Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - luty 2009

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

27 lutego 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 309/2008

Udzielenie przez ojca zalecenia co do sposobu wykorzystania przekazanych przez niego środków na cele prowadzonej przez niego (ojca) pozarolniczej działalności gospodarczej (usługowo-budowlanej), na nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej na cele magazynowe do tej działalności, na utrzymanie studiującego brata oraz gospodarstwa domowego wskazuje, że nie doszło w tym przypadku do darowizny środków pieniężnych...

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 643/2008

Organy podatkowe nie mogą kwestionować prawdziwości uwidocznionych w ewidencji podatnika operacji gospodarczych, skoro nie podważyły mocy dowodowej tejże ewidencji. W świetle art. 193 § 1 Ordynacji podatkowej korzystała ona nadal z domniemania prawdziwości. Tym samym zaistniała sprzeczność, bowiem ustalenie, iż usługi marketingowe wykazane w księdze przychodów i rozchodów i fakturach VAT nie miały miejsca zostało powzięte mimo niezakwestionowania w sposób przewidziany w Ordynacji dowodu z ksiąg podatkowych, a więc z naruszeniem zasady swobodnej oceny dowodów, o której mowa w art. 191 Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

W poniedziałek ostatni dzień na PIT-11 i PIT-40

W poniedziałek płatnicy mają ostatni dzień na sporządzenie i wysłanie PIT-11 i PIT-40... Gazeta Prawna

SWIFT nie jest usługą elektroniczną

Usługa SWIFT umożliwiająca komunikację między bankami jest usługą pośrednictwa finansowego, a nie usługą elektroniczną, więc nie podlega VAT... Gazeta Prawna

Ubezpieczenie członków zarządu nie jest ich przychodem

Ubezpieczenie członków zarządu i członków rady nadzorczej wykupione przez spółkę kapitałową nie stanowi przychodu tych osób... Gazeta Prawna

Teraz dystrybutorzy energii zapłacą akcyzę

1 marca zacznie obowiązywać nowa ustawa akcyzowa. Dzięki tej nowelizacji opodatkowanie energii będzie zgodne z prawem UE... Gazeta Prawna

Mandat za brak instrukcji po polsku

Od dziś Inspekcja Handlowa skutecznie ukarze sklepy i producentów za stosowanie wyłącznie języka obcego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dla sponsorów medal medalowi nierówny

Marek Plawgo dostanie od sponsora tylko część pieniędzy, bo startował w zawodach juniorów, a nie seniorów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zagraniczny wyrok musi być zgodny z polskim

Polski sąd musi odmówić uznania wyroku sądu zagranicznego, jeśli nie da się go pogodzić z orzeczeniami dotyczącymi tych samych stron wydanymi w Polsce... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister nie podniesie samodzielnie stawek

Minister finansów nie będzie już mógł co roku swobodnie podwyższać podatku od samochodów osobowych, benzyny, gazu LPG czy alkoholi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 lutego 2009

Informacje NetTAX

W tym roku więcej czasu na PIT-11

Szereg obowiązków, zwłaszcza związanych z rocznym rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, przypada na ostatni dzień lutego...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 843/2008

Istotną cechą budynku, uzasadniającą zakwalifikowanie budynku do kategorii budynków mieszkalnych, jest posiadanie budynku w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych...

Wyrok WSA - III SA/Wa 2280/2008

Gdyby pojęcie "osoby” w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 Ustawy o podatku od spadków i darowizn "rozciągać” na spółki osobowe, w tym na spółkę komandytową, w celu nałożenia podatku na takie darowizny, to praktyka taka stanowić będzie rażące odstępstwo od nakładania podatków tylko na przedmiot opodatkowania ściśle określony w ustawie i stanowić będzie naruszenie art. 217 Konstytucji. W orzecznictwie i doktrynie podkreśla się, że obowiązek podatkowy musi wynikać jasno z przepisu ustawy, nie może być wyprowadzony w drodze jego domniemania...

Przegląd prasy

Podatku nie można przekazać przez płatnika

Podatnicy nie mogą odprowadzać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem płatników - zakładów pracy czy organów rentowych... Gazeta Prawna

1 proc. podatku nie jest darowizną

Przekazanie części podatku dla organizacji pożytku publicznego, nawet ze wskazaniem konkretnej osoby, nie jest darowizną... Gazeta Prawna

Zwrot zagranicznego podatku należy zwolnić z PIT

Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że w ustawie abolicyjnej pominięto podatników, którzy od PIT odliczyli podatek zapłacony za granicą, a następnie otrzymali jego zwrot... Gazeta Prawna

Internet z komórki w domu daje ulgę

Podatnicy, którzy płacą za internet w telefonie komórkowym lub z laptopa, mogą skorzystać z ulgi internetowej... Gazeta Prawna

Po robotach budowlanych na ulicach nie mogą zostawać pułapki

Wykonawca robót na ulicy czy drodze musi pozostawić ją w stanie bezpiecznym dla korzystających... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy pozwy zbiorowe to realna odsiecz dla opcji

Nie ma przeszkód, by przynajmniej część sporów o opcje rozpatrzyć jako pozwy zbiorowe. Są jednak wątpliwości, czy będą one skuteczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Windykatorzy ścigają byłych klientów PTU

W Biurze Rzecznika Ubezpieczonych urywają się telefony. Dzwonią klienci PTU, którzy po latach otrzymali od firmy windykacyjnej wezwania do zapłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Drogie euro łagodzi kryzys w kancelariach

Wiele działających w Polsce firm prawniczych wycenia swoje usługi w euro... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 lutego 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wartością początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wniesionych do spółki komandytowej, winna być - w myśl art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – ustalona przez wspólników na dzień wniesienia wkładu, nie wyższa jednak od wartości rynkowej z dnia wniesienia. Natomiast przy ustalaniu odpisów amortyzacyjnych dla poszczególnych wspólników zastosowanie będzie miała proporcja udziałów w zyskach spółki komandytowej posiadanych przez poszczególnych wspólników...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1909/2008

Nie ma wymogu, aby dokumenty potwierdzające wewnątrzwspólnotowy charakter transakcji miały formę "papierową". Biorąc pod uwagę, że nigdzie nie stanowi się o formie dokumentów, zasadniczo dopuszczalna będzie każda forma, byle uprawdopodobniona była autentyczność tych dokumentów – zatem dowodem może być także dokument w formie elektronicznej lub przesłany faksem. Ważne jest, aby zgromadzone przez podatnika dokumenty potwierdzały fakt, iż towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju...

Przegląd prasy

Trzeba zsumować koszty wykazane w PIT-11

Gdy podatnik uzyskiwał dochody od kilku pracodawców, ale nie równocześnie, wykazuje sumę kosztów określonych przez pracodawców w PIT-11... Gazeta Prawna

Wygrana poniżej 2280 zł nie jest opodatkowana

Osoba, która wygra jednorazowo w grach liczbowych i loteriach ponad 2280 zł, zapłaci 10-proc. podatek dochodowy, który przy wypłacie pobierze płatnik... Gazeta Prawna

Kryzys wzmocni duże firmy

Pogorszenie koniunktury w gospodarce jest przyczyną poszukiwania oszczędności przez firmy... Gazeta Prawna

Brak PIT-8C dotknie podatnika

Ustawa o PIT nie precyzuje kręgu podmiotów zobowiązanych do wystawienia PIT-8C... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy chcą złagodzenia sankcji za łamanie praw konsumentów

Firmy skarżą się na ograniczenia w handlu internetowym i wysokie kary za stosowanie niedozwolonych klauzul w umowach z klientami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pisma sądowe mają docierać sprawniej

Zasady doręczania pism sądowych w domu, czasem w pracy bądź na poczcie, mają być sprecyzowane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Działalność kredytowa wymaga weryfikacji

Banki muszą mieć łatwy i szybki dostęp do danych statystycznych służących prawidłowej ocenie ich finansów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wszyscy asesorzy zostaną sędziami

Już 4 marca część asesorów nie tylko przestanie orzekać, ale w ogóle straci pracę w sądach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 lutego 2009

Informacje NetTAX

Konsekwencje wyroku ETS w sprawie Magoora

Na stronach Ministerstwa Finansów można znaleźć wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące wyroku ETS z 22 grudnia 2008 r. w sprawie Magoora (C-414/07). Pismo MF PT3/812/4/15//CZE/09/185 zawiera określenie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać pojazd, aby nie obejmowały go ograniczenia w odliczaniu podatku VAT oraz sposób dokonania korekty, a także wyjaśnia konsekwencje jej niedokonania...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I Sa/Ke 467/2008

Obowiązek podatkowy od całej nieruchomości ciąży na współwłaścicielach solidarnie. Organ, opodatkowując współwłaścicieli, wydaje jedną decyzję dotyczącą całej nieruchomości bez wyszczególnienia udziałów poszczególnych współwłaścicieli. Jednoznaczne brzmienie przepisów nie pozwala ustalić obowiązku podatkowego odrębnie w stosunku do każdego z nich z uwagi na sposób korzystania z nieruchomości. Nie zwalnia z obowiązku podatkowego fakt uiszczenia podatku w wysokości obliczonej od użytkowanej przez danego współwłaściciela części nieruchomości i obiektów. Dopiero spełnienie świadczenia w pełnym zakresie świadczy o spełnieniu obowiązku podatkowego i jest podstawą do ewentualnych rozliczeń pomiędzy współwłaścicielami, które jednak nie mają wpływu na obowiązek podatkowy i nie mogą być przedmiotem oceny w postępowaniu podatkowym...

Interpretacja organów podatkowych

Ordynacja podatkowa

W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, odsetki są naliczane odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega suma odsetek za poszczególne okresy. Podobne zasady w zakresie naliczania odsetek za zwłokę przewiduje się dla obniżonej stawki odsetek za zwłokę...

Przegląd prasy

Fiskus opodatkuje walutowych spekulantów

Podatnik, który najpierw kupił w kantorze lub banku euro lub inną walutę, a następnie odsprzedał je w ten sam sposób z zyskiem, musi od dochodu z tej operacji zapłacić podatek wyliczony według skali PIT... Gazeta Prawna

Celnicy utrzymają etaty i płace

Oszczędności w resortach nie ominą Służby Celnej... Gazeta Prawna

Dodatek pielęgnacyjny umożliwia odliczenie

Ulga prorodzinna przysługuje także rodzicom dzieci, które otrzymywały dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną... Gazeta Prawna

Obdarowany musi zapłacić podatek

Przekazując darowiznę dla fundacji ze wskazaniem konkretnej osoby, obdarowany musi zapłacić podatek... Gazeta Prawna

Nowe wymagania przy sprzedaży leków

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą punkty apteczne, muszą wprowadzić w nich ułatwienia dla niepełnosprawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak upaść, to tylko ze spółdzielnią

Coraz więcej bankructw na rynku nieruchomości. Najgorzej chronieni są najemcy mieszkań w TBS... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Poszkodowani: daleko od pomocy

Uczestnicy wczorajszej konferencji na temat losów ofiar wypadków drogowych zorganizowanej przez rzecznika praw obywatelskich we współpracy ze Stowarzyszeniem Poszkodowanych w Wypadkach i Kolizjach Drogowych Alter Ego, byli zgodni, że wypadki te to znaczne straty nie tylko materialne, ale przede wszystkim społeczne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Inspekcje nadal przez okrągły rok

Długo reklamowane przez rząd przepisy ograniczające kontrole w firmach to fikcja... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 lutego 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wydatki poniesione na zakup win, które zostały zużyte na bezpłatne degustacje, stanowią koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej i podlegają ujęciu w kolumnie 13 prowadzonej przez Wnioskodawcę podatkowej księgi przychodów i rozchodów...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-1/2008

W odniesieniu do usług reklamowych, w sytuacji, gdy usługobiorca ma siedzibę poza terytorium Wspólnoty Europejskiej, miejscem świadczenia jest, co do zasady, siedziba usługobiorcy zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. e) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych — wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej przez dyrektywę Rady 84/386/EWG z dnia 31 lipca 1984 r. Niemniej jednak państwa członkowskie mogą, na zasadzie odstępstwa od tej reguły, korzystając z uprawnienia przewidzianego w art. 9 ust. 3 lit. b) szóstej dyrektywy 77/388, ustalić miejsce świadczenia tych usług na obszarze zainteresowanego państwa członkowskiego...

Przegląd prasy

Nie od całości 22-proc. VAT

Jeżeli podatnik błędnie stosował stawkę 7 proc. do usług gastronomicznych wyłączonych spod preferencji, zastosuje stawkę 22 proc. tylko do tych usług... Gazeta Prawna

Sprzedaż opcji na akcje pracownicze podlega PIT

Należność ze sprzedaży opcji na akcje jest opodatkowana jako przychód z kapitałów pieniężnych... Gazeta Prawna

Łatwiej będzie złożyć deklarację przez internet

Złożenie deklaracji podatkowej w formie elektronicznej nie będzie zależało od zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego... Gazeta Prawna

Fiskusa zainteresuje zysk ze zbycia walut

Słaby złoty przyczynił się do masowego wyprzedawania walut przez Polaków... Gazeta Prawna

Bank musi wyraźnie określać wysokość pobieranych odsetek za zwłokę

Podstawą przymusowego ściągnięcia należności przez komornika nie może być bankowy tytuł egzekucyjny, w którym odsetki za zwłokę zostały określone ogólnie - przez odesłanie do stopy kredytu lombardowego NBP... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno zostać adwokatem

Wyrok w sprawie o wpis na listę adwokatów pokazuje, jak bardzo było potrzebne skonkretyzowanie, co to jest odpowiednia praktyka w zawodzie prawniczym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aerokluby bez koncesji paliwowych

Ani kluby lotnicze, ani małe lotniska, które obracają paliwem do samolotów, nie przekraczając kwoty miliona euro rocznie, nie będą już musiały starać się o koncesję... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dłużej w pracy za mniejsze pieniądze

Niższe dodatki za nadgodziny i więcej handlu w niedzielę - to tylko niektóre zmiany czekające pracodawców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 lutego 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 565/2008

Uwzględnienie różnic remanentowych przy wyliczaniu podstawy opodatkowania u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów (art. 24 ust. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), służy powiązaniu w czasie (danym roku podatkowym) przychodów z kosztami uzyskania przychodów. Natomiast o tym, co jest kosztem uzyskania przychodu decydują uregulowania zawarte w art. 22 i 23 ww. ustawy...

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Sprzedaż roślin pochodzących z własnej szkółki dokonana w ramach działalności gospodarczej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zatem wartość rynkowa tych roślin przekazanych ze szkółki do dalszej odsprzedaży nie stanowi kosztów uzyskania przychodów z tej działalności...

Przegląd prasy

Minister finansów powinien zacząć oszczędności od siebie

Pracownicy skarbowi wysłali pismo do ministra finansów, prosząc w nim o rezygnację z oszczędzania na wynagrodzeniach urzędników... Gazeta Prawna

Wydatki na piknik mogą być kosztem

Spółka może w całości zaliczyć do kosztów wydatki na integrację w formie pikniku zorganizowanego dla pracowników i ich rodzin... Gazeta Prawna

Akcyzę zapłaci sprzedawca

Od 1 marca 2009 r. akcyzę od energii elektrycznej będą płacić sprzedający energię nabywcom końcowym, a nie jej producenci... Gazeta Prawna

Za pomyłkę w odsetkach odpowie podatnik

Zmiana stóp procentowych przez RPP wpływa na wysokość odsetek dla fiskusa... Gazeta Prawna

Hodowcy drobiu chcą zniesienia zakazu GMO

Z powodu wyroków ETS i skarg organizacji branżowych na przepisy paszowe znowu głośno jest o produktach genetycznie zmodyfikowanych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dzięki dozorowi oprawca nie zbliży się do ofiary

O każdym złamaniu zakazu kontaktu pokrzywdzony musi dać znać kuratorowi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Siedem dni na pomoc ofiarom przestępstw

Od najbliższego poniedziałku do piątku pokrzywdzeni mogą liczyć na bezpłatne fachowe porady w sądach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniejsze podatki od wynajmu mieszkań

Osoby, które legalnie wynajmą własne lokum, oddadzą fiskusowi tylko 5 proc. uzyskanego przychodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 lutego 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 452/2008

Jeżeli w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego dotyczącego zobowiązania podatkowego, uprawniony organ wydaje decyzję o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia orzeczenia, będącego uprzednio, podstawą prawną do wszczęcia i prowadzenia danego postępowania egzekucyjnego, to wówczas konstytuuje się przesłanka określona w art. 59 § 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, stanowiąca podstawę do umorzenia z urzędu tegoż postępowania egzekucyjnego. Jednocześnie należy zauważyć, że do opisanego wyżej przypadku nie ma zastosowania § 9 ust. 1b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.11.2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, gdyż unormowanie to obejmuje sytuacje, kiedy w trakcie postępowania egzekucyjnego zostanie wydane orzeczenie określające lub ustalające inną wysokość należności pieniężnej, niż objętej tytułem wykonawczym...

Wyrok WSA - I Sa/Ke 446/2008

Dla uznania, by nieodpłatne przekazanie towarów zostało zrównane z odpłatną dostawą i zostało opodatkowane podatkiem VAT, nie wystarczy wykazanie, że istnieje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z wydatkami poniesionymi na zakup bądź w celu wytworzenia towaru, ale konieczne jest wykazanie, że przekazanie towarów nastąpiło na cele inne, nie związane z przedsiębiorstwem...

Przegląd prasy

Ulgę prorodzinną możemy rozliczyć także z nowym małżonkiem

Rozliczając się wspólnie z nowym małżonkiem, można odliczyć od podatku ulgę prorodzinną, która przypada na dzieci z poprzedniego małżeństwa... Gazeta Prawna

Jednorazowa amortyzacja do 100 tys. euro

Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność będą mogli korzystać z wyższego limitu w ramach przyspieszonej amortyzacji... Gazeta Prawna

Są wytyczne, jak liczyć odsetki

Minister finansów wydał ogólną interpretację, jak liczyć niższe odsetki podatkowe oraz jakie zasady stosować przy wszczęciu postępowania podatkowego po zakończonej kontroli podatkowej... Gazeta Prawna

20 lutego mija termin wyboru uproszczonych zaliczek

Do 20 lutego trzeba zawiadomić fiskusa o rozliczaniu zaliczek w formie uproszczonej... Gazeta Prawna

Polskie sądy mogą pytać Luksemburg

Upoważnienie krajowych sądów do wnoszenia pytań prawnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości jest konstytucyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jedna hipoteka na kredyt, odsetki i opłaty

Kredytobiorca będzie mógł zabezpieczyć jedną hipoteką zarówno kredyt, jak i odsetki oraz inne należności... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trudno tworzyć książkę telefoniczną abonentów

Przeszkodą w rozwoju spisów abonentów jest ochrona danych osobowych i spory między operatorami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Polacy uważają, że nie potrzebują prawników

Generalnie nie korzystamy z pomocy prawników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 lutego 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-515/2007

Artykuł 6 ust. 2 lit. a) i art. 17 ust. 2 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG należy interpretować w ten sposób, że nie mają one zastosowania do wykorzystywania towarów i usług zaliczonych do aktywów przedsiębiorstwa do celów realizacji czynności innych niż podlegające opodatkowaniu czynności podatnika, a VAT podlegający zapłaceniu z tytułu nabycia towarów i usług dotyczących takich czynności nie podlega odliczeniu...

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Przychodem do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym będzie otrzymana kwota czynszu wynikająca z umowy najmu. Natomiast otrzymane przez podatnika od najemcy należności z tytułu opłat do spółdzielni mieszkaniowej jak i opłaty eksploatacyjne nie będą stanowiły przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych pod warunkiem, że najemca został zobowiązany w umowie do ponoszenia wydatków związanych z eksploatacją wynajmowanego lokalu mieszkalnego...

Przegląd prasy

Nie można wystawić papierowej korekty e-faktury

Podatnik, który chce skorygować elektroniczną fakturę, może to zrobić tylko w formie elektronicznej... Gazeta Prawna

Fiskus sprawdzi nieujawniony e-handel

Organy kontroli skarbowej uzyskają nowe uprawnienia w zakresie kontroli e-handlu... Gazeta Prawna

Ulga odsetkowa tylko na nowe lokale

Z ulgi odsetkowej na zasadzie praw nabytych mogą korzystać podatnicy, którzy zakupili nowe mieszkania lub domy mieszkalne... Gazeta Prawna

Ulga prorodzinna również dla rolników

Posłowie proponują, aby z ulgi prorodzinnej mogli korzystać także rolnicy... Gazeta Prawna

Ostrzejsze przepisy dla hodowców drobiu

Od połowy 2010 r. będą obowiązywać bardziej restrykcyjne zasady utrzymywania brojlerów na fermach – tak wynika z noweli ustawy o ochronie zwierząt... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Grupa krwi ma wrócić do najważniejszych dokumentów

Już za rok może pojawić się w dowodzie osobistym, paszporcie o prawo jazdy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie najem okazjonalny i droższy wykup

Łatwiej będzie można wynająć mieszkanie, wrócą też opłaty za wykup mieszkania lokatorskiego w spółdzielni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy mogą wykonywać publiczne zadania

Nowe przepisy ułatwią powierzanie inwestycji takich jak budowa parkingów czy parków rozrywki prywatnym przedsiębiorcom... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 lutego 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 297/2008

O ile dla wykazania poniesienia kosztu w sensie ekonomicznym wystarczającym dowodem jest faktura, rachunek czy też dowód zapłaty, to dla udokumentowania poniesienia kosztu podatkowego wymagane jest dowiedzenie, że przedmiotowy wydatek został poniesiony w celu uzyskania przychodów, tj. że podstawą jego poniesienia jest związane z działalnością podatnika rzeczywiste zdarzenie gospodarcze, mające wpływ na wysokość osiągniętego lub potencjalnego przychodu...

Wyrok ETS - C-138/2007

Artykuł 4 ust. 1 tiret pierwsze dyrektywy Rady 90/435/EWG z 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich powinien być interpretowany w ten sposób, iż sprzeciwia się on uregulowaniu państwa członkowskiego takiemu jak uregulowanie sporne przed sądem krajowym, które przewiduje, że dywidendy otrzymane przez spółkę dominującą są wliczane do jej postawy opodatkowania, aby następnie zostać od niej odliczone do wysokości 95%, o ile po odliczeniu innych zwolnionych zysków w danym okresie podatkowym nadal istnieje dodatnie saldo zysków...

Przegląd prasy

Sędzia delegowany do resortu nie może orzekać

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje delegowanie kolejnego sędziego do pracy w resorcie... Gazeta Prawna

Odliczymy ulgę na dziecko uczące się przez część roku

Gdy dziecko w trakcie roku podatkowego ukończyło lub przerwało naukę, można odliczyć od podatku ulgę prorodzinną... Gazeta Prawna

Wydatki na leki nie muszą wiązać się z niepełnosprawnością

Podatnik z prawem do ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć od dochodu wydatki na leki, nawet gdy ich przyjmowanie nie jest związane z przyczyną niepełnosprawności... Gazeta Prawna

Degresja skomplikuje system

Prawo i Sprawiedliwość chciałoby wprowadzić degresywną kwotę wolną od PIT... Gazeta Prawna

Czy spory o błędy lekarzy da się rozstrzygać szybciej

Przedsądowe rozstrzyganie sporów cywilnych na razie nie spełnia oczekiwań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prokuratorzy będą płacić za zbyt długie śledztwa

Posłowie chcą dać obywatelom możliwość skarżenia się na opieszałych prokuratorów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Na trawkę tylko dla rekreacji

Posłowie z komisji "Przyjazne państwo" proponują zmienić kodeks wykroczeń, tak by jasno z niego wynikała odpowiedzialność za niszczenie zieleni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rejestracja w gminie łatwiejsza niż w sądzie

Od 31 marca indywidualny przedsiębiorca będzie mógł załatwić wszystkie formalności związane z rejestracją firmy w jednym okienku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 lutego 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 173/2008

W przypadku kredytu zabezpieczonego wykonywaną przez kredytodawcę umową poręczenia, jego nieściągalność, na podstawie unormowania wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b i art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinna być udokumentowana postanowieniem o nieściągalności wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego również w stosunku do poręczyciela, ponieważ jego dług jest materialnie długiem kredytobiorcy, stanowiącym wymagalną i niespłaconą wierzytelność, o której wymienione przepisy stanowią...

Wyrok ETS - C-475/2007

Poprzez zaniechanie dostosowania do dnia 1 stycznia 2006 r. swojego systemu opodatkowania energii elektrycznej do wymogów art. 21 ust. 5 akapit pierwszy dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, zmienionej dyrektywą Rady 2004/74/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r., w zakresie określenia momentu, w którym podatek od energii elektrycznej staje się wymagalny, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy tej dyrektywy...

Przegląd prasy

Sprostowania państwowe bez ograniczenia objętości

Osoba, która udzieliła prasie wypowiedzi, będzie musiała dokonać jej autoryzacji najpóźniej w ciągu siedmiu dni... Gazeta Prawna

Dopłata z urzędu pracy nie jest opodatkowana

Kwoty pieniężne przyznane bezrobotnemu na rozpoczęcie działalności gospodarczej są nieopodatkowane PIT i nie należy ich uwzględniać w zeznaniu rocznym... Gazeta Prawna

Przychodem najemcy jest kwota z umowy

Najemca płaci ryczałt od otrzymywanej kwoty czynszu wynikającej z umowy najmu... Gazeta Prawna

Podatek ekologiczny powinien zastąpić akcyzę

Od 1 stycznia 2009 r. akcyza na auta o silnikach powyżej 2 litrów wzrosła o 5 proc... Gazeta Prawna

Pałac biskupów nadal czeka na decyzję

Po 15 wyrokach sądowych i kilkudziesięciu decyzjach administracyjnych finał sprawy pałacu biskupów w Warszawie wydaje się równie odległy jak 18 lat temu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo nie przewidziało równej oceny kilku firm

Luka w przepisach o przetargach ograniczonych sprawia, że zamawiający nie wiedzą, ile firm zaprosić do złożenia ofert, gdy kilka z nich osiągnie taką samą liczbę punktów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

To sąd bada, czy Czesław to Wiaczesław

Kierownik USC może sprostować w aktach tylko błąd oczywisty i wyłącznie pisarski... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obniżki dla inwalidów pozostaną na papierze

Urzędnicy przygotowują korzystne zmiany dla pacjentów potrzebujących protez, wózków inwalidzkich i aparatów słuchowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 lutego 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Umowa cash poolingu nie została wymieniona w ustawowym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować jako umowy pożyczki wymienionej w tym katalogu. Tym samym czynności dokonywane w ramach umowy cash poolingu nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 1291/2008

Prowspólnotowa wykładnia przepisów prowadzi do wniosku, że po 1 stycznia 2006 r. w przypadku sprzedaży energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym objęta jest dopiero sprzedaż energii elektrycznej na ostatnim etapie obrotu, tzn. sprzedaż przez dystrybutora (redystrybutora) ostatecznemu odbiorcy (konsumentowi). W takim przypadku obowiązek podatkowy powstaje w momencie dostawy energii elektrycznej konsumentowi. Nie podlega natomiast opodatkowaniu tym podatkiem wcześniejszy etap obrotu, np. między producentem energii elektrycznej, a jej dystrybutorem (redystrybutorem)...

Przegląd prasy

Podatnicy mogą korzystać z ulgi abolicyjnej

Podatnicy, którzy zarabiali za granicą w 2008 roku, mogą, rozliczając zagraniczne zarobki w Polsce, skorzystać ze specjalnej ulgi abolicyjnej z ustawy o PIT... Gazeta Prawna

Za błąd ustawodawcy zapłacą podatnicy

Polska akcyza na energię elektryczną jest niezgodna z prawem wspólnotowym od 1 stycznia 2006 r. - orzekł wczoraj Europejski Trybunał Sprawiedliwości... Gazeta Prawna

Skarbowcy złożyli wniosek do prokuratury na ministra finansów

Skarbowcy wysłali wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania karnego wobec ministra finansów, który zabronił wypłaty pieniędzy z funduszu nagród... Gazeta Prawna

Zwalniany pracownik zapłaci PIT od odprawy

Trudna sytuacja gospodarcza zmusza wiele firm do redukcji zatrudnienia... Gazeta Prawna

Ekspertyzy są zbyt drogie dla śledczych

Coraz więcej spraw w oczekiwaniu na ekspertyzy specjalistów jest zawieszanych i trafia na prokuratorskie półki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Oprawca rodziny trafi do noclegowni

Osobę, która znęca się nad rodziną, będzie można eksmitować do noclegowni... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komisja Palikota nie bierze ustawy prawniczej

Projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych nie stanie się inicjatywą legislacyjną sejmowej komisji "Przyjazne państwo"... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Krociowe zwroty dla producentów energii

Polska naruszyła prawo UE, ponieważ nie dostosowała systemu poboru akcyzy na energię... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 lutego 2009

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Koszty pakietu profilaktycznej opieki medycznej ponoszony przez Spółkę za jednego pracownika z tytułu profilaktycznych świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują Spółkę przepisy Kodeksu pracy i innych ustaw nie stanowi przychodu pracownika, zaś dotyczących świadczeń dodatkowej opieki medycznej ponoszone przez Spółkę za jednego pracownika i koszty pakietów medycznych ponoszone przez Spółkę za członków rodziny pracownika z tytułu świadczeń zdrowotnych, które nie wynikają z przepisów Kodeksu pracy i innych ustaw, stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 640/2008

Stosownie do treści art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej organ pierwszej instancji, przystępując do ponownego rozpatrzenia sprawy, związany będzie jedynie tymi wskazaniami decyzji kasacyjnej, które odnoszą się do okoliczności stanu faktycznego, jakie – zdaniem organu odwoławczego – winny być zbadane przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Z tych też względów dokonana w decyzji kasacyjnej przez organ odwoławczy interpretacja przepisów prawa materialnego nie wiąże organu pierwszej instancji, a co za tym idzie nie zwalnia go z samodzielnej oceny tych regulacji, które stanowią materialnoprawną podstawę wymiaru podatku, nie uwalnia także od zajęcia stanowiska w powyższej kwestii, w kontekście ustalonego poprawnie stanu faktycznego...

Przegląd prasy

Od marca znikną wyroby akcyzowe niezharmonizowane

Od 1 marca z ustawy o podatku akcyzowym zniknie podział na wyroby akcyzowe zharmonizowane i niezharmonizowane... Gazeta Prawna

Współwłaściciele odpowiadają solidarnie

Dłużnik podatkowy, który zapłacił cały podatek od nieruchomości, może dochodzić od współwłaścicieli nieruchomości zwrotu tego świadczenia... Gazeta Prawna

Za niewystawienie informacji PIT-11 lub PIT-8C grożą kary

Jeśli płatnik nie sporządzi PIT-11 lub osoba zobowiązana do wystawienia PIT-8C nie dopełni tego obowiązku, fiskus może nałożyć karę grzywny... Gazeta Prawna

Resort finansów wstrzymuje wydawanie licencji księgowym

Od początku roku ustawa o rachunkowości zawiera przepisy dotyczące wydawania certyfikatów księgowych... Gazeta Prawna

PKP Cargo musi nadal spłacać karę za praktyki ograniczające konkurencję

Nie udały się dotychczasowe próby podważenia kary dla PKP Cargo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

E-urząd zwycięży, kiedy przestanie rządzić papier

Na życzenie interesanta urząd będzie musiał załatwić jego sprawę przez Internet... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sejm przerwał pracę nad otwarciem korporacji

W przyszłym tygodniu Sejm ma dokończyć prace nad nowelizacją ustaw regulujących wykonywanie profesji prawniczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zamiast zysków wykonawcy liczą straty

Z powodu osłabienia złotego firmy, które wygrały przetargi, mają kłopot... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 lutego 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I Sa/Ke 465/2008

Tak doktryna, jak i orzecznictwo sądów administracyjnych wypracowało jednolity pogląd, iż na potrzeby przepisów ustawy VAT (ale też innych ustaw podatkowych) należy stosować definicję przedsiębiorstwa zawartą w art. 551 Kodeksu cywilnego. Skoro zatem przepis ten jest przepisem prawa podatkowego, to niezasadnym było odmówienie wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 165a § 1 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Po 1334/2008

Wadliwość interpretacji przepisów w zakresie doręczeń i uznanie za osobę upoważnioną przez pracodawcę do odbioru korespondencji w myśl art. 148 § 2 pkt. 2 Ordynacji podatkowej pracownika ochrony budynku zaangażowanego przez jego administrację, który jednocześnie nie jest pełnoletnim domownikiem, ani sąsiadem lub dozorcą domu, który podjął się oddania pisma adresatowi z art.149 Ordynacji podatkowej nie może zostać uznane za żadną z przesłanek wymienionych w art. 247 § 1 pkt. 1-8 Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Rodzice i dzieci mają obowiązek utrzymywania kontaktów

Matka i ojciec pełnoletnich dzieci będą mogli skutecznie uchylić się od płacenia alimentów... Gazeta Prawna

Nie zawsze trzeba płacić za wywożenie śmieci

Jeżeli właściciel domu nie wytwarza odpadów, nie można zmuszać go do zawarcia umowy o wywóz śmieci... Gazeta Prawna

Do identyfikacji podatnika wystarczy numer PESEL

Ministerstwo Finansów i eksperci podatkowi chcą rezygnacji z żądania od podatników w zgłoszeniach identyfikacyjnych i aktualizacyjnych informacji o dokumentach tożsamości... Gazeta Prawna

Zamiast wprowadzić liniowy PIT, rząd podniesie składkę zdrowotną

Ze względu na trudną sytuację gospodarczą wszystkie reformy zostały wstrzymane... Gazeta Prawna

Przed jaki sąd pozwać zagranicznego konkurenta

Roszczeń od firm naruszających własność intelektualną można już dochodzić w różnych krajach UE... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pakistan: za daleko, aby wymierzyć sprawiedliwość

Nie ma żadnej umowy gwarantującej nam rzetelne postępowanie w sprawie zabitego Polaka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Poborowy na razie od wojska się nie uwolni

Wojsko nie może przenosić do rezerwy, mimo że ostatni powszechny pobór był w grudniu 2008 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bez rozstania z firmą nie ma odprawy

Jeśli przechodzący na emeryturę nie rozwiąże umowy z pracodawcą, to nie ma prawa do odprawy emerytalnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 lutego 2009

Informacje NetTAX

Skutki podatkowe wyroku ETS na odliczenie VAT od paliwa do uzywanych samochodow wraz z komentarzem Ministerstwa Finansów

Istotnym problemem podatkowym przed którym w dobie kryzysu gospodarczego stają polskie firmy jest kwestia interpretacji przepisów dotyczących odliczenia podatku od towarów i usług od zakupu paliwa do używanych samochodów...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 619/2008

Nadużycie prawa w podatku od towarów i usług nie daje podstawy do odliczenia podatku naliczonego w związku z taką transakcją...

Wyrok WSA - I SA/Wr 943/2008

Podatnik może skorzystać ze zwolnienia o jakim mowa w par. 23 rozporządzenia z dnia 26.04.2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. nr 72, poz. 500 ze zm.) o ile wykaże, iż do ubytku lub niedoboru wyrobów akcyzowych doszło na skutek siły wyższej lub zdarzenia losowego...

Przegląd prasy

W PIT-11 trzeba podać faktyczne koszty

Jeśli pracodawca w 2008 roku wypłacił 11 wynagrodzeń, w informacji PIT-11 powinien ująć koszty uzyskania przychodu tylko za te miesiące... Gazeta Prawna

Za oszczędności w skarbówce zapłacą podatnicy

Urzędnicy administracji skarbowej i celnej krytykują plan oszczędnościowy resortu finansów... Gazeta Prawna

Podatnik nie ma obrony przed skreśleniem z rejestru

Wykreślenie z rejestru podatników VAT to zwykła czynność techniczna... Gazeta Prawna

Maleją szanse na rozliczenie PIT-37 przez internet

Ministerstwo Finansów umożliwi składanie PIT-37 przez internet bez e-podpisu... Gazeta Prawna

Wojsko zapłaci za śmierć od pioruna

Ponad 42 tys. zł dodatkowo otrzymają od Skarbu Państwa rodzice żołnierza z jednostki w Dęblinie, który zmarł wskutek obrażeń odniesionych od pioruna na poligonie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uznanie dziecka można podważyć tylko w procesie

Jeśli nie działa domniemanie, że obecny albo były mąż matki jest ojcem dziecka, może ono oficjalnie zyskać ojca, gdy ten je uzna albo gdy sąd ustali jego ojcostwo... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zastępca nie uwierzytelni pełnomocnictwa

Adwokat lub radca będący substytutem nie może uwierzytelnić odpisu pełnomocnictwa procesowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwa legalizacja samowoli budowlanej

Zatwierdzenie samowolnej budowy domku jednorodzinnego będzie kosztować 5 tys. zł, a nie jak dziś 50 tys. zł... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 lutego 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 469/2008

Czynności skarżącego ( jako syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego ), wykonywane w okresie obowiązywania ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.), podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Wyrok WSA - I SA/Bd 638/2008

1. W przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową sukcesji w rozumieniu art. 93a § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej podlegają prawa i obowiązki spółki osobowej, nie zaś prawa i obowiązki wspólników spółki osobowej. Tym samym wspólnicy spółki osobowej zobowiązani są do indywidualnego rozliczenia swoich zobowiązań podatkowych, powstałych do czasu przekształcenia odnotowanego w rejestrze handlowym poprzez wpis do tego rejestru spółki przekształconej z jednoczesnym wykreśleniem z urzędu z rejestru spółki przekształcanej...

Przegląd prasy

Synowa i zięć dostaną lokal po zmarłym teściu

Posłowie postulują, by lista osób uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu została rozszerzona. Następcy prawni zmarłego najemcy muszą mieszkać z nim przed jego śmiercią... Gazeta Prawna

Dwa lata na ustalenie kapitału początkowego

Archiwiści alarmują, że z powodu kryzysu gospodarczego może być trudniej odszukać dokumentację płacową... Gazeta Prawna

Urzędnicy nie dostaną nagród przez pół roku

W związku z oszczędnościami w administracji skarbowej i celnej na pół roku zostaną zawieszone wypłaty nagród. Będą też ograniczenia w zatrudnieniu i wypłacie trzynastek... Gazeta Prawna

Na PIT zyskają rolnicy, ale stracą samorządy

Polskie Stronnictwo Ludowe rozpoczęło dyskusję nad wprowadzeniem podatku dochodowego dla rolników... Gazeta Prawna

Zwykle wolno iść na emeryturę i pracować

Większość osób, które teraz wybierają się na emeryturę, nie musi rozstawać się z pracodawcą, żeby uzyskać to świadczenie. Od tej zasady są jednak wyjątki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dochody dziecka są ważne dla samotnych rodziców

Niektóre przychody uzyskane w 2008 r. przez ucznia lub studenta, mogą odebrać samotnej matce lub ojcu prawo do wspólnego opodatkowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przyszli sędziowie mogą zacząć uczyć się do egzaminów

Prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca kandydaci do zawodu sędziego i prokuratora będą pisali pierwszy test... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo do spadku potwierdzi notariusz

Od 1 marca rejenci zaczną poświadczać dziedziczenie. W tym dniu uruchomiony zostanie elektroniczny rejestr notarialnych aktów potwierdzających uzyskanie spadku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 lutego 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1925/2007

W sytuacji, gdy podatek naliczony związany jest zarówno z czynnościami opodatkowanymi (jednakże nie zwolnionymi z podatku) oraz z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu VAT i nie jest możliwe odrębne przyporządkowanie kwot tego podatku do poszczególnych z powyższych typów działalności, podatek taki podlega odliczeniu w całości. Nie znajdują w takiej sytuacji zastosowania przepisy dotyczące proporcjonalnego odliczenia podatku określone w art 20 ustawy o VAT z 1993 r. oraz w art. 90 ustawy o VAT z 2004 r...

Wyrok WSA - I SA/Sz 564/2008

Z założenia ustawodawcy, przepis art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych winien znajdować zastosowanie w sprawach, w których ukrywane są dochody lub dochody te pochodzą z tzw. szarej strefy gospodarki. Przepis ten natomiast, tylko w wyjątkowych sytuacjach, powinien znajdować zastosowania w sprawach, w których znane są nie tylko źródła przychodów, ale także wiadomo o tych przychodach, że wolne one były od opodatkowania podatkiem dochodowym, albo opodatkowane były zryczałtowanymi formami lub też opodatkowane były w sposób niezależny od osiąganych z tych źródeł dochodów, jak w przypadku opodatkowania podatkiem rolnym, gdzie podstawa opodatkowania zależna jest od liczby hektarów przeliczeniowych ustalanych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych, a podatnik wskutek nieposiadania dokumentów obejmujących wysokość przychodów i wydatków (brak obowiązku prawnego) oraz z powodu upływu czasu nie jest w stanie udowodnić, lecz jedynie uprawdopodobnić, wysokość osiąganych dochodów z takich źródeł przychodów...

Przegląd prasy

Partie nie mogą dostać 1 proc. podatku

Podatnicy, przekazując 1 proc. swojego podatku w rocznym PIT, nie mogą wskazać jako beneficjenta partii politycznej... Gazeta Prawna

Za miesiąc narodzin dziecka przysługuje ulga

W przypadku dzieci urodzonych w trakcie 2009 roku miesiąc narodzin dziecka będzie wliczany w całości do liczby miesięcy, za które rodzice mogą odliczyć ulgę prorodzinną... Gazeta Prawna

Uwaga - pułapka w limitach ulgi odsetkowej

Z ulgi odsetkowej mogą korzystać podatnicy, którzy nabyli do niej prawo do końca 2006 r... Gazeta Prawna

Polska będzie centrum księgowym Europy

Kryzys przyczyni się do wzrostu popularności centrów obsługi księgowej... Gazeta Prawna

Najbezpieczniej żyje się na Podkarpaciu

Najwięcej kradzieży aut zanotowano na Dolnym Śląsku, najmniej na Podkarpaciu - wynika z raportu przygotowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepisy wciąż utrudniają budowę dróg

Załatwienie formalności trwa latami. Ostatnie zmiany w przepisach miały znacznie je skrócić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dyskryminacja polskich pracowników w Holandii

Polak w Holandii miałby zarabiać nawet 10 proc. mniej niż pracujący na tym samym stanowisku Holender... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Trybunał skontroluje zasady doręczeń

Czy praktyka kierowania pism w sprawach cywilnych na adres podany przez powoda, czasem fałszywy, nie łamie prawa do sądu?... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 lutego 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 611/2007

Przyjęta w art. 42 ust. 1, 12 i 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) konstrukcja spełnienia warunków uprawniających do zastosowania przez podatnika stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w okresie miesiąca czasu i pozbawienia go prawa do tej stawki, jeżeli dostawy tej nie wykaże w deklaracji za miesiąc dokonania wysyłki ze stawką krajową - godzi w zasadę neutralności podatkowej VAT i pozostaje w sprzeczności z art. 28c część A lit. a) akapit pierwszy VI Dyrektywy, w sytuacji gdy niespornym jest, że podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i nie zachodzą okoliczności wskazujące na jakiekolwiek nadużycie podatkowe...

Wyrok NSA - II FSK 794/2008

Nie może być wątpliwości co do tego, że używanemu w obrębie jednego aktu normatywnego zwrotowi (pojęciu) nie należy nadawać odmiennych znaczeń. Brak jest zatem podstaw do twierdzenia, że „rażące naruszenie prawa” w rozumieniu art. 14 b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej (w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007 r.) oznaczało innego rodzaju naruszenia prawa, niż wskazane w art. 234 i art. 247 § 1 pkt 3 tej ustawy...

Przegląd prasy

Bezsensowne pytania firm paraliżują inwestycje

Konsorcja nękają urzędników setkami nieprecyzyjnych pytań do specyfikacji przetargowych... Gazeta Prawna

Od marca nowe banderole na alkohol

Od 1 marca będą obowiązywać nowe banderole na wyroby spirytusowe i winiarskie... Gazeta Prawna

Tajemnica bankowa nie ochroni przed fiskusem

Kraj UE nie będzie mógł powoływać się na tajemnicę bankową, jeśli urząd podatkowy z innego państwa UE poprosi go o dane swojego podatnika... Gazeta Prawna

Rady nadzorcze też odpowiedzą za finanse firm

Kierownik jednostki i organ nadzorczy odpowiedzą za sprawozdanie za 2008 rok... Gazeta Prawna

Odmowę musi poprzedzić rozprawa

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na posiedzeniu niejawnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Coraz trudniej ukryć majątek za granicą

Kowalski, wobec którego polski sąd orzekł przepadek mienia, może szybko stracić np. auto czy dom, które posiada w innym kraju Unii Europejskiej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo jazdy z Internetu już za rok

Ruszają przygotowania do uruchomienia systemu, który pozwoli kierowcom na wyrobienie prawa jazdy drogą elektroniczną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie komercyjny najem mieszkań

Właściciele boją się wynajmować mieszkania, bo trudno pozbyć się niesolidnego najemcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 lutego 2009

Informacje NetTAX

Abolicja tylko do piątku

Zostało już tylko kilka dni na złożenie wniosków o abolicję podatkową za lata 2003-2007. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy w terminie do 6 lutego 2009 r. trzeba złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok. Możliwość złożenia tego wniosku dotyczy podatnika, który przynajmniej w jednym roku podatkowym, w okresie od 2003 do 2007 roku, podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskiwał w tym roku przychody z pracy, do których miał zastosowanie art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (mowa w nich o zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia przy obliczaniu podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych za granicą). Na mocy ustawy zostało wydane rozporządzenie ustalające wzór tego wniosku - składa się go na formularzu PIT-AZ...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 682/2008

Dla potrzeb związanych z rozliczeniem podatkowym, w związku z zakończeniem działalności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług spółki cywilnej lub osobowej prawodawca ustanowił w art. 14 ustawy o podatku od towarów i usług fikcję prawną polegającą na przyjęciu dalszego istnienia spółki, mimo utraty przez nią w wyniku rozwiązania bytu prawnego. Tym samym spółka taka (podatnik) zobowiązana jest zarówno do zapłaty podatku likwidacyjnego jak i uprawniona do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym...

Wyrok WSA - I SA/Po 888/2008

Okresu z art. 14b par.3 Ordynacji podatkowej nie przerywa jednak bezzasadna odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia interpretacji z uwagi na błędne przekonanie organu podatkowego, iż wniosek dotyczy wykładni przepisów o rachunkowości...

Przegląd prasy

Spółdzielnie mieszkaniowe później spłacą kredyty

Minister finansów będzie mógł odroczyć, rozłożyć na raty lub umorzyć zadłużenie spółdzielni wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania umowy poręczenia... Gazeta Prawna

Świadczenia medyczne od pracodawcy są opodatkowane

Wartość dodatkowego świadczenia medycznego, opłaconego za pracownika przez pracodawcę jest przychodem podlegającym PIT... Gazeta Prawna

Małe zlecenia bez odliczenia kosztów i składek

Umowy o dzieło i zlecenia na kwoty do 200 zł opodatkowane są ryczałtowo... Gazeta Prawna

Rząd zamierza ciąć etaty w skarbówce

W ramach planu oszczędnościowego rządu Ministerstwo Finansów musi zmniejszyć swoje wydatki o 530 mln zł... Gazeta Prawna

Minister obrony może upoważnić swojego dyrektora

Wystarczy, że szef upoważni inną osobę do wręczenia delegacji sędziom wojskowym i będą one ważne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Techniczne braki nie wstrzymają wykupu

Niekompletna dokumentacja budowlana czy brak pozwolenia na użytkowanie nie może zablokować wydania zaświadczeń niezbędnych do wykupu mieszkań... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przepis nie może szkodzić inwestorom

Czasu na usunięcie braków we wniosku o pozwolenie na budowę nie wlicza się do 65 dni przewidzianych na wydanie pozwolenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pośpiech i kryzys szkodzą waloryzacji

Wskaźnik tegorocznej waloryzacji rent i emerytur Komisja Trójstronna powinna negocjować zgodnie z wchodzącą jutro w życie ustawą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 lutego 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1228/2008

Jeżeli organ wydający interpretację nie doręczył skutecznie tej interpretacji wnioskodawcy przed upływem terminu określonego w art. 14d Ordynacji podatkowej, traci on kompetencje do jej wydania. Przepis ten wskazuje natomiast, że w obrocie prawnym pojawiła się interpretacja uznająca stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe w pełnym zakresie...

Wyrok ETS - C-279/2007

Okres przedawnienia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 2988/95 w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich, ma zastosowanie do środków administracyjnych takich jak odzyskanie refundacji wywozowych nienależnie pobranych przez eksportera w związku z nieprawidłowościami, których się on dopuścił...

Przegląd prasy

Oszczędności 300 mln zł w trzy lata

Rząd planuje zawiesić finansowanie partii politycznych z budżetu państwa na trzy lata... Gazeta Prawna

Skuteczni komornicy mają zarabiać więcej

Wierzyciele ponoszą wstępne koszty egzekucji, nawet gdy komornik nie odzyska długu... Gazeta Prawna

Spóźnione organizacje nie dostaną 1 proc.

Organizacje pożytku publicznego, które do 31 stycznia nie podały fiskusowi danych o numerach kont bankowych, nie dostaną wpłat z 1 proc. z rozliczenia PIT za 2008 rok... Gazeta Prawna

Miałeś nadpłatę - nie skorzystasz z abolicji podatkowej

Urzędy skarbowe odmawiają podatnikom abolicji, gdy ci nie wpłacili podatku do urzędu... Gazeta Prawna

ZUS nie powinien odwracać się od układów

Lepiej odzyskać np. 50 proc. długów od czasowo niewypłacalnego przedsiębiorcy, zawierając z nim układ, niż doprowadzić go do upadłości i dostać znacznie mniej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Śledczy już myślą, co zrobią z zatrzymaniem

Po 19 lutego prokuratorzy będą musieli prosić policję o pomoc w zatrzymywaniu podejrzanych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firma musi informować, czy nie stosuje niedozwolonych klauzul

Ukarani za stosowanie zakazanych klauzul muszą powiadomić urzędników, czy je zmienili... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Karani urzędnicy wciąż pracują w samorządach

Zakaz zatrudniania w urzędach samorządowych pracowników mających na koncie wyroki sądowe za przestępstwa umyślne zazwyczaj jest fikcją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 lutego 2009

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 395/2008

Wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na cele niewymienione przez ustawodawcę nie może stanowić podstawy do jego zwolnienia z opodatkowania. Zwrot „remont lub modernizacja własnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego” oznacza, że podatnikowi przysługuje prawo własności do nieruchomości, na remont i modernizację której wydatkował środki pieniężne...

Wyrok WSA - I Sa/Rz 756/2008

Garaże, choć stanowią część składową lokalu mieszkalnego, nie należą do powierzchni pomocniczych, lecz przynależnych do tego lokalu. Stąd ich sprzedaż – także na gruncie ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – jest objęta 22% stawką VAT...

Przegląd prasy

Urzędnik odpowie tylko za rażący błąd

Pracownik państwowy lub samorządowy odpowie za szkodę powstałą w wyniku rażącego naruszenia prawa wobec Skarbu Państwa, a nie obywatela... Gazeta Prawna

Ryzykownych opcji nie lubią nawet banki

Umowę opcyjną należy analizować indywidualnie, biorąc pod uwagę okoliczności jej zawarcia... Gazeta Prawna

Podatnicy odzyskają część VAT

Po wyroku ETS w sprawie Magoora podatnicy mogą odzyskać nieodliczony VAT od paliwa... Gazeta Prawna

Dziś ostatni dzień na rozliczenie ryczałtu i karty

Podatnicy opłacający ryczałt lub kartę w 2008 roku muszą najpóźniej dziś złożyć PIT... Gazeta Prawna

Zmiana przepisów utrudnia ekologiczne sprawozdania

Nie wiadomo, jak dokonać niektórych ekologicznych rozliczeń, przede wszystkim dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

System pomoże znaleźć i przestępcę, i świadka

Do Systemu Informacji Schengen będą mogły trafiać nie tylko dane osób poszukiwanych czy zaginionych, ale także np. świadków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Konkurencja musi być mierzona w całej Unii

Sprawdzając, ile firm może spełnić warunki udziału w przetargu, trzeba brać pod uwagę rynek europejski, a nie tylko polski... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

To, co ZUS kontroluje, nie zawsze interpretuje

Obowiązek wydawania wiążących interpretacji w sprawach ubezpieczeniowych jest określony zbyt wąsko - alarmują firmy, które nie mogą pytać np. o zasiłki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama