Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie pracowników
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - wrzesień 2008

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

30 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 528/2008

Twierdzenie, że jeśli zobowiązanie wygasło przez zapłatę, to nie może wygasnąć przez przedawnienie, oznacza tyle, że z upływem terminu przedawnienia nie powtórzy się skutek w postaci wygaśnięcia zobowiązania. Jednakże w przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego termin przedawnienia biegnie nadal, a jego upływ stanowi procesową przeszkodę do weryfikacji zobowiązania podatkowego. Organ nie może już wszcząć postępowania podatkowego, natomiast zgodnie z art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej musi wydać decyzję o jego umorzeniu...

Wyrok WSA - I SA/Bk 162/2008

Biorąc pod uwagę regulacje zawarte w art. 15(2) Szóstej Dyrektywy, ich interpretację dokonaną przez ETS w orzeczeniu z 21.02.2008 r. w sprawie C-271/06 i zasady prawa wspólnotowego, bez wykazania, iż podatnik wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności – wszelkiej staranności sumiennego kupca – mógł i powinien zdawać sobie sprawę, że na wystawionym przez niego dokumencie TAX FREE nie znajduje się odcisk stempla urzędu celnego lub też wymieniony w tym dokumencie towar nie został faktycznie wywieziony za granicę, nie można go pozbawiać prawa do zastosowania 0% stawki podatku...

Przegląd prasy

Kary za brak autoryzacji wywiadu zgodne z konstytucją

Przepisy prawa prasowego, przewidujące karę grzywny lub ograniczenia wolności za publikację wypowiedzi bez autoryzacji, są zgodne z konstytucją - orzekł w poniedziałek Trybunał Konstytucyjny... Gazeta Prawna

ZUS będzie kosztować ponad 0,5 mld zł więcej

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej, z którego wynika, że w tym roku ZUS przeznaczy na realizację swoich zadań 3,35 mld zł... Gazeta Prawna

Pierwszy budżet zadaniowy w 2013 roku

Wprowadzanie budżetu zadaniowego to proces wieloletni. Pierwszy budżet zadaniowy, który będzie przyjęty w formie powiązanej z budżetem tradycyjnym, będzie budżetem na rok 2013... Gazeta Prawna

Sądy każą zwracać akcyzę producentom energii

Już trzy wojewódzkie sądy administracyjne - we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 1830/07), Lublinie (sygn. akt I SA/Lu 23/08) i Gliwicach (sygn. akt I SA/Gl 105/08) - orzekły, że producentom energii elektrycznej przysługuje od 1 stycznia 2006 r. zwrot akcyzy za energię elektryczną dostarczoną do dystrybutorów lub redystrybutorów... Gazeta Prawna

Odpowiedzialność karna czy karna skarbowa?

Jeden czyn może być przedmiotem zainteresowania różnych ustaw - dowodzi Anna Kolasa, aplikantka adwokacka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Biegły odpowiada za fałszywą opinię

Ekspert, który dla sądu sporządził nieprawdziwą opinię geodezyjną, podlega odpowiedzialności karnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Notariusz jeszcze nie poświadczy dziedziczenia

Nowe przepisy przewidujące, że dziedziczenie może poświadczyć także notariusz, formalnie miały wejść w życie 2 października 2008 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jutro wraca Fundusz Alimentacyjny

Dzieci, które nie otrzymują zasądzonych alimentów, dostaną do 500 zł. Wbrew oczekiwaniom do gmin nie napłynęło więcej wniosków o świadczenia niż ostatnio o zaliczki alimentacyjne... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

29 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 1308/2008

W świetle przepisów art. 51 § 1 i art. 52 § 1 Ordynacji podatkowej nie jest zaległością podatkową, ani nie może być traktowana na równi z zaległością podatkową, nienależnie zwrócona podatnikowi nadpłata w podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie była ona wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej w zeznaniu rocznym w podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz była stwierdzona decyzją organu podatkowego. W związku z powyższym w takim przypadku nieuprawnione jest także naliczanie odsetek za zwłokę...

Wyrok WSA - I SA/Ol 222/2008

Zgodnie treścią art. 19 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego uzależnione jest od rzeczywistego nabycia usług. Dodatkowe potwierdzenie, że uprawnienie powyższe wiąże się wyłącznie z realnym obrotem gospodarczym można wywieść także z treści art. 19 ust. 3a (obniżenie kwoty podatku należnego nie może nastąpić wcześniej niż w miesiącu wykonania usługi)...

Przegląd prasy

Na wymianę sieci energetycznych potrzeba 55 mld zł

Ponad 30 proc. linii energetycznych ma już więcej niż 30 lat. Na modernizację starych sieci i urządzeń energetycznych trzeba wydać ponad 55 mld zł... Gazeta Prawna

Loty do Anglii zdrożeją o 30 proc.

Tylko dziewięć nowych połączeń w jesiennym rozkładzie zapowiadają tani przewoźnicy lotniczy... Gazeta Prawna

Podatnik ma 30 dni na wznowienie firmy

Zanim nastąpi wykreślenie z rejestru przedsiębiorców podmiotu, który zawiesił firmę, organ ewidencyjny lub sąd rejestrowy wezwie do złożenia wniosku o wznowienie działalności... Gazeta Prawna

Niemożliwe oszustwo na kasie

Nowojorscy restauratorzy oszukali fiskusa na 20 mln dol. dzięki programowi ZAPPER... Gazeta Prawna

Nowe zasady aplikacji notarialnej

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji aplikacji notarialnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Restauratorom przestanie grozić utrata koncesji

Przedsiębiorcy nie stracą zezwolenia na sprzedaż alkoholu, gdy nie wniosą w terminie opłat do gminy. Resort gospodarki chce złagodzić przepisy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nikt nie krzyczał: zdałem!

Czego nauczyły nas ostanie testy na aplikacje? Chyba tego, że zawód prawnika bywa walką - tak więc sobotnia zaprawa to doświadczenie, które może się kiedyś przydać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kiedy można rozłożyć zasądzoną kwotę na raty

O tym, czy sąd ułatwia spłacenie świadczenia, rozkładając je na raty, decyduje sytuacja majątkowa pozwanego w chwili wydania wyroku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 157/2008

Obrót towarem udokumentowany fakturą jest zdarzeniem gospodarczym o skutkach podatkowych. Nie jest nim dostarczanie samych dokumentów. Sankcjonowanie sytuacji, w której kto inny dostarcza towar, a kto inny wystawia faktury sprzedaży, prowadziłoby w konsekwencji do niedopuszczalnej akceptacji rozliczenia podatkowego opartego nie na rzeczywistym przebiegu działalności gospodarczej, lecz wyłącznie na treści przedstawionych przez podatnika prywatnych dokumentów...

Wyrok WSA - I SA/Wr 30/2008

Artykuł 54 Ordynacji podatkowej określa wyjątki od zasady, że za cały czas istnienia zaległości podatkowych naliczane są odsetki i jego wykładnia rozszerzająca nie jest możliwa. Natomiast obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę powstaje z mocy prawa i wynika z samego faktu wystąpienia zaległości podatkowej...

Przegląd prasy

Samorządy chcą na kolejowe inwestycje 7,5 mld zł

Marszałkowie stawiają ostre warunki w sprawie przejęcia udziałów w spółce PKP Przewozy Regionalne... Gazeta Prawna

Firmy wydadzą nawet 2 mld zł na wynajem aut

Na koniec roku firmy zajmujące się leasingiem operacyjnym mogą zarządzać 125 tys. aut firmowych... Gazeta Prawna

Kierownik łatwiej zwolni audytora

Kierownicy jednostek nie będą musieli pytać o zgodę na zwolnienie audytora wewnętrznego lub zmiany jego warunków pracy wynika z projektu ustawy o finansach publicznych... Gazeta Prawna

Celnikowi zwrócą za delegację tylko wtedy, gdy wykryje uchybienia

Celnik otrzyma zwrot kosztów delegacji, gdy kontrola u podatnika wykaże nieprawidłowości... Gazeta Prawna

Inżynier sam zdecyduje, czy zapisać się do izby

Członkostwo w korporacji architektów i inżynierów budownictwa może stracić charakter przymusowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przełom w polityce stosowania aresztów

Spada liczba tymczasowych aresztowań. Wygląda na to, że w tym roku może być mniejsza nawet o jedną trzecią niż w poprzednim... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kto odpowiada za trudny test na aplikacje

Naczelna Rada Adwokacka chce iść do premiera ze skargą na urzędników, którzy ustawili zbyt wysoką poprzeczkę na egzaminach na aplikację... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szansa na powrót do samochodu z kratką

Przedsiębiorcy mają nadzieję na zwrot VAT od samochodów oraz paliwa do nich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 155/2008

Wydane akcje własne stanowią zapłatę za otrzymany wkład niepieniężny, a ich wartość – stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – powinna stanowić koszt uzyskania przychodu z tytułu późniejszego zbycia przedmiotu tego wkładu w formie aportu. Kosztem powinna być wartość nominalna wydanych akcji...

Wyrok WSA - I SA/Bk 105/2008

W świetle postanowień art. 149 o.p. nie ma żadnego znaczenia dla skuteczności doręczenia pisma fakt zakazania przez adresata dorosłym domownikom odbioru korespondencji. Jeżeli nawet działając wbrew takiemu zakazowi dorosły domownik dokona odbioru pisma i podejmie się do oddania pisma adresatowi, pismo należy uznać za doręczone zgodnie z art. 149 o.p...

Przegląd prasy

17 mld zł odszkodowań od sieci energetycznych za słupy na polach

1,5 mln właścicieli gruntów, przez które biegną linie przesyłu prądu, żąda od operatora wykupu gruntów. Spełnienie ich roszczeń drastycznie podniosłoby ceny prądu... Gazeta Prawna

W przyszłym roku państwo pożyczy o 2 mld zł mniej

W związku z małą dziurą budżetową i niską emisją nowych papierów skarbowych, możliwy jest wzrost cen obligacji... Gazeta Prawna

Nowe rozporządzenie określi zwolnienie dla podatnika od 2009 r.

Resort finansów nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przedłużenia zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących w usługach przewozu miejskiego... Gazeta Prawna

Pełnomocnik złoży donos na podatnika za jego zgodą

Przyznanie się do przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, tzw. czynny żal, nie jest karane... Gazeta Prawna

Jak dbać o środowisko i jednocześnie budować drogi

Wyroki sądów zatrzymujące budowę obwodnicy Augustowa i zakopianki z Poronina do Zakopanego z powodu nieprzestrzegania procedur środowiskowych są sygnałem alarmowym dla programu budowy dróg... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie założyć spółdzielnię

Wystarczy już pięć osób fizycznych, a nie - jak to było dotychczas - minimum dziesięć, aby utworzyć spółdzielnię produkcji rolnej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dostał się tylko co siódmy, winnych nie ma

Średnio co siódmy zdający sobotni egzamin na jedną z czterech aplikacji prawniczych dostał się... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie jak zapowiedzieli, tak protestowali

Tylko w nielicznych sądach w kraju odbyły się dzisiaj rozprawy. Orzekali jedynie ci co musieli, czyli 30 procent sędziów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

24 września 2008

Informacje NetTAX

Rząd chce zachęcić do oszczędzania na IKE

Dwukrotne zwiększenie dotychczasowego limitu wpłat na indywidualne konta emerytalne - przewiduje przyjęta we wtorek przez rząd nowelizacja ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych. Według propozycji rządu roczny limit wpłat na IKE ma wynosić trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok...

Długo oczekiwane przez podatników zmiany w ustawie o PIT przyjęte przez rząd

Możliwość preferencyjnego rozliczania dochodów przez osoby samotnie wychowujące pełnoletnie dzieci niepełnosprawne w razie otrzymywania przez nie renty socjalnej, dodatku pielęgnacyjnego lub gdy dzieci studiują za granicą, umożliwienie odliczania od dochodu lub podatku składek zapłaconych za granicą na obowiązkowe ubezpieczenia: społeczne i zdrowotne, rozszerzenie prawa do korzystania z ulgi rodzinnej także na rodziny zastępcze i opiekunów prawnych oraz rozszerzenie zakresu ulgi odsetkowej na odsetki od kredytu (pożyczki) przeznaczonej na spłatę kredytu refinansowego oraz na odsetki od kredytu konsolidacyjnego - to najważniejsze zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęte na wtorkowym posiedzeniu przez rząd. Zmiany mają też dotknąć ulgę meldunkową...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 634/2008

Wszczęcie postępowania sądowoadministracyjnego ze skargi na decyzję kasacyjną organu podatkowego, obliguje ten organ do zawieszenia, na podstawie art. 201 § 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej, postępowania podatkowego prowadzonego po wydaniu decyzji kasacyjnej...

Wyrok NSA - II FSK 744/2007

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem inwestycji w rozumieniu art. 4a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jeżeli inwestycja, o której w przepisie tym mowa, nie rozpocznie się – nie mogą stanowić kosztów zaniechanej inwestycji unormowanych w art. 16 ust. 1 pkt 41 wymienionej ustawy podatkowej. ..

Przegląd prasy

Markety otworzą nowe stacje paliw

Stacje paliw przy centrach handlowych sprzedają paliwo nawet o 12 proc. taniej od konkurencji... Gazeta Prawna

Za niespłacany kredyt bank wejdzie na pensję

Za długi hipoteczne odpowiada się całym majątkiem, a nie tylko kredytowanym mieszkaniem. Ceny transakcyjne na rynku nieruchomości spadły w ostatnim roku średnio o ponad 10 proc... Gazeta Prawna

Rząd przyjął nowelizację ustawy o PIT - od 2009 r. znika ulga meldunkowa

Rząd przyjął wczoraj nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Gazeta Prawna

Od odzyskanych nieruchomości nie ma podatku

Sprzedaż nieruchomości odzyskanych przez właścicieli jest zwolniona z opodatkowania PIT... Gazeta Prawna

Trudno zwalczać nielegalny handel uliczny

Strażnicy miejscy nie mogą nielegalnie handlującym zatrzymywać towarów na poczet grożących im grzywien... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zebranie przedstawicieli spółdzielni jest bezprawne

Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie miała prawa przerwać zebrania przedstawicieli na czas nieokreślony. Ta praktyka jest jednak powszechniejsza... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wkrótce nowa ustawa dla gmin i biznesu

Jeszcze w tym roku Sejm ma uchwalić nową ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym. Właśnie zakończono prace nad jej projektem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Temida przerywa pracę

Sędziowie domagają się reformy systemu wynagrodzeń oraz podwyżek. Aby osiągnąć cel, nie wyznaczyli rozpraw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

23 września 2008

Informacje NetTAX

Jakie będą skutki niekorzystnego dla Polski wyroku ETS w sprawie odliczenia VAT od samochodów i paliwa?

Ewentualna przegrana Polski w sporze przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu dotyczącym odliczenia VAT od samochodów i paliwa będzie miała negatywne, liczone w miliardach złotych skutki dla budżetu...

W Sejmie trwają prace nad zmianami w przepisach podatkowych

Sejm pracuje nad zmianami w ustawach: o kontroli skarbowej, Ordynacji podatkowej oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych, przygotowanych przez sejmową Komisję "Przyjazne Państwo". Jedna z ważniejszych propozycji zmian w przepisach przewiduje, że podatnicy nie będą musieli płacić odsetek za zwłokę, jeżeli prowadzona u nich kontrola skarbowa będzie się przedłużała. Jakich innych zmian w przepisach podatkowych mogą spodziewać się podatnicy?...

W resorcie finansów trwają przymiarki do wprowadzenia podatku liniowego

Pod koniec roku Ministerstwo Finansów przystąpi do analiz związanych z możliwością wprowadzenia podatku liniowego oraz likwidacją podatku Belki - zapowiedział wiceminister finansów Ludwik Kotecki...

MF: Podatnicy nie stracą na likwidacji obowiązku meldunkowego

Planowana likwidacja obowiązku meldunkowego nie spowoduje zniesienia ulgi w podatku od spadków i darowizn - zapewnił wiceminister finansów Ludwik Kotecki...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 35/2008

Udzielenie przez zależną spółkę poręczenia bez wynagrodzenia, dla zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego, nie jest nieodpłatnym świadczeniem po stronie kredytobiorcy – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Organ podatkowy, uznając określone świadczenie za świadczenie nieodpłatne w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, winien był jednocześnie precyzyjne wskazać na sposób obliczenia wartości tego świadczenia. Szczegółowe rozważania w tym przedmiocie mogą bowiem zaprzeczyć wcześniej postawionej tezie...

Wyrok WSA - III SA/Gl 36/2008

Jeśli organy celne ustaliły inną, niż zadeklarowana przez podatnika wartość długu celnego, który z kolei podwyższa podstawę opodatkowania, to zostały spełnione przesłanki do określenia kwoty podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług z tytułu importu towaru...

Przegląd prasy

Z powodu planów wprowadzenia euro obniżki stóp mogą się opóźnić

Szybki marsz w kierunku euro może oznaczać dłuższe utrzymanie wyższych stóp procentowych - wskazują ekonomiści. Obniżek może nie być przez prawie rok... Gazeta Prawna

Koniec banków inwestycyjnych na Wall Street

Goldman Sachs i Morgan Stanley przekształcają się w holdingi bankowe i będą podlegać nadzorowi Rezerwy Federalnej... Gazeta Prawna

Dotacje na założenie firmy bez podatku

Ministerstwo Finansów pracuje nad zwolnieniem z podatku dochodowego unijnych dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej w programie Kapitał Ludzki... Gazeta Prawna

Rząd chce ograniczyć odliczanie VAT

Rząd: podatnik korygujący fakturę musi mieć potwierdzenie jej odbioru przez kontrahenta. Wymóg taki jest niezgodny z prawem wspólnotowym, co potwierdziły sądy... Gazeta Prawna

Kary cielesne zakazane

Sąd będzie mógł zawiesić prawa rodzicielskie osobom stosującym przemoc fizyczną lub psychiczną wobec swoich dzieci i skierować sprawców na przymusową terapię... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Deweloper skarży do Trybunału Konstytucyjnego procedurę regulacyjną

Lubelski przedsiębiorca domaga się stwierdzenia niezgodności z konstytucją przepisów normujących procedurę zwrotu nieruchomości żydowskim gminom wyznaniowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nasi prokuratorzy pierwsi do ścigania

Polska wystawia najwięcej europejskich nakazów aresztowania - wynika ze statystyk opracowanych przez Radę Unii Europejskiej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Tegoroczne aplikacje tylko dla nielicznych

Zaledwie 413 osób, tj. niewiele ponad 11 proc. kandydatów, dostało się na aplikację adwokacką. To był najtrudniejszy egzamin od ośmiu lat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 183/2008

Rozszerzenie katalogu zwolnień w podatku VAT przepisem § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług było niedopuszczalne, ponieważ przepis rozporządzenia nie może modyfikować przepisu ustawy (w tym wypadku art. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)...

Wyrok NSA - I FSK 51/2008

Sąd pierwszej instancji nie mógł dopuścić się naruszenia przepisów postępowania, ani prawa materialnego określonych w skardze kasacyjnej, skoro kwestionowana zmiana rozliczenia podatnika przez organy nastąpiła jedynie w następstwie ujęcia w nim niższej, w porównaniu do tej, którą ujął podatnik, kwoty podatku naliczonego do przeniesienia z okresu poprzedniego...

Przegląd prasy

Zagraniczne inwestycje przyhamują, bo trudniej będzie je finansować

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne ostro wyhamują w przyszłym roku. Taki będzie efekt zapaści rynku finansowego za oceanem - oceniają eksperci... Gazeta Prawna

Budowa domu: spadły ceny robocizny

W ciągu wakacji koszty budowy 150-metrowego domu minimalnie spadły - o 2 proc... Gazeta Prawna

Wzrośnie limit dla małych podatników

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych przyjęła sprawozdanie i tym samym zakończyła prace nad obszerną nowelizacją ustawy o VAT... Gazeta Prawna

Kupując dom w 2008 roku nie skorzystamy z żadnych ulg w PIT

Od 2009 roku w związku z likwidacją meldunku zniknie ulga meldunkowa. Ze zwolnienia skorzystają podatnicy, którzy do końca 2008 roku nabędą prawo do tej ulgi... Gazeta Prawna

iPhone'a trudno zwrócić do sklepu

Kiedy kupujemy coś przez Internet lub telefon, mamy dziesięć dni na rezygnację. Od tej zasady są wyjątki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

E-faktura pozwala odliczyć ulgę na Internet

Ministerstwo Finansów potwierdza, że faktura elektroniczna, której autentyczność poświadcza bezpieczny podpis, jest podstawą do odliczenia wydatków na Internet... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niewypłacalnemu piratowi zabiorą auto

Nadmierna prędkość to główny powód tragicznych wypadków drogowych - uznali posłowie i chcą walczyć z drogowymi piratami... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Testy na aplikacje były trudniejsze niż rok temu

13 tysięcy absolwentów prawa zdawało w sobotę egzaminy na aplikacje korporacyjne: adwokacką, radcowską, notarialną i, po raz pierwszy, komorniczą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I Sa/Ke 157/2008

Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach następuje na podstawie tzw. znamion zewnętrznych, (tj. wydatków). Organ podatkowy uprawniony jest zatem do porównania wysokości wydatków, jakie podatnik poniósł w ciągu roku podatkowego, do wysokości opodatkowanych lub zwolnionych z opodatkowania zasobów finansowych, jakie zgromadził wcześniej tj. przed rozpoczęciem danego roku podatkowego. Konsekwencją takiego uregulowania jest to, że na podatniku ciąży obowiązek wykazania źródeł przychodów albowiem najczęściej tylko on dysponuje realną wiedzą w tym zakresie...

Wyrok WSA - I SA/Gd 35/2008

Skoro ustawodawca w art. 13 ust. 1 ustawy z 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw stwierdził, że prawo do kontynuacji ulgi uczniowskiej odbywać się ma na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., to podatnik może dokonać stosownego odliczenia właśnie na takich zasadach, bez względu na aktualnie obwiązujące unormowanie w tej materii...

Przegląd prasy

W grudniu benzyna tańsza o 5 proc.

Przed świętami Bożego Narodzenia za litr benzyny czy oleju napędowego kierowcy zapłacą około 4,20 zł... Gazeta Prawna

Fundusze akcji straciły 6,5 proc.

Od początku września fundusze akcji polskich i zagranicznych straciły od 5 do 8 proc... Gazeta Prawna

Od jutra będziemy mniej płacić za interpretacje

Już od 20 września opłata za wydanie interpretacji podatkowej będzie wynosić 40 zł zamiast obecnych 75 zł... Gazeta Prawna

W 2009 roku rząd może pozbawić pracy 90 tys. osób

Ministerstwo Finansów chce zlikwidować zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze. Zadania tych jednostek będą realizowały nowe spółki, jednostki lub agencje... Gazeta Prawna

E-apteki znalazły sposób na rygorystyczne prawo

Klientom aptek internetowych trudno zwracać leki, choć mają takie uprawnienie. Bez kłopotów wykupią natomiast specyfiki wydawane na receptę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Egzamin notarialny może się w tym roku nie odbyć

Aplikanci notarialni kończący 30 września kształcenie nie będą mogli przystąpić do egzaminu zawodowego, jeżeli Sejm nie uchwali przepisów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zarząd spółki musi zwołać walne na wniosek akcjonariusza

Zarząd spółki nie może oceniać zasadności wniosku akcjonariusza o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Od jutra firma może zawiesić działalność

Przedsiębiorcy będą mogli przerwać prowadzenie firmy nawet na dwa lata i w tym czasie nie płacić składek ubezpieczeniowych ani podatków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Lu 208/2008

Grunt będący we współużytkowaniu wieczystym jest odrębnym przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Solidarna odpowiedzialność podatkowa współużytkowników wieczystych jest wyłączona na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Kiedy skarżący podatnik w skorygowanej deklaracji wykazał podstawę opodatkowania bez uwzględnienia art. 3 ust. 5 ww. ustawy, co spowodowało wykazanie w deklaracji innej wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości od gruntu na 2006 r., to organ podatkowy był zobowiązany do wszczęcia postępowania podatkowego i wydania decyzji o określeniu prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego skarżącego podatnika, przy przyjęciu prawidłowej podstawy opodatkowania...

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 34/2008

Organ podatkowy jest związany wydaną decyzją, która była dla strony niekorzystna, także wtedy, gdy strona składająca wniosek o zawieszenie postępowania powoływała się na nowe przesłanki, pozwalające w jej ocenie na ewentualne uwzględnienie wniosku. Również i w takim przypadku zmiana decyzji może nastąpić wyłącznie w trybie określonym w ustawie Ordynacja Podatkowa...

Przegląd prasy

Zmiana konstytucji może pokrzyżować plany przyjęcia euro

Zmiana konstytucji jest obecnie główną przeszkodą na drodze do przyjęcia wspólnej waluty... Gazeta Prawna

Marki handlowe z PRL są warte nawet 5 mld zł

Wedel, Hortex czy Ludwik to wciąż liderzy w swoich kategoriach. Pewex czy Pani Walewska wychodzą za granicę, pierwsza do Włoch, druga na Wschód... Gazeta Prawna

Nadpłata powstanie z chwilą nadpłacenia

Nadpłata VAT powstanie z dniem dokonania zapłaty podatku nienależnego lub w wysokości wyższej od należnej... Gazeta Prawna

Fiskus od premii pobiera VAT

Premie pieniężne przyznawane przy pewnym progu obrotów to powszechna praktyka... Gazeta Prawna

Rząd wypowiada wojnę chuliganom

Kibice stracą anonimowość. Zanim kupią bilet, sprawdzi ich elektroniczny system identyfikacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie skonfiskować majątek gangstera

Polskie sądy, tak jak i wszystkie unijne, będą się ze sobą kontaktować w sprawach orzeczonych konfiskat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Profesor odmawia współpracy z sądem

Formalistyczne traktowanie świadków, pokrzywdzonych prowadzi do niepotrzebnych zadrażnień na rozprawach, rodzi uprzedzenia do sądów, w końcu zwiększa ich niewydolność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Powstaną ośrodki kastracji pedofilów

Wyższe kary za gwałt na małoletnim i osobie bliskiej oraz kastrację farmakologiczną dla sprawców tych przestępstw zakłada projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

17 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-288/2007

Artykuł 4 ust. 5 akapit drugi szóstej dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku powinien być interpretowany w ten sposób, że znaczące zakłócenia konkurencji, do których prowadziłoby nieopodatkowanie podmiotów prawa publicznego działających w charakterze organów prawa publicznego powinny być oceniane w odniesieniu do danej działalności jako takiej, przy czym ocena ta nie musi dotyczyć w szczególności danego rynku lokalnego...

Interpretacja organów podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Niedokonanie przez Podatnika odpisu na fundusz ogólnego ryzyka (z powodu niewypracowania zysku za poprzedni rok) nie wpływa na możliwość określenia wysokości rezerwy na ryzyko ogólne (RRO) i tym samym określenia wysokości rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe (IBNR), która może być, zgodnie z art. 38c ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zaliczona do kosztów uzyskania przychodów Banku. Tym samym Podatnik ma prawo w takiej sytuacji zaliczyć odpis na IBNR do kosztów podatkowych...

Przegląd prasy

Będzie ulga za dobrowolną spłatę zaległości

Podatnik, który złoży prawnie skuteczną korektę deklaracji i uiści zaległość podatkową, zapłaci niższe odsetki za zwłokę... Gazeta Prawna

Za dwa lata składane ma być tylko jedno zgłoszenie

Podatnik nie będzie musiał składać dodatkowego zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych... Gazeta Prawna

Zostaną wprowadzone ułatwienia celne

Firmy posiadające oddziały w kilku państwach członkowskich będą mogły uzyskiwać pojedyncze pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej... Gazeta Prawna

Urzędy skarbowe liczą terminy na swoją korzyść

Dniem złożenia zeznania rocznego przez pocztę jest data stempla. Ta zasada nie jest stosowana do wniosków o interpretację czy udzielenie ulg... Gazeta Prawna

Matka już nie zawsze będzie pewna

Możliwe będzie dochodzenie i kwestionowanie nie tylko ojcostwa, ale także macierzyństwa. Dzieci będą mogły nosić podwójne nazwisko... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyrok zatrzymał trasę przez Rozpudę

Postępowanie w sprawie budowy obwodnicy Augustowa musi się rozpocząć od nowa - orzekł wczoraj Naczelny Sąd Administracyjny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Posłowie ruszają z elektronicznym sądem

Powstanie e-sąd, który zajmie się rozstrzyganiem najdrobniejszych spraw. Dziś projekt ustawy rozpatrzy Sejm... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie rewolucja w aplikacjach

Wspólny państwowy egzamin otworzy drogę absolwentom prawa do wszystkich aplikacji bądź do zawodu doradcy prawnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

16 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bd 52/2008

Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach następuje na podstawie tzw. znamion zewnętrznych, (tj. wydatków) świadczących o położeniu ekonomicznym podatnika. Oznacza to, iż organ podatkowy uprawniony jest do porównania wysokości wydatków, jakie podatnik poniósł w ciągu roku podatkowego, do wartości opodatkowanych bądź zwolnionych z podatków zasobów finansowych, jakie zgromadził w tym roku, oraz zasobów, które zgromadził wcześniej, tj. przed rozpoczęciem danego roku podatkowego. W przypadku ustalenia, że poniesione wydatki przekraczają źródła przychodów oraz zgromadzone wcześniej zasoby finansowe zasadne jest przyjęcie, że powstała różnica stanowi przychód podatnika nieznajdujący pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzący ze źródeł nieujawnionych...

Wyrok WSA - I Sa/Rz 157/2008

Jeżeli Sąd wyeliminował z obrotu prawnego decyzje organów celnych, na których oparto w zaskarżonych decyzjach wymiar podatku akcyzowego w związku z importem towaru, to tym samym odpadła podstawa obliczenia podatku, która nie może opierać się na nieistniejącej decyzji. Nie mogą zaskarżone decyzje podatkowe pozostać w obrocie prawnym, gdyż opierają się ustaleniach poczynionych z naruszeniem przepisów postępowania w rozumieniu art. 145 §1 pkt.1 lit.c ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych...

Przegląd prasy

Reklama w internecie: Polacy rzucają rękawicę Google

Trzech Polaków tworzy projekt, który ma szansę zdobyć tytuł najciekawszego start-up'u w Europie... Gazeta Prawna

8 proc. z rocznej lokaty i więcej już nie będzie

Oprocentowanie lokat może wzrosnąć tylko nieznacznie, np. dzięki promocjom w nowych bankach... Gazeta Prawna

Interpretacja wykluczy złe praktyki

Interpretacja wyjaśni wątpliwości dotyczące ujęcia w księgach rachunkowych przychodu ze sprzedaży mieszkania... Gazeta Prawna

Podatnik nie powinien płacić za opieszałość fiskusa

Prowadzenie postępowania przez kilka lat uzasadnia umorzenie odsetek za zwłokę... Gazeta Prawna

Spadek za granicą staje się opłacaln

Hipoteka na nieruchomości musi obniżyć wartość spadku, a więc i podatku. Dla fiskusa nie powinno mieć też znaczenia, w jakim kraju zmarł spadkodawca... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Byłym właścicielom trudno odzyskać majątki

Wojewodowie nie zwracają dworków i pałacyków przejętych na mocy dekretu o reformie rolnej. Orzeczenia sądów zalecają im co innego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądowe awizo trzeba będzie powtórzyć

W procedurze przed sądami administracyjnymi i cywilnymi znajdą się przepisy nakazujące podwójne analizowanie pism sądowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Bezpieczniej kupisz używane auto

Kupujący samochód na rynku wtórnym będzie mógł sprawdzić wiarygodność dowodu rejestracyjnego przez Internet... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

15 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Łd 158/2008

Ocena rzeczoznawcy, z której wynika, że szacunkowa wartość przedmiotu sprzedaży jest niższa niż ta, na którą umówiły się strony, nie oznacza jeszcze podważenia rzeczywistości zawartej umowy i jej wykonania, czego skutkiem jest wydanie przedmiotu sprzedaży i zapłata ceny wynikającej z faktury, choćby nawet była ona zawyżona. Istnieje bowiem zasadnicza różnica pomiędzy "kwotą faktury zgodną z rzeczywistością" a ustaloną przez biegłego "szacunkową wartością przedmiotu sprzedaży"...

Interpretacja organów podatkowych

Podatek od spadków i darowizn

Nabycie spadku przez najbliższą rodzinę w okresie między 12 maja a 31 grudnia 2006r. nie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn...

Przegląd prasy

Dwa tygodnie więcej na wnioski o dotacje od firm i samorządów na Mazowszu

Dłużej potrwają konkursy o unijne dotacje na Mazowszu. To efekt problemów z systemem informatycznym do składania wniosków... Gazeta Prawna

Firmy ubezpieczeniowe zwiększą kapitały własne o 190 mln zł

Problemy ze wskaźnikami bezpieczeństwa mają dynamicznie rosnące towarzystwa... Gazeta Prawna

Odszkodowanie z ugody podlega PIT

Podatnik, który w wyniku ugody otrzymał od miasta za zlikwidowany ogródek działkowy odszkodowanie musi od tych pieniędzy zapłacić PIT... Gazeta Prawna

Niepodatkowe należności budżetu będą umorzone

Projekt nowej ustawy o finansach publicznych wprowadza katalog niepodatkowych należności budżetowych... Gazeta Prawna

Gdy sam nie działasz, nie broń innym

Właściciel praw do transmisji i reklam podczas imprezy sportowej nie może żądać odszkodowania za to, że inni z nich skorzystali, skoro on sam się na to nie zdecydował... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kłopoty rodzinne zwalniają z wojska

Zasadnicza służba wojskowa może zostać odroczona z powodu ciężkiej sytuacji życiowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Powiaty nie zamierzają zamykać swoich sądów

Informacje o zamiarze likwidacji małych sądów rejonowych spowodowały powszechne protesty samorządowców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ubezpieczyciel ma reagować natychmiast

Za zdewastowanie auta odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe, bo po zgłoszeniu szkody nie zabezpieczyło go i nie odholowało... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 157/2008

Prowadząc działalność gospodarczą, podatnik musi zdawać sobie sprawę, iż skoro otrzymuje określone przychody będzie musiał regulować również podatki. Udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych nie uzasadnia fakt wypełniania obowiązku alimentacyjnego, zobowiązania o charakterze prywatnoprawnym czy ponoszenie wydatków na leki. Okoliczności uzasadniające umorzenie zaległości podatkowych muszą mieć charakter wyjątkowy...

Wyrok WSA - I SA/Ol 53/2008

Brzmienie literalne art. 7 ust. 2 i 3 ustawy o VAT od 1 czerwca 2005 r. nie daje żadnych możliwości wywiedzenia z niego, ze nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów na cele związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem podlega opodatkowaniu VAT, jako zrównane z odpłatną dostawą towarów...

Przegląd prasy

Od października rośnie limit zwrotu VAT

Podatnikom, którzy złożą po 1 października wnioski o zwrot VAT od zakupionych materiałów budowlanych, przysługuje większy limit odliczeń... Gazeta Prawna

Skargę złożymy w swoim województwie

Skargami na interpretacje podatkowe znów będą zajmowały się wszystkie sądy administracyjne... Gazeta Prawna

Fiskus chce zwiększyć limit od 2010 roku

W większości krajów UE zwolnienie podmiotowe VAT jest na wyższym poziomie niż Polsce... Gazeta Prawna

Dla rodziny firma bez podatku

Od otrzymanego w spadku przedsiębiorstwa nie zawsze trzeba zapłacić podatek. Sposób skorzystania ze zwolnienia podatkowego zależy od daty śmierci spadkodawcy... Gazeta Prawna

Sąd krytycznie ocenił bezczynność IPN

Stołeczny oddział IPN potrzebował aż czterech miesięcy na rozpatrzenie wniosku Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie i prokuratorzy będą dalej protestować

Pod koniec września czekają nas dwa dni bez wokand i puste pokoje prokuratorów, którzy wezmą urlopy na żądanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Patent może być tańszy

Będzie można otrzymać dotację na pokrycie 90 procent kosztów ochrony wynalazku nadającego się do komercjalizacji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gdy nie dostaniesz pożyczki, odzyskasz wpisowe

Mieszkaniec Szczecina wygrał proces o zwrot uiszczonych opłat i zadatku od firmy, w której chciał uzyskać pożyczkę, ale nie był w stanie spełnić stawianych przez nią warunków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 września 2008

Informacje NetTAX

Sejm pracuje nad zmianami w ustawie o VAT

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zaakceptowała większość rządowych propozycji zmian w ustawie o VAT. Ponadto wydłużyła termin do odliczenia podatku oraz przyjęła korzystniejsze dla firm regulacje dotyczące sprzedaży części przedsiębiorstwa...

MF wystąpi do UE o podwyższenie limitu zwolnienia z VAT

Ministerstwo Finansów pracuje nad podwyższeniem do około 150 tys. zł limitu zwolnienia z VAT dla podatników. O zgodę na zmianę resort finansów wystąpi do Komisji Europejskiej najpóźniej w ciągu dwóch, trzech miesięcy - powiedział wiceminister finansów Ludwik Kotecki...

Polska wciąż nieprzyjazna dla prowadzenia biznesu

Polska gospodarka została sklasyfikowana na 76. miejscu na świecie pod względem przyjazności przepisów mających wpływ na prowadzenie biznesu - wynika z raportu "Doing Business 2009" przedstawionego przez Bank Światowy. W ubiegłym roku Polska znalazła się na 74. miejscu wśród 178 krajów...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Op 34/2008

Sąd ponownie rozpoznający sprawę nie może uwzględnić zarzutów strony zgłoszonych przy ponownym rozpoznaniu sprawy, które wykroczą poza granice, w jakich rozpoznawał skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny...

Wyrok WSA - I SA/Lu 29/2008

Brak u podatnika faktur stwierdzających dostawy towaru z wykazanym podatkiem naliczonym wyklucza prawo odliczenia podatku naliczonego. Prawo podatnika do odliczenia nie jest prawem bezwzględnym, bezwarunkowym – jest związane wyłącznie z prawidłowymi fakturami, stwierdzającymi dostawy towarów, które wykazują podatek naliczony, określają podatnika jako nabywcę. W konsekwencji, kiedy organ podatkowy co do zasady stwierdził brak faktur / ujętych w ewidencji /, z których podatnik odliczył podatek naliczony, to zasadnie zakwestionował prawo skarżącego podatnika odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie...

Przegląd prasy

Konsolidacja kredytów nie zawsze się opłaca

Zamiana kilku kredytów w różnych bankach na jeden nie zawsze przynosi oszczędności... Gazeta Prawna

Zwolnienie podmiotowe od 30 tys. euro

Z 50 tys. zł do 30 tys. euro ma wzrosnąć limit zwolnienia z VAT... Gazeta Prawna

Deklaracje kwartalne dla wszystkich podatników

Komisja finansów publicznych poparła możliwość dokonywania przez podatników rozliczeń w deklaracjach kwartalnych oraz zniesienie sankcji VAT... Gazeta Prawna

Tylko 14 proc. firm wróciło na księgę podatkową

Od sierpnia limit przychodów do prowadzenia pełnych ksiąg wynosi 1,2 mln euro. Spółki dostały prawo powrotu na księgę podatkową już we wrześniu... Gazeta Prawna

Przepisy nadal mało przyjazne dla pokrzywdzonych klientów

Korzystający z usług energetyki lub telekomunikacji mają trudności z wyegzekwowaniem swoich praw... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie i prokuratorzy dostaną podwyżki

O tysiąc złotych brutto wzrośnie od stycznia pensja sędziów i prokuratorów. Referendarze i kuratorzy dostaną trochę mniej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gminy już współdziałają z biznesem

Samorządy mogą współpracować z firmami bez ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Unijni notariusze chcą ujednolicenia prawa

Wspólne banki testamentów i małżeńskich umów majątkowych, jednakowe warunki zakładania spółek - to postulaty europejskich rejentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

10 września 2008

Informacje NetTAX

Sejm za szerszym dostępem prokuratury i Policji do informacji bankowych

Większy dostęp Policji i prokuratury do informacji bankowych związanych z przestępstwami gospodarczymi i wykroczeniami drogowymi - przewiduje nowelizacja Prawa bankowego, uchwalona przez Sejm podczas ostatniego posiedzenia...

Czy jest szansa na obniżkę drogich wpisów w KRS?

Przedsiębiorcy skarżą się na wysokie koszty wpisu i ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W myśl znowelizowanej ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym większa część akt rejestrowych została ujawniona w formie elektronicznej na stronach internetowych KRS. Tym samym od wejścia w życie nowelizacji, czyli od dnia 1 stycznia 2007 r., zmniejszona została rola Monitora Sądowego i Gospodarczego. Nadal jednak utrzymana została opłata 250 zł od każdego ogłoszenia wpisu do KRS. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości ma w planach obniżkę opłat z związanych ze wstępną rejestracją w KRS oraz opłat z tytułu ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?...

O abolicji podatkowej w … kościołach

Ministerstwo Finansów zamierza informować o abolicji podatkowej w polskich kościołach m.in. w Wielkiej Brytanii. Przygotowana w Ministerstwie Finansów kampania "Ulga na powrót" ma przyciągnąć do kraju Polaków pracujących za granicą...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - II FSK 21/2007

Nie można wznowić postępowania, które nie zostało zakończone decyzją ostateczną. W istocie postępowanie to w ogóle nie zostało zakończone, ponieważ podatnikowi nie doręczono skutecznie decyzji podjętych w tym postępowaniu, co oznacza, że nie zostały one wprowadzone do obrotu prawnego...

Wyrok WSA - III SA/Wa 35/2008

Obowiązek uchylenia, gdy jest to niezbędne do końcowego załatwienia sprawy, innych jeszcze niż zaskarżona, decyzji, aktów lub czynności nie oznacza, że sąd dokonuje ponownej (bo uczynił to już organ odwoławczy) kontroli decyzji organu I instancji. W postępowaniu zwykłym (instancyjnym) skarga służy od decyzji organu odwoławczego i ta decyzja jest przedmiotem kontroli co do jej zgodności z prawem...

Przegląd prasy

Organizacje same będą podawać numery kont bankowych

Organizacje pożytku publicznego, które będą chciały otrzymać 1 proc. podatku, będą musiały podawać numery kont do elektronicznego wykazu... Gazeta Prawna

Drobni winiarze muszą złożyć zgłoszenie

Do 12 września drobni producenci win powinni złożyć zgłoszenie do prezesa Agencji Rynku Rolnego o miejscu i zakresie prowadzonej działalności... Gazeta Prawna

Rolnicy mogą składać wniosek o zwrot akcyzy

Od początku września rolnicy mogą już składać wnioski o odzyskanie części akcyzy zawartej w zakupionym oleju napędowym wykorzystywanym w celach rolniczych... Gazeta Prawna

Inwestor odliczy straty na giełdzie

Skończył się okres gwałtownego wzrostu wpływów z podatku dochodowego od giełdy... Gazeta Prawna

Zapiekły spór sąsiedzki w telewizji

Wyjątkowa ostrość konfliktu nie zwalnia dziennikarzy od przedstawienia różnych poglądów o nim... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można się domagać zwrotu lasów

Jeśli przed 1 września 1939 r. las został podzielony na parcele nie większe niż 25 ha, nie powinien przechodzić na własność państwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Mandat z fotoradaru w kilka godzin

W dwa lata powstanie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie trzeba się zgadzać na ofertę innego lotu

Gdy przewoźnik odwołuje lot na kilka tygodni przed terminem, pasażerowie powinni otrzymać zwrot pieniędzy za bilet... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

09 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 158/2008

Za koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów uznaje się tylko te wydatki, które rzeczywiście zostały poniesione przez podatnika, a więc maja charakter ostateczny i definitywny...

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 108/2008

W sytuacji, gdy podatnik złożył korektę deklaracji (zeznania) w załączeniu do wniosku o stwierdzenie nadpłaty, wykazując wysokość zobowiązania w mniejszej kwocie od uprzednio wykazanej, a organ kwestionuje wysokość zobowiązania podatkowego wynikającą ze skorygowanej deklaracji, to obowiązany jest w pierwszej kolejności określić w formie decyzji prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, a następnie rozstrzygnąć co do istoty wniosek podatnika o stwierdzenie nadpłaty...

Przegląd prasy

Firmy nie będą wydawać druków ZUS RMUA pracownikom

Pracodawca raz w roku, a nie co miesiąc, będzie zobowiązany przekazać podwładnym raport o opłaconych składkach. Informacje będzie można przekazywać w formie papierowej lub, za zgodą pracownika, elektronicznej... Gazeta Prawna

Wrześniowe i październikowe egzaminy jeszcze na starych zasadach

Do 30 września muszą złożyć dokumenty osoby, które chcą zdawać egzamin na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jeszcze w tym roku... Gazeta Prawna

Urzędnik nie zapłaci kartą za prywatne wydatki

Minister oraz urzędnik, którzy otrzymają służbowe karty płatnicze, będą mogli środki na niej zgromadzone przeznaczyć wyłącznie na określone cele... Gazeta Prawna

Pakiety medyczne: potrzebna interpretacja ministra

Nie ma jednolitej interpretacji, czy i jak opodatkowywać abonamenty medyczne dla pracowników... Gazeta Prawna

Wniosek o zabezpieczenie - prawie jak pozew

Jeśli sąd z powodu braków formalnych odrzuci wniosek o zabezpieczenie powództwa, można kwestionować tę decyzję, wnosząc zażalenie do sądu II instancji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W więzieniach etycznie i bez nepotyzmu

Funkcjonariusze Służby Więziennej będą odpowiadać dyscyplinarnie przed przełożonym, a nie przed sądem. Dzisiejsze dyscyplinarki nie zdają egzaminu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Podpisy pod zdjęciami nie znikną z nasza-klasa.pl

Umieszczenie pod starą fotografią klasową imion i nazwisk uczniów nie pozwala ich teraz łatwo zidentyfikować... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rząd chce skuteczniej walczyć z korupcją

Urzędnik, który nie złoży oświadczenia majątkowego, będzie się musiał liczyć nawet z utratą pracy. Dziś nie ponosi właściwie żadnych konsekwencji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 105/2008

Przepisy art. 180 § 1 i art. 181 Ordynacji podatkowej nie nakazują powtórzenia przesłuchania świadka, który zeznawał w postępowaniu karnym, w toku postępowania podatkowego. W konsekwencji korzystanie z tak uzyskanych zeznań samo w sobie nie narusza zasady czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym, ani też nie może naruszać jakichkolwiek innych przepisów Ordynacji podatkowej...

Wyrok WSA - I Sa/Łd 52/2008

Organ odwoławczy powinien przeprowadzić szczegółowe postępowanie wyjaśniające, zaś niemożliwość przeprowadzenia wszelkich niezbędnych dowodów powinna znaleźć swój wyraz w treści decyzji...

Przegląd prasy

Loteria fantowa urządzana przez fundację jest opodatkowana

Loterie fantowe i promocyjne urządzane przez fundacje podlegają ustawie o grach i zakładach wzajemnych, ale opodatkowana jest tylko loteria fantowa... Gazeta Prawna

Za pomyłkę w zeznaniu zapłaci podatnik

Jeśli po korekcie zeznania okaże się, że kwota 1 proc. podatku, która trafiła do organizacji pożytku publicznego, jest zawyżona, nadwyżkę pokryje podatnik z własnych środków... Gazeta Prawna

Od września podatek mniejszy o 183,23 zł

Do 183,23 zł z dotychczasowych 177,27 zł rośnie od września ta część składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku... Gazeta Prawna

Sprzedaż działki wiąże się z ryzykiem podatkowym

Sprzedaż działek gruntu przez osobę prywatną nie podlega VAT. Sądy nie zawsze dokonują takiej wykładni, co oznacza zapłatę podatku... Gazeta Prawna

Bez ustawy obligacje nie będą spłacone

Roszczenia właścicieli przedwojennych obligacji przedawniły się 2 maja 1995 r... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Przybędzie zakazów w reklamach leków

Przedstawiciele firm farmaceutycznych odwiedzą lekarzy tylko poza godzinami przyjęć pacjentów. Z aptek mogą zaś zniknąć monitory wyświetlające reklamy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prawnicy nie chcą skracania aplikacji

Aplikacje muszą dobrze przygotować młodych prawników do pracy; dlatego nie należy ich skracać... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prokuratorzy szykują się do protestu

Będą urlopy na żądanie, pozwy do sądu i pikieta w Warszawie, jeżeli nie uzyskają większej niezależności i wyższych wynagrodzeń... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 157/08

Wydatki na zakwaterowanie gości i ich wyżywienie nie mogą być uznane za wydatki na reklamę, ale za koszty reprezentacji, pomimo tego, iż wydatki te zostały poniesione w związku z wyznaczonym przez podatnika celem zachęcania uczestników imprezy do nabywania jego produktów. Organizowane (sponsorowane) imprezy nie miały też charakteru reklamy publicznej. Aby określone działania podatnika mogły zostać potraktowane jako reklama, działanie to powinno zawierać elementy wartościujące, wskazujące na to, iż dany towar jest lepszy od innych, czy też w inny sposób zachęcający do jego zakupu...

Wyrok WSA - I SA/Po 251/2008

Za koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów uznaje się tylko te wydatki, które rzeczywiście zostały poniesione przez podatnika, a więc maja charakter ostateczny i definitywny...

Przegląd prasy

Administrator funduszu bez VAT

Udzielanie przez spółkę pracownikom pożyczek na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie podlega VAT... Gazeta Prawna

Nie trzeba płacić PIT od polisy po zmarłym

Pieniądze wypłacone spadkobiercom po zmarłym z tytułu polisy ubezpieczenia na życie nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Gazeta Prawna

Nagrody przekazane darowizną nie będą opodatkowane

Od jutra będą zwolnione z podatku uzyskane w 2008 roku nagrody, które zostały następnie przekazane na cele pożytku publicznego... Gazeta Prawna

Fiskus może kwestionować bartery

Zawieranie umów barterowych to powszechna praktyka stosowana przez polskich przedsiębiorców... Gazeta Prawna

Bank ujawni dane piratów drogowych

Policja dostanie dostęp do informacji o osobach, które kupiły samochody na kredyt... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Policja sprawdzi przez telefon, czy kierowca ma ubezpieczenie OC

Odprowadzenie na policyjny parking samochodu kierowcy, który nie ma przy sobie ubezpieczenia OC, to zbyt surowa kara - uznali posłowie i chcą zmienić przepisy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie trudniej złożyć reklamację e-mailem

Przepisy antyspamowe utrudnią życie klientom, którzy drogą elektroniczną lub przez telefon będą składali reklamacje i skargi do sklepów i producentów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Komornicy muszą spełniać szczególne wymogi

Jeżeli przeciw komornikowi toczy się postępowanie karne, musi on zostać zawieszony bez względu na datę wszczęcia postępowania... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 września 2008

Informacje NetTAX

Wydatki na zaniechane inwestycje mają być kosztami podatkowymi

Ministerstwo Finansów poparło propozycje nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, zakładające między innymi możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zaniechane inwestycje....

Podatnicy hojnie wsparli organizacje pożytku publicznego w 2007 r.

Ponad pięć milionów podatników złożyło w tym roku wnioski o przekazanie 1 proc. podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. W efekcie organizacje zasiliła rekordowa kwota ponad 291 mln zł - wynika z informacji Ministerstwa Finansów. Tak duże wsparcie organizacji pożytku publicznego resort finansów tłumaczy uproszczeniem zasad przekazywania 1 proc. podatku, poszerzeniem kręgu podatników mogących przekazać 1 proc. podatku oraz szeroką kampanią informacyjną na ten temat...

Posłowie za ponownym przeliczaniem świadczeń z ZUS w razie braku dokumentacji płacowej

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie posiada za jakiś okres dokumentów niezbędnych do jej wyliczenia, pod uwagę będzie brane najniższe wynagrodzenie z tego czasu - przewiduje nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którą w środę zajmował się Sejm...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 34/2008

Niewykonanie zaleceń sądu z wyroku uchylającego decyzję oraz brak kompletu akt podatkowych z dokumentami, na które organ powołuje się w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji, są samodzielną przesłanką nakazującą sądowi uchylenie zaskarżonej decyzji...

Interpretacja organów podatkowych

Czy do faktury na spółkę za zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie zasądzonej, radca prawny, który jest podatnikiem VAT dolicza 22% VAT ?

Otrzymana przez radcę prawnego kwota należna z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, jest obrotem w rozumieniu art.29 ust.1 ustawy VAT, a więc kwotą brutto, w której zawarty jest 22 % podatek VAT...

Przegląd prasy

Rekord zatrudnienia pobity, ale będzie gorzej

Bezrobocie mierzone przez GUS według metodologii BAEL spadło do historycznego minimum 7,1 proc... Gazeta Prawna

Niedobory środków unijnych nie zwiększą deficytu budżetowego

Budżet państwa od 2010 będzie podzielony na dwie części, dotyczące środków krajowych i środków europejskich... Gazeta Prawna

Potrzebujący dostali o ponad 186 mln zł więcej

W 2007 roku podatnicy przekazali o ponad 186 mln zł więcej dla organizacji pożytku publicznego z 1 proc. podatku niż za 2006 rok... Gazeta Prawna

W czasie zawieszenia firma może legalnie zarabiać

W czasie zawieszenia można podjąć czynności dla zachowania źródła przychodu. Nowe przepisy mogą być wykorzystywane do optymalizacji podatkowej... Gazeta Prawna

Łatwiej będzie zrezygnować z inwestycji

Przedsiębiorcy, którzy wydali pieniądze na inwestycje, ale ich nie dokończyli, będą mogli zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Spotkania z dzieckiem w asyście policji

Postanowienie sądu regulujące kontakty rodzica z dzieckiem może być egzekwowane przymusowo, tak samo jak odebranie dziecka rodzicowi, któremu nie przysługuje władza rodzicielska... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nieuczciwi przedsiębiorcy trafią do rejestru

Prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko interesom finansowym Unii zostaną wyłączeni z udziału w przetargach dotyczących wykorzystania środków UE... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zły urzędnik dostanie po kieszeni

Upomnieniem, naganą, pouczeniem, a nawet karą finansową do 36 tys. zł może się w przyszłości skończyć dla urzędnika zła i niezgodna z prawem decyzja... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

03 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 34/2008

Zobowiązanie podatkowe, które wygasło wskutek zapłaty, nie może wygasnąć po raz drugi na skutek przedawnienia. Oznacza to, że po zapłacie podatku termin przedawnienia nie biegnie, a organ odwoławczy w czasie praktycznie nieograniczonym, może wydać jedną z decyzji wymienionych w art. 233 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Nie może jedynie wydać decyzji określającej podatek w kwocie wyższej niż zapłaconej, bowiem w tym zakresie zobowiązanie przedawniło się...

Wyrok WSA - I SA/Po 33/2008

Nawet nieruchomości niewykorzystywane w danym momencie do prowadzenia działalności należy uznać za związane z działalnością gospodarczą...

Przegląd prasy

Zarząd nie zapłaci za późniejsze zaległości

Były członek zarządu nie będzie odpowiadał za zaległości podatkowe spółki, powstałe w okresie gdy już funkcji nie sprawował... Gazeta Prawna

Cudzoziemcy: Ostatnia zaliczka w kwietniu

Podatnicy o ograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce, ale uzyskujący tu przychody, grudniową zaliczkę na PIT będą wpłacać w terminie złożenia zeznania... Gazeta Prawna

Do 22 września trzeba złożyć zawiadomienie

Spółki, które podjęły decyzję o rezygnacji z pełnej księgowości w związku z obniżeniem limitów zobowiązujących do jej prowadzenia, powinny pamiętać o ciążących na nich obowiązkach... Gazeta Prawna

Brak aplikacji uniemożliwia przesyłanie e-formularzy

Firmy, biura księgowe i doradcy nie mogą przesyłać e-deklaracji ze swoich programów księgowych... Gazeta Prawna

Będzie bezpłatna pomoc prawna dla seniorów

Stworzenie specjalnych regulacji ustawowych dla osób starszych planuje rząd. Chodzi o to, aby zapewnić im równouprawnienie, odpowiedni poziom rehabilitacji i ochrony zdrowia oraz edukację... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

TP SA musi mieć konkurencję

TP SA ma obowiązek zapewnić pełny dostęp do szerokopasmowego internetu, również dla abonentów swojej sieci obsługiwanych przez innych operatorów jak Tele2 czy Netia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Żołnierz częściej przed wojskowym sądem

Przestępstwa polskich żołnierzy popełnione poza granicami kraju powinni nadal ścigać mundurowi prokuratorzy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Abolicja wyłącznie za zgodą byłej żony

Część zainteresowanych abolicją może mieć problem ze skorzystaniem z niej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

02 września 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 33/2008

Artykuł 54 Ordynacji podatkowej określa wyjątki od zasady, że za cały czas istnienia zaległości podatkowych naliczane są odsetki i jego wykładnia rozszerzająca nie jest możliwa. Natomiast obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę powstaje z mocy prawa i wynika z samego faktu wystąpienia zaległości podatkowej...

Interpretacja organów podatkowych

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Sprzedając spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, niezbędnym warunkiem do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych jest zameldowanie w danym lokalu mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Nie ma natomiast znaczenia, czy podatnik był właścicielem zbywanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez cały ten czas. Termin ten należy liczyć od faktycznego momentu zameldowania, a nie nabycia ww. prawa...

Przegląd prasy

Inspektora skarbowego wesprą upoważnieni pracownicy UKS

Inspektor kontroli skarbowej będzie mógł upoważnić pracowników UKS do wykonywania czynności przy sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe... Gazeta Prawna

Koszty podatkowe obejmą również zaniechane inwestycje

Koszty zaniechanych inwestycji będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w momencie ich likwidacji bądź zbycia... Gazeta Prawna

Rozliczenia VAT staną się prostsze i znacznie szybsze niż dziś

Sejm rozpoczyna prace nad zmianami w ustawie o VAT, których celem jest likwidacja barier utrudniających prowadzenie firmy... Gazeta Prawna

Podatnicy zamiast etatu wolą własny biznes

W 2007 roku wzrosła liczba podatników w I progu skali PIT kosztem progów II i III. Wzrosła też - i to znacznie - liczba podatników 19-proc. liniowego PIT... Gazeta Prawna

Stare bonifikaty w opłatach rocznych obowiązują

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa odzyska od stolicy 10 mln zł - bezpodstawnie uiszczonych opłat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Posłowie chcą zaostrzyć kary dla chuliganów

Nawet trzykrotne zwiększenie grzywien za wykroczenia oraz wydłużenie terminu ich karalności - to najważniejsze propozycje zawarte w projekcie nowelizacji kodeksu wykroczeń, którym zajmie się Sejm... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gra zręcznościowa może być hazardem

Wygraną na automatach jest również możliwość kontynuowania gry bez dopłaty... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skrywany adres to nie amnestia przed sądem

Tysiące osób nie mogą wytoczyć procesu czy dochodzić odszkodowania, gdyż nie potrafią ustalić adresu pozwanego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 września 2008

Informacje NetTAX

Podatkowe ułatwienia dla firm płacących na czas pracownikom

Ułatwienia podatkowe dla przedsiębiorców wypłacających na czas wynagrodzenia przewiduje senacki projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych. Propozycje pozytywnie ocenia Ministerstwo Finansów....

Stawki podatków lokalnych mogą wzrosnąć w 2009 r. o 4,2 proc.

Samorządy od 1 stycznia 2009 r. będą mogły podnieść stawki podatków i opłat lokalnych o 4,2 proc. - wynika z opublikowanego przez Ministerstwo Finansów obwieszczenia ministra finansów...

Skala nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Co dziesiąta firma w Polsce nielegalnie zatrudnia cudzoziemców, a w co drugiej są nieprawidłowości dotyczące legalności zatrudnienia i opłacania składek na Fundusz Pracy - wykazała kontrola Państwowej Inspekcji Pracy...

Czy resortowi pracy uda się zachęcić Polaków do oszczędzania na IKE?

Niewielu Polaków myśli o gromadzeniu pieniędzy na indywidualnych kontach emerytalnych na dodatkową przyszłą emeryturę. Warto wiedzieć, że dodatkową zachętą do gromadzenia środków na IKE jest fakt, że środki na nim zgromadzone nie podlegają tzw. podatkowi Belki. Aby zwiększyć zainteresowanie tą formą zabezpieczenia swojej przyszłości finansowej wśród Polaków, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce podnieść limit rocznej wpłaty na IKE do prawie 10 tys. zł...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 30/2008

"Inna decyzja lub orzeczenie", o których mowa w art. 240 § 1 pkt 7 Ordynacji podatkowej oznacza akt administracyjny lub sądowy, który stanowił szeroko rozumianą podstawę prawną, a nie faktyczną wydania decyzji podatkowej. Oznacza to, że bez tej "innej decyzji lub orzeczenia sądu" nie byłoby podstaw do wydania decyzji podatkowej. Chodzi więc o rozstrzygniecie jakiejś sprawy lub pojedynczej kwestii, zawarte w decyzji administracyjnej lub w orzeczeniu sądowym, wydanych w odrębnej i samodzielnej sprawie, stanowiące istotny fakt prawotwórczy w następnej, już w innej sprawie podatkowej w sytuacji, gdy albo w ogóle nie mogłaby być wydana decyzja podatkowa, albo nie mogłaby być wydana decyzja określonej treści, bez stanu prawnego lub faktycznego, ukształtowanego albo stwierdzonego wcześniejszym rozstrzygnięciem administracyjnym lub sądowym innej, odrębnej sprawy. Zmiana bądź uchylenie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego powoduje, że od określonej daty albo odpada istotny dla późniejszej sprawy fakt prawotwórczy, albo zmienia się jego treść. Tylko w tych wypadkach zachodzi podstawa do ponownego rozpatrzenia sprawy podatkowej co do jej istoty...

Wyrok WSA - I Sa/Ke 156/2008

Redakcja przepisu art. 20 ust. 3 wskazuje, że opodatkowanie następuje na podstawie tzw. znamion zewnętrznych. Podatnik twierdząc, że poczynione wydatki pochodzą z ujawnionych źródeł przychodu powinien tę okoliczność udowodnić, gdyż z takiego faktu wyprowadza dla siebie korzystne skutki prawne...

Przegląd prasy

70 tys. zł otrzyma bezrobotny na działalność gospodarczą

Bezrobotny rozpoczynający działalność będzie mógł jednocześnie ubiegać się o wsparcie z Funduszu Pracy i ze środków UE... Gazeta Prawna

Nabycie lokalu następuje w momencie podpisania aktu notarialnego

O tym, czy i jak opodatkowana jest sprzedaż nierchomości, decyduje moment jej nabycia. Nabycie następuje w momencie podpisania aktu notarialnego... Gazeta Prawna

Dopłaty do podręczników nie są opodatkowane

Socjalna pomoc dla uczniów o charakterze edukacyjnym, w szczególności w formie zakupu podręczników, tornistra, zeszytów czy przyborów szkolnych, jest zwolniona z podatku dochodowego... Gazeta Prawna

Audytorzy założą firmy

Ministerstwo przygotowało zmiany w przepisach o audycie. Audyt wewnętrzny będzie mógł być prowadzony przez firmy zewnętrzne... Gazeta Prawna

Opłacenie aplikacji nie jest częścią pensji

Prawnik, za którego pracodawca zapłacił koszty aplikacji, nie musi z tego tytułu płacić podatku dochodowego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Porwanie będzie zbrodnią

Za porwanie grozi dziś do dziesięciu lat więzienia - tyle samo ile za kradzież z włamaniem... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aplikacje kuszą absolwentów prawa

Rekordowym zainteresowaniem cieszą się tegoroczne egzaminy na aplikacje prawnicze. To efekt otwartego kilka lat temu dostępu do tych zawodów... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Można ponaglić opieszałego urzędnika

Gdy urząd zwleka z rozpatrzeniem naszej sprawy, mamy prawo złożyć formalną skargę do organu wyższej instancji... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

          MDDP      Eurofinance Training
Kontakt | Reklama