Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - grudzień 2008

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

31 grudnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 111/2008

1. Postanowienia prawa wspólnotowego wiążą przed prawem krajowym nie tylko państwa członkowskie, ale także ich obywateli. Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym sprowadza się do zakazu nie tylko stosowania, ale też stanowienia i utrzymywania w mocy przepisów krajowych sprzecznych z prawem wspólnotowym. Ważność aktu wspólnotowego i jego skutek w państwie członkowskim nie może być kwestionowany w formie zarzutu, że sprzeciwiają się one prawom podstawowym określonym w konstytucji danego państwa lub konstytucyjnym zasadom ustrojowym...

Wyrok WSA - I SA/Ol 40/2008

Prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależną od tego jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych...

Przegląd prasy

Firmy będą zwalniać starszych pracowników

Przedsiębiorcy domagają się likwidacji lub skrócenia z czterech do dwóch lat okresu ochrony przedemerytalnej przysługującej pracownikom... Gazeta Prawna

Ostatni dzień na wybór metody kasowej

Nowelizacja ustawy o VAT umożliwi od 2009 roku większej liczbie podatników wybór rozliczenia metodą kasową... Gazeta Prawna

Polisy OC dla biur na 15 tys. euro

Biura prowadzące księgi rachunkowe i rozliczenia podatkowe ubezpieczą się na 15 tys. euro... Gazeta Prawna

Korekta VAT od zakupu paliwa wywołuje skutki w podatku dochodowym

W ciągu pięciu lat organy podatkowe i organy kontroli skarbowej mogą kontrolować poprawność zaliczenia nieodliczonego VAT od zakupu paliwa do kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Najmniejsze sądy w kraju przestają istnieć

Są nieekonomiczne i trudno w nich zapewnić sprawne orzekanie. Dlatego od nowego roku z mapy sądownictwa zniknie 36 sądów grodzkich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie nie do końca zadowoleni z podwyżek

Najnowsza uchwała Krajowej Rady Sądownictwa o proponowanych przez rząd podwyżkach wcale nie jest jednoznaczna. Z jednej strony większe pieniądze cieszą środowisko, z drugiej – nie zadowalają sędziów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Odpalanie petard może słono kosztować

Za szkody spowodowane przez ten sylwestrowy obyczaj mogą odpowiadać nie tylko osoby dorosłe i ubezpieczyciele, ale nawet dzieci... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Egzaminy na aplikacje pod znakiem zapytania

Po prezydenckim wecie nie ma podstaw do przeprowadzenia w 2009 roku naboru na aplikację sędziowską i prokuratorską... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

30 grudnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 157/2008

1. Przesłanka wyłączająca odpowiedzialność członka zarządu występuje jedynie wtedy, gdy nastąpiło skuteczne zgłoszenie wniosku, które nie zaistnieje w szczególności w sytuacji, gdy wniosek został zwrócony. Przepis art. 116 § 1 ordynacji podatkowej stanowi bowiem o zgłoszeniu wniosku, a nie o jego złożeniu. Za przyjęciem takiej wykładni wspomnianego przepisu przemawia konieczność wykazania starannego działania osoby reprezentującej podmiot gospodarczy, co stanowi okoliczność zwalniającą od odpowiedzialności...

Wyrok WSA - III SA/Wa 42/2008

1. O tym co jest, a co nie jest kosztem uzyskania przychodów decyduje prawo podatkowe. Koszt w ujęciu bilansowym nie jest tożsamy z kosztem w znaczeniu podatkowym...

Przegląd prasy

Od stycznia wzrosną sumy ubezpieczeń prawników

Maksymalne ubezpieczenie nadwyżkowe radców prawnych w 2009 roku wyniesie aż 15 mln zł. Suma gwarancyjna ubezpieczenia podstawowego adwokatów wzrośnie do 400 tys. zł... Gazeta Prawna

NFZ będzie miał mniej pieniędzy ze składek

W 2009 roku przychody NFZ mogą być niższe od planowanych nawet o miliard złotych... Gazeta Prawna

Zakup auta od firmy bez ryzyka

Od 1 stycznia 2009 r. zostanie ograniczony krąg osób, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za długi podatkowe przedsiębiorcy... Gazeta Prawna

Przy zerowym podatku też trzeba złożyć zeznanie podatkowe

Jeśli dochody podatnika za 2008 rok nie przekroczą kwoty wolnej od podatku i podatek do zapłaty wyjdzie zero, i tak trzeba będzie złożyć zeznanie podatkowe... Gazeta Prawna

Pracownicy będą mieli więcej czasu dla dzieci

Kobiety przebywające na urlopach macierzyńskich mogą już planować, jak spędzą dodatkowe dwa tygodnie ze swoimi dziećmi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Deweloperzy ukarani za nierzetelność

Nie wolno w reklamach zachwalać produktu ani usługi jako zatwierdzonych przez urzędników lub polecanych przez ekspertów, jeśli nie jest to prawda... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Koniec podatku Religi

Firmy ubezpieczeniowe nie będą już płacić dodatkowych składek na Narodowy Fundusz Zdrowia. Ceny polis OC jednak nie zmaleją... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ulga rodzinna ma być sprawiedliwa

Za 2009 r. więcej osób skorzysta z odpisu na dzieci. Zmieni się też sposób jego rozliczenia. 1 stycznia 2009 r. wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzięki którym więcej rodzin odliczy ulgę rodzinną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 grudnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 207/2008

1. Nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa stanowisko, według którego pojęcie "należność zagraniczna" należy traktować na równi z pojęciem "dodatek zagraniczny". Nieprawidłowość tego stanowiska bezsprzecznie dowodzą regulacje prawne zawarte w przepisach ww. rozporządzeń, dotyczące różnych sposobów obliczania należności zagranicznej. Poza tym nawet taki sam sposób obliczania należności zagranicznej jak dodatku zagranicznego nie uprawniałby do stwierdzenia, iż są to tożsame należności. Różni je nie tylko nazewnictwo, ale o ich odrębności przesądził przede wszystkim ustawodawca, ustanawiając każdą z tych instytucji prawa w dwóch odrębnych aktach prawnych tej samej rangi, tj. ustawach...

Wyrok ETS - C-517/2007

Artykuł 2 ust. 3 oraz art. 8 ust. 1 dyrektywy 92/81/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od olejów mineralnych, w brzmieniu zmienionym przez dyrektywę Rady 94/74/WE z dnia 22 grudnia 1994 r., w odniesieniu do okresu do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz art. 2 ust. 3 i 4 dyrektywy 2003/96/WE z dnia 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej, w odniesieniu do okresu od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 października 2004 r., należy interpretować w ten sposób, iż dodatki do paliw silnikowych, takie, jak będące przedmiotem postępowania przed sądem krajowym, które są "olejami mineralnymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 pierwszej z tych dyrektyw lub "produktami energetycznymi” w rozumieniu art. 2 ust. 1 drugiej z nich, ale które nie są przeznaczone do wykorzystania, oferowane na sprzedaż lub wykorzystywane jako paliwo silnikowe, powinny być objęte regulacją podatkową przewidzianą przez te dyrektywy...

Przegląd prasy

Termin na złożenie wniosku mija 31 grudnia

Jeszcze tylko do końca roku zabużanie i ich spadkobiercy mogą złożyć do wojewody wniosek o potwierdzenie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami... Gazeta Prawna

Bez koncesji będzie można poszukiwać kopalin

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowej ustawy Prawo geologiczne i górnicze... Gazeta Prawna

Lekarze coraz częściej są ofiarami agresji pacjentów

Lekarze rodzinni pracujący w izbach przyjęć są najbardziej narażeni na agresję ze strony pacjentów. Część lekarzy, a także ratowników posiada już status funkcjonariuszy publicznych, który zapewnia im większe bezpieczeństwo... Gazeta Prawna

Niektóre akcje są wolne od podatku

Przychody ze sprzedaży akcji, na gruncie przepisów podatkowych, zaliczają się do grupy przychodów z kapitałów pieniężnych, określonych szczegółowo w art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)... Gazeta Prawna

Można wybrać podatek lub zwolnienie

Przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2009 r. będą chcieli sprzedać lub kupić budynek, powinni dobrze się zastanowić, co im się bardziej opłaca: zapłacić podatek czy skorzystać ze zwolnienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie założyć agencję zatrudnienia

Prowadzący agencje od razu dostaną certyfikat na stałe. Nie będą musieli – jak dotychczas – przechodzić przez roczną próbę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rachunkowość bardziej przyjazna dla firm

Większa odpowiedzialność rad nadzorczych, dostosowanie przepisów o kursach walut do rozwiązań podatkowych, zmiany zasad wyceny inwestycji w nieruchomości – to tylko niektóre nowości wchodzące w życie 1 stycznia 2009 roku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawnicy i lekarze powinni mieć kasy fiskalne

Spór o rejestrowanie obrotów kancelarii prawniczych i gabinetów lekarskich w kasach fiskalnych trafi do Trybunału Konstytucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 grudnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I Sa/Ke 111/2008

1. W zakresie obowiązku rejestracji dostawcy towaru jako podatnika w ustawa o VAT z dnia 11.III.2004r. jest niezgodna z implementowanymi w niej zapisami VI Dyrektywy albowiem wprowadza w art. 13 ust. 6 dodatkowy warunek implikujący wystąpienie WDT tj. uzyskania rejestracji zgodnie z dyspozycją art. 97 ustawy. Aby zatem daną transakcje w myśl tego przepisu można było uzna za wewnątrzwspólnotową to dostawca musi zostać zarejestrowany jako podatnik VAT UE. Konsekwencją tak zdefiniowanej WDT jest możliwość podwójnego opodatkowania tej samej czynności wobec braku możliwości zastosowania przez niezarejestrowanego dostawce towaru stawki 0%, co w rezultacie godzi w zasadę neutralności...

Wyrok ETS - C-488/2007

Państwa członkowskie nie są zobowiązane do stosowania zasady zaokrąglania przewidzianej w art. 19 ust. 1 akapit drugi Szóstej dyrektywy Rady w przypadku gdy część podatku naliczonego podlegająca odliczeniu jest obliczana według jednej ze szczególnych metod wskazanych w art. 17 ust. 5 akapit trzeci lit. a), b), c) lub d) tej dyrektywy...

Przegląd prasy

W 2009 roku firmy zapłacą do ZUS składki w tej samej wysokości

Osoby prowadzące małe firmy nie będą sprawdzać wysokości składek cztery razy w roku... Gazeta Prawna

W 2009 roku wzrost podatku będzie nieznaczny

Od 1 stycznia 2009 r. stawki podatku od nieruchomości nieznacznie wzrosną. W największych miastach Polski będą one jednak na podobnym poziomie jak w 2008 roku... Gazeta Prawna

Zostały cztery dni na wpłatę darowizny

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z odliczenia darowizn w rozliczeniu za 2008 rok, muszą wpłacić pieniądze na konto obdarowanego do końca roku... Gazeta Prawna

Fiskus czasem zagląda pod świąteczną choinkę

Świąteczny prezent pod choinką to darowizna jak każda inna. Najbliższa rodzina nie musi płacić podatku od świątecznych podarunków. Jeśli prezenty są wyjątkowo cenne, trzeba ten fakt zgłosić fiskusowi... Gazeta Prawna

Przyszły radca płaci więcej niż adwokat

Wysokość opłaty za wpis na listę radców prawnych nie może ograniczać dostępu do tego zawodu. Tak twierdzi rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezrobotny nie skorzysta z ubezpieczenia małżonka

Od nowego roku bezrobotni i pobierający stypendia szkoleniowe nie wyleczą się na koszt ubezpieczenia zdrowotnego bliskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wojewoda nie zdąży z odszkodowaniem

Właściciele, przez których grunty ma przebiegać droga, muszą długo czekać na odszkodowania. Wojewodowie po prostu nie mogą wydawać w terminie decyzji w tych sprawach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komu fiskus odda pieniądze za firmowe auto i benzynę

Przedsiębiorcy, którzy 1 maja 2004 r. stracili prawo odliczenia VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu, mogą się teraz starać o zwrot podatku. Wystarczy korekta deklaracji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 grudnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Gl 43/2008

Przedstawiciel bezpośredni działający w imieniu i na rzecz innej osoby w ramach przedstawicielstwa bezpośredniego może zostać uznany za dłużnika solidarnego na podstawie art. 201 ust. 3 i art. 213 WKC, jeśli zgłoszenie celne o objęcie towaru procedurą dopuszczenia do obrotu sporządzone zostało na podstawie nieprawdziwych danych wymaganych do sporządzenia zgłoszenia, a dostarczenie tych danych spowodowało, że należności celne przywozowe nie zostały pobrane lub zostały pobrane w kwocie niższej niż prawnie należna - jeżeli wiedział lub powinien był wiedzieć, że dane te są nieprawdziwe...

Wyrok ETS - C-414/2007

Artykuł 17 ust. 6 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie, przy dokonywaniu transpozycji tej dyrektywy do prawa wewnętrznego, uchyliło całość przepisów krajowych dotyczących ograniczeń prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej naliczonego przy zakupie paliwa do samochodów używanych dla celów działalności podlegającej opodatkowaniu, zastępując je, w dniu wejścia w życie tej dyrektywy na swym terytorium, przepisami ustanawiającymi nowe kryteria w tym przedmiocie, jeżeli - co winien ocenić sąd krajowy - te ostatnie przepisy powodują rozszerzenie zakresu zastosowania wskazanych ograniczeń. Powyższy przepis w każdym razie stoi na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie zmieniło później swoje ustawodawstwo, obowiązujące od wyżej wskazanego dnia, w sposób, który rozszerza zakres zastosowania tych ograniczeń w stosunku do sytuacji istniejącej przed tym dniem...

Przegląd prasy

Opłaty za aplikację radcowską powinny być niższe

Opłaty za aplikacje adwokacką i radcowską powinny być jednakowe. Nie ma powodów, by je różnicować - uważa rzecznik praw obywatelskich... Gazeta Prawna

Hotele bez powodu skracają dobę hotelową

Hotele, pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe ponoszą odpowiedzialność za rzeczy wniesione przez gości... Gazeta Prawna

Nie wszystkie 9,7 tys. milczących interpretacji musi być zmienionych

Ministerstwo Finansów oszacowało, że w obrocie prawnym może być ponad 9,7 tys. milczących interpretacji podatkowych... Gazeta Prawna

Będzie kłopot z ulgą odsetkową

Podatnik, który będzie chciał odliczyć odsetki od kredytu konsolidacyjnego, będzie musiał ustalić, jaka część tych odsetek dotyczy konsolidowanego kredytu mieszkaniowego, a jaka innych zobowiązań... Gazeta Prawna

Firmy będą słono płacić za fałszowanie żywności

Producenci artykułów spożywczych muszą się liczyć z surowymi sankcjami finansowymi, jeśli ich wyroby nie spełnią deklarowanych standardów jakości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kara dla Domu Maklerskiego wraca do sądu

Dom Maklerski BZ WBK SA w Poznaniu liczy na uchylenie 400 tys. zł kary, którą nałożyła na niego Komisja Nadzoru Finansowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najtrudniej sprawdzić wschodnie alibi

Od dwóch tygodni do czterech lat - tyle czasu polskie sądy i prokuratury czekają na poświadczenie alibi z zagranicy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tysiące firm mogą odzyskać podatek

Wprowadzone przez Polskę 1 maja 2004 r. ograniczenie odliczenia VAT od samochodów osobowych używanych przez firmy oraz od paliwa do nich jest niezgodne z prawem UE... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 grudnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1032/2007

Przepisy art. 16d ust. 2 i art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tworzą unormowanie wprowadzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawych, o których mowa w art. 16a–16c wymienionej ustawy, do odpowiadających im obszarów ewidencji w terminie późniejszym aniżeli miesiąc przekazania ich do używania, które w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych uznaje się za ujawnienie środka trwałego, uprawniające do odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia do właściwej ewidencji...

Interpretacja organów podatkowych

Czy najemca, dzierżawca nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zyskuje status podatnika podatku od nieruchomości w świetle art. 3 ust. 1 pkt 4 lit "a" ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)?

Dzierżawcy i najemcy nieruchomości zarządzanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową są co do zasady podatnikami podatku od nieruchomości, z wyjątkiem osób fizycznych użytkujących lokale mieszkalne niestanowiące odrębnych nieruchomości...

Przegląd prasy

W przyszłym roku zdrożeje alkohol

Zmiana rozporządzenia ministra finansów w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego podwyższa od przyszłego roku stawki akcyzy na niektóre wyroby ... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy uzyskają ulgi podatkowe

Przedsiębiorstwa, które złożyły wiosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację, będą mogły ją otrzymać do 9 grudnia 2009 ... Gazeta Prawna

Jeszcze tylko trzy sesje będą rozliczone w PIT

Aby dochody i straty z instrumentów finansowych były zaliczone do roku podatkowego 2008, należy sprzedać je na Giełdzie Papierów Wartościowych na odpowiedniej sesji... Gazeta Prawna

Dziś ETS może dać prawo do odliczenia VAT

Dziś, 22 grudnia, ETS wyda wyrok w sprawie polskich zasad odliczania VAT od paliwa... Gazeta Prawna

Znacznie taniej będzie budować Internet na wsi

We wsiach i małych miastach będą niższe opłaty za częstotliwości wykorzystywane na potrzeby Internetu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

PFRON czeka na podpis prezydenta

Pracodawcy osób niepełnosprawnych obawiają się, że prezydent zawetuje nowy system rozliczeń z PFRON... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą mniejsze kolejki na egzamin dla kierowców

Krótsza jazda egzaminacyjna po mieście dla najlepszych kandydatów na kierowców i natychmiastowa informacja o popełnionym dyskwalifikującym błędzie - takie zmiany czekają osoby chcące zdobyć prawo jazdy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podatki zagrożą restrukturyzacji firm

Fiskus chce położyć rękę na niepodzielonych zyskach spółek, które zmienią formę z kapitałowej na osobową... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 grudnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 866/2008

Organ podatkowy w związku z kontrolą może dokonać zabezpieczenia zobowiązania podatkowego przed wymiarem...

Interpretacja organów podatkowych

Czy w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną pozostawiony w spółce z o.o. i przekazany na kapitał zapasowy zysk będzie stanowił po przekształceniu przychód wspólników spólki jawnej?

W momencie przekształcenia spółki z o.o. w spółkę jawną niepodzielone zyski spółki z o.o. przechodzą na wspólników spółki jawnej, tj. są postawione do ich dyspozycji oraz stanowią w dacie przekształcenia faktycznie uzyskany dochód z tytułu udziału w zyskach spółki z o.o. Zakwalifikowanie uzyskanych w ten sposób dochodów wspólników do źródła, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stoi w sprzeczności z treścią powołanego przepisu...

Przegląd prasy

Bank ukarany za łamanie praw konsumentów

Bank PKO BP zapłaci ponad 5,7 mln zł kary za wprowadzanie konsumentów w błąd w trakcie kampanii reklamowej lokaty terminowej Max Lokata... Gazeta Prawna

Decyzje o dofinansowaniu z funduszy skontrolują sądy

Samorządy i przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali dotacji, będą mogli skarżyć się do sądów administracyjnych... Gazeta Prawna

PIT-12 trzeba złożyć do 9 stycznia

Podatnicy, którzy rozliczenia PIT za 2008 rok będą chcieli dokonać za pośrednictwem płatnika PIT-12, muszą to zrobić najpóźniej 9 stycznia 2009 r... Gazeta Prawna

Brak rejestracji podmiotu nie pozbawia odliczenia

Faktura otrzymana od niezarejestrowanego kontrahenta nie pozbawia odliczenia VAT... Gazeta Prawna

Nowe rodzaje ograniczonych praw jazdy

To nowość dla posiadaczy motocykli lub skuterów. Chcesz jeździć na automacie - będziesz miał ograniczone prawo jazdy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bank musi sprawdzać numer adresata przelewu

W razie przesłania pieniędzy na błędnie podany rachunek, niezgodny z nazwiskiem widniejącym w poleceniu przelewu, bank odpowiada za wynikłe z tego szkody... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Krytyczne uwagi do ustawy o e-podpisach

Firmy, eksperci i izby gospodarcze zgłaszają ważne zarzuty do projektu nowej ustawy o podpisach elektronicznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za wysyłanie spamu nawet 100 tys. zł kary

Wraca pomysł karania za rozsyłanie spamu nie tylko handlowego, ale także politycznego i charytatywnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 grudnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - 407/2007

Wykładni art. 13 A ust. 1 lit. f) Szóstej dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, że z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych przesłanek wskazanych w tym przepisie, świadczenie usług na rzecz ich członków przez niezależne grupy korzysta ze zwolnienia przewidzianego w tym przepisie, nawet jeśli usługi te są świadczone na rzecz jednego lub kilku rzeczonych członków...

Wyrok WSA - I SA/Bk 415/2008

O naruszeniu przez Dyrektora Izby Skarbowej art. 151 Ordynacji podatkowej, poprzez jego błędna wykładnię, świadczy uznanie, że decyzja doręczona do rąk osoby niebędącej adresatem w sprawie, która dysponowała firmową pieczątka nagłówkową skarżącej Spółki, została skutecznie doręczona Spółce. Pokwitowanie odbioru decyzji przez inny podmiot prawny (jego pracownika), który ma siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w tym samym budynku nie stanowi skutecznego doręczenia pisma...

Przegląd prasy

W sądach 24-godzinnych bez obrońcy

Sądzony w trybie przyspieszonym nie będzie musiał mieć obrońcy, chyba że złoży wniosek o jego wyznaczenie... Gazeta Prawna

Darowizna przynosi korzyści podatkowe

Tylko darowizny przekazane do końca roku obniżą dochód w zeznaniu składanym za 2008 rok... Gazeta Prawna

Resort rozważa zwolnienie premii z VAT

Ministerstwo Finansów po analizie wyroków sądów administracyjnych podejmie decyzję w sprawie wydania nowej interpretacji ogólnej dotyczącej opodatkowania VAT premii pieniężnych... Gazeta Prawna

Podwójny podatek z funduszu

Nie tylko zbycie tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego jest opodatkowane... Gazeta Prawna

Zeznania najlepiej nagrywać

W prokuratorskich pokojach nie uniknie się emocji, incydentów, a potem oskarżeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od dziś większe kary za przestępstwa w sieci

Od dziś za ingerowanie w systemy informatyczne albo celowe ich uszkadzanie grozi nawet do pięciu lat więzienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Najlepiej studiować prawo w Krakowie

Największe szanse dostać się na aplikację korporacyjną mieli w tym roku absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mieszkań za złotówkę wkrótce nie będzie

Jeszcze tylko przez rok będzie można przekształcać mieszkania spółdzielcze we własność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 grudnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-371/2007

Artykuł 17 ust. 6 akapit drugi Szóstej dyrektywy Rady stoi on na przeszkodzie stosowaniu przez państwo członkowskie, po wejściu w życie Szóstej dyrektywy, wyłączenia prawa do odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej obciążającego wydatki związane z posiłkami wydawanymi nieodpłatnie przez stołówki należące do przedsiębiorstw partnerom handlowym oraz pracownikom w czasie spotkań służbowych, jeżeli w chwili wejścia w życia szóstej dyrektywy wyłączenie to nie było rzeczywiście stosowane w odniesieniu do wskazanych wydatków ze względu na praktykę administracyjną polegającą na opodatkowaniu świadczeń dokonywanych przez stołówki w oparciu o wysokość ceny wytworzenia obliczonej na podstawie kosztów produkcji, to znaczy ceny składników i kosztów wynagrodzenia związanych z przygotowaniem i sprzedażą żywności i napojów oraz kosztów zarządzania stołówką, przy jednoczesnym przyznaniu prawa do pełnego odliczenia naliczonego podatku od wartości dodanej...

Wyrok WSA - I SA/Gd 595/2008

Olej napędowy (tzw. żeglugowy) – który został przeznaczony do napędu silnika spalinowego pompy gruntowej, pompy hydraulicznej oraz agregatu prądotwórczego znajdującego się na pogłębiarce, nieposiadającej własnego napędu mechanicznego jednak będącej statkiem w rozumieniu ustawy o żegludze śródlądowej, wpisanej do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej i dopuszczonej w oznaczonych regionach do żeglugi, jako jednostce pływającej przeznaczonej i uprawnionej do żeglugi – korzysta ze zwolnienia od akcyzy, jeżeli olej napędowy – stosowany tym samym przez ten statek w celach żeglugi w tychże regionach – używany jest dla celów gospodarczych...

Przegląd prasy

Rachunki powiernicze zabezpieczą roszczenia

Gwarancje bankowe zostaną podwyższone do 20 proc. rocznych dochodów biura podróży... Gazeta Prawna

Dłużej poczekamy na PIT od pracodawcy

Płatnicy w rozliczeniu za 2008 rok będą mieć więcej czasu na wystawienie PIT-11 i PIT-40... Gazeta Prawna

Zmiany w e-deklaracjach od 2009 roku

Podatnicy będą mogli przesyłać kolejne 22 rodzaje deklaracji: PIT, CIT i VAT drogą elektroniczną... Gazeta Prawna

Przy zgłaszaniu spadku łatwo o pomyłkę

Od 2009 roku na zgłoszenie fiskusowi spadku lub darowizny podatnicy będą mieć sześć miesięcy... Gazeta Prawna

Mniej kłopotów z rejestracją samochodu z zagranicy

Pierwsze badanie techniczne auta sprowadzonego z Unii nie będzie już potrzebne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Samorząd zadecyduje o likwidacji parku

Marszałkowie województw przejmą nadzór nad parkami krajobrazowymi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Policjant może zostać adwokatem

Funkcjonariusz policji może być wpisany na listę adwokatów. Aby ubiegać się o wpis, nie musi się zwalniać ze służby... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W przyszłym roku wyższe składki od firm

Prowadzący działalność gospodarczą będą od stycznia odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne w jednakowej wysokości przez 12 miesięcy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 grudnia 2008

Informacje NetTAX

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe

W praktyce obrotu gospodarczego często spotykane są spółki na tyle zadłużone, że ogłoszenie upadłości nie pozwalało zaspokoić nawet ich największych wierzycieli. Pomysłem dla takich spółek realizowanym przez ich organy statutowe była najczęściej likwidacja, gdyż liczono, że nie da się windykować niczego z majątku nieistniejącej spółki...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-285/2007

Artykuł 8 ust. 1 i 2 dyrektywy Rady 90/434/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych państw członkowskich stoi na przeszkodzie uregulowaniom państwa członkowskiego, zgodnie z którymi skutkiem wymiany udziałów, w odniesieniu do akcjonariuszy spółki nabywanej, jest opodatkowanie zysku kapitałowego z tytułu przekazania udziałów odpowiadającego różnicy pomiędzy pierwotnym kosztem nabycia przekazanych udziałów a ich ceną sprzedaży, z zastrzeżeniem przypadku przypisania przez spółkę nabywającą, w jej bilansie podatkowym, przekazanym udziałom dawnej wartości księgowej...

Wyrok WSA - I SA/Bk 294/2008

Skoro ustawodawca w art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej powiązał złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty z obowiązkiem złożenia skorygowanego zeznania, to trudno przyjąć, że ocena prawidłowości skorygowanego zeznania powinna być przedmiotem odrębnego postępowania podatkowego, wszczynanego przez organ z urzędu. Z przepisu art. 75 § 4 Ordynacji wynika, że to w sprawie wywołanej wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty organ podatkowy ocenia prawidłowość skorygowanej deklaracji...

Przegląd prasy

Usługodawca musi zastosować prawidłową stawkę VAT

Firma, która ma trudności w ustaleniu właściwej klasyfikacji usługi za pomocą PKWIU, może zwrócić się z wnioskiem o opinię do organu statystycznego... Gazeta Prawna

Zwolnienie po roku

Od 2009 roku przedsiębiorca będzie mógł wrócić do zwolnienia z VAT już po upływie roku od utraty zwolnienia, a nie trzech lat jak obecnie... Gazeta Prawna

Lotniska zapłacą za hałas

Domy i działki położone w pobliżu lotnisk tracą na wartości z powodu hałasu... Gazeta Prawna

Bałagan w podatkach: mały podatnik w VAT jest średni w PIT

Dzięki zwiększeniu limitu do 1,2 mln euro z uproszczonego rozliczania VAT skorzysta więcej podatników... Gazeta Prawna

Spółdzielnia powstała z podziału mogła zasiedzieć przejęte grunty

Te spółdzielnie, które 5 grudnia 1990 r. posiadały grunty będące własnością Skarbu Państwa, gminy lub nieznanego właściciela, uzyskały ich własność przez zasiedzenie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawo karne ostrzejsze wobec nieobyczajności

Surowiej dla pedofilów, ostrzej dla apologetów totalitaryzmu, łatwiej z zaliczaniem więzienia na poczet aresztu - takie zmiany czekają prawo i procedurę karną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak karać za zabójstwo z rozbojem

Czy przepis zaostrzający kary za zabójstwo połączone z rozbojem jest zgodny z konstytucją? - Trybunał Konstytucyjny odpowie na to pytanie za tydzień... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Celnik podnosi cenę aut

Urzędy podwyższają wartość nowych samochodów sprowadzanych przez dilerów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 grudnia 2008

Informacje NetTAX

Zapłata podatku przelewem z banku zagranicznego

Od 1 stycznia wejdzie w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, na mocy której zostanie zróżnicowany termin dokonania zapłaty podatku w obrocie bezgotówkowym w zależności od banku, w którym zostanie złożone polecenie przelewu...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 45/2008

Brak odniesienia się do argumentów strony powoduje, że dokonana przez organ podatkowy ocena opinii urzędu statystycznego jest wciąż oceną dowolną, niezgodną z zasadą swobodnej oceny dowodów, o której mowa w art. 191 Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I SA/Bk 45/2008

Ustawodawca pozostawiając organom uznanie w omawianej kwestii, wprowadza do systemu prawa podatkowego swego rodzaju luz decyzyjny, przejawiający się w możliwości (nie zaś konieczności) rozłożenia na raty zaległości podatkowej w przypadku spełnienia jednej z przesłanek zawartych w art. 67a § 1 pkt 3 O.p. Nawet ustalenie istnienia przesłanek do zastosowania ulgi nie wiąże organu podatkowego...

Przegląd prasy

Maksymalne sumy ubezpieczenia wyższe od nowego roku

Od 2009 roku będą obowiązywać wyższe niż dotychczas stawki maksymalnego ubezpieczenia upraw rolnych, do którego mogą być stosowane dopłaty do składek... Gazeta Prawna

Dłużnik zapłaci wyższe odsetki

Nie jest to dobry czas na zmianę wysokości odsetek ustawowych - twierdzą eksperci... Gazeta Prawna

Wydatki na produkty spożywcze będą kosztem

Firmy zaliczą do kosztów podatkowych koszty wytworzenia lub ceny nabycia produktów spożywczych przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego... Gazeta Prawna

Rejestracja wprowadzi chaos w rozliczeniach ulgi meldunkowej

W 2009 roku dzisiejsze zameldowanie zostanie zastąpione zarejestrowaniem... Gazeta Prawna

Starą lodówkę zabierze punkt usługowy

Klient będzie mógł poznać koszt recyklingu pralki czy telewizora. Punkty napraw zostaną zobowiązane do przyjmowania zużytego sprzętu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ważą się losy wykupu mieszkań za grosze

W środę się rozstrzygnie, czy przepisy dotyczące przekształceń mieszkań lokatorskich nie naruszają konstytucji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ułatwienia dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Mali i średni przedsiębiorcy, którzy zaciągną kredyt technologiczny na realizację nowoczesnych projektów, mogą liczyć na jego częściową spłatę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Surowszy punktator dla kierowców

Za rozmowę przez komórkę kierowca dostanie dwa punkty karne, za parkowanie na kopercie – pięć, a za przewożenie dziecka bez fotelika aż sześć... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 grudnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 207/2007

Nie każde wadliwe ustalenie stanu faktycznego przez wydający decyzję organ skutkuje obowiązkiem wznowienia postępowania. O zaistnieniu zawartej w art. 240 § 1 pkt 5 O.p., podstawy można mówić tylko wtedy, gdy łącznie zostaną spełnione cztery następujące przesłanki...

Wyrok WSA - I SA/Gl 45/2008

Przyjmuje się też, że przepisy, na podstawie których nakładane są podatki, powinny być interpretowane ściśle, zgodnie z zasadami wykładni językowej, a stosowanie analogii bądź wykładni rozszerzającej jest niedopuszczalne...

Przegląd prasy

Nie będzie koncesji na handel paliwem lotniczym

Obecnie wymogi koncesyjne sprawiają, że aerokluby mają paliwo tylko dla swoich samolotów... Gazeta Prawna

Zarejestrowane miejsce zamieszkania będzie potrzebne do NIP

Gdy obowiązek rejestracyjny zastąpi meldunek, podatnicy starający się o NIP będą musieli do urzędu skarbowego podawać adres zarejestrowanego miejsca zamieszkania... Gazeta Prawna

Na abolicję zostały niecałe dwa miesiące

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z abolicji podatkowej z tytułu zagranicznych dochodów z lat 2003-2007 mają niecałe dwa miesiące na złożenie wniosku... Gazeta Prawna

Podatek Belki można obniżyć

Sposób rozliczenia jednostek uczestnictwa decyduje o kwocie podatku Belki... Gazeta Prawna

Trybunał przeciw podwójnym procesom

Zakaz ponownego sądzenia za ten sam czyn odnosi się też do wyroku skazującego, który nie mógł być wykonany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Eksmisja za brak członkostwa bezprawna

Spółdzielnia mieszkaniowa nie będzie mogła eksmitować osoby, która utraciła prawo do mieszkania własnościowego, bo została pozbawiona członkostwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po dowód na nowych zasadach

Wymagania przy ubieganiu się o dowód osobisty będą bardziej sprecyzowane... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Służba w Wehrmachcie nie wyklucza polskości

Wyrok potwierdzający obywatelstwo polskie dla Ulricha von Krockow może mieć kapitalne znaczenie dla osób, które utraciły je po II wojnie światowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 grudnia 2008

Informacje NetTAX

Sprzeciw wspólnika wobec podwyższenia kapitału zakładowego

Problematyką zaskarżania uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego przez wspólnika nie zgadzającego się z innymi wspólnikami zajął się Sąd Najwyższy w wyroku sygnowanym (sygn. V CSK 416/08). W omawianym przypadku jeden z czterech wspólników sp. z o.o. sprzeciwiał się uchwałom o podwyższeniu kapitału zakładowego w trybie zmiany umowy spółki oraz zmiany terminu oraz limitu pieniężnego dla podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki...

Podatki 2008/2009

Tabela zmian w PCC (2009)

Zmiany w PCC (2009)

Zmiany, które wchodzą od 1 stycznia do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych miały w założeniu dostosować nasze prawo do europejskiej dyrektywy o podatkach pośrednich od kapitału (taką rolę podatku kapitałowego pełni właśnie w Polsce PCC)...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1231/2007

Zapłata pożytków na rzecz pozostałych współwłaścicieli nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów w prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej. Wprawdzie w katalogu negatywnym zawartym w art. 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawarto wyłączenia tego rodzaju wydatków z kosztów podatkowych, jednakże przy kwalifikacji tych wydatków należy brać pod uwagę związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy jego poniesieniem a osiąganym przychodem...

Wyrok WSA - I SA/Gl 666/2008

Jeżeli pełnomocnik zawiadomił organ pierwszej instancji o zmianie adresu po ekspedycji przesyłki zawierającej decyzję wydaną przez ten organ, lecz przed dotarciem tej przesyłki pod poprzedni adres pełnomocnika, to organ powinien dokonać powtórnego doręczenia tej decyzji na nowy, zmieniony przez pełnomocnika adres...

Przegląd prasy

Towar zakupiony w promocji również podlega reklamacji

Konsument jest bardziej narażony na nieuczciwe praktyki rynkowe przed świętami... Gazeta Prawna

Od stycznia wyższe składki, a niższe podatki

Składka zdrowotna i składki ZUS wyższe o niecałe 5,5 zł, a zaliczki podatkowe mniejsze od kilkunastu do kilkuset złotych - to zmiany czekające samozatrudnionych w rozliczeniu za styczeń 2009 r... Gazeta Prawna

Ulga mieszkaniowa nie zniknie w 2009 roku

Po zastąpieniu obowiązku meldunkowego rejestracją nie zniknie z ustawy o podatku od spadków i darowizn ulga mieszkaniowa... Gazeta Prawna

Internet w pakiecie pozbawia ulgi podatkowej

Podatnik, który ponosi wydatki na internet w miejscu zamieszkania, może skorzystać z ulgi internetowej... Gazeta Prawna

Ważą się losy sądowych praktyk dla aplikantów

Nowi aplikanci rozpoczynający naukę 1 stycznia będą odbywać praktyki w sądach jak obecnie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Transakcja zawarta przez byłego prezesa jest dla innych ważna

Jeśli spółkę z o.o. reprezentował odwołany członek zarządu, który w chwili zawierania umowy był wpisany w KRS do rejestru przedsiębiorców, osoba trzecia nie może skutecznie powoływać się na nieważność tej umowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy jest dalsza rodzina, gmina nie odziedziczy

Jeśli zmarły nie ma najbliższej rodziny, dziedziczyć po nim będą kuzyni, wujowie i ciotki albo dziadkowie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieletnich wychowywać, a nie karać

Na podstawie nowych przepisów odpowiadać będą dzieci od 10 roku życia do pełnoletności, a wszystkie sprawy toczyć się mają według specjalnej nowej procedury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 grudnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 859/2008

Decyzja zabezpieczająca może być wydana po upływie terminu płatności, jeżeli nie zostało wszczęte postępowanie podatkowe, kontrolne...

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA - II FPS 6/2008

Stwierdzenie przez organ podatkowy bezskuteczności egzekucji, o której mowa w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej powinno być dokonane po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego...

Przegląd prasy

Studia zagraniczne nie pozbawią ulgi na dzieci

W rozliczeniu dochodów za 2008 rok rodzice dzieci studiujących za granicą mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej... Gazeta Prawna

Kosmetyki nie będą objęte akcyzą

Kosmetyki zawierające alkohol etylowy nie będą podlegały akcyzie, gdy do ich produkcji zostanie użyty alkohol skażony... Gazeta Prawna

Polskie spółki uzyskają łatwiejszy dostęp do amerykańskiej giełdy

Polskie spółki, zależne od spółek notowanych na amerykańskiej giełdzie, nie będą musiały przygotowywać raportów według amerykańskich standardów rachunkowości... Gazeta Prawna

Miasta nie wezmą kredytów

Nowy wskaźnik zadłużenia w samorządach będzie oparty na danych historycznych... Gazeta Prawna

Sprzedający leki muszą wiedzieć czym handlują

Pracownicy sklepów będą musieli znać zastosowanie sprzedawanych medykamentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Znacznie trudniej będzie się dostać do rad nadzorczych

Ministerstwo Skarbu Państwa stawia wyższe wymagania kandydatom do rad nadzorczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Działkowcy i ich Związek utracili przywileje

Gminy nie będą już dawać za darmo gruntów Polskiemu Związkowi Działkowców, a likwidacja ogrodu odbędzie się bez zgody PZD... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Lekarz odwiedzi pracowników w firmie

Nie będzie obowiązkowych badań pozwalających na wczesne wykrycie raka piersi w ramach badań okresowych pracowników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 grudnia 2008

Informacje NetTAX

Zaległe składki na ubezpieczenia społeczne za lata 1999-2001

Zasady obowiązujące od 1 stycznia 1999 r. w zakresie ubezpieczeń społecznych reguluje ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. nr 11,poz. 74 z późn. zm.). Zgodnie z art. 9 ust. 6 tej ustawy osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Na podstawie zaś art. 6 ust. 1 pkt 5 powołanej ustawy takim innym tytułem rodzącym obowiązek ubezpieczeń jest prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Tytułem do ubezpieczeń nie jest natomiast w takim przypadku umowa o pracę...

Wigilijny opłatek

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym warto zwrócić uwagę na problem rozliczania wydatków na organizację wigilijnego spotkania dla pracowników...

Niższe odsetki za zwłokę

Na mocy nowych regulacji wprowadzanych do Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2009 r. będzie możliwość zapłacenia niższych odsetek za nieterminowe wpłaty. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 1048/2008

Rolnikiem będącym podatnikiem podatku od towarów i usług jest podmiot prowadzący szczególny rodzaj działalności gospodarczej tzn. działalność rolniczą w ramach gospodarstwa rolnego (również gospodarstwa leśnego lub gospodarstwa rybackiego) i w jej zakresie jest producentem (wytwarza produkty rolne celem ich dostawy), jak i usługodawcą (świadczy usługi rolnicze) na rzecz podmiotów trzecich. Ma tym samym zamiar prowadzenia takiej działalności gospodarczej poprzez chęć produkowania, sprzedawania produktów rolnych czy świadczenia usług rolniczych innym podmiotom. A zatem ma zamiar bycia podatnikiem VAT i działania w takim charakterze. Działalność rolnika jest tym samym działalnością odmienną od wskazanej w treści art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalności producenta, handlowca czy usługodawcy, jak też wykorzystywania towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Jej odmienność wynika z charakteru rolniczego dokonywanych przez niego dostaw towarów czy świadczonych usług...

Wyrok WSA - I SA/Wr 933/2008

Aby dokonywać amortyzacji środka trwałego dla celów podatkowych nie wystarcza sama obiektywna klasyfikacja majątku jako środka trwałego lecz konieczne jest jego ujawnienie w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych...

Przegląd prasy

Rzecznik chce nowelizacji ustawy i ograniczenia handlu lokalami

Nieprecyzyjne przepisy pozwalają na handlowanie lokalami w Towarzystwach Budownictwa Społecznego... Gazeta Prawna

Za spóźnienie przewoźnik zapłaci odszkodowanie

PKP musi przygotować się na wypłatę odszkodowań za nawet niezawinione spóźnienia pociągów... Gazeta Prawna

Kłopoty z PIT od zbycia domu z gruntem

Sprzedaż mieszkania po pięciu latach od jego nabycia nie podlega PIT... Gazeta Prawna

Od nowego roku użyczający budynku nie zapłaci podatku

Od 1 stycznia u podatników CIT użyczających nieodpłatnie nieruchomości nie powstanie przychód... Gazeta Prawna

Kowalski pożycza Nowakowi w sieci

Powstają specjalne portale, na których z ofertami pożyczek ogłaszają się zwykli ludzie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie tylko rekiny będą miały wpływ na działanie spółek

Większy wpływ na przebieg zgromadzenia, 5-proc. progi dla tworzenia koalicji, informacje przez Internet - wszystko to ma wzmocnić małych akcjonariuszy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będą nowe przepisy przeciwpożarowe

Nie każdy wieżowiec będzie musiał mieć zbiornik wody, ale tylko mistrzowie kominiarscy będą czyścić w nim kominy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zamknięcie firmy nie ratuje przed zaległościami w ZUS

Prezesi, którzy zbyt późno zdecydowali się na likwidację spółki, odpowiadają za zaległe składki na ubezpieczenia społeczne całym swoim majątkiem, nawet po wykreśleniu jej z rejestru... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 grudnia 2008

Podatki 2008/2009

Nowelizacja Ordynacji podatkowej (2009)

Ustawą z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr. 209 poz. 1318) został wprowadzony szereg nowelizacji do Ordynacji podatkowej. W tym zestawieniu przedstawiamy zarys najważniejszych zmian, które wejdą w życie od początku 2009 r...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 45/2008

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe powstaje wyłącznie i jedynie w następstwie konstytutywnej decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania zgodnie z art. 21 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej. Jest to zobowiązanie odrębne, które posiada odmienną regulację ustawową w stosunku do zobowiązania wymiarowego w podatku od towarów i usług...

Wyrok WSA - I SA/Kr 44/2008

Uwzględnienie wniosku podatnika o umorzenie zaległości podatkowych, co do zasady nie stwarza po stronie organu obowiązku uwzględnienia wniosku. Organ podatkowy powinien jednak przeprowadzić dokładną analizę sytuacji materialnej podatnika poprzez postępowanie dowodowe, zmierzające do ustalenia sytuacji finansowej strony skarżącej, a mianowicie ustalić stan aktywów i pasywów, zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe, a następnie dokonać analizy i ustalenia aktualnej sytuacji finansowej podatnika...

Przegląd prasy

Nie ma czarnej listy firm

Urzędy nie wiedzą, jak wykluczać z przetargów niesolidnych przedsiębiorców... Gazeta Prawna

Zmiana umowy bez poinformowania klienta

Umowa o świadczenie usługi dostępu do internetu firmy Media4 z Wrocławia uprawnia ją do zmiany postanowień umowy bez obowiązku informowania o nich konsumentów... Gazeta Prawna

Łapówki nie mogą być kosztem

Poniesione wydatki wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, nie są zaliczane do kosztów podatkowych... Gazeta Prawna

Bez PIT po spłacie każdego kredytu mieszkaniowego

Od 2009 roku przy sprzedaży nieruchomości będzie można skorzystać z nowej ulgi mieszkaniowej... Gazeta Prawna

Zwolnienia grupowe przy umowach terminowych

Firma, która jednego dnia chce rozwiązać umowy z wieloma zatrudnionymi na czas określony, musi wszcząć procedury związane ze zwolnieniami grupowymi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Żona największym wierzycielem bankruta

Żyrantom i spadkobiercom trudno będzie skorzystać z nowych przepisów o upadłości konsumenckiej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Proste sprawy trafią do sądu internetowego

Sejm uchwalił prawne podstawy do powołania e-sądu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawnicy na diecie

Samorządy adwokatów i radców prawnych coraz chętniej wprowadzają diety dla działaczy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 grudnia 2008

Podatki 2008/2009

Tabela zmian w Ordynacji podatkowej (2009)

Informacje NetTAX

Nowe biuro wymiany informacji o podatku VAT

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. została wyznaczona nowa jednostka mająca pełnić funkcję biura informacji o podatku VAT, o którym mowa w art. 42 ust. 7 ustawy o VAT...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 44/2008

Zgodnie z powszechnie stosowaną na gruncie prawa polskiego zasadą, na podatniku, jako na osobie wywodzącej z określonych faktów skutki prawne spoczywa ciężar ich udowodnienia co przesądza, że warunkiem odliczenia wydatków od przychodu jest udokumentowanie faktu poniesienia wydatku w sposób nie budzący wątpliwości...

Wyrok WSA - III SA/Gl 208/2008

W postępowaniu administracyjnym w sprawach celnych mają odpowiednie zastosowanie przepisy regulujące postępowanie podatkowe, w tym przepisy stanowiące zasady ogólne oraz pozostałe przepisy definiujące poszczególne instytucje tego postępowania. Wskazane w art. 73 ust. 1 Prawa celnego przepisy ustawy Ordynacja podatkowa stosuje się dopiero po wszczęciu postępowania administracyjnego, które następuje na wniosek strony lub też z urzędu...

Przegląd prasy

Można zalegalizować nielegalną budowę

Do legalizacji samowoli budowlanych położonych na obszarach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania nie będzie konieczne przedstawienie ostatecznej przed wszczęciem postępowania decyzji o warunkach zabudowy... Gazeta Prawna

Sądy sprawdzą, jak rodzice zarządzają majątkiem dziecka

Sąd opiekuńczy będzie mógł nakazać rodzicom sporządzenie inwentarza majątku dziecka... Gazeta Prawna

Wydatki na wigilię dla pracowników będą kosztem pracodawcy

Pracodawca, który zorganizuje w firmie wigilię dla swoich pracowników, poniesione na ten cel wydatki może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów... Gazeta Prawna

Na niższe stawki VAT nie możemy liczyć

Pojawiły się pomysły, aby lekarstwem na kryzys finansowy były zmiany w VAT w Unii Europejskiej... Gazeta Prawna

Korporacje przed kolejnym otwarciem

Będzie wiele nowych pozaaplikacyjnych dróg dostępu do zawodu adwokata, radcy prawnego i notariusza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od nowego roku będzie mniej sądów

Najmniejsze sądy są nieekonomiczne i trudno w nich zapewnić sprawne orzekanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bankrut może od razu szukać mieszkania

Osoba, która ogłosi upadłość, dostanie zaliczkę na wynajęcie nowego lokum jeszcze przed sprzedażą starego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Większa konkurencja wśród komorników

W tym roku powstało 147 nowych kancelarii komorniczych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 grudnia 2008

informacja

Deklaracje VAT po nowelizacji

Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług zmianie ulega termin składania deklaracji VAT...

Informacje NetTAX

Składki z zagranicy można odliczać od PIT w Polsce

Polacy, którzy zapłacili za granicą składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne będą mogli je odliczyć od podatku, z którego rozliczają się w Polsce. Umożliwia to znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Jest sposób na zapłatę niższego podatku w tym roku

Jest możliwość zapłaty niższego podatku w tym roku. Trzeba jednak umówić się z pracodawcą, by grudniową pensję wypłacił nam na początku stycznia - uważają eksperci PricewaterhouseCoopers...

Dzięki dwóm stawkom PIT od 2009 r. zapłacimy niższy podatek

Wielkimi krokami zbliża się, jedna z dłużej oczekiwanych przez podatników reform podatkowych. Dzięki zmianie skali podatkowej, od dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2009 r. zapłacimy niższy podatek...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 503/2008

Trudno uznać, że jeżeli podstawa prawna rozstrzygnięcia podatkowego została stronie wyjaśniona tylko w jego uzasadnieniu, to pominięcie niektórych jej elementów (tu przepisów prawa materialnego) w sentencji decyzji, uniemożliwia kontrolę (przez podatnika) wspomnianego rozstrzygnięcia...

Interpretacja organów podatkowych

Czy w sytuacji zaciagnietej u spólki holenderskiej, pozyczki Spólka jest uprawniona do uznania za koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych calosci platnosci zwiazanej z korzystaniem z kapitalu udostepnionego przez pozyczkodawce, w tym równiez dodatkowego elementu kosztowego o równowartosci podatku u zródla, którego ciezar poniesienia spoczywa zgodnie z umowami pozyczek na Spólce?

Poniesienie przez Spółkę wydatku stanowiącego równowartość podatku u źródła jest związane z zaciągniętymi przez Spółkę pożyczkami, a otrzymane pożyczki służą finansowaniu bieżącej działalności gospodarczej – przy tak określonym przeznaczeniu, pożyczki te mają związek z osiąganymi przez nią przychodami. Tym samym wydatek ten stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podobnie jak inne wydatki związane z uzyskaniem pożyczki (kredytu) wykorzystywanej w działalności gospodarczej...

Przegląd prasy

Zaniechane inwestycje będą kosztem uzyskania przychodów

Firmy będą mogły od przyszłego roku zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zaniechane inwestycje... Gazeta Prawna

Meldunek odchodzi do lamusa

Meldunek na pobyt stały zastąpi zgłoszenie podstawowego miejsca zamieszkania... Gazeta Prawna

Firmy chcą konkurencji w usługach komunalnych

Spółki komunalne nie będą musiały rywalizować z prywatnymi firmami o kontrakty na koncesje... Gazeta Prawna

Dodatkowe świadczenia można refakturować

Koszty dodatkowe do sprzedawanej usługi można przenieść na ich odbiorcę... Gazeta Prawna

Dom jednorodzinny stanie bliżej położonej obok nieruchomości

Łatwiej będzie budować na wąskich działkach. Częściej jednak sąsiad będzie stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pomyłka posłów może uniewinnić skazanych

Setki wyroków dotyczących oszustw paliwowych mogą zostać unieważnione... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mimo odrębnych majątków więzi pozostają

Rozdzielność majątkowa małżonków inwestujących na giełdzie nie wyklucza domniemania porozumienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szefowie namawiają ciężarne do zwolnień

W ubiegłym roku wystawiono kobietom w ciąży ponad milion zwolnień lekarskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 grudnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 1152/2007

Sąd kasacyjny nie może domyślać się treści zarzutu, tj. tego w jaki sposób naruszono na gruncie sprawy powołane przez stronę przepisy. Tę kwestię ma wyjaśniać uzasadnienie podstawy kasacyjnej, stanowiące jej integralną część...

Wyrok WSA - I SA/Po 1255/2008

Rozwiązanie spółki cywilnej powoduje, iż traci ona podmiotowość podatkową na płaszczyźnie ustawy o podatku od towarów i usług. W takim przypadku, zgodnie z przepisem art. 108 § 1 Ordynacji podatkowej, o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej (wspólników rozwiązanej spółki) orzeka w drodze decyzji organ podatkowy. Przed wydaniem takiej decyzji należy wszcząć i przeprowadzić postępowanie, w ramach którego ustalone zostanie, czy w konkretnym stanie faktycznym zachodzą przesłanki do orzeczenia o odpowiedzialności "osoby trzeciej" (art. 115 Ordynacji podatkowej)...

Przegląd prasy

Za oszukańcze e-przelewy zapłacą banki i ich klienci

Dziś całe ryzyko za nieautoryzowane przelewy spada na posiadacza internetowego rachunku bankowego... Gazeta Prawna

Są już druki zeznań za 2008 rok

Znane są już wzory formularzy, na których rozliczymy się z podatku dochodowego za 2008 rok... Gazeta Prawna

Niepotrzebne paragony papierowe

Od 1 grudnia podatnicy mogą już stosować kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii... Gazeta Prawna

Sprzedając dom, możemy przekazać 1 proc. podatku

Od 2009 roku sprzedaż nieruchomości trzeba będzie wykazywać w specjalnym PIT-39... Gazeta Prawna

Łatwiej o odszkodowanie za spóźnienie pociągu

Kolej zapłaci za szkody wyrządzone niepunktualnością pociągów, jeśli nie dowiedzie, że to nie jej wina... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mniej kłopotów ze zmianą sprzedawcy prądu

Indywidualni odbiorcy będą mogli w prostszy sposób wybrać nowego, tańszego sprzedawcę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sieć fotoradarów ruszy dopiero za rok

Automatyczny nadzór nad ruchem drogowym będzie gotowy w 2010 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pracownik nie pozna motywów zwolnienia

Brak uzasadnień wypowiedzenia umowy na czas określony nie narusza konstytucji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 grudnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 320/2008

W zakresie podatków i opłat lokalnych organy podatkowe opierają się na ewidencji gruntów...

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA - I OPS 6/2008

Przepis art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ma zastosowanie także w przypadku, gdy po wniesieniu skargi na bezczynność organu – w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a tej ustawy – organ wyda akt lub dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, co do których pozostawał w bezczynności...

Przegląd prasy

Zabużanie mogą złożyć wnioski tylko do końca roku

Wnioski o rekompensatę za nieruchomości pozostawione poza granicami składa się do wojewody... Gazeta Prawna

Wyższa stawka nie zwiększy wpływów z podatku

Podwyżka akcyzy od aut z silnikami ponad 2-litrowymi z 13,6 do 18,6 proc. to zły pomysł... Gazeta Prawna

Zmiany w rachunkowości nie powstrzymają kryzysu

Przy poszukiwaniu sposobu wyjścia z kryzysu finansowego często postulowane są zmiany w systemie rachunkowości... Gazeta Prawna

Nie będzie rewolucji w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę

Zamiana pozwolenia na budowę na procedurę rejestracji inwestycji nie przyspieszy budowy... Gazeta Prawna

Wędkarze będą musieli spisywać złowione ryby

Milion wędkujących będzie musiało spisywać, jaką rybę i kiedy złowili... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

System pozwoli znaleźć zagraniczną willę gangstera

Nie pomoże zakładanie kont i kupno apartamentu poza krajem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe mandaty dla kierowców zawodowych

Za brak tachografu w aucie szofer zapłaci 500 zł mandatu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Biegłych czeka reforma

Internetowa lista ekspertów, lepsze wynagrodzenia, a także surowsza weryfikacja pracy - takie zmiany czekają niedługo środowisko biegłych sądowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 grudnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 344/2008

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, aby dana czynność mogła być uznana za usługę, musi być skierowana na zewnątrz i nie może służyć samemu podatnikowi. Usługą nie będzie więc udostępnienie składników majątkowych przez podatnika innemu podmiotowi, ani też przekazanie mu innych świadczeń, jeżeli mają one być wykorzystywane tylko na potrzeby działalności samego podatnika, a nie do celów osobistych podmiotu, któremu zostały przekazane...

Wyrok NSA - II FSK 1067/2007

W latach 2004-2006 do spadkobiercy miał zastosowanie art. 5a pkt 12 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a uzyskany przez niego przychód z dyskonta obligacji skarbowych oznaczał różnicę między kwotą uzyskana przez niego z wykupu tych obligacji przez emitenta a ceną zakupu obligacji zapłaconą przez jego poprzednika prawnego...

Przegląd prasy

Od dziś firmy korzystają z uproszczeń w rozliczeniu VAT

Uproszczenia w rozliczeniach VAT ułatwią podatnikom prowadzenie biznesu... Gazeta Prawna

Niska cena nie zawsze dyskwalifikuje oferty

Prawo bezwzględnie nakazuje odrzucać w przetargach oferty zawierające rażąco niską cenę... Gazeta Prawna

Jest już formularz SD-Z2

Ministerstwo Finansów opublikowało wzór zgłoszenia SD-Z2, które trzeba składać m.in. przy nabyciu spadku w ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego... Gazeta Prawna

Z odliczeniem składek będzie kłopot

Od 2009 roku podatnicy przy sprzedaży domów skorzystają z nowej ulgi mieszkaniowej... Gazeta Prawna

Kablówki nie muszą płacić aktorom za reemisję filmu

Powtórka utworu w sieci kablowej nie jest jego nadawaniem, za które współtwórcom utworu i wykonawcom należałoby się wynagrodzenie niezależne od honorarium autorskiego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prokuratorzy zamrażają majątki przestępców

W pierwszej połowie tego roku zabezpieczono majątki warte ponad 280 mln zł. Sądy jednak unikają orzeczeń o przepadku mienia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Obietnice dialogu i odznaczenia dla adwokatów

Obrona praw jednostki wobec nadużyć władzy to esencja zawodu adwokata - to motto obchodów rocznicy adwokatury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy nie radzą sobie z wpłacaniem zaliczek

Przedsiębiorcy mają duże problemy z odprowadzaniem zaliczek na podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

MDDP      DATEV.pl Sp. z o.o.      Biura-Rachunkowe.waw.pl      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama