Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Mediacje. Teoria i praktyka
Mediacje. Teoria i praktyka
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - marzec 2009

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1728/2007

Do zastosowania ulgi podatkowej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uprawnia podatnika przeznaczenie dochodów na wymieniony w tym przepisie cel statutowy, zgodny z odrębnymi przepisami prawa, które w jego przedmiocie normująe...

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od towarów i usług

Premia pieniężna jest związana z określonymi świadczeniami kontrahentów, tym samym stanowi wynagrodzenie za wykonywanie określonych usług na rzecz Spółki. W takiej sytuacji kontrahenci obowiązani są zgodnie z art. 106 ust 1 Ustawy o VAT, wystawiać Spółce faktury VAT...

Przegląd prasy

Mija termin bezodsetkowego wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

Opłatę roczną za użytkowanie wieczyste powinno płacić się bez wezwania... Gazeta Prawna

Do rejestracji firmy wystarczy jeden wniosek

Od dziś (31 marca) zaczyna obowiązywać zasada jednego okienka przy zakładaniu firm... Gazeta Prawna

Można odliczyć VAT od paliwa

Spółka, której przysługiwało prawo do odliczenia VAT od paliwa do samochodów z kratką przed 1 maja 2004 r., ma prawo do odliczenia również po tej dacie... Gazeta Prawna

Fiskus będzie kontrolował przestępców podatkowych

W 2009 roku urzędy kontroli skarbowej skupią się na zwalczaniu przestępstw skarbowych... Gazeta Prawna

Sztywne procedury szkodzą sądom

Nadmiernie sformalizowane przepisy przedłużają i utrudniają postępowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Poszukiwacza prawdy nie chcą w procesie karnym

Miał wesprzeć organy ścigania w prowadzonych śledztwach. Zamiast tego robi furorę w telewizyjnych programach rozrywkowych i biznesie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Upadłość konsumencka na twardych warunkach

Od dziś można liczyć na częściowe uwolnienie od długów konsumpcyjnych, ale tylko wówczas, gdy powodem niewypłacalności stały się okoliczności wyjątkowe i niezawinione... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Związkowcy ratują etaty bez czekania na rząd

Dziś rząd zajmie się propozycjami zmian w prawie pracy, które mają ochronić jak najwięcej etatów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 598/2008

W oparciu o przepis art. 9 ust. 9a ustawy o VAT z 1993 r. podatnik miał uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o potwierdzenie, czy dany podmiot jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Jeśli tego nie uczyni, a okoliczności transakcji budzą wątpliwości i w konsekwencji kontrahent okaże się niezarejestrowanym podatnikiem VAT, podatnik ponosi negatywne konsekwencje braku staranności. Wykluczonym jest bowiem wówczas skorzystanie z prawa do obniżenia VAT należnego o naliczony wynikający z faktur dokumentujących takie transakcje...

Wyrok WSA - I SA/Go 914/2008

Jeżeli w trakcie postępowania podatkowego organ skarbowy stwierdzi zaistnienie takich dochodów powinien wydać decyzję ustalającą wymiar zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 75% tego dochodu. Powinnością organów podatkowych dokonujących ustalenia opodatkowania dochodów ze źródeł nieujawnionych jest przede wszystkim ustalenie kwoty poniesionego wydatku oraz wartości zgromadzonych w tym roku zasobów finansowych. Te dwie wielkości muszą być stwierdzone przez organy podatkowe w sposób niebudzący wątpliwości, gdyż w istocie odpowiadają kwocie przychodu będącego podstawą wymiaru zryczałtowanego podatku. Nie mogą więc być wielkościami ustalonymi w sposób dowolny...

Przegląd prasy

Nawet cały majątek upadłego może zostać sprzedany

Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej może zgłosić wniosek o upadłość raz na 10 lat... Gazeta Prawna

Zgłoszenia celne będą elektroniczne

Od 1 lipca 2009 r. zmieni się tryb i warunki dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym... Gazeta Prawna

Od zbycia cesji do lokalu jest podatek

Podatnik, który odpłatnie zbywa cesje do nieruchomości, uzyskuje dochód, od którego trzeba zapłacić PIT... Gazeta Prawna

Fiskus komplikuje ulgę na internet

Podatnik może odliczyć od dochodu maksymalnie 760 zł z tytułu ulgi internetowej... Gazeta Prawna

Jutro rusza jedno okienko

Wystarczy wypełnić trzy druki w gminnym urzędzie, by założyć firmę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przedsiębiorcy podeprą się cudzym doświadczeniem

Firma, która nigdy nie wybudowała mostu, będzie mogła otrzymać takie zamówienie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zadośćuczynienie za brak opieki po operacji

100 tys. zł ma zapłacić Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie pacjentce za zaniedbanie medyczne, którego skutkiem było usunięcie nerki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fiskus nieprzychylny kredytobiorcom

Osoby, które straciły na kredycie walutowym, nie mogą tego odliczyć podczas sprzedaży mieszkania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1607/2007

Uiszczony podatek od nieruchomości, na której realizuje się daną inwestycję nie może być uznany ani za element tejże inwestycji, ani też za element kosztu wytworzenia danego środka trwałego. Również podatek od nieruchomości jest ponoszony niezależnie od sposobu wykorzystania gruntu i nie ma wpływu na jego wartość, zatem nie może być zaliczony do kosztów wytworzenia środka trwałego posadowionego na tym gruncie...

Wyrok WSA - I SA/Kr 767/2008

Organ podatkowy powinien wykazać istnienie przychodu, jego wysokości a także powinien wskazać przepis, który z danym przychodem wiąże moment powstania obowiązku podatkowego i obowiązek zapłacenia podatku w określonej wysokości. Reguła ta nie może być jednak stosowana w sposób bezwarunkowy, co do okoliczności wyłączających lub zwalniających podatnika z obowiązku podatkowego...

Przegląd prasy

Sobota - 28 marca dniem otwartym dla podatników

Już jutro, w sobotę 28 marca, podatnicy mogą pójść do swojego urzędu skarbowego i złożyć roczny PIT, uzyskać poradę oraz zapoznać się z pracą urzędu... Gazeta Prawna

Odmowa złożenia podpisu może ograniczyć zarzuty

Członek zarządu, który nie podpisze sprawozdania finansowego, musi wyjaśnić taki czyn na piśmie... Gazeta Prawna

Odliczenie ulgi odsetkowej z jednym limitem

Podatnik korzystający przed ślubem z ulgi odsetkowej może odliczać odsetki od kredytu wziętego już po ślubie przez oboje małżonków... Gazeta Prawna

Potrzebne są zmiany w podatku Belki

W dobie kryzysu finansowego podatnicy ponoszą duże straty na inwestycjach kapitałowych... Gazeta Prawna

W rozliczaniu opcji banki też robią błędy i przegrywają

Bank Handlowy przegrał spór z eksporterem o rozliczenie opcji wystawionych przed kilku laty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wciąż daleka droga do obwodnicy Augustowa

Dotrzymanie terminu oddania do użytku drogi omijającej Augustów w jej nowym przebiegu będzie trudne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Składka zdrowotna wyższa, ale równa przez rok

Ubezpieczenie zdrowotne będzie od marca kosztować przedsiębiorcę 224,24 zł miesięcznie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kwitnie handel siłą roboczą ze Wschodu

Tysiące Ukraińców i Białorusinów wykorzystują luki w polskim prawie o zatrudnianiu obcokrajowców, aby legalnie wjechać na teren Unii... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 132/2009

Przy ubieganiu się przez podatnika o udzielenie ulgi podatkowej znaczenie ma nie tylko zbadanie jego sytuacji materialnej i rodzinnej z punktu widzenia konstytucyjnej zasady powszechności i równości opodatkowania, ale również innych wartości wynikających z ustawy zasadniczej, takich jak gwarantowanie zatrudnienia czy zabezpieczenia społecznego dla osób pozostających bez pracy i ustalenie i czy realne jest wystąpienie ryzyka zagrożenia egzystencji danej osoby i jej rodziny, która wymagała by interwencji państwa i uruchomienia wydatków z budżetu związanych z pomocą społeczną...

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych

W świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2009 r. przewalutowanie Zadłużenia z EURO na PLN nie stanowi ani dodatnich ani ujemnych różnic kursowych w rozumieniu art. 15a tej ustawy; przy spłacie zadłużenia po przewalutowaniu Spółka nie ma podstaw do określenia przychodów lub kosztów odpowiednio na mocy art. 12 ust. 1 pkt 10 i art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a ww. ustawy...

Przegląd prasy

Urzędy na bieżąco wydają potwierdzenie zapłaty akcyzy

Urzędy celne bez kłopotów wydają zaświadczenia o zapłaconej akcyzie od samochodów... Gazeta Prawna

Pełnomocnik podpisze e-deklarację

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej przez internet oraz jego odwołanie podatnik lub płatnik złoży naczelnikowi urzędu skarbowego... Gazeta Prawna

Nadpłatą z PIT-37 opłacimy podatek z PIT-38

Podatnik może zadeklarować przekazanie nadpłaty powstałej w rozliczeniu PIT-37 na zapłatę podatku wynikającego z PIT-38... Gazeta Prawna

Doradcy sami będą mogli ustalać zakres reklamy

Doradcy podatkowi będą mogli reklamować swoje usługi. O zakresie dopuszczalnej reklamy będą decydować zasady etyki zawodowej... Gazeta Prawna

Inwestor, który poniósł stratę, też składa zeznanie

Większość osób grających na giełdzie zakończyła 2008 r. pod kreską... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rekompensata musi odpowiadać szkodzie

Przy ustalaniu odszkodowania od Skarbu Państwa za bezprawne pozbawienie własności nieruchomości sąd musi uwzględnić również jej zadłużenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Startować mogło wielu, wygrałby tylko jeden

Nie można tak ustawić parametrów zamawianego sprzętu, że spełnia je tylko jeden produkt... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Większe wymagania za większe pieniądze

Ławnicy powoli przestają zasiadać w składach orzekających wielu kategorii spraw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 marca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Składka ubezpieczeniowa płacona przez ubezpieczającego na ubezpieczenie członków zarządu, prokurentów i innych pracowników, stanowić będzie przychód ww. osób i z tego tytułu na ubezpieczającym ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I Sa/Rz 764/2008

Mając na uwadze przede wszystkim wykazaną okoliczność, że pomiędzy zakupem przedmiotowych towarów i usług brak jest związku (nie są wykorzystywane) z czynnościami opodatkowanymi, należy zaakceptować stanowisko organu o niespełnieniu przesłanek z art. 86 § 1 ustawy o VAT...

Przegląd prasy

PIT-40 nie wyklucza przekazania 1 proc.

Przy rozliczeniu rocznym przez płatnika nie ma możliwości przekazania 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego... Gazeta Prawna

Należy utrzymać 50-proc. koszty

Ograniczenie kosztów uzyskania przychodów wpłynęłoby negatywnie na dochody podatników utrzymujących się z intelektualnej pracy naukowej, twórczej i artystycznej... Gazeta Prawna

Są nowe warunki otrzymania ulg

Podatnicy mogą starać się o ulgi w zapłacie podatków stanowiących pomoc regionalną... Gazeta Prawna

Nie ma orzeczenia, nie ma ulgi

Osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu niepełnosprawnych mogą skorzystać z ulgi w PIT... Gazeta Prawna

Będzie porządek na osiedlowych drogach

Zaparkowany nielegalnie na miejscu dla niepełnosprawnych samochód będzie holowany na parking na koszt właściciela... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kredyty hipoteczne w SKOK można wziąć tylko na pięć lat

Spółdzielcze kasy nie będą już mogły udzielać kilkudziesięcioletnich kredytów i pożyczek - orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo o rurach i słupach trzeba szybko poprawić

Służebność przesyłu miała rozwiązać spory firm energetycznych z właścicielami działek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W całej Polsce firmy tną świadczenia

W tym kwartale pracodawcy podpisali z zatrudnionymi więcej porozumień kryzysowych niż w ciągu całego ubiegłego roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2866/2008

Dokonanie korekty faktury nie stanowi jedynej możliwości dla zmniejszenia obrotu o udokumentowane rabaty. Zmniejszenie takie możliwe jest także w oparciu o inne dokumenty, które zawierać będą wszelkie dane potrzebne dla zobrazowania wysokości udzielonego rabatu. Ustawodawca nie sprecyzował bowiem tego, w jaki sposób i w jakiej formie następować by miało dokumentowanie rabatów, zarówno co do faktu ich udzielenia, jak i co do ich wysokości i przedmiotu...

Wyrok WSA - I SA/Bd 672/2008

Mając na uwadze, iż postępowanie w zakresie umorzenia zaległości podatkowej musi dotyczyć istniejącej zaległości podatkowej, stwierdzić należy, że organ prowadzący takie postępowanie winien przede wszystkim dokładnie ustalić, czy przedmiotowe zobowiązanie nie uległo przedawnieniu...

Przegląd prasy

Odliczymy odsetki od kredytu z zagranicy

Podatnicy, którzy zaciągnęli kredyty w zagranicznych bankach i nie mogli skorzystać z ulgi odsetkowej, mogą rozliczyć zaległe odsetki w zeznaniu za 2008 ro... Gazeta Prawna

Inwestycje giełdowe rozlicza się odrębnie od przychodów firmy

Osoba prowadząca działalność gospodarczą przychody z giełdowych instrumentów finansowych opodatkowuje w oddzielnym PIT, gdy transakcje te nie są dokonywane w ramach działalności firmy... Gazeta Prawna

Firmy dostaną ulgi

Podatnicy będą mogli wnioskować o ulgi w spłacie podatków w zakresie inwestycji, usług doradczych i udziału w targach lub wystawach... Gazeta Prawna

Rada nadzorcza i zarząd zapłacą odszkodowanie

Kierownik jednostki i organ nadzorczy odpowie za sprawozdanie za 2008 rok... Gazeta Prawna

Po sprzedaniu należności potrzebna jest klauzula wykonalności

Jeśli w trakcie egzekucji wierzyciel scedował należność, komornik podejmie to postępowanie na rzecz nabywcy, dopiero gdy ten akceptację sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy mnożą koszty w najdrobniejszych sprawach

Niewielkie kradzieże sklepowe coraz częściej trafiają na wokandy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za dużo praw dla dyrektorów kryminałów

Sądy powinny mieć więcej do powiedzenia w sprawach wykonywania kary - twierdzi Krajowa Rada Sądownictwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy łatwiej przekażą bony pracownikom

Zatrudnieni nie zapłacą podatku od świadczeń uzyskanych od pracodawcy, jeśli ich roczna wartość nie przekroczy 380 zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 741/2007

Usługa turystyki, o której mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) również w przypadku gdy w jej ramach świadczone są "usługi własne", o których mowa w art. 119 ust. 5 u.p.t.u., na podstawie art. 41 ust. 1 u.p.t.u. podlega - jako jedna usługa o charakterze kompleksowym - opodatkowaniu stawką 22 %, za wyjątkiem przypadków gdy jest świadczona poza terytorium Wspólnoty lub na terytorium Wspólnoty i poza nim...

Wyrok WSA - I SA/Gd 785/2008

Zwrot wkładów następujący w wyniku likwidacji spółki osobowej stanowić będzie przychód jedynie w części przewyższającej przypadający wspólnikowi udział. W razie podziału majątku spółki w naturze, czynności te będą obojętne podatkowo o ile przekazywany wspólnikowi majątek odpowiadać będzie wielkości udziału wspólnika w dzielonym majątku. Otrzymany w wyniku podziału majątek ponad udział bez spłat na rzecz pozostałych wspólników stanowić będzie nieodpłatny przychód...

Przegląd prasy

Nie ma zwolnienia przy spadku nabytym przed 1 stycznia 2007 r.

Spadki nabyte po 12 maja 2006 r., a przed 1 stycznia 2007 r. nie korzystają ze zwolnienia od podatku... Gazeta Prawna

Bony i talony bez podatku

Bony i talony mają być objęte limitowanym zwolnieniem, gdy zostaną sfinansowane z funduszu socjalnego lub funduszu związków zawodowych... Gazeta Prawna

Zwolnienia z kas w ustawie

Wprowadzenie do ustawy zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych może zapewnić ich utrzymanie przez dłuższy czas... Gazeta Prawna

Tylko 30 proc. podatników złożyło roczny PIT za 2008 rok

Na roczne rozliczenie podatkowe z fiskusem zostało nieco ponad miesiąc... Gazeta Prawna

Datownik nie zastąpi własnoręcznego potwierdzenia daty

Były wicedyrektor zarządu wywiadu Urzędu Ochrony Państwa walczy o odzyskanie cofniętego prawa jazdy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wolno sztucznie tworzyć spraw kasacyjnych

Żądanie, by sąd ustalił odpowiedzialność za skutki wypadku, które mogą się ujawnić w przyszłości, Sąd Najwyższy rozważy tylko wówczas, gdy przedmiot zaskarżenia skargą kasacyjną wynosi minimum 50 tys. zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Importerom podróbek grożą surowe kary

Nie wystarczy, że celnicy spalą podejrzane towary. Mogą też wnosić o sankcje administracyjne lub karne wobec firmy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Okazjonalni przewoźnicy wypierają taksówkarzy

Odróżnienie samochodu świadczącego okazjonalny przewóz osób od taksówki staje się prawie niemożliwe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 247/2008

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z prawem do korzystania z wyodrębnionego miejsca parkingowego znajdującego się w danym budynku podlega jednej stawce podatku VAT, właściwej dla lokalu mieszkalnego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 271/2008

Aby dany pojazd mógł być objęty pozycją CN 8703 i w konsekwencji podlegać opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, musi przede wszystkim być przeznaczony zasadniczo do przewozu osób...

Przegląd prasy

Zaliczki poprawią sytuację wykonawców zamówień

Wykonawca będzie mógł polegać na potencjale podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia... Gazeta Prawna

Kontrole z nieujawnionych źródeł spadły o 91 proc.

W 2008 roku organy kontroli skarbowej przeprowadziły o 91 proc. mniej kontroli z tytułu nieujawnionych źródeł przychodów niż w 2007 roku... Gazeta Prawna

Pożyczka za granicą jest nieopodatkowana

Umowa pożyczki pieniędzy z zagranicznego konta nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli została zawarta poza Polską... Gazeta Prawna

Rośnie emigracja podatników do rajów

Banki z rajów podatkowych nadal zachęcają do lokowania pieniędzy... Gazeta Prawna

Wyższe kary za brawurę

Za przekroczenie prędkości o 5 km na godzinę kierowca zapłaci 50 zł mandatu – tak chce Senat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Modernizacja katastru bez wiedzy właścicieli

Ewidencja gruntów i budynków często zawiera nieaktualne dane o nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

ETS upomina nas za niewdrożenie dyrektywy

Polska zwleka już ponad dwa lata z przyjęciem przepisów chroniących klientów instytucji finansowych - uznali unijni sędziowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pomostówka nie chroni przed zwolnieniem

Przedemerytalna ochrona pracowników uprawnionych do pomostówek zależy teraz od interpretacji sądów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 642/2008

Okoliczność, że ewidencja prowadzona przez podatnika oceniona została przez organ podatkowy w zaskarżonej decyzji jako niewadliwa, gdyż organ ten – powołując się na przepis art. 193 § 5 Ordynacji podatkowej – uznał, że uchybienia w sposobie prowadzenia tej ewidencji były nieistotne, skoro z ewidencjonowanego dla potrzeb podatku od towarów i usług obrotu można było wyodrębnić przychody dla potrzeb zryczałtowanego podatku pochodowego, a nadto wyrażona wyżej konstatacja, iż ewidencja podatnika była także rzetelna, oznaczają, że w sprawie nie zachodziła podstawa prawna do zastosowania przepisu art. 17 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Wyrok NSA - II FSK 730/2008

Sąd nie jest władny dokonywać na podstawie jednostronnego oświadczenia pełnomocnika strony, złożonego na rozprawie, ustaleń faktycznych, które nie były przedmiotem badania przez organ podatkowy. Tego rodzaju ustalenie nie mieści się w ramach "zwięzłego przedstawienia stanu sprawy”, o którym mowa w art. 141 § 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

Przegląd prasy

Służba publiczna albo firma

Projekt prawa antykorupcyjnego zakazuje działalności gospodarczej parlamentarzystom... Gazeta Prawna

Trzeba ujawniać informacje o poręczeniach

Spółka powinna podawać w informacji dodatkowej do sprawozdania dane o poręczeniach kredytowyc... Gazeta Prawna

Podatnika obowiązuje niezmienny limit

Limit do odliczania wydatków w ramach ulgi odsetkowej wiąże się z rokiem zakończenia inwestycji i jest niezmienny przez cały okres odliczeń... Gazeta Prawna

Nielegalni doradcy pod oknem fiskusa

Do końca akcji rozliczeniowej PIT za 2008 rok zostało jeszcze nieco ponad miesiąc... Gazeta Prawna

Szansa dla firm na intratne inwestycje

Rusza konkurs na najlepsze projekty, które można zrealizować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie da się założyć biznesu w domu w jeden dzień

W praktyce nie można prowadzić działalności we własnym obiekcie bez zgody budowlanej bądź pozwolenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kolejne ograniczanie praw wykonawców

Nawet 5 mln zł zapłaci firma, która będzie chciała złożyć skargę do sądu w sprawie przetargu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie daj się skarbówce bez wyroku sądu

Energetycy nie mogą przy pomocy fiskusa ściągać należności za nielegalny pobór prądu, jeśli nie zapadło prawomocne orzeczenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 432/2008

Z przepisów art. 190 i art. 289 § 1 Ordynacji podatkowej nie wynika, aby organ miał obowiązek poinformować stronę postępowania o danych personalnych świadka, którego zamierza przesłuchać. Zawiadomienie, o którym mowa w art. 190 § 1 i art. 289 § 1 Ordynacji dotyczy jedynie miejsca i terminu przeprowadzenia m.in. dowodu z zeznań świadka. Zawiadomienie takie nie jest przy tym tożsame z wezwaniem w rozumieniu art. 155 tej ustawy...

Wyrok NSA - II FSK 1570/2007

Tak jak (co już wielokrotnie wyjaśniano w orzecznictwie) nie można podważać przyjętych za podstawę wyroku ustaleń faktycznych zarzutem naruszenia prawa materialnego, tak też zarzutem procesowym nie można kwestionować interpretacji czy zastosowania prawa materialnego...

Przegląd prasy

Można złożyć PIT ze zmarłym mężem

Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków może złożyć w zeznaniu podatkowym także podatnik, którego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego... Gazeta Prawna

Korektę zeznania podatkowego można składać dowolną ilość razy

Podatnicy mogą składać korekty zeznań podatkowych dowolną ilość razy... Gazeta Prawna

Zostało 14 dni na wniosek o zwrot akcyzy

Do końca marca rolnicy mają czas na złożenie wniosku o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej... Gazeta Prawna

Opcje mogą pogorszyć wynik finansowy firmy

Spółki, które stosują ogólne zasady rachunkowości, przy wycenie opcji wykażą słaby wynik... Gazeta Prawna

Podczas Euro 2012 nie każdy rodzaj marketingu będzie dozwolony

Rząd ma przygotować przepisy, które określą, jakie formy reklamy, handlu i promocji będą zabronione podczas dużych imprez sportowych w Polsce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Także inżynier wyda świadectwo energetyczne

Minister infrastruktury będzie odbierał uprawnienia do wydawania certyfikatów energetycznych osobom bez ubezpieczenia OC lub wydającym je z błędami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie więcej nawiązek dla pokrzywdzonych

Rząd stawia na nawiązki i chce, by sądy stosowały je na dużo szerszą niż dziś skalę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy tracą krocie przez złe przepisy

Wykonawcom przepadają setki tysięcy złotych wadium, gdyż nie są w stanie uzupełnić na czas dokumentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 3112/2008

Sąd odmówił – na podstawie art. 178 ust. 1 Konstytucji RP – zastosowania § 16 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Ponownie rozpoznając sprawę Minister Finansów obowiązany będzie przyjąć, że brak jest podstaw do zakwestionowania, w oparciu o przepis § 16 ust. 4 ww. rozporządzenia, prawa skarżącej do obniżenia wysokości podatku należnego o wartość tego podatku, wynikającą ze skorygowanej faktury VAT, już w rozliczeniu za miesiąc, w którym korekta faktury została wystawiona...

Interpretacja organów podatkowych

Określenie wysokości nadpłaty

Wyjaśnienie Ministra Finansów dotyczące trybu zwrotu oraz oprocentowania nadpłat powstałych w wyniku orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 22.12.2008r. w sprawie C-414/07...

Przegląd prasy

Bez uprzedzenia nie można odcinać prądu

Wznowienia dostaw energii nie można uzależniać od uiszczenia opłaty za jej nielegalny pobór... Gazeta Prawna

Różne stawki dla garaży

Stawka podatku od nieruchomości w przypadku garażu jest zróżnicowana w zależności od tego, czy garaż jest wolno stojący, czy jest częścią budynku mieszkalnego... Gazeta Prawna

Koszty aplikacji są zwolnione z PIT

Wartość świadczeń na rzecz pracownika w związku z opłacaniem przez pracodawcę kosztów kształcenia (aplikacja radcowska) jest dla pracownika przychodem zwolnionym z PIT... Gazeta Prawna

Trudno wyliczyć dochód

Podatkowe rozliczenie instrumentów w walutach obcych budzi wiele wątpliwości... Gazeta Prawna

Bicie dzieci nie jest sprawą rodzinną

Wyniki raportu Prokuratury Krajowej sporządzonego ze spraw, w których pokrzywdzonymi były dzieci, zaniepokoiły rzecznika praw obywatelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe okna za pieniądze z książeczki mieszkaniowej

Od czwartku premię z książeczki będzie można wykorzystać na wymianę okien lub instalacji gazowej i elektrycznej, a od 1 kwietnia - na wkład własny przy kredycie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po ukaraniu przez urząd jeszcze pozew od klienta

Firmy naruszające reguły rynkowej konkurencji muszą liczyć się z tym, że sankcje urzędu antymonopolowego to nie koniec ich kłopotów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kandydaci na sędziów mogą się już uczyć

Po rocznej przerwie Ministerstwo Sprawiedliwości wraca do przyjęć na aplikacje sędziowską i prokuratorską... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 983/2007

Jak chodzi o interpretowany przepis art. 86 ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 maja 2004r. do 21 sierpnia 2005r., stwierdzić należy, że dotyczy on samochodów osobowych oraz tych pojazdów samochodowych, które mają określaną ładowność, bo konstrukcyjnie są przeznaczone do przewozu ładunków. W stosunku do nabycia samochodu osobowego, dla którego ładowność nie jest określana, gdyż w myśl art. 2 pkt 40 ustawy Prawo o ruchu drogowym jest to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu, zawsze będzie występowało ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego przewidziane w tym przepisie. W odniesieniu do pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu ładunków ograniczenie to będzie występowało, lub nie, w zależności od wielkości dopuszczalnej ładowności wyliczonej według podanego wzoru...

Wyrok NSA - I FSK 1063/2007

Na podstawie art. 14a § 1 (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2007 r.) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), podatnik podatku od towarów i usług był uprawniony do uzyskania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, dotyczącej uprawnienia do skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego w podatku od towarów i usług...

Przegląd prasy

Sąsiad nie będzie mógł zaskarżyć budowy domu

Inwestor i starosta nie będą musieli informować właścicieli nieruchomości o planowanej budowie na sąsiedniej działce... Gazeta Prawna

Polska przyciąga centra księgowe

Stabilność rynku pracy, dobre zaplecze kadrowe, wysoka jakość usług - to elementy, które sprawiają, że Polska jest znakomitym miejscem dla inwestycji w centra usługowe... Gazeta Prawna

Księgowi powinni obowiązkowo doskonalić swoje umiejętności zawodowe

Polskie uprawnienia księgowe nie są weryfikowane po ich wydaniu, a księgowi nie mają obowiązku ustawicznego kształcenia... Gazeta Prawna

281 mln zł na e-Podatki

Ministerstwo Finansów opublikuje dziś na stronach internetowych Program e-Podatki... Gazeta Prawna

Reklamacje nieskuteczne przez niejasne przepisyi

Rzecznicy konsumentów mają wiele zastrzeżeń do obowiązujących regulacji dotyczących m.in. sprzedaży, gwarancji jakości oraz postępowań sądowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sieciowe pamiętniki nie są gazetami

Osoba pomówiona w blogu może żądać usunięcia nieprawdziwych informacji, a nawet niektórych komentarzy internautów, ale nie sprostowania Moda na blogi trwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Starosta nie może wyręczać sądu

Jeśli organ administracji ma wątpliwości, od jakiej daty rozpoczyna się bieg orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, powinien wystąpić z pytaniem do sądu karnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma kupuje samochód - księgowy ma ból głowy

Przedsiębiorca, który nabywa auto, musi przeanalizować wyrok ETS, trzy różne brzmienia przepisów i wytyczne ministra finansów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 marca 2009

Informacje NetTAX

Egzekucja należności podatkowych w świetle nowelizowanej Ordynacji Podatkowej

Jedną ze zmian, które w założeniu ustawodawcy wprowadzającego od 1 stycznia 2009 roku nowelizację Ordynacji Podatkowej, miały ułatwiać podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej było wprowadzenie zasady, że egzekucja zaległości podatkowych stanie się możliwa dopiero wtedy, gdy decyzja podatkowa stanie się ostateczna. Wspomina ją art. 239a. Ordynacji Podatkowej "Decyzja nieostateczna, nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności." Należy zauważyć, iż mimo krótkiego stażu nowych przepisów są już powszechnie krytykowane, a do Sejmu ma trafić ich kolejna nowelizacja. Powodem stały się wprowadzone liczne wyjątki od wprowadzanej reguły, które rozsadziły od wewnątrz omawiany przepis...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 144/2008

Wypłacana nabywcy przez dostawcę premia pieniężna jedynie z tytułu osiągnięcia przez niego satysfakcjonującej dostawcę wielkości obrotów, nieodnosząca się do konkretnych transakcji, stanowi nagrodę za osiągnięcie tego rezultatu, a nie odpłatność (wynagrodzenie) za świadczenie usługi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Czynności nabycia (dostawy) towarów przez nabywcę tylko poprzez fakt ich zsumowania nie stają się jednocześnie jego usługą na rzecz dostawcy...

Wyrok NSA - I FSK 998/2008

Na podstawie przepisów rozdziału 1 działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) organy podatkowe nie są uprawnione do ustalania i dowodowego weryfikowania stanu faktycznego dochodzonej przez wnioskodawcę interpretacji prawa podatkowego ani też do udzielania jej w obszarze regulacji prawnych nie przedstawionych w stanowisku wnioskodawcy odnośnie podatkowej kwalifikacji danego stanu faktycznego...

Przegląd prasy

Błąd programu nie opóźni zwrotu nadpłat

Błąd, który pojawił się w systemie Poltax wykorzystywanym w urzędach skarbowych, nie wpłynie na termin zwrotu nadpłat w PIT - zapewnia Ministerstwo Finansów... Gazeta Prawna

Ministerstwo promuje ulgę na krew

Resort finansów rozpoczął akcję promującą skorzystanie z ulgi dla honorowych krwiodawców... Gazeta Prawna

Podatnik z nadpłatą przekaże 1 proc.

Podatnicy, którym z rocznego rozliczenia PIT wyjdzie nadpłata podatku, mają prawo przekazać 1 proc. podatku dla organizacji pożytku publicznego... Gazeta Prawna

Uproszczona amortyzacja się opłaci

Ministerstwo Infrastruktury chce waloryzować cenę nieruchomości służącą do uproszczonej amortyzacji... Gazeta Prawna

Nieużywany znak można wygasić

Zarejestrowany znak, który nie jest używany w obrocie, nie może być podstawą do unieważnienia podobnego znaku innego przedsiębiorcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Orzekanie nie dla sędziów z adwokackim rodowodem

Czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie powinno orzekać w sprawie przepisów o korporacjach zawodowych - twierdzi rzecznik praw obywatelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Notatki z akt trzeba sporządzać samemu

Obowiązek umożliwienia przeglądania akt i robienia z nich odpisów nie oznacza, że zainteresowany może żądać, aby takie kserokopie dostarczył mu sam urząd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniej ustawowej ingerencji w opcje

Topnieje zapał polityków chcących radykalnych rozwiązań w sprawie opcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1408/2007

Na podstawie przepisów rozdziału 1 działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) organy podatkowe nie są uprawnione do ustalania i dowodowego weryfikowania stanu faktycznego dochodzonej przez wnioskodawcę interpretacji prawa podatkowego ani też do udzielania jej w obszarze regulacji prawnych nie przedstawionych w stanowisku wnioskodawcy odnośnie podatkowej kwalifikacji danego stanu faktycznego...

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od towarów i usług

Nie znajdzie zastosowania w niniejszym przypadku zwolnienie od podatku od towarów i usług, dotyczące dostawy terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy). Rozstrzygający w przedmiotowej sprawie powinien być wpis w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wiążący przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a nie wpisy w ewidencji gruntów, mające charakter deklaratoryjny...

Przegląd prasy

Resort gospodarki chce lepiej chronić leasingobiorców

Dziś korzystający z leasingu ponoszą surowe konsekwencje wypowiadania umów... Gazeta Prawna

Rodzic nie skorzysta z ulgi jeśli to dziecko oddaje krew

Rodzic, który rozlicza się z małoletnim dzieckiem, nie może skorzystać z ulgi na krew, jeśli darowiznę przekazało dziecko... Gazeta Prawna

Nie będzie niższego VAT na ubranka dziecięce

Unia Europejska nie zgodziła się na stosowanie w Polsce obniżonej stawki VAT na ubranka dziecięce... Gazeta Prawna

Doradcy podatkowi otrzymają więcej uprawnień

Projekt nowelizacji ustawy o doradztwie wzmocni zawód doradcy podatkowego... Gazeta Prawna

Czy trzeba informować o sprzedaży akcji

Przedsiębiorstwo państwowe musi zawiadomić organ założycielski o zamiarze sprzedaży udziałów i akcji z wyjątkiem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zamiast reprywatyzacji wątpliwe świadczenia

Dziś pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów trafia najnowszy projekt ustawy mającej uregulować roszczenia z tytułu nacjonalizacji mienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za dwa tygodnie szersze otwarcie korporacji

Nowelizacja ustaw korporacyjnych która otwiera nowe drogi do zawodu adwokata radcy i notariusza zacznie obowiązywać 25 marca bieżącego roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą surowsze kary za korupcję w sporcie

Skąpe i w praktyce niezbyt jasne sankcje za przestępstwa sportowe będą zaostrzone i rozszerzone m.in. na handel środkami dopingującymi i zakłady bukmacherskie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I Sa/Rz 742/2008

Brak jest podstaw do uznania za usługę – w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług – osiągania określonego poziomu obrotów w określonym czasie przez nabywcę i terminowej zapłaty, a w konsekwencji uzyskanie z tego tytułu premii pieniężnej (bonusów) niepowiązanej z konkretną dostawą nie jest wynagrodzeniem za świadczone usługi i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a więc nie musi być dokumentowane fakturą...

Wyrok WSA - I SA/Sz 630/2008

Okoliczność, że już w przeszłości (w latach 2005-2007) skarżący dokonywał zakupu i sprzedaży nieruchomości gruntowych, nie może przesądzać, iż przy sprzedaży działek wydzielonych z nieruchomości rolnej nabytej w 1991 r. – bez wykazania, że nabył tę nieruchomość w celach handlowych – skarżącego należy uznać za podatnika VAT...

Przegląd prasy

Będą nowe zasady określania miejsca świadczenia usług międzynarodowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do ustawy o VAT, który zakłada w szerokim zakresie rozwiązania zmierzające do opodatkowania VAT usług w miejscu ich konsumpcji... Gazeta Prawna

Prokurator nie będzie ścigał ministra

Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko ministrowi finansów, który wstrzymał wypłatę nagród dla urzędników... Gazeta Prawna

Doradca podatkowy będzie mógł reklamować swoje usługi

Szerszy zakres usług, zniesienie zakazu reklamy i niektórych sankcji, możliwość udzielania pełnomocnictw przewiduje projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym... Gazeta Prawna

5-proc. ryczałt z najmu zagrozi budżetowi

Ministerstwo Infrastruktury chce opodatkować najem okazjonalny 5-proc. stawką ryczałtu... Gazeta Prawna

Po likwidacji spółki korekta możliwa

Byłym wspólnikom rozwiązanej spółki cywilnej przysługuje prawo skorygowania złożonych przez nią deklaracji VAT i wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sprzedający nie może krzywdzić wierzycieli

To, że nieruchomość sprzedana przez dłużnika jest obciążona hipoteką na rzecz osoby trzeciej, nie wyłącza uznania tej transakcji za bezskuteczną także wobec wierzyciela, któremu takie zabezpieczenie nie przysługuje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przeprosiny to ważna informacja dla klientów

Firmy coraz częściej przepraszają konkurentów za naruszenie praw autorskich lub znaków towarowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nawiązki bez kontroli

Organizacje pozarządowe otrzymujące zasądzane od przestępców kwoty są poza kontrolą - wynika z analizy resortu sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1631/2007

Pojęcie, o którym mowa w art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej – nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego – rozumieć należy zgodnie z definicjami określonymi w art. 3 pkt 8, 12, 14 ustawy Prawo pocztowe...

Wyrok ETS - C-302/2007

Prawo wspólnotowe, na obecnym etapie jego rozwoju, nie zawiera szczególnego przepisu w zakresie metody zaokrąglania kwot podatku od wartości dodanej. W braku szczególnego uregulowania wspólnotowego, to do państw członkowskich należy ustalenie zasad i metod zaokrąglania kwot podatku od wartości dodanej, przy czym państwa te są zobowiązane w trakcie tego ustalania do przestrzegania zasad, na których opiera się wspólny system tego podatku, w szczególności zasady neutralności podatkowej oraz zasady proporcjonalności. W szczególności, prawo wspólnotowe z jednej strony nie sprzeciwia się stosowaniu krajowego przepisu wymagającego zaokrąglenia w górę kwot podatku od wartości dodanej, gdy ułamek najmniejszej rozpatrywanej jednostki monetarnej jest równy lub wyższy 0,5, a z drugiej strony nie wymaga, by podatnikom zezwalano na zaokrąglanie w dół kwot podatku od wartości dodanej, gdy kwota ta zawiera ułamek najmniejszej krajowej jednostki monetarnej...

Przegląd prasy

Pozew zbiorowy pozwoli dochodzić drobnych roszczeń

Co najmniej 10 osób będzie mogło wnieść do sądu jeden wspólny pozew... Gazeta Prawna

Wspólność małżeńska wystarcza do odliczenia

Przez wspólność majątkową żona jest współwłaścicielem auta, choć jej danych nie ma w dowodzie rejestracyjnym... Gazeta Prawna

Raporty giełdowych spółek mogą być niewiarygodne

Przeprowadzono badania zarządzania ryzykiem przy sporządzaniu sprawozdań spółek giełdowych... Gazeta Prawna

Fiskus składa kasacje na interpretacje

Organy podatkowe wnoszą skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych, w których sąd uchylił interpretacje podatkowe... Gazeta Prawna

Marka bez gwiazdek na niebieskim tle

Flaga Unii Europejskiej nie może być wykorzystana w znaku towarowym, nawet stylizowana i nawet gdy znak ma jeszcze inne elementy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Decyzja lokalizacyjna nie wystarczy do wywłaszczenia

Wyrok w sprawie gruntów wokół lotniska Okęcie przeznaczonych pod strefę ochronną przed hałasem może wywołać falę wniosków o unieważnienie decyzji wywłaszczeniowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo autorskie kontra domniemanie niewinności

Zasadność opłat na rzecz twórców od importerów kserokopiarek i skanerów zbada Trybunał Konstytucyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sąsiad nie będzie miał wpływu na budowę

Likwidacja pozwoleń na budowę uchwalona przez Sejm budzi coraz więcej kontrowersji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 2129/2008

W sytuacji gdy z ewidencji gruntów i budynków wynika w sposób niezbity, że grunty zostały sklasyfikowane jako użytki rolne, to aby opodatkować takie grunty podatkiem od nieruchomości należy udowodnić, że są one zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej...

Wyrok NSA - II FSK 1544/2007

Nie zachodzi nieważność bezwzględna czynności prawnej sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego zdziałanej z osobą, której nie przysługiwała własność tego prawa, a tym samym nie zachodzi możliwość żądania w takim przypadku, stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.)...

Przegląd prasy

Nadpłacony podatek nie jest przychodem

Zwrot nadpłat z zeznania rocznego oraz inne nadpłaty podatku nie stanowią przychodu do opodatkowania... Gazeta Prawna

Nie będziemy informować urzędu o złożeniu e-deklaracji

Sejm zlikwidował wymóg powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej... Gazeta Prawna

Rolnicy mogą otrzymać ulgę na dzieci

Sejm rozpoczął pracę nad projektem ustawy zakładającym wprowadzenie ulgi prorodzinnej w podatku rolnym... Gazeta Prawna

Sprzedaż domu można wykazać w pięciu PIT

Sposób rozliczenia PIT przychodów ze zbycia nieruchomości zależy od daty nabycia... Gazeta Prawna

Rok za karę za niezgłoszenie upadłości

Osoba, która nie wystąpiła o ogłoszenie upadłości w dwa tygodnie od powstania przesłanek, może stracić prawo do prowadzenia własnej firmy i pełnienia innych funkcji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Radcowie prawni chcą bronić w procesach karnych

Samorząd radcowski uważa, że wykonywanie tego zawodu powinno obejmować także występowanie w sprawach karnych i karnoskarbowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Cudzej bazy danych dowolnie nie wykorzystasz

Nie wolno swobodnie pobierać informacji z obcych baz danych, choćby nawet nie chroniło ich prawo autorskie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pakiet antykryzysowy w ustawie o przetargach

Firmy budowlane będą mogły dostać zaliczkę na inwestycje publiczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 marca 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 884/2008

Wykładnia art. 1a pkt 1, art. 2 ust. 1pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a-e) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje w przypadku braku ewidencji budynków, że zakres odesłania przepisów do ustawy - Prawo budowlane pozwala tylko na określenie, czy dany obiekt jest budynkiem, natomiast jego charakter powinien być określony w postępowaniu podatkowym w oparciu o wszystkie prawnie dopuszczalne dowody...

Wyrok NSA - II FSK 1619/2007

Skoro art. 21 ust. 1 pkt 1 i pkt 2a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zrównuje w skutkach podatkowych dochód z odsetek z umowy pożyczki z opłatami z umowy poręczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, to oznacza to, że dokonanie wypłaty polskiemu rezydentowi (art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) opłaty za udzielone poręczenie, powoduje powstanie u niego ograniczonego obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 26 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 2a) in fine ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Przegląd prasy

Dochody z zagranicznych giełd łączy się z polskimi

Inwestor, który w 2008 roku obracał papierami wartościowymi lub instrumentami pochodnymi notowanymi na giełdach zagranicznych, ma obowiązek ich rozliczenia w rocznym PIT... Gazeta Prawna

Zmieni się układ sprawozdania finansowego

Zmiany wymogów prezentowania danych w sprawozdaniach finansowych będą wymagały dostosowania systemów księgowych... Gazeta Prawna

Niepełnosprawny nie zapłaci podatku od darmowych dojazdów

Opłacanie dojazdów niepełnosprawnych pracowników na rehabilitację, jest zwolnione z PIT... Gazeta Prawna

Konkubinat nie daje preferencji w PIT

Rodzice samotnie wychowujący dzieci mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia podatkowego... Gazeta Prawna

Bałagan ze zwrotami listów z euroskrzynek

Poczta Polska będzie odbierała wszystkie źle doręczone przesyłki, także te od niezależnych operatorów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Handel długami szpitali będzie ograniczony

Rządowy program ratowania szpitali zakłada poważne ograniczenia w handlu ich wierzytelnościami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skarb Państwa zapłaci VAT za biegłych

Wynagrodzenia ekspertów mają być od 1 lipca powiększone o stawkę podatku od towarów i usług... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spór o taksę notarialną przy zakupie lokal

Notariusze powinni pobierać pół taksy za umowę przedwstępną, tzw. deweloperską, i pół za ostateczną - twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 marca 2009

Informacje NetTAX

Więcej w książce kontroli

W wyniku nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (dalej powoływana jako usdg) zmienił się zakres wymagań dotyczących zawartości książki kontroli przedsiębiorcy. Od 7 marca trzeba prowadzić i przechowywać w siedzibie przedsiębiorstwa taką książkę, która może mieć również postać zbioru dokumentów, aby przedsiębiorca mógł dokumentować ilość i czas trwania kontroli. Nie zmienił się wymóg posiadania również upoważnień i protokołów kontroli...

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

W przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, zyski niepodzielone na dzień tego przekształcenia stanowią dochód z udziału w zyskach osób prawnych i podlegają opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Płatnikiem podatku z tego tytułu jest spółka powstała w wyniku przekształcenia...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 415/2008

Jeśli dokonana przez organ podatkowy wycena nie uwzględnia rzeczywistego stanu technicznego pojazdu w momencie nabycia, to tym samym organ nie wypełnił ciążącego na nim obowiązku wszechstronnego wyjaśnienia sprawy. W świetle przepisów Ordynacji podatkowej nakładających na organ obowiązki w zakresie gromadzenia dowodów celem późniejszego ustalenia stanu faktycznego sprawy (art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 O.p.), niewystarczające okazuje się odwołanie jedynie do danych zawartych w ogólnodostępnych cennikach. W tym zakresie organ powinien czynić dodatkowe ustalenia przy pomocy takich środków dowodowych, jak zeznania podatnika, czy opinia biegłego...

Przegląd prasy

Euro 2012: także prywatny biznes zbuduje stadiony

Inwestycje związane z Euro 2012 będzie można również finansować z kapitału prywatnego... Gazeta Prawna

Unia Europejska chce obniżyć koszty prowadzenia działalności

Małe spółki handlowe, m.in. z ograniczoną odpowiedzialnością, będą mogły być zwolnione przez kraje unijne z konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych... Gazeta Prawna

W kasie fiskalnej rejestruje się sprzedaż zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców

Podatnik ma prawo ewidencjonować w kasie fiskalnej sprzedaż zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców... Gazeta Prawna

Beneficjenci funduszy unijnych dopłacą do PIT

Firmy realizujące projekty sfinansowane przez UE mogą stracić pieniądze... Gazeta Prawna

Będzie mniej górniczych koncesji, spadnie wysokość opłat karnych

Rząd chce zliberalizować wymogi wobec osób wydobywających z ziemi surowce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kurator nie może być tylko figurantem w procesie

Wkrótce zniknie jeden z dziwolągów: kuratorów dla spółek nie będzie wyznaczał sąd rodzinny, jak to się zdarza, lecz rejestrowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zniknie prawo odkupu ziemi rolnej

Agencja Nieruchomości Rolnych nie będzie mogła odkupić nieruchomości rolnej od aktualnego jej właściciela wbrew jego woli... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kontrole zablokowane

Podatnicy będą mogli nawet na kilka miesięcy sparaliżować pracę skarbówki, wnosząc sprzeciwy wobec formy prowadzenia kontroli... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 marca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości budynkowej przez Spółkę do spółki osobowej nie spowoduje przysporzenia po stronie Spółki, a co za tym idzie nie powstanie też przychód podatkowy, o którym mowa w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 637/2008

Nie znajduje uzasadniania prawnego zaliczenie przez organy podatkowe do przychodów podatkowych skarżącej Spółki – na podstawie przepisu art. 12 ust. ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wartości umorzonych Spółce zobowiązań z tytułu czynszu dzierżawnego, gdyż przepis ten nie ma zastosowania do przychodów uzyskiwanych z działalności rolniczej. Spółka nie zaniżyła zatem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2005 r., gdyż wydatek, który poniosłaby w tymże roku, gdyby zapłaciła wartość czynszu dzierżawnego, pozostawałby i tak neutralny podatkowo, skoro wydatku tego skarżąca Spółka nie mogłaby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. A, ta konstatacja oznacza także, że wartość umorzonego Spółce czynszu dzierżawnego nie stanowi dla tej Spółki przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej...

Przegląd prasy

Samotny rodzic korzysta z odliczenia na dziecko

Podatnik rozliczający się z fiskusem jako osoba samotnie wychowująca dziecko może od obliczonego w preferencyjny sposób podatku odliczyć ulgę na dzieci... Gazeta Prawna

Dywidendy nie są zwolnione z CIT

Polska spółdzielnia posiadająca większościowy pakiet udziałów w spółce prawa handlowego nie może skorzystać ze zwolnienia od podatku od dywidend wypłacanych przez tę spółkę... Gazeta Prawna

E-deklaracje bez zawiadamiania fiskusa

Podatnik nie będzie zawiadamiał organu podatkowego o wyborze składania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej... Gazeta Prawna

Przy rozliczeniu PIT za 2008 rok łatwo o błąd

Ustawa o PIT była nowelizowana już ponad 100 razy w ciągu dziewięciu lat... Gazeta Prawna

Bez rządowej interwencji trudno o rozwiązanie

Wszystko wskazuje na to, że starania firm z toksycznymi opcjami: negocjacje z bankami czy procesy cywilne, nie wystarczą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polski sąd jest związany zagranicznym wyrokiem

Wysokość kary dla Polaka popełniającego przestępstwo na terenie UE może zależeć od miejsca, w którym zostanie ujęty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nasza-Klasa bez starych szkolnych zdjęć?

Tożsamość osoby, a więc także jej przeszłość, podlega ochronie prawnej - zdecydował sąd w sprawie popularnego portalu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie zamieszanie z płacami w samorządach

Nowe zasady obliczania zarobków pracowników samorządowych wymuszą zmiany regulaminów wynagradzania we wszystkich urzędach w Polsce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 marca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

O tym, czy dana podróż przedsiębiorcy lub osoby z nim współpracującej stanowi w rozumieniu przepisu art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podróż służbową decyduje każdorazowo cel podróży i jej służbowy charakter. Oznacza to, że podróżą służbową nie jest osobiste wykonywanie usług transportowych przez przedsiębiorcę w zakresie działalności przedsiębiorstwa i na podstawie zawartej z kontrahentem umowy. W sytuacji, gdy wykonywane usługi transportu stanowią przedmiot działalności gospodarczej, usługi takie nie są podróżą służbową, wobec czego przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów diet z tytułu podróży służbowych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 968/2007

Zaopatrywanie przez spółkę wodną, w ramach działalności statutowej, w wodę swoich członków na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) jako usługa wymieniona w załączniku nr 4 do ustawy pod pozycją nr 10 korzysta ze zwolnienia przedmiotowego z podatku od towarów i usług...

Przegląd prasy

Na czarną listę trafią osoby prywatne

Konsument będzie mógł wpisać na czarną listę m.in. nieuczciwe biuro podróży czy dewelopera, który pobrał zaliczkę i zniknął... Gazeta Prawna

Tylko rachunek powierniczy pomoże nabywcom mieszkań

Umowa z deweloperem o realizację budowy powinna mieć formę aktu notarialnego... Gazeta Prawna

Rolnik może rozliczyć się wspólnie z żoną

Prowadzenie gospodarstwa rolnego nie stanowi przeszkody dla wspólnego rozliczenia małżonków... Gazeta Prawna

Jest refundacja, nie ma ulgi

Podatnik, który ponosił wydatki na internet, może skorzystać z ulgi internetowej... Gazeta Prawna

Adwokatura ukarana grzywną za niedopełnienie obowiązku

Naczelna Rada Adwokacka zapłaci pierwszą w swojej historii grzywnę za nieprzekazanie sądowi skargi na bezczynność wraz z aktami i odpowiedzią... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ogólne informacje nie zastąpią porady prawnej

Przez billboardy, ulotki i spotkania z młodzieżą Ministerstwo Sprawiedliwości chce upowszechniać wiedzę o prawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jeśli będzie tłoczniej, to tylko chwilowo

Zniknie przepis, który dziś pozwala dyrektorom zakładów karnych zagęszczać więzienne cele ponad ustawowe normy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kupisz tanio mieszkanie, fiskus podwyższy cenę

Osoba, która nabędzie lokal na rynku wtórnym, musi zapłacić podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 marca 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wprowadzając do ewidencji środków trwałych w 2008 r. samochód nabyty w 2002 r., wartość początkową należy określić według ceny jego nabycia w 2002 r. i od niej dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Nie zachodzi tu sytuacja, w której cena zakupu powyższego środka trwałego jest wartością nieznaną. Zatem zgodnie z generalną zasadą określoną w art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość początkową środka trwałego nabytego w drodze kupna ustala się na podstawie ceny nabycia...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 657/2008

Policjanci, żołnierze, funkcjonariusze celni i Straży Granicznej nie muszą wyjeżdżać poza granice państwa w ramach jednostki, aby skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)...

Informacje NetTAX

Rejestracja w jednym okienku

Dzięki nowelizacji przepisów o ewidencji działalności gospodarczej od 31 marca będzie można zarejestrować działalność gospodarczą w jednym okienku...

Przegląd prasy

Zwolnienie akcji z PIT trzeba udowodnić

W informacji PIT-8C biuro maklerskie może uwzględnić akcje, które były zwolnione z podatku... Gazeta Prawna

Gminy mogą zaoszczędzić na przetargach

Ograniczenie energii i wody, segregacja śmieci, lepsza wydajność pracy, wspólnie organizowane przetargi - to sposoby optymalizacji wydatków w gminach... Gazeta Prawna

Dziś mija termin złożenia VAT-11

Deklarację VAT-11 od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu jeszcze dziś można złożyć w urzędzie skarbowym... Gazeta Prawna

Ulga nie dla każdego niepełnosprawnego

Osoby niepełnosprawne mogą odliczyć w zeznaniu rocznym ulgę rehabilitacyjną... Gazeta Prawna

Sąd ustala odpowiedzialność również za szkody, które dopiero powstaną

Nie ma niebezpieczeństwa, że szkoda ujawni się, gdy minie termin przedawnienia, i z tego powodu poszkodowany będzie pozbawiony rekompensaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rząd chce wskrzesić przepisy planistyczne

Uproszczenie formalności planistycznych w związku z budową linii energetycznych czy gazowych - to kolejny pomysł rządu na przyspieszenie publicznych inwestycji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Honoraria biegłych sądowych z VAT

Wynagrodzenia biegłych sądowych mają być powiększane o VAT. Senat przygotował nowelizację przepisów, które mają usunąć wszelkie wątpliwości w tej sprawie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wypełnisz dwie strony i masz firmę

Jest wreszcie projekt nowego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      ELSA      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama