przez województwo na gruncie użytkowanym przez spółkę nie stanowi dla tej spółki przychodu... Gazeta Prawna

Bez wstecznego odliczania strat z inwestycji kapitałowych

Wsteczne odliczanie straty z inwestycji kapitałowych nie będzie możliwe, gdyż komplikuje system podatkowy oraz kłóci się z zasadami wykonania budżetu - uważa MF... Gazeta Prawna

Nie każda spółka otrzyma zwrot podatku

Likwidacja spółki osobowej nie pozbawia zwrotu VAT i PIT... Gazeta Prawna

Faktura VAT jest dowodem także dla sądu

Jeśli dłużnik nie chce, by wierzyciel sprzedał osobie trzeciej jego dług wynikający z faktury VAT, musi zadbać, aby znalazł się na niej stosowny zakaz... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie każdy pohandluje na bałtyckich plażach

Sprzedaż popcornu, maskotek, wody mineralnej, wypożyczanie leżaków i organizowanie zabaw dla dzieci nad morzem jest od lat ściśle reglamentowane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Posłowie chcą uwłaszczenia działkowców

Działkowicze będą mogli wykupić ogródki z bonifikatą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od jutra nowa lista chorób zawodowych

Przybędzie uprawnionych do renty z ZUS za utratę zdrowia w pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 lipca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od towarów i usług

Sprzedaż przez osobę fizyczną zarejestrowaną jako podatnik podatku VAT działek przeznaczonych pod zabudowę, powstałych przez podział jednego gruntu ornego i pochodzących z majątku osobistego zakupionego nie w celu dalszej odsprzedaży – nie podlega opodatkowaniu...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 362/2008

Sprawozdanie z przeznaczenia darowizny na rzecz parafii powinno obejmować szczegółowe dane w sprawie faktycznego wydatkowania kwot darowizn na działalność charytatywno-opiekuńczą, zaś fakty przedstawione w tym sprawozdaniu powinny być sprawdzalne (poddawać się weryfikacji). Jednobrzmiąca treść tych dokumentów – będących w istocie dokumentami prywatnymi – podważa możność zakwalifikowania ich jako sprawozdań w rozumieniu art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego...

Przegląd prasy

E-zgłoszenia zastępują papierowe

Obowiązują już nowe wytyczne dotyczące składania zgłoszeń celnych... Gazeta Prawna

Po powodzi trzeba odtworzyć dokumenty

Podatnicy, którzy w ostatniej powodzi stracili dokumentację podatkową będą musieli ją odtworzyć... Gazeta Prawna

Niepewna ulga na emeryturę

Możliwość odliczenia od dochodu 12 tys. zł dla oszczędzających na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne zakłada obywatelski projekt zmian w ustawie o PIT... Gazeta Prawna

Fiskus zabiera pieniądze dorabiającej latem młodzieży

Od umów zlecenia do 200 zł nie pobiera się zaliczki na PIT, tylko podatek zryczałtowany... Gazeta Prawna

Zarząd musi pamiętać o długach

Jeśli spółka z o.o. stała się niewypłacalna, zarząd musi niezwłocznie wystąpić o ogłoszenie jej upadłości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Chcą ograniczyć władzę korporacji zawodowych

Posłowie proponują zmienić konstytucję tak, aby to nie samorządy zawodowe, lecz państwo decydowało o nadawaniu uprawnień do wykonywania określonych profesji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy nie ma usługi, to nie trzeba za nią płacić

Kto nieczęsto korzysta z kodowanych kanałów, może rozwiązać umowę, gdy firma przestanie dosyłać sygnał dekodujący... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ruszają nauczycielskie pomostówki

Od dziś 55-letni pedagodzy z 30-letnim stażem, w tym 20 latami pracy "przy tablicy", mogą przechodzić na świadczenia kompensacyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama