Profesjonalny Serwis Prawny NetTAX
1/4 logo Baza Prawna
NIEZALOGOWANY 
LOGOWANIE DO BAZY
INFORMACJE
Strona główna
Indeks tematyczny
Indeks alfabetyczny
Orzecznictwo
Piśmiennictwo
Interpretacje
Stałe wskaźniki
Wyszukiwanie
1/4 logo Egzamin Doradcy Podatkowego
LOGOWANIE DO EGZAMINU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA
Opis
Demo
Cennik
1/4 logo Sklep NetTAX
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi
1/4 logo Serwis Prawny
Strona Główna
Nowości
Opinie ekspertów
komórka Płatność SMS
Dzienniki
   Dziennik Ustaw
   Dziennik Urzędowy UE (L)
   Monitor Polski
   Dzienniki Urzędowe
Zmiany w prawie
Kursy walut
Kursy walutowe euro
Kursy celne
Listy i wykazy
Ważne terminy
Słowniczek łaciński
Słowniczek prawniczy
Nowe wskaźniki i stawki
Kalkulator odsetkowy
Wizytówki Doradców
Podatkowych
[nowe]
Ciekawe miejsca w sieci
Szkolenia i konferencje
VAT w UE
1/4 logo Usługi
Grupy dyskusyjne
Biuletyn Prawno-Podatkowy
Pomoc techniczna 
Kontakt
Reklama
1/4 logo Księgarnie
Księgarnia Księgowego
   Podatki
   Rachunkowość
   Finanse
   Inne
1/4 logo Uwagi i opinie
Twój adres e-mail:

Uwagi / opinie
Krajowa Rada Doradców Podatkowych
  Archiwum nowości - sierpień 2008

 

2012   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2011   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2010   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2009   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2008   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
2007   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII 2006   I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Starsze archiwa:   2005, 2004, 2003, 2002, 2001

29 sierpnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 107/2008

Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji może dotyczyć tylko ustalenia, czy decyzje, których wniosek o stwierdzenie nieważności dotyczy, obarczone są wadami, których enumeratywny wykaz określają przepisy art. 247 § 1 O.p...

Wyrok WSA - I SA/Gl 32/2008

Gdy przepisy innych gałęzi prawa przewidują następstwo prawne, nie jest to jednoznaczne z istnieniem sukcesji podatkowej; do przejęcia podatkowych praw i obowiązków konieczna jest bowiem wyraźna podstawa w przepisach prawa podatkowego...

Przegląd prasy

Egzamin na doradcę zawodowego nie jest konieczny

Według ministerstwa edukacji kandydaci na pośredników i doradców zawodowych, nie muszą zdawać egzaminu, żeby potwierdzić kwalifikacje uzyskane w UE... Gazeta Prawna

Część lekarzy rezydentów dostanie wyższe pensje

Ministerstwo Zdrowia chce zachęcić lekarzy do kształcenia się w specjalnościach uznanych za deficytowe... Gazeta Prawna

Środki przekazane na działalność oświatową bez CIT

Wyższe szkoły niepubliczne są zwolnione z opodatkowania, jeżeli z ich statutu wynika, że realizują działalność oświatową także poprzez wspieranie innych placówek oświatowych... Gazeta Prawna

Więcej małżeństw wybrało jeden PIT

W rozliczeniu za 2007 rok o 211 tys. wzrosła liczba małżeńskich PIT, ale o 46,8 tys. było mniej zeznań samotnych rodziców... Gazeta Prawna

Rząd zwraca pieniądze za wyprawkę szkolną

Zmieniła się podstawa prawna przyznawania pomocy, ale główne zasady pozostały te sam... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Pieniądze za utratę zdrowia po latach

Pracownik, który dopiero po przejściu na emeryturę zaczyna odczuwać konsekwencje pracy w szkodliwych warunkach, może się upomnieć u byłego pracodawcy o zadośćuczynienie za utratę zdrowia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skarbówka upomni się o niezapłaconą grzywnę

Egzekucją grzywien mają się zająć urzędy skarbowe, a nie jak obecnie komornicy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Radcowie będą pisać listy protestacyjne

Samorząd radcowski sprzeciwia się szerokim uprawnieniom jakie Minister Sprawiedliwości planuje przyznać doradcom prawnym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

28 sierpnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 30/2008

Ustawowe upoważnienie do wydania rozporządzenia nie może mieć zatem charakteru blankietowego i nie może pozostawiać upoważnionemu prawodawcy zbyt daleko idącej swobody w kształtowaniu merytorycznych treści rozporządzenia...

Wyrok WSA - I SA/Go 107/2008

Nierzetelność ksiąg podatkowych to ewidentna niezgodność zapisu księgowego z rzeczywistością, która - gdyby została przyjęta za podstawę wymiaru - spowodowałoby ustalenie niewłaściwej wysokości podatku...

Przegląd prasy

Podział wyniku finansowego może nie być ważny

Decyzja o podziale wyniku finansowego podjęta przez spółkę, która miała obowiązek badania sprawozdania, ale tego nie zrobiła, jest nieważna z mocy prawa... Gazeta Prawna

Brak dokumentów pozbawia prawa do ulgi

Jeśli małżonkowie ponieśli wydatki na cele mieszkaniowe, a wszystkie faktury były wystawione na jednego z nich, drugi nie ma prawa do ulgi... Gazeta Prawna

PIT-11 w ciągu roku będzie wystawiany tylko na wniosek zwolnionego podatnika

Jeżeli pracodawca zwolni pracownika w trakcie roku, informację PIT-11 będzie wystawiał tylko na jego wniosek... Gazeta Prawna

Abolicja: lepiej nie złożyć wniosku niż się spóźnić

Aby skorzystać z abolicji podatkowej, wniosek o jej udzielenie trzeba złożyć w ustawowym terminie... Gazeta Prawna

Kiedy aplikacja komornicza

Aplikacja komornicza rozpocznie się 1 stycznia. Projekt rozporządzenia w tej sprawie jest już gotowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rachmistrz zapyta o związki nieformalne

Podczas spisu powszechnego nie będzie można odmówić odpowiedzi na pytania o życie w związku pozamałżeńskim albo o zakres swojego inwalidztwa... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Radcowie prawni nie obronili monopolu

Osoby, które zdały jeden z egzaminów prawniczych, mogą uzyskać wpis na listę radców prawnych bez aplikacji radcowskiej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Procesy cywilne będą sprawniejsze

Nagrywanie rozpraw, zerwanie z monopolem poczty na doręczanie pism sądowych, wyższe kary dyscyplinujące uczestników procesu - takie nowości w procedurze cywilnej proponuje rząd... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

27 sierpnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Po 32/2008

Organ podatkowy nie jest skrępowany przy ocenie dowodów kryteriami formalnymi, ma swobodnie, wg własnego uznania, ocenić wiarygodność i moc dowodową poszczególnych dowodów, na których oparł swoją decyzję...

Wyrok WSA - I SA/Wr 28/2008

Zgodnie z art.53 § 1 Ordynacji podatkowej obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę powstaje z mocy prawa i wynika z samego faktu wystąpienia zaległości podatkowej. Art.54 Ordynacji określa wyjątki od w/w zasady, że za cały czas istnienia zaległości podatkowych naliczane są odsetki i jego wykładnia rozszerzająca nie jest możliwa...

Przegląd prasy

Pożyczka zmarłego pracownika nie jest długiem spadkowym

Zobowiązanie spłaty pożyczki wygasa z chwilą śmierci pracownika... Gazeta Prawna

Od niewielkich przychodów będzie pobierany ryczałt

Przychody nieprzekraczające 200 zł uzyskiwane przez osobę niebędącą pracownikiem płatnika będą opodatkowane 18-proc. PIT... Gazeta Prawna

Kopalnie walczą o miliard złotych podatku

Ponad miliard złotych będą musiały zapłacić kopalnie, jeśli organy podatkowe zaczną egzekwować od nich podatek od nieruchomości od wyrobisk górniczych... Gazeta Prawna

Przedsiębiorca musi wpłacić ryczałt za okres zawieszenia

W okresie zawieszenia firmy przedsiębiorca nie może wykonywać działalności i osiągać bieżących przychodów... Gazeta Prawna

Budżet może zarabiać na towarach z przemytu

Urzędnicy sprzedadzą skonfiskowane na granicach markowe alkohole i kosmetyki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezentacja towarów to tylko dodatek do taniej wycieczki

Wyjazdy urządzane przez firmę w celu promocyjno - handlowym są imprezami turystycznymi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Skazani wcześniej wychodzą na wolność

Polskie sądy penitencjarne coraz częściej godzą się na szybsze zwolnienie warunkowe skazanych - wynika z najnowszych statystyk... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za zabrane lasy należą się odszkodowania

Ustawa z 2001 r., która zagwarantowała, że strategiczne zasoby naturalne pozostaną własnością państwa, może się stać podstawą prawną do wypłaty milionowych rekompensat... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

26 sierpnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - VIII SA/Wa 107/2008

Wykładnia językowa art. 72 § 1 ustawy o podatku akcyzowym powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że oznaczenie wyrobów (produktów) stosownymi kodami i symbolami jest niezbędne do tego, aby zostały one uznane za alkohol etylowy...

Wyrok WSA - III SA/Wa 152/2008

Wydatki na nabycie towarów i usług niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów z powodu przekroczenia limitów określonych w ustawach o podatkach dochodowych dają prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli wydatki te mogłyby zostać hipotetycznie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów...

Przegląd prasy

Zawiadomienie prokuratury spowoduje zawieszenie postępowania

Organ podatkowy, który złoży zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zawiesi postępowanie do czasu rozstrzygnięcia postępowania karnego... Gazeta Prawna

Od 2009 roku grzywna będzie wyższa o 100 zł

Od 1 stycznia 2009 r. wzrośnie kara grzywny, którą organ podatkowy może nałożyć na uczestników postępowania podatkowego... Gazeta Prawna

Skarbowcy chcą audytu stanowisk w urzędach

Pracownicy skarbowi zwrócili się do ministra finansów o przeprowadzenie audytu wartościowania stanowisk pracy w MF... Gazeta Prawna

Coraz więcej podatników rozlicza się samodzielnie

W rozliczeniu za 2007 rok o 211 tys. wzrosła liczba podatników składających małżeński PIT w porównaniu z 2006 rokiem... Gazeta Prawna

Przedsiębiorcy chcą odzyskiwać odsetki

Istnieje ryzyko, że odsetki od zaległych świadczeń dla pracowników obciążą firmy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Kolejne prawne zmiany w działaniu numeru 112

Służby reagujące na alarmowe zgłoszenia pożarów i kataklizmów mają działać sprawniej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie wolno sprzedać lokalu zakładowego z najemcą

Umowy sprzedaży zasiedlonych lokali w domu przekazanym bezpłatnie gminie albo spółdzielni mieszkaniowej przez przedsiębiorstwo państwowe mogą być nieważne z powodu sprzeczności z zasadami współżycia społecznego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Urzędy nie wysyłają decyzji przez Internet

Kodeks postępowania administracyjnego nie pozwala wydawać decyzji w formie elektronicznej - uważają urzędnicy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

25 sierpnia 2008

Informacje NetTAX

Przedsiębiorcy przeciwni wzrostowi składki zdrowotnej

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" jest przeciwna propozycji podniesienia składki na ubezpieczenie zdrowotne z 9 do 10% w 2010 r., zapisanej w przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projekcie ustawy o państwowym nadzorze nad systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przekazanym do konsultacji społecznych...

Następstwo prawne a VAT

Sporo wątpliwości podatników budzi kwestia naliczania VAT przy przekazywaniu następcom prawnym rzemieślniczych zakładów pracy. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Finansów w tej kwestii?...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 161/2008

Jakkolwiek przepis art. 190 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi jedynie o związaniu wykładnią prawa, to bynajmniej nie oznacza to, że sąd administracyjny, któremu sprawa przekazana została do ponownego rozpoznania w wyniku uwzględnienia skargi kasacyjnej, nie jest związany oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania wyrażonymi w orzeczeniu sądu kasacyjnego, o jakim to związaniu stanowi przepis art. 153 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

Wyrok WSA - I Sa/Rz 21/2008

Sformułowanie art. 72 §1 Ordynacji podatkowej w których ustawodawca używa wyłącznie pojęcia "podatku", pozwala na stwierdzenie, iż nadpłata powstać może wyłącznie w podatku, jako świadczeniu kończącym dany rok podatkowy...

Przegląd prasy

Nowy limit może nie mieć zastosowania

Znany jest nowy limit wartości składników majątku, którego przekroczenie powoduje odpowiedzialność nabywcy za długi podatkowe przedsiębiorcy... Gazeta Prawna

To podatnik musi wyjaśnić, skąd ma pieniądze na pokrycie poniesionych wydatków

Ciężar dowodu w postępowaniu w przedmiocie podatku od dochodu z nieujawnionych źródeł przychodów spoczywa na podatnikach... Gazeta Prawna

Nie będzie stałej opłaty za wyjaśnienie przepisów

Określanie liczby stanów faktycznych powinno być odnoszone do liczby regulacji, które są przedmiotem wydawanych interpretacji podatkowych... Gazeta Prawna

Na nowej skali PIT zyska tylko 5 proc. podatników

Od 1 stycznia zaczną obowiązywać dwie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych - 18 i 32 proc... Gazeta Prawna

Komu szkodzi palenie w urzędzie

Spór o palarnie w zakładach dotarł do Trybunału Konstytucyjnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Minister jest administratorem danych

Za ochronę i przetwarzanie danych osobowych w unijnych programach pomocowych odpowiada minister rozwoju regionalnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opinia instytutu ma znaczenie w procesie

Nieuwzględnienie wniosku o powołanie dowodu z opinii instytutu naukowego, jeśli mogło to mieć wpływ na wynik sprawy, prowadzi do uchylenia wyroku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szybko przybywa wczesnych emerytów

Już blisko 70 tysięcy mężczyzn skorzystało z prawa do wcześniejszej emerytury... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

22 sierpnia 2008

Informacje NetTAX

Skarga na ZUS w Komisji Europejskiej

ZUS nie chce wydawać firmom delegującym pracowników do krajów Unii Europejskiej, zwłaszcza do Niemiec druków E 101. Izba Pracodawców Polskich złożyła w tej sprawie skargę w Komisji Europejskiej...

MF: więcej instytucji powinno przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy

Wszystkie instytucje finansowe oraz firmy świadczące usługi księgowe powinny rejestrować transakcje o wartości przekraczającej 15 tys. euro i informować o nich Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) - proponuje Ministerstwo Finansów...

Prawidłowe dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Część podatników, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ma następnie problemy z udowodnieniem organom podatkowym faktu jej dokonania. Po części jest to wina urzędów i izb skarbowych, które nadmiernie restrykcyjnie interpretują przepisy dotyczące dokumentowania dostawy wewnątrzwspólnotowej, twierdząc np., że kopia listu przewozowego nie dowodzi faktu dokonania tej dostawy. Jak zatem powinno się prawidłowo udokumentować taką dostawę?...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 314/2007

W przypadku rozpoczęcia użytkowania budynku lub jego części przed formalnym ukończeniem budowy, obowiązek podatkowy powstaje albo w stosunku do budynku, którego użytkowanie rozpoczęto, albo w stosunku do tej części budynku jeszcze nie w całości wybudowanego, której użytkowanie rozpoczęto...

Wyrok WSA - I SA/Lu 6/2008

Art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyjaśnia po pierwsze, że chodzi o stratę w rozumieniu prawa podatkowego, ponieważ tylko o taką można obniżyć dochód, a nie o stratę w sensie ekonomicznym, za którą uznaje się zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem - stratę poniesioną w okresie zwolnienia podatkowego...

Przegląd prasy

Księgowy będzie pilnował klientów

Biura rachunkowe będą zobowiązane do informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o podejrzanych transakcjach... Gazeta Prawna

Audyt przeprowadzą inspektorzy skarbowi i pracownicy UKS

Pracownicy urzędów kontroli skarbowej będą mogli przeprowadzać audyt wykorzystania środków pochodzących z budżetów zagranicznych... Gazeta Prawna

Firmy transportowe mają prawo dokonywania peferencyjnych odpisów

Przedsiębiorstwa transportowe spełniające ustawowe warunki dla skorzystania z amortyzacji jednorazowej mogą z niej skorzystać na równi z innymi przedsiębiorcami... Gazeta Prawna

Małe firmy już mogą rezygnować z ksiąg rachunkowych

Limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych wzrósł do 1,2 mln zł. Można powrócić do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów... Gazeta Prawna

Klient musi od razu znać cenę

Nie wystarczy, że sklep naklei ceny na towary. Muszą być one także umieszczane na półkach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zwykłe zwolnienie lekarskie już nie wystarczy

Po pół roku obowiązywania ustawy o lekarzu sądowym można zauważyć jej dyscyplinujące skutki... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie piszą listy do premiera

Sędziowie zniecierpliwieni brakiem odpowiedzi ślą listy polecone i e-maile do Premiera... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Abonamenty medyczne nie są opodatkowane

Pracownik nie musi płacić podatku od pakietów medycznych udostępnionych jemu i jego rodzinie przez pracodawcę... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

21 sierpnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I Sa/Rz 103/2008

Wszelkie przychody osiągane z kontraktów menedżerskich w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, muszą być traktowane jako uzyskiwane w ramach tej działalności, a to oznacza, że podlegają regułom właściwym dla takiej działalności...

Wyrok WSA - I SA/Bk 104/2008

W przepisach prawa brak jest unormowań, które uzależniałyby możliwość wydania decyzji podatkowej od uprawomocnienia się decyzji organu pierwszej instancji, bądź od ostateczności tej decyzji...

Przegląd prasy

Spowalniająca gospodarka może zniechęcić RPP do podwyżek stóp

O 5,6 proc. wzrosła dynamika produkcji w lipcu w ujęciu rocznym. Dane potwierdzają tezę o spowolnieniu gospodarki... Gazeta Prawna

Mniej pracowników dostanie akcje przy prywatyzacji spółek Skarbu Państwa

Brak nowelizacji ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw może zmniejszyć liczbę osób uprawnionych do odbioru akcji pracowniczych co najmniej o kilkadziesiąt tysięcy... Gazeta Prawna

Odliczenie może pozbawić zasiłku rodzinnego

Zmniejszenie wartości należnego podatku o kwotę ulgi rodzinnej powoduje wzrost dochodu netto, od którego zależy uprawnienie do świadczeń rodzinnych... Gazeta Prawna

Fiskus chce zaostrzyć kontrole podatników w internecie

Urzędnicy kontroli skarbowej uzyskają większe uprawnienia. Serwisy internetowe będą musiały udzielać informacji na prośbę fiskusa... Gazeta Prawna

Sądowo-prokuratorska aplikacja zagrożona

Kolejne zmiany przepisów dotyczących aplikacji niepokoją rzecznika praw obywatelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ministerstwo nie stosuje własnych wytycznych

MSWiA stawia specjalne wymagania w przetargach informatycznych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Błędnie ściągali wysokie rachunki od sąsiadki

Powielanie naruszeń mimo wcześniejszego procesu i wyroku oznacza dodatkową odpowiedzialność... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prezydent nie mógł potwierdzić własności

Zaświadczenie reprywatyzacyjne nie może być traktowane jako sposób na odzyskanie warszawskich nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

20 sierpnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Sz 52/2008

Podatnik, który nieodpłatnie przekazuje towary na cele związane z przedsiębiorstwem nie musi od ich wartości naliczać podatku od towarów i usług, nawet jeśli odliczył go przy zakupie...

Wyrok WSA - I SA/Lu 27/2008

Przez usługę należy zatem rozumieć każde świadczenie na rzecz danego podmiotu. Pojęcie "świadczyć" oznacza - "wykonać coś na czyjąś rzecz". Nakładem jest użycie własnych środków w interesie drugiej strony lub na jej rzecz (w tym wypadku budowa pawilonu handlowego na cudzym gruncie). W takiej sytuacji chodzi więc o odpłatne zbycie prawa, które może być przedmiotem obrotu gospodarczego. Przedmiotem świadczenia nie jest usługa budowlana, lecz przekazanie w momencie zwrotu rzeczy za wynagrodzeniem nakładów na cudzą rzecz. Zwrot nakładów za zapłatą odpowiedniej kwoty stanowi odpłatne świadczenie usług...

Przegląd prasy

Skarbowcy skarżą się na swojego szefa

Związek zawodowy pracowników skarbowych nie miał możliwości zaopiniowania projektu rozporządzenia o konkursach na stanowiska kierownicze... Gazeta Prawna

Podmioty z kapitałem mieszanym sprawdzi UKS

Podmioty posiadające kapitał państwowy i prywatny będą podlegać kontroli skarbowej bez względu na wielkość kapitału prywatnego... Gazeta Prawna

Odszkodowania zwolnione z PIT

Wypłacone z ubezpieczeń odszkodowania dla poszkodowanych nie są opodatkowane... Gazeta Prawna

Kontrowersyjne uprawnienia doradców podatkowych

Ministerstwo chce, aby doradcy podatkowi mogli pracować w urzędach i izbach skarbowych oraz jako inspektorzy w UKS... Gazeta Prawna

Za brak euroskrzynek nie ma żadnych sankcji

W większości budynków wciąż brakuje skrzynek pocztowych spełniających standardy unijne, choć w niedzielę mija termin ich wymiany... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Czy były przedsiębiorca powinien podlegać surowym rygorom sądowym

Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć w powiększonym składzie siedmiu sędziów, czy sprawę przeciwko byłemu przedsiębiorcy rozpatruje sąd gospodarczy czy cywilny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rodzina nie dostanie spadku po Mackiewiczu

Córka Halina, którą wspierali krewni, przegrała wczoraj prawomocnie walkę o spadek, w szczególności prawo do jego literackiej spuścizny... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Niewielkie podwyżki dla asystentów

Od jutra średnio o 200 zł rosną pensje asystentów w sądach i prokuraturach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

19 sierpnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - III SA/Wa 156/08

Wydając decyzję administracyjną organy podatkowe, stosownie do zasady praworządności, mają obowiązek zastosować przepis aktu podustawowego (rozporządzenia) sprzeczny z ustawą. Wyłącznie sędziowie w sprawowaniu swego urzędu są niezawiśli, podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Są zatem uprawnieni do odmowy zastosowania przepisu rozporządzenia – aktu niższego rzędu – sprzecznego z Konstytucją lub ustawą. W ramach postępowania w sprawie wydania interpretacji podatkowych nie stosowano określonego przepisu dla potrzeb podatku VAT, a jedynie oceniano zgodność z prawem jego interpretacji dokonanej przez organy podatkowe – w tym przypadku nie można mówić o możliwości odmowy zastosowania danego przepisu...

Wyrok WSA - I SA/Go 29/2008

Zwolnienia jako wyjątek od zasady powszechności opodatkowania muszą być interpretowane zarówno bez dokonywania wykładni rozszerzającej, jak i zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Ustalona wykładnia językowa tego przepisu nie może więc prowadzić do wniosku, że otrzymanie przez wykonawcę zadań finansowanych ze środków pomocowych prowadzi do zwolnienia z opodatkowania przychodów kolejnych podwykonawców uczestniczących w sensie fizycznym w wykonywaniu tych zadań. Zwolnienie, o którym mowa w art.21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f. jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, o czym świadczy związanie go z określonymi źródłami, a więc przychodem ze środków pomocowych płynących z międzynarodowych instytucji finansowych albo rządów obcych państw. Stąd środki pieniężne, a ujmując ściślej - przychody, podlegają zwolnieniuz opodatkowania, jeżeli są przychodami beneficjenta lub bezpośredniego adresata zadań. Nie są natomiast zwolnione przychody osób fizycznych, którym nawet nie podatnik bezpośrednio realizujący cel programu ( jak w niniejszej sprawie ) zleca bez względu na rodzaj umowy wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym projektem...

Przegląd prasy

Niższy podatek tylko dla pracowników, którym przysługują prawa autorskie

Dla ustalenia, czy podatnik może zastosować 50-proc. koszty z tytułu korzystania z praw autorskich, przeanalizować należy czynności, które wykonuje w ramach stosunku pracy... Gazeta Prawna

Limitowana abolicja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli skorzystać z abolicji podatkowej, otrzymają ją w ramach pomocy de minimis, gdy wartość umorzonej zaległości bądź zwrotu podatku nie przekroczy 200 tys. euro... Gazeta Prawna

Będzie zwolnienie dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych

Rząd zajmie się dziś przepisami, które zrównują polskie i zagraniczne instytucje finansowe w zakresie ich opodatkowania podatkiem dochodowym... Gazeta Prawna

Zakup tylko jednego e-podpisu to ryzyko dla firm

Podatnicy, którzy chcą rozliczać się z fiskusem elektronicznie, muszą posiadać specjalny podpis... Gazeta Prawna

Na etykietach ważna jest też grafika odróżniająca sporne nazwy produktów

Spółka Złoty Potok chciała unieważnić znak Złoty Potok spółki Sokpol. Obie firmy produkują wody mineralne pod tą nazwą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zasiedzenie i użytkowanie wieczyste to nie to samo

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność ma w praktyce taki skutek jak przerwanie biegu zasiedzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak opodatkować sprzedaż lokalu po zniesieniu współwłasności

Zostałeś właścicielem mieszkania przez zniesienie współwłasności? Dla celów podatkowych fiskus będzie rozpatrywał dwie daty jego nabycia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie trzeba pozwolenia na odbudowę domu

Rząd ma dziś przyjąć przepisy, które umożliwią stosowanie uproszczonych procedur budowlanych, będą też tanie kredyty dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

18 sierpnia 2008

Informacje NetTAX

Wzrasta liczba firm zalegających z podatkami

Wzrasta liczba firm, które są winne fiskusowi powyżej 1 miliona złotych. Kwota ich zadłużenia na koniec ubiegłego roku osiągnęła ponad 23 mld zł. - wynika z danych Ministerstwa Finansów...

Jaka jest skala wyłudzeń zasiłków chorobowych?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I półroczu 2008 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 38,3 mln zł. To rezultat kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich. Co jedenasta skontrolowana przez ZUS osoba mająca orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy, w I półroczu br. roku mogła pracować - wynika z danych ZUS...

VAT od charytatywnych sms-ów zasili szpitale jako dotacja

Ministerstwo Finansów chce przekazać szpitalom dotację odpowiadającą wysokości podatku VAT od charytatywnych sms-ów przesłanych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy...

Strony www będą podlegać kontroli skarbowej

Inspektorzy kontroli skarbowej otrzymają dodatkowe uprawnienia, np. będą mogli domagać się informacji od administratorów stron internetowych - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej, przygotowany przez Ministerstwo Finansów...

Rząd poprawia przepisy o dostępie do zawodów prawniczych

Zwiększenie dostępu do zawodów adwokata, radcy prawnego i notariusza, zwiększenie dostępności usług prawniczych na rynku oraz zmianę przepisów dotyczących dostępu do zawodów prawniczych uznanych przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z konstytucją - przewiduje przyjęty przez rząd projekt zmian w ustawie - Prawo o adwokaturze, ustawie o radcach prawnych oraz ustawie - Prawo o notariacie...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 27/2008

Zgodnie z art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę powstaje z mocy prawa i wynika z samego faktu wystąpienia zaległości podatkowej. Art. 54 Ordynacji określa wyjątki od w/w zasady, że za cały czas istnienia zaległości podatkowych naliczane są odsetki i jego wykładnia rozszerzająca nie jest możliwa...

Wyrok WSA - I SA/Lu 31/2008

Dokonanie kwalifikacji wydatków jako koszty uzyskania przychodu powinno opierać się na dowodach...

Przegląd prasy

Obrót licencjami nie stanowi przychodu

Obrót prawami majątkowymi, które nie zostały zaliczone do środków trwałych, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej... Gazeta Prawna

Dziś ostatnia szansa na odzyskanie większych odsetek podatkowych

Podatnik, który jeszcze dziś złoży wniosek o zwrot akcyzy od zagranicznego auta, otrzyma nadpłatę z odsetkami, liczonymi od dnia wpłaty podatku do dnia zwrotu... Gazeta Prawna

Fiskus wezwie do wniesienia opłaty od wniosku o interpretację

Podatnik, który nie uiścił opłaty od wniosku o interpretację, zostanie wezwany przez organ podatkowy do jej uzupełnienia... Gazeta Prawna

Wpływy z podatku od zysków giełdowych będą niższe

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od zysków kapitałowych z rozliczenia PIT za 2007 rok były rekordowe... Gazeta Prawna

Kierownicy zapłacą za bezprawne zwolnienia

Firma może zażądać od przełożonego zwrotu odszkodowania, które musiała wypłacić pracownikowi... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Jak liczyć świadczenia powypadkowe

Spodziewane zarobki albo jedynie widoki na lepszą pracę nie uzasadniają żądania wyższych kwot przez osobę poszkodowaną w wypadku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowskie protesty dotarły do Trybunału

Trybunał Konstytucyjny został zasypany pytaniami prawnymi sądów grodzkich i rejonowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Po co nam obrońcy, którzy nie widzieli sądu

Jeśli sądowe praktyki aplikantów adwokackich i radcowskich zostaną zlikwidowane, to zaczną nas bronić prawnicy, którzy wymiar sprawiedliwości znają tylko z książek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

14 sierpnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ol 30/2008

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że gdy znane są organom podatkowym źródła przychodów (stosunek pracy, działalność gospodarcza) to nie ma podstaw do stosowania art. 20 ust. 1 i 3 updof w przypadku stwierdzenia, że wydatki znacznie przekraczają wykazane z tych źródeł przychody...

Wyrok WSA - I SA/Po 15/2008

Negatywną przesłanką skorzystania z możliwości obliczenia podatku według zasad przewidzianych dla osób samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci jest sam fakt podlegania przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym...

Przegląd prasy

Opłata za interpretację będzie zwracana podatnikowi

Nienależna opłata od wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej będzie zwrócona wnioskodawcy... Gazeta Prawna

Pracę w wywiadzie skarbowym otrzyma tylko polski obywatel o nieposzlakowanej opinii

Pracę w wywiadzie skarbowym będzie mógł podjąć tylko Polak o nieposzlakowanej opinii, posiadający co najmniej średnie wykształcenie... Gazeta Prawna

Zajęcie konta bankowego przerywa przedawnienie

Termin przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, jakim jest zajęcie rachunku bankowego... Gazeta Prawna

Rachunkowość w Unii należy koniecznie uporządkować

Wprowadzenie w rachunkowości standardów międzynarodowych wyrówna konkurencyjność firm... Gazeta Prawna

Klauzulę wykonalności może znieść tylko sąd

Jeśli istnieje wyrok lub inny tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności, sąd przy okazji innej sprawy nie może ustalić ze stwierdzony w nim dług nie istnieje... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nie tak łatwo cofnąć prawo jazdy piratowi

Z powodu prawnych błędów urzędników od kilku lat nie udaje się poddać egzaminowi kontrolnemu osoby która przekroczyła maksymalną liczbę punktów karnych za wykroczenia drogowe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Nowe aplikacje, stary egzamin w tym roku

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło serwis internetowy poświęcony naborowi na aplikacje prawnicze. Tegoroczny egzamin odbędzie się 20 września na obecnych zasadach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy boją się procesów

Kilkaset procesów rocznie nie może się zacząć, bo sędziowie nie chcą ich prowadzić... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

13 sierpnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Wr 26/2008

Ustawodawca w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 110 utożsamia pojęcia "dodatek zagraniczny" oraz "należność zagraniczną", albowiem takie znaczenie należy przypisać użyciu nawiasu, będącego znakiem pisarskim wskazującym, które partie tekstu w stosunku do tekstu głównego mają charakter poboczny, drugoplanowy lub wyjaśniający...

Wyrok WSA - I SA/Go 308/2007

Uzasadnienie faktyczne i prawne powinno być tak skonstruowane, aby pomiędzy podstawą prawną, a jej uzasadnieniem istniała wewnętrzna spójność...

Przegląd prasy

Banki przekażą urzędnikom dane podatników

Organy kontroli skarbowej będą mogły żądać od banków i SKOK przedstawienia informacji o przepływach na rachunkach, o pożyczkach i kredytach przedsiębiorców... Gazeta Prawna

Wydzielenie części firmy bez VAT

Podział spółki przez wydzielenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Gazeta Prawna

Odsetki od kredytu na dom związany z firmą są kosztem

Podatnik może wliczyć w koszty odsetki od kredytu przyznanego na cele mieszkaniowe, ale przeznaczonego na potrzeby firmy... Gazeta Prawna

Spadkobiercy nie chcą wycofywać skarg

Ze zwolnienia od podatku od spadków mogą skorzystać podatnicy, którzy nabyli spadki po 1 stycznia 2007 r... Gazeta Prawna

Fiskus zacznie ścigać reklamodawców

Nawet 5 tysięcy złotych kary będą musieli zapłacić wydawcy czasopism, nadawcy programów radiowych i telewizyjnych oraz właściciele stron internetowych, którzy odmówią skarbówce informacji o firmach zamieszczających u nich reklamy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Handel ludźmi: potrzebna zmiana prawa

Nowelizację kodeksu karnego dotyczącą handlu ludźmi i ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym postuluje rzecznik praw obywatelskich... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sędziowie idą do Trybunału po podwyżki

Krajowa Rada Sądownictwa wystąpiła o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów dotyczących ustalania ich wynagrodzenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W aplikacjach porządki na jeden sezon

Absolwenci prawa będą mogli zdawać egzamin dopuszczający do zawodu adwokata lub radcy prawnego bez odbywania aplikacji, jeżeli wykażą się pięcioletnią praktyką prawniczą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

12 sierpnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gl 5/2008

Sam fakt braku rejestracji, jako podmiotu gospodarczego, drugiej strony umowy nie może rodzić dla kontrahenta ujemnych skutków i nie jest automatycznie dowodem, że transakcja nie miała miejsca...

Wyrok WSA - III SA/Wa 153/08

Niedopuszczalne byłoby zarówno wymaganie od rolnika, aby w dalszym ciągu wykorzystywał do działalności rolniczej grunt, któremu właściwy organ samorządowy nadał inne przeznaczenie, jak i traktowanie zbycia takiego gruntu jako realizacji innej działalności gospodarczej - handlu.Sytuację taką należy zatem odróżnić od sytuacji, gdy podjąwszy decyzję o zaprzestaniu wykorzystania gruntu w działalności rolniczej, rolnik w celu sprzedaży tego gruntu jako działek budowlanych samodzielnie podejmując działania polegające na jego odrolnieniu i podziale, czyli dokonuje czynności przygotowawczych do działalności handlowej.O ile w pierwszym przypadku najpierw następuje zmiana przeznaczenia gruntu i w związku z tym zapada decyzja o sprzedaży gruntu, który nie jest już gruntem rolnym, o tyle w drugim przypadku kolejność jest odwrotna. Decyzja o sprzedaży gruntu rolnego poprzedza zmianę jego przeznaczenia. Innymi słowy zmiana ta służy sprzedaży, zwykle podniesieniu atrakcyjności działek...

Przegląd prasy

Wysokość podatku zależy od ewidencji gruntu

Dopiero od momentu zmiany zapisu w ewidencji gruntów i budynków może ulec zmianie wysokość podatku od nieruchomości... Gazeta Prawna

W 2009 roku wzrosną podatki lokalne

Minister finansów opublikował górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2009 rok... Gazeta Prawna

Radca prawny otrzymuje wynagrodzenie z VAT

Otrzymana przez radcę prawnego kwota z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego jest kwotą brutto, w której zawarty jest 22-proc. VAT... Gazeta Prawna

Wpływy z CIT zrównoważyły skutki ulgi prorodzinnej

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 rok wzrosły o prawie 9 mld zł w porównaniu z 2006 rokiem... Gazeta Prawna

Za archeologa zapłaci państwo

Budżet będzie pokrywał właścicielom zabytkowych nieruchomości koszty badań archeologicznych, gdy okażą się niezbędne podczas przeprowadzania robót budowlanych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szkolenia lekarzy nie tylko w klinikach

Zwiększeniu liczby miejsc na specjalizacjach ma sprzyjać złagodzenie wymagań stawianych jednostkom prowadzącym szkolenia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Porzucanie togi dla pieniędzy to tylko straszak

Masowe odchodzenie sędziów do innych zawodów prawniczych kończy się na razie na groźbach. Na rynku nie ma dla nich pracy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej będzie zostać lekarzem specjalistą

Szerszy dostęp do specjalizacji i krótsze szkolenia dla młodych lekarzy zapowiada Ministerstwo Zdrowia... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

11 sierpnia 2008

Informacje NetTAX

Ponad 25 mln podatników rozliczyło się z PIT za 2007 r.

Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. dokonało ponad 25 mln 146 tys. podatników - 477 tys. więcej niż za 2006 r. - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Przeważająca część podatników rozliczyła się według pierwszego przedziału skali podatkowej. Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. wyniosły ogółem 34,4 mld zł...

Celnicy będą mogli sprzedać zarekwirowane luksusowe kosmetyki

Zajęte przez celników leki i wyroby tytoniowe będą podlegały obowiązkowemu zniszczeniu. Oryginalne napoje alkoholowe i kosmetyki będzie można jednak sprzedać - przewiduje przyjęty przez rząd projekt nowelizacji prawa celnego...

Resort finansów chce zmian w organizacji kontroli skarbowej

Czynności wywiadu skarbowego nie będą się już dublować z działaniami inspektorów skarbowych. Wzrośnie zatrudnienie w uzbrojonych formacjach skarbowych - poinformowało Ministerstwo Finansów...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Ke 21/2008

Osobą rozpoczynającą czynności podlegające opodatkowaniu jest ten, kto nie wykonywał tych czynności w poprzednim roku podatkowym...

Wyrok WSA - I SA/Bk 31/2008

Pozwolenie na budowę musi posiadać inwestor dokonujący wydatków i realizujący jedną ze wskazanych w art. 5 ust. 5 pkt 1 ustawy  o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym   inwestycji. Skoro kopię pozwolenia na budowę należy dołączyć do wniosku o zwrot, inwestor musi nim dysponować w momencie jego składania, nie jest natomiast konieczne posiadanie pozwolenia w czasie ponoszenia wydatków. Należy przyjąć, iż pozwolenie na budowę musi dotyczyć budynku mieszkalnego (w rozumieniu ustawy). Wskazuje na to jednoznacznie treść przywołanych na wstępie przepisów. Nie można zatem inaczej traktować warunku posiadania pozwolenia na budowę, niż jako warunku posiadania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego. Przemawia za tym również ta okoliczność, iż organ podatkowy na etapie prowadzenia budowy, nie ma innej możliwości zweryfikowania, czy budowa ta dotyczy budynku mieszkalnego...

Przegląd prasy

Przejęcie i spłata cudzego długu wraz z odsetkami nie stanowi kosztu

Spłata przejętego długu i związanych z nim odsetek nie może stanowić kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu przepisów podatkowych... Gazeta Prawna

Zwiększony limit umożliwi powrót na księgę podatkową

Z 800 tys. do 1,2 mln euro zwiększy się limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych... Gazeta Prawna

Ryczałt za dojazdy bez podatku

Nie trzeba pobierać podatku dochodowego od osób fizycznych od wypłacanych pracownikom socjalnym ryczałtów za dojazdy do pracy prywatnymi samochodami... Gazeta Prawna

Podatnicy zyskali na uldze prorodzinnej 5,4 mld zł

Ministerstwo Finansów podsumowało akcję rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 rok... Gazeta Prawna

Wsparcie na niepełnosprawnego dostanie ten, kto sprawuje opiekę

O świadczenia pielęgnacyjne może się ubiegać inny niż rodzic członek rodziny niepełnosprawnego... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wyścig ministrów zepsuje przepisy o partnerstwie

Brak koordynacji prac rządu może spowodować, że zamiast jednej dobrej ustawy, która miała zapewnić szybką realizację inwestycji, będą dwie, za to wadliwe... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Uwodził sąsiadkę, stracił kontrakt

Nieobyczajne zachowanie, formalnie niemające prawnego znaczenia - np. uwodzenie dziewczyny z sąsiedztwa - może mieć znaczenie dla stosunków prawnych, a nawet skutkować rozwiązaniem kontraktu... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Prywatność oskarżonych pod większym nadzorem

Osoby, przeciwko którym toczy się postępowanie prokuratorskie lub sądowe, powinny mieć prawo odwołać się od orzeczenia zezwalającego prasie na ujawnienie ich danych osobowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

08 sierpnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 4/2008

W myśl art. 120 Ordynacji Podatkowej  organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa, co oznacza między innymi, że organ rozpoznając sprawę może podejmować takie rozstrzygnięcia, na jakie zezwalają mu obowiązujące przepisy prawa materialnego i procesowego...

Wyrok WSA - I SA/Gd 31/2008

Norma zawarta w art.art. 12 § 1 pkt 2 Ordynacji Podatkowej odnosi się wyłącznie do strony lub innych uczestników postępowania, nie ma natomiast zastosowania do działań organu podatkowego. Każdy oczywiście organ podatkowy jest adresatem tego przepisu, ale tylko w tym sensie, że nakazuje on mu uznać, iż pismo nadane w urzędzie pocztowym jest uważane za złożone w danym dniu. Organ podatkowy stosuje go więc wyłącznie dla potrzeb ustalenia, czy strona dochowała przepisanego prawem terminu. Z punktu widzenia tej normy można więc badać czy dotrzymany zostaje termin do złożenia deklaracji, nie natomiast co należy rozumieć przez pojecie jej złożenia. "Złożenie" deklaracji jest tożsame z pojęciem jej nadania ale tylko dla potrzeb ustalania zachowania terminu, nie natomiast dla definiowania "złożenia deklaracji" o jakim mowa w art. 76b Ordynacji podatkowej...

Przegląd prasy

Nie będzie przymusu składania oświadczeń o posiadanym majątku

Od nowego roku podatnik wezwany do złożenia oświadczenia o nieruchomościach, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, będzie mógł odmówić jego złożenia... Gazeta Prawna

Upoważniony przedsiębiorca łatwiej uzyska świadectwo

Zmiany w prawie celnym, które na ostatnim posiedzeniu przyjął rząd, ułatwią uzyskanie świadectwa upoważnionego przedsiębiorcy... Gazeta Prawna

Od przyszłego roku wartość niepodzielonego zysku stanie się dochodem opodatkowanym

Dochodem z udziału w zyskach osób prawnych będzie od 2009 roku wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych... Gazeta Prawna

Od odsetek na koncie za granicą trzeba zapłacić podatek w Polsce

Polski podatnik, który otrzymuje odsetki z konta bankowego prowadzonego za granicą, musi rozliczyć je w kraju... Gazeta Prawna

Pracownik może chronić swoją prywatność

Zatrudniony ma prawo odmówić odpowiedzi na pytania wkraczające w jego prywatność, zwłaszcza gdy pracodawca pyta o to, czym zajmuje się jego rodzina... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Fundacje muszą informować o swojej działalności

Fundacja Centrum Praw Kobiet słusznie została skreślona z wykazu podmiotów, na których rzecz sądy mogą orzekać świadczenie pieniężne w sprawach karnych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Szybko na studia i po certyfikat bez egzaminu

Zmiana ustawy o rachunkowości spowodowała znaczny wzrost zainteresowania studiami podyplomowym... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Rekordowe przychody firm prawniczych

Po raz pierwszy kancelaria działająca w Polsce przekroczyła próg 100 mln zł obrotów. Ubiegły rok przyniósł większości tych firm duży sukces finansowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

07 sierpnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Gd 28/2008

Podatnikami podatku od nieruchomości są wszystkie podmioty będące posiadaczami nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa. Podmioty znajdujące się w tej samej sytuacji faktycznej podlegają zatem obciążeniom podatkowym na tych samych zasadach...

Wyrok WSA - I SA/Gd 15/2008

Z przepisu art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. wynika, że zwolnienie od podatku dochodu uzyskanego ze zbycia akcji nabytych przed dniem 1 stycznia 2004 r. uzależnione jest od wystąpienia łącznie dwóch przesłanek: akcje muszą być dopuszczone do publicznego obrotu i nabycie tych akcji musi nastąpić na podstawie publicznej oferty...

Przegląd prasy

Ułatwienia dla byłych pracowników

Byli pracownicy wywiadu skarbowego będą mogli przechodzić do pracy w kontroli skarbowej bez konieczności przechodzenia całego postępowania kwalifikacyjnego... Gazeta Prawna

Doradców z Unii czeka test umiejętności

Doradca podatkowy, który nabył uprawnienia w jednym z krajów Unii Europejskiej i Szwajcarii, a chce doradzać w Polsce, musi zdać test umiejętności... Gazeta Prawna

Rozszerzenie współwłasności nie wpływa na podatek

Małżonek, który po zawarciu umowy rozszerzającej wspólność ustawową stał się współwłaścicielem nieruchomości, nie zapłaci PIT ze sprzedaży lokalu, jeśli od nabycia minęło pięć lat... Gazeta Prawna

Interpretacje: podatnicy czekają na uchwałę NSA

Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnie, czy wydanie interpretacji indywidualnej oznacza jej doręczenie czy podpisanie... Gazeta Prawna

Ciągle trudno o zwrot składek

Najwcześniej we wrześniu zaczną obowiązywać prostsze zasady refundacji składek na ubezpieczenia dla niepełnosprawnych przedsiębiorców... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Łatwiej przecinać spory o obce instalacje

Polskie prawo dostało nowe narzędzie regulowania statusu instalacji przesyłowych na prywatnych działkach... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Gazu trzeba szukać z właściwą mapą

Starając się o koncesje na wydobywanie kopalin trzeba złożyć wszystkie wymagane projekty i mapy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Aplikacji sędziowskiej w tym roku nie będzie

Nie ma szans, aby we wrześniu odbyły się egzaminy na aplikacje sądową i prokuratorską. Na zamieszaniu wokół systemu kształcenia stracą młodzi prawnicy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

06 sierpnia 2008

Informacje NetTAX

Czas pracy pracowników handlu detalicznego w soboty i niedziele

Właściciele firm zajmujących się handlem detalicznym skarżą się, że okręgowe inspektoraty Państwowej Inspekcji Pracy w sposób rozbieżny interpretują kwestie związane z czasem pracy pracowników handlu w soboty i niedziele oraz dotyczące wynagradzania za pracę w weekendy. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w tej materii?...

Czy podatnicy będą mogli uzyskać interpretację podatkową przez Internet?

Z informacji pochodzących z Ministerstwa Finansów wynika, że trwają prace nad rozszerzeniem zakresu usług, dostępnych podatnikom on-line. Chodzi o umożliwienie podatnikom uzyskania interpretacji prawa podatkowego drogą elektroniczną, sprawdzenia w drodze elektronicznej stanu sprawy skierowanej do urzędu skarbowego, elektroniczne sprawdzenie stanu rozliczeń z urzędem skarbowym, a także elektroniczną rejestrację w urzędzie skarbowym oraz możliwość przesyłania do podatnika dokumentów w wersji elektronicznej...

Zastrzeganie utraconych dokumentów łatwiejsze

Coraz więcej banków przystępuje do Systemu Dokumenty Zastrzeżone. System ten umożliwia zastrzeganie utraconych (skradzionych, zagubionych) dokumentów tożsamości w bankach wszystkim Polakom, nawet tym którzy nie korzystają z usług bankowych...

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Bk 103/2008

Art. 80 ust. 1 cyt. ustawy o podatku akcyzowym oraz przepis § 7 ust. 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego w zakresie,w jakim kwota podatku nakładana na samochody osobowe starsze niż dwa lata, nabyte w innym Państwie Członkowskim, nie uwzględniają zasad wynikających z art. 90 TWE. Zatem pomiędzy przepisami krajowymi i prawem wspólnotowym zachodzi sprzeczność, która winna być, zgodnie z zasadą pierwszeństwa i bezpośredniego stosowania oraz normą kolizyjną wynikająca z treści art. 91 ust.3 Konstytucji RP rozstrzygnięta poprzez zastosowanie prawa wspólnotowego...

Wyrok WSA - I SA/Gd 27/2008

Jako kryterium  braku winy powinno się przyjąć obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony należycie dbającej o swoje interesy. Osoba zainteresowana (w tym członek zarządu) winna wykazać brak winy, czyli udowodnić stosowną argumentacją swoją staranność, oraz fakt, że uchybienie określonemu obowiązkowi było od niej niezależne...

Przegląd prasy

Rząd popiera wprowadzenie ułatwień w obrocie towarami na granicy

Projekt zmian prawa celnego, który został przyjęty na posiedzeniu rządu, zakłada uproszczenia i ułatwienia w obrocie towarami z państwami nienależącymi do UE... Gazeta Prawna

Zarobki nie zawsze są opodatkowane według skali

Jeżeli cudzoziemiec był członkiem zarządu spółki w Polsce, to istnienie umowy o pracę z niemiecką spółką nie powoduje, że jego przychody opodatkowane są jak ze stosunku pracy... Gazeta Prawna

Łatwiej będzie można przesyłać e-deklaracje podatkowe

Przedsiębiorcy będą mogli wysyłać deklaracje podatkowe drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych... Gazeta Prawna

Bankrut będzie musiał zapłacić podatek od umorzonego długu

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności po ogłoszeniu upadłości zapłacą podatek od kwoty umorzenia... Gazeta Prawna

Niemieckie roszczenia przyspieszyły porządkowanie ksiąg wieczystych

Są dodatkowe pieniądze na aktualizację zapisów w księgach wieczystych. Tylko na Warmii i Mazurach na ujawnienie czeka 14 tysięcy nieruchomości... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Sądy 24-godzinne będą wolniejsze, ale tańsze

Sprawca ujęty na gorącym uczynku nie będzie musiał trafić do aresztu, a sąd przyzna mu obrońcę z urzędu tylko wówczas, gdy tego zażąda... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Zużytą kuchenkę oddasz w skupie złomu

Niepotrzebną kuchenkę, zużyty ekspres do kawy czy nienadającą się do reperacji zmywarkę będzie można legalnie odwieźć do punktu skupu złomu lub zostawić w punktach napraw sprzętu AGD czy RTV... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

W Polsce też będzie policja skarbowa

Już we wrześniu we wszystkich urzędach kontroli skarbowej mają powstać specjalne piony policyjne do ścigania firm i osób, które działają w szarej strefie i nie płacą podatków... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

05 sierpnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok NSA - I FSK 600/2007

W świetle art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005 r., nie stanowi dostawy przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa, na cele wiążące się z tym przedsiębiorstwem, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem tych towarów...

Wyrok NSA - I FSK 101/2008

Przy naruszeniu prawa procesowego należy wskazać konkretne przepisy tego prawa naruszone przez Sąd, na czym polegało uchybienie tym przepisom i dlaczego uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy...

Przegląd prasy

Obecni właściciele mieszkań skorzystają ze zwolnienia

Mimo likwidacji ulgi meldunkowej, podatnicy, którzy nabyli mieszkania w 2007 roku lub nabędą je do końca 2008 roku, nadal będą z tej ulgi korzystać... Gazeta Prawna

Celnicy mają problemy z weryfikacją cen aut

Od momentu wejścia w życie specjalnej ustawy, regulującej zwrot akcyzy od aut sprowadzonych z zagranicy, w urzędach celnych tworzą się kolejki... Gazeta Prawna

Abolicja podatkowa wymaga złożenia dwóch druków

Minister finansów opublikował projekt wzorów druków, które będą obowiązywały podatników starających się o umorzenie zaległości lub zwrot rozliczonego podatku od dochodów zagranicznych... Gazeta Prawna

80 proc. przedsiębiorców źle wypełniło zeznanie roczne

Od 2007 roku przedsiębiorcy nie składają miesięcznych deklaracji PIT. W rozliczeniu za 2007 rok w większości PIT-36 i PIT-36L były błędy... Gazeta Prawna

Sztućce Gerlacha znów pod lupą

Czy wzór na sztućcach produkowanych przez spółkę Gerlach był nowy czy wcześniej stosowała go chińska spółka - oceni ponownie Urząd Patentowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Dzienniki Ustaw w sieci

W Internecie można już szybko zapoznać się z nowymi przepisami. Nie mają one jednak jeszcze statusu równego wersji papierowej... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Opakowanie towaru musi się odróżniać

Czy ser żółty w czarnej "oprawie" jest czymś szczególnym na polskim rynku rozstrzygnie Urząd Patentowy... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Brak rejestru zablokuje poświadczanie spadków

Nie wiadomo czy od drugiego października będzie można sporządzać dokument nabycia spadku u rejenta... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

04 sierpnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok ETS - C-132/2006

Przewidując w sposób ogólny i bez żadnego rozróżnienia w art. 8 i 9 legge n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) [ustawy nr 289 o zasadach opracowywania rocznego i wieloletniego budżetu państwa (ustawy budżetowej na 2003 r.)] zrzeczenie się praw do kontroli czynności podlegających opodatkowaniu dokonanych w kilku okresach podatkowych, Republika Włoska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy 2 i 22 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku oraz na mocy art. 10 WE...

Wyrok WSA - I SA/Ke 114/2008

Pojęcie "wydania decyzji" odnosi się do sporządzenia aktu, zawierającego te elementy, o których mowa w art. 210 Ordynacja Podatkowa. Wynika z tego odmienność instytucji wydania i doręczenia decyzji, a także sekwencja tych czynności, z których pierwszą jest wydanie poprzedzające doręczenie. Przyjęcie, że wydanie postanowienia, o którym mowa w art. 14b § 3 Ordynacji Podatkowej, obejmuje także jej doręczenie, oznacza zawężenie kompetencji przyznanych przez ustawodawcę organom podatkowym poprzez skrócenie czasu do określonego w tym przepisie działania, co przy dokonywaniu wykładni tego rodzaju przepisów jest niedopuszczalne...

Przegląd prasy

Ubezpieczyciele będą mogli księgować dotacje

Zmiany w rozporządzeniu o zasadach rachunkowości ubezpieczycieli umożliwią ujęcie dotacji na szkody spowodowane suszą... Gazeta Prawna

Banki wykażą więcej danych w sprawozdaniach

Banki w sprawozdaniu finansowym będą ujawniać kwoty wynagrodzeń wypłaconych firmom audytorskim. Banki w swoich sprawozdaniach finansowych będą musiały ujawniać więcej informacji... Gazeta Prawna

Zawieszenie działalności wstrzymuje amortyzację

Składniki majątku, które nie będą używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, nie będą podlegały amortyzacji... Gazeta Prawna

Ryczałt dla najmu trzeba obniżyć, aby był opłacalny

W 2007 roku o ponad 25 tys. więcej podatników opłacało ryczałt z najmu. Odwrotnie jest z firmami, gdyż ich liczba spadła o ponad 8 tys... Gazeta Prawna

Dekoltem do klienta

Walka o rynek skłania przedsiębiorców do śmiałych strategii marketingowych... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Firmy i ZUS muszą przeliczyć świadczenia

Pracownicy, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymali premię, a obecnie są na zwolnieniach lekarskich, powinni dostać automatyczną podwyżkę zasiłku... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Wiejscy mikroprzedsiębiorcy mogą wystąpić o wsparcie z Unii

Nawet 300 tys. zł dotacji może dostać osoba, która utworzy nową firmę i zatrudni co najmniej pięć osób. Tworzenie i rozbudowa mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich to jeden z celów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ostatnie dni zapisów na egzaminy

W Warszawie do egzaminu na aplikację radcowską zgłosiło się już 1,5 tys. kandydatów. Niewielu, bo około 30, jest natomiast chętnych na komorników... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

01 sierpnia 2008

Najnowsze orzeczenia podatkowe

Wyrok WSA - I SA/Rz 15/2008

Z art. 24 Ordynacji Podatkowej wynika, że jeżeli organ podatkowy uprawniony jest do określenia wysokości straty, określonej jako nadwyżka sumy kosztów uzyskania przychodu nad przychodami i stratę tę określa w wysokości innej niż wynikająca z deklaracji strony, to uchylenie decyzji w części nie może dotyczyć tylko pewnego elementu, składającego się na wysokość kosztów uzyskania przychodu. Nie tylko bowiem przepisy prawa nie dają organom podatkowym prawa do określania odrębną decyzją wyłącznie kosztów uzyskania przychodu, ale też i niemożliwe jest uchylenie decyzji określającej stratę tylko w części dotyczącej pewnego elementu, który ma wpływ na jej wysokość...

Wyrok WSA - I Sa/Łd 29/2008

Fakt powołania się przez organy administracji w decyzji na przepisy niewłaściwe w sprawie, jakkolwiek wskazuje na wadliwość działania tych organów, nie stanowi jednak przesłanki do uznania przez sąd, że nastąpiło naruszenie prawa w stopniu istotnym dla rozstrzygnięcia, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że organy administracji mogły wydać zaskarżone decyzje, mając do tego podstawę w innym przepisie tej samej ustawy...

Przegląd prasy

Wspólna adwokatura wywołuje protesty

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje koncepcję ustawy, która połączy zawody adwokata i radcy prawnego. Specjalnym zespołem, który ma wypracować założenia połączenia, kieruje wiceminister sprawiedliwości Jacek Czaja... Gazeta Prawna

Samorządy nie wiedzą, jak wyliczać dodatek funkcyjny

Niejasne przepisy sprawiają, że gminy przyznają pracownikom samorządu dodatek funkcyjny według różnych wyliczeń... Gazeta Prawna

Celnicy zostaną pozbawieni możliwości kontroli na dowód

Kontrole celne mają się odbywać po okazaniu upoważnienia i legitymacji służbowej. Dowód osobisty nie będzie mógł zastąpić legitymacji... Gazeta Prawna

Złe przepisy wydłużą kontrole

Od 1 stycznia 2009 r. organ podatkowy będzie mógł zawiesić postępowanie podatkowe, jeżeli uzna, że czynności bądź zdarzenia, które ujawnił w toku postępowania, w rzeczywistości nie miały miejsca... Gazeta Prawna

Redukcja dofinansowania zgodnie z taryfikatorem

Realizując projekt za środki unijne, trzeba uważać na wymogi prawa zamówień publicznych. Ich naruszenie może spowodować utratę lub zmniejszenie dotacji.... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Za wadliwe zezwolenie należy się odszkodowanie

Jeśli decyzja umożliwiająca działalność gospodarczą okaże się wadliwa, to źródłem szkody adresata nie jest stwierdzenie jej nieważności, lecz jej wydanie... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Będzie oczekiwana od lat abolicja podatkowa

Prezydent Lech Kaczyński podpisał dziś ustawę, która pozwoli Polakom pracującym za granicą odzyskać zapłacony podwójnie podatek... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia

Ostrożnie z zawieszaniem

Wkrótce przedsiębiorcy będą mogli przerywać na jakiś czas działalność gospodarczą... Rzeczpospolita, Prawo Co Dnia


Copyright © NetTAX 1998-2019 

ELSA      PAR           Eurofinance Training
Kontakt | Reklama